Page 1

1

portfolio

karol lament


portfolio \  k arol lament

INFO surname: Lament name: Karol date of birth: 21 September 1986 marital status: single nationality: polish languages: polish, czech, english

Contact data tel.: + 420 737 510 412 + 48 888 741 761 e-mail: karol.lament@gmail.com address: Pražákova 227/1 709 00 Ostrava-Mariánské Hory / CZ registered address: Tylna 41/20 44-100 Gliwice / PL

CATALOGUE  /   K ATALOG: page: 4

book \ kniha \ książka

page: 10

bookbinding \ knižní vazba \ książka artystyczna

page: 20

package design \ obal \ opakowania 

page: 26

digital grafhic \ počítačová grafika \ grafika komputerowa

page: 30

graphic \ volná grafika \ grafika warsztatowa

page: 38

drawing \ studijní kresba \ rysunek studyjny

page: 46

painting \ malba \ malarstwo

page: 50

photography \ fotografie \ fotografia 


3

EDUCATION  /   U MĚLECKÉ VZDĚLÁNÍ /  W YKSZTAŁCENIE: 2009 – (2012) 2006 — 2009 2000 — 2006

University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic Faculty of fine arts, Department of graphic and drowing Atelier of Package and Book Design – Doc. PhDr. Eliška Čabalová University of Opole, Opole, Poland Bachelor of Fine Arts (graphic ) Specialization: Art Pedagogy High School of Art and Design, Radom, Poland Specialization: Promotional art design – Computer Graphics

WORKSHOPS  /   WARSZTATY: 2011 2009 2009 2008

Bookbinding workshops, Academy of Fine Arts in Katowice, Poland Package design – Studio Činčera, Ostrava, Czech Republic workshops conducting: "Artistic book & bookbinding" – Faculty of Fine Arts, University of Opole, Poland "Region", environment-art workshops, Trier, Germany

PRACTISE  /   P RAXE /  D OŚWIADCZENIE: 2011 2011 2007

organization of exhibition: KNIHAHAŘI, Galeria Zamostek, Opole, Poland management of exposition for Pemic frim, Knižní veletrh, Ostrava, Czech Republic graphic designer: Graphic studio Progres, Gliwice, Poland

EXIBITIONS  /   V ÝSTAVY /  W YSTAWY: 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2008

Elizabeth Soutar Bookbinding Competition. National Library of Scotland, Edinburgh / Scotland Knižní veletrh, Ostrava / Czech Republic Atelier projektowania książki i opakowań, Academy of Fine Arts in Katowice / Poland A-KÓD, Ostrava-Vítkovice / Czech Republic Pirohy vítají knedle, Academy of Fine Arts in Kraków / Poland Mladý obal, Exhibition in the National Technical Library, Praha / Czech Republic Mladý obal, Výstavný a informačný bod SATELIT, Bratislava / Slovak Republic 2 razy inaczej, Galeria ZNACZY SIĘ, Kraków / Poland Pomiędzy, Pałac Alfreda Biedermanna, Łódź / Poland Pomiędzy, kino „Cytryna”, Łódź / Poland Projektowanie graficzne z Ostrawy, Kraków / Poland Festiwal sztuki wysokiej, Zabytkowa Elektrociepłownia Szombierki, Bytom / Poland Książka artystyczna & autorska. Fotografia, Opole / Poland Festiwal sztuki wysokiej, Galeria Stalowe Anioły, Bytom / Poland Printing Art Force 2008


book  \  k niha  \  k siążka Sine Metu, book I & II, 2011 text, design and binding 148  ×201 mm


5


book  \  k niha  \  k siążka Opowieści niesamowite z prozy rosyjskiej, 2010 hard cover, with exchangeble brochures – all in box 60  ×150  ×220 mm


7


book  \  k niha  \  k siążka 3D BOOK, 2009 object book 110  ×140


9

NAPADNIK, 2010 "sketch-ideas"– notebook 130  ×150 mm


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna Émile Zola, Nana, 2011 french binding: full leather with application 130  ×195 mm


11


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna Bruno Schulz, Xięga bałwochwalcza, 2011 bradel binding: full leather with application 230  ×210 mm


13


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna William Faulkner, Czerwone liście, 2010 bradel binding: full leather with intarsion 120  ×188 mm


15


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna Rainer Maria Rilke – Lou Andreas-Salomé, Listy, 2011 french binding: full leather, hand-decorated 140  ×200 mm


17


bookbinding  \  k nižní vazba  \  k siążka artystyczna


+  notebooks

19


package design  \  o bal  \  o pakowania package for gingerbreads, 2011 100  ×170 mm


21


package design  \  o bal  \  o pakowania box designed for cosmetics, 2011 70  ×80  ×120 mm


23


package design  \  o bal  \  o pakowania candy bags, 2011 30  ×100  ×130/140/150/160 mm 3 plastic boxes designed for electronic devices, 2011 30  ×80  ×110 mm / 90  ×110 / 110  ×110 mm


25


digital graphic  \  p očítačová grafika  \  g rafika komputerowa Defragmentace #1, 2011 digital print 1000  ×700 mm Defragmentace #2, 2011 digital print 1000  ×700 mm

PAGE 28-29 The City, 2011 digital print 1000  ×700 mm


27


book  \  k niha  \  k siążka


29


graphic  \  v olná grafika  \  g rafika warsztatowa Construction city, 2011 screen printing 900  ×640 mm Typo-map, 2011 screen printing 900  ×640 mm /  bottom – detail  /


31


graphic  \  v olná grafika  \  g rafika warsztatowa Unityp-III, 2011 aquaforta 160  ×120 mm Commercialism, 2011 linography 1100  ×750 mm

Lady with a child, 2009 linography 130  ×170 mm


33


graphic  \  v olná grafika  \  g rafika warsztatowa Unityp-III, 2011 drypoint 160  ×120 mm


35 Unityp-III, 2011 aquatinta\drypoint 160  ×120 mm


graphic  \  v olná grafika  \  g rafika warsztatowa


+  graffiti

37


drawing  \  s tudijní kresba  \  r ysunek studyjny

studio drawing


39


drawing  \  s tudijní kresba  \  r ysunek studyjny


41


drawing  \  s tudijní kresba  \  r ysunek studyjny


43


drawing  \  s tudijní kresba  \  r ysunek studyjny


+  sketches

45


painting  \  m alba  \  m alarstwo

Akt I, acrylic on canvas, 1000  ×700 mm, 2008


47

Martwa natura z gramofonem, oil on canvas, 1000  ×700 mm, 2007


painting  \  m alba  \  m alarstwo

Patrycja rano, acrylic on canvas, 1000  ×700 mm, 2006


49

Szombierki, oil on canvas, 1000  ×700 mm, 2008


photography  \  f otografie  \  f otografia

What can you think about, when you met a television comes in front of you from the Baltic Sea?, 2006


51


photography  \  f otografie  \  f otografia Leżący akt, digital photography-collage, 2010


53


photography  \  f otografie  \  f otografia

Gangsterzy z Nikiszowca, traditional black & white photography, 2010


55

Marzec, digital photography, 2010


book  \  k niha  \  k siążka

karol.lament@gmail.com © by Karol Lament, 2012

Karol Lament Design portfolio  

graphic desig, book design, book art, bookbinding, typography © Karol Lament

Advertisement