Page 1

2012


spis rzeczy Informacje ..................................................................................5 Publikacje ..................................................................................7 Magazyn: Kuklok ..................................................................................8 Pismo: Tachion ................................................................................18 Tomik ................................................................................28 Osiedlowa gazeta ................................................................................34 Dyplom ................................................................................42


informacje • W 2007 roku ukończyłam Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Katowicach. • W 2012 obroniłam dyplom licencjacki w pracowni projektowania publikacji dr Bogny Otto-Węgrzyn. • Biegle posługuję się programami Adobe: Illustrator, Indesign, Flesh, Photoshop. Jestem pasjonatką ilustracji. • http://karpinskakat.carbonmade.com/

5


publikacje

7


magazyn: kuklok Praca nad magazynem składała się z dwu etapów: ☞ Etap pierwszy to stworzenie layoutu magazynu o architekturze i projektowaniu na Śląsku, jak również winiety, okładki, odpowiedni dobór papieru i środków introligatorskich. ☞ Etap drugi to przeprowadzanie dekonstrukcji layoutu wcześniej stworzonego magazynu. Współpraca: Hanna Stano.

8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


pismo: Tachion Projekt zrealizowany przy współpracy z Akcją Literacką, jego celem było stworzenie publikacji promującej wartości literackie, ze szczególnym uwzględnieniem twórców pochodzących ze Śląska. Pismo ma wieloelementową budowę, składa się z działów obejmujących poezję, prozę, esej, wywiady, oraz dodatkowe elementy takie jak: wstępniak, kalendarium, spis treści, pytania Kanta. Współpraca: Katarzyna Breczko i Żaneta Strawiak.

18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


tomik Tomik Jerzego Lucjana Woźniaka Sercu najbliżej do poezji. Mała publikacja obejmująca wstęp i trzy eseje. Jedynym akcentem jest kolor czerwony wykorzystany w numeracji przypisów, stron oraz na okładce.

28


29


30


31


32


33


osiedlowa gazeta Redesign osiedlowej gazety Nasze Bródno. W nowym layoucie starałam się nawiązać do pierwotnej bardzo kolorowej formy. Projekt zakładał logiczne i czytelne rozmieszczenie dość obszernej ilości tekstu na zaledwie czterech rozkładówkach.

34


35


36


37


38


39


40


41


dyplom Opowiadania o Leninie Michaiła Zoszczenki to zbiór szesnastu historii o życiu towarzysza Lenina. Zoszczenko w karykaturalny wręcz sposób przedstawił rodaka. W pracy nawiązuję formą do stylistyki radzieckiej awangardy i konstruktywizmu, oraz podstawowych założeń mechanofaktury Berlewiego. Publikacja pozornie skierowana jest do dzieci, ma większą niż standardowa punktacje oraz dużą ilość ilustracji. W istocie jej głównym odbiorcą jest dorosły, podejmuje z nim grę, daje możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń o głównym bohaterze z postacią wykreowaną przez Zoszczenke.

42


43


44


45


46


47


48


49


50


51

portfolio  
portfolio  

prace edytorskie

Advertisement