Page 1

KTO NIE DOSTANIE ZWROTU A KTO TAK Krótkie wyjaśnienie na zadawane bardzo często pytanie - kto nie dostanie, a kto tak?. Odpowiedź może być taka : ten kto nie wypełni warunków zapisanych w Rozporządzeniach. Ale może być i bardziej szczegółowo : „Ulga” na zakup kasy będzie się należała tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas online przez dane grupy podatników, które wymienione zostały w rozporządzeniu. To po pierwsze. Czyli czytając dosłownie ten tekst, tylko ci i nikt więcej. Ale tak wcale nie jest. Po drugie. Ulgę z urzędu skarbowego dostaną również osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają swoją działalność i nie są wymienieni w rozporządzeniu. Warunek, to pierwsza kasa, do nowej działalności i wówczas wybierając kasę online dostaną zwrot. Oczywiście nie muszą, ale mogą wybrać tańsze kasy, z elektroniczną kopią nie zawracając sobie głowy podłączeniem do internetu - (ALE NIE MOGĄ BYĆ WYMIENIENI W ROZPORZĄDZENIU, czyli zobligowani do stosowania kas online) - nie dostaną ulgi ale kupią tańsze kasy. Konkretnie, kto nie dostanie. - osoby które nie wymienią kas w odpowiednim terminie - osoby które zakupią kasy online ale ich nie zafiskalizują w odpowiednim terminie - osoby które zakupią kasy online ale rozpoczną ewidencjonowania w odpowiednim terminie (będą stosować "starą" kasę) - osoby zmieniające dotychczasowe kasy (powody mogą być różne zapełnienie pamięci, uszkodzenie itp.) osoby dokupujące kolejne kasy (np. powiększające swoją firmę) - osoby które zakupią kasy online na podstawie umowy najmu, dzierżawy,


leasingu lub umów o podobnym charakterze, lub kasę zakupioną w celu jej wynajmu, dzierżawy, leasingu itp. Krótkie wyjaśnienie, powyżej nie wystąpiła pozycja "na kredyt". Spowodowane jest to inną konstrukcją dla takiego sposobu nabycia kasy. Zwrot za zakupioną kasę online w kredycie może nastąpić dopiero po spłaceniu ostatniej raty takiego kredytu, nie wcześniej. PRZYPOMINAMY O JESZCZE JEDNYM Kiedy, dlaczego i czy trzeba będzie oddać ulgę ? Oj tak, trzeba będzie zwracać, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży nastąpią poniższe fakty: - zakończona zostanie działalność gospodarczą, - kasa nie poddana będzie w terminach określonych w rozporządzeniu (nie rzadziej niż co dwa lata) obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, - trwale zaprzestana zostanie prowadzona ewidencja przy zastosowaniu tej kasy, - naruszone zostaną obowiązki zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a CRK. I to tyle, ważne jest by nie czekać do ostatniej chwili.

Profile for kasfisk

Kto nie dostanie ulgi  

Co trzeba zrobić a czego nie robić w kontekście otrzymania ulgi i jak się uchronić przed koniecznością jej zwrotu.

Kto nie dostanie ulgi  

Co trzeba zrobić a czego nie robić w kontekście otrzymania ulgi i jak się uchronić przed koniecznością jej zwrotu.

Profile for kasfisk
Advertisement