Page 42

Katalog wybranych gatunków ryb Selected Freshwater Fish Species Katalog von auserwählten Fischarten drapieżniki predators Raubfische

WĘGORZ / EEL / AAL (ANGUILLA ANGUILLA)

Cechy charakterystyczne: ciało wydłużone, wężowate, pokryte śluzem, bez płetw brzusznych, płetwy grzbietowa, ogonowa i odbytowa połączone ze sobą, pozbawione twardych promieni. Głowa wąska, wystająca żuchwa. Ubarwienie bardzo zmienne, zależne od charakteru zamieszkiwanej wody, grzbiet ciemnozielony lub ciemnobrunatny, brzuch biały, a boki żółtawe lub srebrzyste. Występowanie: głębokie wody (około 4 m i więcej) obfitujące w kryjówki i pożywienie. W ciągu dnia węgorz maskuje się w mule lub wśród różnych wodnych przeszkód. Nocą udaje się na płytkie żerowiska. Przynęty: żywe lub martwe rybki, duże rosówki, żaby (niechronione), pozbawione skorupy mięso małża. Wymiar ochronny: do 45 cm. Okres ochronny: brak. Dobowy limit połowu: 4 sztuki. Popularne metody połowu: gruntówka bez spławika.

Description: Eel’s body is extremely elongated giving the fish a snakelike appearance. Pelvic fins are absent while their dorsal, tail and anal fins are connected. The fins are always spineless. They have a narrow head with a protruding lower jaw. Eels produce big amounts of slime which gives their skin a smooth feel. Their colour pattern may vary considerably according to the environment. The back may be olive-green to brown shading to greenish-yellow on the sides and white on the belly. Habitat: Most eels prefer to dwell in deep waters (4 m and deeper), where during daytime they can hide in the muddy bottom, in holes or in abundant underwater structures. At night they feed in shallow waters. Bait: small fish (dead or live), fat dew-worms, frogs (except for protected species), shelled mussels. Size Limit: 45 cm. Close Season: No. Catch and Possession Limit: 4 fish on one day. FISHING METHODS: ground fishing.

42

Bory Tucholskie - Przewodnik Turysty Wedkarza  
Bory Tucholskie - Przewodnik Turysty Wedkarza  

Seria specjalistycznych przewodników po Borach Tucholskich pomaga w wyborze najciekawszych miejsc. Dotychczas ukazaly sie przewodniki dla gr...

Advertisement