Page 1

Poradnik ISSN 2084-9036

lipiec-wrzesień • 03 (08)/2012

Choroby tropikalne Przeciwutleniacze

bunt

2-latka

e-poradnik pobierz na: www.e-zikodermo.pl

egzemplarz bezpłatny


Szanowni Czytelnicy! Lato to pora ukochana przez większość z nas. Choć kusi słońcem, wiąże się też z wieloma niebezpieczeństwami, jak odwodnienia czy choroby tropikalne, które możemy przywieźć z podróży. Dlatego w tym numerze ostrzegamy przed letnimi dolegliwościami, ale też dzielimy

WITAMY 3 List od redakcji

SPIS TREŚCI

ROZWIĄZANIA KONKURSów 4 Laureaci SEZONOWO 7 Choroby tropikalne TWOJE ZDROWIE 12 Wakacje z astmą PORADY DLA SENIORÓW 15 Lato – uwaga na odwodnienie!

się z Państwem ciekawymi artykułami z innych dziedzin życia.

Oblicza mężczyzny 18 Nie-męska chirurgia plastyczna?

Życzymy wszystkim cudownych, słonecznych, bezpiecznych i zdrowych wakacji i zapraszamy do relaksu z Poradnikiem „Czas na zdrowie”!

PORADY DLA RODZICÓW 20 Witaminy Niezbędnik Zdrowego człowieka 23 Leksykon witamin KĄCIK NASTOLATKI 26 Miesiączka – fakty i mity ZROZUMIEĆ DZIECKO 28 Bunt 2-latka JESTEŚ TYM, CO JESZ 31 Przeciwutleniacze EMOCJE 34 Sposób na nerwusa ZIKO-FAKTY 38 ZikoDermo TAJEMNICE URODY 40 Trądzik trądzikowi nierówny przepisy kulinarne 44 Przeciwutleniacze w diecie TWOJE OCZY 46 Zdrowie oczu ZAPYTAJ SPECJALISTĘ 48 Listy od Czytelników ZŁOTY ŚRODEK 50 Lato – sezon na piękne nogi

marketi

n

pl g@ziko.

KĄCIk MALUCHA 52 Małe Dinusie czas wolny 54 Krzyżówka z nagrodą


GRATULUJEMY!

Redakcja i Wydawca: FP Ziko, 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5, e-mail: marketing@ziko.pl Redaktor naczelna: Katarzyna Musiał Zespół redakcyjny: Ewelina Michnik, Patryk Cyb, Maria Janik, Anna Mierzwińska-Dobosz, Dominika Anna Zając, Marzena Rzepka, Katarzyna Korzeniowska, Beata Orlicka, Faustyna Masłyk-Rutowicz Współpraca: lek. okulista Wiktoria Zwinczewska, lek. med. est. Tatiana Pruhło-Motoszko, lek. med. Krzysztof Gryga, lek. dent. Dorota Więcławek, mgr fizj. Bartosz Rutowicz Opracowanie graficzne, skład: Faustyna Masłyk-Rutowicz, LBE Foto: Archiwum Redakcji, 123 rf Korekta: Zespół redakcyjny Druk: Kolumb K. Jański Nakład: 30 000 egz. Miejsce i data wydania: Kraków, lipiec 2012

MÓj MĘŻCZYZNA

Poradnik

KrzyżÓwka

Oto Laureaci konkursów:

Redakcja

PORADNIK Czas na zdrowie nr 02(07)/2012 Nagrodę przenośny zestaw grillowy otrzymuje: Pani Joanna Zdunek z Bielska-Białej za limeryk: Pewna białogłowa spod Bielska-Białej słynęła w okolicy z cery wspaniałej. – Co stosujesz? – pytały koleżanki. – Moje drogie, przy kawie z filiżanki surfuję po dermoporady.pl stronie doskonałej!

PORADNIK Czas na zdrowie nr 02(07)/2012 Nagrody zestawy kosmetyków Ziaja Yego otrzymują: Wolę, gdy mój mężczyzna jest… • … nieogolony, ponieważ wszystkie gatunki jeżowatych podlegają ścisłej ochronie  Nie możemy pozwolić, aby ten przeuroczy gatunek ssaków został wyeliminowany. Pani Agnieszka Rycąbek, Kraków; • … ogolony, ponieważ jest wtedy bardzo zadowolony, jego zadbana twarz to obiekt do składania pocałunków idealnie stworzony. Pani Kinga Piechnik, Kraków; • … ogolony, ponieważ jego twarz jest delikatna jak pupa niemowlaka. Pani Judyta Bajek-Domagała, Sosnowiec.

ISSN 2084-9036

NIe-ziemski konkurs z nr 01(06)/2012

Zestawy witamin z niespodziankami od firmy Walmark otrzymują: • Mateusz Rębisz, (5 lat), opiekun Pani Izabela Rębisz, Chorzów

• Marta Machowska (10 lat), opiekun Pan Artur Machowski,Bielsko-Biała • Emilia Królik (4 lata), opiekun Pani Agata Królik, Niepołomice

• Jakub Musiał (5 lat), opiekun Pan Sławomir Musiał, Sosnowiec

• Mikołaj Kastelik (4,5 lat), opiekun Pani Agnieszka Kastelik, Jaworzno • Daria Dubiel, (6 lat), opiekun Pani Agnieszka Dubiel, Kraków • Nikola Korus, (6 lat), opiekun Pani Joanna Korus, Kraków

• Karolina Waś, (8 lat), opiekun Pani Agnieszka Semeniuk-Waś, Kraków

• Szymon Makowski, (7 lat), opiekun Pani Agnieszka Makowska, Zabrze Zastrzeżenia odpowiedzialności

Artykuły w poradniku dotyczące medycyny oraz publikowane przez nas porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Dokładamy wszelkiej staranności, by prezentowane artykuły były rzetelne i zgodne z prawdą, jednak redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam prezentowanych na stronach: 2, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56. Fot: archiwum redakcji, 123 rf. Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora, właściciela praw autorskich, zarazem ich wydawcy, żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami, ani przechowywana w systemach wyszukiwania.

• Emilka Fusik, (4,5 lat), opiekun Pani Iwona Śliwa, Kraków

• Oliwia Machała, (5 lat), opiekun Pani Iwona Żurek-Machała, Kraków

• Agnieszka Kowina, (12 lat), opiekun Pani Iwona Wieczorek-Kowina, Katowice • Szymon Grzyb, (7 lat), opiekun Pan Bogusław Grzyb, Kraków

• Marlena Mikrut, (7 lat), opiekun Pani Iwona Berska-Mikrut, Kraków • Martyna Cisek, (8 lat), opiekun Pani Alina Ślusarek, Katowice


SEZONOWO

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

Choroby

tropikalne

Coraz więcej osób spędza urlop w krajach egzotycznych. Oprócz wspaniałych wspomnień, można przywieźć ze sobą niechcianą pamiątkę z  podróży, czyli jedną z  licznych chorób tropikalnych. Przed niektórymi można się zaszczepić, jednak w  stosunku do większości możliwe są jedynie daleko posunięte działania prewencyjne. W  zależności od regionu, w który się udajemy, należy wystrzegać się różnych czynników chorobotwórczych. Przed wyjazdem najlepiej sprawdzić na stronie www.who.int lub www.szczepieniadlapodrozujacych.pl, co może nam zagrażać w miejscu, gdzie planujemy spędzić urlop. Najbardziej niebezpieczne regiony to Afryka, Indie, ale też obszary Ameryki Południowej, Meksyku czy Chin. CZYM MOŻNA SIĘ ZARAZIĆ? MALARIA ZARAŻENIE: Następuje ono po ugryzieniu

przez samicę komara z gatunku Anopheles, zakażoną zarodźcem malarii. Najczęściej wektorami, czyli „przenosicielami” choroby są pierwotniaki z  gatunku: Plasmodium vivax, P. ovale i  P. falciparum, z czego P. falciparum jest odpowiedzialny za większość przypadków malarii, kończących się śmiercią. OBSZARY WYSTĘPOWANIA: To głównie Afryka i Ameryka Południowa. Występowanie choroby jest zależne od warunków klimatycznych panujących w danym regionie, m.in. od temperatury i  wilgotności powietrza. Najkorzystniejsze warunki do rozprzestrzeniania się malarii to miejsca ze średnią temperaturą powietrza 1633°C i średnią wilgotnością na poziomie 60%. OBJAWY: Pierwsze mogą pojawić się w  ciągu kilku dni lub w  skrajnych przypadkach, nawet w ciągu kilku miesięcy od momentu ukąszenia przez komara. Objawy spowodowane są rozpadem erytrocytów zaatakowanych przez pierwotniaka. Charakterystyczne objawy malarii to cyklicznie pojawiające się dreszcze i  gorączka. Dodatkowo dochodzą: drżenie mięśni, bóle

7


SEZONOWO

reklama

głowy, nudności i wymioty, a także czasem zaburzenia świadomości i  majaczenia. Po pewnym czasie temperatura spada, chory obficie się poci. Powyższe objawy pojawiają się cyklicznie co 48 lub 72 godziny. U osób stosujących profilaktykę przeciwmalaryczną zakażenie może mieć zupełnie inny, dużo łagodniejszy przebieg. W takich przypadkach czasami ciężko potwierdzić chorobę, stąd konieczność wykonania badań laboratoryjnych. Badaniem potwierdzającym rozpoznanie malarii jest rozmaz krwi obwodowej barwionej metodą Giemsy, w którym stwierdza się pierwotniaki wewnątrz krwinek czerwonych. LECZENIE: Stosuje się m.in. chlorochinę, doksycyklinę oraz leki skojarzone: atowakwon z proguanilem. W Polsce leczenie malarii prowadzą kliniki zajmujące się medycyną tropikalną, mieszczące się w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Leczenie tej choroby jest istotne ze wzglę-

8

SEZONOWO

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

du na możliwość wystąpienia powikłań, do których należą m.in.: ciężka niedokrwistość, pęknięcie śledziony, skaza krwotoczna, śpiączka, zaburzenia przytomności, niewydolność nerek czy ostra niewydolność oddechowa. ZAPOBIEGANIE: Malaria należy do nielicznych chorób tropikalnych, w prewencji których można stosować konkretne, celowane leki, jeszcze przed wyjazdem w rejony zagrożone występowaniem tego schorzenia (jeśli planujesz wyjazd w taki rejon, koniecznie porozmawiaj o tym z lekarzem). Oprócz stosowania profilaktyki lekowej, należy pamiętać o płynach odstraszających komary, moskitierach i odpowiednim ubraniu. AMEBOZA ZARAŻENIE: Choroba ta jest wywoływana przez pierwotniaka Entamoeba histolytica. Do zarażenia dochodzi w  wyniku spożycia wody lub żywności skażonej pierwotniakiem.

OBSZARY WYSTĘPOWANIA: Potencjalnie to regiony ubogie, pod względem sanitarno-epidemiologicznym, na obszarze Południowej Azji, Południowej Ameryki czy innych rejonów tropikalnych. OBJAWY: Biegunka (czasami z domieszką krwi), gwałtowny spadek wagi i  gorączka. Objawy trwają nawet do 4 tygodni. Czasem zdarza się przemieszczenie się pasożyta do wątroby, co manifestuje się gorączką oraz bolesnością po prawej stronie brzucha, przy jednoczesnym braku biegunki. LECZENIE: Prowadzi się metronidazolem, tinidazolem lub w wypadku bezobjawowej infekcji: jodochinolem i paromomycyną. ZAPOBIEGANIE: Należy unikać owoców i  warzyw z  niepewnego źródła, często myć ręce i dbać o higienę. Pamiętajmy też, że lód do napojów oraz woda do mycia zębów także mogą stanowić potencjalne źródło zakażenia. FILARIOZA ZARAŻENIE: To choroba wywoływana m.in. przez nicienia z  gatunku Wuchereria bancrofti. Dostaje się on do organizmu człowieka przez zarażone meszki lub komary. Pasożyty przekształcają się w  formy dorosłe w  ludzkich naczyniach limfatycznych. Objawy po ugryzieniu to zapalenie naczyń chłonnych, ból głowy, nudności i  pokrzywka, a  w  późniejszych etapach zapalenie, obrzęk węzłów chłonnych i  słoniowacizna kończyn. OBSZARY WYSTĘPOWANIA: to głównie Afryka Wschodnia i Azja. OBJAWY: Wiele przypadków ma przebieg bezobjawowy. Celem potwierdzenia rozpoznania wykonuje się rozmaz krwi, badanie mikroskopowe lub testy serologiczne. LECZENIE: Leczenie lekami jest możliwe, ale często niezbędna jest pomoc chirurgiczna oraz ćwiczenia usprawniające drenaż limfatyczny. ZAPOBIEGANIE: Bezwzględnie należy pamiętać o  płynach odstraszających komary, moskitierach i odpowiednim ubraniu.

GORĄCZKA DENGA ZARAŻENIE: Przenosi się na ludzi poprzez ugryzienie samicy komara z gatunku Aedes, zainfekowanej jednym z czterech rodzajów wirusa Denga. OBSZARY WYSTĘPOWANIA: Choroba występuje endemicznie w  krajach sfery tropikalnej i subtropikalnej, głównie w Azji, Afryce i na wyspach południowego Pacyfiku. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zachorowalności w  Ameryce Łacińskiej, pojawiły się też przypadki choroby w Europie, ale głównie są to „importy” z rejonów endemicznych. OBJAWY: Mają charakter grypopodobny, w ciągu 3-14 dni od ukąszenia komara pojawia się gorączka o różnym stopniu nasilenia, bóle głowy, bóle za oczami, wysypka i bóle mięśniowe, a także sztywność stawów.

9


SEZONOWO LECZENIE: Niestety, nie ma skutecznej szczepionki ani leków przeciwwirusowych, które mogłyby zadziałać w przypadku klasycznej gorączki Denga. Z tego powodu leczenie jest wyłącznie objawowe. W  wypadku gorączki krwotocznej podaje się leki zapobiegające skazie krwotocznej oraz przeciwwstrząsowe. ZAPOBIEGANIE: Opiera się przede wszystkim na zwalczaniu komarów i  ochronie przeciwko ich ukąszeniom. Trwają również aktualnie prace nad szczepionką przeciwko gorączce Denga. LEISZMANIOZA ZARAŻENIE: To choroba pasożytnicza, wywoływana przez wiciowce z rodzaju Leishmania (L. donovani, L. mexicana, L. tropica i inne). Do zakażenia dochodzi, (jak w  większości przypadków chorób tropikalnych), po ukąszeniu przez muchówki z rodzaju Lutzomyia i Phlebotomus. Możliwe jest też zakażenie poprzez wtarcie w ranę rozgniecionej muchówki. OBSZARY WYSTĘPOWANIA: Ameryka Południowa, Azja Zachodnia, ale także teren Meksyku, Ameryki Środkowej, Afryki, a nawet ostatnio stwierdzono jej obecność w południowej Europie. RODZAJE LEISZMANIOZ: —Leiszmanioza trzewna (kala-azar, czarna febra): wywołują ją wiciowce z gatunku L. donovani, L. infantum i  L. chagasi. Jest to jedna z  najgroźniejszych odmian tej choroby, występuje na terenie Bangladeszu, Sudanu, Nepalu i  Brazylii. OBJAWY: Przy zakażeniu tą formą leiszmaniozy pojawiają się: okresowo nasilająca się gorączka, obfite poty, nudności, obrzęki, uczucie rozbicia, obecność płynu w jamie otrzewnej, chudnięcie, anemia i szarość powłok skórnych (stąd nazwa czarna febra). Charakterystyczne cechy, różnicujące tę formę, to duże zwiększenie objętości śledziony, gorączka trwająca ponad dwa tygodnie, oraz brak poprawy po zastosowaniu leków antymalarycznych.

10

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

—Leiszmanioza skórna (biały trąd): wywołują ją wiciowce L. major, L. tropica, L. mexicana i L. aeothiopica. Miejsca występowania to Brazylia, Peru i Bliski Wschód. OBJAWY: W  przebiegu choroby dochodzi do powstania owrzodzeń skórnych, martwicy tkanek, trudno gojących się ran. Po dłuższym czasie pojawiają się blizny pomartwicze. Zmiany chorobowe występują w  obrębie odkrytych części ciała: twarzy, szyi, ramion i kończyn dolnych. —Leiszmanioza skórno-śluzówkowa (pendynka): wywoływana przez L. brasiliensis. Obszary występowania to Boliwia, Peru i Brazylia. OBJAWY: Uszkodzeniu ulegają tkanki miękkie, chrząstki i kości nosa, dochodzi do zniekształcenia twarzy. Celem potwierdzenia rozpoznania pobiera się rozmazy z  krwi oraz bioptaty ze szpiku kostnego lub wątroby. LECZENIE: Nieleczona leiszmanioza powoduje śmierć. W ramach terapii pacjentom podaje się antybiotyki, związki antymonu (aktualnie coraz rzadziej stosowane ze względu na wysoką toksyczność) i ketokonazol (leiszmanioza skórna). ZAPOBIEGANIE: Nie ma możliwości zaszczepienia się na leiszmaniozę, dlatego wskazane jest stosowanie profilaktyki antymuchówkowej i unikanie przebywania w rejonach ich siedlisk. Jak widać, zagrożeń spowodowanych pobytem w  krajach tropikalnych jest wiele, dlatego warto dobrze przygotować się do wyjazdu i  jeśli jest taka możliwość, zabezpieczyć się odpowiednio poprzez szczepienie lub zastosowanie profilaktyki lekowej. Tak czy inaczej, każdy, nawet osoba zaszczepiona, musi pamiętać o  przestrzeganiu zasad higieny, spożywaniu posiłków z pewnego źródła oraz dbaniu o  ochronę przed ukąszeniami insektów. mgr farmacji Katarzyna Korzeniowska Opieka Farmaceutyczna Aptek Ziko opieka@zikoapteka.pl

działa

24 godziny

Allerga® jest pomocna, gdy: kichasz, masz katar lub uczucie zatkanego nosa, twoje oczy swędzą, są zaczerwienione lub łzawią.

Allegra® zwalcza objawy alergii! Allegra, 120 mg, tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny. Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4195. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00203 Warszawa, tel. (22) 2800000.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


Twoje zdrowie

Wakacje

Z 12

astmą

Twoje zdrowie

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

O ile przestrzega się zaleceń lekarskich, astma jest chorobą, z którą można normalnie funkcjonować. Pamiętaj, że jeżeli twoja choroba jest źle kontrolowana, czyli masz częste napady kaszlu i  duszności nie powinieneś planować wakacji z  dala od domu. Jeśli jednak ten problem cię nie dotyczy, przed wyjazdem zastanów się nad poniższymi problemami.

mniej gatunków, a rośliny zimozielone nie powodują zazwyczaj alergii). W  tym przypadku wszelkie wyjazdy agroturystyczne nie są wskazane. W przypadku alergii na kurz lub pleśń, unikaj podróży do miejsc o dużej wilgotności. Wybieraj zakwaterowanie w pokojach, w których zamiast wykładziny, dywanu jest parkiet lub płytki. Część hoteli ma pokoje przyjazne alergikom, może i twój wybór padł na hotel, który oferuje takie udogodnienie?

Gdzie na wakacje? Generalnie unikaj miejsc o wysokim zapyleniu, takich jak duże aglomeracje miejskie, szczególnie w krajach Afryki i Azji. Zawsze powinieneś unikać miejsc, w których pali się papierosy. Trzymaj się także w  bezpiecznej odległości od palących się świeczek lub ognisk. Dym może wywołać atak astmy. Często bywa, że astmatyk jest jednocześnie alergikiem. Kontakt z alergenem zaostrza objawy astmy. Ten fakt również powinien być brany pod uwagę przy wyborze miejsca podróży. Jeśli jesteś uczulony na sierść kota lub psa, unikaj wyjazdów do znajomych, którzy posiadają zwierzaki. Warto też się upewnić, czy hotel lub pensjonat, który wybrałeś, jest „przyjazny dla zwierząt”. Pies z  pokoju obok może skutecznie uprzykrzyć ci wyjazd. Większe hotele mają zazwyczaj osobne piętra lub skrzydła „bez zwierzaków”. Poproś o pokój w takim miejscu. Jeśli masz alergię na pyłki, wybieraj raczej wakacje nad morzem (stężenie pyłków na plaży jest niskie) lub w górach (występuje tam generalnie

Jak podróżowaĆ? Samochód jest częstym środkiem transportu podczas wakacyjnych wojaży. Jeżeli jesteś alergikiem powinieneś podróżować z zamkniętymi oknami i włączoną klimatyzacją, nawet jeśli nie jest gorąco. Filtry w układzie wentylacji skutecznie ochronią cię przed alergenami. Pamiętaj, żeby przed podróżą oczyścić klimatyzację z pleśni i  wymienić filtry. W  dalsze podróże często wybieramy się samolotem. Jeżeli twoja astma jest dobrze kontrolowana, nie ma żadnych przeciwwskazań dla tego środka transportu. Jak sprawdziĆ, czy astma jest „dobrze kontrolowana”? Najprostszym testem jest przejście 100 metrów. Jeżeli jesteś w stanie to zrobić bez zadyszki, kupuj bilet lotniczy. W  przeciwnym razie skontaktuj się z lekarzem. Wakacyjne przyjemności Tu nie ogranicza cię prawie nic. Oczywiście jeżeli masz alergię pokarmową, unikaj jedzenia, którego składu nie jesteś pewien. Jeśli natomiast chcesz skorzystać z  basenu, upewnij się z bezpiecznego dystansu, czy obsługa nie przesadziła z chlorem. Zapach chloru i innych chemikaliów może zaostrzać astmę. Zwykła aktywność wakacyjna na pewno ci nie zaszkodzi, zwłaszcza jeżeli na co dzień jesteś

wysportowany. Jedynym bezwzględnie przeciwwskazanym sportem jest nurkowanie z butlą tlenową. Mierz siły na zamiary. Podsumowanie Zabierz odpowiednią ilość leków. Miej leki ZAWSZE przy sobie. Jeśli lecisz samolotem, trzymaj leki w bagażu podręcznym. • Poproś lekarza o listę leków, jakie zażywasz, noś ją zawsze przy sobie. • Ustal z lekarzem, co robić w przypadku zaostrzenia astmy. Poproś, żeby ci to wyraźnie napisał. • Jeżeli jedziesz za granicę, koniecznie weź ze sobą kartę EKUZ (Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego) i/lub dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. • Przed wyjazdem dowiedz się, gdzie jest najbliższy szpital. • Ciesz się wakacjami.

• • •

mgr farmacji Maria Janik Opieka farmaceutyczna Aptek Ziko opieka@zikoapteka.pl

13


porady dla seniorów

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

Artykuł Sponsorowany

Lato – uwaga

na odwodnienie! nienia to m.in.: Objaw y odwod tach, • suchość w us pragnienia, • uczucie silnego głow y, • bóle i zawroty a, ał • utrata masy ci oczu, oddawanego m • mniejsza ilość • omdlenia, ioty, • nudności i w ym y oddech, • przyśpieszon idzenia, • zaburzenia w m zabarwieniu. • mocz o ciemny Latem, z uwagi na panujące wysokie temperatury, nasz organizm zbudowany w  2/3 z  wody traci jej zdecydowanie więcej niż w pozostałych porach roku. Szczególnie zagrożone są niemowlęta, małe dzieci i ludzie starsi. Dlatego każdy senior musi w tym czasie pamiętać o  prawidłowym nawodnieniu. Ma to znaczący wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na wygląd, samopoczucie i stan umysłu. wiek a zapotrzebowanie na wodę Proces starzenia nie wpływa na ilość wody, jakiej potrzebuje organizm. Niestety u  seniorów bodźce wysyłane przez krew do mózgu zdecydowanie wolniej są przetwarzane przez

ośrodek pragnienia. Na skutek owego spowolnienia potrzeba sięgnięcia po wodę pojawia się znacznie rzadziej albo nie występuje wcale. I tak, zamiast przyjąć 1,5-2 litry płynów dziennie, zdecydowana większość seniorów wypija jedynie 0,5 litra. Najchętniej spożywanymi napojami są kawa i  herbata. To stanowczo za mało. Dietetycy polecają szczególnie niegazowaną wodę mineralną oraz soki warzywne i  mleko. Odradzają oczywiście spożywanie napojów wysokoprocentowych, których przyjmowanie może skutkować odwodnieniem. Wody mineralne dzielą się na trzy grupy: niskozmineralizowane, średniozmineralizowane, wysokozmineralizowane.

15


porady dla seniorów Dla naszego organizmu najbardziej odpowiednie (przy długotrwałym spożyciu) są wody średniozmineralizowane. W jednym litrze zawierają od 500 do 1500 mg minerałów i związków mineralnych. Picie wody to konieczność i nikomu nie wolno o tym zapominać! Czym jest odwodnienie? Odwodnienie to stan, w  którym ilość wody w organizmie spada poniżej poziomu niezbędnego do jego właściwego funkcjonowania. Najczęstsze przyczyny to wymioty, biegunka, niewystarczające spożycie wody: w  trakcie i  po intensywnym wysiłku fizycznym, podczas przyjmowania leków (diuretyków, leków regulujących ciśnienie, leków antyhistaminowych), w przebiegu choroby z podwyższoną temperaturą ciała. CODZIENNE NAWADNIANIE ORGANIZMU: • Warto mieć zawsze przy sobie butelkę z wodą i kontrolować ilość spożytych płynów. • Pamiętaj – lepiej napić się „na zapas”. • Uzupełnij płyny jeśli zauważysz, że barwa twojego moczu przyjęła ciemny kolor. Uryna powinna mieć jasną, słomkową barwę. • Koniecznie pij wodę po wysiłku fizycznym oraz w trakcie upałów.

U osób starszych zawartość wody w organizmie nie powinna spadać poniżej 40% masy ciała. W przypadku seniorów do odwodnienia dochodzi bardzo gwałtownie. Odwodnienie niekorzystnie wpływa na pracę nerek i może doprowadzić do pojawienia się zakrzepów. To szczególnie niebezpieczne, ponieważ taki stan sprzyja powstaniu zatorów płucnych. Jak zwalczyć odwodnienie? Jeśli jest ono łagodne, na ogół wystarczy dostarczyć organizmowi duże ilości wody. Może

16

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

się jednak zdarzyć, iż objawy ulegną nasileniu. Gdy przez 9 godzin nie oddało się moczu, pojawiły się silne zawroty głowy, skóra stała się wyraźnie wysuszona, należy jak najszybciej udać się do lekarza. W aptekach dostępne są preparaty wydawane bez recepty, które rozpuszcza się w wodzie i podaje do picia, w celu zapewnienia prawidłowego nawodnienia i dostarczenia soli mineralnych. Jest to m.in. Orsalit, który wspiera i reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową oraz Floridral – płyn nawadniający z  dodatkiem bakterii probiotycznych, który obniża ryzyko odwodnienia mogącego wystąpić podczas biegunki i  wymiotów, a  przy tym ma przyjemny bananowy smak. Niedobory płynów pomagają także uzupełnić tabletki musujące Zdrovit Litorsal. Z preparatów wydawanych na receptę na uwagę zasługuje Gastrolit. Zawiera on jony sodowe, potasowe, wodorowęglanowe oraz glukozę w ilościach, które pozwalają na szybkie, proste i bezpieczne ich uzupełnienie. Kiedy NALEŻY UZUPEŁNIAĆ PŁYNY? Niezwłocznie, gdy tylko poczujesz pragnienie. Wydaje się to być oczywistym, ale tak naprawdę w natłoku codziennych obowiązków nie zwracamy na to uwagi. Pamiętaj, iż uczucie pragnienia to pierwszy sygnał, który może doprowadzić do odwodnienia! Nie wolno go zatem bagatelizować. Redakcja

reklama


oblicza mężczyzny

oblicza mężczyzny

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

Widok mężczyzny w salonie kosmetycznym czy solarium nie dziwi obecnie nikogo i nie wzbudza sensacji. To nie tajemnica, że aparycja jest niezwykle istotna w  dzisiejszym świecie i może mieć wpływ na sukces zawodowy oraz komfort życia. Panowie dbają o siebie i są z tego dumni. Czy często decydują się, by pójść o jeden krok dalej? Medycyna estetyczna już nie tylko wśród celebrytek cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zwykłe śmiertelniczki również poddają się zabiegom upiększającym. Czy panowie także ulegają modzie? Na poprawę, których części ciała się decydują? A  może nadal obecność przedstawicieli męskiego świata w  klinikach medycyny estetycznej jest niezwykłą rzadkością? Osiągnięcia medycyny Okazuje się, że rozwój medycyny, który przekłada się na bezpieczeństwo i poszerzenie wachlarza dostępnych zabiegów, przekonuje także panów. Chirurgia plastyczna nie jest już tematem tabu. Obecnie około 30% wszystkich zabiegów chirurgii plastycznej wykonują właśnie mężczyźni.

Kto przychodzi na zabiegI? • Mężczyźni niezwykle krytyczni wobec siebie, którzy mimo nienagannej prezencji zawsze znajdą w swoim wyglądzie jakiś element do poprawy. • Dziennikarze, aktorzy, piosenkarze, osoby publiczne, dla których wygląd zewnętrzny jest niezwykle istotny z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy. • Panowie, dla których niezwykle ważna jest moda. • Mężczyźni przekonani, iż wraz ze zmianą wyglądu całe ich dotychczasowe życie się odmieni. Co najchętniej poprawiają panowie? Wachlarz dostępnych zabiegów poszerza się nieustannie. Zwiększa się również liczba klinik zajmujących się chirurgią plastyczną. Wiele z nich cieszy się zaufaniem i uznaniem pacjentów. Panowie korzystający z zabiegów medycyny estetycznej najczęściej decydują się na: • przeszczep włosów – to jedyna skuteczna metoda w  walce z  łysieniem androgenowym, na które cierpi co trzeci mężczyzna, • zabiegi twarzy – wszelkiego rodzaju: korekta uszu, ust, nosa, podbródka, wygła-

dzanie zmarszczek, usuwanie blizn i znamion, • korektę „kobiecych piersi” – ten problem dotyka coraz większej liczby panów, zwłaszcza amatorów siłowni, którzy jako wspomagacza w  ćwiczeniach używali hormonów anabolicznych, • poprawę muskulatury ciała – ramion, klatki piersiowej, ud, pośladków, • odsysanie tłuszczu – najczęściej z  okolic brzucha, w celu osiągnięcia tzw. kaloryfera, • wydłużenie, pogrubienie penisa – kompleksy wynikające z niezadowolenia z wielkości członka często kierują zdesperowanych mężczyzn prosto na stół chirurgiczny.

Jak kształtują się ceny? • liposukcja: 3.000-10.000 zł, • wygładzenie zmarszczek: 6.000-13.000 zł, • korekta powiek: 2.000-7.000 zł, • ginekomastia: 3.000-5.000 zł, • korekta małżowin: 1.500-3.000 zł, • korekcja nosa: 3.000-8.000 zł. Redakcja

reklama

18

19


Porady dla rodziców

Witaminy

jest uzupełnianie menu naszych pociech o dodatkowe źródła witamin. Zapewni to prawidłowy rozwój dziecka i uchroni przed występowaniem wielu chorób, takich jak: krzywica, cukrzyca, choroby zakaźne, niedożywienie, astma, choroby układu nerwowego, serca, choroby przewodu pokarmowego, otyłość. Przyjmowanie niedostatecznych ilości witamin prowadzi do ich niedoborów. O skutkach przedawkowań oraz niedoborów czytaj na str. 23-24.

Dobroczynny wpływ witamin na stan zdrowia dzieci jest oczywisty. Trzeba jednak pamiętać, że tylko stosowanie zbilansowanej diety bogatej nie tylko w składniki budulcowe, ale również w witaminy i mikroelementy oraz upowszechnianie wśród rodziców modeli racjonalnego żywienia niemowląt, dzieci i  młodzieży, zapewni im prawidłowy i zdrowy rozwój.

20

WITAMINOWE SUPLEMENTY DIETY? Dopóki nasza dieta jest pełnowartościowa, odpowiednio przygotowywana i prawidłowo zbilansowana nie musimy martwić się o  konieczność suplementacji witamin i  mikroelementów u  dzieci. Wskazaniem do dodatkowego podawania witamin jest jednostronne lub niedostateczne odżywianie, kiedy organizm ma większe na nie zapotrzebowanie (wiek niemowlęcy, okres ciąży i karmienia piersią, wyczynowe uprawianie sportu, rekonwalescencja po przebytych chorobach, wspomaganie rozwoju fizycznego) oraz w przypadku zmniejszonego wchłaniania witamin (anemia).

JAKIE PREPARATY WYBRAĆ? Obecnie na rynku mamy mnóstwo preparatów witaminowych, w różnych postaciach farmaceutycznych, zachęcających naszych małych pacjentów do ich zażywania. Warto jednak pamiętać o tym, że nie należy stosować kilku preparatów witaminowych na raz. Dotyczy to zarówno niemowląt, małych

dzieci, jak i nastolatków. Ważne jest też, aby preparat był dostosowany do wieku dziecka. W aptece możemy kupić bez recepty witaminy w postaci tabletek (Multi-Tabs), tabletek do ssania (Pikovit, Vigor, Marsjanki), tabletek musujących (Vibovit, Sanostol), żelków (Juvit Gumisie, Vibovit Aquażelki), gum rozpuszczalnych, proszku (Vibovit, Visolvit), kropli doustnych (Cebion Multi, Juvit Multi), syropów (Multivitamol, Bioaron Multiwitamina, Multi-Sanostol), a nawet lizaków. Często mają one owocowy smak i  zapach, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Większość z  nich zapewni 100% dziennego zapotrzebowania na witaminy i mikroelementy. Mogą być podawane z  pokarmem lub piciem, a najlepiej jest podawać je po posiłku w celu lepszego wchłaniania. mgr farm. Anna Mierzwińska-Dobosz Apteka Ziko ul. Długa, Kraków reklama

Witaminy to niezbędne do życia organiczne substancje działające fizjologicznie w małych dawkach, które w ludzkim organizmie nie mogą być wytwarzane albo są wytwarzane w bardzo małych, niedostatecznych ilościach, tylko w określonych warunkach (np. przy niedoborze światła). Z  tego powodu muszą zostać dostarczone z  zewnątrz. Witaminy dzieli się na rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) i w wodzie (witaminy z grup B, witamina C). Podział ten informuje, w  którym środku spożywczym dana witamina występuje. Warto zapamiętać, że wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach ma miejsce w przewodzie pokarmowym, w  warunkach prawidłowego wchłaniania tłuszczów (przy dostatecznym wydzielaniu żółci), a ich przedawkowanie powoduje poważne konsekwencje. Dla odmiany przedawkowanie witamin rozpuszczalnych w  wodzie nie jest aż tak groźne dla organizmu, oczywiście jeśli nerki funkcjonują prawidłowo.

Porady Poradydla dlarodziców rodziców

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

KIEDY SUPLEMENTOWAĆ DZIECKO? Bardzo często popełniamy błędy żywieniowe wynikające z niewiedzy czy też mody na rozmaite diety, które niejednokrotnie nie są właściwie zbilansowane. Dlatego właśnie bardzo istotne

21


Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego dla dzieci i niemowląt karmionych piersią

NOWOŚĆ Witaminy od Bioaronu® – eksperta, któremu ufają mamy. Więcej informacji na www.zdrowedziecko.info

20

NIEZBĘDNIK ZDROWEGO CZŁOWIEKA

Witamina Źródło: tran rybi, jajka, wątroba, masło, mleko Działanie: Jest niezbędna do wzrostu całego organizmu, wzrostu i różnicowania się komórek nabłonkowych, rozwoju embrionalnego oraz funkcji widzenia. W wyniku wywołania uszczelniania nabłonków i stymulacji wytwarzania śluzu, witamina A zapobiega wniknięciu drobnoustrojów do organizmu. W  skórze wzmaga rogowacenie. NIEDOBÓR: Objawia się upośledzeniem funkcji widzenia, suchością błon śluzowych, niedokrwistością i tworzeniem się łusek oraz zmarszczek skóry. PRZEDAWKOWANIE: Powoduje (zwłaszcza u  dzieci) utratę apetytu, wypadanie włosów, swędzenie skóry, pękanie naskórka w kącikach ust oraz opóźnienie wzrostu. WitaminA Źródło: olej z wątrób ryb DZIAŁANIE: Odpowiedzialna jest głównie za metabolizm wapnia. NIEDOBÓR: U niemowląt i dzieci prowadzi do krzywicy, a  występujący przy tym niedobór wapnia do miękkości kości i deformacji układu kostnego. PRZEDAWKOWANIE: Początkowo występują objawy mało swoiste, jak: brak apetytu, wymioty, zaparcia, słabe przyrosty masy ciała, wzmożone pragnienie i  wzmożone oddawanie moczu, zaburzenia neurologiczne (np. obniżone napięcie mięśniowe, wygórowane odruchy głębokie). W  bardziej zaawansowanych przypadkach może pojawić się kamica układu moczowego, nawet wapnica nerek oraz ogólna demineralizacja kośćca.

Witamina Źródło: kiełki zbóż, orzechy i oleje roślinne DZIAŁANIE: Bierze udział w  przemianach oksydacyjnych, odpowiada za aktywność różnych enzymów, chroni erytrocyty przed rozpadem. NIEDOBÓR: Powoduje osłabienie mięśni, przyspieszony rozpad erytrocytów, zaburzenia układu nerwowego, tzw. neuropatie (u  dzieci występujące dużo częściej niż u dorosłych). PRZEDAWKOWANIE: Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, uczucie zmęczenia i  osłabienia. Na szczęście przedawkowanie tej witaminy zdarza się bardzo rzadko, gdyż normalnie 60% dawki dziennej wydalane jest wraz z kałem. Witamina Źródło: warzywa (np. brukselka, sałata), jaja, mleko DZIAŁANIE: Bierze udział w  syntezie i  przemianach czynników krzepnięcia krwi. NIEDOBÓR: Objawami jej niedoboru mogą być krwawienia. Szczególnie niebezpieczne u  noworodków są krwawienia do mózgu, jeśli matka nie przyjmowała dostatecznych ilości tej witaminy. Dlatego tak ważne jest jej podawanie naszym pociechom w formie kropelek w pierwszych tygodniach życia, zgodnie z  zaleceniem lekarza. PRZEDAWKOWANIE: Może spowodować anemię hemolityczną, żółtaczkę, depresję, uszkodzenie wątroby i mózgu.

23


NIEZBĘDNIK ZDROWEGO CZŁOWIEKA

Grupa witamin Źródło: drożdże, orzechy, nerki, kiełki zbóż, nasiona strączkowe, warzywa liściaste DZIAŁANIE: Odpowiedzialne są za prawidłowe działanie układu nerwowego (przewodzenie bodźców) oraz prawidłowy jego rozwój. Biorą udział w procesach widzenia, krzepnięcia, przemianach aminokwasów, węglowodanów, syntezie przeciwciał. NIEDOBÓR: Niedobory poszczególnych witamin mogą powodować, m.in.: Witamina B1 (tiamina): porażenie nerwów obwodowych, zapalenie wielonerwowe, migreny; Witamina B2 (ryboflawina): zajady, łamliwe paznokcie, problemy z ostrością wzroku, niedokrwistość; Witamina B3 (PP, niacyna): krwawienie z  dziąseł, kurcze naczyniowe kończyn, wzrost poziomu cukru we krwi, skurcz oskrzeli i astma; Witamina B5 (kwas pantotenowy): bóle kończyn – zwłaszcza bolesność pięt, uczucie pieczenia stóp, kurcze i  drżenie mięśni, zaburzenia snu; Witamina B6 (pirydoksyna): stany zapalne skóry, zanik mięśni, drętwienie rąk, depresja, nerwowość, mdłości, niedokrwistość, łuszcząca się skóra; Witamina B7 (biotyna): choroby skóry, białaczka, nadczynność tarczycy; Witamina B9 (kwas foliowy): niedokrwistość, egzemy, brak apetytu. Witamina B12 (kobalamina): miażdżyca wieńcowa, nadwrażliwość na ciepło i zimno, cukrzyca, zaparcia. PRZEDAWKOWANIE: Uważa się, że witaminy z  grupy B trudno przedawkować. Wśród objawów przedawkowania wskazuje się: osłabienie, obrzęki, poty, nudności, zmęczenie, duszność, obrzęk krtani, bóle głowy. Jak zawsze istnieje zasada, że jeśli chorujesz przewlekle, powinieneś każdorazowo skonsultować z  lekarzem zamiar suplementacji, gdyż istnieją przeciwwskazania (np. przyjmowanie witami-

24

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

Z kulturą do kobiet

ny PP nie służy osobom z cukrzycą, jaskrą, chorobą wrzodową i schorzeniami wątroby, zaś witamina B12 i  kwas foliowy nie są wskazane u  leczonych onkologicznie, gdyż mogą przyspieszyć rozwój nowotworu). Witamina Źródło: porzeczki, poziomki, maliny, owoce cytrusowe, papryka, brokuły, ziemniaki, pomidory DZIAŁANIE: Uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, ułatwia wchłanianie żelaza, bierze udział w  procesie krzepnięcia krwi, a  co najważniejsze – stymuluje procesy immunologiczne swoim działaniem przeciwutleniającym. NIEDOBÓR: Manifestuje się on zmęczeniem, brakiem łaknienia, osłabieniem mięśni, krwawieniami, rozluźnieniem i  wypadaniem zębów oraz zwiększoną skłonnością do zapadania na choroby zakaźne. PRZEDAWKOWANIE: U osób szczególnie wrażliwych może prowadzić do krystalizacji szczawianów i  moczanów w  nerkach. Bardzo duże dawki 2000-3000 mg/dzień mogą także wywoływać zaburzenia w przewodzie pokarmowym. Obliczono jednak, że bezpieczna dawka wynosi 1000 mg/dzień i może być przyjmowana przez dłuższy czas.

Probiotyczne kultury bakterii po raz pierwszy w tamponie

2w1 p&r toabmi optoy kn••ohci hgri eo nn aa

Wiele czynników predysponuje kobiety do częstych i nawracających problemów intymnych. Wiek, zmiany hormonalne, antybiotykoterapia, aktywność seksualna, częste kąpiele, korzystanie z basenu, sauny to najczęstsze czynniki powodują-

ce zaburzenia równowagi mikrobiologicznej pochwy. Mogą się one przyczynić do powstania nieprzyjemnych dolegliwości intymnych tj. świąd, pieczenie, upławy oraz doprowadzić do wystąpienia stanów zapalnych o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym. Dodatkowo w czasie menstruacji obserwuje się zwiększoną podatność na infek-

Bakterie probiotyczne Lacto Naturel®, zawarte w ellen®, zasiedlają pochwę już po pierwszej menstruacji i mogą się utrzymywać nawet do 6 miesięcy. Dzięki temu ellen® chroni

Dlaczego 2 w 1, a nie zwykły probiotyk?

strefy intymne kobiety i zmniejsza ryzyko

• Probiotyk w formie tamponu działa szybko i bezpośrednio w miejscu docelowym, w przeciwieństwie do probiotyków doustnych, które kolonizują pochwę dopiero po przejściu przez cały układ pokarmowy, a następnie z odbytu do pochwy, na co potrzeba nawet 20 dni! Dodatkowo bakterie z preparatów doustnych są obecne w pochwie tylko do kolejnej menstruacji i czasie jej trwania zanikają. • Probiotyki dopochwowe nie mogą być stosowane podczas menstruacji, zazwyczaj stosuje się je bezpośrednio po zakończeniu krwawienia, co może ograniczać aktywność, np. fizyczną czy seksualną nawet do 10 dni; dodatkowo zmuszają do noszenia wkładek higienicznych, aby uniknąć zabrudzeń bielizny.

namnażania się bakterii chorobotwórczych odpowiedzialnych za najczęściej występujące infekcje intymne. ellen® – probiotyk dla każdej z nas! Probiotyk ellen® dostępny jest w trzech rozmiarach: ellen® Mini, ellen® Normal oraz ellen® Super. Powinien być stosowany pomocniczo w przypadku wystąpienia infekcji intymnych wywołanych przez bakterie i grzyby – po kuracji antybiotykowej lub przeciwgrzybiczej, a także w celu ograniczenia dyskomfortu, uczucia świądu i podrażnienia okolic

cje intymne, co wiąże się ze spadkiem ilości LAB (bakterii kwasu mleko-

intymnych. ellen® może być również stosowany profilaktycznie w celu

wego) i podwyższeniem pH pochwy. Aby nasza delikatna równowaga

utrzymania odpowiedniej równowagi flory bakteryjnej pochwy i ochrony

intymna nie została zachwiana, warto wypróbować ellen® – innowacyj-

układu moczowo-płciowego kobiety. Pozytywny wpływ, jaki wywiera on

ny probiotyk ginekologiczny w formie tamponu, który wzmacnia natural-

na florę bateryjną pochwy, jest obserwowany u większości kobiet już po

ną florę bakteryjną oraz utrzymuje właściwy poziom pH pochwy.

pierwszej menstruacji.

mgr farm. Anna Mierzwińska-Dobosz Apteka Ziko ul. Długa, Kraków Proces uwalniania bakterii probiotycznych z tamponu

Kampania na rzecz zdrowia intymnego kobiety: www.intymnieorownowadze.pl

Menstruacja ellen® Twój sposób na zdrowie intymne!

Szukaj w dobrych aptekach: www.ellenprobiotyk.pl

21


KĄCIK NASTOLATKi

Miesiączka towarzyszy każdej kobiecie od czasu dojrzewania do menopauzy. Mówiąc najprościej, polega na cyklicznym złuszczaniu się nabłonka macicy na skutek zmian stężenia estrogenów i progesteronu, co skutkuje comiesięcznym krwawieniem z dróg rodnych. Warto zatem wiedzieć o menstruacji jak najwięcej, tak, by uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Niestety często pojawiają się sprzeczności. Jaka jest prawda? Prawda czy mit? Podczas miesiączki nie można zajść w ciążę. To nieprawda. Zapłodnienie podczas menstruacji jest szczególnie prawdopodobne u kobiet posiadających krótki cykl (do 22 dni). Zdarza się to również, kiedy zbliżeniu towarzyszą niezwykle silne emocje. Kobiety, u których krwawienia są obfite, mogą zapaść na anemię. To prawda. W  trakcie obfitych miesiączek organizm traci duże ilości żelaza. Niedobór tego pierwiastka w organizmie może doprowadzić do niedokrwistości. Niepojawienie się okresu świadczy o ciąży. To nieprawda. Przyczyn zatrzymania miesiączki może być wiele, np.: odstawienie tabletek antykoncepcyjnych, niskokaloryczna i  intensywna dieta, duży wysiłek fizyczny, zaburzenia hormonalne, silne przeżycia psychiczne. W  trakcie miesiączki nie powinno się uprawiać sportu i pływać. To nieprawda. Lekkie ćwiczenia fizyczne są w stanie złagodzić dolegliwości związane z  miesiączką (skurcze brzucha). Nie należy jednak przesadzać

26

KĄCIK NASTOLATKi

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

z ich intensywnością. Zbyt forsowne ćwiczenia i zbyt duży wysiłek fizyczny mogą przynieść odwrotny skutek i  nasilić, zintensyfikować krwawienie. Korzystanie z pływalni nie jest zabronione. Należy jednak wówczas zabezpieczyć się tamponem i  pamiętać o  jego wymianie zaraz po wyjściu z wody. Nieregularność miesiączkowania nie powinna wzbudzać niepokoju w  pierwszych dwóch latach od wystąpienia pierwszego krwawienia. To prawda. Po upływie tego czasu cykl stabilizuje się. Okres może się również przesunąć na skutek zmian klimatycznych. Zażywanie tabletek antykoncepcyjnych mo-że uregulować cykl. To prawda. Czasem są nawet w tym celu przepisywane przez lekarza. Do krwawień dochodzi wówczas w  przerwie pomiędzy zażywaniem kolejnych opakowań pigułek. Nie jest to „naturalna” miesiączka, tylko tzw. krwawienie z  odstawienia. Na początku ciąży mogą się pojawić plamienia. To prawda. Nieobfite krwawienie może się pojawić nawet w  trzecim miesiącu ciąży. W  jego trakcie usuwane są niepokryte łożyskiem resztki błony śluzowej macicy. Kobieta nie jest w stanie stwierdzić na pewno, że to tylko niegroźne krwawienie, a nie początek poronienia. Dlatego też każdą tego typu sytuację należy skonsultować z lekarzem. W trakcie menstruacji trudniej się zarazić wirusem HIV. To nieprawda. W  czasie okresu szyjka macicy jest rozwarta. Taka sytuacja ułatwia zakażenie nie tylko wirusem HIV, ale także innymi chorobami zakaźnymi, np. żółtaczką.

Wszystkie kobiety cierpią na PMS (zespół stresu przedmiesiączkowego). To nieprawda. W rzeczywistości jedynie co druga kobieta odczuwa symptomy stresu przedmiesiączkowego. U ¼ pań dolegliwości są tak uciążliwe, że wymagają leczenia. Kobieta, która nie zaczęła miesiączkować między 16. a 17. rokiem życia powinna poddać się diagnostyce lekarskiej. To prawda. Tylko specjalista jest w  stanie stwierdzić, jakie są dokładnie przyczyny takiego stanu. Nie warto jednak martwić się na zapas. Należy pamiętać, że duży wpływ na wiek, w którym kobieta zaczyna miesiączkować mają uwarunkowania genetyczne, fizjologia, tryb życia, a nawet sposób odżywiania. Kobieta zaczyna miesiączkować na nowo zaraz po okresie ciąży. To nieprawda. Nie ma reguły. U matek, które karmią piersią, pierwsze miesiączki mogą pojawić się już po okresie połogu tj. ok. 8 tygodni po porodzie, ale zdarza się to nawet po około 6-8 miesiącach od porodu. Panie, które nie karmią, pierwszych krwawień mogą spodziewać się wcześniej tj. po około 8-12 tygodniach. Laktacja blokuje miesiączkę. To nieprawda. Kobieta karmiąca może regularnie miesiączkować. Podczas miesiączki nie powinno się stosować leków przeciwbólowych. To nieprawda. Nie jesteśmy skazane w  tych dniach na ból i cierpienie. Szczególnie w pierwszych dniach miesiączka bywa niezwykle bolesna. By móc normalnie funkcjonować warto stosować leki rozkurczowe wydawane bez recepty. Jednak jak zawsze, nie wolno przesadzać z ich ilością. Redakcja

27


Zrozumieć Dziecko

bunt

2-latka

Kto z rodziców nie doświadczył sytuacji, gdy dziecko stawia opór właśnie w chwili, kiedy najbardziej nam się spieszy. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Jak pogodzić potrzeby dziecka z  nieustającym brakiem czasu, tak typowym dla współczesnych rodziców? Gdzie jest klucz do sukcesu? Choć nie zawsze jest nam to na rękę, faktem jest, że nasze dziecko ma swoje zdanie już od najmłodszych lat. Najczęściej w  dodatku jest ono skrajnie odmienne od naszego. Taki bunt jest jedną z  najczęściej spotykanych form konfrontacji ze strony małego człowieka. Pierwsze fazy buntu bywają zaskoczeniem dla młodych rodziców, spodziewamy się ich między 2. a  3. rokiem życia, jednak gdy nasz roczny maluch pierwszy raz rzuca się z  wściekłością na podłogę, zastanawiamy się, czy nie trafiliśmy na wyjątkowo krnąbrny egzemplarz. Okazuje się jednak, że pierwsze przejawy buntu mogą pojawić się w dowolnym okresie podczas drugiego roku życia, często około 15. miesiąca, choć bywa, że nawet przed pierwszymi urodzinami.

28

Powody złości Pierwszy rok w życiu dziecka to czas, kiedy w zasadzie mamy wpływ na wszystko – wybieramy mu ubranie, jeśli nie chcemy, aby jadło słodycze, po prostu ich nie podajemy. Oczywiście dzieci mają swoje preferencje, jednak w miarę łatwo dostosowują się do naszych wymagań, są łase na pochwały, a aprobata i zadowolenie rodziców sprawiają im widoczną przyjemność i działają motywująco. Jednak wraz z nabywaniem kolejnych umie-

Zrozumieć Dziecko

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

jętności i wzrostem samodzielności, mały człowiek coraz bardziej stanowczo zaznacza własne zdanie, buntując się przeciwko nam. Nadchodzi moment, gdy „nie” czy „sam” stają się ulubionymi słowami, a  każda, nawet najprostsza czynność, jak założenie skarpetek, jest powodem do walki, płaczu i krzyku. Nasz aniołek zmienia się w istnego diabła: bije, gryzie, rzuca zabawkami, a po przejściu tej fali wściekłości znowu jest wesoły i sympatyczny, jak gdyby nic się nie stało. Te zmiany nastroju, złość i bunt są jak najbardziej normalnymi przejawami aktualnej fazy rozwoju i nie świadczą o naszej niekompetencji i błędach wychowawczych czy o złośliwości naszego dziecka. Mały człowiek, choć coraz bardziej samodzielny, nie nabył jeszcze wystarczających umiejętności, aby wyrazić swoje potrzeby. Nie potrafi inaczej radzić sobie z własnymi emocjami i poczuciem frustracji, gdy nie dostaje, czego chce lub gdy nie rozumiemy, co próbuje komunikować. Co robić, by przetrwaĆ? Eksperci zgodnie podkreślają, że najważniejsze w  tym okresie są: konsekwencja, ustalenie reguł i wyznaczenie granic. Nasza konsekwencja w  stosunku do zachowań dziecka, w  połączeniu z  rutyną i  ustalonym schematem dnia sprawiają, że świat jest dla dziecka przewidywalny i bezpieczny. Zastanówmy się nad zakazami, które chcemy wprowadzić i  starajmy się zawsze reagować, gdy dziecko je łamie. Przykładem nieakceptowanych zachowań mogą być bicie, kopanie czy gryzienie. Jednocześnie dostosujmy mieszkanie do potrzeb małego eksploratora, nie biegajmy za dzieckiem ciągle mówiąc „nie” Nie strofujmy za zabawę przedmiotami pozostawionymi w jego zasięgu. Choć w  małych mieszkaniach może to być trudne, warto dokładnie zabezpieczyć przestrzeń dziecka, zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i  po to, aby zakazy nie stały się dominującym wyznacznikiem wspólnej relacji.

Nie ulegajmy Zanim nasze dziecko wkroczy w okres buntu, konsekwencja i  trzymanie się własnych zasad wydają nam się oczywiste. Mamy pewne założenia co do naszych metod wychowawczych i  planujemy się ich trzymać. Niestety teoria może okazać się daleka od rzeczywistości, z którą przyjdzie nam się zmierzyć. Energia i upór dzieci oraz ich wiecznie naładowana bateria stanowią sporą przewagę w zderzeniu z naszym, już nieco zużytym, organizmem. Zmęczony rodzic często nie ma siły, aby stawić czoła małemu żywiołowi. Ulega buntownikowi dla zaznania choć chwili spokoju i ciszy w domu. Dlatego nie warto walczyć o drobnostki, tworzyć niepotrzebnych zakazów. Im mniej pola do konfliktów, tym większa szansa na uniknięcie burzy. Gdy dziecko zaczyna rozrabiać, spróbujmy odwrócić jego uwagę, skierować ją na coś innego. Pozwalajmy mu dokonać wyboru, proponując konkretne opcje: „Zjesz kanapkę czy omlet?”, „Wolisz dziś dżinsy czy sztruksy?” Pytając co chce założyć lub co chce zjeść, ryzykujemy sporem, gdy wybierze krótkie spodenki w zimie lub lody i czekoladę na kolację.

Co może ci ę za

skoc zyć: przed drugimi

• Okresy buntu sporo urodzinami.

• Negowanie przez dz

iecko absolutnie wszystkiego, nawet tego, co sprawia mu przy jem • Częste i nagłe zmian ność. • Niesamowity upór i y nastroju. konsek wencja w próbach posta wienia na swoim . • Napady złości potra fiące trwać naprawdę długo.

Gdy argumenty nie działają Jeśli mimo wszystko dziecko wpada w złość, krzyczy i płacze, rzuca się na ziemię, waląc pięściami w podłogę, starajmy się za wszelką cenę zachować spokój i nie ulegać. Ignorowanie napadów złości pozwoli je nauczyć, że niczego w ten sposób nie osiągnie, a cały ten wysiłek na nic. Oczywiście nie warto się oszukiwać, że za każdym razem zareagujemy tak, jak byśmy chcieli, mamy przecież własne emocje, a pokłady cierpliwości są ograniczone nawet u najspokojniejszych z  nas. Zresztą możemy przecież czasem odpuścić, nie ma przecież ludzi idealnych ani dzieci, ani rodziców. Dominika Anna Zając mama 2-latka

29


reklama

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

Sztuka życia w cywilizacyjnej dżungli polega na tym, by umieć wykorzystać wiedzę, ciężko zdobywaną przez ludzi z pasją, przez ludzi z  wyobraźnią, przez ludzi, którzy potrafią rozpracować nasz organizm na czynniki pierwsze. Dzięki współczesnej nauce właśnie, możemy wytyczyć, a przede wszystkim zrozumieć naszą drogę do zdrowia. Temat: „przeciwutleniacze” Kto nie słyszał? Chyba każdemu obiło się o uszy. A kto wie, czym są, jak działają, co nam dają i dlaczego są tak ważne dla naszego organizmu? Najnowsze badania pokazują, że wiedza Polaków na ten temat jest znikoma. Jednak, aby zrozumieć teorię o  dobroczynnych związkach, trzeba zacząć od początku… TLEN – DWULICOWY PIERWIASTEK Każdy oddech zapewnia nam niezbędną do życia dawkę tlenu. Tlen ulega w  organizmie czteroetapowej redukcji, w  wyniku której powstają dwie cząsteczki wody z  równoczesnym wytworzeniem energii. To właśnie oddychanie pozwala na uwalnianie energii zawartej w  pokarmie i  niezbędnej do wszystkich procesów życiowych. Ale tlen to – paradoksalnie – także śmiertelnie niebezpieczny dla nas związek. Około 2% życiodajnego pierwiastka, docierającego do naszych tkanek i komórek zamienia się w  „potwory”. W  wyniku niecałkowitej redukcji tlenu powstają tzw. wolne rodniki.

Fry-wolne rodniki Są to cząsteczki, które posiadają co najmniej jeden niesparowany (wolny) elektron, w wyniku czego są bardzo „towarzyskie” – lubią łączyć w  pary swoje wolne elektrony, dzięki czemu uzyskują stabilność chemiczną. Krążąc po naszym organizmie, atakują w zasadzie każdą napotkaną komórkę, pobierając z  niej brakujący elektron i natychmiast ją uszkadzając. Zjawisko to określane jest właśnie mianem utleniania, inaczej oksydacją. Wolne rodniki największe destrukcje powodują w  białkach i  DNA. Skutkiem zaatakowania białka jest gwałtowne starzenie się komórki. Skóra staje się sucha, stara, zwiotczała. Mięśnie słabną i tracą swoją sprężystość. Starzeje się cały organizm. Znacznie poważniejsze są konsekwencje ataku wolnych rodników na DNA. Taka ingerencja powoduje zmianę struktury i mutację kodu genetycznego. Zmutowane komórki zaczynają mnożyć się szaleńczo bez żadnego planu. Efekt? Powstaje nowotwór. Do czego jeszcze prowadzi bezkarne plądrowanie naszego organizmu przez wolne rodniki? Choroba Parkinsona, miażdżyca, zaćma, cukrzyca, bezpłodność. To tylko kilka przykładów z – jak się szacuje – około 75 tzw. „chorób cywilizacyjnych”, do których powstania walnie przyczyniają się wolne rodniki.

31


Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

Równowaga oksydacyjna Należy pamiętać, że wolne rodniki zawsze nam towarzyszyły, bo stanowią nieodłączny produkt uboczny przemian metabolicznych, i że ich rola nie opiera się wyłącznie na wyrządzaniu szkody komórkom. Spełniają one również pozytywne funkcje. Przede wszystkim biorą udział w  procesach immunologicznych tj. w  niszczeniu groźnych bakterii oraz utlenianiu toksycznych substancji. Są więc potrzebne, konieczna jest jednak równowaga pomiędzy wolnymi rodnikami a  związkami, które je neutralizują – tzw. przeciwutleniaczami. PRZECIWUTLENIACZE… …inaczej antyoksydanty, antyutleniacze to związki, które zapobiegają lub opóźniają proces utleniania wiązań chemicznych danej substancji, inaczej mówiąc proces podkradania przez wolne rodniki brakujących im elektronów. Przeciwutleniacze pojawiają się w naszym organizmie na dwa sposoby: są przez nas samych wytwarzane (endogenne) lub dostarczane w  diecie (egzogenne). Antyutleniacze endogenne są produkowane przez nasz organizm, a należą do nich między innymi enzym katalaza oraz ubichinon (koenzym Q10). Jednak w sytuacji, gdy nasz tryb życia (patrz str. 29) zagraża pojawieniem się tzw. stresu oksydacyjnego, a więc zachwianiu równowagi oksydacyjnej, wówczas należy wspomóc się tzw. antyoksydantami egzogennymi (dostarczanymi w diecie). Do najpowszechniejszych przeciwutleniaczy tego typu należą: witaminy m.in. witamina A, witamina E, witamina C i prowitamina A (beta-karoten); składniki mineralne takie jak np. selen; pozostałe związki czynne – np. polifenole.

32

Gdzie ich szukaĆ? Rzecz jasna najlepsze dla naszego organizmu są te antyutleniacze, które naturalnie występują w produktach spożywczych: • Witamina A, E, C (czytaj na stronach 23-24), • Prowitamina A (beta-karoten): marchew, dynia, morela, papryka czerwona, pomidor, natka pietruszki, szczaw, szpinak, sałata, • Selen: orzech brazylijski, • Polifenole: czerwone wino, herbata zielona, czerwona, biała. Niezwykle istotne jest urozmaicanie codziennej diety, niektóre antyoksydanty działają tylko w parach na zasadzie synergii. Witamina C na przykład będzie skutecznie zwalczała reakcje wolnorodnikowe w połączeniu z odpowiednią podażą witaminy E. Dlatego np. sałatkę ze świeżych warzyw należy bezwzględnie polać olejem roślinnym. Z umiarem Jak wszystko w nadmiarze, także i przeciwutleniacze mogą szkodzić, jeśli przyjmuje się je w  sposób niekontrolowany i  nieumiarkowany. Równowaga oksydacyjna polega nie tylko na tym, by wolne rodniki nie przytłaczały swoją ilością, ale też na tym, by antyoksydant był w  stężeniu niższym niż substancja utleniana. Skutki przedawkowania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach mogą być rozpaczliwe, o tym piszemy na stronach 23-24. W związku z ważną rolą wolnych rodników dla sprawnego działania systemu immunologicznego, należy wziąć pod uwagę, iż przy nadmiernej podaży antyoksydantów nasz układ immunologiczny może zacząć wariować i słabnąć, zamiast stawać się coraz mocniejszym. Redakcja

kwas hialuronowy I mukopolisacharydy

Flexus Emulsja to krem o specjalnym składzie oparty o mukopolisacharydy (rodzaj substancji, naturalnie występującej w stawach, zapewnia ich elastyczność i doskonałe smarowanie) i kwas hialuronowy (naturalny składnik mazi stawowej, do jego głównych funkcji należy zapewnienie lepkości i smarowania stawów). Korzystanie z Flexus Emulsji pomaga zmniejszyć lub wyeliminować objawy związane z bólem stawów.

WSKAZANIA • wspomagająco po urazach takich jak skręcenia i nadciągnięcia stawów; • zmniejszenie lub wyeliminowanie objawów związanych z bólem stawów; • w łagodnych dolegliwościach bólowych stawów; • choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych, barkowych, kręgosłupa; • zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych; • do pielęgnacji skóry w okolicy stawów; • w czasie uprawiana sportu i rekreacji. Dystrybutor: Valentis Polska Sp. z o.o.

ZŁOTY OTIS 2011 Nagroda Zaufania


EMocje

Wyobraź sobie, że jedziesz spokojnie szosą, kiedy znienacka wyprzedza Cię samochód i wciska się przed Ciebie tak blisko, że musisz gwałtownie hamować, następnie przyspiesza i  znika za zakrętem. „Co za drań, co za pirat drogowy, nie ujdzie mu to na sucho!” – krzyczysz, zaciskasz palce na kierownicy, co jest namiastką duszenia owego kierowcy. Puls przyśpiesza, pot spływa po czole, a  Ty wyobrażasz sobie, co byś takiemu zrobił kiedy go dogonisz. Jeśli jeszcze ktoś z tyłu zatrąbi, bo musiałeś zwolnić, jesteś w  stanie gwałtownie zajechać mu drogę, zmusić do zatrzymania się i  wybuchnąć wściekłością także na niego… Ten stan to porwanie emocjonalne Dlaczego tak się dzieje? Dzisiejsza wiedza z zakresu psychologii i anatomii mózgu dostarcza nam odpowiedzi. Otóż w  naszym mózgu znajdują się struktury odpowiedzialne za zarządzanie emocjami, które jednocześnie powiązane są z mechanizmami obronnymi.

34

emocje

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

Skąd taka reakcja? Okazuje się, że za tzw. pamięć emocjonalną, a więc zapamiętywanie emocji, które towarzyszyły różnym wydarzeniom odpowiedzialne jest ciało migdałowate. Co więcej, im bardziej traumatyczne było wydarzenie, tym głębszy ślad w  pamięci odciska. Istnieją dwa mechanizmy uwalniania tych emocjonalnych wspomnień. Jeden z  nich – wolniejszy – angażuje korę mózgową. Sygnał wzrokowy dociera do niej, tam jest analizowany, oceniany, następnie trafia do ciała migdałowatego i wyzwala reakcję naszego ciała. Jest to proces świadomy, a reakcje następujące w jego wyniku są przemyślane. Istnieje jednak druga droga docierania sygnału do jądra migdałowatego, znacznie starsza ewolucyjnie i  szybsza. Część sygnału, pomijając korę, dociera bezpośrednio do ośrodka pamięci emocjonalnej, gdzie uwalnia wspomnienia i wyzwala natychmiastową reakcję. Dzieje się to bez udziału świadomości, w  sposób błyskawiczny i nieprzemyślany. Jest to odzew obronny, który umożliwia natychmiastową reakcję na

zagrożenie. Dzięki niemu bezwiednie odskoczymy na widok węża (lub kształtu go przypominającego), ale też właśnie przez niego w chwili stresu reagujemy agresywnie. W przypadku zwierząt, u których wykształcił się ten mechanizm, umożliwia on przeżycie. W przypadku ludzi 75% sygnałów jest „filtrowana” przez świadomość, która nadaje im znaczenie. Jednak kiedy sygnał jest bardzo silny, ciało migdałowate przejmuje całkowicie kontrolę nad naszym organizmem. Świadomość nie dochodzi do głosu. Pojawiają się bardzo silne i gwałtowne emocje, bo uruchomione są prymitywne, „zwierzęce” obszary mózgu, a reakcje stają się instynktowne. Gwałtownie wzrasta poziom adrenaliny, czerwienieje twarz, rośnie ciśnienie, a reakcjom z ciała towarzyszy potok niekontrolowanych słów, nie myślimy racjonalnie. Po kilku minutach emocje opadają, a my zastanawiamy się, co się stało. Często pada wtedy zdanie „wybacz, nie byłem sobą”. I jest to zdanie prawdziwe – daliśmy się porwać emocjom. Jak sobie radziĆ w takich sytuacjach? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zdawać sobie sprawę, że porwanie emocjonalne często poprzedzone jest narastającą irytacją. Za każdym razem, kiedy w ciągu dnia doświadczamy nieprzyjemnych emocji, ciało migdałowate wysyła sygnały uwalniające niewielkie ilości adrenaliny. Jej poziom utrzymuje się nawet do kilkudziesięciu minut. Jeśli nie zdąży całkowicie opaść, kolejne irytujące wydarzenie zwiększy jeszcze jej ilość. Fale zdenerwowania nakładają się na siebie, a  kiedy osiągną wartość krytyczną, nawet pozornie banalne wydarzenie wyzwala wyżej opisany mechanizm – na krótko tracimy kontrolę i dajemy się unieść porywom wzburzenia. WykrzyczeĆ złośĆ? Często spotykanym stwierdzeniem jest, że w takich momentach powinniśmy się „wykrzy-

czeć” – dać ponieść gniewowi, wyładować go, a przeżyte swoiste Katharsis umożliwi nam powrót do normalności. Jednak jak pokazują badania psychologów, wyładowanie złości nie powoduje pozbycia się jej, nadal jesteśmy zdenerwowani, a  możemy nieświadomie sprawić przykrość osobom, które często niezasłużenie padły ofiarą naszego gniewu. Jak ujął to Benjamin Franklin: „Nigdy nie złościmy się bez powodu, ale rzadko jest to właściwy powód”. OpanowaĆ się? Inna teoria mówi, że nad emocjami można całkowicie zapanować i stłumić je do zera. Jednak jak pokazuje powyższy mechanizm powstawania agresji – nie jesteśmy za nią do końca odpowiedzialni. To prymitywne obszary mózgu, będące poza świadomością i naszą kontrolą odpowiedzialne są za te najgorsze ataki gniewu, nie możemy zatem go w całości wytłumić. SpróbowaĆ zrozumieĆ! Psychologowie radzą, by spojrzeć na denerwującą nas sytuację z innej perspektywy. Może opisany na początku kierowca śpieszył się do żony w  szpitalu? Może dopiero od niedawna prowadzi samochód i taki sposób jazdy wynika z niedostatku umiejętności, a nie brawury? Postawienie się w  pozycji obserwatora zdarzenia albo drugiego z jego uczestników pozwala nam nabrać dystansu, znaleźć inne wytłumaczenia, a tym samym opanować gniew już w zarodku. Zanim więc wybuchniemy na kogoś gniewem, pomyślmy, że może miał on ciężki dzień albo właśnie spotkała go przykra sytuacja. Liczy się czas W opanowaniu gniewu istotne jest też rozpoznanie pierwszych momentów narastającej fali złości. Pozwala to uspokoić się jeszcze wtedy, gdy jest to możliwe, kiedy złość nie osiągnęła krytycznego punktu, czyli tuż przed porwa-

35


EMocje niem. Redford Williams, psycholog z Uniwersytetu Duke radzi, aby w ramach ćwiczenia samoświadomości emocjonalnej zapisywać wszystkie emocje, jakie nam towarzyszą w  ciągu dnia. Nazwanie ich i  zapisanie pozwala uświadomić sobie, kiedy pojawia się złość oraz, co ważniejsze, kiedy zaczyna narastać. W  takich właśnie momentach dobrze jest oderwać się od denerwujących zdarzeń i zająć wykonywaniem innych, przyjemnych czynności, zrobić sobie przerwę i  zająć się jakąś drobną rozrywką lub wykonać ćwiczenia relaksacyjne, np. głębokie oddychanie czy rozluźnianie ciała. Rozluźnij się po ciężkim tygodniu Jeśli mamy ciężki, pełen stresu tydzień, przeznaczmy jeden wieczór na wypad do kina lub kolację ze znajomymi. Nic tak świetnie nie uśmierza złości, jak dobra zabawa z przyjaciółmi. Co ciekawe psychologowie wskazują, że złym sposobem w takich wypadkach jest udanie się na zakupy. Mimo, że kojarzą się nam one z przyjemnym spędzaniem czasu, chodzenie po sklepach daje czas na myślenie o  irytujących zdarzeniach, rozpamiętywanie ich, a  takie myślowe „przeżuwanie” przykrych emocji powoduje ich nasilenie i nie zmniejsza napięcia. Ziołowe terapie antystresowe Z pomocą w stanach napięcia emocjonalnego śpieszy też sama natura. Świetnie sprawdzają się herbatki z  melisy czy złożone preparaty z kilku roślin. Jeśli nie mamy czasu na zaparzanie ziół można przyjmować je w postaci kapsułek czy tabletek zawierających suche wyciągi. W składzie najczęściej spotykamy wspomnianą melisę, bardzo popularna jest również waleriana, czyli kozłek lekarski oraz serdecznik – o  dodatkowym działaniu regulującym pracę serca. Wzmacniająco na serce działać też będzie głóg. Częstym dodatkiem do tych mieszanek są zioła działające na przewód pokarmowy, takie

36

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

jak mięta czy gorczyca, które pobudzają trawienie często zahamowane w stanach stresowych. Zasypianie ułatwi dodatek szyszek chmielu, a  nastrój poprawi dziurawiec. Ziołowe wyciągi dostępne są również w  postaci nalewek lub kropli, jednak warto pamiętać, że zawierają one alkohol. Odstresowujące mikroelementy Oprócz ziół polecane jest również uzupełnienie niedoborów magnezu i  witamin z  grupy B, zwłaszcza B6, która poza korzystnym wpływem na układ nerwowy, ułatwia przyswajanie magnezu. W  przypadku wyboru preparatu magnezowego, warto zwrócić uwagę na zawartość jonów magnezu, a  nie tylko na ogólną zawartość jego związku oraz zapytać farmaceutę o  przyswajalność, co ma kluczowe znaczenie w przypadku suplementacji tego minerału. Z niektórych preparatów, mimo pozornie dużej dawki, magnez wchłania się w niewystarczającym stopniu. Bardzo dobrze przyswajane są chelaty i związki organiczne. Pamiętajmy, że złość i  gniew są wpisane w  naszą naturę, ale to od nas zależy, czy w  porę je rozpoznamy i  nie damy się im porwać. Jak powiedział Czogiam Trungpa – nauczyciel tybetańskiej mądrości – pytany, jak poradzić sobie z gwałtowną złością: „Nie tłum jej. Nie działaj pod jej wpływem”. mgr farmacji Patryk Cyb Specjalista ds. szkoleń sieci Ziko Apteka

Anesteloc Max 20 mg, tabletki dojelitowe. Skład: Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (Pantoprazolum) w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego 22,6 mg. Działanie: Substancją czynną Anesteloc Max jest pantoprazol, którego działanie polega na zmniejszeniu wydzielania kwasu solnego w żołądku i w konsekwencji zmniejszeniu ilości kwasu zarzucanego do przełyku. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u  dorosłych. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie z atazanawirem. W przypadku ciąży lub karmienia piersią. Dawkowanie: Zalecana dawka produktu leczniczego to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) raz na dobę. W celu złagodzenia objawów, konieczne może okazać się stosowanie leku przez kolejne 2-3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie. Sposób stosowania: Tabletek dojelitowych Anesteloc Max nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je przyjmować przed posiłkiem połykając w całości i popijając wodą. Specjalne grupy pacjentów: U pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Stosowanie u  dzieci: Stosowanie produktu leczniczego Anesteloc Max nie jest zalecane u  dzieci i  młodzieży w  wieku poniżej 18 lat. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polska, Tel.: 22 751 85 17; Fax.: 022 751 84 67.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


ZIKO-FAKTY

ZIKO-FAKTY

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

12 maja 2012 roku przy os. Jagiellońskim 19 w Krakowie otwarto Drogerię Ziko. To pierwszy tego typu punkt Spółki Ziko Apteki Sp. z  o.o.. Na tym jednak nie koniec. Powstają kolejne drogerie m.in. przy: Kasprzaka 24, Kasprowicza 68 i Świętokrzyskiej w Warszawie, a także Beskidzkiej 30 w Krakowie. W  odpowiedzi na rosnące zainteresowanie klientów preparatami dermokosmetycznymi, firma postawiła na wzbogacenie oferty, tworząc drogerie w  sąsiedztwie swoich lokali aptecznych. Z  pewnością szersza oferta kosmetyczna w  drogeriach spotka się z  satysfakcją klienta. Do tego dochodzi wygoda – kosmetyki i leki można nabyć w sąsiadujących ze sobą lokalach, nie tracąc czasu na przemieszczanie się po mieście.

Tydzień z marką

Tydzień z marką

13-19 sierpnia

6-12 sierpnia

na cały asortyment marki

na cały asortyment marek

logotypy-120x39mm.indd 4

2012-03-06 18:07:44 logotypy-120x39mm.indd 1

-15%

logotypy-120x39mm.indd 2

38

2012-03-06 18:07:44 logotypy-120x39mm.indd 5

Tydzień z marką

2012-03-06 18:07:43

2012-03-06 18:07:44

-20%

• szerszy asortyment produktów

dermokosmetycznych w hurtowych cenach, • mniejsze kolejki, • profesjonalna obsługa dermokonsultantek, • więcej akcji promocyjnych, podczas których można zakupić markowe produkty w okazyjnych cenach.

Ziko AptekI Sp. z o.o. Jest to ogólnokrajowa sieć aptek ze 100% polskim kapitałem. Dysponuje gamą ponad 10.000 preparatów. Sprzedaż odbywa się w  26 aptekach, 2 sklepach internetowych: www.e-zikoapteka.pl, www.e-zikodermo.pl oraz drogerii stacjonarnej ZikoDermo.

Tydzień z marką

Tydzień z marką

20-26 sierpnia na cały asortyment marki

-25%

OFERTy DROGERII ZIKODERMO. nie łączą się z innymi promocjami.

Co oferuje ZikoDermo? Na półkach drogerii ZikoDermo znajdą Państwo kosmetyki renomowanych firm, cieszących się uznaniem klientów w Polsce (m.in. Bioderma, Mustela, Ziaja, Klorane, La Roche-Posay, Iwostin, Pharmaceris, Avéne, Palmer’s). Ponadto w asortymencie znajdują się również leki OTC przeznaczone do obrotu pozaaptecznego, wydawane bez recepty oraz suplementy diety. Usługą, z której będą mogli skorzystać klienci drogerii, są dermokonsultacje. Wykwalifikowane dermokonsultantki za pomocą specjalistycznego urządzenia zbadają stan skóry, co znacznie ułatwi dobór odpowiednich kosmetyków. Autentycznie hurtowe ceny na wszystkie dostępne preparaty to wyróżnik ZikoDermo.

Artykuł Sponsorowany

Co to oznacza dla klienta?

Dodatkowe ATUTY Klienci drogerii ZikoDermo będą mieli także okazję korzystać z Programu Ofertowego Ziko-punkty, który umożliwia gromadzenie punktów za zakupy. Zdobyte punkty można później wymienić na atrakcyjne nagrody, obniżyć za ich pomocą rachunek czy wesprzeć akcję charytatywną Szlachetna Paczka. Ponadto, w  ZikoDermo co 7 dni przygotowujemy niespodzianki w  postaci „Tygodnia z marką”. Tydzień z marką to akcja promocyjna, która pozwala Klientowi na zakup całego asortymentu danej marki lub wybranych produktów nawet z 25% rabatem. Cały asortyment dostępny w  ZikoDermo można odnaleźć również na stronie drogerii internetowej www.e-zikodermo.pl. Odnajdą tam Państwo preparaty podzielone na działy tematyczne. Wkrótce zamówienia złożone na www.e-zikodermo.pl będzie można odebrać osobiście w wybranej drogerii lub też zostaną one przesłane na wskazany adres. Wszystko zgodnie z Państwa życzeniem i dla Państwa maksymalnego komfortu. Zapraszamy – Zespół ZikoDermo

39


Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

Trądzik

trądzikowi nierówny Zarówno w aptece, jak i  w  gabinetach dermatologicznych spotyka się dojrzałe kobiety, które mimo tego, że okres dojrzewania mają już za sobą, stale borykają się z problemem trądziku. Czasami diagnoza jest trafna i faktycznie mamy do czynienia z trądzikiem dorosłych, jednak bywa i  tak, że pacjent mylnie definiuje swoje problemy skórne. Dlatego uporządkujmy sobie to, co już wiemy lub to, co nam się wydaje, że wiemy. Czy to trądzik? Początkowo na twarzy pojawia się zaskórnik, który jest małym czarnym punktem lub białą podskórną grudką. Jego powstanie związane jest z zatkaniem przez łój ujścia mieszka włosowego. W tym też miejscu dochodzi do namnażania bakterii, dla których łój jest wymarzoną pożywką. Rozwija się stan zapalny – co widzimy w  postaci czerwonej, wypukłej krosty. Kiedy ściany mieszka włosowego nie wytrzymują naporu – pękają. Wtedy treść, która wypełniała krostę przedostaje się głębiej do skóry i stan zapalny się rozszerza. Główna lokalizacja tych zmian to miejsca, gdzie jest najwięcej gruczołów łojowych: czoło, nos, broda, dekolt i plecy. Kogo dotyczy? Źródła podają różne przedziały wiekowe, kiedy trądzik może zacząć się rozwijać. Najwięcej osób chorujących to przedział 11-25 roku życia. Jest to trądzik młodzieńczy, który zazwyczaj pozwala się wyleczyć poprzez prawidłową pielęgnację. Kiedy ona nie przynosi pożądanych

40

efektów, o pomoc prosimy dermatologa. Występowanie trądziku u  młodzieży nikogo nie dziwi. Jednak kiedy schorzenie to dotyczy osób między 33. a 44. rokiem życia, zarówno kobiet jak i mężczyzn, wtedy możemy mówić o trądziku cywilizacyjnym lub trądziku dorosłych. Główną przyczyną może być stres, nieprawidłowa dieta (bogata w „ulepszacze”) oraz przebywanie w  klimatyzowanych pomieszczeniach. Podejrzewa się także zanieczyszczenie środowiska. Co robić? Przede wszystkim należy umówić się na wizytę u dermatologa. Lekarz zleci badania hormonalne, które również pomogą w  diagnostyce. Pamiętajmy jednak, że najważniejszym czynni-

kiem w tym przypadku jest aktywność enzymu, który zmienia hormony mało aktywne na bardziej aktywne. Enzym ten, działając w  skórze powoduje mocniejsze wydzielanie sebum (łoju). Dlatego też trądzik dorosłych często występuje na podłożu łojotokowym, ale czasami też rumieniowym. Zmiany skórne umiejscawiają się najczęściej w  dolnej części twarzy, na brodzie, w okolicach ust oraz na linii żuchwy i szyi. Krosty pojawiają się przed miesiączką (w przypadku kobiet) nawet w ciągu jednego dnia. Pacjent czuje bolące miejsce, głęboko w skórze robi się „guzek”, który rośnie i pojawia się wyprysk. Trądzik to choroba Jeśli podejrzewamy, że występuje u  nas trą-

dzik, nie zwlekajmy tylko zacznijmy działać. Należy uświadomić sobie, że trądzik „sam nie przejdzie”. Cierpliwość, konsekwencja w działaniu oraz współpraca z dermatologiem i kosmetyczką gwarantują wyleczenie się z tej choroby. Nie ma co ukrywać faktów – trądzik jest chorobą i  im wcześniej sobie zdamy z  tego sprawę, tym wcześniej zaczniemy go leczyć. Drogę leczenia wybiera sam lekarz. Może być to leczenie hormonalne, jak i zewnętrzne maściami. Na rynku jest wiele gotowych środków zewnętrznych w  postaci płynów, kremów czy żeli. Niektóre z nich są bez recepty, niektóre wydawane tylko z przepisu lekarza. Są także lekarze, którzy przepisują własną recepturę leku i wtedy farmaceuta w aptece, zgodnie z przepisem, wykonuje taki lek. Coraz więcej pojawia się recept na leki recepturowe (robione), o  składzie indywidualnie dostosowanym do pacjenta. Oczywiście są też sceptycy tej metody. W przypadku leczenia bardziej opornej postaci trądziku, lekarz włącza doustne środki zawierające pochodną witaminy A  – izotretinoinę. Leki te stosuje się pod kontrolą lekarza, który kontroluje dawkę i czas leczenia oraz zleca kontrolne badania krwi. Kobieta przyjmująca takie leki nie powinna zachodzić w ciążę, gdyż uszkadzają one płód. Nawet po skończonej kuracji, jeszcze przez cztery miesiące należy stosować antykoncepcję. Kiedy został już określony sposób leczenia, wówczas możemy zająć się znalezieniem kosmetologa. Będzie on – we współpracy z  dermatologiem – kompleksowo dbał o naszą skórę. Dobierze dedykowany naszym potrzebom program pielęgnacyjny oraz niezbędne zabiegi gabinetowe. Będą to zarówno zabiegi oczyszczające, jak i  nawilżające, gdyż leczenie dermatologiczne czasami wręcz wysusza skórę. Dobre efekty przynoszą peelingi kwasem migdałowym i  glikolowym. W  przypadku bardziej opornych zmian podejmuje się decyzję o  peelingach wysoko stężonych, które wykonuje już lekarz.

41


Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

mgr kosmetologii, tech. farm. Marzena Rzepka Apteka Ziko, Zabrze

#1323_H2O_plakat_SEBIUM_ziko_03-A4.pdf

1

27/06/12

przy zakupie zastawu za 1 szt. płynu płacisz

16:59

SKÓRA TŁUSTA i MIESZANA

3 wstcaweun3 xie2501ml

WYPRODUKOWANO NA ZLECENIE LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND SP. Z O.O. CZERWIEC 2012 AND SP. Z O.O. CZERWIEC 2012

42

Słońce, słońce… ach to ty! Przed nami słoneczne dni, które w pewien sposób korzystnie wpływają nie tylko na nasze samopoczucie, ale i na naszą skórę. Pamiętajmy jednak, że skóra trądzikowa tylko na chwilę wygląda lepiej latem i  jeśli jesteśmy w  trakcie leczenia, to kategorycznie unikajmy intensywnego słońca oraz solarium. O  ile przed tym pierwszym mogą uchronić nas filtry przeciwsłoneczne, o  tyle przed tym drugim jedynie my sami. Na zakończenie wszystkim dorosłym i tym młodszym, borykającym się z trądzikiem życzę cierpliwości i  wytrwałości w  drodze do celu. Trzymam kciuki i zawsze służę pomocą na łamach Poradnika Czas na zdrowie. NA ZLECENIE LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND SP. Z O.O. CZERWIEC 2012

Trądzik a nawyki Kiedy lekarz i  kosmetolog objęli nas swoją opieką, wówczas czas na nas. Przede wszystkim robimy przegląd naszej kosmetyczki i naszego jadłospisu. Jeśli popełniamy błędy pielęgnacyjne, wówczas nawet najtrafniejsze leczenie trądziku nie przyniesie efektów. Pielęgnacja podstawowa jest niezmiernie ważna, a  głównym jej założeniem jest oczyszczanie twarzy. Bardzo wygodnym i przynoszącym rezultaty rozwiązaniem jest formuła płynu micelarnego. Dla skóry mieszanej, tłustej, ze skłonnością do trądziku szczególnie gorąco polecam płyn micelarny z serii Bioderma Sébium, który oczyszcza jak mydło, reaguje jak woda, neutralizuje jak tonik i  nawilża jak mleczko, a przy tym nie wymaga spłukiwania - wystarczy płatek kosmetyczny i demakijaż gotowy. Omijamy jedynie okolice oczu, do których polecam płyn micelarny z serii Bioderma Sensibio – dla okolic wrażliwych. Płyny micelarne powinny być używane zarówno rano, jaki i wieczorem. Firma Bioderma jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek produkt o tak unikatowej formule. Cieszy się on nieustającą popularnością wśród pacjentów. Oczywiście pielęgnacja podstawowa to także codzienne stosowanie kremu dopasowanego do naszych potrzeb. W  związku z  tym, że na rynku jest duży wybór produktów i  trudno zdecydować się na ten odpowiedni, zachęcam do odwiedzenia dobrej drogerii lub apteki. Tam farma-

ceuta lub dermokonsultantka w oparciu o wywiad i badanie (np. komputerowe) dobierze właściwy program pielęgnacyjny i podpowie, jak dbać o naszą wymagającą skórę. Czas na przegląd jadłospisu. Kategorycznie wykreśl chipsy, tłuste, słodkie czy ostre potrawy. Prawdopodobnie pod ich wpływem rozszerzają się naczynia krwionośne, co powoduje, że zmiany trądzikowe wydają się być większe. Wzbogać swoją dietę o produkty bogate w cynk (zarodki pszenne, przetwory zbożowe z  pełnego przemiału, orzeszki ziemne, warzywa strączkowe, mięso z indyka). Nie zaszkodzi także beta-karoten zawarty w  marchwi, brzoskwiniach i brokułach oraz witamina E z olejów roślinnych i migdałów. Nie zapominajmy o  piciu dużych ilości wody, a dla urozmaicenia i poprawy przemiany materii regularnie pijmy herbatki ziołowe z fiołka trójbarwnego, mniszka pospolitego, pokrzywy i skrzypu polnego.

Sébium H2O płyn micelarny

cena ze zł pł ynu to 38,97

Delikatnie oczyszcza skórę bez wysuszania, zmiękczając zanieczyszczenia i wiążąc nadmiar sebum.

Limitowana oferta! PORADY

Jak stosować płyn micelarny?

Sébium H2oferta! O 250ml Limitowana

Płyn micelarny Sébium H2O to niezwykle łagodny płyn oczyszczający. Wystarczy nasączyć wacik płynem micelarnym i oczyścić skórę twarzy. Powtarzaj te czynności do chwili, aż wacik będzie czysty. Płyn micelarny Sébium H2O nie wymaga spłukiwania, natomiast po jego użyciu koniecznie osusz skórę, przykładając do twarzy czysty ręcznik bawełniany. Płyn micelarny Sébium H2O można stosować codziennie rano i wieczorem.

z wygodnym dozownikiem*

Sébium H2O 250ml W serii Sébium dostępnych jest wiele uzupełniających produktów do pielęgnacji i higieny cery tłustej oraz mieszanej. Przyjdź do ZikoDermo i dobierz te, które odpowiadają Twoim potrzebom.

*Do wyczerpania zapasów.

z wygodnym dozownikiem*


przeciwutleniacze w diecie

? – PRAWDY w i mity przeciwutleniacze diecie

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

Wartość odżywcza na 100 g:

Wartość odżywcza na 100 g:

Kalorie Białko Tłuszcz Cukier Błonnik Wit.C

124 kcal

1,3 g

0,12 g

29,5 g

1,1 g

Kalorie Białko Tłuszcz Cukier Błonnik Wit.C

87,7

189

mg

kcal

500 g jeżyn ½ szklanki wody sok z ½ cytryny 7 łyżek cukru pudru

200 g miąższu z arbuza 60 g sera feta 1 owoc granatu kilka listków mięty

Umyj jeżyny i cytrynę. Wyciśnij sok z cytryny i dodaj do niego cukier puder, wodę i jeżyny. Zmiksuj całość na gładką masę. Odstaw do zamrażalnika. Przez pierwsze 1,5 h zamrażania mieszaj łyżką co 20 minut. Przed podaniem wyjmij sorbet z zamrażalnika, aby odrobinę odtajał.

Przekrój owoc na pół, a następnie natnij w poprzek i rozchyl tak, aby łatwo usunąć nasiona. Wyjmij je za pomocą łyżeczki. Z arbuza odetnij skórę i niejadalną część miąższu. Pokrój go w kostkę, usuń pestki. Do miseczek rozłóż arbuza, pokruszoną fetę i granat. Całość posyp listkami świeżej mięty i polej sosem.

6,6 g

10,5 g

17,2 g

inuliną (Lacton max – forma kapsułek) fruktooligosacharydami (Minilacton oraz Minilacton Junior – forma saszetek)

44

g

15,1 mg

reklama

Linia Lacton to unikalne połączenie Saccharomyces boulardii z:

2,3

45


TWOJE oczy

Źle dobrane okulary przeciwsłoneczne mogą sprzyjać podrażnieniu oczu. W tej chwili już ponad połowa Polaków ma problemy z narządem wzroku. Najczęstszymi objawami podrażnienia są: zaczerwienienie, pieczenie, zmęczenie, spadek ostrości widzenia, uczucie suchości, światłowstręt czy ból oczu. Bardzo ważną rolę w  rozwoju podrażnień oczu odgrywają zmiany w składzie i strukturze tzw. filmu łzowego, czyli substancji pokrywającej oko. Kiedy mniej mrugamy, np. podczas pracy za komputerem, jazdy samochodem czy czytania książek, powierzchnia naszej gałki ocznej ulega przesuszeniu. Wy-

46

Artykuł Sponsorowany

Zdrowie oczu

TWOJE OCZY

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

sychanie filmu łzowego może prowadzić do wystąpienia zespołu suchego oka i związanych z  nim problemów – pogorszenia widzenia, uszkodzenia i  owrzodzenia rogówki, większej podatności na infekcje, trudności z wykonywaniem wielu czynności. Dieta dla oczu Okulary przeciwsłoneczne to jedno, ale skuteczna ochrona oczu wymaga większego wysiłku. Dobrze jest uzupełnić menu o składniki, które mają korzystny wpływ na nasz wzrok, jak również sięgać po preparaty chroniące oczy. Szczególnie ważne jest, aby dieta zawierała antyoksydanty, zwłaszcza witaminy: A, E i  C oraz antocyjany i luteinę, które neutralizują działanie wolnych rodników. Witamina A  jest o  tyle ważnym elementem diety, że jej niedobór w skrajnych przypadkach może skutkować tzw. kurzą ślepotą. Sama witamina A nie ma, co prawda, istotnych właściwości antyoksydacyjnych, ale jako prowitamina A (karotenoidy) jest substratem do syntezy retinolu, który jest niezbędny w procesie widzenia.

Warto więc szukać karotenoidów w postaci fitoenu, likopenu, β-karotenu, a także luteiny i zeaksantyny w  odpowiednio wysokich dawkach. Likopen można znaleźć w  pomidorach, a β-karoten w marchwi. Z kolei luteina i zeaksantyna stanowią naturalny filtr chroniący siatkówkę oka, a przede wszystkim plamkę żółtą, dlatego ich przyjmowanie pomaga w zapobieganiu występowania zwyrodnienia plamki żółtej, związanego z wiekiem. Ich działanie polega zarówno na neutralizacji wolnych rodników, jak również absorbowaniu szkodliwego promieniowania, dzięki czemu zapewniają skuteczną ochronę plamki żółtej. Najbogatsze w luteinę są warzywa, takie jak: szpinak, seler naciowy, kapusta włoska, groszek zielony, brokuły. Zarówno zeaksantyna jak i luteina nie są syntetyzowane przez nasz organizm, dlatego istnieje konieczność ich suplementacji, szczególnie w profilaktyce zwyrodnienia plam-

ki związanego z wiekiem (AMD). Oczy A alergiA Nasze oczy na alergię reagują zaczerwienieniem, pieczeniem i wzmożonym łzawieniem. Czasem zdarza się, że leki przeciwalergiczne nadmiernie hamują wydzielanie łez, przez co oczy stają się suche i podrażnione. W takich sytuacjach rozwiązaniem są krople do oczu z naturalnym kwasem hialuronowym. Jego nawilżające i ochronne właściwości niwelują uczucie podrażnienia, wysuszenia, pieczenia oraz uczucie ciała obcego w oku, powstałych pod wpływem: czynników zewnętrznych (wiatru, słońca, suchego powietrza, słonej wody, dymu, intensywnego światła, klimatyzacji, centralnego ogrzewania), długiej ekspozycji na promieniowanie monitora komputera, operacji oka, zapalenia spojówek, używania soczewek kontaktowych.

47


ZAPYTAJ SPECJALISTĘ

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

100 95

wysłać e-mailowo na adres: marketing@ziko.pl wysłać pocztą na adres: Redakcja „Czas na zdrowie”, ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków

48

75

KREM DO STÓP prodiab jest do pielęgnacji suchej i bardzo suchej skóry stóp, skłonnej do rogowacenia i pękania. Jego nawilżająco-ochronne działanie wynika z unikalnego połączenia mocznika, ruszczyka, mikrosrebra oraz witaminy E.

Jaki 25 czas temu w aptekach i drogeriach pojawił się produkt, którego do tej pory nie znałam – woda termalna. Czy mogę prosić o wyjaśnienie do czego słu5 ży i jak jej używać? Słyszałam też, że wody termalnej, 0 która ma postać sprayu nie należy wstrząsać przed użyciem i że może ona leczyć choroby skórne, czy to prawda? Paulina, 38 lat „Woda termalna zamknięta w sprayu” jest darem natury. Ma właściwości kojące oraz łagodzące, jest polecana dla wrażliwej skóry. Woda termalna pochodzi z głębi Ziemi, przepływa przez różne 100 podziemne warstwy skalne, którym zawdzięcza swój niepowtarzalny skład w minerały i oligoelementy. Aby w pełni 95 skorzystać z dobroczynnego działania wody, należy ją rozpylić i po chwili delikatnie osuszyć chusteczką, aby zapobiec przesu75 szeniu skóry, gdyż paradoksalnie woda pozostawiona do wyschnięcia wyciąga wilgoć ze skóry. Na rynku dermokosmetycznym dostępna jest także izotoniczna woda termalna marki25Uriage. Izotoniczność oznacza respektowanie fizjologicznej równowagi osmotycznej skóry i błon śluzowych, dzięki5 temu nie wymaga osuszania, nie wysusza skóry po aplikacji, a po spryskaniu skóry nie wywołuje uczucia ściągnięcia. Woda termalna polecana jest do codziennej 0 pielęgnacji, gdyż: 1. Utrwala makijaż. 2. Optymalnie nawilża skórę. 3. Łagodzi podrażnioną, zaczerwienioną skórę, wrażliwą wskutek np. golenia, kąpieli słonecznych. 4. Jest polecana dla łagodzenia dermatoz różnego rodzaju (np. łuszczycy, wyprysku kontaktowego), a także przy otartym naskórku, skaleczeniach, ranach pooperacyjnych, zabiegach medycyny estetyczreklama krem_170412_1_2_A4_BIT nej, oparzeniach słonecznych. 5. Orzeźwia w upalne, letnie dni. 18 kwietnia 2012 11:06:35 6. Jest idealna jako odświeżenie w czasie podróży. Ważną praktyczną wskazówką jest to, że pojemnika z wodą nie wolno wstrząsać przed użyciem. Pojemnik jest wypełniony gazem pod ciśnieniem (azotem), który „wypycha” wodę pod postacią mgiełki. Wstrząsanie sprawia, że gaz miesza się z  wodą i  razem z  nią wydostaje się z  pojemnika. Gdy gaz się skończy, w pojemniku pozostanie woda, która nie będzie mogła wydostać się na zewnątrz. Beata Orlicka Dermokonsultantka ZikoAptek

100 95 75

25 5 0

100 95 75

25 5 0

• polecany dla osób chorych na cukrzycę • posiada potwierdzone badaniami właściwości hypoalergiczne


Lato

- sezon na piękne nogi Zdrowe nogi to podstawa – to nie jest banalne stwierdzenie, ani pozbawiony sensu slogan reklamowy. Niestety coraz więcej młodych kobiet obserwuje wieczorem zjawisko opuchlizny wokół kostek, niekiedy towarzyszy mu uczucie ciężkich nóg, a kiedy pojawiają się pajączki to znak, że trzeba działać, bo grożą nam żylaki. Żylaki – skąd u mnie? Najczęściej przyczyną żylaków są skłonności dziedziczne, ale wiele zależy od trybu życia, jaki prowadzimy. Nadwaga, ciąża, przyjmowanie leków hormonalnych (zwłaszcza po 45. roku życia), wielogodzinne stanie lub siedzenie sprzyjają powstawaniu żylaków.

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

w PolSce

Jak pozbyć się kłopotów? Przede wszystkim zrezygnować z butów na wysokich obcasach, rzucić palenie i dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu (minimum 2 litry dziennie). Latem szczególnie trzeba dbać o nogi, odpoczywać z nogami uniesionymi wysoko. Pozostaje jeszcze stosowanie leków doustnych, które likwidują objawy choroby, zwłaszcza tych zawierających zmikronizowaną diosminę.

Artykuł Sponsorowany

Diosmina – ulga dla nóg Diosmina uważana jest za najlepszą alternatywę w leczeniu chorób układu żylnego kończyn dolnych ze względu na wielokierunkowe działanie. Usprawnia mikrokrążenie i  przeciwdziała bólom oraz uczuciu ciężkich nóg. Dzięki wysokiej mikronizacji cząsteczek szybko przynosi ulgę obolałym nogom. Można powiedzieć, że zmikronizowana diosmina zrewolucjonizowała leczenie niewydolności żylnej. Rekomendowana jest dawka 500 mg przyjmowana dwa razy rano i  wieczorem, bo wówczas diosmina zmikronizowana działa skutecznie przez całą dobę. zmikronizowana diosMINA Badania kliniczne przeprowadzone na produkcie Diosminex potwierdzają wysoką skuteczność preparatu w  walce z  niewydolnością żylną oraz wyraźną poprawę jakości życia pacjentów. Niektórzy lekarze zalecają profilaktyczne przyjmowanie leków.

50

nr

Kiedy problem się nasila? W okresie wiosenno-letnim u chorych z żylakami dochodzi do zaostrzenia objawów choroby. Wysoka temperatura i  buty na obcasach działają niekorzystnie na żylaki. Przeciwwskazane jest stosowanie ciepłych kąpieli, sauny i solarium. A przecież piękne nogi to nasza wizytówka, zwłaszcza latem, gdy królują krótkie spódniczki, szorty, kostiumy kąpielowe.

ulgA dlA nóg

dzień

noc

zArówno w dzień jAk i w nocy

Diosminex: Jedna tabletka zawiera: 500 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum).Wskazania: Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze łydek. Leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego Diosminex nie należy stosować u osób z nadwrażliwością na diosminę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

OTC/DIO/3/2012

ZŁOTY ŚRODEK


KĄCIK MALUCHA

KĄCIK MALUCHA

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

dla dzieci 1. Pokoloruj obrazek, policz ile małych Dinusiów będzie miała Mama Dinozaur, gdy wszystkie wyklują się z jajek. Swoją odpowiedź wpisz pod obrazkiem. 2. Wypełnij i wytnij kupon konkursowy. 3. Kupon oraz stronę z pokolorowanym obrazkiem włóż do koperty. 4. Kopertę zaadresuj: Redakcja „Poradnika Czas na zdrowie”, ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków i wyślij pocztą do dnia 10 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). 5. Komisja konkursowa wyłoni 10 Laureatów, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej oraz sposobie dostarczenia nagród.

DZIECKO wiek

OPIEKUN

Imię Nazwisko

Imię Nazwisko

Nagrody a ała firm

w ufundo k Sp. z o.o. r Walma nt witamin roduce –p ci dla dzie

an k i Marsjzdospry tki i gwia

ADRES ulica/nr tel.

kod/miasto

Akceptuję regulamin konkursu dostępny na www.e-zikodermo.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę „Poradnika Czas na zdrowie”, tj. FP Ziko z siedzibą w Krakowie, ul. Legnicka 5, (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) podanych przeze mnie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu i opublikowaniem wyników. Dane będą opublikowane w nr 04(09)/2012 Poradnika w następującym zakresie: Imię, nazwisko dziecka i opiekuna, miejscowość. Oświadczam, że dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

data i podpis opiekuna

Maść Końska w formie żelu Linia Natury to oryginalna formuła. Kompleks ziół zawarty w preparacie działa energetyzująco oraz łagodząco na skórę organizmu. Zastosowanie: przed i po wysiłku fizycznym lub przemęczeniu. Do masażu i terapii manualnych – działa rozgrzewająco. Pojawienie się zaczerwienienia skóry jest objawem naturalnego wzrostu ukrwienia. Sposób użycia: nanieść żel na skórę i wmasować. W miarę potrzeb Maść Końska w formie żelu Linia Natury® oryginalna formuła możnato stosować kilka razy dziennie. Regularne stosowanie zwiększa efekt działania. Po użyciu umyć ręce. Kompleks ziół zawarty Przeciwwskazania: wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na otwarte rany oraz w okolicach oczu, nosa i ust. w preparacie działa energetyzująco Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyłączny Dystrybutor

ROZGRZEWAJĄCA

44-100 Gliwice ul. Portowa 8 www.sewmed.pl Najlepiej zużyć przed końcem: data i nr serii na opakowaniu

oraz łagodząco na skórę.

5

9 0 8 3 1 3

4 7 3 0 6 9

250 ml

Pokoloruj Mamę Dinozaur i jej małe Dinusie. Kolejne Dinusie są już w drodze – policz, ile będzie małych, gdy wszystkie wyklują się ze swoich skorupek. 52

SKŁAD: AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, GLYCERIN, CARBOMER, MENTHOL, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, ACHILLEA MILLEFOLIUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, CAPSICUM FRUTESCENS FRUIT EXTRACT, BENZYL NICOTINATE, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, VISCUM ALBUM LEAF EXTRACT, FOENICULUM VULGARE FRUIT EXTRACT, HUMULUS LUPULUS CONE EXTRACT, VALERIANA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, PHENYLPROPANOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN, LIMONENE, C I. 14720, 16255

R

R

ORYGINALNY PRODUKT LINIA NATURY

R

reklama

ia Linnatury Maści Końskie żywioły pod Twoją kontrolą! Maść Końska

Wyłączny Dystrybutor: Sewmed, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 8

dostępne w dwupaku

Do pielęgnacji ciała. Polecane do masażu. Testowane dermatologicznie.

53


Krzyżowka

Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

Zapomnij o zapominaniu! S U P L E M E N T

S U P L E M E N T

D I E T Y

D I E T Y

Preparat przeznaczony dla dorosłych i młodzieży po 12 roku życia

Litery z pól ponumerowanych wpisz do kratek z rozwiązaniem oraz dokończ zdanie, które powstało jako rozwiązanie krzyżówki. Na kuponie wpisz swoje dane kontaktowe oraz podpisz się. Kupon wyślij na adres: „Poradnik Czas na zdrowie”, ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków, najpóźniej do 10.09.2012 (decyduje data stempla poczt.). Najciekawszy pomysł zostanie nagrodzony, a nazwisko Zwycięzcy opublikowane w numerze 4(09)/2012 Poradnika.

przy wzmożonym wysiłku umysłowym. Preparat przeznaczony dla dorosłych i młodzieży po 12 roku życia przy wzmożonym wysiłku umysłowym.

Bakozin„jest„dobrym„uzupełnieniem„diety,„ponieważ:

Bakozin „jest„dobrym„uzupełnieniem„diety,„ponieważ: „„ ułatwia„zapamiętywanie„i„zdolność„koncentracji„oraz„łagodzi„

skutki„stresu, S U P L E M E N T D I E T Y „„ ułatwia„zapamiętywanie„i„zdolność„koncentracji„oraz„łagodzi„ „„ wspomaga„sprawność„umysłową„w„sytuacjach„stresowych, skutki„stresu, Preparat przeznaczony dla dorosłych i młodzieży po 12 roku życia „„ ułatwia„uczenie„się. „„ wspomaga„sprawność„umysłową„w„sytuacjach„stresowych, przy wzmożonym wysiłku umysłowym. „„ ułatwia„uczenie„się.

tabletka Tylko Bakozin „jest„dobrym„uzupełnieniem„diety,„ponieważ: iennie!

dz tabletka lko Ty „„ ułatwia„zapamiętywanie„i„zdolność„koncentracji„oraz„łagodzi„ skutki„stresu, iennie! dz „„ wspomaga„sprawność„umysłową„w„sytuacjach„stresowych, „„ ułatwia„uczenie„się.

tabletka Tylko dziennie!

SUPLEMENT DIETY www.farmapol.pl

Preparat przeznaczony dla dorosłych i młodzieży po 12 roku życia przy wzmożonym wysiłku umysłowym.

www.farmapol.pl Informacja o lokalizacjach i godzinach pracy

aptek prowadzonych przez Ziko Apteki Sp. z o.o

Odtwarzacz muzyczny, boom box (model: AZI027)

1

2 3

4

5 6

7

8

9

10 11

Wypełnij kupon

12 13 14 15 16 17 18 19 , 20

21 22 23 24 25 26

…………………………………………………………………………………………………………………………………… Imię: Ulica/nr:

Nazwisko:

Telefon: Miejscowość:

Akceptuję regulamin dostępny na www.e-zikodermo.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę „Poradnika Czas na zdrowie”, tj. FP Ziko z siedzibą w Krakowie, ul. Legnicka 5, (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) podanych przeze mnie danych osobowych dla celów związanych z  przeprowadzeniem konkursu i  opublikowaniem wyników. Dane będą opublikowane w  nr 4(09)/2012 Poradnika w następującym zakresie: imię, nazwisko, miejscowość. Oświadczam, że dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

Data i podpis:

infolinia: 801 003 330

dla GSM: 126 875 747, pon.-pt. 8:00-20:00 e-mail: info@zikoapteka.pl Koszt połączenia według taryfy operatora.

Kraków: ul. Aleksandry 11 · pn.-pt. 8:00-20:00, sb. 8:00-16:00 | ul. Balicka 14 A · pn.-pt. 8:00-21:00, sb. 8:00-16:00 | ul. Beskidzka 30 · pn.-pt. 8:00-22:00, sb. 8:00-17:00, nd. 9:00-16:00 | ul. Bratysławska 2 · pn.-pt. 8:00-22:00, sb. 8:00-16:00 | ul. Długa 88 · pn.-pt. 8:00-22:00, sb. 8:00-18:00, nd. 10:00-18:00 | ul. Retoryka 23 · pn.-pt. 8:00-22:00, sb. 8:00-16:00 | os. Jagiellońskie 19 · pn.-pt. 8:00-21:00, sb. 8:00-16:00 | os. Piastów 60 · pn.-pt. 7:00-20:00, sb. 8:00-16:00 | os. Urocze 1 · pn.-pt. 8:00-21:00, sb. 8:00-16:00 Warszawa: ul. Broniewskiego 28 · pn. 8:00-21:45, wt.–czw. 8:00-20:45, pt. 8:00-21:45, sb. 8:15-20:45, nd. 9:15-17:45 | al. Jana Pawła II 45 A · pn.-pt. 8:00-21:00, sb. 8:00-16:00 | al. KEN 105 · pn.-pt. 8:00-22:00, sb. 8:00-16:00 | ul. Kasprzaka 24 · pn.-pt. 8:00-20:00, sb. 8:00-16:00 | ul. Koszykowa 50 · pn.-pt. 8:00-21:00, sb. 8:00-16:00 | ul. Marszałkowska 140 · pn.-pt. 8:00-20:00, sb. 8:00-15:00 | ul. Puławska 101 · pn.-pt. 8:00-22:00, sb. 8:00-16:00 Bielsko-biała: ul. 11-go Listopada 37 · pn.-pt. 7:00-20:00, sb. 8:00-15:00 | ul. Leszczyńska 20 · pn.–sb. 9:0021:00, nd. 10:00-20:00 | ul. Warszawska 5 · pn.-pt. 7:00-20:00, sb. 8:00-15:00 Chorzów: ul. Sobieskiego 21 · pn.-pt. 8:00-20:00, sb. 8:00-16:00 KAtowice: ul. Plebiscytowa 39 · pn.-pt. 8:00-21:00, sb. 8:00-16:00 | MIŃSK MAZOWIECKI: ul. Konstytucji 3 Maja 7 · pn.-pt. 8:00-20:00, sb. 8:00-16:00 | SOSNOWIEC: ul. Modrzejowska 16 · pn.-pt. 8:00-21:00, sb. 8:00-16:00 | TARNÓW: ul. Wałowa 2 · pn.-pt. 7:00-20:00, sb. 8:00-16:00 | ZABRZE: ul. de Gaulle’a 111-113 · pn.–pt. 8:00-21:00, sb. 8:00-20:00 APTEKA INTERNETOWA: www.e-zikoapteka.pl

www.farmapol.pl

Informacja o lokalizacji i godzinach pracy aptek, zgodnie z art. 94a ust. 1 zd. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne


Poradnik „czas na zdrowie” • nr 03 (08)/2012

poradnik  

description

poradnik  

description

Advertisement