Page 1

Vrijwilligerswerk Voor een duurzaam en gastvrij museum

...

Karrenmuseum Essen vzw


Welkom Beste vrijwilliger, In het Karrenmuseum is vrijwilligerswerk van een onschatbare waarde. Het welslagen van de missie en de visie kan namelijk alleen met jouw hulp tot een goed een einde gebracht worden. Welkom en bedankt dat jij je wil inzetten om de werking van het museum te ondersteunen en te verfijnen. Vanuit een oprechte betrokkenheid en engagement willen we jouw expertise en de museumwerking matchen, zodat beiden fundamenteel versterkt en verrijkt worden. In deze brochure vind je al onze doelen en overtuigingen. Je wordt wegwijs gemaakt in de organisatie en krijgt heel wat praktische info mee. Wij zijn ervan overtuigd dat we het museum samen tot een duurzame, gastvrije en professionele plek kunnen omvormen, waar tal van activiteiten te beleven vallen.

Met vriendelijke groeten, Het team van het Karrenmuseum


ONZE VISIE “In het Karrenmuseum willen wij onze vrijwilligers tot hun volle recht laten komen, waarbij zij hun eigen doelen binnen de organisatie kunnen nastreven en tegelijkertijd de doelstellingen van het museum realiseren.” Jouw rol als vrijwilliger Als vrijwilliger ben jij een ambassadeur en vorm je het gezicht en aanspreekpunt van het museum. Je straalt engagement, betrokkenheid en enthousiasme af op de vaste medewerkers, op de museumbezoekers én op de potentiële bezoekers. Hierdoor versterk je het maatschappelijk draagvlak en vorm je een verbinding tussen de lokale samenleving en het museum. Door een individuele aanpak streven

we naar maatwerk, waardoor we ieders talent ten volle kunnen inzetten. We vertrekken vanuit jouw competenties en interesses en integreren dit in onze professionele werking. Je kan je bij één of meerdere profielen aansluiten, waarvan jij het takenpakket als verrijkend en uitdagend beschouwt. Op deze manier wordt de juiste taak steeds aan de juiste persoon gekoppeld. Je blijft ten allen tijde zelf jouw invulling en intensiteit als vrijwilliger bepalen.

“Wie kan er vrijwilligerswerk doen in het Karrenmuseum?” Het antwoord op deze vraag luidt: “Iedereen!” De enige voorwaarde is dat jij als kandidaat-vrijwilliger een oprechte motivatie en gedrevenheid toont om in het Karrenmuseum een engagement aan te gaan. De kernwaarden van het museum sluiten hierbij naadloos bij jouw persoonlijkheid aan en je beschouwt één van de profielen als verrijkend en uitdagend.


Onze missie Het Karrenmuseum wil samen met jou streven naar een gastvrije en duurzame organisatie, waar respect, openheid, professionaliteit en creativiteit hand in hand gaan.


ONZE KERNWAARDEN

Gastvrijheid

Iedereen is welkom ĂŠn voelt zich welkom.

Duurzaamheid Een groot begrip dat wij in ecologisch, economisch, sociaal en cultureel opzicht op alle fronten willen doorvoeren .

Respect & openheid

We dragen elkaar en de omgeving een warm hart toe en zeggen de dingen zoals ze zijn.


Professionaliteit

We ondersteunen jou in het behouden en uitbreiden van jouw competenties.

Creativiteit

Input van nieuwe ideeĂŤn wordt aangemoedigd.


ONZE PROFIELEN

Collectieregistratie

Vrijwilligerswerk in vijf thema’s Evenementen

Educatief

Vakmanschap

Klusjes & onderhoud


1/Educatieve vrijwilliger Bezoekers worden door jou in het museum rondgeleid. Je beschikt over onderbouwde kennis van het museum en haar collectie, bent goed in het opzoeken van nieuwe informatie en wil steeds mee nadenken over nieuwe participatieve vormen die de beleving van de bezoekers kunnen verhogen. Kortweg: je kan je helemaal in de collectie verliezen en wil deze passie graag met het publiek delen.

Jouw taken -Streven naar een kwalitatief aanbod aan rondleidingen - Kritisch evalueren van bestaande rondleidingen - Opzoeken en uitwerken van informatie - Ontvangen en begeleiden van groepen

Onze ondersteuning -Feedback -Informatie verzamelen en ter beschikking stellen -Toegang tot het museum verschaffen -Tijdig opstellen van een planning en de gidsen op de hoogte stellen


2/Vrijwilliger vakmanschap Als vakman hou jij jezelf actief bezig met de museumcollectie of aanverwante ambachten. Dit varieert van het geven van specifieke demonstraties (smeden, wielen maken, touwslagen,‌) tot het uitvoeren van ingrepen met oog op het behoud van de collectie.

Jouw taken - Onderhoud van de museumcollectie - Handelingen steeds in overleg met de collectiebeheerder - Correct hanteren van machinaal aangedreven gereedschap, mits lezen en ondertekenen van veiligheidsinstructiekaarten - Demonstreren van aanverwante ambachten en technieken - Logboek invullen

Onze ondersteuning - Feedback en begeleiding -Toegang tot het museum verschaffen


3/Klussende vrijwilliger Jij zet je graag in voor het behoud en onderhoud van de gebouwen en het domein, gaande van schilderen, bladrijven tot het opstellen en afbreken van de jaarlijkse evenementen. Je bent flexibel inzetbaar en niet verlegen om raad te vragen. De terreinbeheerder kan, binnen de dagelijkse werking, een extra paar handen goed gebruiken en stelt jouw hulp ten zeerste op prijs.

Jouw taken - Onderhoud van het terrein en de gebouwen - Handelingen steeds in overleg met de terreinbeheerder - Correct hanteren en opbergen van gereedschap - Logboek invullen

Onze ondersteuning - Feedback en begeleiding


4/Vrijwilliger evenementen We kunnen verschillende keren per jaar op jouw helpende handen rekenen om onze evenementen tot in de puntjes te verzorgen. Drank uitschenken, bonnetjes verkopen of op de hele boel opstellen – je deinst voor geen enkele taak terug. We kunnen je soepel inschakelen. Je wil onze bezoekers een fantastische dag bezorgen en met jouw inzet lukt ons dat ook!

Jouw taken - Ondersteuning van de evenementen - Kritisch evalueren van de activiteit - Verwezenlijking van kernwaarden

Onze ondersteuning - Aanleveren van het programma, het materiaal en overige benodigdheden -Duidelijk schema met taken voorzien - Feedback


5/Vrijwilliger collectieregistratie Je bent een gedreven persoon die zich graag in de collectie van het Karrenmuseum wil verdiepen, met als doel alle informatie te documenteren, te registreren en te ontsluiten. Als vrijwilliger collectieregistratie ben jij de rechterhand van de collectieregistrator en word je ingewijd in alle facetten die met het registeren van een museumcollectie te maken heeft.

Jouw taken - Collectie documenteren en registreren - Verwerken van gegevens in Adlib - In overleg met de collectieregistrator

Onze ondersteuning - Wegwijs maken in het beheersysteem ‘Adlib’ - Begeleiding in het structureel registreren van collectiestukken - Feedback


VERWELKOMEN

-

- Onderhoud terrein & gebouwen

Terreinbeheerder

Maurits Goetschalckx

Terreinmedewerker

- Realiseren van profiel & kernwaarden

Joseph Scheepers

Vrijwilligers

Vrijwilligersovereenkomst Vóór je als vrijwilliger start, tekenen jij en een vaste medewerker van het museum de vrijwilligersovereenkomst. Hierin wordt vastgesteld dat jij onbetaalde arbeid zal verrichten en geeft een overzicht van de wederzijdse rechten en plichten. Zo heb je als vrijwilliger recht op informatie en ben je in veel gevallen beschermd tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De vrijwilligersovereenkomst dient verder om je als vrijwilliger te registeren én zorgt er automatisch voor dat je verzekerd bent. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Het is dan ook belangrijk dat je, na het tekenen van de overeenkomst, de afspraken naleeft.


- Opvolging & zakelijke begeleiding

Directeur

- Behoud, beheer & waardering

Pieter Verhoeven

Collectiebeheerder Dieter Van Mol

Interne structuur

- Coördinatie publieksgerichte activiteiten

Collectieregistrator - Registreren,

Ellen Daneels

Publieksmedewerker

documenteren & digitaliseren - Coördinatie rondleidingen

Cleo Loos

Administratief medewerker

Caroline Bruijninckx

- Coördinatie

personeelszaken - Financiën


WHAT’S IN IT FOR ME? Een plek om samen te komen, contacten te leggen en kennis te delen Het Karrenmuseum ziet zijn vrijwilligers als mensen met een passie en een expertise die ervoor kiezen om hun kennis ten dienste van het museum te stellen. Dankzij jouw engagement kan jij jouw talenten en vaardigheden verder ontwikkelen. Ook op professioneel vlak kan vrijwilligerswerk een stap in de goede richting betekenen, waarbij je bijkomende competenties verwerft en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt ten goede komt.

Het verlangen om het verschil te maken kan bovendien een belangrijke motivatie zijn om als vrijwilliger in het museum aan het werk te gaan. Naast een persoonlijke ontplooiing, vormt vrijwilligerswerk de uitgelezen kans om met ‘gelijkgestemden’ in contact te komen. Het Karrenmuseum vormt de ideale plek om sociale contacten te leggen en bovenal een interessante ervaring op te doen

Formele waardering Wij proberen jou op een aantal “vaste” momenten voor jouw inzet te bedanken. Het betreft enkele jaarlijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld een barbecue, een uitstap of een drink. Vrijwilligerswerk is onbezoldigd werk. Geleverde prestaties worden bijgevolg niet vergoed. Hetzelfde geldt voor eventuele verplaatsingskosten. Wel worden onkosten die in opdracht van het museum gemaakt zijn, na toestemming en voorlegging van bewijsstukken, terugbetaald.


Informele waardering Wij zetten sterk in op een persoonlijke, informele waardering van jou als vrijwilliger. Naast maatwerk en tijd vrijmaken, wordt er veel belang aan feedbackmomenten gegeven. Activiteiten worden op regelmatige wijze geĂŤvalueerd. De betrokkenheid van de vrijwilligers bij de interne communicatie wordt bijgevolg hoog in het vaandel genomen.


VERSTERKEN

Publieksmedewerker

Educatieve vrijwilliger

Vrijwillige evenement

Collectieregistrator

Vrijwilliger collectieregistratie

Coördinatoren Aan de verschillende profielen worden één of meerdere contactpersonen of coördinatoren gekoppeld, die verantwoordelijk zijn voor een goede begeleiding van de verschillende vrijwilligers. De coördinator voorziet de benodigdheden en de organisatie van de werkplek, laat je kennismaken met de verschillende aspecten van de werking en coacht jou door uitdagende opdrachten. Aarzel niet om de verantwoordelijke coördinator te contacteren en vragen te stellen.


Terreinbeheerder

er ten

Klussende vrijwilliger Vrijwilliger vakmanschap

Collectiebeheerder

Feedback Als één team staan de medewerkers van het Karrenmuseum paraat om jou te helpen, te begeleiden en opbouwende feedback te geven. Naargelang de noden, kunnen er per profiel meerdere feedbackmomenten ingericht worden. De coördinator legt de datum samen met de betrokken vrijwilligers vast.


WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER? Vink één of meerdere profielen aan:

Educatieve vrijwilliger

Vrijwilliger vakmanschap

Klussende vrijwilliger

Vrijwilliger evenementen

Vrijwilliger collectieregistratie

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het team van het museum via het emailadres ‘info@karrenmuseum.be’ of spring gerust eens bij het Karrenmuseum binnen. Het kantoor is van maandag tot vrijdag doorlopend geopend van 10 tot 16 uur.


Profile for Karrenmuseum7

Vrijwilligerswerk in het Karrenmuseum  

Vrijwilligerswerk in het Karrenmuseum  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded