Page 57

Opisy jezior Lake descriptions Beschreibung von Seen • położenie 53 41’ 00’’ N 17° 59’ 00’’ E • położone w gminie Tuchola • dojazd z Tucholi drogą nr 237 na Czersk, za Woziwodą w prawo do miejscowości Biała 5 km, szosą asfaltową. Parking 500 m za wsią przy szosie • powierzchnia 57,49 ha, max. głębokość 9,8 m na głównym plosie w części zachodniej. W kierunku wschodnim jezioro wypłyca się. Miejscami rozwinięta roślinność i trzcinowiska • dominujące gatunki ryb: leszcz, płoć, karp, szczupak, okoń, sandacz • dzierżawca: Okręg PZW Bydgoszcz www.opzw.bydgoszcz.pl tel. +48 52 371 27 92 • pozwolenia na wędkowanie: OPZW Bydgoszcz i koła terenowe www.pzw.borytucholskie.pl Nieopodal znacznie mniejsze śródleśne jeziorko PZW- Bieliniec o powierzchni 9,96 ha, w którym dominują lin, karaś, karp i szczupak. • geographical position 53° 41’ 00’’ N 17° 59’ 00’’ E • located in the forest in the Tuchola municipality • access: drive from Tuchola by road 237 in the direction of Czersk, behind Woziwoda turn right and head for Biała (5 km) by a hard surface road. Car park for anglers is located 500  m away from the village border near the road • surface area: 57.49 hectares, max. depth: 9.8m in the main part in the west. The lake shallows to the east. Well-developed vegetation and reeds in several spots • prevailing fish species: bream, roach, carp, pike, perch, zander

• leaseholder: PAA Bydgoszcz Region www.opzw.bydgoszcz.pl tel. +48 52 371 27 92 • rod licenses: PAA Bydgoszcz Region and PAA local circles, e.g. in Tuchola www.pzw.borytucholskie.pl The nearby much smaller forest lake PZW- Bieliniec (with the surface area of 9.96 hectares) is another attractive fishery, where tench, crucian carp, carp and pike are prevailing fish species. • Lage 53 41’ 00’’ N 17° 59’ 00’’ E • gelegen mitten im Wald in der Gemeinde Tuchola • Zufahrtsstraße Nr. 237 aus Tuchola Richtung Czersk, nach Woziwoda rechts bis Biała 5 km, Asphaltstraße. Der Parkplatz für Angler 500 m in der Nähe des Dorfes an der Straße • Gesamtfläche 57,49 ha, die maximale Tiefe im westlichen Teil 9,8 m. Im östlichen Teil machen sich seichte Stellen bemerkbar. Stellenweise reiche Wasserflora und Röhrichte • die wichtigsten Fischarten: Brachse, Plötze, Karpfen, Hecht, Barsch, Zander • Pächter: Bezirk des Polnischen Fischereivereins in Bydgoszcz www.opzw.bydgoszcz.pl Tel. +48 52 371 27 92 • Fischereischein: Bezirk des Polnischen Fischereivereins in Bydgoszcz und Ortskreise, z.B. in Tuchola www.pzw.borytucholskie.pl In der Nähe befindet sich ein beträchtlich kleinerer Waldsee PZW-Bieliniec von der Gesamtfläche 9,96 ha. Zu den wichtigsten Fischarten gehören hier Schleie, Karausche, Karpfen und Hecht.

57

Bory Tucholskie - Przewodnik Turysty Wedkarza  

Seria specjalistycznych przewodników po Borach Tucholskich pomaga w wyborze najciekawszych miejsc. Dotychczas ukazaly sie przewodniki dla gr...

Bory Tucholskie - Przewodnik Turysty Wedkarza  

Seria specjalistycznych przewodników po Borach Tucholskich pomaga w wyborze najciekawszych miejsc. Dotychczas ukazaly sie przewodniki dla gr...

Advertisement