Page 1

KONCERTER

NY SOGNEUDFLUGT UDSTILLING

NY UDSTILLING

BØRNEKOR

SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Juni* Juli* August 2018 1


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD

I sidste nummer af sognebladet skrev jeg, at vores kirke ikke stod så skarpt, som det kunne ønskes. Kirken var skjoldet, og der var betydelige algebegroninger på kirke og kirkegårdsmur. Jeg skrev også, at der var sat penge af til at udføre det nødvendige kalkningsarbejde på kirken og kirkegårdsmuren i løbet af foråret. Arbejdet med at pynte på kirken er lige nu i gang og dette kombineret med det tørre og solrige vejr har gjort, at kirken igen er et smukt vartegn for Karrebæk og Karrebæksminde.

Erik Sørensen foran graverboligen

Menighedsrådet har mange planer for fremtiden. Med stor succes gennemførte vi et visionsseminar i marts måned. Ideen med visionsseminariet var først og fremmest, at borgere, som har en mening om vores folkekirke, kunne bidrage med synspunkter og holdninger til, hvordan fremtidens kirke skal planlægges og indrettes, således at den bliver til glæde og gavn for flest mulige. Et af de gennemgående temaer var, hvad der skal ske med den gamle graverbolig. Menighedsrådet har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for samtlige de ejendomme, som menighedsrådet har ansvaret for. Der arbejdes lige nu med en helhedsplan, som sikrer en rationel drift af bygningsmassen, samt at der sikres de nødvendige pladsforhold og faciliteter for sognets beboere og for personalet. Menighedsrådet skal på de kommende møder tage stilling til, om ”spejderhytten” skal rives ned og området dermed forskønnes. Menighedsrådet skal også forholde sig til graverboligens fremtidige anvendelse. Skal den sættes i stand og lejes ud til markedspris, eller skal den anvendes til kirkelige formål, herunder mødevirksomhed eller udlån til sognets beboere i forbindelse med kirkelige handlinger.

2


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD Og endelig skal menighedsrådet tage stilling til udvidelse af Bethesda. Bethesda er i dag for trang til de mange aktiviteter som afholdes i sognet. Dertil kommer, at ejendommen ikke lever op til de tekniske krav, som der stilles til ejendomme, som anvendes til formål, som Bethesda lægger lokaler til. Det er en meget stor plan, der nu igangsættes, men det er menighedsrådets opfattelse, at det er nødvendigt at ændre radikalt på nogle af de bygningsmæssige forhold, som vi aktuelt er underlagt. Menighedsrådet ønsker med helhedsplaner at sikre fremtiden for et aktivt og seriøst kirkeligt liv samtidig med, at vi understøtter lokale aktiviteter og nye initiativer, som kan sikre det lokale sammenhold mange år frem i tiden. Med risiko for at læserne af denne klumme siger ”ikke nu igen”, skal jeg erindre om, at der er valg til menighedsrådet i november i år. Jeg skrev også om det i sidste nummer af sognebladet. Jeg fik ikke en eneste henvendelse. Jeg tror simpelthen ikke på, at der ikke er nogle mennesker i vores sogn, som ikke ønsker at påvirke den suverænt største kulturinstitution i vores land og ikke mindst at påvirke, hvorledes penge afsat til drift af vores kirke skal prioriteres. Lad mig nu høre fra jer!!!!!! Erik Sørensen Kommennde menighedsrådsmøder: 11.juni, 6.august, 10.september. Alle kl.19.00 i Sognehuset

Ny Provst i Næstved Provsti Søndag d. 15. april 2018 var en særlig dag for Næstved Provsti og dermed også for Karrebæk Sogn. Netop den dag blev vores nye provst Anna Helleberg Kluge indsat som ny provst for Næstved Provsti, vestlige område. Anna kommer fra en stilling som sognepræst i Korsør. Som provst bliver hun leder af det vestlige område i Næstved Provsti . Vi glæder os til samarbejdet med Anna. Anna har allerede været aktiv i forhold til Karrebæk Sogn, idet Anna var oplægsholder ved vores visionsseminar i marts måned. 3


NYT FRA FODBY SOGNS MENIGHEDSRÅD Dette skrives den 2. maj i et vidunderligt vejr med strålende solskin og en lidt frisk vind. REGNSKAB 2017 OG BUDGET 2019 Kirkens regnskab for 2017 er afsluttet og godkendt, uden anmærkninger fra revisorerne. Budgettet for 2019 er under forberedelse UDVENDIG RENOVERING AF KIRKEN Kirken er ved at blive klargjort til kalkning udvendig. Murene afrenses for løstsiddende puds og alger inden oppudsning af de afrensede områder. Herefter kalkes der med en gang kalkvand, minimum 2 gange med kalkmælk og til slut med en gang kalkvand. Det er ikke nogen lille proces at få kalket en kirke. Provstiet har kontrakt med et arkitekt firma som løbende følger arbejdet, og kontrollerer at alt foregår efter forskrifterne. Håber I nyder synet af vores nye kirketag. På et tidspunkt har menighedsrådet planer om at invitere til åbent hus i tagetagen så I har mulighed for at se det kæmpearbejde der også er udført undet tagstenene. KIRKEGÅRDSMUREN Kirkegårdsmuren får efter kirkekalkningen også en omgang. Der bliver afrenset, der skiftes knækkede dæktegl og repareres revner i selve muren. Kalkning af kirken og reparation af kirkegårdsmuren har været i udbud til 4 firmaer og der var en forskel på 390.000 kr fra det dyreste til det billigste tilbud.

FREDNING AF GRAVSTED Slots og kulturstyrelsen har fredet et gravsted beliggende syd for kirkeskibet.Det drejer sig om en krigergrav fra krigen i 1864. Vi vil forsøge at skaffe midler til en renovering af gravstedet. Krigergrav fra 1864

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER D.12. juni, d.21.august Palle Brushøj-formand for Fodby Menighedsråd 4


FODBY SOGN

FORSAMLINGSHUSET Den 26. februar afholdt vi den ordinære generalforsamling hvor der deltog ca 40 personer. Lotte Lund og Kaj Nielsen gik ud af bestyrelsen og en tak til dem for deres arbejde . Anders Nienkreutz og Morten Vestergård blev nyvalgte til bestyrelsen. Under konstitueringen blev Kasper Nielsen formand, Sanne Bach sekretær og Palle Brushøj kasserer. FÆLLESSPISNING Den 12.april var der fællesspisning med deltagelse af 62 personer. Tak til Jesper og Brit for den dejlige mad. Vi regner med at der er fællesspisning iger til efteråret LOPPEMARKED Vi har modtaget så mange gode effekter at vi holder 2 loppemarkeder i år. Det første er lørdag den 2. juni kl. 10-14 Det andet er som sædvanlig den første lørdag i september nemlig den 1.september kl.10-14. Der modtages effekter hele året. Kontakt Ingelise Lund på tlf. 26611669

Loppemarked 2.juni kl.10-14

RENOVERING AF TOILETTER M.M. Der udarbejdes beskrivelser, søges byggetilladelser og indhentes tilbud. Når dette er på plads skal der søges fondsmidler og når finansieringen er i orden indkaldes der som aftalt på generalforsamlingen, til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det fremlagte forhåbentlig godkendes, og arbejdet kan igangsættes. ARKIVGRUPPEN www.bistrupby.dk Henvendelse til Conny Larsen på tlf. 23419158 FODBY LOKALRÅD www.fodbylokalråd.dk

5


TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER

Foto: Finn Carlsson Konfirmeret i Karrebæk Kirke, d. 8. april Lucas Ring Andreasen, Lauritz Bendtsen, Anders Skjald Brosø,

Anna Sofie Lund Frandsen, Laura Marie Lund Frandsen, Mikkel Hammergren, Mille Marie Ziegenhahn Hansen, Laura Marott Holse, Simon Nauta Lundsgaard Larsen, Christa Emma Hedegaard Nielsen, Mads Bro Schneider Petersen, Naja Juliane Bendz-Obæk

Foto: Jens Ilnov

Konfirmeret i Fodby Kirke, d. 15. april Aksel Hartmann Schou Andersen, Victor Lauge Lindholm Halskov, Julius Bjørklund Johansen, Asker Kristensen, Victor Silleborg Lind Hansen, Naja Toftegård Niekrenz, Emma Bay Sørensen. 6


GUDSTJENESTELISTE Karrebæk Kirke

Fodby Kirke

JUNI 3.juni

1.s.e.trinitatis

10.30 JG

10.juni

2.s.e.trinitatis

19.00 AGF

17.juni

3.s.e.trinitatis

9.00 AGF

24.juni

4.s.e.trinitatis

9.00 AGF

10.30 JG

JULI 1.juli

5.s.e.trinitatis

10.30 JG

8.juli

6.s.e.trinitatis

19.00 JG

15.juli

7.s.e.trinitatis

10.30 JG

22.juli

8.s.e.trinitatis

29.juli

9.s.e.trinitatis

10.30 JG

5.august

10.s.e.trinitatis

10.30 JG

12.august

11.s.e.trinitatis

19.00 AGF

19.august

12.s.e.trinitatis

9.00 AGF

26.august

13.s.e.trinitatis

10.30 JG

10.30 JG

AUGUST

9.00 AGF

JG : Sognepræst Jakob Grandjean AGF: Sognepræst Anne Gitte Forslund GUDSTJENESTER KILDEGAARDSCENTRET Torsdag d.7.juni kl.10.30 Jakob Grandjean Torsdag d.5.juli kl.10.30

Jakob Grandjean

Torsdag d.2.august kl.10.30

9.00 AGF

Jakob Grandjean

7


PRÆSTENS PRÆSTENS KLUMME KLUMME

Alt hvad der rørte sig blev gemt da du var rejst var det så nemt men hjertet ved godt hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig du er tilbage, du er hos mig du er tilbage, med varme dage, du er hos mig

Lyse nætter

Nu kommer fuglene igen Og lyset vælter pludselig ind det kommer gennem alle sprækker, lyse nætter er tilbage

Sådan synger Alberte til de lyse nætter, til sommeren – som til en ven, som til en kæreste, som til en elsket: Du er tilbage, du er hos mig! Men sol og sommer er jo bare sol og sommer. Og nu er det nu – det vi har ventet på i 2 år i Danmark. Solen, varmen , de lyse nætter og dermed pinse-fortællingen. Det er jo den fantastiske historie fra det nye testamente om, at den Ånd, der guddommeliggjorde Jesus ved hans dåb – at den ikke forsvandt hverken ved hans død eller himmelfart – men at den blev givet videre til de ventende apostle i Jerusalem. Apostlene sad i Jerusalem – forvirrede – efter alt det drama de havde været igennem – stor begejstring – og herefter stort nederlag. Dér har vi deres situation. ´Og så oplever de underet. At kulden i sindet og de forslåede hjerter varmes op igen. Hvordan skal man egentlig fortælle om varme, kærlighed, og vækkelse, når ”første-elskeren” er usynlig. Med pinseunderet ser vi kun den ene part af kærlighedsforholdet. Og hvordan vises og fortælles der om det?

Jo, som at tunger som af ild satte sig på hver af dem, og de blev vinde og skæve og ude af sig selv af glæde, sådan at folk troede, de havde drukket sig berusede i sød vin. Sådan oplevedes Guds liv den første pinse, Guds liv, der kom tilbage til menneskene. Guds liv og kærlighed til os kan af og til virke skjult – men kan komme igen og igen, åbenbares – med varme og begejstring – som kærligheden. Den kan ikke lukkes inde, men kan derimod komme væltende, belejligt som ubelejligt, og gøre livet anderledes og nyt igen. På samme måde er sommeren en længe savnet ven, der er tilbage, fyld jer med varme og kærlighed. Som Helligånden, usynlig, men mærkbar og håndgribelig, Fyld jer med varme og kærlighed og som apostlene – gå ud og giv videre, del varme og glæde, smil og vær overbærende. Giv plads til liv og glæde. God sommer Jakob Grandjean 8


UDSTILLING I SOGNEHUSET

ELLEN JAKOBSEN, Næstved. udstiller lige nu i Bethesda Hendes billeder kan ses i Maj og Juni måned. Hun præsenterer sig selv således:

Jeg er uddannet lærer, har undervist i billedkunst og har deltaget i maleri- og skulpturkurser på Århus Kunstakademi. Jeg har gået på Hans Christian Rylanders Kunstskole de sidste fem år. Mine billeder er mest naturalistiske. Det er blomsterbilleder eller billeder med børn. Lyset, kontrasten og farvekompositionen har altid fascineret mig. Sognehuset Bethesda , maj & juni måned

Hobby Rigtig mange mennesker har en interesse – en hobby, som de dyrker og som de pusler med . Det kunne være interessant at se, hvad der er af sådanne spændende aktiviteter i vores sogn . Måske kan andre få inspiration af at se, hvad der er af forskellige hobbyer. Har du lyst til at dele din interesse – passion med andre – så har du mulighed for at vise, hvad du laver på en lille udstilling i Bethesda lørdag d. 8 september. Kl. 10 -14.

Kontakt Gitte Wittrup 20675235 el. Lisbeth Tofft-Jørgensen 55456511 og hør nærmere.

9


SOGNEUDFLUGT KARREBÆK KIRKE

Sogneudflugt Karrebæk sogn Tirsdag d.19.juni

Tirsdag d. 19. Juni 2018 er der sogneudflugt. Afgang fra Sparkøbmanden kl. 8.50 og fra sognehuset Bethesda kl. 9. Turen går til Zengarten i Vedde, hvor vi vil drikke formiddagskaffe med sandwich. Der bliver tid til at gå rundt i haven. Senere kører vi til Reersø, hvor vi vil spise middag på Reersø kro. Der vil blive lejlighed til at gå en tur på Reersø, inden vi kl. 14 mødes i Reersø kirke, som ligger lige over for kroen. Pris for øl 30 kr., et glas vin 60 kr., en flaske vin 255 kr. Kontant betaling, bedst at have lige penge. Pris for turen 175 kr. pr. person. Udflugten er fortrinsvis for beboere i Karrebæk sogn, og de ca. 70 pladser bliver fordelt efter ”første til mølle” princippet.

Tilmelding og betaling sker i sognehuset Bethesda torsdag d. 7. Juni kl. 11-12 eller fredag d. 8. Juni kl. 17-18. Medbring nedenstående talon i udfyldt stand. I tilfælde af afmelding gives kun penge retur, hvis der er venteliste. Kontakt tlf. 30292317

Tilmelding til udflugt 19. Juni 2018. NAVN(E): …………………………………………………………………………..

ADRESSE:…………………………………………………………………………... TLF…………………………………………………………………………………... 10


MUSIK & KOR BØRNEKOR KARREBÆK KIRKE Camilla (sanger) og Anja (organist) har børnekor under Karrebæk Kirke. Koret startede op i slutningen af august 2016 og der er nu mere end 20 skønne børn i alderen 6 til 10. Børnekoret tæller både piger og drenge. Børnene lærer forskellige sange, de har f.eks. sunget "I østen stiger solen op" som gospelsalme, Rasmus Seebachs Lille store verden, Nu tændes tusind julelys og mange andre smukke sange. Børnekoret deltager så vidt det er muligt til spaghettigudstjenesterne. Udover at synge, bliver der også leget til korprøverne, det kan f.eks. være sanglege som Åh Boogie Woogii, Bro Bro Brille o. lign. Det synes børnene er vældig sjovt og det er en skøn måde at få sangen ind via leg. Der er altid plads til flere børn, blot henvend jer til Camilla (mail: info@millynou.com)eller Anja (mail: anln@km.dk) Første gang efter sommerferien torsdag d.30. august TORSDAGE kl. 14.30– 15.15. (3.-6.klasse) TORSDAGE kl. 15.30 -16.15 (0—2.klasse)

Karrebæk & Fodby koret tirsdage kl.19.00-21.15. Karrebæk & Fodbykoret øver tirsdage kl.19.00-21.15 i sognehuset Bethesda. Vores repertoire er bredt, og udover vores øveaftener synger vi ved enkelte gudstjenester , koncerter og andre arrangementer. Første gang efter sommerferien tirsdag d.4.sept. Nye medlemmer er velkomne. Kontakt: Anja Lisa Nielsen 40196931 / ANLN@KM.DK

Se mere på www.karrebaekkirke.dk

11


KONCERTER

Gospelkoret Old Stars Karrebæk Kirke Lørdag d.16.juni kl.15.00

Koncert med”Gospelkoret Old Stars” i Karrebæk kirke lørdag den 16. juni kl. 15.00 Gospelkoret Old Stars fra Hillerød har ungdommens energi og humør, som kan tage pusten fra de fleste, og de elsker simpelthen at synge sammen. KoretAnne bestårSofie af 60Larsen sangglade pensionister som mødes hver mandag på GrønnegadeCentret Hillerød. Koret er begunstiget ved at have Nina Luna som korleder Nina Luna er en karismatisk og kraftfuld sangerinde, dirigent, og sangskriver med stor passion for gospelmusikken. Hun har stor erfaring inden for gospel, og har rørt mange hjerter med sit talent, engagement og indlevelse. Nina placerer sig centralt i gospelmiljøet som arrangør, sangskriver, underviser og solist på en lang række festivaler, kurser og workshops i ind- og udland.

Nina Luna

”Old Stars” har medvirket ved adskillige koncerter og kulturelle arrangementer rundt omkring i Danmark, som ”Plænen” i Tivoli, Præstevang kirke i Hillerød, Marstal Kirke, Nysted kirke på Lolland og senest ved en velgørenhedskoncert på Kreta.

Kom og vær med til en livsbekræftende og sangglad eftermiddag. Billetter ved indgangen kr. 50.12


KONCERTER

FESTIVALOPTAKT

Opera-uddrag fra Antonio Vivaldis IL GIUSTINO

Karrebæk Kirke Tirsdag d.14.august kl. 19.30

VELKOMMEN TIL FESTIVAL Kunstnerisk leder: Peter Spissky Ensembler: I Fagiolini (UK) - Barokksolistene (N) - Solamente Naturali (SK) - Camerata Øresund (S/DK) Musikere fra hele Europa medvirker i Festival Orkestret FESTIVALOPTAKT 13. - 16. AUGUST Karrebæk Kirke Tirsdag d.14.august 19.30 Entré kr. 150. Billetter sælges ved indgang fra kl. 18.45. Forsalg: Læs mere på WWW.NEMF.DK 13


EFTER SOMMERFERIEN

Tirsdagstræf holder sommerferie. Aktivitetsudvalget åbner dørene igen efter sommerferien d.11.september kl.14.30 hvor museumsinspektør Anders Rasmusssen fortæller om skønne ting fra gamle dage

Julekoncert Karrk kirke Skønne ting fra gamle dage I løbet af det seneste årti er der sket en utrolig stigning i antallet af oldsager fundet med metaldetektor i den danske muld. Ihærdige ildsjæle vandrer på tværs af pløjemarker i al slags vejr i søgen efter nye fund, som kan kaste nyt lys over vores fælles forhistorie. I dette foredrag fortæller museumsinspektør Anders Rasmussen fra Museum LollandFalster om nogle af de mest spektakulære metalfund fra Sydhavsøerne. Vi skal blandt andet høre om romerske møntskatte, guldofringer fra jernalderen, levn fra vikingetidens hedenske religion samt hengemte værdier fra tiden under svenskekrigene.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Næste fællesspisning onsdag d. 26 September kl.18. Menighedsrådsvalg 2018 Medlemmerne af Karrebæk Menighedsråd er valgt for en 2 årige periode, det betyder at der skal være valg til menighedsrådet for Karrebæk Sogn november 2018. Der bliver orienterings /opstillingsmøde tirsdag d. 18 september, valgdagen bliver tirsdag d. 13 november. Mere om valget i næste sogneblad . Else Lysholm Bjarke Falgren 14


VÆRD AT VIDE

Kørestolbrugere er velkomne til at deltage i arrangementer i Bethesda. Kontakt graveren på 23248389 eller Kirsten R. 3029 2317 den dag arrangementet foregår, så er hjælpen på vej. P.S. der er også handicapvenligt toilet i Bethesda. Hvis du er handicappet og boende i Karrebæk eller Fodby sogne har du mulighed for at komme i kirke og til menighedsrådets arrangementer ved at ringe til kirkebilen på tlf. 55777272 dagen før. Parkering: I forbindelse med Kirkelige Handlinger, oplever vi ofte at der er for få parkeringspladser. Der er også mulighed for parkering ved spejderhuset overfor kirken. Drej ind ved skiltet til præstegården og drej til højre efter det gule spejderhus. I Karrebæk sogn omdeles sognebladet af frivillige. Sommergæster og fastboende i sommerhusområderne har mulighed for at hente sognebladet hos SPAR købmanden , ved opgangen til kirken eller Klik ind på sogn.dk og få de nødvendige oplysninger .Bladet findes desuden på www.karrebaekkirke.dk Kunne du tænke dig at spille kort med andre pensionister i Karrebæk, så mød op hver mandag i Bethesda. Det starter kl. 13.00 til ca. 17.00 fra d.3.9.Der vil bliver serveret kaffe, og kagen går på omgang. Kontakt Niels E. Panton og hør nærmere på 2011 2432. Har du held i ærmet, så er banko måske noget for dig. Bankoklubben åbner dørene kl.13.00, og selve spillet går i gang kl. 14.00 - 16.30. Datoer : 2.september Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage til 10 kr. samt sodavand til 5 kr. Indsamling i Karrebæk Kirke: Indsamling 2018 går til KFUK´s sociale arbejde "Reden" Hjælp med at støtte ved at lægge beløb i kirkens indsamlingsbøsse ved udgangen.

Ved koncerten i Karrebæk kirke søndag d. 11. marts indkom 5902,50 kr. til Folkekirkens Nødhjælp. Stor tak til de mange, der deltog i koncerten og på den måde var med til at støtte det gode formål..

Indre mission i Karrebæk: Kontaktperson: Arne Specht Nielsen. Tlf. 5544 2112. E-mail: arne2kirsten@gmail.com

15


KONTAKT Præst: Jakob Grandjean Karrebækvej 863, 4736 Karrebæksminde Træffes lettest kl. 9-10, altid ved behov. Fredag er fridag. Tlf. 5544 2233 mail: jgr@km.dk

Graver i Karrebæk Kirke: Per Krog Rasmussen Træffes mandag-torsdag kl. 9-15. Fredag er fridag Tlf. 23248389 mail: pkra@km.dk

Organist: Anja Lisa Nielsen

Graver i Fodby Kirke:

Træffes på 40196931

Karsten Jørgensen

Mail: ANLN@KM.DK

Træffes på 20458986

Fredag er fridag

graver.fodbykirke@gmail.com

MHR-Karrebæk

MHR-Fodby

Formand Erik Sørensen Tlf. 4244 2585 Mail: supkon@mail.dk

Formand Palle Brushøj Tlf. 2833 7589 Mail: pbfodby@hotmail.com

Redaktion : Anja Lisa Nielsen. Næste deadline 26.juli 2018

Mød os på: Facebook - Karrebæk og Fodby Kirke www.karrebaekkirke.dk www.fodbykirke.dk 16

Karrebæk & Fodby kirker- sogneblad juni juli august 2018  
Karrebæk & Fodby kirker- sogneblad juni juli august 2018  
Advertisement