Page 28

Katalog wybranych gatunków ryb Selected Freshwater Fish Species Katalog von auserwählten Fischarten ryby spokojnego żeru non-predators Friedfische

LESZCZ / COMMON CARP / BLEI (ABRAMIS BRAMA)

Cechy charakterystyczne: wysokie, bocznie spłaszczone ciało, mały skierowany w dół pysk. Długa, ciemna płetwa grzbietowa osadzona za połową ciała, blisko głęboko wyciętej płetwy ogonowej. Ubarwienie w zależności od rodzaju wód, najczęściej od złotobrązowego do zielonkawoczarnego, grzbiet ciemny, podbrzusze białe. Występowanie: rzeki o wolnym nurcie, zbiorniki zaporowe, stawy, jeziora porośnięte trzciną lub wodorostami o mulistym dnie. Leszcze regularnie patrolują okolice spadów i uskoków dna oraz zagłębienia o głębokości od około 1 m do około 3 m. O zmierzchu i świcie leszcze spławiają się przy powierzchni. Unoszące się na wodzie pęcherzyki powietrza wskazują na to, że leszcze właśnie żerują. Przynęty: kukurydza, różnego typu ciasta, larwy chruścików, robaki białe czerwone, gotowane ziemniaki, kulki proteinowe. Wymiar ochronny: brak. Okres ochronny: brak. Dobowy limit połowu: brak. Popularne metody połowu: wędka ze spławikiem lub bez.

Description: Breams have a very deep narrow body with flat sides and the tail fin being deeply forked. The upper lip is pointed and the lower one turned slightly down. The dorsal fin is very long reaching from just past the mid-point of the back to almost the tail. Coloration depends on the habitat but the back is usually brown, slate coloured or even black. The sides are paler and the underside is white. Habitat: They are very common shoal fish found in weedy, mud-bottomed lakes and ponds, gravel pits, canals and slow rivers. They are known to regularly patrol inclines and one-metre or even three-metre deep pits in the bottom. At dusk and dawn they feed near the surface; look for small bubbles rising as a sign of bream activity. Bait: sweetcorn, paste of different types, caddis larvae, redworms, whiteworms, boiled potato, protein balls. Size Limit: No. Close Season: No. Catch and Possession Limit: No. FISHING METHODS: float fishing and ground fishing.

28

Bory Tucholskie - Przewodnik Turysty Wedkarza  
Bory Tucholskie - Przewodnik Turysty Wedkarza  

Seria specjalistycznych przewodników po Borach Tucholskich pomaga w wyborze najciekawszych miejsc. Dotychczas ukazaly sie przewodniki dla gr...

Advertisement