Page 1

Koncerter

Udflugter

Årets Konfirmander

Udstilling Nyt fra menighedsrådene • Tirsdagtræf Gudstjenestelisten & meget mere...

Sognebladet Karrebæk  Fodby Kirker Marts • April • Maj 2020 1


Præstens klumme Håbsbekendelsen

undre sig over, at der ikke lige er nogle mirakler nævnt. Men miraklet, underet er personificeret i ham, i Kristus, og i bekendelsen sætter vi ligesom rammen for ham og hans hele virke. Undfanget ved Helligånden, født af Maria, pint og plaget og så, vigtigt, han gik til dødsriget for også der at give sig til kende og give sin frelse her. Opstandelsen, dødens overvindelse sammen med undfangelsen ved Helligånden sætter den her ramme for alle fortællingerne. Jo, vi bekender at det er ham, Messias, Kristus vi tror på.

Det er selvfølgelig trosbekendelsen det drejer sig om. Til tider, og nu igen, hvor der er nedsat nogle udvalg om vores liturgi, køreplan for afholdelse af gudstjenester og handlinger, dukker der spørgsmål op om tekster og bønner også. Trosbekendelsen har sin faste plads i gudstjenesten; vi synger den efter 2. læsning, epistlen. Den er svær at lære for konfirmanderne, lang og måske lidt knudret.

Tror på? Måske kan vi bedre forholde os til det, hvis vi opfatter det som et håb. Altså tro er, som Paulus siger i brevet til hebræerne: Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

Det er det, vi tror på. De tre sidste led om Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden er ældgammel. Den apostolske trosbekendelse som siges i kirker overalt i verden som en fælles erklæring i troen. Om den lige stammer fra apostlene selv er ikke helt sikkert; men den er gammel, rigtig gammel.

Troen udfordres af og til af tvivl – kan det nu passe – alle de her historier, og selv i evangelierne er der jo mange tvivlere, selvom mange også kom til tro. Måske er det lettere at gå til hvis vi, når vi tvivler, siger at vi håber, at vi har en tillid til, at det er sådan. At vi lever vores liv sammen med en overbevisning om, at vi har Gud, en skaber af himmel og jord. At vi har en frelser, Kristus, der er menneske som os, der har levet et fuldt liv som os og lover os nåde, og ved opstandelsen lover os evigt liv. At vi har Helligånden, der giver os fornyet indsigt og fællesskab.

Vi i Danmark har så, som nok de eneste, forsagelsen som et første led. Altså: vi forsager Djævlen og alle hans gerninger og al hans væsen. Det var faktisk på vej ud af trosbekendelsen; men Grundtvig holdt fast i, at vi skal have en form for, ja, exorsisme i vores gudstjeneste. Personlig er jeg glad for lige at begynde med en renselse, lige at bekræfte at vi forsager det onde, lige får kastet ”snavset” af os, før vi bekender os til det rene, det gode, det almægtige.

Håbet giver os også kræfter til af og til at diskutere vores tvivl og vores overbevisning. Og håbet, det store håb, sætter os lidt fri af alle de her ting, som vi måske ikke lige kan

Verset om Kristus er en lang opremsning om undfangelse, fødsel, plager, død og opstandelse. En ren opremsning, og man kan godt 2

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og jordens skaber.

få på plads. Det kan skifte gennem livet, og det kan give overvejelser. Men håbet, håbet sætter det hele i en ramme, der omkranser et kærligt og overbærende fællesskab.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, Vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Det er mit håb og min drøm. Guds velsignelse til jer alle Jakob Grandjean

Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Menighedsrådsvalg 2020

Det er i år vi skal vælge Menighedsråd, og i den forbindelse inviterer Karrebæk Menighedsråd til orienteringsmøde. Tirsdag d. 12. maj, kl. 19.00 i Bethesda Her vil menighedsrådet orientere om rådets arbejde, fremlægge regnskab, budget og fortælle om visioner og arbejder der planlægges sat i værk. Menighedsrådet orienterer om den nye valgprocedure.

Menighedsrådsmøder i Karrebæk Rådsmøderne afholdes onsdage kl. 9.00 i Bethesda: Onsdag d. 11. Marts Onsdag d. 15. April Onsdag d. 13. Maj

Se evt. menighedsraad.dk 3


NYT FRA FODBY SOGN FODBY SOGNS FORSAMLINGSHUS

NYT FRA FODBY MENIGHEDSRÅD DEN ÅRLIGE KONSTITUERING AF MENIGHEDSRÅDET

Medlemskab: Det koster så lidt men betyder så meget! Der er udsendt girokort til indbetaling af medlemskontingent for 2020. Det er dejligt at så mange bakker op om vores gamle Forsamlingshus, men vi kan være mange flere, og hvis I er bosiddende i Fodby Sogn og ikke er medlemmer af huset, opfordres I til at blive det. Det kan foregå på følgende måde:

LOPPEMARKED

Forsamlingshusets store årlige loppemarked afholdes i Sognegården lørdag den 5. september kl. 10-14. Der modtages loppemarkeds effekter hele året. Kontakt til Ingelise Lund på tlf: 2661 1669 – liselund@hotmail.com

Kontingent for året 2020 Ægtepar kr. 150,Enlig kr. 75,Pensionister/efterlønner pr. person kr. 50,evt gave/bidrag kr ? Bedes indbetalt på giro: +73 +87065804 OPGIV VENLIGST MAIL ADRESSE!

FÆLLESSPISNING FOR MEDLEMMER

Onsdag den 1. april kl. 18 Der serveres kalvesteg a la vildt med salat og garniture. Kærnemælks Panna Cotta med frugt og bær. Pris: Voksne kr. 100.- og børn 2-12 år kr. 40.-, børn under 2 år er gratis. Drikkevarer sælges til rimelige priser Tilmelding og betaling senest den 25. marts på mobile pay 28337589 eller netbank konto nr: 9819-2540047661

Hvis nogle ønsker yderligere oplysninger, f.eks om husets vedtægter, så kan I henvende jer til Palle Brushøj på mail: pbfodby@hotmail.com eller tlf. 2833 7589

Menighedsrådet har konstitueret sig som følger: Formand: Palle Brushøj. Næstformand, kirkeværge og kontaktperson: Kirsten Gurli Nielsen. Kasserer: Mads Peder Christensen. Kirke og kirkegårdsudvalg: Mads Peder Christensen, Martin Borelli og Palle Brushøj. Sognegårdsudvalg: Mads Peder Christensen, Martin Borelli og Palle Brushøj.

BESKÆRING AF TRÆER PÅ KIRKEGÅRDEN

Pleje-beskæring af træerne på kirkegården har været mangelfuld i mange år. Derfor har vi besluttet at få en professionel træbeskærer til at gennemgå og udføre pleje af alle træerne.

SPAGETTIGUDSTJENESTE Tirsdag den 10. marts kl. 17.30 Med efterfølgende fællesspisning i Sognegården. Tilmelding til Kirsten Nielsen på: kogknielsen@mail.dk senest den 3. marts.

INDSAMLINGKIRKEBØSSEN

Menighedsrådet har besluttet at de midler der indsamles i 2020, doneres til Mødrehjælpen i Næstved.

KONFIRMATION

Den 26. april er der konfirmation af 4 konfirmander, i Fodby Kirke.

Kommende menighedsrådsmøder ARKIVGRUPPEN: www.bistrupby.dk Henvendelse til Conny Larsen på tlf. 2341 9158 4

FODBY LOKALRÅD: www.fodbylokalråd.dk

Palle Brushøj

Den 17. marts og den 12. maj i Sognegården.

5


NYT FRA FODBY MENIGHEDSRÅD

Konfirmationer 2020 KARREBÆK KIRKE 19. april kl. 10.30

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Der er valg til menighedsråd i år, og i den forbindelse indbyder menighedsrådet til orienterings og medlemsmøde, den 12. maj kl. 19 i Sognegården.

Simon Wagner Bang, Næstved

På mødet vil vi orientere om hvad der er foregået vedrørende Fodby Kirke de sidste 4 år og om vores visioner for de næste 4 år, samt orientering om det forestående valg.

Emil Valdemar Hass, Karrebæksminde

Isolde Sarafine Søgaard Bergquist, Karrebæksminde Liv Holtze Hartmann Ditlevsen, Karrebæk

Lærke Cecilie Iversen, Karrebæksminde

Emili Silleborg Lyngsø Lind-Hansen, Bistrup

Matilde Rostgaard Jacobsen, Karrebæksminde

SOGNEUDFLUGT DEN 26. MAJ

I år går turen til Sorø området Bussen kører fra P-pladsen ved kirken kl 8.00, og forventet hjemkomst er kl. ca 17.00. Vi starter med en sejltur på Sorø sø. Herefter er der aftalt besøg i Bjernede Rundkirke, hvor der er guidet rundvisning. Frokosten er bestilt hos Støvlet Katrine. Efter frokosten kører bussen os rundt i det kønne landskab, ved blandt andet Tystrup Bavelse søerne. På vejen hjem indtages kaffe og lagkage på Fuglebjerg Kro. Deltagerbetalingen er de sædvanlige 100 kr. Nuværende og tidligere beboere i Fodby Sogn har førsteret til deltagelse på turen. Tilmelding skal ske til Kirsten Nielsen på tlf:5544 5380 eller mail: kogknielsen@mail.dk

Nikoline Tougaard Mortensen, Karrebæk

Thor Jernbøl, Karrebæksminde

David Fischer Rasmussen, Vejlø

Emil Arnold Kjær Larsen, Karrebæk

Katrine Nedergaard Rasmussen, Klinteby

Mads Gerner Skovly Larsen, Karrebæk

Mikkel Riber, Karrebæk Kristina Marie Brask Simonsen, Hammer

Sofus Bjerre Lindberg, Karrebæk

FODBY KIRKE 26. april kl. 10.30

Husk afgang fra Fodby den 26. maj kl 8.00

Mathilde Marott Holse, Vallensved Christine Lundsby Nielsen, Bistrup

FORÅRSKONCERT TIRSDAG DEN 5. MAJ

Annika Dahl Mejlstrup, Fodby

Mere om dette andet sted i bladet

Ida Bjørklund Johansen, Sandved Palle Brushøj, Formand for Fodby Menighedsråd 6

7


Børne og familiegudstjenester

Spagettigudstjenester er korte gudstjenester for alle aldre – børn, forældre, bedsteforældre og alle andre interesserede.Gudstjenesterne har særligt fokus på børnene med et indhold der er let forståeligt, genkendeligt og aktivt. Efter gudstjenesten går vi til Sognegården (Fodby)/Bethesda (Karrebæk), hvor vi spiser sammen. Det hele er gratis. Se nærmere om tider og evt. tilmelding i Sognebladet eller på kirkernes hjemmesider. Fodby Kirke Tirsdag d. 10. marts kl. 17.30

Børne & familiegudstjeneste Karrebæk kirke Palmesøndag d. 5. april kl. 10.30

DE FIRE PÅSKEÆG fortællinger om påskens forløb i børnehøjde Karrebæk Kirkes børnekor medvirker ved denne gudstjeneste.

Gudstjenestelisten Karrebæk Kirke MARTS 1. marts 1. s. i fasten 10.30 5. marts Torsdag 10.30 Kildegårdsvej 8. marts 2. s. i fasten 19.00 10. marts tirsdag 15. marts 3. s. i fasten 10.30

Fodby Kirke

10.30 17.30

Spaghettigudstjeneste

Peter Hansen – tilrettelagt for svagthørende

21. marts Lørdagsdåb 10.30 22. marts Midfaste 29. marts Mariæ bebudelse 10.30 April 2. april Torsdag 10.30 Kildegårdsvej 4. april Lørdagsdåb 10.30 5. april Palmesøndag 10.30 Familiegudstjeneste 19.00 Aftenandagt 9. april Skærtorsdag 10. april Langfredag 10.30 12. april Påskedag 13. april 2. Påskedag 10.30 19. april 1. s. e. påske 10.30 Konfirmation 26. april 2. s. e. påske Maj 3. maj 3. s. e. påske 9.00 v/AGF 7. maj Torsdag 10.30 Kildegårdsvej 8. maj Bededag 10. maj 4. s. e. påske 19.00 17. maj 5. s. e. påske 10.30 21. maj Kristi Himmelfart 9.00 v/AGF 23. maj Lørdagsdåb 10.30 24. maj 6. s. e. påske 31. maj Pinsedag 10.30

9.00 v/AGF

10.30 10.30

10.30 Konfirmation

10.30 10.30

10.30

JG: Sognepræst Jakob Grandjean • AGF: Sognepræst Anne Gitte Forslund 8

9


Koncerter & Musik

Koncerter & Musik Sange til Hjertet

Mozarts Requiem i Karrebæk Kirke

Torsdag d. 23. april kl. 19.30 i Karrebæk Kirke Aftenens program er en blanding af solistiske sange og fællessang, når Pernille Wolder synger for denne aften. Pernille Wolder og kirkens organist har samlet en lang række kærlighedssange, som de selv mener, er helt fantastiske. Kærlighed er måske det mest benyttede emne i musikkens verden.

Gloria-kvartetten -Tirsdag d. 24. marts kl. 19.30 Tirsdag d. 24. marts kl.19.30 kan man for en stund blive bragt tilbage til den tid, hvor Wolfgang Amadeus Mozart komponerede sine store værker, når menighedsrådet i Karrebæk Kirke inviterer til koncert med Gloria-kvartetten. Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem fra 1791 er hans sidste komposition, og det hører til et af hans mest berømte og elskede værker. Få måneder før sin død fik Mozart en bestilling på et værk, der var omgærdet af megen mystik. Han skulle skrive en dødsmesse, et såkaldt requiem, til en anonym person, der gennem et bud betalte ham fyrsteligt. Myten er i dag kendt, bl.a. fordi Peter Schaffer lod den være omdrejningspunkt for sit fantastiske skuespil ”Amadeus”, som blev filmatiseret i 1984 af Milos Forman. Det specielle ved denne udgave med Gloriakvartetten, der spiller på originalinstrumenter, er, at Mozarts ”Requiem” præsenteres her i en version for strygekvartet, lavet i 1801 af Peter Lichtenthal, og er derfor ikke kun uden kor og orkester, men også uden vokalsolister. Alle solo- og korstemmer er komprimeret ned til strygeinstrumenternes fire stemmer, hvilket skaber en særlig intimitet og intensitet tættere på musikken. Tårer, sorg, smerte, men også håb kan opleves helt tæt på. Det er på førsteviolin Tinne Albrectsen, andenviolin Ida Lorenzen, viola Rastko Roknic og cello Kjeld Lybecker Steffensen. Entre 100 kr. ved indgang.

Vi synger kærlighedsdigte omsat til musik, der går direkte ind i hjertet. Kærlighedssange, som igennem tiderne har givet os frit lejde til at folde følelserne ud. Pernille Wolder, sang, Anja Lisa Nielsen, piano. - Gratis entré.

Forårskoncert med

Karrebæk & Fodbykoret

Tirsdag d. 5. maj kl. 19.30 i Fodby kirke Traditionen tro afslutter Karrebæk & Fodbykoret sæsonen med en forårs­ koncert med masser af dejlige sange. Under ledelse af kirkernes organist Anja Lisa Nielsen, markerer vi samtidig 75året for Danmarks befrielse. Der vil indgå en del fællessange. Vi synger de ikoniske danske sange fra krigstiden og befrielsen, såsom “En lærke letted”, “Man binder os på mund og hånd” og “Den blå anemone”. - Gratis entré

Torsdag d. 14. maj kl. 16.00 Vi afslutter sæsonen med en lille koncert i Karrebæk Kirke. Kom og hør hvad vi har sunget gennem året.

Sommerkoncert med børnekoret i Karrebæk Kirke

10

11

- Alle er velkomne, såvel familie som skolekammerater.


Koncerter & Musik

Tirsdagstræf Tirsdagstræf d. 10. marts kl. 14.30

Koncert med de rytmiske kor Connection og Around Seven

ved Anna Helleberg Kluge Anna Helleberg Kluge, provst i Næstved, og præst i Sankt Mortens sogn, fortæller: ”Jeg er vokset op i en familie af naturvidenskabsfolk eller pragmatiske håndværkere. Jeg har lært meget af dem alle, men mit syn på verden og menneskers liv i den, fik jeg et andet sted fra. Jeg blev nemlig velsignet med en far, som hver aften gav sig tid til at læse for mig. Eventyr, fortællinger og bibelhistorier, uhyggelige, lattervækkende, spændende, sørgelige og kloge historier, vi lo og græd og rejste til fantastiske steder sammen. Igennem historierne hørte jeg generationers stemmer, som alle fortalte mig, hvad det er at være menneske, og hvordan man kan reagere på det, livet bringer. Og jeg forstod, at de dybeste sandheder kun kan formidles som fortællinger.”

Onsdag 27. Maj kl. 19.30 i Karrebæk Kirke

Connection er ligeledes et blandet rytmisk kor ledet af Karen Nice og med Asger Brink som pianist. Karen fik i efteråret Næstveds talentpris. Connection synger arrangementer af Erik Hase, Eric Clapton, Ben E. King, Saybia, Mads Langer, Sting, Alberte, Sebastian, Benny Andersen, Tina Dickow og Billy Joel Around Seven er et blandet rytmisk kor fra Vordingborg der ledes af Rene Norman Jensen, der synger arrangementer af Harry Warren, Ed Sherran, Sting, Shelter Brooks, Ben Oakland, Kim Larsen, Saybia, Adele og Robbie Williams Entre: 50 kr for voksne. Børn gratis

Sæt kryds i kalenderen

Jazz gudstjeneste d. 7. juni kl. 10.30 Efterfølgende pølser med brød i Sognehuset Bethesda & have. Denne søndag vil en lokal jazztrio levere musikken til Højmessen. Trioen består af Peter Buch på bas, Marcus Bernack Larsen på klaver og Per Carlsen på trompet/flygelhorn. Læs mere i næste sogneblad

12

Tirsdagstræf d. 14. april kl. 14.30

Sang og Sundhed - foredrag og fællessang v/Lasse Skovgaard PhD i folkesundhedsvidenskab og musiker. Derfor er det sundt at synge! Fællessangen trives i disse år. Vi synger faktisk på livet løs – på tværs af køn, alder og overbevisninger. Vi synger først og fremmes, fordi vi har lyst. Og fordi vi ikke kan lade være! Men hvad siger videnskaben om det at synge? Er det godt for os? Kan man sige, at det ligefrem er sundt at synge? Ja, det er faktisk videnskabeligt bevist! Foredraget præsenterer på en underholdende måde forskning om sangens – og fællessangens – sundhedsskabende effekter. Undervejs synger vi i fællesskab en række eksempler. Og går hjem sundere, end da vi kom . 13


Tirsdagstræf & Arrangementer

Værd at vide Kørestolbrugere er velkomne til at deltage i arrangementer i Bethesda. Kontakt graveren på 2324 8389 eller Kirsten R. 3029 2317 den dag arrangementet foregår, så er hjælpen på vej. P.S. der er også handicapvenligt toilet i Bethesda.

Tirsdagstræf d. 12. maj kl. 14.30

Tag med på en rejse gennem fantastiske Jordan - Jens og Lene Ilnov fortæller: Kom og hør om en rejse gennem Jordan fra nord til syd og få et noget andet indtryk af en urolig region, end det du er vant til at høre gennem medierne herhjemme. Følg os fra Amman i nord til Aqaba i syd, og oplev undervejs Romerske  Metropoler, Jesu Dåbsplads, Det Døde Hav, oldtidsbyen Petra og Wadi Rum ørkenen m.m.

Indsamling i Karrebæk kirke i 2020 I 2020 har Karrebæk Kirke valgt at støtte BROEN i Næsved. BROEN Næstved er oprettet i 2010. BROEN er en frivillig forening, der i samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, SSP og andre, hjælper socialt udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv.

Hvis du er handicappet og boende i Karrebæk eller Fodby sogne har du mulighed for at komme i kirke og til menighedsrådets arrangementer ved at ringe til kirkebilen på tlf. 5577 7272 dagen før. Parkering: I forbindelse med kirkelige handlinger, oplever vi ofte, at der er for få parkeringspladser. Der er også mulighed for parkering ved spejderhuset overfor kirken. Drej ind ved skiltet til præstegården og drej til højre efter det gule spejderhus.

BROEN Næstved er en lokalafdeling af BROEN Danmark, der har som formål at støtte socialt udsatte børn op til 18 år, så de på lige fod med alle andre børn får mulighed for at dyrke sport og fritidsinteresser i lokale foreninger.

I Karrebæk sogn omdeles sognebladet af frivillige. Sommergæster og fastboende i sommerhusområderne har mulighed for at hente sognebladet hos SPAR Købmanden, ved opgangen til kirken eller klik ind på sogn.dk og få de nødvendige oplysninger. Bladet findes desuden på www.karrebaekkirke.dk

Lokaludstilling i Bethesda 7/3 - 31/5 2020 Decoupage, maleri, tekstilkunst og patchwork af Birthe Ahrensbach, Waltraud Hæstrup, Lise Lotte Sonne og Else Bruun

Så er der igen nye aktiviteter i den lokale 4H klub. Forårets aktiviteter for børn og unge: Hobbyhold fra d. 24/2 Naturrødderne fra d. 2/4 4H gårdens handy mænd fra d. 2/4 4H for de små fra d. 12/4 Kaninhold fra d. 20/4 Hestehold fra d. 21/4 Læs mere om de enkelte hold på www.4h.dk, her kan du også læse mere om hvad 4H er. 14

Hjælp med at støtte ved at lægge beløb i kirkens indsamlingsbøsse ved udgangen eller pa Mobile Pay 69824

Kortspil Kunne du tænke dig at spille kort med andre pensionister i Karrebæk, så mød op hver mandag i Bethesda. Det starter kl. 13.00 til ca. 17.00 Der vil bliver serveret kaffe, og kagen går på omgang. Kontakt Niels E. Panton og hør nærmere på 2011 2432. Banko Har du held i ærmet, så er banko måske noget for dig. Bankoklubben åbner dørene kl.13.00, og selve spillet går i gang kl. 14.00 - 16.30. Søndag d. 1. marts, søndag d. 26. april og søndag d. 24. maj. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage til 10 kr. samt sodavand til 5 kr.

Sommerudflugt Karrebæk sogn Sommerudflugten i Karrebæk sogn finder sted d. 16. juni. Læs mere i næste blad, som udkommer 1. juni. 15


Kontakt Præst: Jakob Grandjean Karrebækvej 863, 4736 Karrebæksminde Træffes lettest kl. 9-10, altid ved behov. Fredag er fridag. Tlf. 5544 2233 · mail: jgr@km.dk Graver i Karrebæk Kirke: Per Krog Rasmussen Træffes mandag-torsdag kl. 9-15. Fredag er fridag Tlf. 2324 8389 · mail: pkra@km.dk

Organist: Anja Lisa Nielsen Træffes på 4019 6931 Mail: ANLN@KM.DK Fredag er fridag

Graver i Fodby Kirke: Karsten Jørgensen Træffes på 2045 8986 graver.fodbykirke@gmail.com

MHR-Karrebæk Formand Carsten Storgaard Tlf. 2149 2233 Mail: cstorgaard@mail.tele.dk

MHR-Fodby Formand Palle Brushøj Tlf. 2833 7589 Mail: pbfodby@hotmail.com

Redaktion: Anja Lisa Nielsen · Næste deadline 30. april 2020

Mød os på: Facebook - Karrebæk og Fodby Kirke www.karrebaekkirke.dk www.fodbykirke.dk 16

Profile for Karrebæk Kirke

Sognebladet Karrebæk & Fodby Kirker, Marts, April, Maj 2020  

Sognebladet Karrebæk & Fodby Kirker, Marts, April, Maj 2020  

Advertisement