Page 1

34

LIV & LEDELSE

NR. 21 – FREDAG 5. JUNI 2009 – UKEAVISEN LEDELSE

Women get hired – men get fired! «The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday’s logic.» Peter Drucker

V

il den økonomiske krisen snart være overstått, etterfulgt av rask økonomisk fremgang? Står vi over for en lengre vedvarende nedgang, etterfulgt av en langsom, men langvarig fremgang? Eller vil den økonomiske nedgangen vise seg å bli den vestlige verdens motstykke til Japans økonomiske stagnasjon på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet? Hva vil fremtiden by på, og hva vil de sosiale konsekvensene bli?

Vil krisen lede til 1. En rask eller langsom tilpasning til nye økonomiske realiteter, og 2. et utgangspunkt for en tid med fornyet vekst eller en tid med økonomisk stagnasjon? På Instituttet for fremtidsforskning i Danmark utviklet vi følgene mulige scenarier: ■ «A serious hangover» – Selv om krisen er dyp og turbulent, vil de mange økonomiske hjelpepakkene bidra til å få økonomien på fote igjen mot slutten av 2009. ■ «A new world order» – Resesjonen er dyp og slutter i begynnelsen av 2010. På grunn av bl.a. tunge gjeldsbyrder, går Vesten en tid med stagnasjon i møte, mens de asiatiske økonomiene blomstrer. ■ «Global capitalism’s checkmate» – Den globale depresjon slutter i 2012, men den fremtidige veksten er begrenset. Den globale økonomien opplever ingen, eller liten, vekst over flere år. ■ «Sustainable new growth» – Økonomien går inn i en vedvarende resesjon, men resesjonen skaper grunnlag for sterk økonomisk fremgang fra 2012. Nedturen vil forandre vårt samfunn og kultur. For eksempel la depresjonen på 1930-tallet grunnlaget for statlig engasjement i økonomiske affærer i over 70 år. De sosiale svar på krisen vil bli mangfoldige, og IFFs forskere har identifisert

3 brede «veier ut av krisen»:

■ «Big Mother,» som fokuserer på nasjonaliseringer, samt overvåking og kontroll, spesielt av den finansielle sektoren. ■ «Open Society,» som peker på nye måter å skape verdier og velstand på uten finansiell eller økonomisk vekst. ■ «Simple Living,» som argumenterer for at begrepet «velstand» vil flytte fra å bli målt på materielle ting til i høyere utstrekning å dreie seg om immaterielle verdier. Bedrifter har bruk for et antall strategier for å kunne overleve den nåværende finansielle krisen. For å overleve krisen, må de bli bedre til innovasjon. Prosesser vedrørende brukerdrevet innovasjon (brukerdrevet og brukerskapt) er sentrale verktøy i krisen, da en fastholdelse av kundenes lojalitet er essensiell for å overleve.

Kvinnene og Beijing overhaler mennene og Washington: A new world order: Dette er en tid der de asiatiske økonomier blomstrer opp og flere mener at den nåværende økonomiske krisen vil markere en tid der makten vil passere fra Washington til Beijing. Dette kan imidlertid også være et tidspunkt der makten passerer fra menn til kvinner, i hvert fall i form av arbeidsplasser, og vinnerne blir dem som både ser og etterlever dette!

Kvinner passer inn i det 21. århundres forretningsmodell Christopher Flett, forfatter av: «What Men Don’t Tell Women About Business – Opening Up the Heavily Guarded Alpha Male Playbook» introduserer i sin bok en ny forretningsmodell, drevet av teknologi og interconnectedness. Der er hovedpoenget at slik verden ser ut i dag, er

Benja Stig Fagerland driver selskapet TalentTuning Tuning tutt for og er assosiert medarbeider ved danske Institutt omics Fremtidsforskning. Hun er ekspert i Womenomics – sammenhengen mellom kvinner, marked og økonomi, og jobber med dette i en rekke internasjonale fora.

WOMENOMICS «For første gang i enkelte utviklede økonomier vil kvinnelige arbeidere snart utgjøre flertallet av arbeidsstyrken.» det vanskeligere å beholde kunder som lojale. Han sier: «Den nye modellen, illustrerer det nye paradigmet som er basert på integritet, autentisitet og relasjoner. Integriteten betyr å gjøre det som er rett, autentisitet betyr å levere det som er lovet, og relasjoner betyr at man må kjenne personene man gjør forretninger med. Dette er jo «gammel nytt « for kvinner, siden det er slik kvinner har gjort forretninger seg imellom de siste 50 år, men Alpha-hanner har jaktet dem fordi de følte at kvinner brukte for mye tid på omsorg. «Men ikke nå lenger, mener han: «Kvinner er nå i posisjon til å lede fordi deres metode er den eneste modellen som fungerer i det nye globale miljøet.» Det er andre tegn på endring i omlegging utover det vi allerede vet om kvinner som talent, ledere og forbrukere.

Kvinner utgjør (snart) størstedelen av arbeidsstyrken For første gang i enkelte utviklede økonomier vil kvinnelige arbeidere snart utgjøre flertallet av arbeidsstyrken. Nesten to av tre ledige, er (unge) menn! Blant menn i aldersgruppen 20 til 24 år, er 6,5 prosent uten jobb. I intervallet 25 til 29 år er ledigheten på 5 prosent. Til sammenligning er ledigheten for kvinner i sistnevnte aldersgruppe på 3 prosent. I USA og Australia, der denne trenden synes å være mest sannsynlig, har flere menn enn kvinner mistet jobbene sine, blant annet fordi menn har en tendens til å dominere i bransjer som f.eks. bygg og anlegg og produksjonsrelatert industri, bransjer som har blitt

hardest rammet av nedgangstidene. I New York Times ble det i januar skrevet at andelen kvinner i arbeidsstyrken allerede hadde passert 49 prosentsmilepælen. The Financial Times rapporterte i april at mennene hadde mistet 80 prosent av de 5,1 millioner arbeidsplassene som har forsvunnet siden starten på lavkonjunkturen. Mange kvinner forblir beskyttet i mer isolerte sektorer som utdanning og helsetjenester. Denne trenden kan imidlertid reversere dersom land som USA og Storbritannia begynner å skjære kraftig ned på sine offentlige tjenester for å betale tilbake statsgjelden, som akkumuleres på grunn av alle offentlige hjelpepakker som iverksettes. Dessuten har denne trenden ikke bare vært «all one way». I siste kvartal 2008 i Storbritannia forsvant typiske kvinnearbeidsplasser med mye større hastighet enn arbeidsplasser besatt av menn, dette ifølge Financial Times. Dette kan delvis kobles til det faktum at kvinnene var ansatt i «mykere» sektorer, som detaljhandel og serviceindustri, hvor det var mindre offentlig støtte mot virkningene av lavkonjunkturen. Likevel er trenden i USA og Australia markert av et viktig og muligens en historisk forskyvning av kvinner i arbeidsstyrken.

Kvinner utgjør størstedelen av talentmassen Enda mer oppsiktsvekkende er nye data på prosjekterte antall av kvinnelige akademikere i nær fremtid. I 2015, bare seks år unna, i 10 OECD land, utgjør mer enn 60 prosent av alle nyutdannede akademikere kvinner, ifølge en fersk OECD-rapport. I Storbritannia og Sverige er tallet over 70 prosent. I 2020 overstiger tallene 70 prosent i fire land: Ungarn (73 prosent), Italia (71 prosent), Storbritannia (72 prosent) og Sverige (76 prosent). I denne nye virkeligheten trenger fremtidens ledere å bli dyktigere til å tiltrekke og beholde de beste kvinnelige talentene. Noen innovatører har allerede begynt på denne reisen og har endret selskapenes kultur mot å bli mer «kjønns-tospråklige». Kjønnsspørsmålet ble satt på toppen av prioritetslistene. Resten har fortsatt prioriteringen «nice-to-have», som gjør at de sakker alvorlig akterut, dersom de er enige og reagerer på finanskrisen med gårsdagens logikk. Som management-guruen Peter Drucker sier: «The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday’s logic». Kilde: IFF/FO

Benja's Column: Womenomics  
Benja's Column: Womenomics  

From the weekly Norwegian management magazin, UKEAVISEN LEDELSE.