a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Punt d’Informació Juvenil Trav. St. Jaume s/n 08700 Igualada pij@aj-igualada.net · 93 804 18 01 | 690 793 568

INICIAR-ME EN EL MÓN LABORAL OBJECTIU PROFESSIONAL Abans de començar a cercar feina, cal fer-se una sèrie de plantejaments previs per tal de definir quin és el nostre objectiu professional. 1. En què m’agradaria treballar? 2. Quins són els meus interessos? 3. Què ser fer? Quines són les meves qualitats? 4. Què espero del lloc de treball? 5. Quins coneixements/estudis tinc? 6. Què puc aportar al lloc de treball? 7. Disponibilitat 8. Condicions laborals Per tal d’ajudar-te a definir millor aquest objectiu, et presentem algunes webs que et poden ajudar:   

CLOE Orientació Gen.cat Educaweb

FES EL TEU CURRICULUM VITAE (CV) El CV és el resum del teu recorregut, tant laboral com acadèmic. És el primer contacte amb l’empresa, per això, elaborar un bon CV, pot oferir-te oportunitats d’entrevista. CONSELLS PER A UN BON CV 

Un bon CV ha de ser concret, estructurat, clar, breu i positiu.

És important que el presentis net i polit

Has d’intentar ser creatiu

Donar una imatge professional


Punt d’Informació Juvenil Trav. St. Jaume s/n 08700 Igualada pij@aj-igualada.net · 93 804 18 01 | 690 793 568 

És recomanable adjuntar fotografia recent i de qualitat (mida carnet)

PARTS DEL CV 1. Dades personals o

Nom i cognoms

o

DNI

o

Data de naixement

o

Direcció

o

Telèfon

o

Correu electrònic

o

Fotografia

2. Formació o

Titulacions (ESO, batxillerat...)*

o

Cursos*

o

Idiomes *

o

Informàtica (paquet office, photoshop..)*

*Cal posar any en el que es va cursar i el centre. *Especificar el nivell. 3. Experiència laboral En aquest apartat s’ha de posar tot el recorregut laboral. És important posar les dates en les quals s’ha treballat, quines funcions es duien a terme i l’empresa.

4. Competències i habilitats

És important que deixeu reflectit en CV les vostres habilitats i sobretot que aquestes vagin en acord amb el tipus de feina que esteu buscant. Per exemple si voleu treballar de dependent, remarqueu l’habilitat en atenció al client. Si busqueu


Punt d’Informació Juvenil Trav. St. Jaume s/n 08700 Igualada pij@aj-igualada.net · 93 804 18 01 | 690 793 568

feina de manera general, no especificant el sector, podeu afegir competències com: Treball en equip, preocupació per l’ordre i la qualitat, facilitat per l’aprenentatge i compromís amb l’organització…Aquí us deixem un link que us ajudarà per definir-les. Si necessiteu ajuda, ja sabeu que aquí, a la Kaserna, us la facilitem.

5. Altres dades o o o o

Carnet de conduir /vehicle propi Disponibilitat Preferència de jornada Algun altra informació rellevant, si s’escau

CARTA DE PRESENTACIÓ La carta de presentació és un document independent del currículum que serveix per respondre a una oferta de feina o presentar voluntàriament el teu CV a una empresa . La carta pot influir en que es llegeixin el teu currículum amb més deteniment i decideixin convocar-te a una entrevista professional. Per tant, la carta ha de ser un acompanyament del CV i l’ha d’enriquir. QUÈ HA DE CONTENIR o Punts forts de la teva candidatura (per què t’han d’agafar a tu?) o L’interès pel lloc de treball o l’empresa a la qual t’adreces o Dades personals (nom, telèfon de contacte i correu electrònic)

PREPARA’T L’ENTREVISTA Estàs preparat/da per fer una entrevista de feina? Quines preguntes et poden fer? L’entrevista és més que l’explicació de la teva experiència laboral i formació acadèmica. És la teva eina de venda on hi juguen un paper clau les teves habilitats i les aptituds personals. La demostració de tenir capacitat per comunicar-se, per gestionar


Punt d’Informació Juvenil Trav. St. Jaume s/n 08700 Igualada pij@aj-igualada.net · 93 804 18 01 | 690 793 568

els conflictes, per treballar en equip o lideratge són, entre d’altres competències valorades a l’hora de fer una entrevista de feina. QUÈ EN VOL EXTREURE L’EMPRESA DE LA TEVA ENTREVISTA? L’empresa vol saber si les teves característiques personals i professionals responen al perfil què ells estan buscant, volen descobrir si saps, si pots i si vols. Els interessa predir el teu rendiment. Per tant, aprofita i demostra que saps, que pots i que vols, transmet les teves competències laborals envers al lloc de treball pel qual t’estan entrevistant. Mostra’t motivat/da i sobretot prova que estàs realment interessat en el lloc de treball. TIPUS D’ENTREVISTA 

Entrevista individual

Entrevista múltiple: hi participa més d’un entrevistador/a i una persona candidata. És una entrevista freqüent en empreses grans o quan el lloc que es vol cobrir està relacionat amb diferents departaments.

Entrevista en grup: hi participen diverses persones candidates i poden participar-hi un/a o més entrevistadors/es. És una entrevista habitual en grans empreses i s’utilitza com a primer filtre de selecció, permet realitzar una primera valoració de tots els candidats/tes que es presenten al lloc de feina. S’acompanya posteriorment amb una entrevista individual o múltiple.

MÉS INFORMACIÓ

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/cercar_feina/curriculum_i_carta_de_prese ntacio/

Profile for Kaserna Jove

INICIAR-ME EN EL MÓN LABORAL  

INICIAR-ME EN EL MÓN LABORAL  

Advertisement