Page 1

Siedem cudów świata Siedem cudów świata (starożytnego) – lista najbardziej znanych budowli w starożytności. Była swego rodzaju przewodnikiem turystycznym dla podróżników starożytności, którzy chcieli zobaczyć najbardziej sławne i znane miejsca.


Piramida Cheopsa, Wielka Piramida – egipska piramida, znajdująca się w Gizie nieopodal Kairu. Jedyny z Siedmiu Cudów Świata, który dotrwał do epoki nowożytnej niemal nienaruszony. Według powszechnie akceptowanej przez środowiska naukowe teorii, wzniesiona ok. 2560 r. p.n.e. prawdopodobnie według projektu Hemona, miejsce pochówku faraona Cheopsa .

Wiszące ogrody królowej Semiramidy w Babilonie. Ich niezwykłość budziła podziw współczesnych, zdumienie i wielkie zainteresowanie potomnych. Zostały zbudowane na polecenie króla Nabuchodonozora II (604-562 p.n.e.), który podarował je swojej żonie, Amytis, ponieważ po przyjeździe do Babilonu bardzo tęskniła za bujną zielenią ojczystego kraju – Medii.


Świątynia Artemidy w Efezie (Artemizjon w Efezie) – dla starożytnych Greków jeden z siedmiu cudów świata. Znana pod nazwą Artemizjon, ustanowiła największą ozdobę Efezu w Azji Mniejszej (obecnie Turcja).

Posąg Zeusa zaliczany był przez starożytnych Greków do siedmiu cudów świata. Znajdował się w świątyni w Olimpii. Posąg ten wykonał Fidiasz z użyciem techniki chryzelefantyny po roku 430 p.n.e. Dotrwał jedynie do roku 426 n.e., a znany jest z rzymskiej kopii.


Mauzoleum w Halikarnasie jeden z siedmiu antycznych cudów świata. Mauzoleum nie przetrwało do naszych czasów — zaniedbana budowla pod wpływem upływu czasu, działań ludzi i trzęsień ziemi stopniowo popadała w ruinę.

Kolos Rodyjski – jeden z siedmiu cudów świata. Olbrzymich rozmiarów posąg Heliosa, boga słońca, wybudowany na wyspie Rodos przez Charesa z Lindos.


Latarnia morska na Faros – starożytna latarnia, która została zbudowana ok. 280-279 p.n.e. Ze względu na wielkość i wspaniałość architektonicznego ukształtowania uważano ją za jeden ze starożytnych cudów świata.


Bibliografia : ~ Piramida Chopsa Informacje : http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_Cheopsa Zdjęcie : http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Piramida_Cheopsa.jpg ~ Wiszące ogrody Semiramidy Informacje : http://pl.wikipedia.org/wiki/Wisz%C4%85ce_ogrody_Semiramidy Zdjęcie : http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Hanging_Gardens_of_Babylon.jpg ~ Świątynia Artemidy w Efezie Informacje : http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tynia_Artemidy_w_Efezie Zdjęcia : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Ac_artemisephes us.jpg/640px-Ac_artemisephesus.jpg ~ Posąg Zeusa w Olimpii Informacje : http://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C4%85g_Zeusa_w_Olimpii Zdjęcie: http://cdn.grepolis.com/images/game/wonders/finished_statue_of_zeus_at_oly mpia.jpg ~ Mauzoleum w Halikarnasie Informacje : http://pl.wikipedia.org/wiki/Mauzoleum_w_Halikarnasie Zdjęcie : http://cuda-swiata.pl/wp-content/uploads/2012/10/Mauzoleum-wHalikarnasie.jpg ~ Kolos Rodyjski Informacje : http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolos_Rodyjski Zdjęcie : http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Colosse_de_Rhodes_(Barclay).jpg ~ Latarnia morska na Faros Informacje : http://pl.wikipedia.org/wiki/Latarnia_morska_na_Faros Zdjęcie : http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lighthouse_-_Thiersch.gif

Siedem cudów świata 2  
Siedem cudów świata 2  
Advertisement