Page 1

Glædelig jul og godt nytår JULENS GUDSTJENESTER NY UDSTILLING

JULENS KONCERTER

FILOSOFISK CAFE

SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker December* Januar* Februar 2018 1


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD

F

olkekirken er en stor virksomhed. Det er umuligt at generalisere om folkekirkens tilstand. Nogle steder går det godt, og andre steder går det mindre godt. Folkekirken er decentraliseret, for så vidt angår de nære aktiviteter, og lokalt er det menighedsrådene og præsterne, som er ansvarlige for den daglige drift af kirken og kirkegården.

Er folkekirken i krise ? af Erik Sørensen

D

et, vi kan forholde os til, er vores egen sognekirke. Og her må vi konstatere, at det går godt. Til de ugentlige gudstjenester er der flot fremmøde, og kirkegængerne er glade for at komme i vores kirke. Tilsvarende bliver kirken flittigt brugt til barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. Opbakningen til kirken og de aktiviteter, der er knyttet til kirken og menighedsrådet, er ganske enkelt imponerende. Gennem de sidste fire- fem år har menighedsrådet udbygget samarbejdet med andre foreninger og organisationer i lokalområdet samtidig med, at samarbejdet med enkeltpersoner og frivillige er udbygget betydeligt. Mange lokale borgere deltager aktivt i planlægning og gennemførelse af vores mange arrangementer, som omhandler: Tirsdagstræf, fællesspisning, spagettigudstjenester, sogneudflugter, høstmarked i præstegården, koncerter i kirken, kor for voksne/børn, temagudstjenester og konfirmandundervisning. Dertil kommer kirkelige handlinger og de ugentlige gudstjenester. 2


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD Bethesda anvendes derudover regelmæssigt til mange forskellige aktiviteter f.eks. banko, kortspil, it-undervisning, løbende kunstudstillinger, bogcafe/litteraturlæsegruppe og meget andet. Lokale foreninger bruger også Bethesda til mødevirksomhed i det omfang, der er ledig lokalekapacitet. De mange forskelligartede aktiviteter og den stigende efterspørgsel efter lokaler gør, at menighedsrådet vil arbejde for at få tilført mere bygningsmæssig kapacitet. Det betyder, at menighedsrådet arbejder på at få bygget til Bethesda eller at få bygget en hel ny sognegård.

Denne beslutning er taget med henblik på, at menighedsrådet vil kunne tilgodese flere interesserede, som ønsker at planlægge og gennemføre aktiviteter, som kan tilgodese lokalbefolkningen i sognet. Glædelig jul og et godt nytår Erik Sørensen, Formand for Menighedsrådet i Karrebæk Sogn

Kommende menighedsrådsmøder: d.11.12.17 kl.17.00 , 22.01.18 kl.19.00 og 19.02. kl.19.00 i Sognehuset Bethesda. Nyt vedrørende personale

1. november, har Karrebæk Menighedsråd ansat Per Krog Rasmussen som graver ved Karrebæk Kirke. Per Krog Rasmussen er uddannet maskinarbejder. Han har bl.a.arbejdet som pedel på en efterskole og sidst kørt turistkørsel. Per har generelt en alsidig erhvervserfaring, som han kan bruge i arbejdet som graver. I forhold til sit nye arbejde glæder Per sig til at følge årets gang ude i det fri og til samarbejdet med kollegaer og menighedsråd.. I sin fritid arbejder den nye graver bl.a. som leder i FDF i Næstved, hvor han har været tilknyttet i snart 40 år, først som almindelig spejder og senere som leder.

Vi ønsker Per til lykke med stillingen som graver ved Karrebæk Kirke. Menighedsrådet 3

Foto: Finn John Carlsson


NYT FRA FODBY SOGNS MENIGHEDSRÅD NYT TAG PÅ KIRKEN Renoveringen af taget på Fodby Kirke er formentlig afsluttet, når dette blad udkommer. Det er godt at vi fik ordnet taget nu, idet tilstanden viste sig at være meget værre, end vi var klar over. Da de gamle tagsten var taget af, dukkede der ting frem, som ikke kunne ses før. Bl. a. manglede der tagremme og spærfødder flere steder, mange af teglene var meget forvitrede , og det viste sig også, at flere af kamtakkerne var løse og skulle helt eller delvis mures om. Flere steder har man tidligere repareret murpuds med cementmørtel, hvilket har bevirket, at muren ikke kan ånde og Se fotos fra tagprojekt på stenene bagved forvitrer (frostsprænger). Grundet dette er der udskiftet en del munkesten, og alle www.fodbykirke.dk nye sten samt reperationer og ommuringer på kamtakkerFotograf: Jens Ilnov ne er sækkeskuret med kalkmørtel. Det oprindelige budget for tagudskiftningen lød på 3.155mill kr, men grundet nødvendige ekstraarbejder ender vi på ca. 4 mill kr. De ekstra udgifter en dækket gennem provstiets 5% midler og kalkningspuljen. De 2 hovedentrepricer- murer og tømrer er udført af henholdsvis Børge Jakobsen og HRJ Service og arkitekthvervet er udført af firmaet Ankon v/Per B. Schleiter. Fra menighedsrådet siger vi tak til alle involverede for godt samarbejde og for veludført arbejde. Nationalmuseet har registreret og sikret de kalkmalerier, som findes over hvælvingerne, og de har udarbejdet en rapport, som udsendes til alle, der er med på min reminder mail. Nationalmuseet har også været med vedr. godkendelse af hele tagprojektet samt hvor meget og hvilket tømmer, der skulle bevares eller udskiftes. Kirsten Nielsen har lavet en scrapbog over hele tagudskiftningen, og den placeres i Sognegården. Arkitekten udarbejder en rapport til nationalmuseet med beskrivelse af hele projektet i form af tekst og billeder. Hvis nogen er interesseret i et eksemplar, så henvend jer til Palle. Kirken kalkes udvendig foråret 2018 Glædelig jul og godt nytår til alle. Palle Brushøj

Kirsten Nielsen

4


FODBY SOGN REMINDERMAIL Mange af Jer har sikkert modtaget en mærkelig mail fra min mailaddresse. Det skyldes, at min mail var hacket – ØV! Indbakke, sendt post og kontaktadresser blev slettet, men heldigvis havde jeg en kopi af mine kontaktadresser. Mit support firma garanterer, at min mail ikke er inficeret. Min remindermail, med ca. 70 mailaddresser er jeg dog lidt i tvivl om er helt ajour, så hvis nogen af jer som normalt modtager mail herfra, ikke får en testmail, som udsendes den 5.december, må I kontakte mig, hvis I vil være med igen. Nye kan også optages på reminder mailen! Princippet er, at der udsendes besked, når der foregår noget officielt, bortset fra gudstjenester, i kirken eller i forsamlingshuset. Beskeder udsendes under Bcc, og hvis man ikke ønsker at være med mere, gives der besked til Palle. FODBY FORSAMLINGSHUS Loppemarked Årets loppemarked gav et overskud på kr.18.161,50 Tak til alle der bidrog med ting, sager og arbejde. Der modtages loppemarkedseffekter hele året! Kontakt til Ingelise Lund på tlf: 26611669 – liselund@hotmail.com Høstfest Der deltog 75 voksne og 4 børn, og der blev et overskud på kr: 7.607,Fællesspisning den 26. oktober Der deltog 67 voksne og 14 børn Menuen var flæskesteg og islagkage med efterfølgende kaffe. Der blev et overskud på kr: 2.080.Generalforsamling Bestyrelserne i Fodby Lokalråd og Fodby Forsamlingshus har besluttet at holde de ordinære generalforsamlinger sammen, og det bliver mandag den 26. februar 2018. Lokalrådet indkalder til generalforsamlingen på deres hjemmeside og på de officielle sider ”Nyt fra Næstved” i Ugebladet. Forsamlingshuset indkalder ved opslag i Forsamlingshuset og ved annonce i Ugebladet. Medlemskontingent til forsamlingshuset for 2018 Hidtil er opkrævning sket ved, at vi har omdelt-udsendt girokort. Denne gang vil vi udsende girokort på mail. For at lette arbejdet for kassereren beder vi alle nuværende og evt. nye medlemmer om at sende en besked til kassererens mail: pbfodby@hotmail med oplysning om navn og adresse samt mail adresse. 5


PRÆSTENS KLUMME

Herrens Veje Herrens veje - er uransagelige. Rom. 11,33: O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje!

S

ikken en fjernsynserie om præster, kirke og tro. Sikken en omgang lige at få i hovedet . En udstilling af ens egen stand – måske ligefrem ens kald. Og så den voldsomhed, forviklinger og forkvaklede forhold. Nå, i betragtning af at der på så kort tid skal præsenteres tema’er, problemer og personer, og de skal udfoldes, så er det vel ikke så slemt. Og når man så ligefrem kan genkende så meget – om ikke fra sig selv, nej da; men det er da let at pege på kolleger – altså fiktive og almindelige sladderhistorier. Og de skal selvfølgelig pumpes lidt op for at få historien frem. Og ærlig talt, man kan heller ikke se en ærlig krigs- eller sciencefictionfilm uden en eller anden kærlighedsaffære eller lidt korruption . Hov, det er der vist ikke noget af endnu, hvor vi kun har set 4 episoder ! DR har i mine øjne igen formået at få en kvalitetsserie, ligesom de er uovervindelige i deres ungdoms- og børneprogrammer. Jo noget er da dårligt; men der er virkelig perler imellem. Og her i bedste sendetid, søndage aftener, sender de en serie, der er flot pakket ind i en menneskelighed, der ikke levner detektiver, bankfolk, politikere og andre fortabte sjæle noget som helst. Men i historien vælter det frem med små guldkorn til overvejelse, til snak og samtale. Tænk, hvis det virkelig kan slå hul på den der berøringsangst, der er omkring tro og kirke. Den naturligste ting af verden, Guds skaberværk, det har vi nogen gange så svært ved at sætte ord og følelser på. Men kom bare an – nu er der alle de her overraskelser og anstødssten. 6


PRÆSTENS KLUMME Alle de her: Kan man det? Må man det? Hvordan kommer man over det/videre? Hvordan kommer det så vidt? Alle de her spørgsmål om og til helt almindelige menneskelige fejl, mangler, selvretfærdighed og ikke mindst den dybe tvivl, der dukker op hos os af og til.

Filosofisk cafe Til februar tager vi temaet op i den filosofiske cafe: En debateftermiddag om TRO i håb om, at vi kan få sat lidt ord på, få luftet lidt ud i alle vores tanker og ideer, som måske ikke så tit får luft og på den måde bliver vendt – alt sammen selvfølgelig med kaffe og småkager til.

Jul Og midt i det hele er det JUL, juleaften, juledag med Kristi fødsel. Jo, der kan vi endelig slappe af. Vi kan midt i fortravlethed, forjagethed med alle forberedelserne forhåbentlig nå at læne os tilbage og i julelysets skær mærke glæden, mærke kærligheden. Mærke at alt i bund og grund drejer sig om lige præcis det: At Vor Skaber og Frelser er med os, kommet til os som et lille barn som kalder på vores opmærksomhed, vores kærlighed og ikke mindst taknemmelighed. Det hele begynder igen. Vinteren er da måske kold og mørk, men det går igen mod lyse tider. Alting går igen bedre, når vi lige får et pusterum, hvor vi mærker fællesskabet, mærker hinanden og gerne i overbærenhed og med lidt tilgivelse. Det er der altid brug for. Så tag hinanden i hånden og kom i kirke, til jul og en søndag nær dig.

Glædelig jul og velsignet nytår Jakob Grandjean

7


GUDSTJENESTER

Juleaftens-gudstjenester Karrebæk Kirke kl.13.00 & kl.16.00 Fodby Kirke kl.14.30

Spagettigudstjenester er korte gudstjenester for alle aldre – børn, forældre, bedsteforældre og alle andre interesserede.Gudstjenesterne har særligt fokus på børnene med et indhold der er let forståeligt, genkendeligt og aktivt. Efter gudstjenesten går vi til Sognegården ( Fodby)/Bethesda ( Karrebæk), hvor vi spiser sammen. Det hele er gratis. Se nærmere om tider og evt. tilmelding i Sognebladet eller på kirkernes hjemmesider.

Spaghettigudstjenester Karrebæk kirke Karrebæk torsdag d.18. januar kl. 1700 – ” Rygvind i kirken…..” Fodby Kirke Fodby torsdag d. 8. februar k. 17.30 – ” Hvem gemmer sig bag…..” Tilmelding til Kirsten på: kogknielsen@mail.dk

GUDSTJENESTER KILDEGAARDSCENTRET Torsdag d. 7.december kl.10.30 Jakob Grandjean Torsdag d.4.januar kl.10.30

Jakob Grandjean

Torsdag d.1.februar kl.10.30

Jakob Grandjean

8


GUDSTJENESTELISTE Karrebæk Kirke

Fodby Kirke

DECEMBER 3.dec

1.s.i.advent

9.00 (A.G.Forslund)

10.dec

2.s.i advent

19.00

17.dec

3.s.i advent

10.30

20.dec

Skolejul

8.00 Karrebæk Privatskole

10.30

10.00 Karrebæk Skole

24.dec

Juleaften

13.00 + 16.00

25.dec

Juledag

10.30

26.dec

2.juledag

31.dec

Julesøndag

Karrebæk 10.30

1.jan

Nytårsdag

10.30

7.jan

1.s.e.h.3.k.

10.30

14.jan

2.s.e.h.3.k.

19.00

18.januar

Spaghetti-gudstjeneste

17.00

21.jan

Sidste s.e.h.3.k.

10.30

28.jan

Septuagesima

14.30

9.00 A.G.Forslund

JANUAR

10.30

9.00 A.G.Forslund

FEBRUAR 4.februar

Seksagesima

10.30

8.februar

Spaghetti-gudstjeneste

11.februar

Fastelavn

19.00

18.februar

1.s.i.fasten

10.30

25.februar

2.s.i.fasten

17.30 10.30

10.30 9


KONCERTER

Julekoncert Karrebæk kirke Tirsdag d.5. december kl.19.30 Karrebæk & Fodbykoret med solister Camilla Frederiksen

Pernille Wolder

Erik Fjordside

Tirsdag d. 5.december kl.19.30 er der julekoncert med Karrebæk & Fodbykoret samt velkendte sangere med tilknytning til Karrebæk Kirke. Camilla Frederiksen, Pernille Wolder og Erik Fjordside optræder både solistisk og sammen med Karrebæk & Fodbykoret, akkompagneret af kirkens organist Anja Lisa Nielsen. Repertoiret byder på kendte julesange som O Holy Night, Tænd et lys for mig, When You Wish Upon a Star, Dejlig er jorden , Vær Velkommen Herrens År, m.m. Der er fri entré til koncerten.

Julekoncert med Connection koret & Holmegaard Koret onsdag d. 13.dec kl.19.30 Connection koret synger julen ind med koncert i Karrebæk kirke d.13. december kl. 19.30. Årets julekoncert byder på et bredt udvalg af både nye og gamle, rytmiske numre, samt naturligvis nogle julesange. Det bliver samtidig debutkoncert for Karen Nice, som ny korleder for Connection koret. Koncerten bliver i år suppleret med gæsteoptræden af Holmegaard Koret, der vil synge både danske og engelske julesalmer fra deres repertoire. Der er fri entré til koncerten Bjarke Falgren 10


KONCERTER Benjamin Barfod – hang og div. percussion Autodidakt percussionist. Har studeret indisk klassisk musik hos Hamid Khan. Har spillet solokoncerter i Danmark, Indien, Frankrig og Ghana. Er en af de få musikere i Danmark, som mestrer instrumentet hang.

KONCERT KARREBÆK KIRKE

Zafir Søndag d.28.januar kl.16.00

Anja Præst Mikkelsen basklarinet. Uddannet folkemusiker fra Det Fynske Musikkonservatorium. Spiller i mange forskellige sammenhænge, dog flest koncerter med folkemusikbandet Phønix, som har spillet på utallige spillesteder og festivaler i både ind- og udland.

Entré 50 kr

Anette Gøl – harpe. Uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og med solisteksamen fra Ecole Normale de Paris. Har spillet i diverse sammenhænge: Symfoniorkestre, kammerensembler inden for klassisk og rytmisk musik i

Zafir Hang, harpe og basklarinet. Tre smukt klingende instrumenter mødes og et eventyrligt univers opstår. Tiden står stille og forsvinder ind i klange af en anden verden, og dog er de tre instrumenter til stede, lige her og nu, i legen med melodier og tonesprog, i improviserende satser, men også med genkendelige temaer. En rejse er begyndt, en unik trio er født, hvor folkemusik, klassisk og jazz blander sig i en fabulerende verden, som er meditativ, rytmisk og legende. Zafir (Safir) er navnet på en ædelsten, som bl.a. symboliserer kreativitet og hjælper til med at tænke abstrakt i situationer, hvor der kræves en mere kreativ løsning. Det synes vi giver et meget godt billede af vores måde at arbejde på. Karrebæk Kirke søndag d.28.januar kl.16.00. Entré 50 kr 11

O


SOGNEHUSET BETHESDA

Tirsdagstræf

Sognehuset Bethesda kl. 14.30 - 16.00

Tirsdag d. 12. december ”Fra Storhed til Fald” Karrebæk kirkes kirkeværge Carsten Storgaard om sine oplevelser på de 7 verdenshave 1976-2016. Carsten startede med at sejle som maskinmester– sidenhen som styrmand og kaptajn. Carsten fortæller om hvordan han har oplevet julen til søs.

Anne Sofie Larsen Tirsdag d. 9. Januar 2018. Professor emeritus Peter Høilund : ”Men de måtte jo dø” Peter Høilunds roman "Men de måtte jo dø" er baseret på den virkelige historie om den unge tjenestepige Ane, der blev den sidst kvinde i Danmark, som blev halshugget

Tirsdag d.13. februar. Formanden for Karrebæk Møllelaug, Palle Birk fortæller om planerne for og arbejdet med Karrebæk mølle.. Alle er hjertelig velkomne. Kaffe/brød 20 kr.

12


ARRANGEMENTER

Filosofisk Café Sogneudflugt for Karrebæk kirke.Lø Torsdag d. 15. juni

TIRSDAG d.20. februar Kl.14.30 i Bethesda

Vi tager emnet TRO op til diskussion, til snak og til glæde. Karina Wittrup og Jakob Grandjean kommer med et oplæg og en opfordring til diskussioner om, hvad tro er, og hvad tro bruges til. Karina Wittrup og Jakob Grandjean

INVITATION til fællesspisning Onsdag d. 17. januar kl. 18 i Sognehuset Bethesda.

Menu:

Frikadeller med stuvet hvidkål Citronfromage og Kaffe

PRIS 60 kr. Drikkevarer kan købes. Velkommen til en hyggelig aften med samvær,spisning,sang og fællesskab. Spisebilletter sælges tirsdag d. 9.januar kl.16-17.30 i Bethesda 13


SOGNEHUSET BETHESDA NY UDSTILLING Mit navn er Ulla Fibiger og jeg bor i Skælskør. Jeg er selvlært fotograf, d.v.s. ”Learning By Doing”. Fotografering har været min store hobby siden jeg var ganske ung ,og i mange år har jeg arbejdet i mit mørkekammer med Sort/hvide billeder. Lysbilleder er brugt på familiefester og rejser i ind og udland. Nu er jeg gået over til digitalfoto. Jeg bruger Sony nex 5n kamera med forskellige linser. Jeg rejser meget og holder af at ”se” mine omgivelser i et fotografisk lys. På denne udstilling vil der være billeder fra flere rejser, men temaet er: Kirker, Kupler, Guld og Farver, mest menneskeskabte, men også nogle få naturskabte motiver. Jeg har fotos fra Moskva og Sct. Petersborg, Færøerne, Tyrkiet og Portugal. Tre fotos fra Karneval på Kap Verde Øerne er også med. Med mit udvalg vil jeg prøve at vise mit billedsyn og min måde at ”se” mine omgivelser på. Jeg tager også en del blomsterbilleder, som jeg bruger som Kort. Jeg håber på at skabe glæde for folk, der ser mine billeder. I er velkomne til at besøge min hjemmeside, hvor der er mange fotos fra mine rejser. .www.fotofibiger.dk Ulla Fibiger

Karrebæk Kirkes Børnekor (6-10 år) torsdage kl.14.30-15.25. Nye medlemmer er velkomne. Kontakt Camilla Frederiksen 22883285/info@milly-nou.com eller Anja Lisa Nielsen 20238930/ANLN@KM.DK

Karrebæk & Fodby koret tirsdage kl.19.00-21.15. Nye medlemmer er velkomne.

Kontakt: Anja Lisa Nielsen 20238930/ANLN@KM.DK Se mere på www.karrebaekkirke.dk

14


VÆRD AT VIDE

Kørestolbrugere er velkomne til at deltage i arrangementer i Bethesda. Kontakt graveren på 23248389 eller Kirsten R. 3029 2317 den dag arrangementet foregår, så er hjælpen på vej. P.S. der er også handicapvenligt toilet i Bethesda. Hvis du er handicappet og boende i Karrebæk eller Fodby sogne har du mulighed for at komme i kirke og til menighedsrådets arrangementer ved at ringe til kirkebilen på tlf. 55777272 dagen før. Parkering: I forbindelse med Kirkelige Handlinger, oplever vi ofte at der er for få parkeringspladser. Der er også mulighed for parkering ved spejderhuset overfor kirken. Drej ind ved skiltet til præstegården og drej til højre efter det gule spejderhus. I Karrebæk sogn omdeles sognebladet af frivillige. Sommergæster og fastboende i sommerhusområderne har mulighed for at hente sognebladet hos SPAR købmanden , ved opgangen til kirken eller Klik ind på sogn.dk og få de nødvendige oplysninger .Bladet findes desuden på www.karrebaekkirke.dk Kunne du tænke dig at spille kort med andre pensionister i Karrebæk, så mød op hver mandag i Bethesda. Det starter kl. 13.00 til ca. 17.00 fra d.4.9.Der vil bliver serveret kaffe, og kagen går på omgang. Kontakt Niels E. Panton og hør nærmere på 2011 2432. Har du held i ærmet, så er banko måske noget for dig. Bankoklubben åbner dørene kl.13.00, og selve spillet går i gang kl. 14.00 - 16.30. Datoer : 7.januar , 4.februar . Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage til 10 kr. samt sodavand til 5 kr. Indsamling i Karrebæk Kirke: I Karrebæk kirke indsamles i hele år 2017 til SVOVLSTIKKERNE, som er en velgørende forening i Næstved, hvis hovedformål er at sikre, at trængte børnefamilier i området får en bare lidt bedre jul.

Svovlstikkerne indkøber og pakker julepakkerne, der er et komplet måltid mad til juleaften. Alle børn får legetøj til jul, og vi vil hellere hjælpe færre familier, og dermed opnå, at primært børnefamilierne får, hvad de har behov for. De lokale kirker og Frelsens Hær bestemmer, hvem, der skal modtage pakkerne, da de er specialister på dette område. Indsamling 2018 går til KFUK´s sociale arbejde "Reden" Hjælp med at støtte ved at lægge beløb i kirkens indsamlingsbøsse ved udgangen.

Indre mission i Karrebæk: Kontaktperson: Arne Specht Nielsen. Tlf. 5544 2112. E-mail: arne2kirsten@gmail.com

15


KONTAKT Præst: Jakob Grandjean Karrebækvej 863, 4736 Karrebæksminde Træffes lettest kl. 9-10, altid ved behov. Fredag er fridag. Tlf. 5544 2233 mail: jgr@km.dk

Graver i Karrebæk Kirke: Per Krog Rasmussen Træffes mandag-torsdag kl. 9-15. Fredag er fridag Tlf. 23248389 mail: pkra@km.dk

Organist: Anja Lisa Nielsen

Graver i Fodby Kirke:

Træffes på 2023 8930

Karsten Jørgensen

Mail: ANLN@KM.DK

Træffes på 20458986

Fredag er fridag

graver.fodbykirke@gmail.com

MHR-Karrebæk

MHR-Fodby

Formand Erik Sørensen Tlf. 4244 2585 Mail: supkon@mail.dk

Formand Palle Brushøj Tlf. 2833 7589 Mail: pbfodby@hotmail.com

Redaktion : Anja Lisa Nielsen. Næste deadline 23.januar 2018

Mød os på: Facebook - Karrebæk og Fodby Kirke www.karrebaekkirke.dk www.fodbykirke.dk 16

Karrebæk & Fodby kirker - Sognebladet dec jan feb 17/ 18  
Karrebæk & Fodby kirker - Sognebladet dec jan feb 17/ 18  
Advertisement