Page 69

Tradycyjne narzędzia i sposoby połowu ryb Traditional Fishing Tools and Techniques Traditionelle Fischerei und Fischfangmethoden Rybołówstwo, jako jeden z najstarszych sposobów zdobywania pożywienia, w zależności od środowiska naturalnego oraz epoki historycznej, zajmowało różne miejsce w gospodarce człowieka. Bory Tucholskie, pełne jezior oraz mniejszych i średnich rzek z Brdą i Wdą na czele, do dziś stanowi region sprzyjający temu zajęciu. Uprawiających rybołówstwo podzielić możemy na dwie grupy. Pierwszą z nich byli rybacy zawodowi, dysponujący odpowiednimi narzędziami i sprzętem połowu, do których należały łodzie i dużych rozmiarów sieci (drygawice, słępy i niewody). Z reguły prowadzili oni rybołówstwo zespołowe, na głębokich i oddalonych od brzegu toniach. Profesjonalizm i specjalistyczne narzędzia pozwalały rybakom uzyskiwać odpowiednio wysokie plony, co umożliwiało sprzedaż ryb i gwarantowało dochód. Druga grupa to rybacy nieprofesjonalni. Ci rybołówstwo uprawiali dorywczo, tylko na własny użytek. Byli to najczęściej drobni rolnicy, gospodarujący na małych i niezbyt urodzajnych kawałkach ziemi. Takie, z reguły indywidualne połowy, z zastosowaniem małych i prostych narzędzi (pułapek, węd lub ościeni), nazwać więc można bardziej łapaniem lub chwytaniem ryb (i raków) niż prawdziwym rybaczeniem. (1)

(2)

Na wodach Borów, podobnie jak w innych regionach Polski, funkcjonowała również grupa ludzi, którzy w rybaczce poszukiwali nie tyle samej ryby, co przygody, wytchnienia i zaspokojenia myśliwskiej pasji. Z tej namiętności, ogarniającej przedstawicieli różnych grup społecznych, tak w mieście jak i poza nim, zrodziło się wędkarstwo. Przez tradycyjne sposoby i narzędzia rybackie rozumieć należy te, do których realizacji i wykonania potrzebna jest ludowa wiedza, przekazywana z pokolenia na pokolenie oraz własna pomysłowość, zaradność i zręczność. Niemal do połowy XX wieku, zwłaszcza wśród rybaków-amatorów, narzędzia robiono samodzielnie, przeważnie z materiałów naturalnych, pozyskiwanych wprost z otoczenia. To właśnie na nich, najprostszych i najmniejszych, skoncentrujemy się obecnie, wyliczając te spośród nich, które w większości spotykamy już tylko w muzeach.

69

Bory Tucholskie - Przewodnik Turysty Wedkarza  
Bory Tucholskie - Przewodnik Turysty Wedkarza  

Seria specjalistycznych przewodników po Borach Tucholskich pomaga w wyborze najciekawszych miejsc. Dotychczas ukazaly sie przewodniki dla gr...

Advertisement