Page 4

Redakcja i korekta tekstu / Written and corrected by / Redaktion und Korrekturlesen: Lech Biniakowski, Sławomir Kryś, Artur Trapszyc, Dorota Sobierajska

Konsultacja merytoryczna / Content-related consultation with / Fachberatung: Lech Biniakowski, Sławomir Kryś

Tłumaczenie na język angielski / English translation by / übersetzt ins Englische von: Dorota Sobierajska Tłumaczenie na język niemiecki /German translation by / übersetzt ins Deutsche von:Wojciech Pawelski, Lech Zieliński, Magdalena Zubiel

Opracowanie graficzne/ Graphic design and DTP / Graphische Bearbeitung und DTP: Monika Smykowska - Golec

Zdjęcia / Photographs / Fotos: Marcin Karasiński: okładkowe główne, górne i dolne (z trzech umieszczonych z boku), 4, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 46, 49, 50, 51, 52, 53, Robert Taszarek: okładkowe środkowe (z trzech umieszczonych z boku), 2, 6, 10, 13, 14, 15, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 44, z archiwum Wiadomości Wędkarskich: 1, 3, 12, 23, 27, 29, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48 s. 69 do 74 - rysunki z książki W. Jagiełły „Rybołówstwo Borowiaków Tucholskich”, wyd. Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 2008 r.

Składamy serdeczne podziękowania dla Redakcji Wiadomości Wędkarskich za udostępnienie fotografii. Special thanks for the „Wiadomości Wędkarskie” magazine for rendering their photographs accessible. Unser besonderer Dank giltder Redaktion der Angelzeitschrift „Wiadomości Wędkarskie”, gilt der uns ihre Fotos zur Verfügung stellte. 2012 Publikację wydano na zlecenie Powiatu Tucholskiego

www.powiat.tucholski.pl Operacja realizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA “BORY TUCHOLSKIE”

www.lgd.borytucholskie.pl

Wydawca / Publisher / Herausgeber:

POLSKIE WYDAWNICTWA REKLAMOWE

www.pwr.com.pl

ISBN: 978-83-62826-15-5

4

Bory Tucholskie - Przewodnik Turysty Wedkarza  

Seria specjalistycznych przewodników po Borach Tucholskich pomaga w wyborze najciekawszych miejsc. Dotychczas ukazaly sie przewodniki dla gr...

Bory Tucholskie - Przewodnik Turysty Wedkarza  

Seria specjalistycznych przewodników po Borach Tucholskich pomaga w wyborze najciekawszych miejsc. Dotychczas ukazaly sie przewodniki dla gr...

Advertisement