Page 1

30

LIV & LEDELSE

NR. 25 – FREDAG 7. AUGUST 2009 – UKEAVISEN LEDELSE

Blåstrømpene kommer: Flere kvinner enn menn tar universitetsutdannelse, og disse kvinnene skal snart ut i næringslivet, skriver Benja Stig Fagerland.

Megatrender F

inanskrisen endrer mye, men også andre fenomener står i startgropa for å forandre din og næringslivets fremtid: Womenomics slår til: Kvinnene vil dominere på toppledernivå – vi forandres til et samfunn av single – USAs dominans vil vokse – og gamle, kjente virksomhetskonstruksjoner vil smuldre. Tenk deg en verden der bedriften foretrekker at kvinnene sitter i nøkkelposisjoner og der samfunnet hovedsakelig består av single som bor i de største byene. Tenk litt over det faktum at USAs dominans vil vokse enda mer og at bedriftene som ikke utvikler seg med en hurtighet som ligner lynets vil gå til grunne raskere enn vi lærte dem å kjenne. Disse framtidsscenariene kunne høres ut som en utopi – eller at de kommer fra en person med en særdeles alternativ tankegang. Kanskje er det også slik? Ikke desto mindre kommer dette tankegodset fra en av verdens ledende « tenkere» innenfor næringslivsfilosofi, dr. Kjell A. Nordström. Det er mange tegn på at scenariene begynner å bli virkelige. Næringslivsledere lever et temmelig schizofrent liv. De skal tenke både på kort og lang sikt på én og samme tid. Hver dag skal de ha knallhard fokus på å leve opp til daglige, ukentlige og månedlige resultater. Samtidig skal de posisjonere bedriften slik at den står godt rustet fem-ti år inn i fremtiden. Det er to forskjellige tenkemåter. Ofte er det dessverre en tendens til at det kortsiktige fokuset vinner over det langsiktige – ikke minst på grunn av de siste års store fokus på bonusordninger. På dette grunnlaget er det derfor god bruk for personer som Nyström, som tenker litt lengre.

Lehman Sisters, ikke Lehman Brothers Rødstrømper fortoner seg til fordel for blåstrømpene, men at likestillingsdebatten runger med omvendt fortegn om få år, virker en anelse fjernt. Ikke desto mindre vokser antallet av kvinner som tar høyere utdannelse hurtig. Faktum er at det er flere kvinner enn menn som i dag søker seg inn på universitetene, og om ganske få år skal disse kvinnene inkluderes i næringslivet. Imøteser vi så likestilling med det samme? Tvilsomt. Både i forskermiljøet og i næringslivet synes det stadig å være en seriøs mangel på kvinner. Spørsmålet er: Hvor lenge? Dette betyr at det blir behov for mer feminine trekk: «Man kan forestille seg at kvinner spesialiseres til bestemte poster i samfunnet, og hvor det er et klart behov

Fire megatrender vil påvirke din bedrift i tiden fremover.

Benja Stig Fagerland driver selskapet TalentTuning Tuning tutt for og er assosiert medarbeider ved danske Institutt omics Fremtidsforskning. Hun er ekspert i Womenomics – sammenhengen mellom kvinner, marked og økonomi, og jobber med dette i en rekke internasjonale fora.

WOMENOMICS «Det er flere kvinner enn menn som i dag søker seg inn på universitetene, og om ganske få år skal disse kvinnene inkluderes i næringslivet.» for presisjon og akkuratesse,» mener Kjell Nordström.

En verden av single Mennesker møtes, mennesker får barn og mennesker skilles igjen. Samfunnet vil fremover i større grad bestå av single. Urbaniseringstrenden kjenner vi, verre er det med tanken om at alle blir single? Det tviler imidlertid Nordström på, og «det skjer mye mer, enn man tror. Singelbølgen er en reaksjon på at det nå på flere plan kan la seg gjøre å leve alene. Tidligere var det ikke sosialt akseptert, ikke økonomisk mulig, og det var vanskelig sett fra et religiøst perspektiv. For mange var det kun en drøm å bo alene. Nå kan du faktisk det og du kan fortsatt håndtere både karrieren, utdanne deg og ha et kvalitetsliv», mener Nordström. Konsekvensen vil bli markant i alt fra bedrifters markedsføring til boligpolitikk. Fundamentalt vil dette endre mange ting. I samfunnet pleier vi å ha familien eller husstanden som minste statistiske enhet, og lovgivningen forutsetter at folk bor sammen, blir gifte og arver hverandre. I fremtiden vil dette bety helt nye behov for barnepass, nye boligstørrelser og helt nye produkter hos reisebyråer. Paradoksalt nok betyr utviklingen ikke noe for fødselsraten. Mens fødselsraten i tradisjonelle og patriarkalske samfunn faller, stigen den faktisk i Norden.

«Det er superkomplekst, men det er samtidig klart: Når du har en infrastruktur som gjør det mulig for mennesker å få barnepass til rimelige priser, og hvor det ikke er en økonomisk, religiøs eller sosial katastrofe å få et barn, så blir det faktisk et gode å få et barn», mener Kjell Nordström.

USAs makt vokser Et større og mer dominerende USA? Ikke akkurat den mest plausible forestillingen i en tid hvor amerikanske bilgiganter smuldrer opp og eroderer. På sikt er de mektiges fall kun sand i maskineriet for USA. Landet vil nemlig fortsette med å tiltrekke talenter i en grad som ingen andre steder i verden. Det viktige ved USA er at alle kan bli en amerikaner – uansett om du er egypter, russer eller danske. Etter ganske få år vil du være akseptert som en amerikaner. Forklaringen er veldig enkelifølge Nordström: «Det kan kokes ned til at alle har rett til sin egen overbevisning, og så har du et antall rettigheter. Hele landet er skrudd sammen rundt diversiteten. Prinsippene i forfatningen er designet slik at de kan håndtere en slik diversitet. Det har gjort USA uovertruffent til å tiltrekke seg alle verdens talenter, og slik vil det fortsatt være», mener Nyström. Utfordringen for alle bedrifter utenfor USA er naturligvis å mestre et forsvar mot amerikansk dominans. Tendensen mot en mer globalisert verden favoriserer nemlig den amerikanske tanken, og også ute i verden makter amerikanske bedrifter å absorbere talentfulle medarbeidere.

Forny bedriften eller dø Microsoft lanserte nylig søketjenesten Bing, som selv i Google-hovedkvarteret i Mountain View utløste nervøse trekninger. Innovasjonstakten er større enn noensinne. «Gjenoppfinn deg selv konstant eller dø», lyder den brutale spådomme fra Kjell Nordström. «Og det hele bunner ikke ut i tempoet alene, men selve begrepet bedrift er ikke lengre som vi tror. Inntil i dag har virksomheter vært sentrert om en ting: Å oppfinne et produkt og så ellers pumpe det ut i mange år. I realiteten har det vært lite forskning og utvikling. Men det er slutt. Bedrifter skal fremover skape og gjenskape produkter i en jevn strøm. Poenget er at bedrifter i klassisk forstand faktisk slett ikke er designet for å være en konstant tviklingsfabrikk; det krever en helt annen fokus enn forestillingen om å oppfinne et produkt og utnytte det for evig,» mener Nordström.

Benja's Column: Womenomics  
Benja's Column: Womenomics  

From the weekly Norwegian management magazin, UKEAVISEN LEDELSE.

Advertisement