Page 1

portfolio \  k arol lament

2012

catalogue  /   k atalog: page: 3 book \ kniha \ książka page: 16 book covers\ knižní obálky \ okładki książek page: 22 bookbinding \ knižní vazba \ książka artystyczna page: 36 package design \ obal \ opakowania  page: 42 digital graphic \ počítačová grafika \ grafika cyfrowa page: 50 graphic \ volná grafika \ grafika warsztatowa page: 58 drawing \ studijní kresba \ rysunek studyjny page: 62 photography \ fotografie \ fotografia 


education  /   u mělecké vzdělání  /   w ykształcenie: 2009 — 2012 2006 — 2009 2000 — 2006

MgA.,University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic Faculty of Fine Arts, Department of Graphic and Drowing Atelier of Package and Book Design – Doc. PhDr. Eliška Čabalová Bachelor of Fine Arts (graphic) University of Opole, Opole, Poland Specialization: Art Pedagogy High School of Art and Design, Radom, Poland Specialization: Promotional Art Design – Computer Graphics

workshops & lecture  /   w arsztaty: conducted: 2012 přednáška: „Základy typografie”, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Czech Republic 2012 workshops: „Bookbinding in practice”, Academy of Fine Arts in Katowice, Poland 2012 lectrure: „Typografie a kniha”, Mezinárodní seminář SČK v Kyjově, Czech Republic 2012 lectrure: „Jak se navrhuje kniha” Masarykova univerzita v Brně, Faculty of pedagogy, Czech Republic 2009 workshops: „Artistic book & bookbinding” Faculty of Fine Arts, University of Opole, Poland participated: 2011 Bookbinding workshops, Academy of Fine Arts in Katowice, Poland 2009 Package design – Studio Činčera, Ostrava, Czech Republic 2008 „Region”, environment-art workshops, Trier, Germany


practise /   p raxe  /   d oświadczenie: 2013 grafik, EXPO DATA spol s r.o. 2012 lecturer: University of Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl 2011/12 design of advertisements materials for AMIOS s.r.o. firm 2012 WEB page design for: Projekt ESF, poskytovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 2010/12 designer of advertisement materials and prints for University of Ostrava 2012 work practise in bookbinding studio, Tiskárna v Dubí, s.r.o, Ostrava, Czech Republic 2011 organization of exhibition: KNIHAHAŘI, Galeria Zamostek, Opole, Poland 2011 management of exposition for Pemic firm, Knižní veletrh, Ostrava, Czech Republic 2007 graphic designer: Graphic studio Progres, Gliwice, Poland

exibitions /   v ýstavy  /   w ystawy: 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009

DIPLOMKY 2012, Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava / Czech Republic 6-prezentace umělce, Dům umění v Ostravě, Ostrava / Czech Republic Elizabeth Soutar Bookbinding Competition. National Library of Scotland, Edinburgh / Scotland Knižní veletrh, Ostrava / Czech Republic Atelier projektowania książki i opakowań, Academy of Fine Arts in Katowice / Poland A-KÓD, Ostrava-Vítkovice / Czech Republic Pirohy vítají knedle, Academy of Fine Arts in Kraków / Poland Mladý obal, Exhibition in the National Technical Library, Praha / Czech Republic Mladý obal, Výstavný a informačný bod SATELIT, Bratislava / Slovak Republic 2 razy inaczej, Galeria ZNACZY SIĘ, Kraków / Poland Pomiędzy, Pałac Alfreda Biedermanna, Łódź / Poland Pomiędzy, kino „Cytryna”, Łódź / Poland Projektowanie graficzne z Ostrawy, Kraków / Poland Festiwal sztuki wysokiej, Zabytkowa Elektrociepłownia Szombierki, Bytom / Poland Książka artystyczna & autorska. Fotografia, Opole / Poland


info: surname: Lament name: Karol date of birth: 21 September 1986 marital status: single nationality: polish languages: polish, czech, english

Contact data tel.: + 420 773 513 771 + 48 888 741 761 e-mail: karol.lament@gmail.com

skills and programs /  d ovednosti  /   u miejętności: PROGRAMS:

Adobe Design Premium (specially: InDesign, Illustrator, Photoshop, Flash) CorelDRAW Graphics Suite

SKILLS:

typography, scanning: text, visuals and other materials, DTP language, layout, production, press and pre-press preparation


catalogue  /   k atalog: page: 3 book \ kniha \ książka page: 16 book covers\ knižní obálky \ okładki książek page: 22 bookbinding \ knižní vazba \ książka artystyczna page: 36 package design \ obal \ opakowania  page: 42 digital graphic \ počítačová grafika \ grafika cyfrowa page: 50 graphic \ volná grafika \ grafika warsztatowa page: 58 drawing \ studijní kresba \ rysunek studyjny page: 62 photography \ fotografie \ fotografia 


book  \  k niha  \  k siążka

Hulajgęba, 5 book series of author Witold Gombrowicz design and binding Tango (journalism), Dramaty (drama), 200  ×145 mm Bakakaj (stories), Kosmos (prose), Dzienniki (logs), 200  ×135 mm


3


book  \  k niha  \  k siążka


5


book  \  k niha  \  k siążka


7


book  \  k niha  \  k siążka

Sine Metu, book I & II, 2011 text, design and binding 200 ×148  mm


9


book  \  k niha  \  k siążka

Opowieści niesamowite z prozy rosyjskiej, 2010 hard cover, with exchangeble brochures – all in box 220×150  × 60 mm


11


book  \  k niha  \  k siążka


13


book  \  k niha  \  k siążka

Katalog k výstavě diplomových prací Fakulty umění Ostravské univerzity, 2012 project realized with Alena Gratiasová brochure V1+V2 220×190 mm


15


book covers  \  k nižní obálky  \  o kładki książek

DIRIGENT Sarah Quigleyová

Dmitrij Šostakovič, obležený Leningrad a nekonečná síla hudby

PŘÍ

PO S

PŘÍB

PŘÍB

DMI

ROD

     

Píše střec zápa elity už n ale s Dm aby Kdy neh před měs Ale

Kar amb nen Ale leže Šost ji m a vy stůj nabí Pod v kr Nez i ob nako z am měs


17

Je autorkou několika básnických sbírek a románů, ale věnuje se také literatuře faktu a literární kritice – v letech 1999 a 2000 se stala novozélandskou literární kritičkou roku. Ve svých románech a povídkách uplatňuje mimořádný pozorovací talent a cit pro jazyk. Kritika oceňuje její hluboce lidský přístup a detailní znalost prostředí, do něhož zasazuje osudy svých hrdinů. Na novém Zélandu je v současné době právem považována za jednu z nejvýznamnějších představitelek mladé generace.

DIRIGENT

Slavný skladatel, méně slavný dirigent a neznámý hudebník – příběh o síle hudby a odhodlání z obléhaného Leningradu „Mimořádná kniha zpracovávající obtížné téma, které by se snadno dalo zneužít k lacinému ohromování čtenáře…  Quigleyová je zvládla brilantně.“  NEW ZEALAND BOOK COUNCIL „Úchvatná symfonie obleženého města…, silný příběh, skvěle vykreslené postavy, jednoznačné poselství…“ DER TAGESSPIEGEL „Dojemný příběh slavné symfonie, jejího tvůrce a statečného orchestru v  kulisách obklíčeného Leningradu…, svědectví o mimořádné síle hudby a lidské nezlomnosti.“ T HE GUARDIAN „Skvělá kniha – mimořádně zajímavé období ruských dějin v neotřelém podání odvážné autorky.“ GQ MAGAZINE „Výjimečné… symfonie síly lásky – lásky k  hudbě, domovu, rodině, městu… Triumf.“ NEW ZEALAND HERALD

Od roku 2000 žije v Berlíně.

DIRIGENT

je spisovatelka, básnířka a literární kritička. Narodila se na Novém Zélandu. Studovala na St. Hilda’s College v Oxfordu, kde získala magisterský titul v oboru anglická literatura. Její knihy se vydávají ve vysokých nákladech po celém světě; mimořádně oblíbená je samozřejmě především na Novém Zélandu, ale početné příznivce má také ve Velké Británii, Spojených státech a v Německu. Oceněním její práce je řada významných stipendií, současně je také držitelkou několika prestižních cen; získala například první místo v soutěži Sunday Star Times Short Story Competition.

Sarah Quigleyová

Dmitrij Šostakovič, obležený Leningrad a nekonečná síla hudby

Sarah Quigleyová

SARAH QUIGLEYOVÁ

PŘÍBĚH O SÍLE HUDBY, TOUZE

PO SLÁVĚ I VÝJIMEČNÉM TALENTU. PŘÍBĚH O HLADU A VÁLCE . PŘÍBĚH SKLADATELE

DMITRIJE ŠOSTAKOVIČE A JEHO RODNÉHO LENINGRADU.

                        

Píše se rok 1941 a na leningradské střechy už několik měsíců padají zápalné bomby. Většina kulturní elity byla z města evakuována už na začátku německé blokády, ale svérázný a uznávaný skladatel Dmitrij Šostakovič se rozhodl zůstat, aby pomohl Leningrad bránit. Když právě nehloubí zákopy nebo nehlídá svou milovanou konzervatoř před požárem, skládá pro obklíčené město symfonii. Ale nakonec z města utíká i on. Karl Eliasberg, stydlivý, ale zároveň ambiciózní rozhlasový dirigent, nenese tragédii města o nic lehčeji. Ale když je přes německé ležení propašována dokončená Šostakovičova symfonie a Eliasberg ji má se svým prořídlým a vyhladovělým orchestrem nacvičit stůj co stůj, zdá se, že život konečně nabírá zajímavější směr. Podaří se mu náročnou symfonii v kruté zimě nacvičit? Nezklame Šostakoviče, svůj idol i objekt žárlivosti? Zaslechnou nakonec Hitlerovi vojáci tóny nesoucí z amplionů poselství, že zdecimované město se nikdy nevzdá?

www. j ot a . c z

Sarah Quigleyová

DIRIGENT

Photo © Martin Hunter.

DIRIGENT Sarah Quigleyová Z jednoho z proutěných křesel se zdvihla vysoká postava a popošla několik kroků, aby nás uvítala. „Moje žena, pan Hastings,“ řekl John. Nikdy nezapomenu na první setkání s Mary Cavendishovou. Na siluetu její útlé postavy v ostrém protisvětle, na ten jasný oheň, jenž plál v jejích překrásných žlutohnědých očích, nádherných očích, tak jiných, než jaké jsem kdy u žen spatřil; na pohled plný klidné síly, jenž nicméně vyjadřoval, jak divoká a nezkrotná ta krásná žena je, všechny tyto dojmy se mi navždy vryly do paměti. Nikdy na tu chvíli nezapomenu. Prosklené dveře se rozevřely ještě více a objevila se v nich bělovlasá elegantní stará dáma s poněkud panovačným chováním. Vzápětí vyšla na trávník. Následoval ji muž, z jehož pohybů čišela uctivost. Paní Inglethorpová mne uvítala a překypovala přitom city. „Není-liž to roztomilé, pane Hastingsi, znovu se s vámi po všech těch letech setkat. Alfréde, miláčku, pan Hastings – můj manžel.“

***

14

DRUHÁ KAPITOLA Šestnáctého a sedmnáctého července

Do Stylesu jsem přijel pátého července. Nyní přejdu k událostem z šestnáctého a sedmnáctého onoho měsíce. Pro přehlednost zrekapituluji čtenářům události těchto dní přesně tak, jak jen to bude možné. Později byly během soudního procesu probírány za dlouhých a únavných křížových výslechů. Několik dnů po odjezdu Evelyn Howardové jsem od ní obdržel dopis, v němž mi psala, že pracuje jako zdravotní sestra ve velké nemocnici v Middlinghamu, průmyslovém městě vzdáleném nějakých patnáct mil, a naléhavě mne žádala, abych jí dal vědět, kdyby paní Inglethorpová projevila ochotu k usmíření. Jediné, co tehdy rušilo poklid mých dní, bylo pozoruhodné a pro mne nevysvětlitelné chování paní Cavendishové, jež se tak často objevovala ve společnosti doktora Bauersteina. Co na tom muži viděla, tomu jsem stále nemohl přijít na kloub, ale nepřestávala ho zvát na návštěvy a často s ním potom vycházela na dlouhé výpravy. Přiznávám, že jsem byl zcela neschopný rozpoznat, v čem tkvěla jeho přitažlivost. Šestnáctý červenec připadl na pondělí. Byl to den plný zmatků. Předtím se však konal v sobotu proslulý dobročinný bazar a předpokládalo se, že se protáhne až do pozdní noci estrádním programem, v jehož průběhu mělo dojít k několika DIRIGENT

15


book covers  \  k nižní obálky  \  o kładki książek

„Autorčin první román o výstřední škole vaření vedené vášnivou kuchařkou budou čtenáři milovat.“ jitk keplerová „Skvěle připravené a plně uspokojující. Stejně jako pokrmy, které vaří Lilian ve své restauraci.“ miša kurírová „Ve svém prvním románu vytvořila Erica Bauermeistrová úchvatný svět, v němž potěšení z jídla znamená mnohem víc než jen epikurejské požitkářství...“

hana marie körnerová

Heřmánkové údolí

ZASTUPNI TEXT Lilian má vášeň pro vaření už od dětství. Tehdy si poprvé uvědomila, že její zájem může být i něčím víc. Vaření je totiž spjato nejen s různými druhy chutí, sama příprava může být zároveň i magií. Příběh sleduje osudy osmi studentů, kteří chodí pravidelně každé pondělí do Lilianiny restaurace na kurzy vaření. Brzy ale vysvitne, že každý hledá kromě lekcí vaření ještě něco jiného. Mladá matka Claire bojuje s požadavky své rodiny, italská designérka Antonia se snaží adaptovat na život v Americe, Tom se pokouší vypořádat se smrtí své ženy…

hana marie körnerová

Heřmánkové údolí

Heřmánkové údolí www.mobaknihy.cz e-mail: moba@mobaknihy.cz

*

tech a která jim byla ukradena v době,  kdy v českých zemích začala působit neviditelná ruka trhu. Proměny jednotlivých dějinných období zvýrazňuje román i za pomoci posunů žánrového ladění svých jednotlivých částí od virtuálního morytátu přes romantický horor, budovatelský eastern, trapnou tragikomedii, sentimentální retro a animovanou grotesku až po magickou krimi...

www.mobaknihy.cz e-mail: moba@mobaknihy.cz

věra křišťalková

Odcizená krajina je ságou z novodobé české historie, kterou přibližuje čtenáři prostřednictvím životních osudů několika navzájem spřízněných postav z Neveklovska, za druhé světové války vysídleného a proměněného Odcizená krajina je ságouNěmci z novodobé české v dělostřelecké historie, cvičiště SS. životních osudů kterou přibližuje čtenáři prostřednictvím několika navzájem spřízněných postav z Neveklovska, za * druhé světové války vysídleného Němci proměněného Hlavními protagonisty románu jsou asestry Vera a Ema, jev dělostřelecké cvičiště SS. jich přítel, surrealistický malíř Tomáš Rajen, jeho obraz Odcizená krajina (ano, i obraz žije v románu svým vlastním magickým životem a postupně vyjevuje viníky odcizení  onoho Hlavními protagonisty románu jsou sestry Vera a Ema,a pokusu české země mezi Benešovem,Vlašimí a Sedlčany jejich přítel, malířdcera Tomáš Rajen, obraz sléze isurrealistický sebe sama), Emina Šárka a její jeho dočasný manžel, Odcizená krajina (ano, básník i obraz žije Rataj. v  románu svým Přemysl vlastním magickým životem a postupně vyjevuje viníky * odcizení  onoho kusu české země mezi Benešovem, Osudy hlavních hrdinů i záhadného Rajenova obrazu se Vlašimí uzavírají a Sedlčany a posléze i sebe sama), Eminakrajiny, dcera ktesoudním procesem v kauze Odcizené Šárka a její dočasný manžel, básník Přemysl Rataj. rou Tomáš Rajen odkázal Emě a své dceři v padesátých le-

Odcizená krajina

9 5746 456 5412

věra křišťalková

Odcizená krajina


edené

rová

o po-

rová

memená

Potrhlí Troutmanovi

Miria

m To

ewso

Potrhlí Troutmanovi Na cestě za pozn

áním sama sebe

zuzana beranová

hana marie körnerová

každé vysvitMladá gnérka okouší

Miriam Toewsová

Herˇmánkové údolí •

í. TehVaření může

19

hana marie körnerová

Herˇmánkové údolí

Miriam Toewsová

Potrhlí Troutmanovi

Na cestě za poznáním sama sebe


book covers  \  k nižní obálky  \  o kładki książek

vesmír plný umění

V knize zkoumá světově prosnulý autor těsné souvislosti mezi naším estetickým cítěním a podstatou vesmíru, přičemž zpochybňuje obecně uznávaný názor, že náš smysl pro krásu je ničím nespoutaný a svobodný. Objevná a poutavě psaná kniha staví příběh lidské tvořivosti a myšlení do nového světla a zabývá se přitom tak různorodými tématy, jako je jazykový instinkt, původ a význam barev v přírodě, proč dělíme čas na různé úseky, odkud pramení zdroje našeho zalíbení v krajinomalbě a zda počítačem vytvořené umění je skutečně uměním. Kniha se zapojuje do široké debaty o významu a důsledcích spojitostí mezi uměním a vědou.

John d. Barrow

S předmluvou Jiřího Grygara.

www. j ot a . c z

vesmír plný umění

John d. Barrow

V knize zkoumá světově prosnulý autor těsné souvislosti mezi naším estetickým cítěním a podstatou vesmíru, přičemž zpochybňuje obecně uznávaný názor, že náš smysl pro krásu je ničím nespoutaný a svobodný. Objevná a poutavě psaná kniha staví příběh lidské tvořivosti a myšlení do nového světla a zabývá se přitom tak různorodými tématy, jako je jazykový instinkt, původ a  význam barev   přírodě, proč dělíme čas na různé úseky, odkud pramení zdroje našeho zalíbení v  krajinomalbě a zda počítačem vytvořené umění je skutečně uměním. Kniha se zapojuje do široké debaty o významu a důsledcích spojitostí mezi uměním a vědou. S předmluvou Jiřího Grygara.

vesmír plný umění

9 5746 456 5412

John d. Barrow

předmluva Jiřího Grygara www. j ot a .c z

Edice Populárněnaučná 9 5746 456 5412

John David Barrow je profesorem astronomie a ředitelem Astronomického centra na univerzitě v Sussexu. Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu je kosmologie a je rovněž autorem několika vysoce ceněných knih o podstatě a významu moderních trendů ve fyzice, astronomii a matematice: The Left hand of Creation, The Anthropic CosmologicalPrinciple. The World within the World. 6 Theories of Everything: The Quest for Ultimate Explanations, Pi in the Sky: Connting, Thinking, and Being a nejnověji The Origin of The Universe.


+  book covers

21

John David Barrow

vesmír plný umění

je profesorem astronomie a ředitelem Astronomického centra na univerzitě v Sussexu. Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu je kosmologie a je rovněž autorem několika vysoce ceněných knih o podstatě a významu moderních trendů ve fyzice, astronomii a matematice: The Left hand of Creation, The Anthropic CosmologicalPrinciple. The World within the World. 6 Theories of Everything: The Quest for Ultimate Explanations, Pi in the Sky: Connting, Thinking, and Being a nejnověji The Origin of The Universe.

John d. Barrow předmluva Jiřího GryGara

vesmír plný umění

John d. Barrow

vesmír plný umění

Edice Populárněnaučná

John d. Barrow předmluva Jiřího Grygara www. j ot a .c z

John d. Barrow

Probíraný problém patří – jak  patrno  –  k  těm nejobtížnějším, jež dnes  umíme zformulovat, a  autor své čtenáře rozhodně nešetří. Ti, kdo však vytrvají, budou odměněni skvělým rozhledem, asi jako alpinista, který po namáhavém výstupu stane na vrcholku dosud nezlezené velehory. Jde vpravdě o hodokvas myšlenek, vybraných z děl klasiků i soudobých tvůrců – v knize zaznívají hlasy osobností tak rozdílných epoch a zaměření jako Aristoteles a Jean Piaget, Pythagoras a Alfred Wallace, Mozart a Kurt Gödel, Blaise Pascal a Maurits Escher, Isaac newton a  Benoit Mandelbrot, Immanuel Kant a noam Chomsky. Způsob, jímž autor předkládá otázky o vztahu vědy, umění a lidské duše, je však fakticky populární – byť bez sebemenšího podbízení čtenářově pohodlnosti  –  a  hlavně překvapivě nadčasový. Ačkoliv  od dokončení anglického originálu uplynulo pět let (a to je v současné vědě doba docela dlouhá) necítil jsem potřebu vlastní Barrowův text doplňovat o nejnovější objevy fyziky či kosmologie. Svědčí to o vynikajícím úsudku autora, pokud jde o trendy vědeckých proměn; přes nesporně vzrušující úspěchy přírodovědy stojíme na  prahu nového  tisíciletí teprve na začátku dlouhého, avšak nesmírně dobrodružného, putování krajinou plnou kouzel a nečekaných překvapení. Jiří Grygar

vesmír plný umění

Jiří Grygar

vesmír plný umění

Kapitola 2: Vliv evoluce

– 14 –

Titulek v týdeníku Papoušek zněl: Titanic potopen, žádný papoušek nebyl zraněn. Katherine Whitehornová

obrazotvornost – vytváření obrazů – leží v základech veškeré lidské tvořivosti a řídí naše vědomé vnímání světa. od raného dětství neustále vytváříme obrazy věcí, lidí a míst. S přibývajícím věkem se učíme stále nové postupy. Fotografie, malířství, popis, sochařství, poezie: všechny jsou prostředkem zachycování obrazů do  trvalé podoby, abychom mohli  vychutnávat a  opětovně prožívat plody naší obrazotvornosti. Avšak umění není jediným projevem touhy zobrazovat. Jinou snahou o vytváření obrazů světa je věda. Má odlišné cíle a často vyžaduje jiné dovednosti, ovšem její východiska mají s východisky umění mnoho společného: přesné pozorování a zobrazování světa. Leč svět je složitější, než jak na první pohled vypadá. Přesnost našeho pozorování světa nemůžeme považovat za  samozřejmost. odvrácenou stranou představivosti je iluze, a iluze svádí k sebeklamu, pod jehož vládou nemůžeme dlouho přežít. rozšiřovat pomocí představivosti obraz skutečnosti a současně skutečnost nepodkopávat je velmi choulostivým podnikem. Jakmile začneme pochybovat o  spolehlivosti  našich dojmů –  ptáme se, zda  ten a  ten politik  nebo  obchodník  s  auty je opravdu předmluva Jiřího Grygara takový, jakým se jeví, nebo zda rozpálená pouštní silnice opravdu vede do rozlehlé oázy –, stali jsem se filozofy. Ti se po staletí trápili otázkou,

– 15 – 9 5746 456 5412

Ambrose Bierce

Pokoj s vyhlídkou: otázky perspektivy

John d. Barrow

www. jot a .c z

9 5746 456 5412

Malířství je uměním chránit rovné plochy před vlivy počasí a vystavovat je pohledům kritiků.


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna

Émile Zola, Nana, 2011 french binding: full leather with application 195  ×130 mm


23


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna

Bruno Schulz, Xięga bałwochwalcza, 2011 bradel binding: full leather with application 210× 230 mm


25


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna

Rainer Maria Rilke – Lou Andreas-Salomé, Listy, 2011 french binding: full leather, hand-decorated 200  ×140 mm


27


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna

William Faulkner, Czerwone liście, 2010 bradel binding: full leather with intarsion 188   × 120 mm


29


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna

Stanisław Lem, Bajki robotów, 2012 bradel binding: full leather 195  ×135 mm


31


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna


+  notebooks

33


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna


+  notebooks

35


package design \ obal \ opakowania

package for gingerbreads, 2011 170 Ă—100 mm


37


package design  \  o bal  \  o pakowania

candy bags, 2011 130/140/150/160  ×100  × 30 mm


39


book  \  k niha  \  k siążka

3 plastic boxes designed for electronic devices, 2011 110  × 80  × 30 mm / 110  × 90 / 110  ×110 mm


41

page 38-39 The City, 2011 digital print 700  ×1000 mm


digital graphic  \  p očítačová grafika  \  g rafika komputerowa


43


digital graphic  \  p očítačová grafika  \  g rafika komputerowa

Defragmentace #1, 2011 digital print 700  × 1000 mm Defragmentace #2, 2011 digital print 700  × 1000 mm


45


digital graphic  \  p očítačová grafika  \  g rafika komputerowa


+ illustration

47


digital graphic  \  p očítačová grafika  \  g rafika komputerowa

Passibilities, 2012 digital print 1000  × 700 mm


+  illustration

49

Lobi

stopless

SESS

toe OBSESS

Pesto

TIP

SLIPT

TOLE

IOS

LIPE

LESS seil

el

Tils soiliest

BELS

SOLE

Plots

boil

oles pistes

POLIS

OS

PILOT

stipes leps

PLISSE

blot

POSTILS

OPE

SPIEL

toiles LOSE

oil

Lis

BITO

Steils

obiits

BLISS

BEST LESBO Tosses

PISES

S LOBS

bespots

stie

polt

possibilist

BOI

loess

Plot

Set Slips

Bespits

Botel

sip

ste ps

poises

spet

PISTO L

BOS

stoles

bi ELOPS pistoles sis solei BOETS TOP

PIES

OE

Lo s e s lets toil bites BLIP ptosis Posse STOP SOTS Sipolities bise slots SILOS BOSSES spotless SILT EL POLE TLOSSES BETS Pisses P LISTpot septs sopites BOLT TIS SLIEST pistols BITOS Pist bossies O es LITES SPOT possies Tope soss SIBS BITE POETS S POSIEST TOPI boites STOSS

piles

Piol et spilosites

piste

Poss

BETOIL

SOB

spit

spelts

OPES SIPS

solipsist

seis

besits

BIS

POISE

BLITES

polities

Stie

sobeit sists BELPOET SLIPESPITE BOPS LOS boleti Posts pitiless TOPES stope piss spilites LOB OPTS SELSstole oils OBLisps pi BIOS Spilosite BISE PE betoils loss lossiest split possets BIST POLES

Pilotis

Lests

TES posits

Site

blips

ptilosis

polities

EST

lip

SLOE spilt

Piet

spilt

Lo

POLTS

Seils Soles

lossiestBLITES

pests

PELTS stoep

sists

Sliest

ELOPS

solei

lite PISO

Lib

LEIS

OS

BOLES

stipes

SPEOS

PissSIST obiit

less

Tel

POSSES

Poet

SITES pose SPIEL

Sits

Slopes

Oiliest

IO

Stoss

sot

TOPES

Spelts

TOPIS

potsie

sipes

EPOS

BELTS

BESTI

tile

lotes

BOTELS

lopes

Boite

lobes

BITS

IT

POTES

OBIS

SOS

stopes

oe

spet

LOESS

ITS

Loipe

speil

piss

SPIE

islet

Pest iolites

lots

piso

PES

Pesos

POSSETS

LISSES

sopiteblips

step

TIPI

Lits Tilsboleti SPETS BI lepsspit SLOPE SIBS bossiessepts stoles Lob spilosites blot BOLE

SPOT

SLOES

Posies

SITES

BOLE

BOILS PESTOS

IOLITE

POST

PIES

POTES Betoil BIS Posse Bespits slots piolet ptoses

ELT

PLIE

TIPLESS TOSES piolets

poises

polities

BOTE LOPE

PISE

less

Spelt

speil

pistes ptosis

BOI

stope

TOP SILOS

Bitos

BIT

POLE

SOB PLISSE

SPITES

ILEITIS

OPT

ELS

Plot

Pesto

psiloses OPES

toes

spits

LOSS

psis

sib

POIS

possies

SEIS

tels piste

SOLS

PET

LOTE

ESTS

POSES

OES

spits

SLOT

teloi TIES p o s s e t Olpes

soiliest

BOETS

LOBSPITS

plies

Besit

LOPE

BESTS

elts

boeps

Slips PSI

PILOT

besots

SLEPT

besits

SISS

pities SLITS

lipo

PILEI

SEI Spile

STOPS it spie El

sobeit

BOP

P LOTS

pols

PIST

Es

TOILS

SLOP

SPEILS

Sol

POSTILS

bile

SPLIT E TI bitless

Loses

sip

Speiss

OBIT

Psst

solipsist

bestis

Pilots

TIP

silts Teils SOTS Lesbos

SEPSIS Pilosities spilite

stoeps

ET

Stie

TOISE

POL BESPOTS sepiosts Poi

Pistole psilosis

sept

BOIS

pisos

SPIES

BE

Lest

OPS

PI POSTS SPOILS bespit islets

LES lisp

pote

LEI soli piositiesPISTILS

PST

SOPS BOSSEST LOTI

ISLE

TOPS

OBS

SLIP

polies

BOSSETS blites

SIPS

boet

LOT

pelt

sobeit

POISE

BESPOT

pili stipels

Stipel

SEL

ISO

pistil

stiles

POSSIBLEST TEIL plisses B I LES

BLET

SEPIOSTPOS ibises

toises

LISTS

Bes SOP

sobs

ptiloses

steil

SLOPS

SEPS EPIBIOSIS

ess

POTS

BET

pit

TOILE

PILE

TOBIES

SPOIL

stilbs

STOBS

LIS spits

LEPT

potsies

isles

BOSS

TILES

Lie

BLETS

BOSSET

ISOS

STIES

Lipos

oses

BLITE SPILT

slipes

SLOPE

BILE

spoilt TOLES isit

tose

TOSS

SOILS

Blots Telos

Sies

LOBE

Istle

betoils

SPOTS

sipe

SPEOS

speiss obe

OBES

SILO

lite

POSSES

POSSET

sile

spets

sets

S plebs OLE besot LIT Lies soil SLITS Piets stoep Peso I possibles STILE topless OLPE Lib Spilosite lobes B OEP Slept B IBISTIPS LOST POSTIE SEPIOSTS pose BOLTS slopiest et Tels belts LOPSBIT I bless SPITES TIL BLEST BIOPSIES Let ESTOP stilb BIOSteps TOPIS L pisolite BLIST POLES LETS ISSEIit SIST I toe BLIP a pistoles LOP Spiels PISO betoss BEL posit OI spiles sis TIPIS splits at T polite obeli LEP OBI BITES pitiless BOTS Siles Bises lips I Sises PilesOSE SLIT SOLES SLOB BOS Blisses estops OBIT S op E BOSSIEST PETS Si STIPE BOT P OT POSTIES PisolitesLIBS S Isseis BELT Pleb stob POSTIL Pistol Bo * POLEIS pilose Possible IS Pilis PIE possie SIT bop

pos

Possible

istles Set SIT * You can create 500 words, by using letters included in this one. Is it a border?


graphic  \  v olná grafika  \  g rafika warsztatowa

Construction city, 2011 screen printing 640  × 900 mm Typo-map, 2011 screen printing 640   × 900 mm


51


graphic  \  v olná grafika  \  g rafika warsztatowa

Commercialism, 2011 linocut 1100   × 750 mm


53


graphic  \  v olná grafika  \  g rafika warsztatowa

Unityp-III, 2011 drypoint 120  ×160 mm Unityp-III, 2011 aquaforta 120  ×160 mm


55


graphic  \  v olná grafika  \  g rafika warsztatowa


+  graffiti

57


drawing  \  s tudijní kresba  \  r ysunek studyjny


59


drawing  \  s tudijní kresba  \  r ysunek studyjny


+  sketches

61


photography  \  f otografie  \  f otografia

What can you think about, when you met a television comes in front of you from the Baltic Sea?, 2006


63


portfolio \  k arol lament

web p ortfolio: http://issuu.com/karollament/docs/karol_lament_portfolio

2012

Karol Lament Design portfolio  

graphic desig, book design, book art, bookbinding, typography © Karol Lament

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you