Page 1


15.

56.

43.

57.

57.

162.

57.

98.

169.

171.


A könyvbemutató ideje: 2014. május 5-15-ig a nyitvatartási id alatt 10-18 óráig szombaton 10-14 óráig

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy az árverés helyszínén a tételek megtekintésére valamint átvételre nem tudunk lehet séget biztosítani. A tételek megtekinthet k üzletünkben május 5 és 15 között, nyitvatartási id alatt. Az árverés napján 13 óráig tudunk a megtekintésre lehet séget biztosítani. Az elnyert tételeket ugyancsak üzletünkben lehet átvenni az aukció alatt, vagy azt követ en.

A könyvbemutató helye: 1053 Budapest, Múzeum körút 29. Tel: 318-58-57 www.karpatiesfia.hu | info@karpatiesfia.hu

Az árverés helyszíne: Új helyszín!

Kossuth Klub 1088 Budapest, Múzeum utca 7. Az árverés id pontja: 2014. május 15. csütörtök 17 óra


ÁRVERÉSI FELTÉTELEK: 1.

Az árverésen licitálni csak név és lakcím megadása és aláírás ellenében az árverésvezet t l kapott sorszámozott kartonokkal lehet. A címlistánkban nem szerepl új vásárlóinktól személyi igazolvány bemutatását kérhetjük. A vev k a karton átvételével, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az Árverési Feltételeket magukra nézve kötelez nek fogadják el. A vásárlási szándékot a karton egyértelm felemelésével kell jelezni.

2.

A licitlépcs k a következ k: 1.0002.00010.00020.00050.000100.000200.000500.0001.000.000 Ft-tól

2.000 Ft-ig 10.000 Ft-ig 20.000 Ft-ig 50.000 Ft-ig 100.000 Ft-ig 200.000 Ft-ig 500.000 Ft-ig 1.000.000 Ft-ig 100.000 Ft

200 Ft 500 Ft 1.000 Ft 2.000 Ft 5.000 Ft 10.000 Ft 20.000 Ft 50.000 Ft

3.

Az árverésvezet az árat az utolsó ajánlatig emeli, amíg csak egy ajánlat marad és ezt az összeget leüti a legtöbbet ajánló sorszámát bemondva. Ha a tételre az elért áron az Országos Széchényi Könyvtár igényt tart, el vásárlási jogát leütéskor gyakorolhatja.

4.

A vételár a leütési összeg+15 % árverési jutalékból áll!

5.

A leütést követ en a tétel akkor megy át a vev tulajdonába, ha azt annak kifizetésével érvényesíti. A vev a teljes vételárat készpénzben, vagy annak 20%-át foglalóként az árverés napján üzletünkben tartozik megfizetni. A vételárba a foglaló összege – határid n belüli teljesítés esetén – beleszámít. Az árverés során a tétel leütésével megszerzett vételi jog 14 napig van érvényben. Ennek lejártával - más megállapodás hiányában - a vev ajánlatát érvénytelennek tekintjük. Ekkor az árverez nek joga van minden kártérítési felel sség nélkül a tételt másnak eladni, vagy újra árverésre bocsátani és a foglaló összegét megtartani. Az el nem kelt tételek az árverés végéig visszakérhet k. Az árverésvezet fenntartja magának a jogot, hogy a katalógusban megadott sorrendt l eltérjen.

6. 7.

Vásárlásra vételi megbízást is elfogadunk, ilyenkor a megbízó helyett az árverésvezet licitál és azonos ajánlat esetén els bbséget élvez a jelenlev kkel szemben. 10.000.-Ft-ot meghaladó kikiáltási ár esetén telefonon történ licitálásra is lehet séget biztosítunk egyedi elbírálás alapján, de telekommunikációs hiba esetén kártérítési felel sségünk nincs.

8.

Vételi megbízás esetén az árverez cég megkövetelheti a felkínált vételi összeg felének el zetes befizetését. Közületek vételi megbízását szabályos, cégszer en aláírt hivatalos megrendel vel is elfogadjuk. vételi megbízásokat az árverés napján 12 óráig fogadunk telefonon (318-5857) és emailben (info@karpatiesfia.hu). Postacímünk: 1053 Budapest Múzeum krt. 29.

9.

Sikeres licitálás esetén a tételeket csak a teljes vételár kézhezvétele után adjuk ki üzletünkben (Bp. V. Múzeum krt. 29.), vagy postázzuk. Könyveket külföldre nem küldünk. Ha a vétel nem sikerült, az el leget 15 napon belül visszaküldjük a megbízónak. Készpénzfizetési számlát csak a kifizetés napján tudunk adni.

10.

Katalógusunk az interneten a www.karpatiesfia.hu valamint a www.axioart.com portálokon is láthatók.

11.

A tételek az árverés el tti kiállításon 10 napig megtekinthet k üzletünkben és árverésre megtekintett állapotban kerülnek. A katalógusban szerepl leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szolgálnak, így a vev knek saját maguknak kell az árverést megel z en meggy z dniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy az megfelel-e a katalógusban leírtaknak. a tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak, ezért a tétel kifizetése után min ségi kifogásokat nem fogadunk el. A tételek az árverés napján 13 óráig tekinthet k meg. Budapest 2014. április Kárpáti Frigyes


ÜDV AZ OLVASÓNAK!

Új néven, más formátumban nyújtjuk át 33. árverési katalógusunkat. Logónk megváltozott, arculatot váltottunk. De ami jó volt, azt megtartottuk. Családi vállalkozás lettünk, apa, anya, gyerek. Félszavakból is értjük egymást. Nem változott a könyvek iránti vonzalmunk sem. Újra összegy jtöttük az arra érdemes köteteket, leporoltuk ket, látható és titkolt értékeiket felfedtük és csak Önöknek - most talán a szokásosnál is b vebben - leírtuk. Katalógusunk online változatába több színes kép került. Így könnyebben eldönthetik, miért érdemes megszerzésüket fontolóra venni. Fogadják gy jtésünket olyan jó szívvel, amilyen félt gonddal mi az el z fél évben könyveinkkel foglalkoztunk.

Kárpáti Frigyes


TÁRGYMUTATÓ

Aláírt: 40, 96, 118, 148, 176, 202, 212, 220, 222,

Kézirat: 169, 174, 175, 176, 203

228, 230, 325, 331

Klasszika-filológia: 52, 192, 223

Balaton: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

Kner: 129, 179, 183, 188, 306

26, 27, 28

Jog - Közgazdaságtan: 25, 110, 124, 276, 331

Bibliofil: 67, 117, 177, 189, 211, 219, 222, 224, 276,

Mez gazdaság: 73, 82, 92, 109, 335

299, 331

M szaki: 16, 22, 23, 27, 28, 70, 92, 164, 216

Budapest: 26, 228, 251, 287, 290

M vészet: 11, 17, 18, 29, 57, 88, 89, 120, 166, 167,

Családtörténet: 93, 94, 154, 263, 265, 275, 334

168, 177, 178, 183, 184, 190, 201, 202, 203, 208,

Dedikált: 12, 16, 39, 40, 50, 51, 61, 64, 65, 71, 75,

211, 220, 228, 256, 257, 274, 286, 321, 325

76, 77, 83, 85, 89, 111, 139, 140, 141, 144, 146,

Néprajz: 98, 116, 137, 187, 193, 298, 301, 305

156, 157, 158, 163, 166, 167, 175, 181, 195, 198,

Nyelvészet: 2, 80, 125, 144, 156, 240, 259, 303, 326

203, 218, 227, 235, 242, 248, 265, 267, 271, 273,

Orvosi: 122, 174, 214, 236, 237, 238

274, 276, 283, 295, 310, 311, 312, 316, 333

snyomtatvány: 290

Els kiadás: 7, 12, 39, 40, 51, 61, 65, 66, 71, 76, 77,

Párbaj: 58, 60, 69, 264

78, 85, 96, 139, 140, 141, 142, 146, 149, 156, 157,

Politika: 131, 213, 260, 309, 311

159, 160, 161, 187, 188, 189, 195, 204, 218, 227,

Pszichológia: 42, 98, 209, 261, 269, 324

235, 242, 248, 249, 250, 255, 267, 271, 273, 276,

Sport: 27, 48, 173, 197, 214, 228

283, 295, 298, 302, 306, 310, 312, 333

Számozott: 11, 40, 118, 163, 184, 186, 210, 212,

Emigráns kiadás: 79, 80, 84, 126, 127, 254, 258, 310, 220, 222, 255, 328, 331 315, 326

Térkép: 57, 200, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294

Építészet: 187, 198, 268

Természettudomány: 15, 24, 34, 66, 81, 109, 109,

Fotó: 165, 169, 170, 171, 230

121, 122, 180, 243, 247, 268, 284, 292

Földrajz: 13, 32, 122, 165, 182, 199, 200, 239, 245,

Történelem: 1, 14, 15, 21, 30, 31, 33, 37, 41, 48, 49,

272, 289, 291

55, 57, 59, 63, 68, 72, 79, 80, 83, 84, 84, 86, 87, 88,

Gasztronómia: 99, 100, 100, 101, 102, 103, 104,

91, 92, 93, 94, 95, 108, 110, 111, 113, 114, 123,

105, 106, 107

124, 126, 127, 131, 133, 136, 143, 150, 153, 154,

Hadtörténet: 14, 29, 48, 59, 68, 81, 108, 119, 123,

169, 185, 192, 194, 197, 198, 199, 200, 206, 207,

161, 169, 172, 176, 201, 206, 207, 229, 243, 286,

213, 223, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 244, 254,

289

258, 260, 263, 275, 277, 278, 279, 281, 291, 293,

Helytörténet: 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 47, 57,

297, 302, 303, 308, 309, 311, 322, 322, 323, 327,

75, 97, 115, 120, 122, 138, 145, 155, 172, 196,

327, 330, 334

216, 221, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 246, 251,

Útleírás: 3, 4, 5, 8, 10, 13, 32, 55, 57, 143, 245, 272,

279, 282, 292, 296, 305, 307, 329

281, 318, 336

Humor: 41, 53, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,

Vadászat: 66, 109, 313, 314, 315, 316, 317, 318,

135, 147, 159, 179, 266, 307

319, 320

Ifjúsági: 8, 9, 10, 35, 36, 37, 42, 53, 78, 113, 296

Vallás: 6, 30, 43, 45, 74, 86, 112, 150, 151, 152,

Iparm vészet: -történet: 31, 190, 208, 225, 257, 332

155, 213, 247, 260, 262, 278, 299, 304, 308, 337

Irodalomtörténet: 38, 62, 81, 87, 150, 170, 171, 178,

XVII. Század: 6, 74, 247, 294

253, 270

XVIII. Század: 43, 46, 56, 57, 92, 192, 217, 241, 259,

Judaika: 30, 135, 153, 154, 213

277, 280


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

1.

6.

1. Áldor Imre: A forradalom költészete. Költemények és közlemények az 1848/1849-ki szabadságharc idejéb l Szerkeszti és kiadja - -. Pest, 1867. Heckenast. 1 t. (Pet fi acélmetszet arcképe, Barabás Miklós rajza után)+ 358 l. +1 lev. A váci börtön igazgatójának - volt 48-as honvédnek dedikált példány! Aranyozott, de vízfoltos, korabeli vászonkötésben, jó-közepes állapotban.

4. Almásy László: Az ismeretlen Szahara. Bp. [1943.] Franklin-Társulat 216 l.+ 94 kép és térkép /A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára / AH XVI/7. Jellegzetes, aranyozott, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.... 5 000.-

5. Almásy László: Autóval Szudánba. Els autó-utazás a Nilus mentén. Vadászatok angol-egyiptomi Szudánban. Dr. Cholnoky Je6 000.- n el szavával. Bp. [1929], Lampel. 1 t. + 240 l. + 28 t. /A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára/ AH 32/140. 2. Almásy János: "Magyar közmondások gyüjteménye, különös tekintettel Jellegzetes, aranyozott, kiadói sorozat-kötésben, jó állaaz életbölcsességre és a nevelésre. (Több, mint hatezer potban. közmondás.) Rendszerbe foglalta --. Második kiadás." 5 000.Bp, 1911. Franklin. 376 l. 6. Amesius, Guiljelmi [Ames, William]: Honterus 82/5. De conscientia et eius iure, vel casibus, libri quinque. Aranyozott feliratú, korabeli félvászon kötésben, jó állaAmsterdam, 1631. Joann. Janßonius 1 rézmetszet címpotban. lap+ 5 lev+ 432 l+ 11 lev (Paraenesis+index) 3 000.- Második kiadás! Amesius, Wilhelm (1576, Ipswich 1633, Rotterdam): angol születés , de élete java részében Németalföldön m köd puritán teológus, a kálvinis3. Almásy László: ta ortodoxia képvisel je. A hágai angol hely rség Leveg ben... homokon... lelkésze, majd 1619-t l Leidenben volt tanulmányi felBp.[1937.] Franklin-Társulat 146 l. (42 képpel) ügyel , 1622-t l Franeker egyetemén a rendszeres AH 23/4. Jellegzetes, aranyozott, kiadói vászonkötésben, kopottas, teológia professzora. Jelen m ve 1630-ban jelent meg, de a jelent s érdekl dés miatt 1631-ben Janssonius közepes állapotban. 4 000.- szebb kivitelben újra kiadta. Korabeli pergamen kötésben, címlapján régi tulajdonosi névbejegyzéssel, jó állapotban. 24 000.A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

7


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

9.

12.

7. Arany János: Toldi estéje. Költ i beszély hat énekben Pest, 1864. Heckenast 142 l + 1 lev Els kiadás! Mike 43/27. Elékötve: Arany János Toldi. Költ i beszély tizenkét énekben. Pest, 1854. Heckenast címlap hiányzik, 3-149 l + 1 lev. Második kiadás. AH 31/16. Korabeli félvászon kötésben, kopott, javításra szoruló állapotban.

képekkel) K rösi Csoma Sándor életregénye. Képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. 2 000.-

11. Babits Mihály: Erato. Az erotikus világköltészet remekei. A rajzok Francois de Bayros eredeti munkái. Wien, (é.n.) Hellas Verlag 1t.+147 l. + 5t Számozott (88/500) példány, könyvárusi forgalomba 9 000.nem került. A kötetbe helyezve plusz egy kép. PSYCHÉ VIII/10. AH 22/12. Aranyozott gerinc , feliratos, kiadói félvászon kötésben, kissé kopott, de jó állapotban.

8. Aranyos Béla: A Tisza motorhajóval Afrikába. Útleírás Bp. (1942.) Pantheon. 1 t.+174 l.+ 1 lev. Mike 37/38. Képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

3 000.9. Archenholz [Johann] W.[ilhelm]: Egy legnevezetesebb tengeri tolvaj társaság’ vagy a’ filibusztiérek’ históriája. Írta - - hajdani burkus kapitány fordította Dobosy Mihály Szentesi Ref. Predikátor. Pest, 1812. Trattner X+327 l.+3lev.+1 térkép (Karacs Ferenc hajtogatott rézmetszete: “Nyúgat India vagy Amerika közepe.!!) Els magyar kiadás! Ritka korai ifjúsági kalandregény! AH 25/10. Címkézett gerinc , korabeli papírkötésben, Régi tulajdonosi névbejegyzéssel, könyvtári duplum, kopottas, közepes állapotban.

6 500.12. Babits Mihály: Versenyt az esztend kkel! Új költemények (19281933.) (Bp), 1933. Nyugat. (Révai ny.) 128 l. Dedikált példány! Els kiadás! Honterus 84/413. Aranyozott, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 12 000.-

13. Baktay Ervin: India. India multja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és m alkotásai. 1-2. kötet egyben. Els kötet: A Pandzsáb, az északnyugati határvidék, a nagymogulok Indiája, Rádzsputána és Gudzserát. 79 képpel. Második kötet: A Gangesz-síkság, a buddhizmus szent földje, 12 000.Bengál, a Dekkan és Dél-India. 77 képpel + 1 térkép10. Baán Forray Zelma: pel. A vándorló székely csillag. Illusztrálta Seb k Imre. Bp.[1931.] Singer és Wolfner (Hornyánszky ny.) 323 l.; Bp. [1942.] Palladis 151 l. (egészoldalas szövegközti 324 l+ 1 térkép

8

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

15.

17.

Els kiadás! Terjedelmében különbözik az 1941-42-es második kiadástól. Aranyozott, kiadói vászonkötésben, eredeti, színes papírborítóban, jó állapotban.

16. Balaton A balatoni g zhajózás 125 éve. Szerk. Kopár Imre. (Kecskemét, 1971. Bács-Kiskun megyei nyomda váll.) 155 l. 5 000.- Dedikált példány! F zve, képes, feliratos, kiadói, szélein kopott papírborító14. Balassa Imre: ban, hullámos, de jó állapotban. Az "Egyes Népfölkel k" hadi históriája. (1914-1918.) 3 000.Összeáll. és írta - -. Nyolc térképvázlattal. Bp. 1933. (Kapisztrán ny. - Vác.) 1 t. (címkép)+ 330 l+ 1 lev. Sz nyi 23/29. 17. Balaton F zve, gerincén sérült, kiadói papírborítóban, jó állapot- A balatoni hajózás története linómetszetekben. Ötlet és ban. szöveg: Dr. Sági Károly, grafika: M. Kiss József, Készült 8 000.- 50 példányban kézinyomással. [Hely, év és nyomda nélkül] 11 linómetszet papírtokban 15. Balaton A két közrem köd , és a kés bbi tulajdonos aláírásáA Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei val. cím sorozat csaknem teljes gy jteménye. (Részletes leKépes, feliratos, szakadozott, eredeti papírtokban, a metírását ld. a katalógus végén) szetek épek és tiszták. Bp. 1897-1920. A Magyar Földrajzi Társaság Balaton6 000.bizottsága. 30 db + 1 mappa (a térkép fénymásolata) A kollacionált, két füzet híján teljes gy jtemény meglév füzetei, kötetei csaknem teljesek, mindössze egyetlen tábla és egy térkép hiányzik. Sorozatunk nem tartal18. Balaton mazza: I. kötet. IV. rész II. szakasz: Bogdánffy: CsapaBalatoni Képtár. A katalógust írta, a kiállítást rendezdékviszonyok (12 l.+18 térk.) és I. kötet V. rész IV. te: Bodnár Éva. szakasz: Cholnoky: A Balaton jege (103 l.+21 t.). A so- Keszthely, 1975. (Révai ny.) 119 l. rozathoz tartozó nagyméret térkép kit n min ség /Magyar Nemzeti Galéria - Balatoni Múzeum/ Mike fénymásolattal (A/4-es szelvényekre bontva) pótolva. 36/299. Korabeli, aranyozott gerincfeliratú, egységes kék egész- F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotvászon-kötésben, kit n állapotban. Valamennyi borítót ban. bekötötték! 1 000.250 000.A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

9


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

19.

22.

19. Balaton Cholnoky Jen : Balaton. 120 képpel Bp. [1937.] Franklin-Társulat 191 l. /A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára/ AH 23/21. Jellegzetes, aranyozott, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

23. Balaton Egan Ede: A hajóépítéstan elemei. Második kiadás Bp. 1924. Toldi 70 l (szövegközti képekkel és ábrákkal) F zve, feliratos, kiadói papírborítóban. Hátsó borítófedele hiányzik, töredezett, javításra szoruló állapotban. 2 000.-

4 000.-

24. Balaton 20. Balaton Dr. Lovassy Sándor: A keszthelyi héviz tropikus tündérCholnoky Jen : Tihany. rózsái [Bp. - Balatonfüred] 1940, M. Kir. Balatoni Intéz BiBp, 1908. Kilián 1 lev+ 82 l+2 lev. + 4 színes t. zottság. 26 l.+11 t. (fényképek) /A Balaton tudományos tanulmányozásának eredmé/Balatoni könyvtár 8./ Babel 9/96. nyei - Második kötet második rész rész II. szakasz fügF zve, kiadói borítóban, jó állapotban. geléke/ Honterus 74/29. 2 500.- F zve, képes,feliratos, kiadói papírborítóban. Papírja sárgult, töredezett, javításra szorul. 21. Balaton Darnay Kálmán: Bujdosó gyöngysor. A balaton- és bakonymenti várak történeti regénye Bp. [1928.] Pantheon 295 l.+12 t. /Magyar Írások/ KRISZTINA 25/283 Korabeli, kopottas, egyszer félvászon kötésben, közepes állapotban.

4 000.-

25. Balaton Magyar hajózási és statisztikai kézikönyv 19451968. F szerk: Fekete György Bp. 1971. Közgazd. és Jogi 768 l+ 28 t. (színes, kétoldalas) Hozzá tartozik: A 9/1969/XII.16/KPM-BM.sz. együttes 3 000.- rendelettel kiadott Hajózási Szabályzat kivonata Bp.[1970.] BM Hajózási F osztály 33 l+ 10 mell. 22. Balaton A Kézikönyv képes, színes m anyag kötésben, a SzabályDr. Dulin Jen : A Magyar Hajózás Vitorlás Sport Clubzat f zve, feliratos, kiadói papírborítóban, mindkett jó jának 30 éve 1950-1980. állapotban. Bp. 1980. Mahart Háziny. 159 l. 2 500.Készült 300 példányban! F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapot- 26. Balaton. ban. Nayad. Fürd i-album. Szerkesztik: Balázs Sándor, Hu1 000.- szár Imre és Rózsaági Antal. Els évfolyam. (Unicus!) Pest,1863. Lauffer és Stolp. 1t. (acélmetszet)+2

10

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

26.

26.

lev.+XVIII+1 lev.+152 l+3t. (3 acélmetszet) A kötetben a Császárfürd és Balatonfüred leírása mellett olyan szépirodalmi munkák olvashatók, amelyek fürd vel kapcsolatosak. Az els tábla a Császárfürd nyolcosztatú képe, felül középen koronás címerrel. Emellett Ludwig Rohbock három metszete szerepel, amelyek a Hunfalvy-Rohbock-féle díszm ben is megjelentek. Kett n Füred, a harmadikon a Császárfürd látható. Ismertek olyan példányok is, (Központi 117/2.) melyekhez még egy k nyomat is tartozik. Utólag néhány példányba beleköthették a képet, de túlnyomó részükb l hiányzik. Korabeli papírkötésben, melyre az eredeti borítókat rádolgozták.. Mindkét tábla fels részét koronás magyar címer díszíti. Középen ovális mez ben tórészlet látható, körülötte zöld és piros mintákkal díszített kerettel. A metszeteken foxin-pöttyök, egyébként szép és ép példány

Haránt alakú füzet, Kossuth-címerrel díszítve. F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 1 000.29. Balázs József - Pongó János: Pisztolyok, revolverek. Rövid fejl déstörténet. Bp. 1977. Zrínyi 95 l.+43 t. AH 25/23. Kiadói vászonkötésben, eredeti, képes, feliratos papírborítóban, jó állapotban. 2 500.-

30. Bangha Béla - Iványi János - Pataky Arnold: Katolicizmus és zsidóság. Vallástörténeti el adások. Bp., 1933. Magyar Kultúra. 84 l. A m els kiadása. Opera 23/285. 90 000.- F zve, kiadói borítóban, jó állapotban. 2 000.-

27. Balaton Pirovich József: Sportvitorlázás (Bp., 1938), Szathmáryné Bánó Vilma. (Mérnökök ny.ja). 95 l+ l lev. Szövegközti ábrákkal. Krisztina 23/384. F zve, kopottas, színes papírborítóban, jó-közepes állapotban.

31. Bardócz Lajos: A felfedezések és találmányok története. Különös tekintettel a g z és villanyosság alkalmazására és a fényképírás kifejtésére. 57 fametszvénynyel (Rusz Károly m intézetéb l) Pest, 1865. Emich. 4 lev+367 l. 2 000.- /Tudományok Csarnoka 5./ Tart.: A fazekasság és porczellán, A l por és fegyverek, A papiros, A könyvnyomtatás, stb. Ex Libris 46/24. 28. Balaton Egyszer , kopottas, korabeli félvászon kötésben, jó állaA Sió-csatorna ismertetése potban. [Bp. 1947.] Magyar Földmívelésügyi Minisztérium Víz4 000.ügyi M szaki F osztály (Athenaeum ny.) 14 l+ 1 lev. A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

11


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

34.

37.

32. Barzini, Luigi: Pekingt l - Párisig automobilon. Borghese herczeg útja. Írta --. Fordította Garády Viktor. Budapest, 1908. Singer és Wolfner. XIX + 470 l+ 3 lev+ 12 t. + 1 kihajtható térkép Honterus 85/55. Festett, színes kiadói egészvászon kötésben, kopottas, de jó állapotban.

3 000.36. Benedek Elek: Honszerz Árpád. Elbeszélés a honfoglalás idejéb l. Mühlbeck Károly rajzaival Bp [1915.] Lampel 2 lev+ 196 l+ 10 t. Második kiadás! Aranyozott, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 4 000.-

6 000.-

37. Benedek Elek: A magyar nép multja és jelene. I-II. kötet. I.: A szolgaságtól a szabadságig. II.: A bölcs t l a sírig. Bp. 1898. Athenaeum. 2 lev+ 558 l+ 1 lev.+ 30 t. (3 színes); 463 l+ 2 lev. + 21 t. (3 színes). Gazdag szövegközti képanyaggal. Sz nyi 20/40. 3 000.- Festett, aranyozott, dekoratív díszkötésben, gerince alja kopott, egyébként szép állapotban.

33. Beksics Gusztáv: Mátyás király birodalma és Magyarország jöv je Bp., 1905. Franklin. VIII+256 l. Dekameron 11/46. Aranyozott gerinc , egyszer , "könyvtári", félvászon kötésben, jó állapotban.

34. Belházy Emil, bölcsházai: Az erd rendezéstan kézi könyve. Az Országos Erdészeti Egyesület megbízásából írta --. I. rész: Erd rendezés. [Unicus, több kötete nem jelent meg.] Bp, 1895. Pátria ny. XII + 688 l. Honterus 80/616. Kopottas, korabeli félb r kötésben, régi könyvtári bélyegzéssel, ceruzás aláhúzásokkal, enyhén foltos, jó állapotban.

15 000.-

38. Beöthy Zsolt: A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. 1-2. kötet. l: 1526-1774 2: 1774-1788 (A francziások: Báróczi és Bessenyei) Bp. 1886. MTA. 4 lev.+ VIII+ 301 l.;4 lev.+ 384 l. /A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó vállalata/ Sz nyi 20/42 8 000.- Vörös kiadói vászon sorozatkötés, gerincén fakult, de jó állapotban.

35. Benedek Elek: Nagy magyarok élete. Zrínyi Miklós (a költ és hadvezér), Thököly Imre. Bp. 1906. Athenaeum 1 lev+ 140 l. (szövegközti képekkel) Festett, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

12

3 000.39. Berda József: Ég évek fölé. Versek. [Bp, 1949.] Egyetemi Nyomda. 76 l+ 2 lev.

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

43.

44.

Posonban, 1793. Patzkó Ferenc költségén. Díszcímlapja hiányzik! Kétszínnyomású címlap + 1152 l + kétszínnyomású címlap + 392 l + címlap + 123 l + 3 lev. 4 000.- Pastinszky 27/222. Címkézett gerinc , korabeli b rkötésben, gerince alja hiányzik, a könyvtest meglazult, több lapja kijár, kopottas, javításra szoruló állapotban.

Dedikált példány! Els kiadás! Honterus 72/44. F zve, kissé foltos, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

40. Berda József: Fény és árnyék. Versek. Karcag, 1943. Kertész József ny. 37 p. +1 lev. Dedikált, számozott (493/500.) és aláírt példány! Els kiadás! Honterus 73/40. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

40 000.-

44. Biblia. 4 000.- Szent Biblia azaz: Istennek ó és új testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordította 41. Bevilaqua Borsody Béla, Dr.: Károli Gáspár. Magyar történelem anekdotákban. Elbeszéli --. Bp. 1921. Brit és Külföldi Biblia-Társulat 2 lev+ 822 l+ Bp, [1943.] Dante [Hungária nyomda]. 351 l. 2 lev+ 276 l. Honterus 83/109. Bp, 1921. [F városi Nyomda.] 2 lev+ 822 l. + 25 t.; 2 Kiadói félvászon kötésben, eredeti (Biczó), képes, javított lev.+ 276 l. + 17 t. papírborítóban, jó állapotban. Díszesen aranyozott, bordázott gerinc kapcsos egészb r 3 000.- kötésben, a táblákon aranyozott, vaknyomásos díszítésekkel, aranyozott lapszélekkel. A gerinc alja és teteje ko42. Bezerédy Amália: pott, ett l eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. Flóri könyve. 120 benyomott képpel. Bp. (1872.) Franklin-Társulat 143 l DRESCHER 568.; SZINAI I/1.421. (+6 táblával), AH 23/41. Kopottas, korabeli félvászon kötésben, pecsétnyomokkal, rozoga állapotban.

20 000.-

45. Biblia. Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. 2 000.- Bp, 1926. Brit és Külföldi Biblia-Társulat. 2 lev.+1027 l.+ 2 sztl. lev. +338 l. +2 lev. 43. Biblia Sz nyi 27/43.(vászonkötésben) Szent Biblia, az-az Istennek ó és új testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordítta- Dúsan aranyozott, kiadói, dekoratív b rkötésben, aranyozott élekkel, szép példány tott Károli Gáspár által és mostan a' basileai ki-adás szerint ezen formában ki-botsáttatott. 12 000.A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

13


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

46.

51.

46. Bod Péter: Szent Heortokrates avagy a' keresztények között el fordúlóinnepeknek és a' rendes Kalendáriómban fel-jegyeztetetett szenteknek rövid historiájok, melly A' szava bé-vehet hiteles Írókból egybe szedegettetett és Magyarra fordíttatott közönséges haszonra intéztetett, egy Bújdosó Magyar - - által 1757. esztend ben. Posonyban, 1786. Véber. 6 lev+ 187 l+ 3 lev. "Találtatik Véber és Korabynszky könyv-áruló Bóltjában." Második kiadás. Ebben az évben Pozsonyban még egy címlap-változat is megjelent, melyen díszítmény helyén "Ujjalag ki-adattatott Szastvay (!) Sándor költségével" szöveg olvasható. címkézett gerinc , korabeli félb r kötésben, régi tulajdonosi névbejegyzésekkel, kopottas, de jó állapotban. 18 000.-

49. Botár Árpád: A láthatatlan hadsereg. Kémek, árulók, merényl k. Második kiadás. Tapolca, [1938.] Tapolcai Lapok 3lev.+ 350 l. Számozott (5068.) példány! AH 27/41. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, közepes állapotban. 3 000.50. Bölöni György: Ady az újságíró. Bp. 1956. Magvet 68 l+ 16 lev.(hasonmások) Dedikált példány! Kiadói félvászon kötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 3 000.-

47. Bokor László szerk.: Újpest története. Kézirat gyanánt! Bp. 1969. IV. ker. Tanács 1 lev+ 457 l. Kis példányszámban megjelent helytörténet gépirata. Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

51. Bródy Sándor: Az asszonyi szépség. Többféle apróságok, melyek a czimre vonatkoznak Bp. 1897. Pallas. 1 t. (Bródy arcképe)+ 1 lev.+ 173 l.+ 3 sztl. lev."A képeket rajzolták Márk (Lajos), Dudics (Du4 000.dits Andor), Rónai-Rippel (Rippl-Rónai József)". 48. Boksay Antal, vitéz: Dedikált, névre szóló példány! "Ez a könyv készült Kényszerleszállás a gleccserekben. Nyolc harctéri felvé- Feszty Árpádné úrasszonynak"(nyomtatva) "H öreg tellel szolgája aki szomorú mert a kis könyv csunya lett kezét (Bp.),[1937.] Bibliotéka 96 l+ 4 t.(kétoldalas) csókolja Bródy Sándor"(kézírással). Els kiadás! Dedikált példány! Dekameron 15/42. Egyszer , fekete vászonkötésben, aranyozott élekkel, jó Átkötött, egyszer , korabeli vászonkötésben, jó állapotállapotban. ban. 20 000.6 000.-

14

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

52.

56.

52. Budai Ésaiás: Régi tudós világ históriája, mellyben a’ könyvnyomtatás feltalálásáig élt mindenféle tudósoknak, f képpen pedig, a’ görög és deák íróknak élete, munkái, érdemei, és a’ tudományoknak akkori állapotja, rendbeszedve, el adódnak Debreczenbenn, 1802. Szigethy Mihály. 1 lev+XIV+690+18l. Budai Ésaiás "a debreczeni reformatum collegiumbann közönséges históriát, görög és deák literatúrát tanító, és az alsó oskolákra vigyázó professor." Ez a kötet "a poetica és rhetorika oskolák számára" készült. HunBook 4/12. Címkézett gerinc , korabeli félb r kötésben, régi tulajdonosi névbejegyzésekkel. Els szennylapja fels sarka levágva. Kopottas, de jó állapotban.

54. Cannon, Alexander: Kelet mágusai. Tibet misztikája és csodái. Ford. Balogh Barna. (Bp. 1943.) Viktoria. 202 l. Mike 49/96. F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2 000.-

55. Carter, Howard - Mace, A. C.: Tut-Ankh-Amen sírja. Ford. Balassa József. Az angol kiadás eredeti képeivel. Bp. [1924.] Franklin. 1 t+169 l.+62 t. Sorozaton kívüli kiadás. Aranyozott gerinc , festett kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

12 000.-

3 000.-

53. Busch (Wilhelm) Vilmos: Busch Album. Kaczagtató kalandok. Mulatságos apró történetek versekben és képekben + Tréfás terefere. Mulatságos apró történetek gy jteménye képekben Bp, [1909] Rozsnyai Károly - Neuwald ny. 72 l.+62 lev.+1 sztl.lev. Kiadói kolligátum, mindkét munkát Rudnyánszky Gyula magyarította. Festett kiadói egészvászon-kötésben, a gerincen kopásnyomok

56. Casini, F.M. de Aretio: Opera omnia. A P.P. Capello ex ital. in lat. serm. transl. Vol. I-III. Augustae Vindelicorum [Augsburg], 1730-40. M. Veith 1 t.(rézmetszet)+ 5 lev.+ 610 l+ 31 lev.; 4 lev+ 620 l+ 28 lev.; 4 lev.+ 604 l+ 23 lev. Els latin kiadás! Francesco Maria Casini de Aretio (1648-1719) bíboros, a barokk ellenreformáció neves prédikátora. Bordázott gerinc , címkézett, korabeli dekoratív b rkö3 000.- tésben, az els kötet gerincének alja sérült, egyébként szép példány 40 000.-

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

15


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

57.

57.

57. Choiseul-Gouffier, Marie Gabriel Florent Auguste de: Voyage pittoresque de la Grece. Tome premier. Paris, 1782. (Blaise) 1 lev+ rézmetszet díszcímlap+ 2 lev+ XVI l+ 2 térkép (kihajtható)+ 204 l+ 100 táblán 126 rézmetszet (ebb l 22 térkép)+ 1 lev. Az egy táblán lév 60-61. számú metszet HIÁNYZIK! A könyv mérete 35x51 cm Els kiadás! A m nek még két kötete jelent meg (Paris,1809. és Paris,1822.). Choiseul-Goufier (17521817.) francia tudós, az Akadémia tagja, diplomata. 1776-ban részt vett a nagy francia Égei-tengeri expedícióban, hazatérve adta ki m vének els kötetét. Mivel ett l kezdve görög szakért nek számított, 1784-91. között követ lett Konstantinápolyban. A Portával kiépített jó kapcsolatainak köszönhet en szultáni engedéllyel fosztogathatta az ókori emlékeket. Így került Párizsba a Parthenon frízének egy darabja is. A forradalom idején Oroszországba emigrált, Nagy Katalintól Litvániában kapott birtokot. Napóleon alatt hazatért, 1809-ben kiadta m ve második kötetét. Halála után, 1822-ben jelent meg munkájának harmadik, utolsó kötete. Nagy szerepe volt abban, hogy felkeltette az érdekl dést az ókori Görögország m vészete iránt. Könyve a nemzetközi antikvár piac megbecsült darabja, katalógusunk írásakor két teljes sorozatot kínálnak 29.000.- és 24.000.- dolláros áron. Önállóan az els kötetb l három érhet el 11.130.-, 11.300.- és 11.700.- dolláros árakon. Kötetünkb l egy tábla hiányzik a százból, ezen két kisebb metszeten a rodoszi kiköt és annak bejárata van. Aranyozott, bordázott és címkézett gerinc , korabeli egészb r kötésben. Gerince alján kb 4 cm-es berepedés, a

lapélek körben aranyozva. A kötet alján, a teljes m vön végighúzódó, néhány cm magas felázás nyoma, gerince is ekkor sérülhetett. A metszetek többsége el tt védelmül hártyapapír betét. A metszetek tiszták, épek, er s lenyomatok. A grandiózus m rendkívül ritka!

16

600 000.58. Clair Vilmos: Párbaj-Codex. A kardpárbaj eredeti fényképfelvétele Rákossy Gyula vívomester termében, a pisztolypárbajok felvételei pedig, a Magyar Atlétikai Club tagjainak szíves részvételével, a h vösvölgyi erd egyik tisztásán készültek. 27. kiadás. Bp. (1942.) Singer és Wolfner 180 l. Ez a kiadás az utóbbi években árverésen nem szerepelt. F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3 000.59. Clausewitz Károly [Karl]: A háborúról. -- tábornok hátrahagyott m ve. Magyarra fordította, észrevételekkel és magyarázatokkal ellátta báró Hazai Samu. Második kiadás. Bp, 1917. Athenaeum. 586 l. Honterus 82/63. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, gerince tetején kis szakadással, körülvágatlan, jó állapotban. 3 000.60. Cyrano [Surányi József]: A párbajkodex zsebkönyve. A kard- és pisztolypárbaj szabályai. Bp.[1903.] Beer E. és Társa, ezel tt "Kosmos" M intézet 32 l.

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

57.

57.

Katalógusokban nem leltük nyomát (Oszk 0.). A könyv nyomdája csak ebben az évben m ködött ezen a néven. Az Írói álnévlexikon szerint ebben az id szakban a Pesti Napló elnök-igazgatója Surányi József publikált ezen az álnéven. Szakszer tlenül javított, kiadói karton kötésben, firkált, de ép állapotban.

64. Csoóri Sándor: Készül dés a számadásra. (Tanulmányok). Bp. 1987. Magvet 460 l+ 1 lev. Dedikált példány! Mike 44/88. Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 2 000.-

3 000.-

61. Csanádi Imre: Ördögök szekerén. Versek 1938-1963. Bp. 1963. Szépirodalmi 1 t.+ 492 l+ 1 lev. Dedikált példány! Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 2 500.62. Csermely Gyula, Dr.: Egy különleges könyvtár [Bp. 1939.] Klein ny. 125 l. Eszmefuttatás Dr. Juristowski Miklós könyveir l. Pergamon 19/29. Aranyozott feliratú, korabeli vászonkötésben, az eredeti borítófedél belekötve, jó állapotban.

65. Csorba Gy z : Anabázis (Versek). Bp. 1974. Magvet 133 l+ 1 lev. Dedikált példány! Kiadói vászonkötésben, képes, feliratos, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 2 500.66. Csörgey Titus: Madárvédelem a kertben Bp. 1913. Pallas 19 l. Els kiadás! /A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1913/9./ F zve, feliratos, sérülékeny, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 1 000.-

2 500.63. Csicsáky Jen : "Mu" az emberiség szül földje. Második kiadás. Bp. 1938. KMENy 226 l.+1lev.+1 t. Dedikált példány! AH 28/60. Kopottas, aranyozott, képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó-közepes állapotban.

67. Dante, [Alighieri]: Komédiája. 1-3. rész (egybekötve, teljes) 1. A pokol. 2. A purgatórium. 3. A paradicsom. Ford.: Babits Mihály. Bp. [1912.] Révai. 2 lev+300 l.; 296 l.; 2 lev+ 310 l. Laskai 18/48. Zöldeskék, kiadói (Fáy D.) b rkötésben, jó állapotban.

4 000.A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

4 000.-

17


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

68.

73.

68. Dau, Heinrich: Tengerek rejtekútjain. Az Admiral Graf Spee kísér hajójának, az Altmarknak kalandos útjai. Bp. 1940. Szenkó 154 l. A kötet szerepel a "Fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek megsemmisítésér l" listán. Barnult aranyozású, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 6 000.69. De Sgardelli Caesar: Párbajkodex. Különös tekintettel a lovagias ügyek elintézésénél figyelembe jöv katonai szabályokra az uj becsületügyi szabályzat alapján. Negyedik, b vített kiadás Bp.[1923.] Hajnal 96 l. F zve, hiányos és ragasztott gerinc , kiadói papírborítóban, közepes állapotban.

72. Dézsi Lajos, Dr.: Tinódi Sebestyén 1505?-1556. Bp. 1912. MTT 229 l.+11 t. /Magyar Történeti Életrajzok/ Központi 124/72. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, közepes állapotban. 3 000.73. [Diószegi Sámuel - Fazekas Mihály]: Magyar füvész könyv. Melly a két magyar hazábann található növevényeknek megesmerésére vezet, a Linné alkotmánya szerént. I-II. rész. Els rész. Eggyhímesek Sokhímesek. Második rész. Kétf bbhímesek - Lopvanösz k Debrecen, 1807. Csáthy György. XVI + 608 l. Honterus 84/97. Kopottas, korabeli félvászon kötésben, közepes állapotban.

2 000.70. Derecskei Sándor - Kárpáti Andorné: Cserépkályhás munkák Bp. 1962. M szaki 192 l. F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, közepes állapotban.

25 000.-

74. Drexellio, Hieremia [Jeremias Drexel]: Trismegistus Christianus seu Triplex Cultus conscientiae, caelitum, corporis. Auctore Hieremia Drexelio e societate IESU. Editio quarta, cum imaginibus in aes incisis ante hac non additis. 2 000.- Monachij(München), 1629. Cornelii Leysserii Electoralis Typographi 1 rézmetszet címlap+ 17 lev+ 1 rézmet71. Devecseri Gábor: szet+ 617 l+ 1 lev.(nyomdászjelvény) Csak annyi meleget. [Versek] Negyedik, még a szerz életében megjelent kiadás! JeBp, 1968. Magvet 245 l + 1 lev remias Drexel (1581-1639) jezsuita szerzetes, 1615-t l Dedikált példány! AH 31/62. a bajor választófejedelem, I. Miksa (1573-1651) udvaKiadói vászonkötésben, eredeti véd borítóban, jó állari prédikátora. Drexel munkásságának két fontos terüpotban. lete maradt mindvégig az iskolai tanítás és az 2 500.- igehirdetés, s e munkái közben mintegy húsz latin nyelv

18

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

74.

78.

prédikációs- és aszketikus könyvet írt. Mint író, hihetetlenül sikeres volt a maga korában, ellenreformációs m veit számos európai nyelvre lefordították. Drexel lelkes híve volt a boszorkányüldözésnek és - égetésnek, szerinte a vezet k feladata ezt a fajta gyomot így megsemmisíteni. Korabeli pergamen kötésben. A kisméret kötet (16°) néhány lapja kilazult, kissé foltos, de jó állapotban.

78. Erdélyi József: Zenél kecske. Verses mesék. Nyolc színes képpel és ötvennégy rajzával diszítette Fáy Dezs . Bp., [1941], Magyar Élet. 104 l.+8 t. (színes) Els kiadás! Múzeum 13/59. Rajzos, feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

20 000.-

75. Entz - Genthon - Szappanos: Kecskemét Bp; 1961; M szaki. 183 l. (110 képpel) Dedikált példány! /Városképek - M emlékek/ Kopottas, kiadói vászonkötésben, papírborító nélkül 2 000.-

76. Erdélyi József: Délibáb és szivárvány. Erdélyi József költeményei. I. füzet. [Unicus, több nem jelent meg.] Pápa, 1927. F iskolai Könyvnyomda. 18 l. Dedikált példány! Studio 28/71. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 3 000.-

77. Erdélyi József: Niobe. Hitregék. (Kecskemét), 1941. (Els Kecskeméti Hírlapkiadó). 35 l. Dedikált példány! Mike 40/115. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

3 000.-

79. Erdey Sándor: A recski tábor rabjai. (Els kiadás!) München, 1984. Szerz 270 l+ 9 lev. F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2 000.-

80. Érdy Miklós: A sumír, ural-altaji, magyar rokonság kutatásának története I. rész: a 19. század New York, 1974. Gilgamesh. 520 l. Nyugat 19/120. Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 3 000.-

81. Fajta-ismeret.: [Bp. 1930-as évek vége?] Kutató Intézet (Fodor Á. ny.) 50 l. (szövegközti ábrákkal) "Bizalmas! Tiszti használatra." "M. kir. Honvédség F parancsnoka" Ismeretterjeszt kiadvány a magyarországi emberfajtákról, azok küls -bels jellemzésér l. Oszk. 0. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

4 000.A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

2 000.-

19


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

82.

83.

82. Farkas Mihály, Dr.: Magyar méhészkönyv vagyis utmutató a sikeres méhtenyésztésre tekintettel a különböz tenyésztési módokra. Pest, 1861. Heckenast 108 l. Els kiadás! Hozzá kötve: Dr. Farkas Mihály Takarmány növények ismertetése és tenyésztése rétmivelési és takarmányozási naptárral és számos fametszvénnyel felvilágosítva. Pest, 1864. Heckenast 104 l+ 1 melléklet (kihajtható) Els kiadás! Hozzá kötve: Farkas Mihály Apró majorság vagyis a baromfi-tenyésztés foglalatja. Pest, 1870. Heckenast 1 lev+ 80 l. Els kiadás! Farkas Mihály (1799-1880.) mez gazdasági szakíró, f városi képvisel . Aranyozott gericfeliratú, korabeli félvászon kötésben, jó állapotban.

és vagyonának elkobzása volt. Büntetését másodfokon nyolc hónapra mérsékelték, emellett három évre eltiltották foglalkozásának budapesti gyakorlásától és politikai jogait öt évre felfüggesztették. Tönkretételében állítólag jelent s szerepe volt a féltékeny Honthy Hannának. A büntetés letöltése után Fedák Nyáregyházán vett egy telket. Oda is költözött komornájával, Kerék Margittal. Azonban Fedák Sárit kiköltöztették a szépen rendbe hozott házából is. Az épület a termel szövetkezetnek kellett. Egy elhagyott, egyszobás házat kapott a falu végén. Mivel mellékbüntetésként három évre eltiltották foglalkozásától is, soha többé nem tért vissza a színpadra. A kisemmizett színészn megható sorokkal köszönte meg h séges Margitjának a segítséget kötetünk dedikációjában. 9 000.- Kopottas selyemkötésben, közepes állapotban. 12 000.-

83. Fedák Sári: Útközben. Beszélgetés a barátommal. I-II. (egybekötve). Negyedik ezer Bp. [1929], Szöll si. (Világosság ny.) 1 t. (Fedák Sári arcképe)+ 223 l; 232 l. Dedikált példány! Fedák Sári, teljes nevén: Fedák Sarolta Klára Mária (1879 -1955.) magyar színm vészn ; Molnár Ferenc író második felesége. Az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar színm vészn , énekesn primadonna volt. 1944-ben a bécsi Donausender német náci rádió munkatársaként a háború folytatása mellett állt ki, ezért a II. világháború után a Népbíróság, a Tanácsköztársaság után még "levörösözött" színészn t, most "nácirajongónak" bélyegezte, és népellenes b ntettben b nösnek találta. A vád: "nyilvános szereplés alkalmával Szálasit dics ítette". Az ítélet két év börtön

20

84. Fehér M. Jen : A korai avar kagánok. Buenos Aires, 1972. Magyar Történelmi Szemle. 249 l.+1 lev.+ 16 t. (kétoldalas)+ 4 térkép (a kötet végén, mellékletként) /A Nyugati Avarok Birodalma II./ A kötetünk végén lév 4 melléklet valamennyi, eddig árverezett példányból hiányzott! Aranyozott, kiadói vászonkötésben, képes, feliratos, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 4 000.85. Féja Géza: Bölcs dal. Életregény Bp. 1958. Magvet 305 l+ 1 lev.

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

88.

91.

Dedikált példány! Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

89. Feszty Masa - Ijjas Antal: Feszty Árpád élete és m vészete. [Bp.], é.n. [1966.], (Múzeumi Ism.-terj. Közp. Prop. Oszt.3 000.- a) 2 lev+ IV+ 138 l+ 8 t. Feszty Masa, 1966-ban kelt dedikációjával. Készült 86. Féréal, M.V.: 500 példányban. /M vészettörténeti Dokumentációs Az inquisitió és egyéb spanyol titkos társulatok titkai Központ forráskiadványai 3./ Brünn, 1864. Karafiat VIII+463 l.+XX+ 11 t. F zve, feliratos, kiadói borítóban Sz nyi 19/106. (24 táblával), 23/133. AH26/97. (12 3 500.táblával) Újabb, egyszer , félvászon kötésben, jó állapotban. 6 000.-

87. Ferenczy József: A magyar hirlapirodalom története 1780-tól 1867-ig. Bp. 1887. Lauffer VIII+ 506 l. Sz nyi 20/237. címkézett gerinc , korabeli félvászon kötésben, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban.

90. Fitz József: Brassai Sámuel. Új kiadás. Bp. 1912. Németh J. 418 l.+V l. A bevezet szerint ez az új kiadás egyben új könyv is (a terjedelme is kétszerese a korábbiénak). Korabeli félvászon-kötésben, jó állapotban. 3 000.-

4 000.-

88. Feszty Árpád: A magyarok bejövetele. -- körképe. Budapest, [1895.] Könyves Kálmán Rt. [M. Kir. Államnyomda]. 4 lev. + 1 leporello-látkép, 18-szor hajtva, mérete 44 x 425 cm. Feszty Árpád körképe után metszette Morelli Gusztáv. Honterus 87/175. Festett, díszesen aranyozott, dombornyomott kiadói egészvászon-kötésben. A hátsó kötéstábla kissé foltos, ett l eltekintve nagyon jó állapotú, szép példány.

91. Folyóirat Kelet. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy közlönye. Szerk: László Ferenc, Benedek Marcell Bp. 1949-50. (Márkus ny.) 10x4 lev + 2 lev+ 5 lev. A háború után újraindult folyóirat 1949. évi utolsó 5 füzete és 1950. évi els 5 füzete. 1950-ben a 6. füzet után betiltották. Aranyozott feliratú, "könyvtári" félvászon kötésben, jó állapotban. 5 000.-

15 000.A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

21


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

92.

94.

92. [Földmérés] Ausführliche und praktische Belehrung zur Ausmessung der Gründe und Erhebung eines wahren Grunderträgnisses. Wien, 1786. Trattner. 83 lev., 4 t. (kihajtható, az egyik színezett) Folio II. József 1786-ban rendelte el az országos kataszteri felmérést, amelynek célja a mez gazdasági területek nagyságának és jövedelmez ségének felmérése volt. A korábbi katonai felmérésben gyakorlatot szerzett földmér k igen gyorsan végeztek a felméréssel, annak ellenére, hogy az adózástól tartó nemesség igyekezett hátráltatni a munkát. Az ellenállás miatt II. József kés bb ezt a rendelkezését is visszavonta, a begy jtött adatok jó részét megsemmisítették. Ugyanerre a sorsra juthattak jelen utasítás példányai is, mert az elektronikus katalógusok tanúsága szerint csak az Akadémia könyvtára és a Mez gazdasági Múzeum rendelkezik egy-egy példánnyal. A metszetek a földmérés eszközét és módszereit, a térképek elkészítésének menetét mutatják be. Korabeli, felirat nélküli félpergamen-kötésben, pergamen sarkokkal, vörös élfestéssel, kit n állapotban.

94. Frater Lénárt: Hunyadi magyar származása oklevelekben Bp. 1937. Kapisztrán ny. 124 l.+2lev.+3t. (1színes) AH 26/109. F zve, enyhén foltos, kiadói papírborítóban, a kötetben egylapos ismertet vel, jó állapotban. 2 500.-

95. [Fritz Péter]: "A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarák keletkezésének, fejl désének és m ködésének története. 18501896. A kamarák hivatalos adatai alapján szerkesztette a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. I. rész. (Unicus)" Bp. 1896. Pesti Könyvny. 326 + 226 + III l. A szerz nevét az OSZK katalógusából vettük át, a m ben így nem szerepel. A kötet második, Függeléknek nevezett részében a kamarák által beküldött adatokat közlik. Studio 26/110. Modern félnyl-kötésben, lecserélend gerincvignettával, egyébként szép állapotban. 5 000.-

20 000.93. Fraknói Vilmos: gróf Széchényi Ferencz 1754-1820. 1-3. füzet (teljes!) Bp., 1902. MTT. 1t.+2 lev+384l+10t. (1 kihajt.)+3 kihajt. mell. /Magyar Történeti Életrajzok XVIII. évf. 3-5. füzet/ Központi 120/326. F zve, enyhén foltos, kiadói papírborítóban, körülvágatlan, részben felvágatlan, jó állapotban.

96. Füst Milán: Az elmúlás kórusa. (Bp. 1921.) Amicus. 68 l. Aláírt példány! Különféle kötésekben megjelent 200 számozott a költ által aláírt példányban. Ez számozatlan, de aláírt példány. Opera 20/64. F zve, kiadói papírborítóban, a kötet tetején végig áthúzódó ázásnyommal, jó állapotban.

4 000.-

22

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

4 000.-


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

97.

98.

97. Gabányi János, olysói: A magyar várak legendái. I-IV. sorozat. Bp, [1925-1927.] Szent István Társulat. 339 l.; 397 l.; 391 l.; 472 l. Honterus 72/136. Illusztrált kiadói (Jaschik Á.) félvászon kötésben, régi könyvtári bélyegzéssel, pár lapja kijár, kopottas, jó-közepes állapotban. 12 000.-

98. [Gasiorek, Stanislaw]: [Fortuna, azaz szerencsének, avagy szerencsétlenségnek kereke...] [Buda, ~1820. Landerer ny.] 1. levél (címlap) hiányzik, 3-99 l. Gasiorek sorsvet könyvét el ször 1531-ben nyomtatták ki a krakkói Vietor-nyomdában. A m vet már a XVI. század végén kiadták Bártfán és Kolozsvárott. A kolozsvári kiadás eredeti terjedelme 68, a bártfaié 54, az 1743. évi budai kiadásé 57, az 1757. évié 52, majd az 1790. évié és az összes kés bbié 50 levél volt.Az így kialakított szöveg csaknem minden változtatás nélkül szerepel még az 1817. évi 8. kiadásban is. Az 1849. évi 15. kiadás azonban nem csupán küls leg (papír, lapszámozás, tipográfia stb.) korszer bb formában jelentette meg a "Fortuná"-t, hanem helyesírása is modernebb, szövege pedig szolidabb lett. (Magyar Könyvszemle 1966. 75-81.) Az 1849. évi kiadásról 1999-ben hasonmás készült, ennek tipográfiája nem egyezik példányunkkal. Így megállapítható, hogy példányunk 1790-1849. között jelent meg. Papírja és bet i alapján az 1820-as évekre tesszük megjelenését. Az

utóbbi harminc évben 1860. el tti kiadás árverésen nem szerepelt. F zve, kötés nélkül, els levele, ami a címlap, hiányzik. Néhány lapja mélyen beszakadt, ezeket egykor celluxszal megragasztották. Sarkai felgy r dtek, eleje-vége poros. Javításra szoruló ritkaság! 40 000.99. Gasztronómia - borászat [Doletskó Teréz] Rézi néni: Szegedi szakácskönyv. Ötödik kiadás. Bp-Szeged, 1890. Benk 505 l. "Figyelmeztetés! Utánzások meggátlása czéljából s nehogy ilyenek által a közönség tévedésbe ejtessék a Rézi néni Szegedi szakácskönyvének borítékképe a budapesti keresk. kamara Védjegyoltalmi lajstromába 1980/89 szám a. beigtattatott[!]." Képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, közepes állapotban. 6 000.-

100. Gasztronómia - borászat Gundel Károly kis magyar szakácskönyve. Mallász Gitta és Dallos Hanna címlapjával és rajzaival. Bp. 1937. Magyar Szakácsok Köre. 170 l. /Gasztronómiai Könyvtár II./ A Gundel receptjei után következ második rész az 1935-ben rendezett magyaros vacsoraverseny 12 ételsorát és receptjeit tartalmazza. Bordó, préselt, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, enyhén kopott aranyozással, jó állapotban.

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

3 000.-

23


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

104.

106.

101. Gasztronómia - borászat Gundel Károly: A vendéglátás m vészete. Beszélgetések a fehér asztal örömeir l és múltjáról. Bp. 1934. Magyar Szakácsok Köre. VII+185 p. (a lapszámozáson belüli mellékletek közül három lap kihajtható) /Gasztronómiai Könyvtár I. / Nyugat 19/147. Bordó, préselt, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, jó állapotban.

104. Gasztronómia - borászat Kovácsics Mátyás: Modern konyha Bp. 1904. Singer és Wolfner. 206 l.+ 5 lev. (hirdetések) Nyugat 16/218. Kiadói, szecessziós egészvászon kötésben, foltos, kopott, ázott, viseletes példány, közepes állapotban.

3 000.-

4 000.-

105. Gasztronómia - borászat "A ma szakácskönyve. Szerk. : Z. Tábori Piroska és dr. Vincze Jen . 2000 recept diétás, olcsó és gyorsan készül ételek, Weekend f zés, nyers ételek stb." Bp.[1939.] Dante 632 l. Crystal 6/105. Kiadói, kopott gerinc , színes képpel illusztrált táblájú, foltos, viseletes egészvászon-kötésben, közepes állapotban.

102. Gasztronómia - borászat Illustrierter Weinbau-Kalender für das Gemeinjahr 1875. von A. W. Freiherrn von Babo Klosterneuburg, (1874.) "Weinlaube" 2 lev+ XXXVI+ 39 l+ 8 lev. A legnevesebb osztrák borászati kalendárium 18721906. között jelent meg. Ritkaságát jelzi, hogy kataló3 000.gusunk készítésekor egyik évb l sem találtunk megvásárolható példányt a német könykeres honlapokon. 106. Gasztronómia - borászat F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, lapjaira Schürger Rezs : A mixer. Coctail-, bár- és kávéházi itahullott (de teljes!), javításra szoruló állapotban. Ritka! lok kézikönyve. Összeáll. - -. 2. kiadás 3 000.Bp., 1929. Pax. 28 l.+1 lev. Aláírt példány! Fáy Dezs borítékrajzával. 103. Gasztronómia - borászat F zve, rajzos, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotKovács István Gy z : Az ízletes diéta szakácskönyve. ban. Magánháztartások, intézetek, szanatóriumok, kórházak, 2 500.klinikák, pensiók részére összeállította --. 107. Gasztronómia - borászat (Bp.1937). Hungária. XVI l+2 lev+174 l+5 lev. Ujváry Sándor: Tankönyv a Magyar Királyi Honvéd Szakorvosok által átnézett és ajánlott kiadás! Központi Szakácsképz tanfolyam részére. SzakácsF zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. könyv: mozgókonyha, taligakonyha, f z üst, f z láda 2 500.és laktanyakonyhák számára.

24

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

109.

110.

durch den hungarischen Handelstand der Pressburger, Pester und Raaber Handelsleute im Monat Juny 1802. unterthänigst eingereichet 3 000.- Preßburg[Pozsony], 1802. Landerer 216 l. A pesti, gy ri és pozsonyi keresked k javaslatot kíván108. Gellért Tibor - Burillák Attila: tak tenni a bel- és külkereskedelem rendezésére a poSzolgálatteljesítés közben életüket áldozták. 1945zsonyi országgy lésnek. Elképzeléseiket Glückswerth 1980. Mihály pesti nagykeresked nyomtatta ki. Kultsár István Bp. 1989. MN Politikai F csoportf nökség 157 l (szökés bb felismerve az irat jelent ségét felvásárolta pélvegközti fotókkal) dányait és a döntéshozóknak ajándékozta azokat. Bels használatra! "Az 1956-os nemzeti tragédia áldoF zve, körülvágatlan példány, egykorú bélyegzéssel, bezatai" megfogalmazást használja már. kötésre váró, jó állapotban. A hazai gazdasági irodalom F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, ceruzás pontosítáfontos munkája! sokkal, pótlásokkal, jó állapotban. 16 000.2 000.Bp., [1942], Officina. 199 l Országház 12/542. Feliratos gerinc , új nylkötésben, jó állapotban.

109. Gerlai Arnold Gusztáv: A magyar erdészeti irodalom könyvészete 1934-ig. I. kötet: Bet soros rész. (Unicus!) Sopron 1936. M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet - RöttigRomwalter ny. XII l.+ 1 lev.+ 616 l. /Bibliographia Universalis Silviculturae. Hungaria/ Rendkívül ritka, máig megkerülhetetlen bibliográfia, amely vadászati könyveket is felvesz. F zve, kopottas, napszítta eredeti, javított gerinc borítóban, körülvágatlan példány.

111. Goldziher Ignác: Vámbéry Ármin tiszt. tag emlékezete Bp. 1915. MTA 1 t+ 18 l Dedikált példány! /A MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek XVII. kötet 6. szám/ F zve, barna ragasztócsíkkal meger sítve, aláhúzásokkal, gyenge állapotban. 2 000.-

112. Goldziher Ignác[z]: 10 000.- Az iszlám. Tanulmányok a muhammedán vallás története köréb l. Bp. 1881. MTA 3lev.+412 l.+XI l. 110. [Glückswerth Mihály]: /MTA Könyvkiadó Vállalata/ AH 28/155. Merkantilische Bemerkungen und Vorstellungen in Bezug Aranyozott gerinc , kiadói, zöld vászonkötésben, jó állaauf das Königreich Hungarn mit den angränzenden öspotban. terreichischen Staaten betrachtet. Einer hochlöblichen in 4 000.Commerzsachen angeordneten Reichstags Deputation A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

25


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

113.

117.

113. Gracza György: Talpra magyar! 1848-iki szabadságharcunk rövid története a serdültebb ifjúságnak Bp. [~1910.] Lampel 245 l.+1lev. AH 23/154.; MIKE 37/154. Színes, litografált képpel díszített, kiadói vászonkötésben, szép állapotban.

117. Gyulai Pál: Költeményei. Második b vített kiadás Buda-Pest, 1882. Franklin-Társulat. 1 lev. +495 l. +1 lev. Nyugat 21/113. Kiadói, dúsan aranyozott, festett, dombornyomásos egészvászon kötésben, körül aranymetszéssel. Néhány 5 000.- lapja kilazult, egyébként jó állapotban. 4 000.-

114. Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 18671918. Írta --. I-II. kötet. Bp, 1934. Magyar Szemle Társaság. 413 l+ 1 lev.; 420 l+ 2 lev / A Magyar Szemle könyvei 8-9./ Múzeum 16/81. címkézett gerinc , újabb vászonkötésben, jó állapotban.

118. Harsányi Zsolt: Mathias Rex. (1-3. kötet, egybekötve) Bp. 1937. Singer és Wolfner 1 lev+ 312 l;336 l; 285 l+ 1 lev. Számozott és aláírt, névre szóló példány! Opera 24/150. 5 000.- Aranyozott, kiadói b rkötésben, kissé homorodott, de jó állapotú példány

115. Gutheil Jen : Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1977. Városi Tanács 390 l. +1lev.+42 t. AH 21/68. Kiadói vászonkötésben, képes, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

3 000.-

119. [Hat] 6 haditudósító a vörös fronton. Lovik Károly, Jagits József, Dr. Kapy Rezs , Hunt Béla, Dr. 3 000.- Gábor Áron, Koroda Miklós. Bp. [1942.] Stádium. 186 l.+27 t. 116. Gy rffy István: A kötet természetszer leg szerepel a Fasiszta, szovjetA néphagyomány és a nemzeti m vel dés ellenes... tiltólistán. Kit n képanyaggal. Honterus Bp. 1939. Egyetemi Néprajzi Intézet 91 l. 82/469. Els kiadás! /A magyar táj és népismeret könyvtára 1./ Kiadói félvászon. Közepes állapotú példány, helyenként F zve, feliratos, zöld, kiadói papírborítóban, jó állapotfoltos lapokkal. ban. 4 000.1 600.-

26

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

121.

124.

120. Haulisch Lenke: A szentendrei festészet kialakulása, története és stílusa 1945-ig. Bp. 1977. Akadémiai 145 l.+40 t.(részben színes, kétoldalas) AH 20/83. Kiadói vászonkötésben, képes eredeti papírborítóban, jó állapotban.

és beteges m ködésér l. Bp.1881. 24 l. Aranyozott gerinc , korabeli, kopottas félvászon kötésben, jó állapotban. 5 000.-

123. Hollósy-Kuthy László: Don, Torda, Kárpátok. Háborus szerepléseim és élményeim. Fahrwangen, (1989.) Gilde V. 255 l. + 1 térképmell. 3 000.2. javított kiadás. Ex Libris 52/60. 121. Herman Ottó: F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotA madarak hasznáról és káráról. Képekkel ellátta: ban. Csörgey Titusz 5 000.Bp. 1901. Franklin-Társulat 1lev.+1 t.+ 279 l. Els kiadás! /Természettudományi Könyvkiadó Váll. LX124. Hóman Bálint, Dr.: VII./ AH 25/125. Magyar pénztörténet. 1000-1325. Kopottas, rajzos, zöld, kiadói vászonkötésben, szennylapBp., 1916. MTA. 710 l. +1 sztl. lev. +1 térkép (kihajtjain firkálásokkal, jó állapotban. ható) +4 t. (kihajtható mell.) Számos szövegközti ábrá5 000.- val. Els kiadás! Dekameron 12/223. 122. Herman Ottó: Korabeli, aranyozott gerinc félvászon kötésben, az ereAz átalakulások világáról. Két el adás. Hatvannyolcz deti borító a könyvtestbe kötve. Jó példány. ábrával. 12 000.Bp. 1881. Term.tud. Társ. 104 l. Els kiadás! /Népszer Természettudományi El adások 125. Horger Antal: Gy jteménye IV. kötet 26. füzet/ AH 22/107. Hozzá Magyar szavak története. Közérdek magyar szófejtékötve a sorozat 27-28-29-30-31. kötetei 1. Gerando sek gy jteménye. Attila: Két hét a Székelyföldön Bp.1881. 38 l+ 4 t. 2. Bp., 1924, Kókai. (Buschmann ny.) 193 l. Schulek Vilmos: A nézésr l munkálkodás közben Krisztina 15/169. Bp.1881. 42 l. 3. Dr. Szabó József: A mikroskóp a geoAranyozott feliratú, korabeli félvászon kötésben, jó állalogiában Bp.1881. 36 l+ 1 t. 4. Dr. Vámbéry Ármin: A potban. legújabb népvándorlási mozgalmak keleten. Bp.1881. 3 000.21 l. 5. Dr. Kétli Károly: Az idegrendszer némely rendes A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

27


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

126.

128.

126. Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. Soc. de Resp. 1 t. (címkép, kétoldalas) + 314 l. + 3 t. (kétoldalas) Els kiadás! Sarkainál kopott, barnult aranyozású, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

129. Humor, anekdota Cserg Gyula: Maga nevetni fog! Tréfák, humoreszkek, adomák, vígjáték Bp. [~1926.] Fehér ny. 48 l. Hozzá tartozik: Cserg Gyula: A tehetséges n és egyéb vidám jelenetek.Bp. 1918. Lampel 71 l. Mindkett f zve, képes (Lurja L.), kiadói papírborítóban, 8 000.- jó állapotban. 2 500.-

127. Horthy Miklós: Emlékirataim. Második kiadás. Toronto, 1974. Vörösváry 319 l.+ 8t. (kétoldalas) A m els kiadása 1953-ban, Buenos Airesben jelent meg. Az Emlékiratok második kiadásában a kiadó végrehajtotta az elhunyt Kormányzó végrendeletileg kívánt változtatásait. AH 23/168. Aranyozott gerinc , kiadói vászonkötésben, a színes papírborító nélkül, enyhén homorodott borítófedelekkel, de jó állapotban.

130. Humor, anekdota Csillag Máté: Zsidó anekdoták kincsesháza. [Budapest, 1925.] Nova [ny. Krakauer Lajos]. 223 l. Honterus 74/91. F zve, alján sérült gerinc , kiadói papírborítóban, jó-közepes állapotban. 3 000.-

131. Humor, anekdota Fidibusz Naptár 1908-ra. Szerk. Heltai Jen . 2. év. 4 000.Bp. 1907. Fidibusz. 128 l. (97-128. l. vegyes tárgyú hirdetések) 128. Humor, anekdota Pólya Tibor, Paulini Béla, Kóber Leo, Oláh Sándor, KürBolond Miska. Szerk: Tóth Kálmán, rajzolja Jankó, met- thy György, Józsa Károly és mások karikatúráival. A szi Rusz K. XII. évfolyam borítékrajz Linek Lajos munkája. Múzeum 17/113. Pest, 1871. Athenaeum ny. 207 l (1-52. szám, teljes év- F zve, színes, rajzos, kiadói papírborítóban, gerince lentfolyam!) fent sérült, hiányos, egyébként jó példány. A néha igen csíp s politikai karikatura atyja Jankó Já4 000.nos (1833-1896.) ebben a lapban teljesedett ki. Az a 132. Humor, anekdota politikus, akit nem karikírozott megsért dött, hogy Gaszton [K rösy László]: Czigányvilág. Száznál több már nem is számít... eredeti adoma a magyar írók és m vészek életéb l Aranyozott gerinc , korabeli vászonkötésben, mely sajnos Esztergom, 1888. Buzárovits 112 l+ V l+ 1 lev ázott és foszladozik kicsit. A lapok épek Hozzá kötve 1. Gy rffy Lajos: Hopták! Vidám egreczé12 000.rozások a cs. és kir. katonai életb l 70 l. 2. Gy rffy La-

28

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

136.

137.

jos: Víg diák. Adomák a gyermek-világ, diák-élet és tanítói pálya köréb l 63 l. 3. Scribe Jen : Carreau-király - Két útlevél. Humoros novellák.64 l. 4. Gy rffy Iván: Hat humoros szinezet toaszt, melyeket különféle ünnepélyes alkalommal rögtönzött és elmondott - -.57 l. A kötetek mind az Esztergomban megjelen "Mulattató Zsebkönyvtár" sorozat kötetei. Korabeli, foltos vászonkötésben, közepes állapotban.

lyó Zoltán és mások humoros írásaival. Oldalszámozáson belül Bér Dezs , Vértes Marcell, Zórád Géza és mások egész oldalas és szövegközti rajzaival gazdagon illusztrált. Lévay-Haiman 1.247. Studio 23/46. F zve, színes, rajzos (Bér), kiadói papírborítóban, gerince lent-fent sérült, hiányos, egyébként jó példány.

2 500.-

133. Humor, anekdota Magyar történelmi anekdoták. Összeállította Zolnay Vilmos. Sajtó alá rendezte Komáromi János. Bp., 1927. KMENy. 185 l+ 1 lev. Els kiadás! Aranyozott, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

4 000.-

136. Hunfalvy Pál: Az oláhok története. Írta --. I-II. kötet. Budapest, 1894. MTA. XVI + 482 + LXVI l+ 1 lev..; 2 lev + 481 + LXXII l+ 1 lev. /MTA Könyvkiadó Vállalata új folyam XVIII-XIX. kötet./ Honterus 72/181. A két rész egységes kiadói egészvászon kötésben, régi könyvtári bélyegzésekkel, jó állapotban.

2 000.134. Humor, anekdota Pesti Izé Naptár 1948. Szerk.: Gál György. Bp. 1947. Forrás ny. 95 l. AH 23/173. F zve, kopottas, színes papírborítóban, jó-közepes állapotban. 2 000.-

135. Humor, anekdota Srapnel-naptár. A Borsszem Jankó tréfás, adomás, krónikás, vidám s képes kalendáriuma az 1916-ik évre. F szerkeszt : [Ágai Adolf] Csicseri Bors. Budapest(-Gyoma, 1915). Borsszem Jankó Lapkiadó Részvénytársaság (Kner Izidor ny.) 176 p. Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezs , Nagy Lajos, Som-

6 000.137. Hunfalvy Pál: Magyarország ethnographiája Bp. 1876. MTA XI l.+1lev.+544 l. /MTA Könyvkiadó Vállalata/ AH 28/180. Kopottas, zöld, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 5 000.138. Hungler József: Veszprém településtörténete Veszprém, 1988. Megyei Könyvtár 382 l+ 4 színes térkép /Horizont Közm vel dési Kiskönyvtár 14./ Kiadói nylkötésben, képes, feliratos, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

2 500.-

29


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

139.

146.

139. Illyés Gyula: Egy év. Versek 1944. szeptember - 1945 szeptember. Els kiadás. Bp., 1945, Sarló. (Jöv ny.) 75 l+ 1 lev. Dedikált példány! Krisztina 16/165. Aranyozott feliratú "váci-kötésben", tulajdonosi bélyegzéssel és ex-librissel, jó állapotban.

F zve, kiadói borítóban, a hátsó borítón hajtásnyom, ett l eltekintve jó állapotban. 3 000.-

143. Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. Bp, [1930.] Athenaeum. 271 l. + 8 t. A kötet szerepel a "Fasiszta és szovjetellenes..." tiltólis5 000.tán. Honterus 85/232. Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, a könyvtest meglazult, egyébként jó állapotban.

140. Illyés Gyula: Abbahagyott versek. Bp. 1971. Szépirodalmi k. 108 l.+1 lev. Els kiadás! (Dalmai) Maricának (neves antropozófusnak és férjének, Jankovich) Lajosnak dedikált példány! Az el szóban Dalmai Marica (?) ceruzával írt széljegyzetével. /Mikrokozmosz füzetek/ F zve, kiadói borítóban, jó állapotban.

4 000.144. Jancsó Elemér, Dr.: Nyelv és társadalom (Kolozsvár) Cluj, 1937. Minerva 20 l Dedikált példány! /Tudományos Füzetek 1937. 92. sz./ F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 2 000.-

2 500.141. Illyés Gyula: Beatrice apródjai. [Önéletrajzi regény.] Bp. 1979. Szépirodalmi k. 1 t.+577 l. Els kiadás, (Dalmai) Maricának dedikált példány! Kiadói vászonkötésben, eredeti, helyenként kissé beszakadt véd borítóval, jó állapotban.

145. Jászai József: Rábatamási község multja és jelene. Sopron 1942. Sopronvármegye Iskolánkívüli Népm velési Bizottsága. 62 l. Pfeiffer Jánosnak dedikált példány! F zve, kiadói borítóban, szép állapotban. 1 500.-

2 500.- 146. Jékely Zoltán: Évtizedek hatalma 142. Illyés Gyula: Bp. 1979. Szépirodalmi-Magvet 1 t+ 369 l+ 1 lev. Ifjúság. Sz nyi István négy metszetével. Dedikált példány! /30 év/ (Debrecen, 1934.) Nagy K. 40 l. (benne 4 egész oldaKiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állalas ill.) potban. /Új írók 4./ A szerz ötödik kötete. Az elbeszél költe4 000.ményhez Juhász Géza írt bevezet t.

30

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

148.

150.

147. Jókai Mór: Kakas Márton humoristikus levelei, kiválogatott versei, és apróbb elbeszélései. Közrebocsátja Jókai Mór. Második olcsóbb kiadás egy kötetben. [1-2. kötet, egybekötve]. Pest, 1871. Heckenast (Heckenast ny.)[-Landerer és Heckenast ny.] VI l+ 160 l.; VI l+ 160 l. Második kiadás. Az 1860-as „Kakas Márton tolltaraja” cím m címlapkiadása. F zve, felirat nélküli, korabeli papírborítóban, az eredeti borítófedelek belekötve, kopottas, de jó állapotban.

Budapesti Szemlében jelentette meg korszakos tanulmányát. A Szalay L. által szerkesztett folyóirat csak két számot élt meg. 1841-ben németül, 1842-ben olaszul nyomtatták ki, de magyarul annak ellenére, hogy a kérdés állandóan napirenden volt, nem adták ki. A hazai zsidókérdésre a választ végül a kiegyezés adta meg. 1867. november 25-én Andrássy Gyula miniszterelnök beterjesztette a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényjavaslatot, amit a képvisel ház és a f rendiház is többnyire egyhangúan elfogadott. A zsidóemancipációs törvény I. Ferenc József szentesít aláírásával lépett 4 000.- érvénybe. A törvény mindössze két szakaszból állt:" 1.§. Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal 148. Jókai Mór: minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt Erdély aranykora. Regény jogosítottaknak nyilváníttatnak.2.§. Minden ezzel ellenBp., 1894. Révai. 1 t. (címképmetszet)+282 l+ 1 lev. kez törvény, szokás vagy rendelet ezennel megszünAláírt! (A címképmetszet alatt az író autográf aláírása tettetik." Eötvös tanulmányának önálló megjelenését violaszín tintával.) /Nemzeti díszkiadás 1. kötet./ Dekavégül az Istóczy-féle antiszemita térnyerés tette szüksémeron 15/226. gessé. A m ritkaságát jelzi, hogy az utóbbi harminc Kiadói, dúsan aranyozott, Gottermayer egészvászon köévben - tudomásunk szerint - nem került árverezésre. tésben. Szép példány. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban. A borító törede15 000.- zett, lejár, javításra szorul, a könyvtest ép. 149. Jókai Mór: Az uj földesur. Regény. I-III. kötet (egybekötve) Pest, 1862. Emich 154 l.; 178 l.; 161 l. Els kiadás! Központi 107/37. AH 23/180. Aranyozott gerinc , korabeli, kopottas félvászon kötésben, jó állapotban.

20 000.-

151. Judaika - antiszemitizmus Goldberger Izidor: Durán polemiája az iszlám ellen Bp. 1901. Athenaeum 85 l. 4 000.- Goldberger Izidor a két háború között Tatán volt rabbi. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, széthulló, javításra szoruló állapotban.

150. Judaika - antiszemitizmus Eötvös József, báró: A zsidók emancipatiója. Bp. 1892. Ráth M. 77 l. Els magyar nyelv önálló kiadás! Eötvös 1840-ben a

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

1 000.-

31


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

153.

158.

152. Judaika - antiszemitizmus Huber Lipót: A Talmúd különös tekintettel az Újszövetségre. Kultúrtörténeti és biblikus tanulmány szemelvényekkel. Bp, 1897. Szerz . (Pallas Rt. ny.) IX + 280 l+ 1 lev. Studio 14/195. Korabeli, aranyozott gerincu félvászon kötésben, festett lapszélekkel, jó állapotban.

F zve, kiadói borítóban, körülvágatlan, részben felvágatlan példány, gerincén apró hiánnyal 1 500.-

156. Karinthy Ferenc: Nyelvelés Bp. 1964. Gondolat 181 l+ 1 lev. Dedikált (Zelk Zoltánnak) példány! Krisztina 21/232. Kiadói vászonkötésben, kopottas eredeti papírborítóban, 4 500.jó állapotban. 4 000.-

153. Judaika - antiszemitizmus Kohn Sámuel, dr.: A zsidók története Magyarországon. I. kötet (UNICUS!) A legrégibb id kt l a mohácsi vészig. Hatvannyolcz kiadatlan okirattal. Bp. 1884. Athenaeum XXXII+489 l. AH 24/187. Címkézett gerinc , korabeli vászonkötésben, jó állapotban.

157. Karinthy Fricike (Frigyes): Az emberke tragédiája. Madách Imrike után Istenkér l, Ádámról és Luci Ferkóról. A csonkán maradt részeket kiegészítette Karinthy Ferenc. Posthumus kiadás. Bp. (1946.) Új Id k 42 l. Karinthy Ferenc hosszú, tollal írt bejegyzésével! F zve, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

8 000.-

5 000.-

158. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Képek a középiskolából. Vértes Marcel rajzaival. [Bp. 1937.] Athenaeum 151 l+ 2 lev. Dedikált példány! A m el ször 1916-ban jelent meg Dick Manónál, ez a második kiadás. Kalandos sorsú 6000.könyv, els tulajdonosa a Pesti Naplónál nyerte 1937 155. Juhász Kálmán: augusztusában. Második tulajdonosa - akinek a dediA csanádi székeskáptalan a középkorban (1030-1552) kálás szól - bejegyzése szerint az írótól kapta ugyanMakó 1941. Makói könyvny.163 l. azon év októberében. Most meg itt van... /A csanádi egyházmegye története II. rész: KáptalaAranyozott gerinc , felül vízfoltos, korabeli vászonkötésnok, szerzetesrendek. - Csanádvármegyei könyvtár ben, jó állapotban. 38./ A lapszámozáson belül 5 egészoldalas képpel, 12 000.hasonmással. 154. Judaika - antiszemitizmus Magyar Zsidó Lexikon. Szerk. Ujvári Péter Bp, 1929. Magyar Zsidó Lexikon 7 lev+ 1028 l. Laskai 18/200. Aranyozott, kiadói félb r kötésben, szép állapotban.

32

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

162.

162.

159. Karinthy Frigyes: Hogy kell bánni a férfiakkal? A Kozmosz-kabaré bemutatója. Az ember tragédiája. A véres kémény orosz regény. Bp. [192?] Kultura 76 l.+1lev. Els kiadás! AH 21/83. F zve, feliratos, eredeti papírborítóban, papírja töredezik, foltos, jó-közepes állapotban.

sére. Ki-adta --. I-II. kötet. (TELJES GY JTEMÉNY!) Kassán, 1790. Füskúti Landerer Mihály 3 lev+ 442 l.; 4 lev+ 408 l. (a két címlap el tti metszet hiányzik!) A magyar felvilágosodás egyik legjelent sebb folyóiratának teljes sorozata. Kazinczy 1788-ban Baróti Szabó Dáviddal és Batsányi Jánossal együtt indította el Kassán az els önálló magyar nyelv folyóiratot, a Magyar Museumot. Kazinczy - miután Batsányi átírta az általa tervezett el szót - kivált a szerkeszt ségb l, és önálló lapot indított. Címéül saját szabadk m ves nevét választotta, ezzel is hangsúlyozva, hogy célja a felvilágosodás nyelvi és világnézeti programjának képviselete. Eredetileg havonként kívánta megjelentetni, de végül összesen 8 száma látott napvilágot. Noha a cikkek jelent s részét maga Kazinczy írta, a közrem köd k közt megtaláljuk Aranka György, Pálóczi Horváth Ádám, Virág Benedek, Verseghy Ferenc, Ányos Pál és Dayka Gábor nevét is. A második kötet hangvétele a cenzúra és a politikai helyzet változása miatt visszafogottabbá vált. A Helytartótanács nem engedélyezte postai terjesztését, ezért számonként árusították. Az els szám valójában már 1789 decemberében megjelent, az utolsó pedig csak 1792 els felében látott napvilágot. Az egyes számokhoz kék papírborítók is készültek, rajtuk tartalomjegyzékkel és kisebb írásokkal, de ezek az akkor bekötött példányokba természetesen nem kerültek bele. Teljes sorozata páratlanul ritka, több mint három évtizede csak egyszer szerepelt árverésen (Központi 123/29.). PIM A/2187. F zve, címkézett gerinc , korabeli papírborítóban, mindkét címlapja sérült, javított, kivakart régi bélyegz nyommal. A könyvtest ép, megérdemel egy masszívabb kötést

2 000.-

160. Karinthy Frigyes: A repül ember. Wittmann Viktor emléke (Bp. 1915.) Athenaeum. 1 t. 47 l. Els kiadás! /Modern Könyvtár 460-461 sz./ F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, régi tulajdonosi ceruzás bejegyzéssel, jó állapotban. 2 000.-

161. Kassák Lajos: Kis könyv haldoklásunk emlékére. [Prózaversek és naplójegyzetek.] Bp. 1945. Új Id k. 110 l.+1 lev. Els kiadás! "Íródott 1944 májusától 1944 decemberéig." A borítófedélen és a kötetben Georges Braque rajza. Az el zéklapra felragasztva Kassák 1962-es, újságból kivágott képe. F zve, illusztrált kiadói borítóban, körülvágatlan példány, gerincén felül apró hibával, jó állapotban. 3 000.162. [Kazinczy Ferenc] Széphalmy Vintze: Orpheus. Eggy hónapos írás, a' jozan-gondolkodásnak, igazabb ízlésnek és magyar történeteknek el -segéllé-

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

250 000.-

33


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

163.

165.

163. Keresztury Dezs : A viaskodás szonettjeib l (Bp.1979.Kossuth ny.) 10 lev. A 250 példányban megjelent és kereskedelmi forgalomba nem került kötetet Szántó Tibor állította össze Keresztury Dezs 75. születésnapja alkalmából, a mester barátai és tisztel i számára. Az illusztrációkat Szalay Lajos készítette. Számozott példány: ez az 1. szám! Lakatos István költ nek és feleségének dedikált példány. Hozzá tartozik: Keresztury Dezs gyászjelentése 1996-ból. 1 lev. F zve, illusztrált kiadói borítékban

pihent... Aranyozott feliratú, piros, kiadói vászonkötésben, aranyozott élekkel, gerincén jelentéktelen beszakadással, jó állapotban. 12 000.166. Kézirat, aprónyomtatvány Barcsay Jen fest m vész kiállítása. Bp. 1957. Nemzeti Szalon 14 l+ 1 lev+ 12 t. (kétoldalas) Dedikált példány! F zve, képes, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 4 000.-

4 000.164. Kézirat, aprónyomtatvány 6 db "Kezelési, karbantartási és kezelési utasítás" 1. VAZ-2108, VAZ-21083, VAZ-2109, VAZ-21093, VAZ21099 személygépkocsik (Lada Szamara) Bp.1994. 56 l. 2.Skoda 105L, 120L, 120LS, 120GLSBp.[~1985.] 62 l. 3. Polski Fiat 126p Bielsko Biala, 1987. 52 l+ 1 mell. 4. Lada VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2107, VAZ-2121 Bp.1990. 76 l+ 2 lev. 5. Dacia 1310 (Hely,év és ny. nélkül) 64 l. 6. Skoda Favorit 115, 135, 136 Bp.[~1990.] 71 l. F zve, kiadói papírborítókban, általában közepes állapotban. Együtt

167. Kézirat, aprónyomtatvány Czóbel Béla fest m vész kiállítása. Akvarell, grafika és újabb képek. Bp. 1958. Nemzeti Szalon 26 l+ 1 lev+ 16 t. Kassák Lajos (a bevezet írója) által dedikált példány! F zve, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 4 000.-

168. Kézirat, aprónyomtatvány Elekfy Jen fest m vész gy jteményes kiállítása Bp. 1965. Magyar Nemzeti Galéria 20 l. Aláírt példány! Hozzá tartozik: Elekfy Jen gyászjelentése (1968.) és a család köszönetnyilvánítása. 2 lev. 3 000.- F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

165. Kézirat, aprónyomtatvány Album Littoral du Mediterraneen de Marseille a Menton Marseille, [~1880.], Gardet 12 lev (haránt alakú, 15,5x9,5 cm-es, 24 fotót tartalmazó album) A Riviéra boldog békeid beli fotói, még autók és rohanás nélkül. Nem csoda, hogy Európa gazdagabb fele itt

34

3 000.169. Kézirat, aprónyomtatvány Erdélyi Andor "Háborús és Hadifogoly Album"-a az els világháborúból. [Miskolc?, 1920-as évek] 43 lev.

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

169.

171.

Erdélyi Andor miskolci f hadnagy, a DVTK sportklub alapító titkára, az 1. honv. huszárezred önkénteseként 1915 végén esett orosz fogságba. A távolkeleti Krasznaja-Rjecska-i hadifogolytáborba került, csaknem öt évig nem térhetett haza. Spóner Péter tanulmánya (42 nap a világ körül...)név szerint is említi t. Az oroszországi események 1918-tól tették volna lehet vé az egyes becslések szerint kb. 400.000 magyar nemzetiség hadifogoly hazatérését, ekkortól már maguknak kellett gondoskodni megélhetésükr l. A miskolciak 27 hadifogoly hazajutásának költségét juttatták el a Vöröskereszthez, George Montandon megbízottként a helyszínen egyengette útjukat. 1920. október közepén a japán "Hozan Maru" hajó indult haza velük. Az orosz Távol-Keletr l mindössze 8.900 hadifogoly tért vissza hazájába... Az album 103 egykorú, f leg katonai fotó mellett 18 beragasztott orosz és japán levelez lapot tartalmaz. Színezett ceruzarajz és akvarell karikatúrák (György A. 5 db, Liedl K. 2 db, ismeretlen 2 db.), két hadifogoly színtársulati színlap, hat japán névjegy és négy, a helyi papírmalomban készült papír teszi teljessé a gy jteményt. A Nagy Háború kitörésének századik évfordulójára emlékezünk ezzel az egyedi tétellel. Korabeli félvászon kötésben, a belef zött zöldes lapokra ragasztott dokumentumokkal, mindegyik alatt jól olvasható fekete tintás magyarázó szöveggel. A lapok sarkai és oldalai töredezettek, a kötet egyébként jó állapotú

2. "Pécs, Könyvnap 1938." 8,5x11,5 cm 3. "Tamási Áron" (portré) Aláírt! 13x18,3 cm 4. 2 db "József fhg, Tamási Áron, Kemény János Szervita-tér, 1939. Könyvnap" 24,4x18 cm 5. "Kálmán Etelka, Tamási Áron, Gáspár Jen 1944" 11,3x8,8 cm Hozzá tartozik 2 db Tamási Áront ábrázoló képes levelez lap, aláírva! 1940-es évek 1 db kisméret , aláírt fotó (Bojár Sándor felv.), 1950-es évek Jó állapotú, fekete-fehér fotók borítékban. 8 000.-

171. Kézirat, aprónyomtatvány [Fotóalbum]: Ady. Székely Aladár eredeti fényképei. Móricz Zsigmond el szavával. Bp. [1926 k.] Székely Aladár Fényképészeti M terme. 2 lev.+ 11 t. (kartonlapokra felragasztott fényképek) Egyetlen kiadás! Székely Aladár (1870-1940.) fotóm vész. Ady Endrét ábrázoló fényképsorozata önálló kiadványként Móricz Zsigmond el szavával jelent meg. Nádai Pál, a neves m vészeti író már 1917-ben úgy vélekedett munkásságáról, hogy abban "a m vészi ízlés a mesterségbeli tudás nagy fegyelmez erejével párosul". A kis példányszámú - csak sz k baráti körben terjesztett - album általában 6 Ady-fotót és egy az érmindszenti szül házról készült képet tartalmazott, Székely Aladár szignóival.(Sz nyi 31/138.) Tételünk képein nincs aláírás, viszont ilyen, 11 képet tartalmazó 60 000.változatból a szakirodalom mindössze egyet ír le.(Krisz170. Kézirat, aprónyomtatvány tina 10/88.) Fotó. Tamási Áron aláírt fotógy jtemény. Zsinórf zéssel, kiadói borítóban, vászon gerinc , eredeti, Bp. 1936-44. Wachter Klára m terme feliratos (Gara A.) tékában, jó állapotban. 1. "Tamási Áron és Kemény János az Erdélyi Szépmíves 120 000.Céh 1936-os könyvnapi sátrában" Aláírt! 12,4x17,2 cm A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

35


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

172.

175.

172. Kézirat, aprónyomtatvány Honvéd vég-elbocsátó az alsó-büki születés Guoth István részére. Kelt: Sopron, 1881. deczember 31. 1 lev., egyoldalas nyomással, kézírással kitöltve. (A nyomtatványt Seydl Ede rajzáról a Pesti Könyvnyomda készítette.) 48,5x34,5 cm Guoth István honvédtizedest összesen 12 év, 10 hónap, 7 nap szolgálat után szerelték le a soproni 74. sz. honvéd zászlóaljtól. Részt vett a boszniai okkupációban is. (Nevét az írnok tévesen Gouth-nak írta!) Honvédségi jeleneteket ábrázoló címeres, nyomtatott lap, kézírással kitöltve. Jó közepes állapotú példány, hajtogatva.

cm Az író saját, "Dr. László Passuth" feliratú névjegyére írta újévi (!) jókívánságait. A címzett neves f orvos, több írót is kezelt. Jó állapotban.

4 500.173. Kézirat, aprónyomtatvány M sorfüzet: Magyarország - Anglia nemzetek közötti válogatott labdarúgó mérk zés Budapest, 1954. május 23. (Bp.1954.Egyetemi ny.) 16 l. "Az ifjabbak kedvéért: itthon 7:1-re gy zött, fenomenális játékot nyújtva a magyar Aranycsapat." Mike 38/338. F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 1 200.-

174. Kézirat, aprónyomtatvány Passuth László hatsoros autográf "levele" dr. Nagyiványi Rezs igazgató úr részére, "Kedves Rezs " megszólítással. Kelt: (Bp.) 1968 XII. 17. 1 lev., két beírt oldal, 10,4x5,9

36

2 000.-

175. Kézirat, aprónyomtatvány Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal c. munkájának gépirata, negyedik példány. Bp. [1976.] 135 számozott levél Dedikált példány! A különálló lapok irattartóba helyezve, az irattartóra a költ golyóstollal írta rá a címet. "A szerz egy párbeszéd regényének nevezi m fajilag meghatározhatatlan könyvét. A párbeszéd Párizsban zajlik, a költ betegágya mellett, heteken át, estér l estére meg-megszakítva, s másnap mindig újra folytatódva, a kortársi magyar líra egyik kiemelked egyénisége Pilinszky János és egy New Orleans-i születés néger leány között, aki a könyv címszerepl je, s Robert Wilson világhíres színházának egyik sztárja. A személyes élet nyersanyagára épül beszélgetés a két m vész között két különleges néz pont figyelmének, két egymástól térben és életélményben igen távol es életsors fénycsóvájának a kereszttüzében, f ként a 20. századi lét és a modern m vészet legáltalánosabb kérdéseir l folyik; költészet, próza, kép, színház és zene új útjairól, kísérleteir l és tévelygéseir l, népm vészet és avangarde vállalkozások összefüggéseir l. A beszélgetések inspirációja azonban az esztétikumnál mélyebb és egyetemesebb kíváncsiság: a világ szegényeinek, a megszomorítottak és megalázottak helyzetének, életérzésének és reményeinek körülrajzolására, kimondására

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

177.

178.

terv is elkészült, a kiadó végül Reich Károly képeivel jelentette meg a regényt. A realista tusrajzok pedig jól illeszkedtek volna a híres m höz... 15 000.- Kilenc, lef zhet , szürke kartonra ragasztott kép, ép és szép állapotban.

irányuló kísérlet." (legeza.oszk.hu) Az irattartó szakadozott, a lapok jó állapotúak. Egyedi irodalomtörténeti kuriózum!

176. Kézirat, aprónyomtatvány Székely Hadosztály Díszokmánya. Banga Mihály mint géppuskás.. .harcolt a Székely Hadosztály kötelékében a haza szent határaiért. Bp. 1943. 1 lev. 43x33 cm A Székely Hadosztály név arra a katonai egységre vonatkozik, amelyet 1918. december 1. után, az Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként hoztak létre Kolozsváron, Lukács Béla nyugalmazott altábornagy kezdeményezésére, a Kolozsvári Hadosztály együtt maradt törzséb l (38. magyar hadosztály székely katonái), amelyhez csatlakoztak a Kratochwill Károly parancsnoksága alatt Erdélyben szervez dött alakulatok. Ezt az emléklapot szent kereszthegyi Kratochwill Károly katonai parancsnok mellett még négy tiszt hitelesítette aláírásával. Hajtogatott, színes, papírra nyomott oklevél. Két hajtás sarkánál apró, kopásból ered lyukkal. Dekoratív lap körben erdélyi címerekkel, közepes állapotban.

24 000.-

178. Kézirat, aprónyomtatvány Vass V(era) három könyvborító terve Tamási Áron: Ábel Amerikában (2 db) és Ábel c. m veihez. Bp. [1935. után] 14,7x20,4 cm, 12,9x18,9 cm és 13x19,7 cm Vass Vera (1908-1958.) fest . Tanulmányait a 30-as évek elején kezdte. Szegeden fametszet technikát, Budapesten reklámgrafikát tanult. Mestere Buday György volt. Aba Novák Vilmos fest iskoláját látogatta 193438. között (kieselbach.hu) Akvarell festéssel készült színes könyvborító-tervek, jó állapotban. 5 000.-

179. Kner Izidor: Agyafurt alakjai. Csicseri Bors (Ágai Adolf) és Molnár 4 500.- Jen el szavával, Bér Dezs , Garay Ákos, Geiger Richárd, Homicskó Athanáz, Kalivoda Kata, Mühlbeck Károly, Szigethy István és Vadász Miklós 177. Kézirat, aprónyomtatvány Vajda Lajos színes akvarellje és 8 tusrajza Móricz: Légy kétszázötvenhárom eredeti rajzával. Harmadik, tetemesen b vített kiadás. jó mindhalálig c. regényéhez. Gyoma, 1926. (Kner.) 367 l. Gazdagon illusztrált. [Bp. 1950-es évek] 14,5x20,7 cm Vajda Lajos (1922-2008.) plakáttervez és grafikus az Lévay - Haiman: 1.377. Központi 114/214. 1950-es évek végén készítette el 8 rajzból álló soroza- Kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. tát egy tervezett Móricz kiadáshoz. Bár a színes borító3 000.A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

37


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

182.

185.

180. Koch Sándor: A magyar ásványtan története Bp, 1952. Akadémiai 118 l+ 1 lev. Els kiadás! Aranyozott feliratú, kiadói, félvászon kötésben, jó állapotban.

184. Koppány György: Fa- és linoleummetszetei Vörösmarty "Csongor és Tünde" regényes szinjátékához. Bp., 1941. (Bichler és Büchler ny.) 10 lev. Nyolc egészoldalas metszettel. Számozott (1./160) példány. /A MEGE kiadványai. 2 500.- XIV./ Központi 128/164. F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

181. Kodolányi János: Éltek, ahogy tudtak. Válogatott elbeszélések. Bp. 1955. Szépirodalmi 641 l+ 1 lev. Dedikált (Bölöni Györgynek) példány! Feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

8 000.-

185. Koronázási album. 4 000.- Bp, 1917. Az Érdekes Újság kiadása. 159 l. + 5 t. m melléklet (4 színes). Számos szövegközti képpel. 182. Kogutowicz Károly: A kor legnevesebb írói, költ i, politikusai írásaival és Dunántúl és Kisalföld írásban és képben. 1-2. kötet. m vészeinek rajzaival. Kötetünk érdekességét a beleraSzeged, 1930-1936, M.K. Ferenc József Tudománygasztott privát mellékletek adják. Például egy "Belép egyetem Földrajzi Intézete. (Athenaeum ny.) 298, [1] l., Jegy", melynek tulajdonosa "a Tárnok-utcában, a nyu60 t. (30 levélen), 5 térkép (színes, 3 kihajtható), 1 tábgati oldalon, XII. szakasznak jelzett járda területén lázat (kih.); 352 l., 98 t. (50 levélen, 2 színes), 1 térkép helyet foglalni jogosult".Vagy egy "Tábori postai leve(színes, kih.) lez lap" koronázási emlékbélyegzésekkel, valamint az Mike 38/346. uralkodói párt ábrázoló, kivágott bélyegek, némelyiken Kiadói, aranyozott vászonkötésben. Szép példány. keresztirányú "Köztársaság" felülnyomással. Sic transit 12 000.- gloria mundi... Kopottas, kiadói vászonkötésben, papírborító nélkül 183. Koós Judith: Kozma Lajos munkássága. Grafika, iparm vészet, építészet (Bp. 1975. Akadémiai K.) 265 l.+ 1 lev. Sz nyi 24/280. Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

8 000.-

186. Kós Károly: Az országépít . Történeti regény. I-II. kötet. Kolozsvár, 1934. Erdélyi Szépmíves Céh. 1 t. (színes)+ 182 l.; 1 t. (színes) +260 + IV l 4 500.- Számozott (62.) példány! Honterus 76/82.

38

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

191.

192.

címkézett gerinc , kiadói félpergamen kötésben, kopottas, alter bis 1867. [Kétnyelv kiadás.] de jó állapotban. Bp, 1936. Egyetemi Nyomda. XXIV + 408 l+ 1 lev + I8 000.- XXX. számozott t. (képmelléklet). Honterus 81/428. 187. Kós Károly: Töredezett gerinc , kiadói félb r kötésben, jó állapotban. A lakóház m vészete. 15 000.[Kolozsvár], 1928. Minerva. 32 l+ 1 lev.+ 15 t.(a táblákon Kós Károly falusi épületeket és népi bútorokat ábrázoló illusztrációi) 191. Krúdy Gyula: Els kiadás! Honterus81/425. Munkái. I-X. kötet. (Teljes sorozat!) F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, felvágatlan, hátsó Bp. (1924-1925.) Athenaeum. borítófedele hiányzik, jó állapotban. Aláírt és datált (1928. Karácsony) példány az els kö6 000.- tet! 1. A vörös postakocsi. 2. szi utazások a vörös postakocsin. 3. Szindbád ifjúsága. 4. Szindbád megtérése. Els kiadás! 5. Napraforgó. 6. A podolini kísértet. 7. 188. Kosztolányi Dezs : Aranykézuccai szép napok. 8. Hét bagoly. 9. N. N. Egy Tinta. szerelem-gyermek regénye. + A betyár álma. 10. Az Gyoma, 1916. Kner 1lev.+213 l. utolsó gavallér. + Velszi herceg. Els kiadás! Els kiadás! AH 23/228. Aranyozott gerincfeliratú, kiadói vászonkötésben, barnult Feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. papíron, de jó állapotban. 3 000.20 000.189. Kozma Andor: Magyar symphoniák. - - újabb versei. Bp. 1909. Athenaeum. 2 lev+240 l. Els kiadás. Az el zéklapon körmendi iskolai ajándékozási bejegyzés. Aranyozott kiadói vászon, körül aranymetszéssel, kit n állapotban.

192. Kszenofon [Xenophon]: Cziropedia, az az: Ksenofonnak a Czirus Király életér l, neveltetésér l, és viselt dolgairól irott historiája I. része. Mellyet görög nyelvb l magyarra foditott Szilágyi Márton. [Els kötet!] Nagykároly, 1784. Klémann József. 38 lev.+ 432 l. Még ugyanabban az évben, ugyanott megjelent hason2 000.- ló terjedelm második kötete is. Mike 47/891. Aranyozott és címkézett gerinc , korabeli, fényezett b r190. K szeghy Elemér: kötésben, jó állapotban. Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig. Merkzeichen der Goldschmiede Ungarns vom Mittel20 000.A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

39


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

193.

197.

193. Kúnos Ignác: Adakále mesekertje. Török népmesék. Fáy Dezs eredeti rajzaival. Bp., 1923, Athenaeum. 180 l. (egészoldalas rajzokkal) Krisztina 30/243. Képes (Fáy D.), feliratos, kiadói félvászon kötésben, iskolai ajándékkönyv, jó állapotban.

Honterus 76/438. Aranyozott feliratú, kopottas, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. 6 000.-

197. Lestyán Sándor: Gróf Sándor Móric az ördöglovas. 38 képpel. 3 000.Bp. (1942.) Vajna és Bokor. 1 t.+ 46 l.+15 mell. (2 lapos hasonmás) 194. Küküllei János: Dedikált példány! - - és a Névtelen Minorita krónikája. (Latinból fordította Képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. Geréb László) 4 000.(Bp.), 1960. Magyar Helikon. 125 l+ 1 lev. Számozott (319/350) példány! /Monumenta Hungarica 198. Ligeti Pál: Új Pantheon felé. A kultúrák élete a m vészet tükrében. 4./ Bp. [1926] Athenaeum. 260 l. Aranyozott gerinc , kiadói félb r kötésben, jó állapotSupka Gézának dedikált példány, Supka ceruzás szélban. jegyzeteivel, aláhúzásaival. A kötetben a neves építész 3 000.új m vészet- és történelemszemléletét ismertette, néhány évvel kés bb a m német változata nemzetközi elisme195. Lázár Ervin: rést hozott számára. A fehér tigris. Regény Aranyozott kiadói vászon, kisebb kopásnyomokkal, de jó Bp. 1971. Szépirodalmi 214 l+ 1 lev. állapotban. Dedikált (Tüskés Tibornak) példány! Els kiadás! 2 500.Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó álla199. Lipcsey-Magyar Sándor: potban. Dai Nippon nagy japán birodalom. 2 500.Bp. 1942. Kókai. 108 l.+ 8 t. (csatavázlat, kihajtható). A kötet szerepel a "Fasiszta és szovjetellenes..." tiltólis196. Léderer Ottó (szerk.): tán. Múzeum 9/196. A 100 éves Ujpest története. Ujpest-Rákospalotai Lexi- Képes, feliratos, javított, kiadói papírkötésben, jó-közepes kon. Szerkesztette Negyedi Szabó Béla összegy jtött állapotban. adatai alapján - -. 3 000.Újpest, 1936. Negyedi 1 lev+ 44 l+ XCVIII l.

40

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

204.

205.

200. [Losonczi István]: Hármas Kis-Tükör, melly a' Szent Históriát, a' Magyar Birodalomnak és Erdély országnak földjét, polgári állapotját és históiráját gyermekek' számára leábrázolja. Megjobbított és b vített Kiadás. Rév-Komárom, 1833. Weinmüller V+ 186 l+ 2 térkép (színezett rézmetszetek) "Nemes Benk Pali Könyvö ha eltalál veszni Szerelmes barátom Szolgáltosd kezemhez mert saját jószágom mert vettem harmat fél forinton Anno 1836", és Benk Pali még ötször leírta saját nevét... Címkézett gerinc , sarkainál lekopott, korabeli félb r kötésben, jó állapotban, a metszetek enyhén foltosak, de épek

írt levele borítékban, "Kedves Franci és Imre" megszólítással. Hajtogatott papírlapon 4 beírt oldal. Hozzá tartozik: Lyka Károly gyászjelentése (1965.) A füzet kisebb szakadásokkal, a levél és a gyászjelentés hajtogatott, ép állapotban.

4 000.-

60 000.-

5 000.-

204. Madách Imre: Az ember Tragédiája. Drámai költemény. Pest, 1861. Kisfaludy-Társaság 1lev.+218 l+1 lev. (kisméret "Javítandók") Els kiadás! Madách Arany Jánosnak küldte el m vét elbírálás végett, de az els szín elolvasása után félretette és csak Jámbor Pál közbenjárására olvasta végig. Felajánlotta segítségét Madáchnak, amit az 18 000.örömmel fogadott. Arany maga mutatta be a m vet a 201. Lugosi József - Temesváry Ferenc: Kisfaludy-Társaság 1861. okt. 31-i ülésén. A Társaság Kardok. vállalta a kiadását és 1861-es évszámmal, de valójáBp. 1988. Zrínyi. 253 l. ban 1862. január 16-án kis példányszámban megjelent Mike 43/581. a Tragédia. Központi 105/63. AH 25/206. Kiadói vászonkötésben, eredeti, képes, feliratos papírbo- Korabeli, lekopott gerinc félb r kötésben, régi tulajdorítóban, szép állapotban. nosi névbejegyzésekkel, jó állapotban.

202. Lyka Károly: Munkácsy 1844-1900. Bp. 1964. Képz m vészeti Alap 27 l+ 29 lev. (képek) Aláírt példány! F zve, képes, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

205. Madách Imre: Az ember Tragédiája. Drámai költemény. Zichy Mihály tizenöt képével fénymetszetben Bp. 1887. Athenaeum 229 l+ 15 t. Els díszkiadás! Madách Imre 1860-ban megjelent m 2 000.- vének illusztrálása 1885 nyarán merült fel el ször, Zichy ekkor a sajtó híradása szerint kéthónapnyi 203. Lyka Károly: szabadságot kapott a cártól, hogy Az ember tragédiáMunkácsy Mihály jához megrajzolja illusztrációit. El ször csupán 15 m vet Bp. 1952. M velt Nép 19 l+ 8 t.(kétoldalas) készített, amelyeket 1886 szén a M csarnok ki is állíDedikált példány! Hozzá tartozik: Lyka Károly kézzel A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

41


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

206.

207.

tott. Ekkor még hiányzott egy-egy egyiptomi, római és bizánci, illetve a két falanszter-jelenet, amelyek a m els , 1887-es díszkiadásában sem szerepeltek. Egy évvel kés bb, 1888-ban újabb díszkiadás látott napvilágot, ebben azonban már a ma ismert húsz rajz mindegyike megjelent. A rajzokat a közönség és a kritika egyaránt nagy lelkesedéssel fogadta. Kiadói, préselt, festett, dúsan aranyozott egészvászon díszkötésben, keretdíszes oldalakkal, körül aranyozott élmetszéssel, kartontokban, dekoratív példány

208. A magyar történeti ötvösm -kiállítás lajstroma. Megnyittatott 1884. év február hó 17-én. Bp, [1884.] Franklin. 2 lev + VIII + 108 + 180 + 174 + 120 + 56 l. + 1 lev. + III-XXXII p. (illusztráció) Honterus 76/321. Egyszer , újabb vászonkötésben, a címlap fénymásolata ráragasztva, az eredeti borítók belekötve, jó állapotban. 9 500.-

24 000.- 209. Majthényi György: A kéz beszél. A gyakorlati chiromantia tankönyve. Bp. [1932. el tt] Stádium 244 l. Els kiadás! 206. Maderspach Viktor: Kiadói vászonkötésben, eredeti, képes, feliratos papírboA románok nyomában rítóban, jó állapotban. Bp. [1940.] Stádium 170 l.+1 térkép (kihajtható) 3 000.Honterus 75/311. Feliratos, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

210. Makkai Sándor: 4 000.- Harc a szobor ellen. Négy tanulmány. Kolozsvár, 1933. ESzC. 119 l.+3lev.+IV Els kiadás! Számozott (114.) névre szóló példány. Köz207. A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer ponti 104/57. évének történe. Írta. Szakonyi Lajos, Erdélyi Gyula, címkézett gerinc , kiadói félpergamen kötésben, kopottas, Markó Árpád stb. Szerk. Ajtay Endre, Péczely László, de jó állapotban. Reé László. 4 000.Bp. [1936], Reé László 4 lev+ 17-347. l+ 4 mell+ 17 l (arcképcsarnok)+ 30 l (életrajzok)+ 74 l (arcképcsar211. Malonyay Dezs : nok)+ 143 l (életrajzok) A magyar képírás úttör i. A m többféle terjedelemben jelent meg. Sz nyi Bp. 1905. Franklin Társ. 5 sztl. lev. 120 l. 49 t. (ebb l 20/286. 26 színes, feliratozott hártyapapírral). 4 (hasonmás Fakult gerinc , aranyozott, kiadói vászonkötésben, a (ebb l 1 kétlapos) könyvtest meglazult, egyébként jó állapotban. A kezd lapokat és záródíszeket Nagy Sándor rajzolta. 12 000.- A magyar könykötészet egyik remeke. Sz nyi 22/360.

42

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

211.

214.

Kiadói egészb r-díszkötésben, felül aranyozott élmetszéssel, a kötéstáblán középen címplakettel, sarkain Kupecky János, Mányoki Ádám, Mészöly Géza és Munkácsy Mihály domborm v arcképével díszített, liliomos sarokdíszekkel, csatokkal, kifogástalan állapotban, eredeti, javításra szoruló dobozban. Ritka!

reszténység és feminizmus 6: Uri morál 7: Papi celibátus 8: A zsidókérdés 9: Uj világ - régi hit 10: A páholy gondolatvilága 11: Egyház és állam 12: Vallás és iskola 13: A klérus és a nép. A sorozat els kiadásának teljes gy jteménye, a füzetek több kiadást is megértek. A jezsuita szerz "A zsidókérdés" c. füzetét 25 évvel ké30 000.- s bb felvették a Fasiszta, szovjetellenes... tiltólistára. Ritka kordokumentum! A tizenhárom füzet egybekötve, korabeli félvászon-kötésben, jó állapotban.

212. Mária Béla: Mit páváskodsz el ttem? (Versek.) Bp.[1930?] Márkus ny. 32 l. Számozott (270/400.) és aláírt példány! Mária Béla 1903-1975.) ideg- és elmegyógyász, költ . 19571972 között vezette az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetet. F orvosi területe a skizofrénia, az alkoholizmus és az endogén pszichózisok kapcsolata volt. " A költészet és a darabos élet küzdelme zajlik ebb l a könyvb l. (A magyar nyelv is kap egypár sebet.) De ebben a kavargó, küzköd mivoltában is érdekes dokumentuma ez a könyv egy generáció lelki világának, amely ilyen, - félszeg, a kegyetlenségig reális, precizitásra törekv és modoros, hitetlen, de mégis a legmagasabb ideák felé tekint ." (Illyés Gy.) Ritka baloldali köt dés verseskötet, az utóbbi 30 évben árverésen tudomásunk szerint - nem szerepelt. F zve, aktivista stílusú, kiadói (Wachtl A.) papírborítóban, jó állapotban.

6 000.-

214. [Máttyus János, alistai]: A' Nemzeti Lovag. A' Lótudomány' vizsgáló isméretére vezérl rendszeres oktatás. Két Részben. 35 rézre metszett rajzokkal. Pesten, 1828. Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István. 1 t. (címképmetszet)+ 1 rézm. címlap, +X l+ 2 lev+683[386!] l+ 3 lev.+ XXXV t. (kihajtható rézmetszetek) Els kiadás! A szerz huszár f hadnagy volt, itt szerepl munkája az els magyar lótenyésztési kézikönyv, amelyet a német Markus Fugger szakkönyvének 1786-os fordítása alapján írt. Az itt szerepl els kiadás Széchenyi Lovakrul c. munkájával egy id ben, 1828-ban jelent meg. E m második kiadása 1845-ben jelent meg, kevesebb metszettel. A magyar lósport és állatorvosi 8 000.- irodalom megkerülhetetlen alapm ve. Az elmúlt húsz évben négy példány szerepelt árveréseken, de azokból 213. Martinovich Sándor: kett hiányos volt. Pastinszky 28/16. Laskai 20/199. "Vallásosság és m veltség" 1-13. füzet. (Teljes!) Aranyozott gerincfeliratú, századfordulós félb r kötésPécs 1918-1919. Wessely és Horváth ny. 13x40 l. ben. Régi könyvtári bélyegzésekkel. Kopottas, de ép és 1: Modern vallásosság 2: Egyház és kultúra 3: Egyház szép példány és demokrácia 4: Kereszténység és szociálizmus 5: Ke90 000.A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

43


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

217.

220.

215. Mayr (Georg) György: A társadalmi élet törvényszer sége. Statisztikai tanulmányok. A magyar viszonyok figyelembe vételével, németb l fordítva. Bp. 1881. MTA. 1 lev.+XVI+348 l.+2 térk. (színes, kétoldalas) /A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó vállalata/ A térképek a Magyar Birodalom ill. az Óvilág néps r ségér l tájékoztatnak. A kötet fordítóját nem tüntették fel. Barna kiadói vászon sorozatkötés, apró kopásnyomoktól eltekintve jó állapotban.

218. Mészöly Miklós: Az atléta halála Bp. 1966. Magvet 254 l+ 1 lev. Dedikált (Tüskés Tibornak) példány! Babel 5/649. Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 4 000.-

219. Mikszáth Kálmán: Nemzetes uraimék. Mácsik a nagyerej . Bp. 1889. Révai 2 lev+226 l+ 1 lev. Második kiadás! /Mikszáth Kálmán munkái 3./ 3 000.Aranyozott, festett, kiadói (Gottermayer) vászonkötésben, dekoratív példány

216. A medvei Duna-híd 1939-1942. (Bp. 1942. Kellner ny.) 8 lev+ 44 t.(fotók) A Felvidék visszacsatolásakor megkezdett építkezés fotókkal dokumentált leírása. Haránt alakú, f zve, zsinórral átkötve, jó állapotban.

4 500.-

220. Miskolczy Ferenc: Egy ember élete. - - rézkarcai. 3 000.Bp. 1927. Szerz 3 lev+ 20 aláírt rézkarc 46x31,5 cm Számozott (3/30.) példány! Rózsa Miklós bevezet jé217. Mészáros Ignátz: Buda várának viszsza vételekor a' keresztények fogsá- vel. Arte 36/101. gába esett egy Kartigam nevü török kis-aszszonynak Zsinórral összef zve, kopottas, de jó állapotú példány ritka, és emlékezetes történeti, mellyeket némelly külö18 000.nös fel-jegyzésekb l magyar nyelvbe foglalt Bodo-Baári, és Nagy-Lútséi - -. 3. nyomtatás. 221. Mohács r(endezett) tanácsú város évkönyve. Az Posony, 1795, Füskúti Landerer Mihály. 1 t. (rézmetszet 1926. évben, a mohácsi csata 400 éves évfordulójácímképmetszet)+ 499 l. nak emlékére szerk. Brand Ede, Kecskés Lajos, ZsuBabel 7/372. zsits András. Címkézett gerinc , fatáblás, korabeli papírkötésben. KöMohács 1926. Fridrich Oszkár ny. 184 l. tése sérült, a könyvtest ép, jó-közepes állapotban. A kötet a történeti fejezeteken kívül adatgazdag átte20 000.kintést ad a város életér l, felekezeteir l, egyesületeir l és egyebek mellett közli az iparosok névtárát is.

44

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

222.

225.

Modern félnyl-kötésben, kezdetleges gerincvignettával, kit n állapotban.

moktól eltekintve nagyon jó állapotban. 3 000.-

3 000.225. Nádai Pál: 222. Molnár Ferenc: Az iparm vészet Magyarországon Liliom. Egy csirkefogó élete és halála. Külvárosi legenda Bp.(1920.) Biró 143 l+ 16 t. két képben. Uj, javított kiadás. Számozott (51/100.) és aláírt példány! A könyv m véBp.(1921.) Franklin-Társulat 1 lev+ 146 l. szi díszítése Kozma Lajos munkája! Számozott (10/100.) és aláírt példány! Bibliofil félb r kötésben, aranyozott gerincfelirattal, szép Aranyozott feliratú, kiadói kék b rkötésben, aranyozott példány élekkel, dekoratív példány 6 000.6 000.-

223. Moravcsik Gyula: A papíruszok világából (Bp.) 1942. Franklin-Parthenon. 1 t.+ XXXI+ 301 l. Számozott (357/1000) példány! /A Parthenon kétnyelv klasszikusai/ Aranyozott, kiadói vászonkötésben, régi könyvtári bélyegzéssel, jó állapotban. 3 000.-

224. Morawski Marián: Esték a Genfi tó partján. Lengyelül írta - -. (Ford. Jándi Bernardin) Bp. 1904. Stephaneum ny. 231 l. A szerz párbeszédes formában igyekszik tisztázni kora katolicizmusnak saját hitelveihez, a tudományhoz és más felekezetekhez f z d viszonyát. A m vet több nyelvre is lefordították. Préselt szecessziós egészb r kötésben, kisebb kopásnyo-

226. Nagy Gyula: Bágyog, Rábaszovát. Falutörténeti jegyzetek. Sopron, 1940. Székely ny. 63 l. A ritka helytörténeti munka els kiadása. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 1 000.-

227. Nagy László: Deres majális. Versek 1944-1956. Bp. 1957. Magvet 1 t+ 367 l Dedikált példány! Mike 43/687. Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti véd borítóban, jó állapotban.

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

4 000.-

45


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

230.

230.

228. "A Nemzeti Stadion az Aranyhegyen. (Tanulmányok, beszédek, szakért i vélemények egy Óbudán felépítend Magyar Nemzeti Stadionról)" (Bp. 1936. Bichler és Büchler) 39 l. 16 t. Hozzá tartozik: Schäffer József: Budapest parkházas rendezése. Bp. 1943. 4 lev. Aláírt példány! /Klny a Magyar Épít m vészet 1943. februári számából/ Hozzá tartozik: Schäffer József: A Horthy Miklós híd Boráros-téri feljárója. Bp. 1936. 2 lev. /Klny a "Technika" 1936. évi 3. számából/ F zve, spirálf zéssel, közepes állapotban.

szággy lési képvisel ". Új félb r kötésben, régi tulajdonosi névbélyegzéssel és ajándékozó sorokkal, restaurált, jó példány 25 000.-

231. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. 2. kötet. Pest, 1869. Ráth M. 1 t.+ 162 l.+ 4 t.+ 1 lev. Számos szövegközti fametszettel. Els kiadás! Új félb r kötésben, régi tulajdonosi névbélyegzéssel és 2 500.ajándékozó sorokkal, restaurált, jó példány 12 000.-

229. Nyiry László, székelyi: "Hadtudományi enciklopédia. El szóval ellátta nagybaconi Nagy Vilmos. A szerkeszt bizottság tagjai: Szilágyi István, vitéz Aggházy Kamill, De Sgardelli Caesar, Szilágyi Sándor" Bp, 1942. Ny. Urbányi István 224 l+ 4 lev+ 120 l+LII l (hirdetés) Honterus 84/676. Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, sarkai kopottak, egyébként jó állapotban.

232. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. 4. kötet. Pest, 1870. Ráth M. 1 t+ 224 l+ 3 t.+ 1 lev. Számos szövegközti fametszettel. Els kiadás! Újabb félvászon kötésben, az eredeti borítófedelek belekötve, jó állapotban. 12 000.-

6 000.- 233. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természet230. Orbán Balázs: rajzi s népismei szempontból. 5. kötet A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetPest, 1871. Tettey Nándor és társa 1 t.+ 247 l+ 5 t. rajzi s népismei szempontból. 1. kötet Számos szövegközti fametszettel. Pest, 1868. Ráth. 1 t.+ 239 l.+ 3 t. (kett hiányzik?) Els kiadás! Számos szövegközti fametszettel. Új félb r kötésben, az eredeti papírborítók belekötve, réEls kiadás! A kötet el zéklapjára ragasztva a szerz gi ÁKV-s aukciós cédulával, restaurált, jó példány egészalakos, díszruhás képe (Fénynyomat, Divald K. és 12 000.fia Eperjes) sajátkez aláírásával:"Orbán Balázs or-

46

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

236.

237.

234. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. 6. kötet Bp. 1873. Tettey Nándor és társa 1 t.+ 448 l+ 8 t. Számos szövegközti fametszettel. Els kiadás! Korabeli, kopottas, berepedt, félb r kötésben, jó-közepes állapotban.

a Tudós Társaság csak kiadója a m nek, a fordítás nyelvhasználatába azonban beleszólása nem volt. Rendkívül ritka! A két kötet egybekötve, korabeli, gerincén kissé sérült, kopottas egészvászon-kötésben, el zéklapja hiányzik. Lapjai tiszták, összességében jó állapotban. 18 000.-

15 000.-

237. Orvosi 235. Ortutay Gyula: Hints Elek Dr., farkaslaki: A középkori orvostudomány "Mondotta: Vince András béreslegény, Máté János gaz- Bp, 1939. Eggenberger 1 lev+ 429 l+ 1 térkép dalegény Nyíri, rétközi balladák, betyár- és juhásznó- /Az orvostudomány fejl dése az emberiség m vel déták Bevezette és gy jtötte - - Buday György sében. Négy kötetben. 2.) A négy kötetesre tervezett fametszeteivel" m b l csak kett jelent meg. Szeged, 1932. (SzFMK) Délmagyarország ny. 93 l F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, felvágatlan, jó ál(Szegedi Fiatalok M vészeti Kollégiuma V. kiadvány) A lapotban. lapszámozáson belül B. Gy. hét egészoldalas fametsze5 000.tével. Nyugat 20/282. F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, felvágat238. Orvosi lan, jó állapotban. Székely Sándor, Dr.: Az orvostudomány története 4 500.Bp. 1960. Medicina 272 l. (szövegközti képekkel) Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó álla236. Orvosi potban. Chelius M[aximilian] J[osef]: Sebészség, mellyet el 3 000.adási kézikönyvül kiadott - -. III-IV. kötet. ... a pesti m. k. 239. Ossendowski, [Ferdynand Antoni]: egyetembeli Orv. Kar oskolai használatára ford. SmalVéres napok, cári rabok. Ford.: Sajó Aladár. kovics Mihály, Kun Tamás. Bp. [1926.] Franklin-Társulat 394 (294!)l.+1lev. Budán 1839-1844. Magyar Tudós Társaság - Magyar /Modern Utazók Felfedez k Könyvtára/ AH 22/215. Kir. Egyetem bet. 299 l.+2 lev.; 329 l.+3 lev. Jellegzetes, aranyozott, kiadói vászonkötésben, címlapján A négykötetes orvosi m harmadik és negyedik része. A leragasztott régi névbejegyzéssel, szép állapotban. szerz a heidelbergi egyetem tanára volt. Mindkét kö3 500.tet végén Schedel (Toldy) Ferenc tájékoztat arról, hogy A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

47


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

241.

245.

240. [Ottlik Dániel, fels -ozoróczi]: A' Tisztbéli írás módjának saját szavai Pest, 1807. Trattner M. 195 l. Második kiadás, el ször 1806-ban jelent meg. AH 26/248. Címkézett gerinc , korabeli félb r kötésben, jó állapotban.

Opera 17/74. Aranyozott feliratú, kiadói papírkötésben, ráragasztott színes képpel, jó állapotban. 2 500.-

244. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. 8 000.Bp. 1900. MTA. XI+276 l. 241. Pápai Páriz Ferenc: /A MTA Könyvkiadó Vállalata. Új folyam, XLII. köt. Dictionarium Latino-Hungaricum... 1899-1901. cyclus. Az 1900-dik évi illetmény els köTyrnaviae, 1762. Typ. Acad. Soc. Jesu. 3 sztl. lev.+741 tete./ Sz nyi 20/425. l. (1 t. díszcímlap nélkül!) Zöld, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. Hozzá kötve: Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium Hungari3 000.co-Latinum [et Germanicum], Olim magna cura á clarissimo viro Alberto Molnar Szentziensi collectum.... 245. Pázmány Lajos: Tyrnaviae, 1762. Typ. Acad. Soc. Jesu. 745-1068 l. Vágvölgyi kalauz. Útmutató a Vágvölgy Pöstyén-KraloKicsit kés bbi, aranyozott feliratú, félb r kötésben. Megváni részében. A Magyar Turista Egyesület Vágvölgyi lehet sen körülvágott példány, címlapjáról a dátum már Osztályának megbízásából ... szerkesztette --. 42 képhiányzik. Festett élekkel, jó állapotban. pel. 12 000.Trencsén, 1914. Körjegyz i nyomda. 104 l+ 1 lev+ XIV l. (gazdag szövegközti képanyaggal) 242. Passuth László: Honterus 76/366. Idegenek. Regény Festett kiadói egészvászon kötésben. Megkímélt állapotú Bp.[1948.] Dante 188 l. példány. Dedikált példány! Els kiadás! 4 500.Kopottas, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. 246. Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vármegye: általános is2 500.mertet je és címtára. Els körzet. F szerk. F. Szabó 243. Pásztor József: Géza. Négylábú bajtársaink. Állatok a háboróban. Honti Nándor rajzaival és hactéren készült fényképekkel. Bp., (1930), Vármegyei Tisztvisel k Orsz. Egy. (Springer Bp., 1915. Légrády. 189 l (szövegközti képekkel)+2 ny.) 360 l. lev.+ 4 tábla. "Jelen els kötetünk a vármegye délnyugati részét tar-

48

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

247.

247.

talmazza." /Vármegyék országos címtára./ Krisztina 15/340. F zve, feliratos, kiadói borítóban, gerince javított, foltos, kopottas, közepes állapotban. 3 000.-

247. Petrasancta, Silvestri a: Symbola Heroica. Amsterdam, 1682. Jansson-Waesberge & H. Wetsten LXXX+ 480 l+ 16 lev. (Az elején a számozott levelek 14-2-3-5. sorrendbe, hibásan kötve. Hiány nincs!) A m el ször "De Symbolis Heroicis" címen Antwerpenben jelent meg 1634-ben. Az 1682-es, amsterdami kiadás mindössze címképmetszetének feliratában különbözik az els t l. Silvester Petra Sancta (1590 -1647.) olasz jezsuita szerzetes, heraldikus. A címertanban f leg arról ismert, hogy neki tulajdonítják a ma is használt vonalkázási rendszer feltalálását. A heraldikát el ször helyezte történeti alapra és a címertan szabályait logikus módon nyolc pontba foglalta. A jezsuita iskolákban mindig is nagy hangsúlyt fektettek a szimbólumok tanítására, hogy azon transzcendens értelmet, mely szavak által nem fejezhet ki, képek útján ragadják meg, ahogyan Loyolai Szent Ignác mondta, "hogy Istenre leljünk minden dologban". Ezért is tanították az emblematikát, mely felölelte a heraldikát, numizmatikát, vexillológiát stb. Petra Sancta korábbi m ve, a De symbolis heroicis, libri IX (Antverpiae, 1634) már tartalmazott színjelölési táblát és szóbeli leírást is, de ebben még nem használta a vonalkázást színek jelölésére. A könyvben található Carafa-címereken a metszetek készít i a vörösnek megfelel részeket hol hálós (mai fekete), hol függ leges (mai vörös), hol vízszintes (mai

kék) vonalakkal díszítik. A m emblémáit a Plantin-Moretus levéltár tanúsága szerint jezsuita szerzetesek szolgálatában álló rézmetsz m vészek készítették, majd 1631 decembere és 1634 júniusa között Balthasar Moretus (1574-1641) számára André Pauwels (Andries Pauli, 1600-1639) dolgozta át. A m allegorikus címlapját Rubens készítette, melyen Mercur a m vészetet jelképezi. A metszet magyarázata a m 480. lapján olvasható. A címlapot Petra Sancta a zárszóban úgy méltatta, mint az emblematikus ábrázolás erejének kifejez dését. A m ben megtalálható Carafa portréja is, melynek metszetét Michel Natalis (Liege, 16101668) készítette el 1632-ben. Ezen metszet címerpajzsán szintén látható egyfajta árnyékolás vagy vonalkázás. A 264 ábrázolt embléma közül talán legérdekesebb a 146. oldalon a Francis Linus-féle mágneses óra els ábrázolása. A m a nemzetközi antikvár piac megbecsült darabja, jelenleg két eladó példányról tudunk 3400 és 4200 dolláros árakon. Bordázott gerinc , címkézett, aranyozott, korabeli b rkötésben. Sarkai kopottak, gerince teteje és alja a hajtásnál töredezett, fed lapja enyhén homorodott. A metszetek tiszta, er s lenyomatok, összességében jó állapotban. 160 000.-

248. Pilinszky János: Végkifejlet. Versek és színm vek. Bp. 1974. Szépirodalmi 123 l+ 1 lev. Dedikált példány! AH 21/158. Kiadói kartonkötésben, rajzos, eredeti véd borítóban, jó állapotban.

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

5 000.-

49


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

249.

254.

249. Pyrker János László, fels -e ri: A' szent hajdan' gyöngyei. - - után [ford.] Kazinczy Ferencz. Budán, 1830. Pesti Magy. Kir. Egyetem. 1 t. (címképmetszet, a szerz arcképe) LVIII l+ 3 sztl. lev.+ 262 l. Els magyar kiadás. Németül 1821-ben jelent meg Budán. Sz nyi 23/413. Korabeli, szakadozott gerinc papírkötésben, jó-közepes állapotban.

a Zádor-Rados: A magyar klasszicizmus építészete Magyarorszácon c. m b l. Opera 16/367. F zve, kissé kopott kiadói borítóban, a metszés egyenetlen. Jó állapotban.

8 000.250. Radnóti Miklós: Tajtékos ég. Versek. Bp. 1946, Révai. 114 l.+3 lev. Posztumusz els kiadás. A kötetet még - a hetven éve elhunyt - Radnóti állította össze, majd felesége egészítette ki a költ halála el tt írt verseivel. AH 21/163 Kiadói félvászon-kötésben, az eredeti, rajzos véd borítófedél és a fülszöveg a kötéstábla bels oldalára ragasztva. Jó állapotban. 4 000.-

3 500.253. Régi magyar legendák tára. Régi codexekb l, bev. és szótárakkal kiadja Toldy Ferenc. 5. kötet. A Debreceni legendás könyv. - A Krisztina legenda. Pest, 1858. Emich Gusztáv. XX+ 212 l. Ex Libris 49/348. Aranyozott gerinc , korabeli, félvászon kötésben, jó állapotban. 4 000.254. Rektor Béla, Dr.: A Magyar Királyi Csend rség oknyomozó története Cleveland, 1980. Árpád 552 l. AH 27/313. Aranyozott feliratú, kiadói nylkötésben, jó állapotban.

251. Radó Richárd: Pest-budai emlékek a XIX. századból Bp. 1941. Rózsavölgyi és Tsa. 264 l. Nyugat 26/432. Képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

8 000.-

255. Reményik Sándor: Két fény között. Versek. Kolozsvár, 1927. ESzC. 79 l+3 lev+VII+1 lev Lapszámozáson belül Bánffy Miklós négy egészoldalas rajzával. Számozott (457./?), el fizet k részére készült 2 500.példány. 252. Rados Jen : Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban. A magyar klasszicizmus építészete feladatainak tükré6 000.ben (Tipológia) 256. Róka P. Pál: Bp. 1943. Franklin ny. 1 lev.+303-415. l.+48 t.+1 A táncm vészet tankönyve. Elméleti és gyakorlati szaktérk.(kihajtható) tankönyv. Rajzokkal és eredeti choreographiai jegyzeDr. Loczka Alajosnak dedikált példány! Különlenyomat

50

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

257.

259.

tekkel. Táncztanítók számára. Nagyk rös, 1900. Ottinger Kálmán. 204 l+ 2 lev.+ 3 t. Sz nyi 19/382. Kés bbi igénytelen vászonkötésben, régi tulajdonosi névbejegyzéssel, közepes állapotban. Ritka!

gász, amikor a dán királyi udvar meghívására Északra utazik, ahol -mellesleg- elkezdi kutatni a lapp és finn népek történetét és nyelvét. Tanulmánya el ször 1770ben jelent meg Koppenhágában. Bár az 1771-es nagyszombati megjelenés az els kiadásnál valamivel 3 000.- gyakoribb, ez is rejt m vel déstörténeti érdekességet: itt jelent meg el ször nyomtatásban a Pray György ál257. Sághelyi Lajos: tal 1770-ben felfedezett Halotti beszéd és könyörgés Az üvegmívesség könyve szövege. Központi 100/83. Bp. 1948. Bp. Üvegesek... Ipartestülete. 500 l. Korabeli, egyszer kopott, foszlott papírkötésben, széles Nyugat 16/302. margójú példány, régi tulajdonosi névbejegyzéssel F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 30 000.3 000.260. Salacz Gábor: 258. Sági József, Dr.: A magyar kultúrharc története 1890-1895. Arccal Kelet Felé. Facing East. Cara a Oriente Bécs 1938. Szerz - Dunántúl ny., Pécs. 399 l. Caracas, 1985. Szerz 253 l + 1 térkép (színes, duplaAz egyház és állam törvényi szétválasztásának történeméret ) te. Helyenként ceruza-aláhúzásssal. Bihar 13/286, Fiala Ferencnek dedikált példány! Sági József (1908-?) Nyugat 19/382. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja 1944. május Modern m b rkötésben, az eredeti, kissé foltos borítófe30-t l. El dje Endre László volt. A kötetben egész oldadél ráragasztva, hozzá nem ill gerincvignettával. Jó állak golyóstollal aláhúzva és Fiala (?) lapszéli bejegyzélapotban. sei. 3 000.F zve, képes, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 261. Salgó Sándor, Dr.: 3 000.- Önismeret - emberismeret. Új gyakorlati jellem- és képességtan. (A gyakorlati embermegismerés enciklopé259. Sajnovics, (János) Johannes: diája.) 260 kép és 4 tábla. 200 analízis. Demonstratio. Idioma Hungarorum et Lapponorum idem (Pécs), 1944. Pannonia. 412 l. 1 kihajtható mell. (4 réesse. szes) Tyrnaviae, (1771.) Typis Collegi Academici Societatis Mike 49/674. Jesu. 8 lev+132 l. Kiadói félvászon-kötésben, eredeti illusztrált véd borítóA finnugor-magyar nyelvhasonlítás els jelent s kísérleban, jó állapotban. te! Sajnovics János (1733-1785) csillagász, a magyar 3 000.nyelvtudomány kiemelked alakja. Bécsben volt csillaA leütési árra +15% jutalékot számítunk!

51


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

262.

264.

262. Schütz Antal (szerk.): Szentek élete az év minden napjára. I-IV. köt. (4 db). Teljes! Bp. 1932-33. Szent István Társulat. 327 l. 367 l. 419 l. 440 l. Egészoldalas képekkel. Crystal 2006/207. Dúsan aranyozott, kiadói b rkötésben, jó állapotban. Ritka kötésváltozat!

gyászjelentése (1878.) szakadt, rossz állapotban. Aranyozott feliratú, korabeli (Gottermayer) vászonkötésben, jó állapotban. 5 000.-

266. [Simon István] Bugyi Sándor: A lú meg az én íletem sorja. - - az egísz világon, még az óperencziás tengeren tul is jól ismert debreczeni tajigás és hejjes pógár tapasztalatai a világ fojásárúl. 12 000.Debreczen é.n. Székely Imre. 1 lev.+159 l. A bels címlap hiányzik! Göre Gábor debreceni "roko263. Sebess Dénes: na" sorozatának egyik legritkább kötete. Nyugat Bethlen István gróf. Történelmi korrajz. Egy kortárs fel- 25/441. Magyar Könyvészet: 0, OSZK: 0. jegyzései. F zve, rajzos, foltos, gerincén hiányos kiadói borítóban. Bp. (1927) Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 1 t. (címkép Körülvágatlan, kissé rozoga példány. hártyapapírral) + 328 l. 2 500.AH 30/268. Aranyozott kiadói félb r kötésben, kicsit kopott, de jó ál267. Sinka István: lapotban. Denevérek honfoglalása. 4 000.Bp. 1941. Bolyai Akadémia. 96 l. Els kiadás! Dedikált példány: "...ajánlom szeretettel ezt 264. Séda Ern : az époszt a magyar szellemi harc szimbólumát..." /BoA párbaj. lyai könyvek/ Bp, 1882. Wilckens és Waidl. 1 lev. + IV + 182 + VII l. F zve, illusztrált kiadói véd borítóval, az utolsó oldalon Honterus 81/555. ceruzával írt jegyzettel, jó állapotban. címkézett gerinc , korabeli félvászon kötésben, jó álla3 000.potban. 5 000.-

265. A Sigray Alapítvány emlékünnepe Nagyk rösön, 1911. szeptember 10. napján. Nagyk rös, 1912. Ottinger ny. 102 l. 5 t. Dedikált példány! Hozzá tartozik: Sigray Márton

52

268. Sobó Jen : Középítéstan az "Erdészeti építéstan" els része Selmecbánya, 1898. Joerges XVI+755 l. "/Erdészeti építéstan. Három részben. Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület. Els rész: Középítéstan I. kötet/"

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

272.

275.

Kopottas, korabeli félb r kötésben, ceruzás aláhúzásokkal, enyhén foltos, jó állapotban.

AH 29/205. Aranyozott, kiadói (Gottermayer!) vászonkötésben, ki8 000.- sebb kopásokkal, egyébként szép állapotban. 8 000.-

269. Soltész István: Emberismeret az írásból Bajna, [193?], Neuwald ny. VII+ 167 l. Psyché 7/347. F zve, feliratos, eredeti papírborítóban. Jó állapotban.

273. Szabó L rinc: A Sátán m remekei. Versek. Bp., 1926. Pandora. 102 l+ 1 lev Dedikált példány! Els kiadás! A költ negyedik verses2 000.- kötete. Újabb, fekete m b r kötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva, jó állapotban.

270. Soltész Zoltánné: Magyarországi könyvdíszítés a XVI. században Bp. 1961. Akadémiai 195 l. + 1 lev. + LXXII l. (képanyag) + 1 lev. + 1 mell. (kihajtható) AH 29/202. Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

4 000.-

274. Szalay Lajos: Genesis. A graphic interpretativa by --. /124 drawings. Bev. David H. C. Reach./ New York, 1966. Madison Avenue Chur Press. 143 l. 3 000.- Dedikált példány! Els kiadás! Psyché 14/390. Aranyozott kiadói egészvászon kötésben, eredeti, szakadozott papírborítóval, jó állapotban.

271. Somlyó György: Emlék a jelenr l. Versek Bp. 1958. Szépirodalmi 1 t+ 98 l+ 1 lev. Dedikált (Major Tamásnak) példány! Kiadói félvászon kötésben, eredeti papítborítóban, jó állapotban.

6 000.-

275. Szécsy Imre-Oszlányi Kornél-Oszlányi JózsefFarkass Jen (szerk.): A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. 4 000.- Bp. (1931.) Orsz. Vitézi Szék. 1 t. (Horthy)+ 470 l+ 1 lev. 272. Stein Aurél: Gazdag képanyaggal. Ex Libris 52/210. Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. Az angol eredeti nyoFakult aranyozású, kopottas, kiadói vászonkötésben, jó mán átdolgozta Halász Gyula állapotban. Bp, 1913. Term.tud. Társ. IX l.+1 lev.+667 l.+16 t.+ 1 8 000.térkép (különálló, hajtogatott, a kötet végén) A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

53


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

277.

280.

276. Székely Sándor (dr. Nuszbek Sándor): Sámson. A Magyar Tudományos Akadémia által a gróf Nádasdy-féle száz aranyas jutalommal koszorúzott költ i elbeszélés. Bp. 1911. Franklin. 61 l. A szerz Beregszászon keltezett dedikációjával (itt volt királyi ügyész). A török korban játszódó elbeszél költemény 2., b v. kiadása. Aranyozott kiadói angolvászon, kit n állapotban.

279. Szerdahelyi Sándor (szerk.): A magyar bohémvilág - Budapesti ujságírók almanachja 1908-ra Bp. 1908. Bp. Ujságírók Egyesülete. 483 l.+ 42 sztl. lev. (Széttekintés - Hirdetések) "Bér, Honti, Pogány, Sarkadi rajzaival és sok illusztráczióval." Nyugat 17/434. Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, szép állapotban.

2 000.277. Szekér Joákim (Alajos): Magyarok' eredete a' régi és mostani magyaroknak nevezetessebb tselekedeteivel együtt. I-II. könyv. Pozsonban és Komáromban, 1791. Wéber Simon Péter. XVI+317 l+13 lev.; XII+374 l+11 lev. Els kiadás! Másodszor 1808-ban jelent meg. Központi 120/415. Szakszer tlenül javított, korabeli félb r kötésben, javításra szoruló állapotban.

6 000.-

280. Szerelem' példája, az-az szerentsés florentziai; vagy- is Della- Valle olasz grófnak magátúl egybeszedett történeti, mellyeket a magyar ifjúságnak kedvekért, a haza fiainak gyönyörködtet múlatságára németbül magyarra fordított Kép Gejza László Bétsben 1784-dik esztend ben. Vác, 1787. Ambró F. 1t. (rézmetszet)+5lev +269 l. "Az én kezeim között is van most eggy: Szerentsés Florentziai vagyis la Valle olasz grófnak történetei, fordítá 12 000.- Kép Gejza László. Hogy az Istenek töressék el a kezét." (Kazinczy lev. II.137.) AH 25/308. 278. Szentimrei Márton: Szakadt gerinc , kés bbi félvászon kötésben. Címlapja Szent Benedek élete és hatása s a szerzetesi intézmény tetején a szöveget is érint hiány, a könyvtest ép, borítója történelmi és társadalmi jelent sége. A pannonhalmi sz. javításra szorul. Tulajdonosi névbejegyzéssel Benedek-rend által 1880-ban, sz. Benedek születésé12 000.nek 1400-ik évfordulóján tartott emlékünnepre írta - -. Komárom, 1880. Ziegler Károly. 500 l. 281. Szöll sy Ferencz: Laskai 17/475. Kossuth és a magyar emigratió török földön. Irta: --, a A címlap és az utána következ , ajánlást tartalmazó olmagyar emigratió tagja. (Függelék: Utirajzok.) dal aljából 3,5 cm-es csíkot levágtak, szöveghiány nincs. Lipcse, 1870. [Pest, 1870. Heckenast] XIV l+ 1 lev + Korabeli, aranyozott, álbordázott félvászon-kötésben, kis 239 l. kopásnyomokkal, jó állapotban. Szöll sy Ferenc (1806-1854.) Kossuth elnöki titkára, 14 3 500.- nyelven beszélt. 1853-ban büntetlenül hazatérhetett,

54

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

282.

284.

talán azért, mert egyik életrajzírója szerint (Napkelet 1854.) fedezte fel az osztrákoknak a Kossuth által az Állion hegy tövében, Orsovánál 1849-ben elásatott magyar koronát és a koronázási jelvények rejtek helyét. (Bár mások szerint Wargha István, az 1848-as magyar külügyminisztérium volt titkára fedte fel a rejtekhelyet...) Aranyozott gerinc , korabeli félvászon kötésben, magánkönyvtári bejegyzésekkel, szép állapotban.

lagvizsgáló-Intézet nagyobb kiadványai 2./ Az ógyallai csillagvizsgálóban 1918-ban elkészült és részben ki is nyomott kiadványt a Felvidék elvesztése és a csillagvizsgáló Svábhegyre költöztetése, valamint az infláció miatt csak 1925-ben sikerült megjelentetni. Ritkán felbukkanó csillagászati monográfia, árverésen tudomásunk szerint még nem szerepelt! F zve, kiadói borítóban, gerince kopottas, de összességében jó állapotú példány.

4 000.-

8 000.-

282. Takács L. András: Legendás felvidék. Legendák a felvidéki várakról Bp., (1938). Dante. 134 l+ 1 lev. + 16 tábla Opera 21/271. Képes, kiadói félvászon kötésben, gerince behasadt, közepes állapotban.

285. Tasso, Torquato: A megszabadított Jeruzsálem. Ford. Jánosi Gusztáv. 12. köt. Bp. 1893. Szent István Társ. 1 t. (a szerz arcképe), XXV l. 3 sztl. lev. 326 l.; 331 l. Sz nyi 24/501. 3 000.- Festett, kiadói egészvászon-kötésben, körül piros élmetszéssel.

283. Tamkó Sirató Károly: Kozmogrammok Bp. 1975. Szépirodalmi 1t+ 176 l Dedikált példány! Múzeum 9/304. Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

5 000.-

286. Temesváry Ferenc: Pisztolyok. A Magyar Nemzeti Múzeum t zifegyvergy jteménye I. Bp. 1988. Akadémiai 496 l.+94 t. 4 000.- AH 23/344. Kiadói vászonkötésben, eredeti, képes, feliratos papírborítóban, a papírborító hátsó részén kis gy r déssel, sérüléssel, jó állapotban.

284. Tass Antal: Változó csillagok photometrikus megfigyelései. Ógyalla 1918. - Bp. 1925. M. kir, Csillagvizsgáló -Intézet - Stephaneum ny. 327 l. /A Konkoly-alapítványú budapesti Magyar Királyi Csil-

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

4 000.-

55


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

287.

290.

287. Térkép, látkép, atlasz Budapest Székesf város övezeti térképe Építésügyi Szabályzathoz. Kiadta: a F városi Közmunkák Tanácsa. Bp, [1910 körül]. Klösz György és Fia Térképészeti M intézet. M.: 1:12500 Színes, négy hajtogatott szelvényb l álló, nagy méret térkép. A szelvények mérete: 760x1045 mm. Fabó-Holló 2623. Studio24/359. Szelvényenként hajtogatva, eredeti, enyhén sérült kartontokban. Szép példány, ritka térkép!

borból... Két kockás papírlap, a hajtásnál, ahol a kapcsok összefogták a füzetet, kisebb, a rajzolt részt nem érint hiánnyal. Piros tussal és vízfestékkel készült ritka és egyedi darab 6 000.-

290. Térkép, látkép, atlasz Hartmann Schedel: Buda fametszet látképe Nürnberg, 1493. 24x51 cm (képméret), Megjelent: Hartmann Schedel: Liber Chronicarum (Nürn15 000.berg, 1493) cím munkájának német nyelv els kiadásában. Buda els ismert ábrázolása. A fametszet 288. Térkép, látkép, atlasz. "A Duna-völgy és környéke. Szerkesztette Bognár Gá- eredeti rajza "A feltevések szerint, még Mátyás király bor, Dr. Kéz Andor, Dr. Rónai András, Dr. Takács József, életében, a helyszínen készült." (Rózsa: Bp. legszebb. 6.) Tallián Ferenc és Dr. Teleki Géza. I-II. lap." Az eredeti rajzot feltehet en a krónika két rajzolója, Bp,1947. Magyar Földrajzi Intézet. Kétlapos térkép, a Michael Wolgemuth és Wilhelm Pleydenwurff közösen teljes mérete 228 x 164 cm készítette. Rózsa: 118. Rózsa: Bp. legszebb 5, 6. NebeHonterus 86/28. hay-W. 627. Szépen színezett fametszet, tetején teljes német szövegA lapok hajtogatva, jó állapotban. 8 000.- gel, paszpartuzva, min ségi fakeretben, szép állapotban. A két lemezr l nyomott kép hátoldalán Strassburg fele 289. Térkép, látkép, atlasz látható. A papír jobb szélén szakszer restaurálással póHabarovszk és Harbin környékének vízrajzi és dombortolt, a képmez t is érint , 0-1 cm széles csík, alsó részén zati kéziratos térképe középen a képmez t nem érint pótlás. [H.n.], 1918. 2 db. 21,8x34,5 cm-es kockás füzetlap 420 000.A térkép hátoldalán ceruzás kézírással: "Szökés 1918ban irány Chabarovsk - Karbinig hajón Amur - Ussuri - 291. Térkép, látkép, atlasz Sungari folyókon, Karbintól - Sanghaiig vonaton". A két Hungariae Regnum város távolsága légvonalban 700 km, csónakkal elég Amsterdami, [~1662.] Apud Johannem Janßonium hosszú ideig tarthatott az út. A térkép rendkívül precíz 40,3x49,1 cm 18 szelvényen és pontosan ábrázolja még a kis folyóparti falvakat is. Az 1636-os térkép újrametszett változata. (Szántai: Csak érdekes adalék, hogy Hugyecz László, Sanghaj Janssonius 3/B) Már szerepel rajta Új-Zrínyivár, mely f építésze is ezen az úton szökött meg a hadifogolytá- 1661-62-ben épült. A XVII. században a térképészek

56

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

291.

294.

egymásról másolták térképeiket, erre bizonyíték az Orteliusnál felbukkanó, a Tihanyi-félszigetet fordítva, a déli partról belógva történ ábrázolás.Mivel ebben az id ben ez a terület hadszíntér volt, senki sem jött el ellen rizni a helyes fekvést és a török ki zéséig újra és újra felbukkant ez a kartográfiai baki. Ez a ritka változat az utóbbi húsz évben - tudomásunk szerint árverésen nem szerepelt. Kartonra vont, 8,8x13,9 cm-es lapokon, hátoldalukon egykorú számozással. Az egész "pakli" egykorú, b rrel bevont karton tokban. A tok sarkai lekoptak, a térkép tiszta, jó állapotban. Ritka!

with more then 5000 inhabitants. 122x44,5 cm-es színes, kihajtható táblázat. [Bp. 1920. után] A színes, hajtogatott, dekoratív papírtérkép több helyen javítva, közepes állapotban, a táblázat eredeti papírborítóban, jó állapotban. 6 000.-

294. Térkép, látkép, atlasz "Typus Orbis Terrarum" [Világtérkép] Frankfurt am M. 1641. Merian 25x17 cm (képmez ) rézmetszet Megjelent Tomasso Garzoni: Piazza Universale c. m ve 60 000.német kiadásának 369. oldalánál (ez jelezve van a lemezen is). Az ábrázolás Goos-Janssonius: Atlas Minor világtérképének alapján készült. A térkép Kaliforniát 292. Térkép, látkép, atlasz. szigetnek mutatja, a déli félteke nagy részén Terra Knyahinya Ungmegyei falu határában 1866 Junius 9. Australis terül el. A két 14 cm-es félgömb körül Nap, d.u.5 órakor történt Meteork -esésnek térképe Szabó Hold és állatábrázolások. Középen héberül a Jehova Józseft l 1869. felirat olvasható. Shirley 356. Pest, 1869. Rohn és Grund 53,5x76 cm (Mérték 1:400) Régi, ragasztott paszpartuban, a térkép a papírkeret hátHonterus 78/31. lapjára több helyen ragasztva, körben legalább 1 cm leSzínes, hajtogatott, k nyomatos térkép, néhány apró sza- takarva. A metszet tiszta, er s levonat, jó állapotban. kadással, jó állapotban. 60 000.5 000.-

293. Térkép, látkép, atlasz Kogutowicz Károly: Magyarország néprajzi térképe. Tervezte - -. (3. kiad.) Bp. 1927. Kókai 94x61 cm A borítékrajz s a térkép keretdíszében elhelyezett címerrajzok Budai István munkája. Mérték: 1:1,000.000. Hozzá tartozik: The townships and villages of Hungary

295. Tersánszky Józsi Jen : Szerenád - Vadregény Bp. 1959. Magvet 467 l+ 2 lev. Dedikált példány! Kiadói vászonkötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban.

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

3 000.-

57


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

296.

301.

296. Tillmann László: Kétezeréves város. Ifjúsági elbeszélések Budapest múltjából. Bp., 1938, Szerz . (Pátria ny.) 190 l+ 1 lev. Ábrán Zoltán egészoldalas rajzaival. Krisztina 22/442. Rajzos, feliratos, kiadói félvászon kötésben, jó állapotban.

Bp. 1911. Franklin. 1 t. (díszcímlap)+344 l. Studio 14/89. A címlapverzón egy református pap ("Pali") tintával írt verses ajándékozó bejegyzése felesége számára. Aranyozott, bordó kiadói egészb r kötésben, körül aranymetszéssel, jó állapotban. 2 500.-

2 000.-

300. Tormay Cecile: Álmok. A M. O. V. E. 1920. évi naptára részére írta - -. 297. [Toldy István]: Márton Ferenc rajzaival. Öt év története. 1867-1872. Második kiadás. (Bp., 1920. Hornyánszky Viktor ny.) 61 l. Bp, 1878. Ráth Mór 2 lev+ 262 l+1 lev. "Ebb l a könyvb l 100 számozott példány készült a Babel 1/417. szerz és az illusztrátor kezevonásával." Ez számozatF zve, felvágatlan, körülvágatlan, kopottas, sarkain hiá- lan. Lapszámozáson belüli egészoldalas képekkel. Denyos, kiadói papírborítóban, jó-közepes állapotban. kameron 12/273. 4 000.- Képes, feliratos, kiadói papírkötésben, jó állapotban. 1 000.298. Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. A parasztság szemléletének és eszméltségi fokának lélektani vizsgálata. Szeged, 1935. (Prometheus ny.) 123 l Els kiadás! /Közlemények a Szegedi Ferencz JózsefTudományegyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetéb l IV. szám/. Terjedelemben is eltér a Szegedi Fiatalok M vészeti Kollégiuma által jegyzett második kiadástól. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, felvágatlan, jó állapotban. 3 000.299. Tompa Mihály: Olajág. Elmélkedések fohászok és imák. Hölgyek számára olvasó- és imakönyvül írta --. Hetedik kiadás.

58

301. Toroczkai Wigand Ede: Régi kert s míesei - Cserényös házak - Öreg csillagok Hajdonába régös régön - Hímes udvar Bp, 1916-17. Táltos 196 l+ 2 lev; 29 l. 1 sztl. lev. 16 t. (a szerz rajzai); 37 l; 20 lev.; XVII+106 l. (képanyag)+ 4 t. (színes) A szerz legjelent sebb munkáinak gy jteménye. Aranyozott feliratú, kopottas, korabeli félb r kötésben, az eredeti papírborítók belekötve, jó állapotban. 30 000.302. Tóth Béla: Magyar ritkaságok. - Curiosa Hungarica. Gy jtötte és magyarázta - -. Bp. 1899. Athenaeum. 329 l+ 1 lev. Els kiadás!

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

304.

305.

Aranyozott feliratú, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

könyv egyik fejezete a tolvajnyelvvel és az álnevekkel foglalkozik, mintegy 250 nevet sorol fel egy per iratai 2 500.- alapján. Dekameron 9/418. Címkézett gerinc , egyszer , újabb vászonkötésben, egy helyen piros tollnyomokkal, jó-közepes állapotban.

303. Tóth Béla: Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi. Második, javított és b vített kiadás. Bp. 1901. Athenaeum XV+506 l.+1lev. AH 27/374. Festett, dombornyomású, aranyozott, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

5 000.-

306. T t s Ede: A Berettyó partjáról. (Elbeszélések). Gyoma, 1904, Kner Izidor. 139 l., 2 lev. A kötést Kner Vilmos tervezte. Múzeum 8/310. Kiadói, festett, ezüstözött, szecessziós díszítés egészvá4 000.- szon-kötésben. 3 000.-

304. Tóth Ferentz: A Magyar- és Erdély országi protestáns ekklésiák históriája. Els darab. (Unicus.) Komárom, 1808. Weinmüllerné. XII. 14-462 l.+ 1 lev. Tóth Ferenc (1768-1844.) pápai ref. püspök. Sz nyi 20/538. címkézett gerinc , korabeli lekopott papírkötésben. jó-közepes állapotban.

307. [Tragor Ignác] Váci Náci: Váci vidámságok. A Vácra és váciakra vonatkozó válogatott viccek, versek, víg történetek, adomák és tréfák új sorozata. Összegy jtötte - -. Vác, 1924. Váci Múzeum Egyesület 160 l. /Váci könyvek 14./ Tragor Ignác (1869-1941.) jogász, mecénás, helytörténeti író. Aranyozott gerinc , korabeli félvászon kötésben, jó álla6 000.- potban. 3 000.-

305. [Tömörkény István]: Betyárlegendák. Az alföldi rablóvilág történetei. Els könyv. (Unicus!) Szeged, 1901. Engel Lajos kiadása. 156 l. Az els kiadás 1898-ban jelent meg név nélkül. Juhász Gyula a szerz r l írott életrajzában Tömörkényt nevezi meg szerz nek. Péter Lászlótól tudjuk, hogy a könyvnek nem mindegyik írása származik Tömörkényt l, Cserzy Mihály (Homok) társszerz je a ritka kis kötetnek. A

308. Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög-római mythologia. A klasszikus ókor istenei és h smondái. Képmellékletekkel és szövegrajzokkal. Bp. (1936) Gy z Andor. 284 l+ 16 t. Els kiadás! Psyché 9/171. Aranyozott, dombornyomású, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

3 000.-

59


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

309.

313.

309. Tulipánkert. 48 nemzeti dal és magyar gondolat. Összegy jtötte Endrei Zalán. Bp. 1906. Globus. 125 l. A Tulipánkert Mozgalom az 1905-06-os politikai válság idején alakult, ennek céljait szolgálja a kor ismert költ inek verseit és politikusainak gondolatait közreadó kötet. A gondolatok közül több ma is érvényes, így pl. Vázsonyi Vilmosé: "Silány alkotmány, mely gy löli a népet. Silány nép, mely gy löli alkotmányát. Egybeforrva k a földi istenség, mely gy ztesen dacol a pokol minden tüzével." Festett, préselt, Dárday Aladár m helyében készült, enyhén foltos kiadói egészvászon-kötésben, összességében jó közepes állapotban.

sos diplomata lett. F zve, foltos kiadói borítóban, közepes állapotban. 3 000.312. Váci Mihály: Nincsen számodra hely! Bp. 1957. Magvet 114 l+ 1 lev. (szövegközti képekkel) Dedikált példány! A költ második verseskötete. Kiadói félvászon kötésben, eredeti papírborítóban, jó állapotban. 3 000.-

313. Vadászat Benk Pál, Kézdivásárhelyi: A vadászat. Gyakorlati 2 000.- szakkönyv. Bp. 1935. KMENy 1t.+467 l. (szövegközti képekkel) AH 23/358. 310. T z Tamás: Aranyozott feliratú, zöld, kiadói vászonkötésben, jó állaSzemünkt l kék az égbolt. (Versek.) potban. München (1982) Herp K. - Amerikai Magyar Írók. 189 8 000.l+1 lev Dedikált példány! F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

314. Vadászat Bertóti István: Vadgazdálkodás és vadászat. Els ki2 500.- adás! Bp. 1956. Mez gazdasági 299 l+ 4 t.(színes) Opera 18/459. Képes, feliratos, kiadói félvászon kötésben, közepes állapotban.

311. Ujpéteri Elemér: Az olasz korporativ törvényhozás Bp, 1936, Egyetemi Olasz Szövetség 69 l.+1lev. Dedikált példány! /Egyetemi Olasz Szövetség kiadványai 1./ A fasiszta korporatív állam felépítésének ismertetése. A kötet szerepel a Fasiszta, szovjetellenes... tiltólistán. A szerz egy évvel kés bb, 26 évesen hivatá-

60

3 000.315. Vadászat Buzády Tibor: Magyar kutyafajták. München, 1975. "Vagyunk" 127 l. (szövegközti képekkel)

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

316.

319.

AH 21/202. F zve, képes, feliratos kiadói papírborítóban, jó állapotban.

Sz nyi 28/567. Korabeli félvászon kötésben, régi névbejegyzéssel, jó állapotban.

3 000.-

8 000.-

316. Vadászat Csathó Kálmán: A Katalin-fürd . Regény Bp. (1930.) Singer és Wolfner 339 l. Kittenberger Kálmán részére dedikált példány! F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, kopott, foltos, gerincén sérült, közepes állapotban.

320. Vadászat Széchenyi Zsigmond: A szarvas selejtezése. Bp. 1948. Független ny. 87 l. AH 20/310. F zve, töredezett, kiadói papírborítóban, közepes álla30 000.- potban. 2 000.-

317. Vadászat Fekete István: Halászat Bp. 1955. Mez gazdasági 231 l. (szövegközti képekkel) Honterus 83/535. F zve, gerincén hiányos, rozoga példány

321. Vadászi Erzsébet: A bútor története Bp. 1987. M szaki 243 l (gazdag, részben színes képanyaggal) 3 500.- Ex Libris 47/402. Kiadói vászonkötésben, eredeti, képes, feliratos papírbo318. Vadászat rítóban, szép állapotban. Kittenberger Kálmán: Vadász- és gy jt úton Kelet-Af4 000.rikában. 1903-1926. Nagybányai Horthy Jen el szavával. Harmadik kiadás. Bp. (1934.) Franklin-Társulat 388 l.+ 65 t.+1 térkép 322. Vámbéry Ármin: AH 23/371. A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány. Aranyozott feliratú, zöld, kiadói vászonkötésben, fakult, Bp, 1882. MTA. XV + 527 l. kopottas, egyébként jó állapotban. A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó-vállalata 3 500.- sorozatában jelent meg. Ugyanebben az évben egy nagyobb terjedelm változatot is kiadtak. Honte319. Vadászat rus79/582. Makay Béla: Hegyen-völgyön. Természeti és vadászkéKopottas, korabeli félvászon kötésben, de jó állapotban. pek. A szerz tollrajzaival 4 000.Bp. 1911. Franklin-Társulat 220 l+ 1 lev. A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

61


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

323.

325.

323. Vámbéry Ármin: Nyugot kulturája keleten. Bp, 1906. MTA [nyomt. Hornyánszky V.] VIII + 423 l. Els kiadás. A MTA Könyvkiadó Vállalata új folyamának LXVII. kötete. Honterus84/392. Gerincén kopott, kiadói sorozat-vászonkötésben, régi tulajdonosi névbejegyzésekkel, jó állapotban.

327. [Vay Sándor] D'artagnan: Régi magyar társasélet. El szóval ell. [Ágai Adolf] Porzó. 1-2. köt. Bp. 1900. Athenaeum. 479 l.; XIV+ 518 l. Laskai 11/370. A két kötet egységes, kiadói, festett és aranyozott egészvászon kötésben, foltos de jó állapotban. 8 000.-

4 000.324. Varga János: A babonák könyve. A magyar orvosok és természetvizsgálók által 300 forint díjjal jutalmazott pályam . Arad, 1877. Szerz (Gyulai István ny.) 208 l+ 1 lev. Laskai 17/521. Aranyozott gerinc , korabeli félvászon kötésben, jó állapotban.

328. Verlaine, Paul: N k. [H.n., ~1920. Ny.n.] 101 l. Számozott (15/300.) példány! Honterus 73/528. Bordázott gerinc , kiadói félb r kötésben, jó állapotban. 5 000.-

3 000.329. Vértessyné-Makfalvay Gizella: Apróságok. [Tárcalevelek. Rajzok és elbeszélések] Székesfehérvárott, [1886] Székesfehérvár és Vidéke Könyvny. VI l.+1 lev.+247 l. A szerz a Pápai Lapokban megjelent tárcáit gy jtötte kötetbe, sok érdekes helyi vonatkozású eseményr l számolt be az országot járva. A munka Veszprémben és Székesfehérvárott csaknem egyid ben jelent meg, azonos terjedelemmel. OSZK: 0. 9 000.- Préselt, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, körül aranymetszéssel. Néhány apró kopástól eltekintve szép 326. Vargha Albertné - Vargha Albert: példány Magyar-portugál társalgó és nyelvtani alapelemek 3 000.Sao Paulo, 1936. Aurora ny. 135 l+ 1 lev. F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. 325. Varga Nándor Lajos: Vonalm vészet. Gondolatok a rajz és nyomtatott vonalvilág m vészetér l. Bp, 1944. (Szerz - Képz m. F iskola Grafikai Osztálya) VI + 281 l+ 1 lev. Lapszámozáson belül 56 lev. illusztrációt tartalmaz. Aláírt példány! Studio 12/396. Feliratos gerinc , egyszer vászonkötésben, els el zéklapja hiányzik, egyébként jó állapotban.

2 000.-

62

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


www.karpatiesfia.hu info@karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

330.

335.

330. Vida Péter: F zve, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban. Az oláhok. Történetpolitikai tanulmány. 5 000.Bp., (1929). Makkay. 152 l /Erdélyért 5. kötet/ Opera 23/642. 334. Wertner Mór, dr.: Aranyozott feliratú, kiadói félb r kötésben. jó állapotban. Az Árpádok családi története. Több nemzedékrendi 4 000.táblával. Nagy-Becskereken, 1892. Pleitz Fer. Pál. VIII+629 l+ 2 331. Villon, Francois: lev.+ 5 tábla (kihajtható) A Kis Testamentum. Fordította Kálnoky László. Illusztrál- /Történeti Nép- és Földrajzi Könyvtár LI./ Opera ta Szász Endre. 23/586. Bp. 1983. Helikon 40 l. (7 színes táblával) +1lev. Kiadói, aranyozott félb r sorozatkötésben, kopottas, de Számozott (XXXIV/L.) és aláírt (Szász Endre) példány! jó állapotban. (Valami elmeháborodott a m vész aláírását olvashatat8 000.lanul halványra vakarta...) "A különleges könyvek gy jt i számára az I-L-ig római számmal ellátott kiadói 335. [Whatman, I.]: példányok kereskedelmi forgalomba nem kerültek." A A' jó gazda-ember, vagy-is olly hasznos könyvetske, könyvet Szántó Tibor tervezte. AH 25/362. melyben A' szorgalmatos, és gondos gazdáknak szá"Készült kézimerítés papíron, Suedel Luxe velur kötésmakra, az házaikban, házaik körül és küls gazdaságben". Véd fóliával, körülvágatlan, szép állapotban. jokban sok el l-fordulandó hasznos dolgok 8 000.fel-jegyeztetnek. Anglus nyelvb l magyarra fordította K -halmi Fekete Gergely. 332. Wartha Vincze: Pozsonyban és Pesten, 1798. Landerer 1 t.(rézmetszet)+ Az agyagipar technológiája. 2 lev+ 230 l+ 2 lev. Bp., 1892, K.M. Term.-tud. Társ. (Franklin ny.) VI l+1 Els kiadás! A magyar nyelv mez gazdasági irodalom lev+ 240 l+25 t alapkönyve. Az angol eredeti magyar viszonyokra átKrisztina 18/448. dolgozott kiadása. Három részre tagolódik: az els Kiadói vászonkötésben, jó állapotban. kett mez gazdasággal, az utolsó pedig ház körüli te4 000.- end kkel (kertészet, házi orvoslás) foglalkozik. Érdekes a kötet végén található felsorolás a hasonló témában 333. Weöres Sándor: akkoriban megjelent magyar könyvekr l. A falusi életÁthallások képet ábrázoló rézmetszet Weinmann munkája. A m Bp. 1976. Szépirodalmi 87 l+ 2 lev. 1804-ben másodszor is napvilágot látott. Az utóbbi Dedikált példány! A leütési árra +15% jutalékot számítunk!

63


www.karpatiesfia.hu

Budapest, Múzeum körút 29. (+361) 318-58-57

info@karpatiesfia.hu

335.

337.

harminc évben csak egyszer szerepelt árverésen. Központi119/50. Felirat nélküli, új egyszer vászonkötésben, régi tulajdonosi névbejegyzéssel, jó állapotú ritkaság 40 000.336. Zádori János: Spanyol-út. 1868. Pest, 1869. Athenaeum. 429 l. Központi 114/345. Aranyozott gerinc , korabeli vászonkötésben, jó állapotban. 4 000.337. Zajti Ferenc (ford): Zarathustra Zend-Avesztája. Magyar nyelvre átültette és bevezet tanulmánnyal ellátta - -. Bp. 1919. Szerz . (Magyar Sajtó.) 162 l+ 1 lev. Hozzá tartozik: Modi: A Zend-Aveszta vallási rendszere. Bp. 1925. Bp. Házinyomda 68 l. Az els fekete vászonkötésben, az eredeti borító ráragasztva, a második f zve, mindkett jó állapotban. 3 000.-

64

A leütési árra +15% jutalékot számítunk!


15. tétel:

FÜGGELÉK

A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. Kiadja a M, Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Bp. Kilián biz. I.kötet: A Balatonnak és környékének fizikai földrajza I.rész: A Balaton környékének földrajzi leírása, orográfiája és geologiája. 1. szakasz: Lóczy Lajos: A Balaton környékének geologiai képz dményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése. 1913. VIII+617 p.+1 tábl.+XV t. (részben színes) -Geologiai, petrografiai, mineralogiai és ásványchemiai függelék. 1911. 189 l.+ 1 t.+2 térk.; 169 l.+2 t.; 13 l.; 17 l.; 2 l.; 18 l.+5 levélen XI tábl..; 16 l.; 17 l. -Geofizikai függelék I-III.szakasz. 1908. 28 l.+1 térk.; 61 l.+1 lev.; 27 l. -IV. szakasz: Réthly Antal: Földrengések a Balaton környékén. 1912. 43 l. -Függelék: A Balatonmellék palaeontologiája I. kötet. 1912. 43 l.+2 t.; 21 l.+3 t.; 17 l.+4 t.; 21 l.+2 t.; 21 l.+1 t.; 300 l.+2 lev.+18 t. -Függelék: A Balatonmellék palaeontologiája II. kötet. 1912. 57 l.+1 lev.+5 t.; 127 l.; 97 l.+9 t.; 203 l.+10 t.; 54 l.+3 t..; 96 l.+16 t.; 8 l.+1 t. -Függelék: A Balatonmellék palaeontologiája III. kötet. 1911. 17 l.+1 lev.+1 t.; 24-31. l.+1 lev.+1 t.; 26 l.+2 lev.+2 t.; 71 l.+11 lev.+11 t.; 28 l.+2 lev.; 35 l.+4 lev.+4 t.; 22 l.+1 lev.; 88 l.+11 lev.+10 t.; 81 l.+2 lev.+2 t. -Függelék: A Balatonmellék palaeontologiája IV. kötet. 1911. 55 l.+2 lev.+2 t. (színes); 74 l.+4 lev.+3 t.; 192 l.+4 lev.+3 t.;34 l.+3 lev.+2 t.; 36 l.; 50 l.+2 lev.+2 t.(az egyik színes); 15 l.; 66 l.+2 lev.+1 t.(2 helyett!!!);12 l.; 30 l.+1 lev.; 24 l.+7 lev.+6 t. II. rész: Cholnoky Jen : A Balaton hidrografiája. 1918. 316 l.+1 lev.+VII t.(kihajtható) -Függelék: Rigler Gusztáv: Adatok a Balatonparti talajvizek ismeretéhez. 1911. 29 l. III. rész: Cholnoky Jen : A Balaton limnologiája. 1897. 1 t.+118 l.+1 lev. IV. rész. I. szakasz: Sáringer János Kándid: A Balaton környékének éghajlati viszonyai. 1898. 122 l.+1 lev.+10 térk. II. szakasz: (HIÁNYZIK!) Bogdánffy Ödön: A Balaton környékének csapadékviszonyai. 1898. 2 l.+XVIII térk. III. szakasz: Bernátsky Jen : A Balaton-vidéki növényfenologiai megfigyelések eredményei. 1906. 55 l.+1 térk.(színes) V. rész: I. szakasz: Sáringer János Kandid: A tó h mérsékleti viszonyai. 1900. 51 l.+1 lev. II-III. szakasz: Cholnoky Jen : A Balaton színtüneményei Harkányi Béla: Hullámos vízfelületek fénytükrözési jelenségei. 1906. 58 l.+2 t. (színes); 19 l. I

V. szakasz: (HIÁNYZIK!)Cholnoky Jen : A Balaton jege. 1907. 103 l.+21 t. VI. rész: Ilosvay Lajos: A Balaton vizének chemiai viszonyai. 1898. 27 l. -Függelék: Weszelszky Gyula: A keszthelyi Hévíz tó termékeinek chemiai vizsgálata. 1911. 27 l. II. kötet: A Balaton tónak és partjainak biologiája I. rész: A Balaton faunája. Entz Géza vezetése alatt írták: Brancsik Károly, Daday Jen , Francé Rezs , Lovassy Sándor, Méhely Lajos stb. 1897. XXXIV l.+1 lev.+252 l. -Pótlék az I. részhez: Entz Géza, ifj.: Adatok a Balaton planktonjának ismeretéhez. - Weiss Arthur: Pótlék a Balatontóban és környékén él puhatest eknek felsorolásához Kormos Tivadar: II. pótlék a Balaton-tóban és környékén él puhatest eknek felsorolásához 1903. 26 l.; 24 l.+2 lev.; 16 l. II. rész: A Balaton florája. I. szakasz: Istvánffi Gyula: A Balaton moszatflorája. 1897. 140 l.+1 lev. -Függelék: Pantocsek József: A balatoni kovamoszatok. 1902. 142 l.+18 lev. +XVII t. II. szakasz: Dejtéri Borbás Vince: A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és edényes növényzete. 1900. 431 l.+3 t. -Függelék: Lovassy Sándor: A keszthelyi Hévíz tropikus tündérrózsái. 1908. 82 l.+1 térk.+5 lev.+4 t. (kett színes) III. kötet: A Balaton környékének társadalmi földrajza. I. rész: A Balatonmellék történelme I. szakasz: Rhé Gyula:

s- és ókori nyomok Veszprém körül.

1906. 29 l.+1 lev.+1 t. (színes, litografált, kett s!) II. szakasz: Kuzsinszky Bálint: A Balaton környékének archaeologiája. Lel helyek és leletek. 1920. XVI+220 l. III. szakasz: Békefi Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. 1907. 376 l.+1 térk. (kihajtható) IV. szakasz: A Balaton és vidéke a történeti korban. I. rész: Makay Béla: A Balaton a történeti körban. 1913. 254 l.+3 térk. (ebb l 1 színes, kihajtható) II. rész: Jankó János: A Balaton-melléki lakosság néprajza. 1902. VIII+428 l.+1 lev.+6t. (ebb l 3 színes, egy kihajtható) III. rész: NEM JELENT MEG! (Bartucz: A Balaton melléki lakosság anthropologiája) IV. rész: Bolemann István: A Balatonparti fürd k és üdül helyek leírása. 1900. 55 l.+II-IX. térk. (színes, az I. térk. hiányzik!) V. rész: Sziklay János: A Balaton bibliografiája. 1904. 58 l.+1 lev. Atlasz. Lóczy Lajos: A Balaton tónak és környékének részletes térképe. Tervezte: - -. 1902. Az eredetileg négy lapból álló színes térkép A/4-es szelvényekb l álló, jó min ség fénymásolata!


JEGYZETEK

........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................


JEGYZETEK

........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................


IMPRESSZUM

Kárpáti és Fia Antikvárium H-1053 Budapest, Múzeum körút 29. www.karpatiesfia.hu | info@karpatiesfia.hu (+361) 318-58-57

és

partner

Kiadja a Kárpáti és Fia Antikvárium, 2014. Összeállította: Kárpáti Frigyes Szerkesztette: Kárpáti Gergely Nyomdai munkák: Lombos nyomda


204.

214.

247.

259.

290.

291.

291.

294.

293.

301.

316.


Kárpáti és Fia Antikvárium 33. árverési katalógus  

A Kárpáti és Fia Antikvárium (volt Antiquarium Hungaricum) 33 árverési katalógusa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you