Page 1

Program & kurser 2013–2014

ET T MEDICINSK T UNIVERSITET


KI:s världsberömde fotograf Omslagsbilden till denna katalog är tagen av prisbelönte fotografen Lennart Nilsson, känd för sin banbrytande titthålsfotografering inom medicin. Lennart Nilsson har varit verksam vid Karolinska Institutet sedan 1970-talet och blev medicine hedersdoktor vid KI 1976. Hans mest kända alster är filmprojekten Sagan om livet och Livets mirakel samt boken Ett barn blir till. Lennart Nilssons böcker ges ut på fler än trettio språk och tv-serien Livets Mirakel är en av de mest visade svenska tv-produktionerna. Lennart Nilsson har varit reportagefotograf och fotojournalist för de flesta namnkunniga internationella bildtidningar som Life, Paris Match, National Geographic samt svenska tidskriften Se. Han var den förste som lyckades fotografera ett levande foster inuti livmodern och har sedan dess fortsatt att tänja på gränserna för vad som är möjligt inom medicinskt foto.


Du kan förbättra människors hälsa.


Innehåll 4 Rektor: Varmt välkommen till Karolinska Institutet! 5 Campuskarta: Här finns Karolinska Institutet 6 Bra att veta 8 Studentservice

Reportage 10 11 12 14 16 17

Kåren gör ditt studentliv rikare Från teori till praktik ”KI har gett mig några av mitt livs roligaste upplevelser” Fancy a fika? ”Jag ska bli läkare trots dyslexin!” En internationell utbildning

Nybörjarprogram 20 Arbetsterapeutprogrammet 22 Audionomprogrammet 24 Biomedicinprogrammet 26 Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi 28 Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin 30 Logopedprogrammet 32 Läkarprogrammet 34 Optikerprogrammet 36 Psykologprogrammet 38 Röntgensjuksköterskeprogrammet 40 Sjukgymnastprogrammet 42 Sjuksköterskeprogrammet 44 Tandhygienistprogrammet 46 Tandläkarprogrammet 48 Alternativt urval till logopedprogrammet (PILOG) 49 Alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) 50 Alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL)

2

Kompletterande utbildningar 51 Kompletterande utbildningar för sjuk sköterskor, läkare och tandläkare från länder utanför EU, EES och Schweiz

Fortsättningsprogram 56 Barnmorskeprogrammet 57 Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 58 Psykoterapeutprogrammet Specialistsjuksköterskeprogram 60 Ambulanssjukvård 61 Anestesisjukvård 62 Barn och ungdom 63 Distriktssköterska 64 Intensivvård 65 Kirurgisk vård 66 Medicinsk vård 67 Onkologisk vård 68 Operationssjukvård 69 Psykiatrisk vård 70 Vård av äldre Magister- och masterprogram 72 Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning beteendevetenskap 73 Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning ergonomi 74 Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning företagssköterska 75 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi 76 Magisterprogrammet i global hälsa 77 Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 78 Magisterprogrammet i klinisk optometri 79 Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik 80 Masterprogrammet i bioentreprenörskap 81 Masterprogrammet i biomedicin

82 83 84

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap inriktning folkhälsoepidemiologi Masterprogrammet i folkhälsovetenskap inriktning hälsoekonomi, policy och management Masterprogrammet i hälsoinformatik

Nybörjarkurser 86 Farmakologi 86 Människans fysiologi 86 Statistiska metoder med R

FORTSÄTTNINGSKURSER Kurser för komplettering till kandidatexamen 88 Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi 88 Vetenskaplig teori och metod i arbetsterapi 88 Examensarbete för kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 89 Vetenskaplig teori och metod i biomedicinsk laboratorievetenskap 89 Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad 89 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 90 Vetenskaplig teori och metod i optometri 90 Examensarbete för kandidatexamen i sjukgymnastik 90 Vetenskaplig teori och metod i sjukgymnastik

FORTSÄTTNINGSKURSER Kurser för magister- och masterexamen Biomedicinsk laboratorievetenskap 92 Biosäkerhet och hållbar utveckling på laboratoriet


20 92 Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 92 Laboratoriemedicin Logopedi 93 Examensarbete för masterexamen i logopedi 93 Tidig tal- och kommunikationsutveckling relaterad till hörselnedsättning eller andra ogynnsamma faktorer Medical Management 93 Ledarskap och organisationsutveckling 1 94 Ledarskap och organisationsutveckling 2 – magisterexamen i medical management Odontologi 94 Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 94 Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 95 Examensarbete för masterexamen i odontologi 95 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi Omvårdnad 95 Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 96 Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 1 Radiografi 96 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 96 Visualisering av bildgivande diagnos tiska metoder – ett kliniskt perspektiv ÖVRIGA KURSER 97 Aktivitetsvetenskap 1 97 Att möta och arbeta med sorg 97 Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi

98 Avancerad kurs i neurovetenskap 98 Avancerad kurs i stamcellsbiologi och regenerativ medicin 98 Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 99 Diabetes – ett helhetsperspektiv 99 Effektivt påverkansarbete i styrelser och kommittéer 99 Evidens och implementering i hälso- och sjukvård 100 Folkhälsonutrition i EU 100 Från forskning till företagande – koncept inom bioteknologi 100 Från idé till tjänsteföretagande – hälso- och sjukvård i förvandling 101 Förbättringskunskap – utveckling, nytänkande och innovationer 101 Grundläggande näringsfysiologi 101 Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv 102 Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 102 Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 102 Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 103 Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 103 Kvalitet och kvalitetsutveckling 103 Medicinsk akupunktur 104 Naturläkemedel 104 Podiatrisk undersökning och behandling av skador och dysfunktion i fot och fotled 104 Projektledning och projekt som arbetsform 105 Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada 105 Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare, del 2 105 Äldres hälsa

ANMÄLNINGSINFORMATION 108 Behörighet 111 Urval 114 Anmälan 118 Vad händer efter anmälan? 120 Anteckningar 122 Viktiga datum

56

86

88

92

131

Utbildningen ges på engelska Sommarkurs

108 3


Varmt välkommen till Karolinska Institutet! Karolinska Institutet (KI) är en fantastisk plats för utbildning och forskning. Hit kommer studenter, lärare och forskare från hela världen för att tillsammans bidra till alla människors utveckling och hälsa i en anda av kreativitet, framtidstro och arbetsglädje. Genom kunskapsöverföring och vetenskap förändrar vi världen. KI har en central position i det svenska samhället och är ett av världens främsta medicinska universitet. Här bedrivs utbildning och forskning inom hela det medicinska fältet, från cell till samhälle. När du väl bestämt dig för vad du vill studera har KI det bästa urvalet av utbildningar inom det medicinska området. Ett nära samband mellan utbildning och forskning bidrar till en kontinuerlig utveckling av våra utbildningsprogram. Excellens kännetecknar alla delar av vår verksamhet. Varje år utser Nobelförsamlingen vid KI Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin, något som har enorm betydelse för vår starka ställning och visibilitet, såväl internationellt som nationellt. Samtidigt värnar vi om gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald. Jag hoppas att just du nu tar chansen att bli en av oss. Arbetsmarknaden är god för de utbildningar som finns på KI och en examen från KI öppnar dörrar över hela världen. Att på olika sätt få vara med och förbättra människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kommer att berika både ditt eget och många andra människors liv. Anders Hamsten Rektor

4


Här finns Karolinska Institutet Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet bedrivs i huvudsak på två campusområden: KI Campus Solna och KI Campus Huddinge. Precis som det låter på namnen så ligger de i Solna och Huddinge som är grannkommuner till Stockholm. I anslutning till campusområdena ligger också Karolinska Universitetssjukhuset som spelar en viktig roll i många utbildningar. Karolinska Institutet samarbetar även med andra sjukhus i närområdet. När du ska leta bostad så kan det alltså vara bra att tänka på var du kommer att bedriva största delen av dina studier. Du kanske inte behöver bo mitt i Stockholm. Storstadspulsen och Sveriges största arbetsmarknad är ju ändå inom räckhåll.

5


Bra att veta Innan du söker

6

STUDIEVÄGLEDNING Karolinska Institutet erbjuder allmän studievägledning för dig som är intresserad av våra utbildningar och programstudievägledning för studenter som redan läser en utbildning hos oss. Allmänna studievägledningen svarar på frågor om Karolinska Institutets utbildningar, högskolestudier, yrken och arbetsmarknad inom det medicinska området. För att boka ett besök och för att få vägledning och information, ring 08-524 863 50 (mån–tor kl 9.30–11.00). Programstudievägledaren, som du under studietiden kan vända dig till, är knuten till varje enskilt program. Läs mer på ki.se/studievagledning.

SKUGGA EN STUDENT Vill du veta mer om en utbildning kan du ”skugga” en student under en halv dag för att få se vad det innebär att studera vid Karolinska Institutet. Du får följa med på föreläsningar, laborationer eller seminarier, beroende på vad som står på dagens schema. Läs mer på ki.se/utbildning/skugga.

ANTAGNINGSSTATISTIK Information om vilket meritvärde som tidigare krävts för att bli antagen till den utbildning du vill söka finns på antagning.se eller ki.se/antagning.

STUDIEMEDEL – DIN EKONOMI UNDER STUDIETIDEN Sök studiemedel i god tid. På Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbsida kan du söka studiemedel direkt. Besök gärna csn.se för mer information.

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadsprognoser för de utbildningar du är intresserad av finner du på studera.nu och ams.se.


BOSTAD Undersök bostadsläget i god tid, kanske redan en termin eller ett år innan du planerar att börja studera. Ett alternativ till studentrum eller studentlägenhet kan vara att dela lägenhet med en eller flera andra studenter. Karolinska Institutet har inga egna studentbostäder. På studeraistockholm.se finner du bra bostadsinformation.

SÅ ANSÖKER DU – antagning.se På antagning.se anmäler du dig till kurser och program genom en webbanmälan. På studera.nu kan du också få mer information om högskolestudier, högskoleprovet, livet som student eller studier utomlands.

Dina studier HÖGSKOLEPOÄNG – STUDIETID Den tid du studerar på högskola eller universitet mäts i högskolepoäng (hp). En veckas heltidsstudier räknas som 1,5 hp. En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp.

NIVÅER All högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De olika nivåerna bygger på varandra.

REGISTRERING VID TERMINSSTART

Om utbildningens undervisningsspråk är ett annat än svenska framgår detta vid beskrivningen av utbildningen. Även om undervisningsspråket är svenska kan delar av utbildningen vara på engelska. Kurslitteratur är ofta på engelska.

Har du blivit antagen till ett program eller en kurs ska du registrera dig. Om du är antagen och har kallats till upprop/registrering men uteblir utan att ha anmält förhinder i förväg förlorar du din plats. Uppgifter om tid och plats för registreringen meddelas av ansvarig institution på kurs- alternativt programwebb, eller genom brev. För att du som ansökt om och beviljats studiemedel ska kunna få dessa utbetalda, krävs det att du registrerar dig på den utbildning som du har antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till CSN. DEN FÖRSTA TIDEN PÅ KAROLINSKA INSTITUTET – INTRODUKTIONSAKTIVITETER På flera av Karolinska Institutets nybörjarprogram inleds studierna med en eller några dagars lägerverksamhet, allmänt kallat ”kollo”. Du får då, tillsammans med studenter i högre årskurser, lärare och personer verksamma inom yrket, en introduktion till de kommande studierna och till ditt framtida yrke. Lägret är gratis, men du får betala en mindre summa för mat. Alla nya studenter vid KI bjuds också in till en välkomstdag med inspirationsföreläsningar och presentation av olika verksamheter på universitetet. LIKABEHANDLING AV STUDENTER Jämställdhet och likabehandling av studenter är viktiga begrepp på Karolinska Institutet. En god studiemiljö är en förutsättning för hög kvalitet och framgång i studierna. Mer information finns på ki.se/likabehandling.

UNDERVISNINGSSPRÅK

STUDERA PÅ DISTANS Vissa utbildningar genomförs som distansutbildning. Datorn är då en självklar del i dina studier. Detta innebär att du till stor del studerar hemma med internetuppkoppling. I de flesta kurser anordnas ett visst antal möten på studieorten. Antalet träffar varierar beroende på utbildning. Varje kurs har en egen webbplats där du hämtar dina arbetsuppgifter, skickar in dina svar och kommunicerar med kurskamrater och lärare. VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Sjukvården är till för alla och alla har rätt till samma goda och professionella bemötande. I den verksamhetsförlagda utbildningen, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården, ska du bland annat lära dig hur ett bra patientmöte går till. Det får du göra genom att träffa olika patientgrupper. UTBYTESSTUDIER Som student vid Karolinska Institutet har du stora möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands. KI har avtal gällande studentutbyte med utländska universitet över hela världen. Läs mer på ki.se/studerautomlands. 7


Studentservice

8

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

PEDAGOGISKT STÖD VID FUNKTIONSHINDER

Under hela din studietid får du stöd från universitetsbiblioteket, med allt ifrån hjälp att hitta kurslitteratur till att skriva vetenskapliga texter. På biblioteket får du lära dig att söka information på egen hand, men personalen svarar gärna på dina frågor. De kan hjälpa dig att hitta information på rätt nivå, att skriva olika typer av texter och referat, eller guida till andra hjälpmedel. Har du mer omfattande frågor kan du titta in i bibliotekets labb och få individuell handledning, eller boka en tid i Språkverkstaden för stöd med en skrivuppgift. På biblioteket kan du också få hjälp med praktiska frågor, som e-postkonto och passerkort. Det finns även plats att sitta och plugga i läsesalar, grupprum eller ute i biblioteket. Mer information hittar du på kib.ki.se.

Har du en funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, och behöver pedagogiska stödåtgärder i studiesituationen? Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder i god tid på telefon 08-524 860 04. Mer information hittar du på ki.se/funktionshinder. STUDENTHÄLSAN Som student har du tillgång till Studenthälsan och deras läkare, sjuksköterskor och kuratorer. Studenthälsan erbjuder dessutom, i samarbete med studievägledningen, kurser i att våga tala inför grupp, seminarier om att hantera studentlivets stress med mera. Läs mer på ki.se/studenthalsan.


FRISKVÅRD På KI Campus Huddinge finns en avgiftsfri träningsanläggning för Karolinska Institutets studenter. Ett stenkast från KI Campus Solna på Gävlegatan 22 finns Friskis & Svettis som är öppet både för studenter och för allmänhet. För information om öppettider och studentrabatter se friskisochsvettis.se. Kåren och Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) anordnar också många olika idrottsaktiviteter. Läs mer på SSIFs webbplats ssif.su.se. BÖNE- OCH MEDITATIONSRUM Vid Karolinska Institutet finns böne- och meditationsrum för andakt, bön, eftertanke eller enskilt samtal, utan anknytning till någon särskild religion. Det finns även studentpräster. De arrangerar gudstjänster, meditationsövningar, retreats och andra gemensamma aktiviteter. STUDENTPALATSET Studentpalatset på Norrtullsgatan 2, Odenplan, är en träffpunkt för alla Stockholms studenter. Här finns läsplatser, grupprum, hörsal och café.

9


Kåren gör ditt studentliv rikare Kårernas huvuduppgift är att bevaka utbildningarnas kvalitet, och de verkar ständigt för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt. Samtidigt har kåren också en viktig social funktion och fungerar som ett stöd för dig under din utbildning. På Karolinska Institutet finns två kårer, Odontologiska föreningen som jobbar för studenterna på tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammen, och Medicinska föreningen som är den största kåren och Stockholms äldsta studentkår. Som medlem i kåren har du alla möjligheter att lära känna nya människor och delta i en uppsjö av spännande aktiviteter. I början av terminen arrangerar kåren introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig väl omhändertagen. Under terminerna erbjuder de allt ifrån idrottsaktiviteter, kulturarrangemang, körer, baler, sittningar och orkestrar till spex och kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper. Dessutom utser kåren studentrepresentanter till ceremonier vid akademiska högtider och Nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång? 10

Medlemsförmåner • Studiebevakning • Arbetsmarknadsdag • Kårtidning • Studentbostäder • Studentombudsman • Doktorandombudsman • Studenthandbok • Lägerdagar • Introduktionsaktiviteter • Fester året runt • Bal med Nobelpristagare

• Workshops och föreläsningar • Fredagspubar • Religiösa föreningar • Nyhetsbrev • Lokalbokning • Hyra skärgårdsstugan Solvik • Fikastund med kåren • Idrottsdag • Spex, kör och orkester • Dansgrupper

Mer information hittar du på medicinskaforeningen.se och ofsthlm.se.


Från teori till praktik På KTC, Kliniskt Träningscentrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, får studenterna möjlighet att förbereda sig inför framtida patientmöten. KTC är utrustat med attrapper, simulatorer och andra tekniska hjälpmedel. Efter att studenterna har läst om olika medicintekniska moment visar en lärare hur man praktiskt utför momenten på attrapper som föreställer patienter. När studenterna fått genomgång i de olika momenten av lärare kan de komma till KTC och träna på egen hand. Några exempel på praktiska övningar är bland annat att sätta sond, intuberings-, injektions-, punktions- och venprovstagningsteknik, EKG, blodtryck samt hjärt- och lungräddning. På KTC finns möjlighet att spela in övningarna så att roller och samspel kan analyseras i efterhand. KTC anordnar även forsknings-, utbildnings- och nätverksmöjligheter i olika former där studenter, vårdpersonal och handledare kan träffas för att diskutera och samarbeta kring patientsäkerhet.

i

KTC, Kliniskt Träningscentrum, är en specialutrustad avdelning för praktisk träning av kliniska och kommunikativa färdigheter. KTC erbjuder träningsmöjligheter för alla studentkategorier inom vårdsektorn och all personal på Karolinska universitetssjukhuset. Läs mer på karolinska.se/ktc.

11


”KI har gett mig några av mitt livs roligaste upplevelser” När Farid var liten ville han bli jultomte, medan Lourdes drömde om ett liv som flygvärdinna. Nu pluggar de båda på Karolinska Institutet, där de träffade Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning, över en fika på campus i Solna.

Ville bli som liten: Lokförare Oanade talanger: Klättring och utförsåkning. Jag har åkt skidor från den nästnästhögsta toppen av Kebnekaise. Stockholmsfavorit: Campusområdet i Solna. Bästa budgettips: Köp begagnad kurslitteratur. KI med tre ord: Ledande, internationellt, utmanande.

Farid studerar på Tandläkarprogrammet och Lourdes på det Biomedicinska analytikerprogrammet på Karolinska Institutet. Båda yrkena har mycket goda framtidsutsikter, men det var inte det främsta skälet till deras val. – Jag sökte utifrån intresse, säger Farid, så för mig var beslutet solklart. Men jag tror det är viktigt att man känner att man vill hjälpa andra människor om man ska arbeta inom hälso- och sjukvården. För egen del blir jag glad av att kunna bidra till att patienter får en bättre munhälsa och friskare tänder. Sedan gillar jag att yrket innebär både vetenskap och att jobba praktiskt med händerna. Att arbetsmarknaden är god är förstås bra, men det viktigaste är att jag brinner för jobbet.

Jan-Olov tycker att det finns flera skäl att välja en medicinsk utbildning:

KI:s utbildningar ger jobb

Farid går fjärde året av fem och tycker att tiden på KI hittills har över-

Lourdes hade arbetat som undersköterska i sex år innan hon sökte till KI. Den senaste arbetsplatsen var på laboratoriet på en vårdcentral där hon även fick möta patienter. – Jag upptäckte att det var lite som ”gott och blandat”. För mig blev det naturligt att vidareutbilda mig till biomedicinsk analytiker eftersom yrket verkade så roligt. Man möter alla slags människor, i alla åldrar och ingen dag är den andra lik, säger hon.

12

JAN-OLOV HÖÖG, 57, dekanus för utbildning

– Det är spännande att vara verksam inom ett område där man arbetar med hela människan och hela tiden lär sig nya saker. Vi kan ju inte allt, utan rör oss ständigt i gränstrakterna till nya kunskaper. Sedan är det förstås en stor fördel att utbildningarna här ger jobb. De flesta vill väl vara säkra på att ha ett arbete efter en lång utbildning – och helst flera att välja på. Han tillägger att många tror att det krävs naturvetenskaplig bakgrund för att bli antagen till KI, men det gäller långt ifrån alla utbildningar. – Det är faktiskt bara Biomedicin-, Biomedicinsk analytiker-, Läkar- och Tandläkarprogrammet som kräver det, säger han.

träffat alla hans förväntningar. – Det handlar inte bara om studierna utan även om det sociala. Här på KI har jag träffat oerhört trevliga människor och faktiskt haft några av mitt livs roligaste upplevelser, säger han. Hans uppfattning om själva yrkesrollen har ändrats något från det att han började studera. – Jag hade en viss kunskap om vad tandläkarrollen innebär, men visste inte att det krävdes så mycket detaljkunskaper. Nu har jag fått en helhetsbild av vad yrket innebär.


LOURDES AMAYA, 37, student Biomedicinska analytikerprogrammet

FARID KHODABANDEHLOU, 24, student Tandläkarprogrammet

Ville bli som liten: Flygvärdinna Oanade talanger: En hejare på att göra smörgåstårta! Gillar att åka långfärdsskidor. Stockholmsfavorit: Humlegården. Lätt att ta sig dit, ofta mycket folk men ändå lugnt och stilla. Bästa budgettips: Våga fråga efter studentrabatter även på udda, lokala ställen. Skaffa en spargris. Har en burk hemma med mynt och sedlar som jag plockar ur när det är kris. KI med tre ord: Kamratanda, roligt, lockande.

Ville bli som liten: Jultomte Oanade talanger: Kan dansa svensk folkdans. DJ-ar på kårfester och skapar egen musik (dock ej folkmusik utan pop, house och hip-hop). Stockholmsfavorit: Ett säkert kort är Gamla stan på sommaren, med alla uteserveringar och ett härligt folkliv. Bästa budgettips: Ta med kaffetermos till KI och utnyttja alla kampanjer och kuponger. KI med tre ord: Spännande, livligt, intelligent.

Lourdes studerar det sista året av tre och tycker att studierna blev

Att Farid och Lourdes valde just KI av alla universitet i Sverige berodde främst på KI:s renommé. – En examen härifrån är en öppen dörr till hela världen, säger Lourdes. Jan-Olov håller med. – Här i Sverige spelar det kanske inte så stor roll att man gått på just KI när man söker jobb, men utomlands är det betydelsefullt. Att KI är så välkänt kan vara avgörande för möjligheterna att både forska och arbeta i andra länder, säger han. Som student på KI behöver man dock inte vänta tills man är klar med utbildningen innan drömmen om utlandsvistelsen kan förverkligas. Universitetet har nämligen studentutbyten med en mängd länder i världen. – Alla studenter som vill åka utomlands kan i princip göra det, säger Jan-Olov. Vilka länder man kan åka till varierar från program till program. Sedan får vi också en internationell atmosfär här på KI genom alla utländska studenter som kommer hit.

ungefär som hon hade tänkt sig. – Jag visste redan från start att jag måste ha fokus på studierna och att vissa kurser skulle bli krävande. Man måste hitta balansen mellan studier och fritid, men det gjorde jag ganska snabbt. När det gäller yrkesrollen har jag i dag ännu tydligare insett hur viktiga vi biomedicinska analytiker är för att patienten ska kunna få sin diagnos. Det är en stor känsla av ansvar som gör mig mycket stolt.

På plats i verkligheten Alla program på KI har verksamhetsförlagd utbildning, där studen-

terna förbereds inför yrkeslivet. Lourdes har praktiserat på laboratorium på en vårdcentral i två veckor och en kortare period på sjukhus. Hon kommer också att få vara ute på labb under de kliniska kurserna det sista studieåret. På tandläkarprogrammet får studenterna den första patientkontakten under termin fyra. – Man börjar med preklinisk praktik på attrapper och plasttänder, senare blir det mer och mer avancerad klinisk verksamhet. Men vi får bra förberedelser och lärarstöd, så det har bara varit positivt, berättar Farid.

Text: Catharina Bergsten Foto: Andreas Beronius

13


Text: Catharina Bergsten Foto: Andreas Beronius

Fancy a fika? Vägen till nya vänner kan gå via en kopp kaffe på Karolinska Institutets Coffee Hour. Här möts studenter från alla utbildningar och årskurser för att prata, mingla och knyta kontakter. En av de företeelser som många internationella studenter snabbt lägger märke till i Sverige är den djupt rotade vanan att fika. Att alla på en arbetsplats eller avdelning samlas varje för- och eftermiddag för en stunds avkoppling och småprat, kaffe, te och kanske något tilltugg – ja, det är lite exotiskt i mångas ögon. – Den positiva upplevelsen av det typiska svenska fikat var något vi tog fasta på när universitetet skulle ordna en social aktivitet för både internationella och svenska studenter. Fikapausen är ju ett utmärkt tillfälle att lära känna nya människor, berättar Louise Ängeby som är internationell informatör på KI och en av initiativtagarna till Coffee Hour. Hon påpekar att det oftast är enklast att lära känna dem som går samma utbildning som man själv. Coffee Hour är därför en bra 14

knutpunkt för den som vill bygga nätverk med studenter från hela KI – något som kanske kan bli värdefullt i det framtida yrkeslivet. Coffee Hour äger rum varje torsdagseftermiddag i lokalerna utanför biblioteket på campus i Solna. Tanken är att skapa känslan av ett ”home away from home” där samtalen sker på engelska. Mötena är informella men organiseras av tolv studentambassadörer, som ofta har något tema eller någon aktivitet på programmet. – Vi har haft mexikanskt tema, mustaschtema och Harry Potter-tema, tv-spelsturnering, dokumentärfilmsvisning, quiz och mycket annat. Många idéer till programmet får vi av besökarna själva. Men det viktigaste är att man kan komma hit och bara umgås en stund, säger Abhinit Ambastha, studentambassadör från Indien som läser masterprogrammet i Hälsoinformatik.


Michael Plattén är svensk-amerikan och har just flyttat till Sverige efter många år i USA för att läsa magisterprogrammet i Global hälsa. Han dyker upp på terminens första Coffee Hour, glad och förväntansfull. – Stockholm är nytt för mig, men jag har redan upptäckt att det är en kanonstad. Jag älskar att det finns massor att göra och bra kommunikationer. För mig är det viktigt att lära känna andra människor tidigt. Det får inte gå för långt in på terminen om man ska få en bra sammanhållning bland studenterna. Därför är det kul med Coffee Hour. Jag ska också passa på och prata lite med studentambassadörerna och se vad de tycker om sitt uppdrag. Jag kan mycket väl tänka mig att själv bli ambassadör, berättar han.

”Vi har haft mexikanskt tema, mustaschtema och Harry Potter-tema, tv-spelsturnering, dokumentärfilmsvisning, quiz och mycket annat.” Ines Smit från Holland läser masterprogrammet i Toxikologi. Hon fick vetskap om Coffee Hour under introduktionsmötet för internationella studenter. – Jag kom hit för att prata lite och se vad som händer. Jag har redan fått en del vänner på mitt program. Förhoppningsvis lär jag känna några nya människor här, säger hon.

i

Coffee Hour har startats som ett komplement till de många sociala aktiviteter som ordnas av studentkåren. Information om Coffee Hour finns i KI:s nyhetsbrev, på Facebook, KI:s webbplats, på anslagstavlor och informationsblad.

15


”Jag ska bli läkare trots dyslexin!” Maria Wennberg Ålder: 27 år Från: Kungälv Studerar: Läkarprogrammet Framtid: ”Jag vill specialisera mig, men har inte bestämt inriktning eftersom allt jag provat på känns så roligt.”

När Maria Wennberg var liten hade hon mycket spring i benen på lektionerna i skolan. Men för hennes del handlade det inte om koncentrationsproblem – utan om grav dyslexi. Maria hittade då en egen metod för effektiv inlärning. Text: Catharina Bergsten Foto: Andreas Beronius

16

– Genom att gå runt och lyssna och titta på vad de andra barnen hade ritat och antecknat fick jag en större och bättre bild av ämnet jag skulle lära mig. Själv hade jag stora problem med att läsa och skriva, men det var inget man talade högt om. Diagnosen som visade att jag har solklar dyslexi fick jag inte förrän sista året på gymnasiet, berättar hon. I dag går Maria den nionde terminen på läkarprogrammet och hon har hittills klarat alla tentor. Tricket är att plugga mycket, men på ett eget, anpassat sätt. – Jag lyssnar noga på före”Dyslektiker blir ofta läsningarna och ritar bilder grymt bra på att hitta eller kartor över det jag hör. egna, smarta sätt att klara Väl hemma gör jag teckningar saker och ting.” som är flera meter stora och som jag sätter upp på väggen. Sedan står jag och föreläser för mig själv och talar till bilderna. Jag har också utvecklat ett närmast fotografiskt minne i form av bilder. Jag kan bläddra tillbaka bilderna i huvudet och se dem framför mig och jag lär mig också mycket detaljer, förklarar hon.


Maria är glad att hon fick sin diagnos så sent: – Även om det kan tyckas märkligt, så var det bra för mig. Om jag fått det negativa bemötande tidigt som jag sedan fick från en del i omgivningen, ja, då hade jag aldrig trott att jag skulle kunna bli läkare. På gymnasiet var det faktiskt flera lärare som sa att jag aldrig skulle kunna klara en sådan avancerad utbildning, säger hon. Det stöd som Maria får på KI består av anteckningshjälp under föreläsningar, tjugo procents längre tentatid samt möjlighet att sitta ensam när hon har tenta. Sedan har hon också en god muntlig kommunikation med många lärare och studiekamrater. – Mitt tips till andra med dyslexi är att stå på sig så att man får det stöd man har rätt till. Man ska inte vara rädd för att fråga – och fråga om. Studierna kräver mycket tid och motivation men man får försöka att inte låta sig stressas av andra. Och så måste man vara lite snäll mot sig själv om man någon gång inte hinner göra det man planerat. Även om kunskapen om dyslexi har ökat de senaste åren tycker Maria att det fortfarande finns alltför många människor som tror att man är ”dum i huvudet” om man har problem med att läsa eller skriva. – Jag skulle gärna åka runt och föreläsa och bidra till att människor med dyslexi får känslan av att de kan göra vad de vill i sina liv. Dyslektiker blir ofta grymt bra på att hitta egna, smarta sätt att klara saker och ting. Det är en positiv sak att lyfta fram.

Visste du att? • Dyslexi, eller specifika läs- och skrivsvårigheter, är en osynlig/dold funktionsnedsättning som innebär svårig heter med att läsa och/eller skriva. •

Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå, men än idag finns det okunskap och fördomar kvar vilket ofta leder till att studenter hamnar i ett undvikande beteende för att skydda sig själva.

• Det finns högskoleprov anpassade för dig som har dyslexi. •

När du blivit antagen kan du kontakta KI:s samordnare för studenter med funktionshinder för att diskutera ditt individuella stödbehov och få nödvändig information. Läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på olika sätt och därför kan stödformerna ser olika ut.

• Med rätt stöd så lyckas de flesta i sina studier!

En internationell utbildning Som student vid Karolinska Institutet har du stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier och språkträning får du tillfälle att lära känna nya kulturer och kan träffa nya vänner. Det är också en värdefull merit. Karolinska Institutet har avtal om student- och lärarutbyte med ett hundratal universitet runt om i världen. Tiden för utbytet kan variera mellan fem veckor och ett år. Vanligtvis ingår ett stipendium eller resebidrag som finansierar en del av kostnaderna. Vid hemkomst tillgodoräknar du dig utbytesstudierna och de blir därmed en del av din utbildning på Karolinska Institutet. Även på hemmaplan har du stora möjligheter att få internationella erfarenheter och kan möta utländska studenter och lärare, såväl inkommande utbytesstudenter och gästlärare som de internationella studenter och den personal som redan finns vid KI.

i

På ki.se/studerautomlands hittar du mer information om utlandsstudier och kan ta del av de bloggar som våra studenter på utbyte skriver just nu.

17


Hej student! Hur får man ut det mesta av studietiden? ”Träffa folk – häng med på introduktionskollo, gå på studentpubar och fester. Kolla kårernas alla aktiviteter, till exempel Medicinska föreningens idrottsdag varje termin. Du kan pröva skidåkning, volleyboll, klättring, zumba och en massa annat. Genom att vara med i olika Facebook-grupper får man tips om aktiviteter och vad som är på gång både på campus och inom kåren.” Milli, Psykologprogrammet

18


NYBÖRJARPROGRAM Här hittar du program som inte kräver några tidigare högskolestudier. Alla utbildningar leder till examen.

19


Tränar, motiverar och inspirerar patienter att klara av vardagen. ”Om du tycker att det är kul att möta människor och samtidigt använda din kreativitet för att öka en persons aktivitet och delaktighet är arbetsterapeutprogrammet ett bra val. Vi förbereds att möta människor på ett professionellt sätt genom att till exempel bekanta oss med olika intervjutekniker som vi får öva på varandra i klassen, men även ute i kliniska verksamheten med verkliga patienter. Under vår utbildning har vi både praktik och teori för att på bästa sätt förberedas inför arbetslivet. Jag upplever att man uppskattas av patienterna och det är roligt att man med olika 20

hjälpmedel och metoder kan öka livskvalitén hos en person. Praktiken ger oss också chans att skapa egna kontakter inom yrket och att upptäcka vilka områden som man själv tycker verkar vara mest intressanta inom arbetsterapin. Det bästa med arbetsterapeutprogrammet är att du får en bred kunskap som ger möjlighet att arbeta inom många olika områden i yrket.” Anna-Maja Jonsson, Arbetsterapeutprogrammet


STUDIEFAKTA Examen Arbetsterapeutexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Målet med arbetsterapi är att människor som drabbas av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning ska kunna leva det liv de önskar. Arbetsterapeuten tränar, motiverar och inspirerar patienter att klara av vardagen och se möjligheter i livet. När det dagliga livet blir problemfyllt för en patient på grund av sjukdom kan du som arbetsterapeut bidra med nya kreativa lösningar. Inom arbetsterapin används olika aktiviteter för att öka möjligheterna för en person att kunna arbeta och studera, ha ett bra boende och en aktiv fritid. Arbetsterapeutens insatser förebygger, förbättrar och kompenserar patientens nedsatta aktivitetsförmåga. Det kan handla om allt ifrån att träna fysiska och psykiska förmågor till att förändra arbetsmetoder och göra nödvändiga anpassningar i miljön. En viktig del av arbetet är också att förskriva och anpassa tekniska hjälpmedel, som specialdesignade tangentbord eller IT-baserade hjälpprogram för personer med minnesstörningar, eller att specialdesigna köksredskap. Det är också vanligt att arbetsterapeuter blir konsulterade när det gäller frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön, något som ytterst handlar om människors delaktighet i samhället. Utbildningen bygger på ett problemorienterat lärande och innefattar föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten, fallstudier och grupparbeten. Förutom ämnet arbetsterapi läser du medicin, pedagogik, psykologi samt samhälls- och beteendevetenskap. Sista terminen innehåller ett examensarbete och en valbar kurs

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 36 Anmälningskod KI-41000 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST OCH VÅR

Nybörjarprogram

ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET

VT 2014 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 36 Anmälningskod KI-42000 Sista anmälningsdag 15 oktober

där du har möjlighet att profilera dig inom arbetsterapi. Du kan till exempel fördjupa dig inom rehabilitering av barn eller strokepatienter, eller få veta mer om hur man kan förebygga ohälsa och stödja återgång till arbetet hos personer med psykiska eller fysiska funktionshinder. Du kan också fokusera på en viss terapiform som trädgårdsterapi, arbetsplatsutredningar eller anpassningar av vardagens teknologi och miljöer i olika boendeformer. Det finns många spännande möjligheter. Efter utbildningen Arbetsterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens äldre- och handikappomsorg. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsmarknadsinstitut, Försäkringskassan, kriminalvårdsanstalter, hjälpmedelsföretag, inom skol- och företagshälsovården och som egna företagare. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 21


Bättre hörande genom teknik, medicin och pedagogik. ”När man väl kommer ut på praktiken och får använda sig av all teori man har lärt sig så vill man aldrig lämna sjukhuset utan bara fortsätta att ta emot patienter. Att få träffa patienter och kunna hjälpa dem, det är en helt obeskrivlig känsla. Jag kommer ihåg när jag en gång tog emot en patient som inte behärskade språket. Hon var ganska nedstämd när hon kom till undersökningen, men jag såg till att använda mig av kroppsspråk och att hela tiden ha ögonkontakt för att få henne att känna att språket inte

22

utgjorde några problem. Efter undersökningen så gick hon ut med stort leende på läpparna som bara förgyllde min dag … Praktiken har lärt mig att vara professionell genom att visa respekt, värme, tolerans och att vara nyfiken och kreativ, öppen och ansvarsfull. Man försöker göra sitt bästa för att kunna ta hand om och ge patienterna hjälp i världsklass varje gång. ” Shaima Tayib, Audionomprogrammet


STUDIEFAKTA Examen Audionomexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 16 Anmälningskod KI-41001 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST

Nybörjarprogram

AUDIONOMPROGRAMMET

Audionomen arbetar för ett bättre hörande hos människor i alla åldrar. Audiologi är ämnet för dig som är tekniskt, medicinskt och pedagogiskt intresserad och vill jobba med hörselutredningar samt med rehabilitering av hörselskador. Audiologi betyder läran om hörseln. Ämnesområdet involverar både människa och teknik och din uppgift som audionom är att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande hos patienterna. I arbetet ingår bland annat att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur man kan förebygga hörselskador på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. Som audionom har du också en viktig pedagogisk roll och undervisar patienter både individuellt och i grupp. Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på den hörselskadades individuella behov vad gäller hörsel, hörselhandikapp, hörselrehabilitering, hörselteknik och utprovning av hörapparat. Ett centralt område i utbildningen är kommunikationen med patienterna vid utredning och rehabilitering. I utbild-

ningen betonas också vikten av ett vetenskapligt synsätt som integreras med de senaste rönen från aktuella forskningsområden i form av vetenskapliga artiklar och projekt. Sista terminen innehåller ett självständigt projektarbete. Efter utbildningen Som audionom arbetar man på hörselkliniker och hörcentraler, inom privat hörselvård, på hörapparatföretag och inom företags-, barn- och skolhälsovården. Allt fler audionomer blir egenföretagare. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 23


Expert på människokroppens biologi vid hälsa och sjukdom. ”Det är viktigt att du verkligen tycker om det du ska plugga/jobba med. Du ska välja att läsa Biomedicinprogrammet om du är nyfiken och kanske lite envis också. Hela utbildningen är som att läsa en detaljerad instruktionsbok om dig själv. Det absolut bästa är att du får en sådan bred kunskap, från molekyl- till helkroppsnivå, vilket gör att du kan arbeta inom många olika fält efter utbildningen: vetenskaplig journalistik, inom läkemedelsföretag eller med forskning. Förutom alla ’smålabbar’ under de teoretiska kurserna så gör vi ett praktiskt examensarbete på labb 24

den sista terminen. KI erbjuder även sommarforskarkurser där du får chansen att vara på ett labb och göra ett projekt över sommaren. Själv har jag sommarforskat två somrar i rad nu och jag har mött en mängd genuint intresserade och kunniga forskare som har hjälpt och guidat mig mot superspännande forskningsområden.” Carolina Bengtsson Gonzales, Biomedicinprogrammet


STUDIEFAKTA Examen Medicine kandidatexamen Studieort Solna Särskild behörighet Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 50 Anmälningskod KI-41002 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST

Nybörjarprogram

BIOMEDICINPROGRAMMET

Biomedicin är ett spännande fält inom naturvetenskapen där du analyserar och löser medicinska problem med hjälp av den senaste kunskapen inom kemi och molekylärbiologi. Som biomedicinare kan du till exempel arbeta med akademisk forskning, inom läkemedelsindustrin eller den biotekniska industrin. Biomedicinaren är expert på människokroppens biologi vid hälsa och sjukdom. Fokus ligger på mekanismerna bakom de stora folksjukdomarna som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, autoimmunitet samt neurodegenererande sjukdomar (såsom Parkinson och ALS). Som biomedicinare kan du genom din forskning bidra till ny kunskap på molekylär nivå i syfte att utveckla framtida diagnos- och behandlingsmetoder, eller använda din expertis inom läkemedelsindustrin. Du för också vidare kunskapen till andra forskare, vårdpersonal och till allmänheten. Biomedicinprogrammet har en naturvetenskaplig kunskapsbas med tonvikt på de biologiska processerna hos människan. Programmet börjar med studier inom kemi, biokemi och cellbiologi, vilka är grundstenarna för ditt biomedicinska kunnande, för att sedan fortsätta med hur organ och system fungerar normalt och vid sjukdom. Både basvetenskapliga och medicinskt inriktade ämnen ingår. Utbildningen varvar teori med laborationer och du får träning i vetenskapligt arbete, där statistik och analys av resultaten ges stort utrymme. Utbildningen lägger speciell vikt vid hur läkemedel utvecklas samt verkar och omsätts i kroppen. Biomedicin är ett internationellt ämnesområde och under de två sista åren på programmet ges undervisningen på engelska. Karolinska Institutet är ett av värl-

dens främsta universitet inom biomedicinsk forskning och det är i de aktiva forskningsmiljöerna som utbildningen bedrivs. Undervisningen i kliniskt inriktad forskning och diagnostik är förlagd till undervisningssjukhusens forskningslaboratorier. Den sista terminen gör du ett experimentellt examensarbete hos en forskargrupp inom akademin, alternativt på ett läkemedels- eller forskningsföretag. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier under utbildningen. Efter utbildningen Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom biomedicin samt andra utbildningar där en god naturvetenskaplig grund är nödvändig, både nationellt och internationellt. Möjliga framtida arbeten finns bland annat inom akademin som forskare, i läkemedelsindustrin som exempelvis produktutvecklare, klinisk prövningsledare, marknadsförare, samt inom ekonomi eller information som rör det biomedicinska/ biotekniska området. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 25


Har en nyckelroll inom den moderna sjukvården.

”En biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi utför själv undersökning av patienten men samarbetar mycket med läkare då de fastställer diagnosen. Du arbetar framför allt på sjukhus men kan även jobba inom primärvården (till exempel vårdcentraler). Under utbildningens gång, från termin 3, har vi praktik på olika kliniker på sjukhus runt om i Stockholm. Vi får bland annat lära oss att ta blodtryck och undersöka hjärtat med EKG (elektrokardiografi).

26

Att lära sig tolka EKG är spännande! Man lär sig hur hjärtat slår, när varje del är aktiv och varför ett EKG ser ut som det gör. Min utbildning motsvarar mina förväntningar och mer därtill. I klassen finns en bra gemenskap och jag gillar den personliga kontakten mellan elever och lärare/handledare.” Walli Hanna, Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi


STUDIEFAKTA Examen Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12). Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 20 Anmälningskod KI-41003 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

Inriktning klinisk fysiologi 180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST

Nybörjarprogram

BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET

Vill du lära dig de metoder som används för att identifiera sjukdomar som cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom? Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där avancerade analysmetoder bidrar till att lösa olika medicinska frågeställningar. Detta gör att biomedicinska analytiker har en nyckelroll inom den moderna sjukvården. Biomedicinsk laboratorievetenskap är den biomedicinska analytikerns expertområde. Det grundar sig i både medicin och teknik och beskriver läran om de metoder som används för att analysera olika kroppsliga funktioner. Den snabba tekniska och medicinska utvecklingen gör att arbetssättet för den biomedicinska analytikern hela tiden utvecklas, vilket gör området dynamiskt och spännande. Inriktning klinisk fysiologi Som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi blir du expert på olika typer av fysiologiska undersökningar. Dessa undersökningar utförs direkt på patienten med hjälp av avancerad teknik. Exempel på fysiologiska undersökningsmetoder är EKG, ultraljud, spirometri, EEG och isotopundersökningar som används för att undersöka funktionen hos hjärta, kärl, lungor, hjärna, nervsystem och njurar. I utbildningen kombineras olika undervisningsformer för att skapa en bra

lärandemiljö och fokus är att sammanlänka teori med praktik i form av kliniska laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger stora möjligheter till internationellt utbyte. Efter utbildningen Du kan välja mellan olika fysiologiska specialiteter såsom klinisk fysiologi, neurofysiologi eller nuklearmedicin. Andra arbetsområden är inom friskvård och idrottsmedicin eller på medicintekniska företag. Du kan dessutom välja att läsa vidare på magister-/masternivå för att senare ha möjlighet att söka forskarutbildning. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 27


Ett detektivarbete med avancerade laboratoriemetoder.

”Redan i början av utbildningen på Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, får man arbeta med problembaserat lärande (PBL). Vi använder oss av kunskaper från kurserna vi läser för att kunna lösa olika problem. Lösningarna presenterar vi sedan inför andra i klassen. Vi är också ute på labb ganska mycket och tränar på att läsa metodbeskrivningar, att arbeta självständigt och att kunna tolka resultat på egen hand. För att få inblick i hur vardagen kan se ut för en biomedicinsk analytiker gör vi även studiebesök på olika labb. Under utbildningen 28

har jag praktiserat på vårdcentral och efter det känt att jag skulle vilja ha kontakt med patienter i samband med att jag utför den laborativa delen. Det som är bra med yrket är att du själv kan välja om du endast vill arbeta på labb – eller om du vill arbeta både på labb och med patienter.” Daniela Ambrosio, Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin


STUDIEFAKTA Examen Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12). Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 40 Anmälningskod KI-41004 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

Inriktning laboratoriemedicin 180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST

Nybörjarprogram

BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET

Vill du lära dig de metoder som används för att identifiera sjukdomar som cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom? Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där avancerade analysmetoder bidrar till att lösa olika medicinska frågeställningar. Detta gör att biomedicinska analytiker har en nyckelroll inom den moderna sjukvården. Biomedicinsk laboratorievetenskap är den biomedicinska analytikerns expertområde. Det grundar sig i både medicin och teknik och beskriver läran om de metoder som användas för att analysera olika kroppsliga funktioner. Den snabba tekniska och medicinska utvecklingen gör att arbetssättet för den biomedicinska analytikern hela tiden utvecklas, vilket gör området dynamiskt och spännande. Inriktning laboratoriemedicin Som biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin blir du expert på olika typer av laboratorieanalyser. Dessa analyser utförs på biologiska prover såsom blod eller vävnad med hjälp av olika avancerade laboratoriemetoder. Exempel på laboratoriemedicinska analyser är immunologiska, biokemiska och genetiska analyser. Analyserna ger möjlighet att identifiera sjukdomar som infektioner, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, cancer och genetiska defekter. I utbildningen kombineras olika undervisningsformer

för att skapa en bra lärandemiljö och fokus är att kombinera teori med praktik i form av laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger stora möjligheter till internationellt utbyte. Efter utbildningen Du kan välja mellan olika laboratoriemedicinska specialiteter, bland annat mikrobiologi, transfusionsmedicin, immunologi, kemi, patologi och genetik. Andra alternativ är kriminaltekniskt laboratorium, veterinärmedicin, läkemedels- och bioteknikföretag. Du kan dessutom välja att läsa vidare på magister-/masternivå för att senare ha möjlighet att söka forskarutbildning. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 29


En kombination av humaniora, naturvetenskap och medicin. ”Under en period hade min lillasyster svår stamning som gjorde att hon nästan slutade prata för att slippa bli utskrattad och missförstådd. Det fick mig att inse hur viktig kommunikationen och framför allt talförmågan är för människan. Kommunikationen spelar en central roll för vårt samspel med andra människor och därför är det så oerhört viktigt att hjälpa människor som inte har denna förmåga tillgänglig. Under utbildningens gång på Logopedprogrammet kommer man i kontakt med arbetslivet ett

30

flertal gånger, du får bland annat gå på studiebesök i samband med de olika kurserna. Under de fyra sista terminerna har man klinisk-praktisk patientbehandling tillsammans med en handledare Du kommer även i kontakt med erfarna logopeder och tidigare studenter då dessa ofta är gästföreläsare.” Sara Jawad, Logopedprogrammet


240 HP • 4 ÅR • STARTAR HÖST STUDIEFAKTA Examen Logopedexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Urval KI använder alternativt urval till 32 % av platserna läsåret 2013/2014. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 28 Anmälningskod KI-41005 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

Nybörjarprogram

LOGOPEDPROGRAMMET

Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 2 april för höstterminen 2013. Du måste också göra en anmälan till Logopedprogrammet på antagning.se. Mer information om det alternativa urvalet PILOG hittar du på ki.se/alternativturval.

Logopeden arbetar med människans kommunikationsförmåga: rösten, talet och språket. Genom skada och sjukdom kan en människa drabbas på ett sådant sätt att det blir svårt eller omöjligt att meddela sig med andra. Som logoped arbetar du för att åstadkomma en så bra kommunikationsförmåga som möjligt hos den drabbade. Inom logopedi studerar du störningar i det mänskliga språket, talet, rösten samt i ät- och sväljningsförmågan. Du studerar också hur problemen uppstår, vad de beror på och hur de kan avhjälpas eller lindras. Ämnet logopedi är flervetenskapligt – en kombination av humaniora, naturvetenskap och medicin. Under logopedutbildningen lär du dig hur man undersöker och bedömer olika röst-, språk-, tal- och sväljningsstörningar, samt behandlar patienter i alla åldrar. Utbildningen har en nära koppling mellan teori och praktik. Under de tre första terminerna läser du psykologi, lingvistik och fonetik vid Stockholms universitet, samt grundkurser i kroppens byggnad och funktion. Samtidigt får du regelbunden träning av din egen röst och ditt eget tal. Terminerna fyra till sju innehåller teoretiska kurser i logopedi och medicin samt verksamhetsförlagd utbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset och andra sjukhus, logopedmottagningar och centra för habilitering och hälsa i Stockholms-

regionen. Ett vetenskapligt synsätt tränas i olika kurser under programmet som avslutas med ett examensarbete. Efter utbildningen Logopeder arbetar på logopedmottagningar vid de större sjukhusen och inom primärvården, på barnkliniker och öron-, näsoch halskliniker samt på habiliterings- och rehabiliteringskliniker. Andra arbetsplatser är förskolor, skolor, vårdhem och privata mottagningar. Logopeder kan också arbeta som lärare i röst- och talvård vid lärarhögskolor och teaterhögskolor. Efter logopedprogrammet är du behörig att söka till forskarutbildning. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 31


Ett varierande yrke med krav på brett medicinskt kunnande. ”Vid varje patientmöte har jag blivit varse om att det bakom alla tillstånd av sjukdom, smärta, obehag eller funktionsnedsättning finns en människa som inte liknar någon annan. Patienten kan ha drabbats av något som du väl känner till men eftersom varje person har en helt egen historia, attityd och livssituation måste du lyssna till och beakta det när du går vidare med din utredning. Det är inte alltid så svart på vitt som det står i läroböckerna. Det bästa med patientmötena har varit att få tillfälle att lära genom att göra,

32

och ofta har det varit otroligt trevliga patienter som har uppskattat den extra uppmärksamhet och tid det innebär att bli omhändertagen av en student. Det svåraste med patientmötena var nog att från början uppbringa mod nog att ta rollen som den drivande parten i mötet. Men det blir lättare och lättare för varje gång som tur är.” Nicolina Söderlind, Läkarprogrammet


330 HP • 5,5 ÅR • STARTAR HÖST OCH VÅR STUDIEFAKTA Examen Läkarexamen Studieort Solna Särskild behörighet Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Urval KI använder alternativt urval till 32 % av platserna läsåret 2013/2014. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 2 april för höstterminen 2013 respektive 1 oktober för vårterminen 2014. Du måste även göra en anmälan till läkarprogrammet på antagning.se. Mer information om det alternativa urvalet PIL hittar du på ki.se/alternativturval.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 156 Anmälningskod KI-41006 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

Nybörjarprogram

LÄKARPROGRAMMET

VT 2014 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 156 Anmälningskod KI-42001 Sista anmälningsdag 15 oktober

Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet ger dig grunden till ett framtida läkaryrke och ett livslångt lärande, där det ställs höga krav på medicinskt kunnande, praktiska färdigheter, vetenskaplighet och professionell kompetens. Programmet omfattar elva terminers studier och i det ingår ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Du har möjlighet att själv forma din utbildning genom de valbara fördjupningskurser som erbjuds på fem av programmets terminer. För dig som är intresserad av forskning finns en fristående parallell forskningsintroducerande kurs att söka. På läkarprogrammet tar du ett stort ansvar för ditt eget lärande. Det finns en tydlig integrering mellan teoretiska kunskaper och praktisk färdighet, och som utgångspunkt i undervisningen används därför ofta patientfall. Undervisningen sker genom grupparbeten, seminarier, föreläsningar och egna projektarbeten. Merparten av utbildningen sker på undervisningssjukhus och i primärvården, där du deltar i det dagliga praktiska patientarbetet under handledning av specialistutbildade läkare. Förutom patientkontakter innebär läkaryrket ofta undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. Läkare kan bland annat arbeta på sjukhus, inom primärvård och

företagshälsovård, vid forskningslaboratorier och inom industrin. Många arbetar också helt eller delvis med forskning som syftar till att förbättra och utveckla sjukvården. Som läkare kan du även arbeta utomlands eller inom olika hjälporganisationer. Efter utbildningen Fem och ett halvt års studier på programmet leder fram till läkarexamen, som är en yrkesexamen. För att bli legitimerad läkare krävs också minst 18 månaders allmäntjänstgöring (AT). Därefter har du möjlighet att specialisera dig genom att söka och genomföra specialisttjänstgöring (ST) under minst fem år. Det finns ett femtiotal olika specialiteter att välja mellan. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 33


Ett meningsfullt arbete där du underlättar människors vardag. ”Under praktiktiderna lär man sig som mest, tycker jag. Vi förbereds för arbetslivet genom att vi på Optikerprogrammet har en patientmottagning där vi börjar ta emot patienter under andra året. Det är när folk i alla åldrar kommer in utifrån och vi gör undersökningar som man verkligen lär sig och allt faller på plats. Vi har också två perioder med praktik ute hos en optiker. Där får du vara med på allt, från mottagande av kund, undersökning, bågval, glasval, utprovning av kontaktlinser m.m. Du får ett helhetsintryck

34

helt enkelt. Vi har även genomgångar där vi diskuterar riktiga fall och själva får fundera ut hur de kan lösas på bästa sätt. Som optiker är det viktigt att avgöra vad varje person vill ha hjälp med och lista ut hur problemen kan lösas. Man får arbeta lite som en detektiv. Det gillar jag, när någon känner att man lyssnat på deras problem och tagit hand om dem på allra bästa sätt.” Martina Ekstedt, Optikerprogrammet


180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST STUDIEFAKTA Examen Optikerexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Stockholm Särskild behörighet Biologi 1, Fysik 1a/Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 1 (kan styrkas med Naturkunskap 2), Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A13 med undantag). Eller Biologi A, Fysik A, Kemi A (kan styrkas med Naturkunskap B), Matematik B (områdesbehörighet 13 med undantag). Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 45 Anmälningskod KI-41007 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

Nybörjarprogram

OPTIKERPROGRAMMET

En optiker är specialist på människans syn. Som optiker hjälper du människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Till din hjälp har du den absolut senaste teknologin och produkter som kan anpassas för varje individ. Om du söker ett meningsfullt arbete där du underlättar människors vardag, är optiker något för dig. Optikeryrket är under konstant utveckling. Under de senaste tjugo åren har det gått från att vara ett hantverksyrke till att bli ett kliniskt yrke inom hälso- och sjukvården med egen legitimation. Fler och fler människor vänder sig till optikern för ögonhälsovård. På samma sätt som man går till läkaren för hälsokontroll väljer många att regelbundet besöka sin optiker för att kontrollera att ögonen mår bra. Det gör att optikern behöver en bred medicinsk kunskap. Som optiker gäller det att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken, hur den används och hur man tolkar resultaten av undersökningarna. Produktutvecklingen av individuellt anpassade synhjälpmedel går också hela tiden framåt. Efter utbildningen finns det även möjlighet till vidareutbildning inom området. Utbildningen är uppbyggd utifrån begreppen syn, seende och optisk korrektion. Du lär dig förstå ögats sjukliga förändringar. De tongivande ämnena är medicin, optik, fysiologisk

optik och kontaktlinsteknik. Studierna bedrivs såväl individuellt som i grupp och består av föreläsningar, kliniskt arbete, praktiska övningar, projektarbeten, samt seminarier och fältstudier. Undervisningen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan. Efter utbildningen Optiker arbetar ofta i optikerbutiker, men de kan även arbeta på ögonavdelningar inom sjukhusvården. Arbetsmöjligheter finns även inom optisk industri och på syncentraler, där optiker hjälper personer med reducerad synförmåga. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

35


Stor kunskap om människans beteende och mentala processer. ”På Psykologprogrammet förbereds vi väl inför arbetslivet. Under de första åren får man besöka en rad olika arbetsplatser. Du får då tillfälle att träffa yrkesverksamma psykologer, sitta med på besök och vara med på andra aktiviteter som sker på arbetsplatsen. På min längre praktik som pågick i tre månader under termin 8 fick jag möjlighet att ansvara för egna patienter och deras behandlingar. Jag fick också hålla i gruppterapier tillsammans med andra psykologer samt genomföra en neuropsykiatrisk utredning.

36

Utbildningen hade gjort att jag var väl förberedd, men det är först i mötet med klienter som de sista pusselbitarna faller på plats och man förstår att varje liten del från utbildningen faktiskt är otroligt viktig i yrkeslivet som psykolog. Teori och praktik smälter samman i mötet med klienter och viljan att läsa mer, för att på så sätt få ännu fler verktyg att kunna använda, växer sig bara starkare.” Cecilia Junflo-Serra, Psykologprogrammet


300 HP • 5 ÅR • STARTAR HÖST STUDIEFAKTA Examen Psykologexamen Studieort Solna Särskild behörighet Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 70 Anmälningskod KI-41008 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

Nybörjarprogram

PSYKOLOGPROGRAMMET

En psykolog har stor kunskap om människans beteende och mentala processer. Som psykolog har du möjlighet att självständigt arbeta med utredning och behandling av människors psykologiska problem. Andra arbetsuppgifter kan vara utbildning, rådgivning och förebyggande hälsoarbete. Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Många av de frågor som psykologin vill besvara har följt människan under lång tid: Hur skapar vi, genom våra sinnen, en bild av världen? Hur ska vi leva för att må bra? Hur påverkas beteendet av arv och miljö? Hur kan man minska våld och aggression? Psykologins vetenskapliga metoder har utvecklats mycket snabbt, speciellt i gränsområdet till biologi och medicin. Ökad kunskap om hjärnan har skapat nya förutsättningar för att vi ska förstå oss själva och vår plats i världen. Psykologprogrammet är fem år och leder till psykologexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningens första tre år ger grunderna i psykologi, förankrat i biomedicin och neurovetenskap. Du får möta psykologer med vitt skilda arbetsuppgifter, bland annat inom arbetslivs- och organisationspsykologi. Under den senare delen av utbildningen ligger fokus på de kliniska tillämpningarna av psykologi, vilket även inkluderar en längre praktikperiod. En psykoterapikurs och ett examensarbete avslutar utbildningen. Genom att utbildningen ges på ett medicinskt universitet kommer du att kunna knyta kontakter med andra yrkesgrupper inom vården.

Efter utbildningen Efter examen och ett års praktisk tjänstgöring har du den kompetens som krävs för att bli legitimerad psykolog. Psykologer arbetar inom en rad olika samhällssektorer och möter människor i utbildning, i arbetslivet och inom vård och omsorg. Många psykologer arbetar med förebyggande, utredande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och vuxna inom psykiatri och social omsorg. Andra gör insatser för enskilda eller för arbetsgrupper i organisationer som behöver stöd för utveckling av verksamheten. Målet för psykologutbildningen vid Karolinska Institutet är att utbilda psykologer med bred kompetens i det psykologiska arbetsfältet och en speciell beredskap för att medverka i och bidra till att utveckla samhällets hälso- och sjukvårdsarbete. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

37


Omväxlande yrke med nära patientkontakt och avancerad teknik. ”På Röntgensjuksköterskeprogrammet fick vi redan första terminen komma ut i praktik och se hur yrket fungerade, och sedan dess har vi varit ute på praktik samtliga terminer. Vid första terminens praktik får du observera och gå med in i undersökningsrummet för att lära dig olika projektioner (riktning på röntgenbild) och hur man skall bemöta patienter och anhöriga. För att ytterligare bli säker på projektionerna har man genomgångar en halvdag i veckan om hur man undersöker olika organ. Allteftersom får man göra mer och mer, lära

38

sig sätta nål, ta blodprov, blodtryck, utföra HLR (hjärtlungräddning) och mycket mer. Efter två år på utbildningen har jag haft mycket praktik och träffat många patienter. Som röntgensjuksköterska har du relativt kort tid på dig att lära känna patienten och bygga upp ett förtroende vilket inte alltid är så lätt, därför är det en bra egenskap i det här yrket att vara social och våga ta kontakt med människor.” Christian Fredriksson Lind, Röntgensjuksköterskeprogrammet


STUDIEFAKTA Examen Röntgensjuksköterskexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 40 Anmälningskod KI-41009 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST

Nybörjarprogram

RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Den radiologiska verksamheten intar en central roll i modern sjukvård. Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär ett mycket omväxlande yrke med nära patientkontakt och avancerad teknik. Arbetet kräver stor flexibilitet och samarbetsförmåga.

Utbildningen ger dig kunskaper om hur man med olika metoder vid en radiologisk klinik undersöker patienten och tolkar resultaten. Du får lära mycket om kroppens uppbyggnad och funktion. Du får också fördjupade kunskaper om strålning och hur de apparater du arbetar med är konstruerade, samt lär dig identifiera olika sjukdomar. Återkommande moment är föreläsningar, seminarier och laborationer. Du får tidigt en inblick i din kommande yrkesfunktion. Den verksamhetsförlagda utbildningen startar redan första terminen och fortsätter därefter med en femveckorsperiod varje termin. Du får även ta del av arbetet på en vårdavdelning och se hur akutverksamheten fungerar. Vid en radiologisk klinik utförs såväl diagnostik som behandlingar av olika sjukdomstillstånd. Undersökningarna görs med allt mer avancerade metoder som kan kännas främmande

för patienter i alla åldrar. Här har du som röntgensjuksköterska en viktig roll. Samtidigt som du snabbt ska kunna fatta de beslut som leder fram till en optimal undersökning, ska du ha förmågan att få patienten att känna sig trygg i situationen. Det är en spännande blandning av avancerad teknik och patientkontakt. Efter utbildningen Röntgensjuksköterskor arbetar på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 39


Påverkar hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet.

”Under de första två terminerna får vi sjukgymnaststudenter göra några studiebesök och följa med en sjukgymnast under en heldag för att bekanta oss med miljön och se hur en sjukgymnast arbetar. Termin 3 har vi längre praktiker, en inom primärvården och sedan en på sjukhus. Termin 4 har vi en praktikperiod inom geriatriken (äldre människor) och en inom pediatriken (barn). Under utbildningens gång arbetar vi även väldigt mycket med patientfall, där vi ofta jobbar i grupper och diskuterar undersökningsfynd, val av behandling, mätinstrument, mål och uppföljning. 40

Jag tycker att det bästa med patientmötena är att det är så spännande att ta reda på hur man ska behandla just den här individen på bästa sätt. Samtidigt är det också det som är det svåraste. Vi alla är olika och det finns inte någon behandling som passar alla. Man måste vara väldigt fokuserad och lyssna på patienten för att komma fram till vad som skulle kunna passa bäst.” Nathalie Frisendahl, Sjukgymnastprogrammet


STUDIEFAKTA Examen Sjukgymnastexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17) Id A/1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år. Namn och personnummer på den sökande, samt antal gånger per vecka under det antal år som den sökande utövat idrott ska framgå av intyget. Intygsgivarens namn, adress, telefonnummer, klubb- eller företagsnamn med t ex logotyp måste klart framgå på intyget.

Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 60 Anmälningskod KI-41010 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST OCH VÅR

Nybörjarprogram

SJUKGYMNASTPROGRAMMET

VT 2014 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 60 Anmälningskod KI-42002 Sista anmälningsdag 15 oktober

Sjukgymnastik syftar till att påverka hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Som sjukgymnast arbetar du med människor i olika åldrar inom många olika verksamheter. Sjukgymnastik är ett kunskapsområde som utgår från ett medicinskt såväl som ett hälsorelaterat perspektiv. Som sjukgymnast arbetar du både praktiskt och pedagogiskt med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Sjukgymnaster arbetar med patienter i alla åldrar som har eller riskerar att få funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar och skador i olika organsystem, till exempel andningsorganen, cirkulationssystemet, nervsystemet eller rörelseorganen. Sjukgymnaster behandlar även patienter som lider av psykisk ohälsa. I uppgifterna ingår dessutom hälsofrämjande arbete på individ- och gruppnivå och på samhällsnivå. Som sjukgymnast har du ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering av enskilda patienter/klienter inom vården och inom andra verksamheter. Under utbildningen studerar du sjukgymnastik, anatomi, fysiologi, psykologi, hälsopromotion och många medicinska ämnen. Du lär dig om kroppens struktur, funktion, möjligheter och begränsningar. Genom fältstudier kommer du tidigt i

kontakt med patienter och deras behandlande sjukgymnast. Den kliniska utbildningen är till stor del förlagd till olika delar av vården inom Stockholms läns landsting. Under den sista terminen skriver du ett examensarbete samt fördjupar dig inom något som intresserar dig genom de valbara kurserna. Efter utbildningen Sjukgymnaster arbetar bland annat på sjukhus och vårdcentraler, inom hemsjukvård, omsorgsvård och företagshälsovård, på idrottskliniker, friskvårdsanläggningar och privata mottagningar. Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom något av sjukgymnastikens specialistområden eller inom forskning. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 41


Ger god omvårdnad i livets alla skeden.

”På Sjuksköterskeprogrammet har man praktik varje termin – alltid på nya avdelningar. Det är spännande att få ta del av viktig erfarenhet inom vårdyrket, och det ger också bra lärdom om hur organisationen fungerar. Hittills har jag haft praktik inom äldrevården och den här terminen ska jag göra praktik på sjukhus. Alla dessa möten med patienter har gjort att jag tränat upp viktiga egenskaper, som aktivt lyssnande och att kunna ’läsa av’

42

en patient. Det har känts särskilt viktigt när jag har träffat patienter med funktionsnedsättningar, som haft svårt att kommunicera. Det gäller att ha tålamod, respekt för individen och att vara uppmuntrande. Patienten är alltid i centrum och varje person är unik. Det är det som gör det här yrket så intressant!” Max Altez, Sjuksköterskeprogrammet


STUDIEFAKTA Examen Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen Särskild behörighet Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 % Studiestart (samtliga) HT 2013 v. 36 resp. VT 2014 v. 4

HT 2013 — Campusutbildning Huddinge Studieform 100 %, dagtid Antal platser 120 Anmälningskod KI-41013 Sista anmälningsdag 15 april

VT 2014 — Campusutbildning Huddinge Studieform 100 %, dagtid Antal platser 120 Anmälningskod KI-42005 Sista anmälningsdag 15 oktober

HT 2013 — Distansutbildning Huddinge Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 15 Anmälningskod KI-41012 Sista anmälningsdag 15 april

VT 2014 — Distansutbildning Huddinge Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 15 Anmälningskod KI-42004 Sista anmälningsdag 15 oktober

HT 2013 — Distansutbildning Visby Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 15 Anmälningskod KI-41011 Sista anmälningsdag 15 april

VT 2014 — Distansutbildning Visby Söks via Uppsala universitet www.uu.se

NYBÖRJARPROGRAM

180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST OCH VÅR • GÅR ÄVEN SOM DISTANS

Nybörjarprogram

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Sjuksköterskan har en stor och viktig roll när det gäller att ge god omvårdnad i livets alla skeden. Arbetsuppgifterna skiftar men sjuksköterskorna är alltid nära de människor som behöver vård och hjälp. Som sjuksköterska är det viktigt att du kan få patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling. Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt ska dagens sjuksköterskor kunna integrera medicinska kunskaper med kunskaper från omvårdnads-, samhälls- och beteendevetenskap i det viktiga omvårdnadsarbetet. Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var man arbetar och vilken patient man behandlar. Sjuksköterskor har omvårdnadsansvar, leder och planerar arbetet på avdelningen och deltar också i undervisning av blivande vårdpersonal. Det är ett spännande och ansvarsfullt jobb med goda framtidsutsikter. Sjuksköterskeprogrammets teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning är tätt sammankopplade. Redan första terminen får du komma ut och träffa patienter och tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Föreläsningar, seminariegrupper och arbete med verkliga patientfall, så kallade case, förekommer liksom praktisk examination på klinikerna. En stor del av utbildningstiden är förlagd till sjukhus, vårdcentraler och sjukhem. Det tredje året avslutas med ett examensarbete där du har möjlighet

att fördjupa dig ytterligare inom omvårdnad. Förutom campusutbildningen ges programmet också som distansutbildning på heltid med studieort Visby eller Huddinge. Observera att delar av distansutbildningen kräver närvaro på studieorten. För mer information om distansstudier, se ki.se/utbildningskatalog. Efter utbildningen Sjuksköterskor arbetar på sjukhus, vårdcentraler, sjukhem, privata kliniker och företag. För avancerad sjukvård krävs specialistutbildning och behovet av sjuksköterskor som specialiserar sig är stort. Du kan välja att studera vidare inom någon av specialistsjuksköterskeutbildningarna eller på ett masterprogram, för att i framtiden kunna söka forskarutbildning. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 43


Motiverar och hjälper patienter till en god munhälsa. ”Jag har valt Tandhygienistprogrammet därför att tandhygienist är ett yrke som bygger på stort ansvar och respekt för individen. Som tandhygienist är det viktigt att du kan prata med patienter på ett motiverande och förtroendeskapande sätt för att kunna hjälpa dem med deras orala hälsa (munhälsa). Den är jätteviktig eftersom den faktiskt också påverkar resten av kroppen! Tandhygienisten arbetar inte bara med patienter utan du är en länk i en kedja där du ofta samarbetar med annan tandvårdspersonal, såsom tandläkare och tandtekniker. 44

På Tandhygienistprogrammet har vi patientkontakter från termin två och vi träffar även tidigare studenter, vilket ger oss erfarenheter som är till stor hjälp inför arbetslivet. Vi gör också studiebesök och auskulterar (går vid sidan om personal) på olika kliniker varje termin, och redan där har du chans att skapa kontakter som kan leda till arbete efter utbildningen.” Alaa Gssairat-Asuitani-Ahmad, Tandhygienistprogrammet


STUDIEFAKTA Examen Tandhygienistexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Urval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

HT 2013 Studiestart v. 35 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 40 Anmälningskod KI-41014 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

120 HP • 2 ÅR • STARTAR HÖST

Nybörjarprogram

TANDHYGIENISTPROGRAMMET

Tandhygienisten arbetar för att människor ska ha en god munhälsa. I yrket ingår att förebygga och behandla sjukdomar i munhålan, speciellt karies och tandlossning liksom att motivera patienten till att behålla friska tänder och ett friskt tandkött. Som tandhygienist undersöker du patienternas munstatus, ställer diagnos och behandlar sjukdomar som karies och tandlossning. Andra uppgifter är att analysera, utreda och dokumentera patienternas behov av munhälsovårdande insatser. Tandhygienisten tar till exempel saliv- och bakterieprov, tar bort tandsten och beläggningar, putsar och polerar tänder och tar röntgenbilder. I samband med behandling ges ibland även smärtlindring i form av lokalanestesi. För att få en bra dialog med patienterna om hur de själva ska vårda sina tänder läggs också mycket tid på samtalsteknik. Genom samtal motiverar du patienten att förändra sina munhygienvanor och få en god munhälsa. Utbildningen innehåller, förutom odontologiska ämnen, även samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Du studerar den orala hälsans betydelse och dess inverkan på den allmänna hälsan. Under utbildningen övar du också kommunikation

med övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, samt arbetar med utåtriktad information. Tandhygienistprogrammet ger dig även kunskaper inom områdena tobaksprevention samt barn- och äldretandvård. Efter utbildningen Tandhygienister arbetar inom offentlig vård (Folktandvården) eller privat vård, som anställda eller som egna företagare. Efter tandhygienistprogrammet finns möjlighet till vidareutbildning, bland annat genom påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik som leder till en kandidatexamen. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 45


Kombinerar kunskap, hantverk, omhändertagande och sinne för estetik. ”På Tandläkarprogrammet kommer man i kontakt med patienter redan termin fyra. Den teoretiska grunden inför alla moment går hand i hand med praktiska övningar under hela utbildningen. På så vis knyter vi samman våra kunskaper för att sedan kunna tillämpa dem på egna patienter på studentkliniken. Det är ett högt tempo under utbildningens gång vilket kan kännas lite väl påtagligt ibland, men samtidigt är det otroligt roligt att se sig själv utvecklas så snabbt. Nu är jag inne på min sjunde termin och träffar patienter cirka tre gånger per vecka. Vi lär oss att 46

bemöta våra patienter efter deras behov och förbereds på så vis inför arbetslivet. Tandläkarprogrammet erbjuder en kombination av avancerad teori och praktiskt arbete vilket passar mig utmärkt. Kort sagt är utbildningen något som jag varmt kan rekommendera. Det är ett spännande och utmanande yrke men framför allt är det roligt. Jag hoppas och tror att det kommer att vara ett livslångt lärande!” Soraya Hosseini, Tandläkarprogrammet


STUDIEFAKTA Examen Tandläkarexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Urval KI använder alternativt urval till 50 % av platserna läsåret 2013/2014. 25 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 25 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

HT 2013 Studiestart v. 35 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 85 Anmälningskod KI-41015 Sista anmälningsdag 15 april

NYBÖRJARPROGRAM

300 HP • 5 ÅR • STARTAR HÖST

Nybörjarprogram

TANDLÄKARPROGRAMMET

Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 2 april för höstterminen 2013. Du måste också göra en anmälan till Tandläkarprogrammet på antagning.se. Mer information om det alternativa urvalet TAPIL hittar du på ki.se/alternativturval.

Som tandläkare arbetar du med att diagnostisera, behandla och förebygga mun- och tandsjukdomar samt tandskador i samband med olycksfall. Inom tandläkaryrket kombineras avancerad teoretisk kunskap med finmotoriskt hantverk, mänskligt omhändertagande samt ett sinne för estetik. Yrket är inspirerande och innebär förutom daglig patientkontakt även arbetsledning för ett tandvårdsteam. Redan under första året som tandläkarstudent får du inblick i det verkliga tandläkaryrket, dels genom praktiska övningar i tandläkarkliniken och genom besök på Folktandvården, dels via kontakten med äldre kursare i deras kliniska vardag. Under andra året träffar du dina första egna patienter. I början gör du undersökningar med röntgenbildtagning, diagnostik och instruktion i munhygien. Därefter blir behandlingarna successivt mer avancerade. Under tredje året gör du fyllningar och kronor och under de sista åren av utbildningen även broar, proteser och implantatbehandlingar. Den teoretiska grunden i utbildningen innefattar biologiska ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi samt kroppens anatomi och organfunktion. Den allmänmedicinska grunden inkluderar i sin tur patologi (sjukdomslära), medicin och farmakologi (läran om mediciner och deras verkningssätt). Som stöd för patientomhändertagandet ingår

även utbildning i etik, humanistisk medicin, kommunikation, lagarbete och omhändertagande av patienter. Du väljer ett odontologiskt ämne för examensarbetet i slutet av tredje läsåret, och avslutar ditt arbete under det femte läsåret med en skriftlig och muntlig presentation. Efter utbildningen En tandläkare kan vara verksam inom offentlig vård (Folktandvården) eller privat vård. Som tandläkare kan du efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda dig till specialist. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

47


ALTERNATIVT URVAL TILL LOGOPEDPROGRAMMET (PILOG) Karolinska Institutet har beslutat att tillsätta en tredjedel av platserna på logopedprogrammet genom alternativt urval läsåret 2013–2014. KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till logopedprogrammet samt om urvalsmodellerna i något avseende ska justeras. För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté. Det alternativa urvalet PILOG är en parallell urvalsgrupp till de övriga urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet bygger på den sökandes motivation och lämplighet, och urvalet sker i två steg.

Steg 1 – uppsats, levnadsbeskrivning och personlig motivering Till det första steget kallas alla som anmält sig till PILOG i tid. Steg 1 omfattar två delmoment; en uppsats inom ett av tre givna ämnen samt en levnadsbeskrivning med en motivering till varför den sökande vill bli logoped. Uppsatsen bedöms utifrån förmåga att behandla ämnet och disponera texten, analytisk förmåga samt språklig förmåga. Därefter rangordnas samtliga sökande och cirka 40 kallas till intervjuer. I levnadsbeskrivningen ska den sökande beskriva sig själv och centrala händelser i sitt liv från barndom till nutid. Den personliga motiveringen skrivs utifrån frågor som ”varför vill du bli logoped?” och ”vilka egenskaper tycker du att en bra logoped bör ha?”. Levnadsbeskrivning med motivering bedöms ej utan används som underlag inför intervjuerna.

48

Steg 2 – intervjuer Varje sökande som gått vidare till steg 2 genomgår två intervjuer, dels med en lärare i logopedi och dels med en psykolog, om vardera 45 minuter. Under intervjuerna bedöms den sökande utifrån följande fyra huvudkriterier och specifika egenskaper: • Bakgrund (motivation till studier och arbete som logoped, värdet av tidigare yrkeserfarenhet och intressebredd) • Kapacitet (intellektuell rörlighet, omdöme, psykisk drivkraft) • Personlighetsegenskaper (personlig mognad, självkännedom, tålamod/ uthållighet, frustrationstolerans, självförtroende, personlig integritet) • Sociala egenskaper (människointresse, social lyhördhet, empati, social flexibilitet) Inför det avslutande mötet i urvalskommittén har intervjuarna sammanställt sina bedömningar. Efter gemensamma diskussioner ges ett sammanfattande merit-

värde för samtliga sökande. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet efter urval 1. Anmälan till alternativt urval Du anmäler dig på en särskild blankett. Blanketten ska ha inkommit till KI senast den 2 april 2013. För att kunna delta i det alternativa urvalet PILOG måste du även anmäla dig till logopedprogrammet på antagning.se. Observera att du senast sista kompletteringsdag måste styrka grundläggande och särskild behörighet för utbildningen. Tidplan för urvalsprocessen samt anmälningsblankett för PILOG finner du på ki.se/alternativturval.


NYBÖRJARPROGRAM ALTERNATIVT URVAL

ALTERNATIVT URVAL TILL LÄKARPROGRAMMET (PIL) Karolinska Institutet har beslutat att tillsätta en tredjedel av platserna på läkarprogrammet genom alternativt urval läsåret 2013–2014. KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till läkarprogrammet samt om urvalsmodellen i något avseende ska justeras. För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté. Det alternativa urvalet PIL är en parallell urvalsgrupp till de övriga urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet bygger på en bedömning av den sökandes motivation och lämplighet och sker i tre steg.

Steg 1 – rangordning genom högskoleprov I steg 1 beslutas vilka sökande som ska gå vidare till det skriftliga provet i steg 2. Rangordningen sker utifrån den sökandes bästa giltiga högskoleprovsresultat. Observera att du inte kan konkurrera med ett högskoleprovsresultat som du har fått under samma termin som du deltar i PIL. Det beror på att vi inte hinner få innevarande termins högskoleprovsresultat innan kallelsen till testet skickas. Cirka 400 sökande går vidare till begåvningstest och levnadsbeskrivning. Steg 2 – begåvningstest och levnadsbeskrivning Steg 2 omfattar dels ett begåvningstest som mäter generell begåvning (ej kunskapstest), dels en levnadsbeskrivning med en motivering till varför den sökande vill bli läkare. Levnadsbeskrivningen utgör endast underlag för intervju och påverkar inte urvalet till

steg 3. Urvalskommittén gör ett urval efter resultatet på begåvningstestet och cirka 160 sökande går vidare till intervju. Steg 3 – intervjuer Varje sökande som gått vidare till steg 3 genomgår två intervjuer om vardera cirka 45 minuter. Intervjuerna sker med utgångspunkt från levnadsbeskrivningen. Under intervjuerna bedöms den sökandes motivation för att genomgå utbildningen (intresse, realism), informations- och kunskapshantering (vetgirighet, rörlighet, intressebredd), stresstolerans (energiresurser, uthållighet, koncentrationsförmåga, frustrationstolerans), personliga mognad i relation till ålder (självkännedom, ansvarstagande, självständighet, social tolerans), sociala och kommunikativa färdigheter (kontaktförmåga, lyhördhet, samarbetsförmåga, ledarförmåga) samt vetenskapliga intresse (engagemang, potential). Intervjun är till för att ge en helhetsbild av den sökandes

förutsättningar för att utbilda sig till läkare. Inför det avslutande mötet i urvalskommittén har intervjuarna sammanställt sina bedömningar. Vid mötet tilldelas samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen ett meritvärde. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet efter urval 1. Anmälan till alternativt urval Du anmäler dig på en särskild blankett. Blanketten ska ha inkommit till KI senast den 2 april 2013 respektive den 1 oktober 2013. För att delta i det alternativa urvalet PIL måste du även anmäla dig till läkarprogrammet på antagning.se. Observera att du senast sista kompletteringsdag måste styrka grundläggande och särskild behörighet för utbildningen. Tidplan för urvalsprocessen samt anmälningsblankett för PIL finner du på ki.se/alternativturval.

49


ALTERNATIVT URVAL TILL TANDLÄKARPROGRAMMET ( TAPIL) Karolinska Institutet har av Högskoleverket fått tillstånd att använda alternativt urval till 50 procent av platserna på tandläkarprogrammet för läsåret 2013–2014. För att tillsätta fler än en tredjedel av platserna krävs tillstånd från Högskoleverket. KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till tandläkarprogrammet samt om urvalsmodellen i något avseende ska justeras. För genomförandet av det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet ansvarar en urvalskommitté. Det alternativa urvalet TAPIL är en parallell urvalsgrupp till urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet bygger på den sökandes motivation och lämplighet, och urvalet sker i två steg. Steg 1 – levnadsbeskrivning och uppsats Samtliga sökande till TAPIL kallas för att skriva en levnadsbeskrivning (30 minuter) och en uppsats (60 minuter). I levnadsbeskrivningen ska sökande redogöra för centrala händelser i livet, från barndom till nutid, kortfattat berätta om sig själv, vilka studieval man gjort, mål man har haft och hur man hanterat och/eller uppnått dessa. Bedömningen av levnadsbeskrivningen görs för att uppskatta den sökandes mognad, studieförmåga, målmedvetenhet samt om man har realistiska förväntningar på utbildningen. Uppsatsen ska behandla ett av tre givna ämnen som den sökande får reda på vid skrivningstillfället, inom följande teman: aktuella händelser i samhället, aktuella medicinska ämnen och aktuella odontologiska företeelser. Uppsatserna bedöms utifrån: förmåga att behandla ämnet och disponera texten, analytisk förmåga samt språklig förmåga.

50

Samtliga levnadsbeskrivningar och uppsatser läses av två ledamöter i urvalskommittén som därefter enas om en gemensam bedömning. Denna ligger till grund för den rangordning som beslutas av urvalskommittén och som är underlag för kallelse till steg 2. Cirka 110–130 sökande går vidare till steg 2. Steg 2 – intervjuer Varje sökande intervjuas av två ledamöter i urvalskommittén. Intervjuerna genomförs enskilt mellan en intervjuare och sökanden, under cirka 30 minuter. Levnadsbeskrivningen ligger till grund för intervjun. Under intervjuerna bedöms den sökande utifrån följande fyra huvudområden och underliggande bedömningskriterier: motivation för utbildningen (intresse, kännedom om utbildningen och yrket), kapacitet (drivkraft, tålamod, intellektuell rörlighet), social och kommunikativ förmåga (lyhördhet, kontaktförmåga, samarbetsförmåga)

och relevanta personliga egenskaper (självkännedom, självständighet, ansvarstagande, social tolerans, empati). Inför det avslutande mötet i urvalskommittén har intervjuarna sammanställt sina bedömningar. Efter gemensamma diskussioner ges ett sammanfattande meritvärde för samtliga sökande. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet efter urval 1. Anmälan till alternativt urval Du anmäler dig på särskild blankett. Blanketten ska ha inkommit till KI senast den 2 april 2013. För att delta i det alternativa urvalet måste du även anmäla dig till tandläkarprogrammet på antagning.se. Observera att du senast sista kompletteringsdag måste styrka grundläggande och särskild behörighet för utbildningen. Tidplan för urvalsprocessen och anmälningsblankett för TAPIL finner du på ki.se/alternativturval.


Karolinska Institutet har tillsammans med Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet fått i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor med examen från tredje land (utanför EU/EES). Utbildningarna syftar till att förkorta vägen till svensk legitimation.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR

Kompletterande utbildningar för sjuksköterskor, läkare och tandläkare från länder utanför EU, EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz 60 HP • 1 ÅR Utbildningen är öppen för dig som har beslut om att delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram för sjuksköterskor med examen från tredje land. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Den omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Syftet med utbildningen är att den ska ge dig de kunskaper och färdigheter

som krävs för sjuksköterskeyrket i Sverige. Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Till din anmälan ska du bifoga blanketten ”Meritförteckning”. Blanketten samt mer information om utbildningen och anmälan hittar du under ki.se/legitimation.

STUDIEFAKTA Studieort Huddinge Särskild behörighet Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/ EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande Svenska B med godkänt betyg. Urval Urval till utbildningen sker i två steg. 1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet 2. Intervju HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-91700 Sista anmälningsdag 15 april 51


Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 HP • 1 ÅR Utbildningen är öppen för dig som har beslut om att delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram för läkare med examen från tredje land. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Den omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT). Tidigt i utbildningen görs en individuell studieplanering. Syftet är att utbildningen ska bygga på dina tidigare kunskaper

52

samtidigt som dina kompletteringsbehov tillgodoses. Utbildningen utgörs till hälften av teoretiska studier och till hälften av verksamhetsförlagd utbildning, där du tränas i praktiskt läkararbete. Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Till din anmälan ska du bifoga blanketten ”Meritförteckning”. Blanketten samt mer information om utbildningen och anmälan hittar du under ki.se/legitimation.

STUDIEFAKTA Studieort Huddinge Särskild behörighet Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare (TULE). Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande Svenska B med godkänt betyg. Urval Urval till utbildningen sker i två steg. 1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet 2. Intervju HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-91900 Sista anmälningsdag 15 april


60 HP • 1 ÅR Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningen innehåller en stor del klinisk färdighetsträning inom både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård

kompletterad med teoretisk undervisning i ämnesspecifika odontologiska och medicinska moment. Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Till din anmälan ska du bifoga blanketten ”Meritförteckning”. Blanketten samt mer information om utbildningen och anmälan hittar du under ki.se/legitimation.

STUDIEFAKTA Studieort Huddinge Särskild behörighet Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande Svenska B med godkänt betyg. Urval Urval till utbildningen sker i två steg. 1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet 2. Intervju

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-91800 Sista anmälningsdag 15 april

53


Hej student! Vad har du i lunchlådan? ”Det här är hemlagade köttbullar med blomkålsmos och gräddsås! Du behöver ett blomkålshuvud som du kokar i grädde. Mixa sedan och smaksätt med salt och smör. Gräddsåsen kokar du på grädde och smaksätter med grönpeppar, köttbuljong och lite vinbärsgelé. Till köttbullarna använder jag 600 gram köttfärs, 2 ägg, 2 dl grädde, salt, peppar och kryddpeppar. Mitt tips är att rulla köttbullarna med blöta händer. Det är viktigt att det blir fina och runda bullar!” Alexander, Läkarprogrammet

54


FORTSÄTTNINGSPROGRAM

Dessa program kräver tidigare högskolestudier. Alla utbildningar leder till examen.

55


BARNMORSKEPROGRAMMET 90 HP • 1,5 ÅR • STARTAR HÖST OCH VÅR

STUDIEFAKTA Examen Barnmorskeexamen Studieort Solna Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2013 Studiestart v. 35 Studieform 100 %, dagtid, Antal platser 32 Anmälningskod KI-51000 Sista anmälningsdag 15 april VT 2014 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid, Antal platser 32 Anmälningskod KI-52000 Sista anmälningsdag 15 oktober

Barnmorskans yrke är självständigt och omväxlande. Inriktningen på arbetet är hälsofrämjande och förebyggande. Som barnmorska bistår och stödjer du kvinnor och deras partner i samband med barnafödande och familjebildning samt medverkar i gynekologisk hälso- och sjukvård. Barnmorskeprogrammet omfattar tre terminer och integrerar teoretisk och klinisk kunskap. Cirka hälften av studietiden är klinisk utbildning inom kvinnosjukvård, preventivmedelsrådgivning, mödra- och förlossningsvård samt inom vård efter barnafödande. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker delvis under kvällar och nätter. Studierna innefattar samhälls- och beteendevetenskap, vårdvetenskap samt medicinsk vetenskap. Studentaktiverande pedagogik används och kompletteras med föreläsningar och färdighetsträning. Utbildningen belyser kvinnors och barns hälsa ur ett internationellt perspektiv och 56

möjlighet till utbytesstudier finns. Barnmorskors forskningsområde är relativt nytt och omfattar studier om tonårssexualitet, graviditet, förlossning, amning och eftervård, sexuell hälsa, aborter och preventivmedel. Efter utbildningen Barnmorskor kan arbeta på förlossningsavdelning och eftervård (BB), inom gynekologisk hälso- och sjukvård och dess specialmottagningar och med preventivmedelsrådgivning. De medverkar även genom sin speciella kunskap om kvinnors livsvillkor, hälsa och ohälsa i flera andra

verksamheter, exempelvis på ungdomsmottagningar, barnlöshetsmottagningar samt klimakteriemottagningar. Barnmorskor är mycket efterfrågade i internationellt arbete där de kan verka för hälsa hos kvinnor och barn. Barnmorskor arbetar även som egna företagare. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.


60 HP • 1 ÅR • STARTAR HÖST STUDIEFAKTA Examen Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Tandhygienistexamen om 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter inklusive motiveringsbrev skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund, och ska ha inkommit senast 20 maj. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Tel: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid, Antal platser 25 Anmälningskod KI-21017 Sista anmälningsdag 15 april

FORTSÄTTNINGSPROGRAM

PÅBYGGNADSUTBILDNING I ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK

Under påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik får du både en praktisk och en ämnesmässig fördjupning inom ämnesområdet. Du fördjupar dig framför allt inom barnoch ungdomstandvård, tobaksavvänjning och äldres tandhälsa (gerodonti).

Utbildningen har utgångspunkt i begreppet oral hälsa och ger fördjupade kunskaper om den orala miljön och den orala hälsan, med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi och gerodonti. Studierna bedrivs individuellt eller i grupp och består av föreläsningar, kliniskt arbete, projektarbeten och seminarier. Påbyggnadsutbildningen ger möjlighet till utvidgade kliniska studier med behandling av komplicerade patientfall. Utbildningen ger också fördjupade kunskaper i kommunikation och klinisk träning när det gäller barn- och ungdomstandvård, liksom tillfällen till interprofessionell samverkan

med andra yrkesgrupper. Det sistnämnda är en viktig del av tandhygienistens framtida roll i folkhälsoarbetet. Kunskaper i gerodonti och uppsökande verksamhet på sjukhus ingår i utbildningen. Utbildningen ger även kunskaper i tobaksprevention och tobaksavvänjning samt i organisation och ledarskap inom hälsooch tandvården. Ett examensarbete ingår också i påbyggnadsutbildningen. Efter utbildningen Tandhygienister arbetar inom offentlig vård (Folktandvården) eller privat vård, som anställda eller som egna företagare. Några

arbetar även med utbildning samt forsknings- och utvecklingsarbete. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att söka till magisterutbildning inom odontologisk profylaktik. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

57


PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET Inriktning kognitiv beteendeterapi 90 HP • 3 ÅR (HALVFART ) • STARTAR HÖST STUDIEFAKTA Examen Psykoterapeutexamen och Medicine magisterexamen Studieort Stockholm Särskild behörighet – Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller – läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller – socionomexamen, eller – annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp. För sökande med annan motsvarande examen om 180 hp eller socionomexamen krävs dessutom grundläggande psykoterapeututbildning eller motsvarande. Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapeututbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapeututbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad bedömning av den sökandes meriter. En särskild meritportföljsblankett ska bifogas. Samtliga meriter inklusive meritportfölj skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund, och ska ha inkommit senast 20 maj. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Tel: 08-524 86250 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, Antal platser 16 Anmälningskod KI-21016 Sista anmälningsdag 15 april

Psykiska problem kan ha olika orsaker, uttryck, konsekvenser och förlopp. När problemen allvarligt försämrar livskvalitet, hälsa, relationer och funktion är psykoterapi ett behandlingsalternativ. Psykoterapeuten utreder psykologiska problem samt planerar, genomför och utvärderar behandling av dessa. Exempel på problemområden är depression, ångest, missbruk och relationssvårigheter. Behandlingen kan ske enskilt, i par, familj och i grupp. I utbildningen ingår både teoretiska och kliniska moment. Den schemalagda undervisningen uppgår till två dagar per vecka. De teoretiska momenten sker i form 58

av föreläsningar, problembaserat lärande och fallseminarier. Patientarbetet sker på anvisade psykiatriska enheter och under handledning. Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 hp. Efter utbildningen Studenten ska efter utbildningen självständigt kunna arbeta med individualpsykoterapi. Karolinska Institutets psykoterapeutprogram

syftar speciellt till att ge kompetens för att verka inom offentligt finansierad vård, framför allt den psykiatriska vården. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.


SPECIALISTSJUKSKテ傍ERSKEPROGRAM Dessa program krテ、ver tidigare hテカgskolestudier. Alla utbildningar leder till examen.

59


Specialistsjuksköterskeprogrammet

AMBULANSSJUKVÅRD 60 HP • 1,5 ÅR • DISTANSUTBILDNING STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Stockholm Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 75 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-51001 Sista anmälningsdag 15 april VT 2014 Studiestart v. 4 Studieform 75 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-52001 Sista anmälningsdag 15 oktober

Programmet förbereder för arbete inom ambulanssjukvård. Studierna ger dig specialistkompetens för att planera, leda och genomföra omvårdnads- och medicinska åtgärder med hänsyn till patientens behov i den prehospitala miljön. Arbetet som ambulanssjuksköterska sker i skiftande miljöer utanför sjukhuset, vilket ställer stora krav på flexibilitet och självständighet. Arbetsplatser finns exempelvis inom landsting och privata ambulansföretag. Studierna i huvudområdet omvårdnad bygger på vetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap som karaktäriseras av självständig praktisk och teoretisk kunskapsutveckling. Utbildningen sker med en studentaktiverande pedagogik baserad på aktuell forskning om lärande. Grunden för kunskapsutvecklingen utgörs av aktivt 60

kunskapssökande med utgångspunkt från verklighetsanknutna situationer. Programmet är en distansutbildning i varierande studietakt. De kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) bedrivs som heltidsstudier och de teoretiska kurserna genomförs på halvfart. Det krävs att du har goda grundläggande datorkunskaper samt tillgång till dator med internetuppkoppling via bredband eller motsvarande. Antalet fysiska träffar på kursorten är cirka två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner,

förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Verksamhetsförlagd utbildning sker under två av utbildningens kurser. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan berörda parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.


ANESTESISJUKVÅRD 60 HP • 1 ÅR STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 25 Anmälningskod KI-51002 Sista anmälningsdag 15 april VT 2014 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 25 Anmälningskod KI-52002 Sista anmälningsdag 15 oktober

FORTSÄTTNINGSPROGRAM SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Som anestesisjuksköterska ingår du i teamet runt patienten där du bland annat ansvarar för att, i samråd med ansvarig anestesiolog, planera och genomföra anestesi i samband med kirurgiska procedurer och undersökningar. Studierna i perioperativ anestesiologisk omvårdnad betonar teknologisk, personcentrerad, evidensbaserad och säker vård med patientens välbefinnande i fokus. Anestesisjuksköterskans arbetsområde omfattar olika verksamheter som anestesiavdelningar, pre- och postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsavdelningar, akutmottagningar och prehospital vård. Programmet är en campusutbildning på heltid. I varje delkurs om 7,5 hp ingår cirka

3–4 obligatoriska träffar på KI Campus Huddinge. I största möjliga mån förläggs dagarna sammanhängande. Studierna bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser.

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

61


Specialistsjuksköterskeprogrammet

BARN OCH UNGDOM STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Solna Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

Programmet förbereder för arbete inom barnsjukvård, barn- och skolhälsovård, barnhabilitering samt barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Som specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom har du bland annat ansvar för att alla beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa. Det är också viktigt att du kan få barnet att känna sig trygg i vårdsituationen. I dina arbetsuppgifter kan det bland annat ingå att verka för att provtagningar, undersökningar och behandlingar ska anpassas till det enskilda barnets behov. Studierna fokuserar på hur man bäst genomför professionell omvårdnad av barn och ungdom i samarbete med deras familjer, samt hur man utvecklar och bedriver folkhälsoarbete. Specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom arbetar till exempel inom barnhälsovård, skolhälsovård och barnsjukvård.

60 HP, 1 ÅR CAMPUSUTBILDNING Undervisningen bedrivs enligt ett problemorienterat arbetssätt och innehåller grupparbeten, föreläsningar, seminarier, 62

HT 2013, Campusutbildning Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 35 Anmälningskod KI-51003 Sista anmälningsdag 15 april HT 2013, Distansutbildning Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 35 Anmälningskod KI-51004 Sista anmälningsdag 15 april VT 2014, Distansutbildning Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 35 Anmälningskod KI-52003 Sista anmälningsdag 15 oktober

färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning. Två till tre dagar per vecka består av schemalagd undervisning, därutöver arbetar du enskilt eller i grupp. Verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och skolhälsovård sker under termin 1 och inom barnsjukvård under termin 2. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och läser kurslitteratur. Verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och skolhälsovård sker under utbildningens andra kurs (termin 2) och inom barnsjukvård i utbildningens tredje kurs (termin 3). Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

60 HP, 2 ÅR HALVFART DISTANSUTBILDNING

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

Programmet är en distansutbildning på deltid. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till max två


DISTRIKTSSKÖTERSKA STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska.

HT 2013, Campusutbildning Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 35 Anmälningskod KI-51005 Sista anmälningsdag 15 april

HT 2013, Distansutbildning Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 35 Anmälningskod KI-51006 Sista anmälningsdag 15 april

VT 2014, Campusutbildning Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 35 Anmälningskod KI-52004 Sista anmälningsdag 15 oktober

VT 2014, Distansutbildning Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 35 Anmälningskod KI-52005 Sista anmälningsdag 15 oktober

Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

Programmet ger kompetens inom omvårdnad och folkhälsoarbete gällande barn, ungdomar, vuxna och äldre på hälsooch sjukvårdens första vårdnivå. Omvårdnaden inom distriktsvård innebär att möta individer och familjer i deras sociala miljö. Distriktssköterskor arbetar självständigt och kan ofta behöva göra komplexa bedömningar av patienters hälso- och sjukdomstillstånd samt vårdbehov. I arbetsuppgifterna ingår att främja hälsa i alla åldrar, förebygga sjukdomar samt att uppmärksamma och förebygga hälsorisker i närmiljö och i samhället. Distriktssköterskor arbetar till exempel inom barnhälsovård, skolhälsovård, mottagningsverksamhet och inom hemsjukvården, och har kompetens att självständigt förskriva vissa läkemedel, förbrukningsartiklar och hjälpmedel. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom distriktssköterskans verksamhetsområden och kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

75 HP, 1,25 år campusutbildning Undervisningen bedrivs enligt ett problemorienterat arbetssätt och innehåller grupparbeten, föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning. Två till tre dagar per vecka består av schemalagd undervisning, därutöver arbetar du enskilt eller i grupp.

75 HP, 2,5 år HALVFART DISTANSUTBILDNING Programmet är en distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

FORTSÄTTNINGSPROGRAM SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till max två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och läser kurslitteratur. Studiebesök under dagtid kan förekomma. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107. 63


Specialistsjuksköterskeprogrammet

INTENSIVVÅRD 60 HP • 1 ÅR STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

Som intensivvårdssjuksköterska vårdar du, i nära samarbete med patientens närstående, patienter med svåra sjukdomstillstånd. Vården kännetecknas av hög teknologi och personcentrerad, evidensbaserad och säker vård. Starka kunskaps- och färdighetssamband finns med såväl anestesisjukvård som med kirurgiska och medicinska specialiteter. Intensivvårdssjuksköterskor arbetar till exempel på intensivvårdsavdelningar, intensivvårdsmottagningar, postoperativa avdelningar och akutmottagningar. Programmet är en campusutbildning på heltid. I varje delkurs om 7,5 hp ingår cirka 3–4 obligatoriska träffar på KI Campus Huddinge. I största möjliga mån förläggs dagarna sammanhängande. Studier bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer. Det krävs 64

därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 25 Anmälningskod KI-51007 Sista anmälningsdag 15 april VT 2014 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 25 Anmälningskod KI-52006 Sista anmälningsdag 15 oktober


KIRURGISK VÅRD 60 HP • 2 ÅR (HALVFART ) • DISTANSUTBILDNING STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-51008 Sista anmälningsdag 15 april

Programmet förbereder för arbete inom kirurgisk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet.

Arbetsplatser finns främst på sjukhus, exempelvis inom landsting och hos privata vårdgivare med högspecialiserad vård. Studierna betonar humanistisk, personcentrerad och teknologisk omvårdnad och ger specialistkompetens för att planera, leda och genomföra omvårdnad samt medicinska åtgärder vid hotande svikt och svikt i vitala organ. Programmet är en distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de

teoretiska delarna av utbildningen begränsade till cirka 3–4 obligatoriska träffar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Under flera av utbildningens kurser ingår verksamhetsintegrerat lärande där verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök och fältstudier ingår. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

FORTSÄTTNINGSPROGRAM SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

65


Specialistsjuksköterskeprogrammet

MEDICINSK VÅRD 60 HP • 2 ÅR (HALVFART ) • DISTANSUTBILDNING STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-51009 Sista anmälningsdag 15 april

Programmet förbereder för arbete inom medicinsk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet. Arbetsplatser finns främst på sjukhus, exempelvis inom landsting och hos privata vårdgivare med högspecialiserad vård. Studierna betonar humanistisk, personcentrerad och teknologisk omvårdnad och ger specialistkompetens för att planera, leda och genomföra omvårdnad samt medicinska åtgärder vid hotande svikt och svikt i vitala organ. Programmet är en distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de 66

teoretiska delarna av utbildningen begränsade till cirka 3–4 obligatoriska träffar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Under flera av utbildningens kurser ingår verksamhetsintegrerat lärande där verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök och fältstudier ingår. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.


ONKOLOGISK VÅRD Inriktning avancerad cancervård / Inriktning strålbehandling 60 HP • 2 ÅR (HALVFART ) • DISTANSUTBILDNING STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

VT 2014, Avancerad cancervård Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 30 Anmälningskod KI-52007 Sista anmälningsdag 15 oktober VT 2014, Strålbehandling Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 10 Anmälningskod KI-52008 Sista anmälningsdag 15 oktober

FORTSÄTTNINGSPROGRAM SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Programmet förbereder för arbete inom cancervård. Som specialistsjuksköterska inom onkologi ska du självständigt kunna utöva din profession i samband med vård och behandling av människor med cancersjukdom. Programmet har två inriktningar: avancerad cancervård respektive strålbehandling. Som specialistsjuksköterska med inriktning avancerad cancervård arbetar du till exempel inom verksamheter där patienter med cancersjukdom vårdas, som onkologiska mottagningar och behandlingsavdelningar för cytostatikabehandling, akutonkologiska vårdavdelningar, inom hemsjukvård och på hospice-avdelningar. Som specialistsjuksköterska med inriktning strålbehandling arbetar du på strålbehandlingsavdelningar.

Programmet är en distansutbildning på deltid som kräver att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Studiedagar förekommer på kursorten. Målsättningen är att studiedagarna i de teoretiska delarna av utbildningen inte ska överstiga två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, datorbaserade diskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

67


Specialistsjuksköterskeprogrammet

OPERATIONSSJUKVÅRD 60 HP • 1 ÅR STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 22 Anmälningskod KI-51010 Sista anmälningsdag 15 april VT 2014 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 22 Anmälningskod KI-52009 Sista anmälningsdag 15 oktober

Programmet förbereder för arbete som specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och perioperativ omvårdnad. Som operationssjuksköterska ingår du i det kirurgiska teamet kring patienten där du bedriver personcentrerad och evidensbaserad perioperativ omvårdnad inom en medicinskt högteknologisk och mångfacetterad verksamhet. I dina arbetsuppgifter som operationssjuksköterska ingår bland annat att samordna och leda arbetet i operationssalen, ansvara för hygien och aseptik, arbeta preventivt och hälsomedvetet samt att tillgodose patientens välbefinnande och säkerhet genom operationen. Vidare ingår information och undervisning samt vårdutveckling inom operationssjuksköterskans kompetensområde. Operationssjuksköterskors arbetsområde omfattar verksamhet inom olika kirurgiska specialiteter med perioperativ omvårdnad för barn och vuxna vid planerad och akut kirurgi, samt vid traumakirurgi. 68

Programmet är en campusutbildning på heltid. I varje delkurs om 7,5 hp ingår cirka 3–4 obligatoriska träffar på KI Campus Huddinge. I största möjliga mån förläggs dagarna sammanhängande. Studierna bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser.

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.


PSYKIATRISK VÅRD 60 HP • 2 ÅR (HALVFART ) • DISTANSUTBILDNING STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

Programmet förbereder för arbete inom psykiatrisk vård och ger dig kunskap om förhållanden i samhället som påverkar människors psykiska hälsa. Som specialistsjuksköterska inom psykiatri tar du bland annat fram strategier för stöd och bemötande av människor med psykisk ohälsa, samt initierar och deltar i hälsofrämjande åtgärder. Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård arbetar till exempel inom specialistvård, primärvård, företagshälsovård, beroendevård eller inom kommunal vård och omsorg. Utbildningen bedrivs som distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till max två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, nätdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

VT 2014 Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 20 Anmälningskod KI-52010 Sista anmälningsdag 15 oktober

FORTSÄTTNINGSPROGRAM SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning sker under en av utbildningens terminer. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

69


Specialistsjuksköterskeprogrammet

VÅRD AV ÄLDRE 60 HP • 2 ÅR (HALVFART ) • DISTANSUTBILDNING STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

VT 2014 Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 20 Anmälningskod KI-52011 Sista anmälningsdag 15 oktober

Programmet förbereder för arbete inom geriatrisk vård och lär dig göra självständiga bedömningar genom att analysera och värdera patienters vårdbehov. Bedömningarna görs utifrån evidensbaserad och säker vård med den äldre människans välbefinnande i fokus. Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre bedriver du professionell omvårdnad och behandling av den äldre människan i samarbete med anhöriga, samt utvecklar och bedriver hälsofrämjande och rehabiliterande arbete. Arbetsplatser är till exempel akutgeriatriska vårdavdelningar, i olika former av äldreboenden eller inom hemsjukvård för äldre. Utbildningen är en distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande 70

datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.


MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM Dessa program kräver tidigare högskolestudier. Alla utbildningar leder till examen.

71


Magisterprogrammet i

ARBETE OCH HÄLSA Inriktning beteendevetenskap 60 HP • 2 ÅR (HALVFART ) • DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Solna Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 120 hp inom beteendevetenskapliga ämnen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter inklusive motiveringsbrev skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund, och ska ha inkommit senast 20 maj. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Tel: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 20 Anmälningskod KI-21009 Sista anmälningsdag 15 april

Ett arbetsliv med goda arbetsvillkor minskar arbetsrelaterad ohälsa samt bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa. Goda arbetsvillkor är även en förutsättning för hållbar tillväxt i företag och organisationer. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan arbeta inom företagshälsovård eller inom en annan organisation eller myndighet med verksamhet som är inriktad på att förebygga ohälsa, och främja hälsa i arbetslivet. Inriktning beteendevetenskap Utbildningen ger fördjupade kunskaper om teorier, modeller och arbetssätt avseende arbetsorganisation, ledarskap, mental belastning och arbetsrelaterad stress, samt

72

arbetslivsinriktad rehabilitering. Du lär dig att kartlägga och bedöma hälsorisker och friskfaktorer på både individ- och organisationsnivå, samt att implementera och utvärdera åtgärder. Efter utbildningen Efter utbildningen kan du arbeta inom företagshälsovård, i privat och offentlig verksamhet, på myndigheter och i organisationer med ansvar för arbetsmiljö- och hälsofrågor, samt inom forskning och undervisning.

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.


ARBETE OCH HÄLSA Inriktning ergonomi

60 HP • 2 ÅR (HALVFART ) • DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Solna Särskild behörighet Arbetsterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp eller kandidatexamen i arbetsterapi eller sjukgymnastik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter inklusive motiveringsbrev skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund, och ska ha inkommit senast 20 maj. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Tel: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 30 Anmälningskod KI-21011 Sista anmälningsdag 15 april

FORTSÄTTNINGSPROGRAM MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM

Magisterprogrammet i

Ett arbetsliv med goda arbetsvillkor minskar arbetsrelaterad ohälsa samt bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa. Goda arbetsvillkor är även en förutsättning för hållbar tillväxt i företag och organisationer. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan arbeta inom företagshälsovård eller inom en annan organisation eller myndighet med verksamhet som är inriktad på att förebygga ohälsa, och främja hälsa i arbetslivet. Inriktning ergonomi Utbildningen ger fördjupade kunskaper om skademekanismer och riskfaktorer gällande arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen. Du lär dig att mäta och bedöma risker på individ- och organisationsnivå samt att

planera och implementera ergonomiska åtgärder. Du får kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering och metoder för bedömning av arbetsförmåga vid besvär i rörelseorganen.

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

Efter utbildningen Efter utbildningen kan du arbeta inom företagshälsovård, i privat och offentlig verksamhet, på myndigheter och i organisationer med ansvar för arbetsmiljö- och hälsofrågor, samt inom forskning och undervisning.

73


Magisterprogrammet i

ARBETE OCH HÄLSA Inriktning företagssköterska 60 HP • 2 ÅR (HALVFART ) • DISTANSUTBILDNING STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Svenska Särskild behörighet Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter inklusive motiveringsbrev skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund, och ska ha inkommit senast 20 maj. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Tel: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 30 Anmälningskod KI-21010 Sista anmälningsdag 15 april

Ett arbetsliv med goda arbetsvillkor minskar arbetsrelaterad ohälsa samt bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa. Goda arbetsvillkor är även en förutsättning för hållbar tillväxt i företag och organisationer. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan arbeta inom företagshälsovård eller inom en annan organisation eller myndighet med verksamhet som är inriktad på att förebygga ohälsa, och främja hälsa i arbetslivet. Inriktning företagssköterska Utbildningen ger ämnesmässig och vetenskaplig fördjupning inom omvårdnad som är kopplad till företagshälsovård. Här ingår hälsofrämjande arbete, hälsopedagogik, arbetslivsinriktad rehabilitering samt 74

arbetsledning och organisation relaterat till hälsa. Du lär dig att bedöma frisk- och riskfaktorer på både individ- och organisationsnivå, samt att genomföra och utvärdera hälsofrämjande åtgärder. Efter utbildningen Efter utbildningen kan du arbeta inom företagshälsovård, i privat och offentlig verksamhet, på myndigheter och i organisationer med ansvar för arbetsmiljö- och hälsofrågor, samt inom forskning och undervisning.

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.


DIAGNOSTISK CYTOLOGI 60 HP • 1 ÅR STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter inklusive motiveringsbrev skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund, och ska ha inkommit senast 20 maj. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Tel: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 15 Anmälningskod KI-21012 Sista anmälningsdag 15 april

Diagnostisk cytologi är ämnet för dig som är biomedicinsk analytiker, är tekniskt och medicinskt intresserad och som vill arbeta med utredningar av sjukdomar där ändringar i cellernas utseende kan ge information om sjukdomens natur. Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi ger vidgad kunskap, förståelse och färdigheter för det praktiska arbetet vid bedömning av cellpreparat och histologiska preparat från biopsier inför en yrkesverksamhet som cytodiagnostiker. Mikroskopet är ditt viktigaste arbetsredskap. Du granskar cellprover från patienter för att upptäcka sjukliga förändringar. Genom detta arbete bidrar du till att en cancersjukdom snabbt kan konstateras och att rätt behandling kan sättas in. Bedömningar av prover från den allmänna gynekologiska cellprovskontrollen förhindrar årligen många fall av livmoderhalscancer

hos kvinnor. Studierna omfattar såväl sjukdomsprocessen som specialkunskaper inom cytologisk utredning av organ och organsystem. Diagnostiska kriterier som är centrala för sådana undersökningar betonas. Utbildningen tar även upp cytodiagnostikers yrkesansvar och roll inom hälso- och sjukvårdssystemet och i samhället. Teori och tillämpning av de laboratoriemetoder som används inom ovanstående områden studeras. Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi är tvärvetenskapligt och innehåller både tekniska och medicinska ämnen.

FORTSÄTTNINGSPROGRAM MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM

Magisterprogrammet i

Efter utbildningen Cytodiagnostiker arbetar främst vid sjukhusens cytologiska laboratorier och vid privata cytologiska laboratorier. Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

75


Magisterprogrammet i

GLOBAL HÄLSA 60 HP • 1 ÅR • MASTER’S PROGRAMME IN GLOBAL HEALTH STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen.

Magisterprogrammet i global hälsa fokuserar på de globala utmaningarna inom folkhälsoområdet med fokus på resurssvaga miljöer. Det övergripande målet är att bidra till en minskning av den globala sjukdomsbördan. Global hälsa integrerar kunskap och erfarenheter från olika discipliner såsom folkhälsa, medicin, epidemiologi, hälsoekonomi, miljömedicin, beteendevetenskap och antropologi. Global hälsa erbjuder en plattform för forskning, utbildning och information kring de hälsoutmaningar som världens befolkning står inför. Programmets kurser behandlar olika delar inom global hälsa såsom human resources, reproduktiv hälsa och katastrofberedskap. Programmet avslutas med ett forskningsprojekt som redovisas i uppsatsform. Forskningsprojektet kan baseras i ett låg- eller medelinkomstland där Karolinska Institutet har samarbete. 76

Efter utbildningen Efter utbildningen kan du arbeta världen över, i nationella eller internationella organisationer som arbetar med globala frågor i allmänhet och med den fattigdomsrelaterade hälsan i synnerhet. Du har även möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 30 Anmälningskod KI-D1000 Sista anmälningsdag 15 januari

Sista anmälningsdag 15 januari. För information om anmälan HT 2014 se ki.se/ masterstudies


KLINISK MEDICINSK VETENSKAP 60 HP • 2 ÅR (HALVFART ) STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård eller idrottslärarexamen om minst 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter inklusive motiveringsbrev skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund, och ska ha inkommit senast 20 maj. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Tel: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid Antal platser 80 Anmälningskod KI-21013 Sista anmälningsdag 15 april

Programmet vänder sig till dig som är verksam inom hälso- och sjukvård. Utbildningen är interprofessionell och ger en vetenskaplig och ämnesmässig fördjupning inom såväl ditt egna som andra professioners kunskapsområde. Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap är interprofessionellt och innehåller en vetenskaplig metodkurs, en generell och en specifik kurs och avslutas med ett examensarbete. Programmet knyter an till WHO:s internationella klassifikation, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Den gemensamma allmänvetenskapliga kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i såväl kvalitativ som kvantitativ forskningsmetod och forskningsetik, samt kunskap om hur dessa metoder tillämpas i forskning. Den generella valbara kursen är interprofessionell och är tänkt att ge en

gemensam bas oavsett utbildningsbakgrund utifrån ett hälsoperspektiv, ett pedagogiskt/lärande perspektiv och/eller ett organisations-/ledarskapsperspektiv. Den specifika valbara kursen syftar till fördjupning inom det egna området inom hälsovetenskap. Vilka kurser som erbjuds kan variera. Examensarbetet ska göras enskilt och vara en fördjupning relaterat till valt fördjupningsområde inom klinisk medicinsk vetenskap. Utbildningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande i en interprofessionell miljö.

FORTSÄTTNINGSPROGRAM MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM

Magisterprogrammet i

Efter utbildningen Programmet ger dig möjlighet att arbeta såväl nationellt som internationellt med undervisning, vårdutveckling och kvalitetsarbete. Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

77


Magisterprogrammet i

KLINISK OPTOMETRI 60 HP • 1 ÅR STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Stockholm Särskild behörighet Optikerexamen om 180 hp samt legitimation som optiker med kontaktlinsbehörighet. Alternativt sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, legitimation som sjuksköterska samt 60 hp påbyggnad inom ögonsjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter inklusive motiveringsbrev skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund, och ska ha inkommit senast 20 maj. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Tel: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 30 Anmälningskod KI-21014 Sista anmälningsdag 15 april

Magisterprogrammet i klinisk optometri vänder sig till dig som är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård. Efter utbildningen kan du arbeta med diagnostik av ögonsjukdomar, avancerade optometriska och oftalmologiska undersökningsmetoder, undersökningar av barn och behandling av samsynsproblem. Utbildningen har en stark förankring i den kliniska verksamheten som syftar till att ge utökade kliniska färdigheter. Samtidigt ger den en fördjupning i områdena neurooftalmologi, okulär farmakologi, ögats sjukdomar, binokulärseende och barnoptometri. Kurserna inom dessa områden bygger på, och är en utökning av, kunskaper inhämtade under tidigare studier. Tillsammans med de utökade kliniska färdigheterna och den teoretiska kunskapen kan du efter utbildningen självständigt undersöka och diagnostisera ögats vävnader, ögats tryck och refraktiva status samt 78

binokulära funktion med samma metoder som används inom specialistögonvården. Du blir med andra ord primärvårdens praktiker för hälsa inom ögat och synsystemet och kan erbjuda en mångsidig ögonvård.

ställs krav på formell utbildning och klinisk kompetens inom diagnostiska läkemedel och undersökningsmetoder (exempelvis i Storbritannien och Nederländerna). Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå.

Efter utbildningen Efter utbildningen kan du, förutom att arbeta i privat optometrisk klinik, också arbeta vid såväl privata som offentliga ögonmottagningar och ögonkliniker. Utbildningen gör det också möjligt för dig att arbeta i andra europeiska länder där det

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.


MEDICINSK PEDAGOGIK 60 HP • 2 ÅR (HALVFART ) • DISTANSUTBILDNING MASTER’S PROGRAMME IN MEDICAL EDUCATION

STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng samt minst två års yrkeserfarenhet inom medicin, vård eller beteendevetenskap och/eller minst två års undervisningserfarenhet (på lägst gymnasienivå). Dessutomkrävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter inklusive motiveringsbrev skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund, och ska ha inkommit senast 20 maj. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Tel: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 20 Anmälningskod KI-21015 Sista anmälningsdag 15 april

Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik riktar sig till dig som vill utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning, handledning och pedagogiskt ledarskap. Din bakgrund kan vara att du har en profession inom, eller är lärare inom, det medicinska området och vårdområdet. Du kan också arbeta med universitetspedagogisk utbildning eller ha en position som pedagogisk ledare inom en medicinsk fakultet eller inom vården. Medicinsk pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som baseras på förklaringsgrunder och perspektiv från både vård- och beteendevetenskaper, främst pedagogik men också psykologi, sociologi och socialantropologi. I utbildningen skapas möjligheter att utveckla kunskap om hur lärprocesser för studenter, akademiker, professionella yrkesutövare och patienter kan stimuleras och drivas. Du studerar vad undervisning och lärande betyder i de sammanhang som särskilt utmärker det medicinska området och vårdområdet. I programmet studeras lärande och ledarskap knutet till universitetsstudier respektive hälso- och sjukvård. I examensarbetet väljer du ett fördjupningsom-

råde med syfte att utveckla din egen praktik med någon av inriktningarna akademiskt ledarskap, pedagogiskt utvecklingsarbete, professionell utveckling eller ämnesdidaktik. Du lär dig att på basis av pedagogiska teorier och bästa tillgängliga evidens designa, bedöma, leda och stimulera ändamålsenliga lärandeprocesser och utveckla medicinska utbildningsprogram. Din egen pedagogiska praktik är central i utbildningen och du gör empiriska studier utifrån denna, där design, process och resultat delas med andra kursdeltagare och lärare/handledare via nätet på en lärplattform. Några dagar per termin genomförs obligatoriska pedagogiska temadagar på plats vid KI Campus Solna.

FORTSÄTTNINGSPROGRAM MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM

Magisterprogrammet i

Efter utbildningen Med kompetens i medicinsk pedagogik kan du exempelvis arbeta som akademisk eller pedagogisk ledare, eller arbeta med pedagogisk utveckling och kompetensutveckling inom universitetet eller hälso- och sjukvården. Möjligheter finns också att gå vidare med forskning inom medicinsk pedagogik. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 107.

79


Masterprogrammet i

BIOENTREPRENÖRSKAP 120 HP • 2 ÅR • MASTER’S PROGRAMME IN BIOENTREPRENEURSHIP STUDIEFAKTA Examen Medicine masterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, biologi, cell- och molekylärmedicin, farmaci, kemi, medicin, bio-teknologi eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen.

Masterprogrammet i bioentreprenörskap riktar sig till dig som vill arbeta med utveckling och ledning av projekt och företag inom livsvetenskaperna. Du har din bakgrund inom hälso- och sjukvård, medicin, naturvetenskap eller teknologi. Ämnet bioentreprenörskap är ett relativt nytt kunskapsområde. Det kopplar samman de biomedicinska, naturvetenskapliga och tekniska områdena med processer inom innovation och företagsekonomi. Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig en teori- och praktikbaserad grundkompetens inom företagsekonomi, entreprenörskap, affärsstrategier, marknad, immateriella rättigheter och patent, produktutveckling och affärsutveckling. De företagsekonomiska kurserna ges i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Programmet fokuserar på strategiska och operativa frågor inom life science- industrin. Du får en djup inblick i de processer som är viktiga för att leda ett projekt 80

eller ett företag framåt inom en mycket kunskapsintensiv bransch. En central del i utbildningen är praktikperioderna som är förlagda till företag, myndigheter, patentbyråer, universitetsbaserade techtransferenheter eller riskkapitalbolag i Sverige eller i utlandet. Ett självständigt masterprojekt avslutar programmet. Efter utbildningen Som bioentreprenör kan du arbeta inom bioteknik-, läkemedels- eller medicinteknikföretag, i konsultbolag inom affärsutveckling, patent eller andra specialområden, inom riskkapital, inom myndigheter som sköter tidig finansiering eller inom biomedicinska industriorganisationer.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 25 Anmälningskod KI-D1006 Sista anmälningsdag 15 januari

Sista anmälningsdag 15 januari. För information om anmälan HT 2014 se ki.se/ masterstudies


BIOMEDICIN 120 HP • 2 ÅR • MASTER’S PROGRAMME IN BIOMEDICINE STUDIEFAKTA Examen Medicine masterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen.

Det biomedicinska forskningsfältet är brett och expanderar ständigt. Masterprogrammet i biomedicin vänder sig till dig som vill arbeta med att ta fram ny avancerad kunskap för att förbättra människors hälsa. Masterprogrammet i biomedicin ger en grund för självständigt arbete med att forska fram och använda ny kunskap inom det molekylärmedicinska området. Programmet är inriktat på förståelse av sjukdomsmekanismer med fokus på de stora folksjukdomarna, vilket kan leda till utveckling av framtida diagnos- och behandlingsmetoder. Karolinska Institutet är ett av världens ledande universitet inom det biomedicinska fältet. Som student på det forskningsinriktade masterprogrammet i biomedicin har du stor nytta av detta, då utbildningen bedrivs i nära samverkan med Karolinska Institutets framstående forskningsmiljöer. Utbildningen fokuserar på basalbiologisk kunskap och hur den används för att driva den medicinska utvecklingen framåt. Den

första delen av programmet erbjuder en gemensam avancerad biomedicinsk bas. Därefter kan du med valbara kurser och självständiga projektarbeten fördjupa och profilera dig inom något av Karolinska Institutets programområden för forskning.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 40 Anmälningskod KI-D1001 Sista anmälningsdag 15 januari

Sista anmälningsdag 15 januari. För information om anmälan HT 2014 se ki.se/ masterstudies

FORTSÄTTNINGSPROGRAM MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM

Masterprogrammet i

Efter utbildningen Utbildningen ger en bra grund för den som vill söka vidare till utbildning på forskarnivå. Den ger också möjligheter till en karriär som forskare, eller till arbete i forskningsanknuten verksamhet, både inom akademin och på life science-företag.

81


Masterprogrammet i

FOLKHÄLSOVETENSKAP Inriktning folkhälsoepidemiologi / Public Health Epidemiology 120 HP • 2 ÅR • MASTER’S PROGRAMME IN PUBLIC HEALTH SCIENCES STUDIEFAKTA Examen Medicine masterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen.

Folkhälsovetenskap handlar om att främja hälsa och livskvalitet, förebygga sjukdom samt att förbättra hälsosystem. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och en god teoretisk förståelse för såväl folkhälsovetenskap som den valda inriktningen.

82

Inriktning folkhälsoepidemiologi Utbildningen ger kunskaper i epidemiologiska och biostatistiska metoder, i insamling och hantering av data samt i metoder för utvärdering av folkhälsoinsatser. Tonvikten ligger på tillämpad epidemiologi, för att utveckla dina färdigheter i att beskriva, analysera och reflektera över olika typer av folkhälsoproblem samt i att kritiskt granska epidemiologiska studier.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 20 Anmälningskod KI-D1004 Sista anmälningsdag 15 januari

Sista anmälningsdag 15 januari. För information om anmälan HT 2014 se ki.se/ masterstudies

Efter utbildningen Efter examen är du väl förberedd att arbeta inom en rad olika områden inom privat eller offentlig verksamhet, nationellt eller internationellt. Programmet ger även en bra grund för att för att gå vidare till studier på forskarnivå.


FOLKHÄLSOVETENSKAP Inriktning hälsoekonomi, policy och management / Health Economics, policy and management 120 HP • 2 ÅR • MASTER’S PROGRAMME IN PUBLIC HEALTH SCIENCES STUDIEFAKTA Examen Medicine masterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen.

Folkhälsovetenskap handlar om att främja hälsa och livskvalitet, förebygga sjukdom samt att förbättra hälsosystem. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och en god teoretisk förståelse för såväl folkhälsovetenskap som den valda inriktningen.

Inriktning hälsoekonomi, policy och management Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för analys av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån ett organisations-, lednings- respektive beslutsfattarperspektiv. Du får fördjupade kunskaper inom hälsoekonomi-, management- och policyområdet och en bättre teoretisk och begreppsmässig förståelse för hälso- och sjukvårdens funktion.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 20 Anmälningskod KI-D1005 Sista anmälningsdag 15 januari

Sista anmälningsdag 15 januari. För information om anmälan HT 2014 se ki.se/ masterstudies

FORTSÄTTNINGSPROGRAM MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM

Masterprogrammet i

Efter utbildningen Efter examen är du väl förberedd att arbeta inom en rad olika områden inom privat eller offentlig verksamhet, nationellt eller internationellt. Programmet ger även en bra grund för att för att gå vidare till studier på forskarnivå.

83


Masterprogrammet i

HÄLSOINFORMATIK 120 HP • 2 ÅR • MASTER’S PROGRAMME IN HEALTH INFORMATICS STUDIEFAKTA Examen Masterexamen ufärdas gemensamt av Stockholms universitet och Karolinska Institutet Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen.

HT 2013 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 40 Anmälningskod KI-D1003 Sista anmälningsdag 15 januari

Masterprogrammet i hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg. Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering. Detta är avgörande för en säker vård av hög kvalitet och för företag som utvecklar IT-stöd för vården. Hälsoinformatiker kan ha sin grundutbildning inom antingen vård, medicin eller teknik. Under den första terminen läser studenter med teknisk bakgrund kurser i grundläggande medicinsk vetenskap och i vårdens organisation och ledning, medan studenter med vårdbakgrund läser grundläggande data- och systemvetenskap. Terminen avslutas med en kurs om hälsooch sjukvårdens informationssystem. Den andra terminen studeras hälsoinformatiska metoder för verksamhetsanalys och kravhantering, standardisering inom hälsoinformatik, utvärdering och kliniskt beslutstöd. Hälsoinformatiska case avhandlas i en seminarieserie och terminen 84

avslutas med ett projektarbete. Den tredje terminen erbjuder kurser inom modellering och simulering samt en möjlighet till fördjupning genom valbara kurser. Dessa kan studeras vid antingen Karolinska Institutet, Stockholms universitet eller vid något av de utländska universitet som programmet samarbetar med. Den fjärde och sista terminen utgörs av ett examensarbete. Programmet ges gemensamt av Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Efter utbildningen IT-projekt inom vård och omsorg kräver personer med förståelse för vårdens behov och teknikens möjligheter och

Sista anmälningsdag 15 januari. För information om anmälan HT 2014 se ki.se/ masterstudies

begränsningar. Hälsoinformatikerns unika tvärvetenskapliga kompetens gör dem lämpade att axla en samordnande och överbryggande roll mellan dessa områden. Många hälsoinformatiker verkar som projektledare. Andra yrkesroller är IT-ledare, klinisk informatiker, applikationsexpert, kravanalytiker, systemspecialist, systemutvecklare, interaktionsdesigner, utvärderare och forskare.


NYBÖRJARKURSER Här hittar du fristående kurser som inte kräver tidigare högskolestudier. Kurser som tillkommit efter december 2012 finns på ki.se/utbildningskatalog.

85


Farmakologi 15 hp

Människans fysiologi 30 hp

STATISTISKA METODER MED R 7,5 HP

Kursen förmedlar kunskaper om läkemedel och deras inverkan på organismen. Kursen vänder sig till dig som inte är medicinare men som kan förväntas få stor nytta av dessa kunskaper inom övrig sjukvård, inom läkemedelsindustrin eller inom forskningen.

Kursen syftar till att ge dig en god förståelse för hur kroppens vävnader och organ normalt fungerar och samverkar. Kunskaperna kan användas inom exempelvis vidareutbildning, forskning, sjukvård och näringsliv. Kursen är även mycket lämplig för dig som studerar molekylärbiologi, kemi, ska bli civilingenjör eller som läser annan utbildning där kunskaper om kroppens biologi är användbara, men också för dig som går forskarutbildning inom biomedicin men saknar medicinsk bakgrund.

Behöver du kunna utföra och tolka statistiska analyser? Den här distanskursen ger dig praktiska färdigheter och en teoretisk bakgrund inom området. Vi går igenom statistikens grunder, och all teori kopplas till praktiska övningar med statistikverktyget R. Eftersom R är ett s.k. open source-verktyg så kan du använda dina kunskaper på vilken arbetsplats som helst. Ledande forskare inom fält som livsvetenskaper, ekonometri och teknologi bidrar med paket till R, vilket gör att R ofta ligger före dyra kommersiella alternativ. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

NIVÅ Grundnivå Huvudområde Medicin Studieort Solna Särskild behörighet Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Alternativt kursen Människans fysiologi, 30 hp. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). VT 2014 Studieperiod: v. 14 2014–v. 23 2014 Studieform: 100 %, dagtid Anmälningskod: KI-32000 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Nivå Grundnivå Huvudområde Medicin Studieort Solna Särskild behörighet Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 100 %, dagtid Anmälningskod: KI-31000 Sista anmälningsdag: 15 april

86

Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Ortsoberoende Särskild behörighet Endast grundläggande behörighet. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 45 2013 Studieform: 50 %, undervisning på olika tider, distans Anmälningskod: KI-31001 Sista anmälningsdag: 15 april


FORTSÄTTNINGSKURSER Kurser för komplettering till kandidatexamen Dessa kurser vänder sig till dig som har en äldre yrkesutbildning och vill komplettera till en kandidatexamen. Kurser som tillkommit efter december 2012 finns på ki.se/utbildningskatalog.

87


Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är arbetsterapeut med en äldre arbetsterapeututbildning en möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Under denna kurs planeras och genomförs ett självständigt examensarbete i huvudområdet arbetsterapi under handledning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Arbetsterapi Studieort Huddinge SÄRSKILD BEHÖRIGHET 165 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad arbetsterapeututbildning. Minst 75 hp ska vara inom huvudområdet arbetsterapi varav 15 hp teori och metod på progressionsnivå G2. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Förtur ges för sökande som VT 2013 genomgått/genomgår kursen Vetenskaplig teori och metod i arbetsterapi. Resterande sökande meritvärderas genom antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-61005 Sista anmälningsdag: 15 april

88

Vetenskaplig teori och metod i arbetsterapi 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är arbetsterapeut med en äldre utbildning möjlighet att komplettera din utbildning. Kursen är en förberedelse inför det examensarbete som ingår i en kandidatexamen. Under kursen ska du tillägna dig grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik och utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Dessutom ska du kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Examensarbete för kandidatexamen kommer att utannonseras HT 2014. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Arbetsterapi Studieort Huddinge Särskild behörighet 150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad arbetsterapeututbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-62015 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Examensarbete för kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är biomedicinsk analytiker med en äldre utbildning en möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Under denna kurs planeras och genomförs ett självständigt examensarbete i huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, under handledning. Nivå Grundnivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet 165 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad biomedicinsk analytikerutbildning. Minst 75 hp ska vara inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap varav 15 hp teori och metod på progressionsnivå G2. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Förtur för sökande som under HT 2013 genomgått/genomgår kursen Vetenskaplig teori och metod i biomedicinsk laboratorievetenskap. Resterande sökande meritvärderas genom antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-62002 Sista anmälningsdag: 15 oktober


Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad 15 hp

Kursen syftar till att ge dig som är biomedicinsk analytiker med en äldre utbildning möjlighet att komplettera din utbildning. Kursen är en förberedelse inför det examensarbete som ingår i en kandidatexamen. Under kursen ska du tillägna dig grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik och utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Dessutom ska du kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Kursen syftar till att ge dig som är sjuksköterska med en äldre sjuksköterskeutbildning en möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Under denna kurs planeras och genomförs ett självständigt examensarbete i huvudområdet omvårdnad under handledning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Grundnivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge SÄRSKILD BEHÖRIGHET 150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad biomedicinsk analytikerutbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte).

Nivå Grundnivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Huddinge Särskild behörighet 165 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Minst 75 hp ska vara inom huvudområdet omvårdnad varav 15 hp teori och metod på progressionsnivå G2. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Förtur för sökande som under VT 2013 genomgått/genomgår kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad. Resterande sökande meritvärderas genom antal verksamma år som legitimerad sjuksköterska i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte).

HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-61023 Sista anmälningsdag: 15 april

HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-61006 Sista anmälningsdag: 15 april

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är sjuksköterska med en äldre utbildning möjlighet att komplettera din utbildning. Kursen är en förberedelse inför det examensarbete som ingår i en kandidatexamen. Under kursen ska du tillägna dig grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik och utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Dessutom ska du kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Examensarbete för kandidatexamen kommer att utannonseras HT 2014. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Huddinge Särskild behörighet 150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte).

FORTSÄTTNINGSKURSER KOMPLETTERING TILL KANDIDATEXAMEN

Vetenskaplig teori och metod i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp

VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-62016 Sista anmälningsdag: 15 oktober

89


Vetenskaplig teori och metod i optometri 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är optiker med en äldre utbildning möjlighet att komplettera din utbildning. Kursen är en förberedelse inför det examensarbete som ingår i en kandidatexamen. Under kursen ska du tillägna dig grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik och utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Dessutom ska du kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Examensarbete för kandidatexamen kommer att utannonseras HT2014. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

90

Examensarbete för kandidatexamen i sjukgymnastik 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är sjukgymnast med en äldre sjukgymnastexamen en möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Under denna kurs genomförs ett självständigt examensarbete i huvudområdet sjukgymnastik under handledning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Grundnivå Huvudområde Optometri Studieort Stockholm Särskild behörighet 150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad optikerutbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte).

Nivå Grundnivå Huvudområde Sjukgymnastik Studieort Huddinge Särskild behörighet 165 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjukgymnastutbildning. Minst 75 hp ska vara inom huvudområdet sjukgymnastik varav 15 hp teori och metod på progressionsnivå G2. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Förtur för sökande som under VT 2013 genomgått/genomgår kursen Vetenskaplig teori och metod i sjukgymnastik. Resterande sökande meritvärderas genom antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte).

VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-62017 Sista anmälningsdag: 15 oktober

HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-61007 Sista anmälningsdag: 15 april

Vetenskaplig teori och metod i sjukgymnastik 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är sjukgymnast med en äldre utbildning möjlighet att komplettera din utbildning. Kursen är en förberedelse inför det examensarbete som ingår i en kandidatexamen. Under kursen ska du tillägna dig grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik och utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Dessutom ska du kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Examensarbete för kandidatexamen kommer att utannonseras HT2014. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Sjukgymnastik Studieort Huddinge Särskild behörighet 150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjukgymnastutbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-62018 Sista anmälningsdag: 15 oktober


FORTSÄTTNINGSKURSER Kurser för magister- och masterexamen Övriga kurser

Dessa kurser kräver tidigare högskolestudier. Kurser som tillkommit efter december 2012 finns på ki.se/utbildningskatalog.

91


Inom följande huvudområden kan magister- eller masterexamen utfärdas efter uppfyllda kursfordringar. Se respektive examensarbete för de krav som gäller för just den examen.

biomedicinsk laboratorievetensKap Biosäkerhet och hållbar utveckling på laboratoriet 7,5 hp Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i biosäkerhet och hållbar utveckling. Under kursen får du utveckla dina kunskaper om säker hantering av mikroorganismer och toxiner (biosäkerhet) och hur laboratorieverksamhet generellt kan bedrivas ur ett långsiktigt hållbart perspektiv, främst avseende att värna om klimat och miljö (hållbar utveckling). Kursen kan vara en del i din magisterutbildning i biomedicinsk laboratorievetenskap. NivÅ Avancerad nivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp)

92

HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 25 %, dagtid Anmälningskod: KI-61002 Sista anmälningsdag: 15 april

Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 30 hp Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi eller motsvarande. Utöver detta krävs avslutade kurser omfattande 30 hp varav minst 15 hp på avancerad nivå.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 100 %, dagtid Anmälningskod: KI-62003 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Laboratoriemedicin 7,5 hp Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig inom laboratoriemedicin. Under kursen får du kunskaper om det laboratoriemedicinska områdets funktion i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Du får fördjupa dina kunskaper inom några moderna laboratoriemetodiker och dess tillämpningar samt får en koppling till aktuell forskning och utveckling inom området. Kursen kan vara en del i din magisterutbildning i biomedicinsk laboratorievetenskap. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge


HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 25 %, dagtid Anmälningskod: KI-61016 Sista anmälningsdag: 15 april

logopedi Examensarbete för masterexamen i logopedi 30 hp Under kursens gång ska du, med konsultativ handledning, genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla steg i forskningsprocessen. Den genomförda studien ska leda till ett manus som skrivs på engelska. Manuset ska i omfattning och kvalitet motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det logopediska verksamhetsfältet. Dessutom ska du författa en projektplan med den egna studiens resultat som utgångspunkt. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Logopedi Studieort Huddinge Särskild behörighet Logopedexamen om minst 180 hp. Därtill krävs 30 hp

i avslutade kurser inom huvudområdet logopedi på avancerad nivå samt 60 hp i avslutade kurser varav 30 hp på avancerad nivå inklusive vetenskaplig teori och metod 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 23 2015 Studieform: 25 %, dagtid Anmälningskod: KI-61008 Sista anmälningsdag: 15 april

TIDIG TAL- OCH KOMMUNIKATIONSUTVECKLING RELATERAD TILL HÖRSELNEDSÄTTNING ELLER ANDRA OGYNNSAMMA FAKTORER 7,5 HP Denna kurs vänder sig till audionomer, logopeder samt logopedstuderande. Kursen ger dig en teoretisk bakgrund till typisk tidig tal- och kommunikationsutveckling och en genomgång av riskfaktorer för försenad eller avvikande utveckling, särskilt hörselnedsättning. Under kursen kommer metoder för bedömning av tidig tal- och kommunikationsutveckling gås igenom och granskas kritiskt. Möjliga prediktorer för sen eller avvikande tal- och kommunikationsutveckling kommer också att behandlas, liksom intervention. Delar av kursen kommer att ges på engelska.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Logopedi Studieort Huddinge Särskild behörighet Totalt minst 180 hp inom vilka det ska ingå en audionomexamen. Alternativt 180 hp från logopedprogrammet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 51 2013–v. 03 2014 Studieform: 100 %, dagtid Anmälningskod: KI-61022 Sista anmälningsdag: 15 april

medical management

FORTSÄTTNINGSKURSER FÖR MAGISTER- OCH MASTEREXAMEN

Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp)

LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSUTVECKLING 1 30 HP Den här kursen är till för dig som vill förstå din egen och andras roller i organisationssammanhang. Du lär dig utveckla din kompetens och identitet som chef/ledare. Kursen belyser och granskar organisationers uppbyggnad och deras förhållande till omvärlden utifrån teorier inom ämnesområdet. Ledarskap och organisation inom vård och omsorg behandlas ur ett utvecklings- och förändringsperspektiv. Kursen vänder sig till dig som har eller planerar att ha chefs- och/eller arbetsledarfunktion inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg.

93


Nivå Avancerad nivå Huvudområde Medical management Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden (styrks med tjänstgöringsintyg). Alternativt examen om minst 180 hp samt minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp)

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Medical management Studieort Solna Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-61017 Sista anmälningsdag: 15 april

HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-61018 Sista anmälningsdag: 15 april

Ledarskap och organisationsutveckling 2 – magisterexamen i medical management 30 hp

odontologi

Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 30 hp

Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30 hp

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursen vänder sig till dig som har gått kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 och som vill fördjupa dig ytterligare inom medical management. Utöver ett examensarbete för magisterexamen ger kursen dig en ämnesfördjupning genom ökad tyngdpunkt på teorianknytning. Kursen ger dig också ökad kunskap om organisationers dynamiska processer och personlig ledarutveckling.

94

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en

forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Odontologisk profylaktik Studieort Huddinge Särskild behörighet Kandidatexamen i odontologisk profylaktik samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Därtill krävs ytterligare 15 hp i avslutade kurser. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter. VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 03 2015 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-62004 Sista anmälningsdag: 15 oktober


VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 03 2015 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-62006 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Examensarbete för masterexamen i odontologi 30 hp Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Odontologi Studieort Huddinge Särskild behörighet Tandläkarexamen om minst 180 hp. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser inom huvudområdet odontologi

på avancerad nivå inklusive kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Utöver detta krävs 60 hp i avslutade kurser varav 30 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter. VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 03 2015 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-62007 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 hp Denna kurs är första delen för dig som tänkt läsa till en magisterexamen i tandteknik eller odontologisk profylaktik, eller vill ta en masterexamen i odontologi. Kursen ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du kommer att få de kunskaper du behöver i vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete inom ditt huvudområde på avancerad nivå. Kursen tar även upp forskningsetiska frågeställningar och då den riktar sig till alla tre yrkeskategorierna syftar den också till att öka din kunskap om aktuell forskning inom odontologins olika delar. Beroende på din utbildningsbakgrund kan du behöva komplettera med ytterligare kurser innan du påbörjar examensarbetet (se respektive kurs).

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Odontologi Studieort Huddinge Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom odontologi, odontologisk profylaktik eller tandteknik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet samt motivering för att genomgå utbildningen. HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-61024 Sista anmälningsdag: 15 april

omvårdnad

FORTSÄTTNINGSKURSER FÖR MAGISTER- OCH MASTEREXAMEN

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Tandteknik Studieort Huddinge Särskild behörighet Tandteknikerexamen om 180 hp samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Därtill krävs ytterligare 15 hp i avslutade kurser. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter.

Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15 hp Kursen syftar till att ge dig som specialistsjuksköterska en möjlighet att komplettera din utbildning till en magisterexamen. Du ska genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete i omvårdnad. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Huddinge

95


Särskild behörighet Sjuksköterskeexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Därtill krävs 15 hp i avslutade kurser inom huvudområdet omvårdnad på avancerad nivå samt 30 hp i avslutade kurser varav 7,5 hp i vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå samt ytterligare minst 7,5 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-62005 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 1 15 hp Kursen har fokus på diagnostik, omvårdnad och behandling av astma och allergisjukdomar hos barn och vuxna. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha goda teoretiska och praktiska kunskaper inom astma och allergisjukdomars förekomst och möjligheter till prevention, spirometriundersökningar, pricktest, dokumentation, behandling av astma och allergisjukdom, patientutbildning och rökavvänjning. Praktiska övningar, föreläsningar och falldiskussioner utgör viktiga moment i kursen. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Omvårdnad 96

Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 23 2014 Studieform: 25 %, dagtid Anmälningskod: KI-61020 Sista anmälningsdag: 15 april

radiografi Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 7,5 hp Denna kurs riktar sig till dig som avser att senare ansöka om magisterexamen i radiografi. Kursen ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska radiografisk forskning. Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper inom vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete inom ditt huvudområde på avancerad nivå. Kursen tar även upp forskningsetiska frågeställningar och syftar också till att öka dina kunskaper om aktuell forskning inom radiografins olika delar. Examensarbete för magisterexamen kommer att utannonseras HT 2014. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Radiografi Studieort Huddinge Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom radiografi. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Förtur för sökande som genomgått någon av kurserna Bild och funktion, Datortomografi, Magnetisk resonanstomografi, Nuklearmedicin eller Pediatrisk radiologi (30 hp). Resterande sökande meritvärderas genom antal högskolepoäng (30–285 hp). VT 2014 Studieperiod: v. 14 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, undervisning på olika tider, distans Anmälningskod: KI-62019 Sista anmälningsdag: 15 oktober

VISUALISERING AV BILDGIVANDE DIAGNOSTISKA METODER – ETT KLINISKT PERSPEKTIV 7,5 HP Människan har en fantastisk förmåga att avläsa bilder. Inom medicinen är bilden central och undersökningsmetoder som tidigare producerade enskilda bilder kan idag producera tusentals eller fler. Idag inkluderas inte bara morfologi utan också fysiologiska processer. Under kursen kommer du att lära dig om nya sätt att visualisera och presentera undersökningsresultat. Du kommer också att få lära dig mer om perception, möjligheter, hinder och risker vid dessa nya sätt att illustrera undersökningsmaterial. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.


öVRIGA KURSER Aktivitetsvetenskap 1 15 hp Kursen riktar sig till dig som arbetar som arbetsterapeut, och ger dig fördjupad kunskap och förståelse inom området aktivitetsvetenskap. Kursen behandlar ursprunget till disciplinen, dess relation till arbetsterapi och aktivitetsinriktad intervention samt viktiga koncept inom aktivitetsvetenskap. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att göra en teoretisk

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Arbetsterapi Studieort Huddinge Särskild behörighet Kandidatexamen i arbetsterapi. Alternativt arbetsterapeutexamen om minst 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-62000 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Att möta och arbeta med sorg 7,5 hp Kursens mål är att ge dig ökad förståelse för sorg ur ett psykologiskt, kulturellt och teologiskt perspektiv. I kursen studerar vi olika teorier om sorgeprocessen som kan ge den kunskap som behövs för att bättre kunna bemöta sörjande samt för att kunna bedöma när man bör rekommendera behandling. Du ges möjlighet att reflektera över hur egna och andras attityder, normer och värderingar som påverkar mötet med människor i sorg. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm

Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller en socionomexamen. Alternativt slutförd utbildning till präst. Utöver detta krävs att den sökande arbetar i verksamhet där den sökande möter människor i sorg. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 25 %, dagtid Anmälningskod: KI-61000 Sista anmälningsdag: 15 april

Avancerad kurs i immunologi, infektionsoch tumörbiologi 30 hp Advanced Course in Immune, Infection and Tumour Biology Kursen är för dig med intresse av immunologi, infektions- eller tumörbiologi. Kursen tillåter dig att använda dina teoretiska kunskaper i en forskningsmiljö och innebär experimentella studier i en etablerad forskningsgrupp. Kursen består av seminarier och praktiska moment på ett laboratorium vilket examineras genom skriftlig och muntlig presentation.

ÖVRIGA KURSER

VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 13 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-62020 Sista anmälningsdag: 15 oktober

analys inom ett specifikt område av aktivitetsvetenskap. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

FORTSÄTTNINGSKURSER FÖR MAGISTER- OCH MASTEREXAMEN

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Radiografi Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen eller en biomedicinsk analytikerexamen från utbildning med inriktning klinisk fysiologi. Alternativt annan yrkes- eller kandidatexamen samt 1 års yrkeslivserfarenhet från röntgenavdelning (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Förtur för sökande som genomgått någon av kurserna Bild och funktion, Datortomografi, Magnetisk resonanstomografi, Nuklearmedicin eller Pediatrisk radiologi (30 hp). Resterande sökande meritvärderas genom antal högskolepoäng (30–285 hp).

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Biomedicin Studieort Solna SÄRSKILD BEHÖRIGHET Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/ medicin, varav 90 högskolepoäng inom ett av följande ämnen biomedicin, biokemi, 97


medicin eller molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 100 %, dagtid Anmälningskod: KI-11002 Sista anmälningsdag: 15 april

AVANCERAD KURS I NEUROVETENSKAP 30 HP ADVANCED COURSE IN NEUROSCIENCE Denna avancerade kurs i neurovetenskap ger en god kunskapsbas inom viktiga discipliner inom neuroområdet: human neuroanatomi, kognitiv neurovetenskap, neuronala kretsar, neurogenetik, neurodegenerativa, neuroinflammatoriska, och neuroutvecklingssjukdomar. Kursen består av sex stycken veckolånga teorimoment följt av ett 14 veckors projektarbete på laboratorium. Kursen organiseras av The Faculty for Neuroscience Education vid KI, som inte har möjlighet att inrätta stipendier. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Biomedicin Studieort Solna Särskild behörighet Minst 210 hp i medicin, biomedicin, odontologi, eller naturvetenskap (biologi, kemi, biokemi), eller tekniska utbildningar (bioteknik eller biomedicinsk teknik). Av dessa 210 hp krävs 98

minst 7,5 högskolepoäng i neurovetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 100 %, dagtid Anmälningskod: KI-11001 Sista anmälningsdag: 15 april

AVANCERAD KURS I STAMCELLSBIOLOGI OCH REGENERATIV MEDICIN 30 HP ADVANCED COURSE IN STEM CELL BIOLOGY AND REGENERATIVE MEDICINE Kursen ger baskunskaper om stamceller, medicinsk användning av cellterapi och kunskaper i praktiska metoder. Kursen tar upp translationell forskning från laboratoriet till klinisk verksamhet. Kursen består av föreläsningar, seminarier, diskussioner och övningar samt ett forskningsprojekt eller en uppsats. Kursen organiseras av forskarskolan DBRM Research School (www.dbrm.se). Forskarskolan har inte möjlighet att inrätta stipendier. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Biomedicin Studieort Solna Särskild behörighet Minst 210 hp i medicin, biomedicin, odontologi, eller naturvetenskap (biologi, kemi, biokemi),

eller medicinskt profilerade tekniska utbildningar (bioteknik eller biomedicinsk teknik). Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 100 %, dagtid Anmälningskod: KI-11000 Sista anmälningsdag: 15 april

Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 7,5 hp Syftet med kursen är att öka kunskapen rörande bedömning av gångfunktion hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att analysera funktionsnedsättningens påverkan på gången samt att kunna motivera behandlingsförslag avseende gångfunktionen. Efter avslutad kurs ska du kunna göra en bedömning av gångförmågan med hjälp av relevanta metoder och bedömningsinstrument samt kunna analysera faktorer som påverkar gångförmågan. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjukgymnast-, läkar-, ortopedingenjörs- eller idrottslärarexamen. Alternativt en kandidatexamen


HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 50 2013 Studieform: 75 %, dagtid Anmälningskod: KI-61003 Sista anmälningsdag: 15 april

HT 2013 Studieperiod: v. 40 2013–v. 49 2013 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-61001 Sista anmälningsdag: 15 april

Effektivt påverkansarbete i styrelser och kommittéer 7,5 hp

Diabetes – ett helhetsperspektiv 15 hp Kursen riktar sig till vårdpersonal och medicinsk personal som i sitt arbete kommer i kontakt med patienter med diabetes. Kursen ger inblick i sjukdomens historik och epidemiologi, samt behandlar områden som etiologi, patogenes, betacellsdysfunktion, mekanismer för insulinresistens, terapeutiska och diagnostiska möjligheter, framtidsutsikter beträffande prevalens och incidens av diabetes regionalt, samt dess komplikationer och nya behandlingsformer. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen, apotekarexamen, receptarieexamen eller dietistexamen. Alternativt 150 hp från sjuksköterske- eller läkarprogrammet. Dess utom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp)

Vill du få verktyg för att kunna påverka? Vill du öka din kunskap och förståelse om påverkansarbete och lobbying inom företag, organisationer och samhället i stort? I så fall är detta en kurs för dig! Kursen tar upp både universitetsorienterad och externt fokuserad lobbying för att försöka påverka beslut. Du kommer att lära dig metoder för argumentation och opinionsbildning samt hur åsikter formas och uttrycks. Efter kursen kommer du att effektivt kunna påverka just din fråga. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Bioentreprenörskap Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 25 %, kvällstid Anmälningskod: KI-61004 Sista anmälningsdag: 15 april

Evidens och implementering i hälso- och sjukvård 15 hp Kursen kommer att ge dig fördjupad kunskap om evidens, granskning av evidens och metoder för att kunna planera och implementera åtgärder, samt kunskaper i hur man utvärderar resultatet. Betydelsen av vårdkultur, ledarskap och utvärderingssystem kommer att behandlas. Denna kunskap underlättar för dig som vill säkerställa en evidensbaserad praktik på din arbetsplats. Du arbetar självständigt och i interprofessionellt sammansatta grupper.

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

i podiatri. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Kandidatexamen inom hälso- och sjukvård alternativt socionomexamen. Alternativt yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom hälsooch sjukvård eller idrottslärarexamen om minst 180 högskolepoäng. Utöver detta krävs minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig teori och metod. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-62001 Sista anmälningsdag: 15 oktober

99


FOLKHÄLSONUTRITION I EU 7,5 hp EU BASICS IN PUBLIC HEALTH NUTRITION Kursen vänder sig till dig som arbetar eller har som ambition att arbeta med hälsofrämjande arbete inom området kost och fysisk aktivitet. Kursen är utformad för att ge kunskap om EU och hur du söker EU-medel för projekt. Den behandlar EU:s struktur, dess organ för folkhälsoarbete och utformning av folkhälsopolitik. Under intensivdelen (10 obligatoriska dagar vid Lithuanian University of Health Sciences, LUHS, i Litauen) träffar du lärare från flera universitet inom EU och tjänstemän från WHO och Europeiska kommissionen. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Folkhälsovetenskap Studieort Ortsoberoende Särskild behörighet Totalt minst 120 hp inom hälso- och sjukvård, nutrition, idrott, medicin eller naturvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) SOMMAR 2013 Studieperiod: v. 30 2013–v. 34 2013 Studieform: 100 %, distans Anmälningskod: KI-81000 Sista anmälningsdag: 15 mars

100

Från forskning till företagande – koncept inom bioteknologi 7,5 hp From Science to Business – Concepts in Biotechnology Är du intresserad av entreprenörskap och innovation? Vill du lära dig mer? Denna kurs ger en översikt över utvecklingen och ledningen av företag inom life science sektorn med fokus på kommersialisering av idéer och forskningsbaserade upptäckter. Du möter föreläsare med teoretiska och praktiska erfarenheter av att starta, driva och utveckla forskningsbaserade företag. Kompetens är nyckeln till framtiden för svensk life science. Vill du vara med och förändra? Nivå Avancerad nivå Huvudområde Bioentreprenörskap Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) VT 2014 Studieperiod: v. 14 2014–v. 21 2014 Studieform: 75 %, dagtid Anmälningskod: KI-12000 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Från idé till tjänsteföretagande – hälsooch sjukvård i förvandling 7,5 hp From Idea to Service Business – Transforming Health Care Visste du att tjänstesektorn är den snabbast växande branschen i Sverige? Idéer uppstår inom alla vetenskapsområden och att en idé inte kan patenteras betyder inte att den inte kan kommersialiseras. Tjänsteföretag förbättrar vården och stödjer utvecklingen av nya läkemedel och medicintekniska produkter. I den här kursen träffar och interagerar du med riktiga entreprenörer, lär dig om finansiering, affärsplaner och får en översikt över tjänsteutvecklingsprocessen. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Bioentreprenörskap Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 42 2013–v. 51 2013 Studieform: 50 %, kvällstid Anmälningskod: KI-11003 Sista anmälningsdag: 15 april


Hälso- och sjukvården är i behov av ett strukturerat förändringsarbete i syfte att åstadkomma förnyelse och anpassa verksamheten efter ständigt förändrade förutsättningar. Det kunskapsområde som beskriver förmågan att förändra kallas förbättringskunskap (profound knowledge). Kursen kommer att fokusera vid fem olika teman: perspektiv på förbättringskunskap och förändringsarbete; modeller, metoder och verktyg för förbättringskunskap; kreativa arbets- och mötesformer och strategier för omvärldsanalys; förändringspsykologi, samt ledar- och handledarrollen för lärande i förändring. Nivå Avancerad Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 13 2014 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-62008 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Grundläggande näringsfysiologi 7,5 hp

Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv 7,5 hp

Detta är en kurs för dig som vill öka din kunskap om kost och näringsämnen för att kunna ge råd om kosthållning på vetenskaplig grund, motivera dessa ur näringssynpunkt samt ge lämpliga alternativ. Energigivande näringsämnen, vitaminer, mineraler och antioxidanter tas upp i föreläsningar med efterföljande diskussioner om riskgrupper, bristsymptom, kostkällor, tillskott och miljöpåverkan. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Genusmedicin är en relativt ny vetenskap om biologiska och sociokulturella skillnader mellan kvinnor och män vid hälsa och ohälsa. Vid många sjukdomar och skador föreligger skillnader mellan könen vad gäller uppkomstmekanismer, förekomst, behandling och prognos. Konsekvenser för hälsa, sjukdom, vård och rehabilitering kommer att diskuteras. Generella såväl som professionsspecifika ämnen kommer att illustreras för att öka förståelsen mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 60 hp inom hälso- och sjukvård, medicin, folkhälsovetenskap eller idrott. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (1–165 hp) VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 25 %, undervisning på olika tider, distans Anmälningskod: KI-62009 Sista anmälningsdag: 15 oktober

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP – UTVECKLING, NYTÄNKANDE OCH INNOVATIONER 7,5 HP

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller omsorg. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 25 %, kvällstid, distans Anmälningskod: KI-61010 Sista anmälningsdag: 15 april

101


HÖGSKOLEPEDAGOGIK FÖR LÄRARE OCH HANDLEDARE I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 7,5 HP

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 hp

Kursen anordnas av Centrum för klinisk utbildning (CKU) och har som mål att ge pedagogisk kompetens samt att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning. Kursen fokuserar på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt på förutsättningar för målstyrd undervisning, bedömning och examination. Delar av kursen genomförs via lärplattform varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Kursen vänder sig till dig som har ett pågående utbildningsuppdrag.

Syftet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi och allmän idrottsmedicin, samt kunskaper om prevention av idrottsskador. Kursen ger också en inblick i aktuell forskning samt lägger grunden för, och stimulerar till, idrottsmedicinsk forskning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Medicinsk pedagogik Studieort Huddinge Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälsooch sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 25 %, dagtid Anmälningskod: KI-61011 Sista anmälningsdag: 15 april VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 25 %, dagtid Anmälningskod: KI-62010 Sista anmälningsdag: 15 oktober

102

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, idrott och träning eller en idrottslärarexamen. Alternativt minst 240 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-61012 Sista anmälningsdag: 15 april

Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 7,5 hp Kursen ger såväl en grundläggande som en fördjupande kunskap inom kardiovaskulär diagnostik och omfattar diagnostik med EKG, arbetsprov, Myocardscint och ultraljud av såväl hjärta som kärl. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, varvat med praktiska övningar och seminarier kring fall och svarsskrivning. Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker men även till dig som är sjuksköterska eller läkare. För dig med en bakgrund som biomedicinsk analytiker är kursen lämplig att använda som en del i din magisterutbildning i biomedicinsk laboratorievetenskap. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 poäng inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen från utbildning med inriktning klinisk fysiologi eller en sjuksköterskeexamen. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 25 %, kvällstid Anmälningskod: KI-61013 Sista anmälningsdag: 15 april


Kursen ger dig teoretiska och praktiska färdigheter kring hur kroppens sammansättning påverkas av olika sjukdomstillstånd och hur detta kan utvärderas. Kursen tar upp hur kroppens sammansättning av muskler, vatten och fettväv påverkas av inaktivitet, fysisk aktivitet, träning, viktuppgång och viktförlust, samt hur den förändras ur ett livsperspektiv. Kursen omfattar också metoder för att bedöma och utvärdera kroppssammansättning hos olika patientgrupper. Du får även kunskaper om sarkopeni (ålders- och sjukdomsrelaterad förlust av muskelstyrka och muskelmassa). Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, nutrition eller idrottslärarexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 40 2013–v. 49 2013 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-61014 Sista anmälningsdag: 15 april

Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 hp

Medicinsk akupunktur 15 hp

Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i ämnet kvalitet, kvalitetsutveckling och ledarskap samt tillämpa denna kunskap inom det egna kompetensområdet. Under kursen får du fördjupa dina kunskaper i ämnet kvalitet och kvalitetsarbete samt ledarskapets vikt och roll i detta arbete. Du får kunskaper om olika verktyg för att kunna arbeta kvalitetsutveckling och du får även tillämpa något/några av dessa verktyg för att göra en kvalitetsanalys av en för dig relevant verksamhet inom hälso- och sjukvården. Detta ger dig förmågan att strukturerat kunna arbeta med kvalitetsutvecklande åtgärder i syfte att höja kvaliteten och minska kostnader. För dig med en bakgrund som biomedicinsk analytiker är kursen lämplig att använda som en del i din magisterutbildning i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Kursen ger dig som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården grundläggande kunskaper i medicinsk akupunktur för behandling vid akuta och långvariga smärttillstånd. Utbildning sker i överensstämmelse med rådande evidens och beprövad erfarenhet. Behandling sker utifrån fysiologiska principer varför utbildningens tyngdpunkt ligger på förståelse av smärt- och akupunkturfysiologi. En stor del av undervisningen utgörs av praktisk tillämpning i form av stickpraktik. Ett skriftligt fördjupningsarbete ingår i kursen.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen eller annan yrkesexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård om minst 180 hp eller kandidatexamen inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 25 %, dagtid Anmälningskod: KI-61015 Sista anmälningsdag: 15 april

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

KROPPSSAMMANSÄTTNING OCH SJUKDOMSTILLSTÅND 7,5 HP

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp och en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjukgymnast, sjuksköterska, arbetsterapeut, läkare eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-61019 Sista anmälningsdag: 15 april VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid Anmälningskod: KI-62011 Sista anmälningsdag: 15 oktober 103


Naturläkemedel 7,5 hp Två av fem svenskar använder växtpreparat av något slag, bland annat naturläkemedel. Trots terapeutiska effekter och risker med denna användning saknar majoriteten av vårdpersonal utbildning inom detta område. Denna kurs ger dig kliniskt relevant kunskap om de vanligast förekommande växtpreparaten ur ett farmakologiskt perspektiv gällande säkerhet, effektivitet och kvalitet, samt från ett konsumentperspektiv med fokus på hur dessa preparat används i olika sammanhang och kulturer. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet 90 hp inom hälsooch sjukvård, medicin eller farmaci. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (1–165 hp) VT 2014 Studieperiod: v. 14 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-62012 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Podiatrisk undersökning och behandling av skador och dysfunktion i fot och fotled 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter för undersökning och behandling av muskuloskelettala skador och dysfunktion i foten och fotleden. Du får en ökad kunskap om fotens biomekanik vilket kan användas i den kliniska vardagen. Behandlingsmetoder som ingår i kursen är bland annat fotortoser och mobiliseringstekniker. På kursens träffar övas de praktiska momenten under handledning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller 60 hp i huvudområdet podiatri. Alternativt slutförd utbildning som naprapat, kiropraktor eller ortopedingenjör. Även fotterapeuter med utbildning om minst 1,5 år från YH eller KY är behöriga. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (1–165 hp) VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 25 %, undervisning på olika tider, distans Anmälningskod: KI-62013 Sista anmälningsdag: 15 oktober

104

Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 hp Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i projektet som arbetsform och projektledning för att kunna delta i och leda olika typer av utvecklings- och förändringsprojekt inom det egna kompetensområdet. Under kursen får du kunskaper om under vilka förutsättningar projektet är en lämplig arbetsform, hur man arbetar i projekt och kring projektledning. Du utvecklar din förmåga att kritiskt analysera genomförda projekt och får även tillämpa dina kunskaper som projektledare i ett projekt inom med inriktning mot hälso- och sjukvården. För dig med en bakgrund som biomedicinsk analytiker är kursen lämplig att använda som en del i din magisterutbildning i biomedicinsk laboratorievetenskap. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om eller annan yrkesexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård om minst 180 hp eller kandidatexamen inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) HT 2013 Studieperiod: v. 36 2013–v. 03 2014 Studieform: 25 %, dagtid Anmälningskod: KI-61021 Sista anmälningsdag: 15 april


SJUKVÅRDS- OCH NÄRINGSLIVSMANAGEMENT FÖR BLIVANDE LÄKARE, DEL 2 15 HP

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter gällande sjukgymnastiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med neurologisk sjukdom eller skada. Kursen tar upp nervsystemets funktion, sjukgymnastik vid stroke och andra hjärnskador, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, perifera pareser, muskelsjukdomar och ryggmärgsskador. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Sjukvården och den biomedicinska industrin verkar under alltmer komplexa förhållanden varför ökad kunskap och förmåga inom management och ledarskap för blivande läkare blir allt mer betydelsefullt. Del 2 på detta tema är en projektfokuserad kurs där du kommer att få tillgång till en projektplats och kontinuerlig handledning inom ämnesrelaterad forskning, offentlig och privat hälso- och sjukvård, biomedicinsk industri samt statliga verk och myndigheter. Ett antal av dessa projektplaceringar är utanför Sverige för att bredda studentens internationella verksamhet och nätverksbyggande.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Sjukgymnastik Studieort Huddinge Särskild behörighet Sjukgymnastexamen om 180 hp eller kandidatexamen i sjukgymnastik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-62014 Sista anmälningsdag: 15 oktober

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet 120 hp från läkarprogrammet samt kursen Sjukvårdsoch näringslivsmanagement för blivande läkare, del 1. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) SOMMAR 2013 Studieperiod: v. 26 2013–v. 35 2013 Studieform: 100 %, dagtid Anmälningskod: KI-81001 Sista anmälningsdag: 15 mars

Äldres hälsa 15 hp Andelen äldre ökar i befolkningen och gedigna kunskaper krävs av vård- och rehabiliteringspersonal för att åstadkomma optimal funktion och livskvalitet hos äldre människor. Syftet med kursen är att ge dig ett tvärvetenskapligt perspektiv på preventiva och rehabiliterande insatser för äldre. Kursen fokuserar på normalt åldrande, på vanligt förekommande sjukdomar och därav följande funktionshinder, och på den komplexitet som kan uppstå då en individ drabbas av flera hälsoproblem. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada 15 hp

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller en socionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg. För mer information se sid 110. Urval Högskolepoäng (30–285 hp) VT 2014 Studieperiod: v. 04 2014–v. 23 2014 Studieform: 50 %, dagtid, distans Anmälningskod: KI-62021 Sista anmälningsdag: 15 oktober

105


Hej student! Vad har du för pluggtips? ”Repetera mycket, det nöter in kunskapen. När jag pluggar brukar jag skriva stödord och göra om strukturer ibland. Det här är min favorithörna på campus när jag pluggar. Man sitter bekvämt och kan ta 5–10 minuters mikropauser och bara sitta och kolla på människor som går förbi. Och sen jazz i lurarna! Louis Armstrong funkar bra att plugga till.” Alexander, Biomedicinprogrammet

106


ANMÄLNINGSINFORMATION Här hittar du viktig information och regler som gäller din anmälan. Se även ki.se/antagning.

Kontakt: Har du frågor om anmälan och antagning i allmänhet kan du ta del av informationen på antagning.se och ki.se. Du kan också ringa Antagningsservice på telefon 0771-55 07 20 eller använda e-postformuläret på antagning.se. Har du mer specifika frågor om antagning, urval samt alternativt urval till Karolinska Institutets utbildningar, ring Antagningsgruppen på KI, telefon 08-524 862 50 (mån–fre kl. 9.30–11.30).

107


Behörighet All högskoleutbildning kräver att du har vissa förkunskaper för att klara av utbildningen. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (forskarnivån ingår inte i denna katalog). Behörighetsreglerna för utbildningar på grundnivå respektive avancerad nivå skiljer sig åt både gällande grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet – för utbildningar på grundnivå

även i fortsättningen. För den så kallade 25:4-regeln gäller andra övergångsbestämmelser.

Grundläggande behörighet, för utbildningar som påbörjas på grundnivå, har du som uppfyller något av villkoren nedan:

Folkhögskola • Folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande behörighet för högskolestudier samt styrkt behörighet i samtliga kärnämnen eller • folkhögskoleutbildning som avslutats före 1 juli 1998 och som styrks med intyg om allmän behörighet.

Svensk förutbildning Gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har: • ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning med • lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng och lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A. Övergångsregler för sökande med betyg utfärdade före 1 januari 2010 Övergångsreglerna innebär att om du uppfyllde reglerna för grundläggande behörighet före den 1 januari 2010, så uppfyller du kraven

Utländsk förutbildning Du uppfyller den grundläggande behörigheten för utbildningar som påbörjas på grundnivå om du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där gymnasieutbildningen är avslutad och har Godkänt i kärnämneskurserna Svenska B eller Svenska som andraspråk B, Engelska A och Matematik A (betyg utfärdade efter 2010, gäller ej betyg från de nordiska länderna)*. Om du har danska, norska, isländska eller färöiska som modersmål och har en avslutad nordisk gymnasieutbildning måste du ha modersmålet dokumenterat i ditt avgångs-

*Gäller utländska betyg utfärdade efter 2010 men ej sökande med gymnasiebetyg från de nordiska länderna. 108


Nya områdesbehörigheter GY11/VUX12

Nya gymnasieskolan GY2011/VUX2012

Grundläggande behörighet – för utbildningar på avancerad nivå

Från och med 1 januari 2013 finns nya bestämmelser för grundläggande behörighet för dig med examen från gymnasieskolan (GY11) och för dig som läser på vuxenutbildning (VUX12). Du har grundläggande behörighet om du har en • högskoleförberedande examen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från vuxenutbildning eller • yrkesexamen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från vuxenutbildning. Du måste även ha lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan. Särskild behörighet/områdesbehörigheter – till utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet. Varje områdesbehörighet består av behörighetskurser – kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning. Områdesbehörigheterna består även av områdeskurser som är särskilt värdefulla för den utbildning du vill läsa och som kan ge meritpoäng i urvalet (läs mer på s. 112 och antagning.se). För att uppfylla den särskilda behörigheten formulerad som en områdesbehörighet krävs lägst betyget Godkänd/3/E i de aktuella behörighetskurserna.

Områdesbehörigheterna för läsåret 2013/2014 anges redan nu vid respektive utbildning då de nya ämnesplanerna i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå infördes juli 2012. Lägsta betygskrav är godkänt (E). För mer information om nya antagningsregler, översättningstabeller för nya och äldre kurs-/ ämnesplaner samt meritvärdering av dessa, se antagning.se.

ANMÄLNINGSINFORMATION

betyg för att det ska ersätta förkunskapskravet i svenska. Du som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under minst tre år, anses ha de kunskaper som behövs. Från och med 1 januari 2013 gäller nya krav för dig som kompletterar med GY11/VUX12-kurser. För mer information om gällande övergångsregler samt nya antagningsregler, översättningstabeller för nya och äldre kurs-/ämnesplaner samt meritvärdering av dessa, se antagning.se.

Hur du kan uppfylla grundläggande behörighet för utbildningar på avancerad nivå beror på vilken typ av utbildning det gäller samt vilken typ av examen utbildningen leder till. • Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har du som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Detta gäller magister- och masterprogrammen i denna katalog. • Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen på avancerad nivå som enligt examensordningen förutsätter viss legitimation eller viss tidigare avlagd examen har du som fått angiven legitimation utfärdad av Socialstyrelsen eller avlagt angiven examen enligt vad som anges i examensordningen i Högskoleförordningen. Detta gäller barnmorskeprogrammet samt alla specialistsjuk sköterskeprogram och psykoterapeutprogrammet i denna katalog. • Grundläggande behörighet till annan utbildning på avancerad nivå har du som genomgått utbildning på grundnivå omfat tande minst 120 hp. Detta gäller alla fristående kurser på avancerad nivå i denna katalog.

109


Särskild behörighet till utbildningar på avancerad nivå Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet.

Särskild behörighet: språkkunskaper KI:s krav på förkunskaper i språk för särskild behörighet till utbildningar på svenska utgår från språkkravet som gäller för grundläggande behörighet. Från och med 1 januari 2013 gäller nya regler för grundläggande behörighet som ställer högre krav på kunskap i svenska och engelska. För sökande med GY11/VUX12-kurser krävs därför även Svenska 3, respektive Engelska 6 (med lägst betyget E), för särskild behörighet till de utbildningar som ges på svenska. För utförlig information om grundläggande behörighet som gäller från och med 1 januari 2013 och övergångsregler för sökande med äldre betyg eller folkhögskoleintyg som kompletterar med GY11/VUX12kurser, se antagning.se.

Reell kompetens – behörig på annat sätt Om du saknar formell behörighet kan KI pröva om du ändå har förutsättningar att tillgodogöra dig sökt utbildning. Prövningen är en helhetsbedömning som väger in åberopade kunskaper och färdigheter som du tillägnat dig vad gäller exempelvis tidigare utbildning

110

och praktisk erfarenhet. Om du saknar formell behörighet, men anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, ska du åberopa reell kompetens i samband med anmälan. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt så långt som möjligt styrka dem med intyg. Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Som regel måste du dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning med betygs- och högskoleprovsurval, och som saknar ett avgångs- eller slutbetyg, att göra högskoleprovet. Läs mer om hur du ansöker om reell kompetens på s.115.

Villkorlig behörighet Med villkorlig behörighet menas att en sökande som genomgår behörighetsgivande högskoleutbildning (gäller inte gymnasiestudier eller motsvarande) kan ges möjlighet att antas eller reservplaceras. Detta gäller under förutsättning att den sökande kan styrka behörigheten till utbildningen vid en i antagningsbeskedet specificerad tidpunkt innan kursstart. Den sökande som inte styrkt behörigheten vid angiven tidpunkt kommer att få sitt antagningsbesked återkallat och får därmed inte heller kvarstå som antagen/reservplacerad. För att kunna beviljas villkorlig behörighet krävs det att den sökande till sin anmälan bifogar intyg som styrker pågående behörighetsgivande studier. Till utbildningar som startar på sommarterminen beviljas ingen villkorlig behörighet.


ANMÄLNINGSINFORMATION

Urval Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser och då måste ett urval göras. Det är viktigt att du läser beskrivningen av hur urvalet sker till de utbildningar du söker, så att du kan skicka in rätt och tillräcklig dokumentation. Detta för att du ska rangordnas korrekt i förhållande till dina meriter. Läs mer under rubriken Anmälan på s. 114. All högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (forskarnivån ingår inte i denna katalog). Urvalsreglerna skiljer sig delvis åt för utbildningar på grundnivå respektive avancerad nivå. Vilka urvalsregler som gäller för respektive utbildning anges under rubriken Urval vid presentationen av utbildningen.

Urval till utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare För utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare vid högskolan görs urvalet genom gymnasiebetyg och högskoleprov. Hur platsfördelningen sker mellan betygsurval och högskoleprovsurval anges vid respektive utbildning. Parallellt kan någon ytterligare urvalsgrund användas. Betygsurval – urvalsgrupper Sökande i betygsurvalet delas in i följande tre urvalsgrupper. Betygsgrupp I – utan kompletteringar Här placeras sökande med icke-kompletterade betyg från gymnasieskolan samt sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning, om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning. Betygsgrupp II – med kompletteringar Här placeras sökande med betyg från gymnasieskolan och som har kompletterat med gymnasial vuxenutbildning för att få behörighet

eller högre betyg. Till kompletteringsgruppen hör även de som har behörighetskompletterat på folkhögskola och de som har gått ett basår (basår = behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet). Folkhögskolegruppen Här placeras sökande med studieomdöme från folkhögskola. Så här fördelas platserna Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i en betygsgrupp som indelas i grupperna I och II respektive en folkhögskolegrupp. Betygsgrupp I och II utgör en mängd och folkhögskolegruppen utgör en mängd. Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i varje mängd och där en sökande endast räknas en gång per mängd. Sedan platserna fördelats i respektive grupp ska platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i grupp I respektive II. Därefter reduceras antalet platser i betygsgrupp II med en tredjedel. Denna tredjedel går till betygsgrupp I. Vilken grupp du prövas i beror på vilken utbildning du gått, men också om du kompletterat. Läs mer på antagning.se.

111


Meritkurser och meritpoäng Man kan få meritpoäng om man har lägst betyget G i ämnena moderna språk, engelska, matematik samt områdeskurser. Områdeskurserna är särskilt värdefulla för en viss utbildning, då olika områdeskurser är knutna till de olika områdesbehörigheterna. Man får inte högre meritpoäng om man har betygen VG eller MVG och man kan tillgodoräkna sig maximalt 2,5 meritpoäng. Sökande med följande betyg kan tillgodoräkna sig meritpoäng: • Slutbetyg från gymnasieskolan/gymnasial vuxenutbildning utfärdat från och med den 1 januari 2010. • Slutbetyg från gymnasieskolan/gymnasial vuxenutbildning utfärdat före den 1 januari 2010 med endast bokstavsbetyg. • Samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning som före den 1 januari 2010 uppfyller villkoren för grundläggande behörighet med enbart bokstavsbetyg. För meritpoäng vad gäller kurser enligt GY11/VUX12, se antagning.se. Högskoleprovsurval För att kunna delta i högskoleprovsurvalet måste du ha ett giltigt högskoleprovsresultat. Högskoleprovsresultatet är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället. I gruppen HP konkurrerar du med ditt bästa giltiga högskoleprovsresultat, max 2,0 poäng. Högskolepoängsurval för kurser på grundnivå (HPGR) Till vissa kurser på grundnivå görs urvalet genom antalet avklarade högskolepoäng (även från andra högskolor än KI) som är avklarade fram till och med sista anmälningsdag. Meritvärderingen sker i intervallet 1–165 hp. Alternativt urval Karolinska Institutet använder alternativt urval till logoped-, läkaroch tandläkarprogrammet under läsåret 2013–2014. Universitet och högskolor får själva besluta om hur man ska tillsätta upp till en tredjedel av platserna på utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare. För att tillsätta fler platser genom de av högskolan beslutade urvalsgrunderna krävs tillstånd från Högskoleverket.

112

Urval till utbildningar på grundnivå som inte vänder sig till nybörjare samt utbildningar på avancerad nivå Utbildningar vid KI som bygger på tidigare högskoleutbildning kan ha urval genom någon av nedanstående urvalsgrunder. Under rubriken Urval vid respektive utbildning anges på vilket sätt de behöriga sökande rangordnas. Tidigare utbildning – högskolepoäng (HPAV) Till vissa utbildningar görs urval genom antal högskolepoäng (även från andra högskolor än KI) som är avklarade fram till och med sista anmälningsdag. Meritvärdering sker i intervallet 30–285 hp. Antal verksamma år inom yrket Till vissa utbildningar görs urval genom antal verksamma år inom yrket. Yrkeslivserfarenheten ska då vara inom den profession som den särskilda behörigheten anger. För utbildningar där urval baseras på antal verksamma år inom yrket är det viktigt att du skickar in aktuella tjänstgöringsintyg. Den dokumentation som behövs för att styrka yrkeslivserfarenhet är ett tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). Av tjänstgöringsintyget ska det framgå omfattning (exempelvis heltid eller halvtid) och datum när anställningen började och slutade (vid pågående anställning anges ”fortfarande”) samt datum för utfärdandet. För att en anställningsperiod ska räknas måste den ha en omfattning på minst halvtid (50 %). På intyget måste tjänstgöringsgraden framgå. Arbete i eget företag styrker du genom intyg från företagarförening, revisor eller intyg från två personer som har god insyn i verksamheten. Yrkeslivserfarenhet räknas fram till och med sista anmälningsdag för pågående anställning. För att detta ska göras krävs att tjänstgöringsintyget för pågående anställning är daterat senast tre månader före sista anmälningsdag. Antal verksamma år inom yrket meritvärderas i intervaller om två år. Meritvärderingen av yrkeslivserfarenhet i intervaller om två år ger följande rangordning: • Mer än 8 verksamma år inom yrket • Mer än 6 år upp till och med 8 år • Mer än 4 år upp till och med 6 år • Mer än 2 år upp till och med 4 år • Upp till och med 2 år • Ingen styrkt yrkeslivserfarenhet


Särskiljande vid lika meritvärde

Samlad bedömning Vissa utbildningar vid KI har en samlad bedömning som urvalsmetod. En kvalitativ bedömning görs av den sökandes samlade meriter som exempelvis den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Bedömningarna görs av ansvarigt program eller ansvarig institution.

Individuell urvalsplacering

Utbildningsspecifik förtur Till vissa utbildningar ges förtur till sökande som genomgått en utbildning som den sökta utbildningen bygger vidare på.

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (betygsgrupp I, II, och folkhögskolegruppen) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

KI får i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder som är föreskrivna för utbildningarna. Detta får endast ske om den sökandes meriter inte kan bedömas på ett lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder som finns och om den sökande genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet, har särskilda kunskaper eller förutsättningar för utbildningen. Bifall för ansökan om prövning av individuell urvalsplacering sker endast i undantagsfall. Under rubriken Anmälan på s. 114 kan du läsa mer om hur du ansöker om att bli prövad för individuell urvalsplacering.

ANMÄLNINGSINFORMATION

Alla sökande inom ett intervall tilldelas samma meritvärde. När det finns behov att särskilja sökande inom ett intervall sker lottning. Platserna på en utbildning fördelas först till intervallet med flest antal år inom yrket. Finns det platser kvar går dessa till nästa intervall under och så vidare. När platserna till en utbildning är fyllda reservplaceras de kvarvarande behöriga sökande enligt samma modell.

113


Anmälan Anmälan till högskoleutbildning ska göras på anvisade tidpunkter på ki.se/utbildning. På antagning.se presenteras alla utbildningar och du kan göra din anmälan direkt på webben. Du kan också följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och meriter samt svara på antagningsbesked. Även du som gjort en pappersanmälan kan få tillgång till dessa funktioner genom att skapa ett användarkonto på antagning.se. Därefter får du en aktiveringskod (skickas till din folkbokföringsadress) som gör att du kan följa hela din anmälan och utnyttja webbens alla funktioner.

Anmäl dig i tid Det är viktigt att du anmäler dig i tid (se sista anmälningsdag under respektive utbildning). Sen anmälan Sena anmälningar inkomna efter sista anmälningsdag meritvärderas inte, utan behörighetsprövas och rangordnas inbördes efter ankomstdatum förutsatt att anmälan är komplett, det vill säga att den sökande är behörig. Sena anmälningar handläggs i mån av tid och plats på aktuell utbildning. Efter sista urval kan efterantagning ske om lediga platser finns på utbildningen.

Anmälan till sommarkurser 2013 Anmälan till sommarkurser 2013 gör du senast sista anmälningsdag, 15 mars 2013 på antagning.se. Observera att du måste skicka in de handlingar du vill åberopa med post till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Handlingarna ska ha inkommit sista anmälningsdag.

114

Anmälan till globala magister- och masterprogram med undervisningsspråk engelska HT 2013 Anmälan till globala masterprogram vid Karolinska Institutet sker i en gemensam antagningsomgång för nationella och internationella sökanden. Sista anmälningsdatum var därför 15 januari 2013 för samtliga sökande. Detaljerade anvisningar för anmälan, sista kompletteringsdatum och urval inför höstterminen 2014 finner du i juni månad på ki.se/anmälan och ki.se/application.

Anmälan till program och fristående kurser HT 2013 och VT 2014 Anmälan till program och fristående kurser gör du senast sista anmälningsdag som är 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen. Observera att du måste skicka in de handlingar du vill åberopa med post till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Handlingarna ska ha inkommit sista anmälningsdag.


Prioritering av anmälningsalternativ Du anmäler dig till alla program och kurser i samma anmälan. Du kan anmäla dig till högst 20 utbildningsalternativ i en nationell antagningsomgång och du måste rangordna dina utbildningsalternativ. Det du helst vill komma in på rangordnar du först. Om du inte kommer in på ditt förstahandsalternativ prövas ditt andrahandsalternativ och så vidare. Du kan bli antagen till högst 45 hp per termin. En helfartsutbildning, som går över en hel termin, räknas som 30 hp och en halvfartsutbildning, som går över en hel termin, räknas som 15 hp. Läs mer om prioritering på antagning.se. Komplettering – program och fristående kurser HT 2013 och VT 2014 Du kan komplettera din ansökan med betyg från pågående studier vid gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller folkhögskola. Inför HT 2013 ska kompletteringen ha inkommit senast den 20 juni 2013 avseende slutbetyg från svensk gymnasieskola och betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och avgångsbetyg från EU/EES-länder med terminsslut till och med 20 juni. Avgångsbetyg och diplom från gymnasieutbildning i EU/EESländer och examen från IB och EB som avslutas efter 20 juni ska ha inkommit senast 5 juli. Inför VT 2014 ska kompletteringen ha inkommit senast den 2 december 2013. Skyddade personuppgifter Om du har skyddade personuppgifter ska du inte anmäla dig via antagning.se, utan genom att skicka in en pappersanmälan. Mer information om anmälningsförfarandet för dig som har skyddade personuppgifter finner du på antagning.se.

Anmälan till alternativt urval HT 2013 och VT 2014 Om du vill anmäla dig till något av de alternativa urvalen till logopedprogrammet (PILOG), läkarprogrammet (PIL) eller tandläkarprogrammet (TAPIL) måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se, dels en separat anmälan till urvalet på en särskild anmälningsblankett. Denna blankett finner du vid informationen om respektive alternativa urval på ki.se/alternativturval. Alternativt urval används för att bedöma olika personliga egenskaper som är viktiga för den utbildning till vilken urvalet görs. Vidare information om de alternativa urvalsprocesserna hittar du på s. 48–50. Anmälningsblanketten skickas direkt till KI och ska ha inkommit senast sista anmälningsdag som är: • 2 april inför höstterminen 2013 • 1 oktober inför vårterminen 2014.

ANMÄLNINGSINFORMATION

Skicka in handlingar i tid Observera att när du gör anmälan via antagning.se måste du även skicka in de handlingar du vill åberopa med post till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Handlingarna ska ha inkommit senast sista anmälningsdag. Under rubriken Vilka handlingar ska jag skicka in? på s. 116 kan du läsa mer om vad du bör skicka in.

Internationella studenter De utbildningar, med aktuella anmälningskoder, som är möjliga att söka för internationella studenter finns listade på ki.se/education. Sista anmälningsdag för internationella studenter är 15 januari för utbildningar som startar HT 2013. För sommarkurser är sista anmälningsdag 15 mars. Internationella studenter anmäler sig via universityadmissions.se.

Ansökan om prövning för reell kompetens (behörig på annat sätt) Läs mer om behörighet och reell kompetens på s. 110. Önskar du en bedömning av behörigheten utifrån din reella kompetens fyller du i den särskilda blankett som du hittar på antagning.se. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt så långt som möjligt styrka dem med intyg. Den särskilda blanketten samt alla handlingar som styrker din motivering ska senast sista anmälningsdag ha inkommit till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Om du har frågor om hur du ansöker om reell kompetens kan du ringa Antagningsgruppen på Karolinska Institutet, telefon 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

115


Ansökan om prövning för individuell urvalsplacering Läs mer om urval och individuell urvalsplacering på s. 113. Om du vill ansöka om prövning för individuell urvalsplacering ska du göra det tillsammans med din anmälan till utbildningen. De grunder du vill föra fram för din ansökan anger du i ett personligt brev och du styrker dem med relevanta intyg. När KI prövar en sådan ansökan görs en helhetsbedömning av den sökandes meriter och de andra omständigheter som åberopas. Det personliga brevet, samt alla handlingar som du åberopar, skickar du till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. De ska ha inkommit senast sista anmälningsdag.

Vilka handlingar ska jag skicka in? Du ska bifoga dokument som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten och meriter som du vill åberopa för meritvärdering/urval. Original av de handlingar som du vill åberopa behöver du normalt inte skicka in. De inskickade kopiorna ska vara vidimerade av en myndig person. Du ska emellertid vara beredd att visa upp originalhandlingarna. Oriktiga uppgifter kan leda till åtal, och eventuellt beslut om antagning kan återkallas. På antagning.se kan du logga in på dina sidor med det lösenord som du valde när du skapade kontot. När du angett din PIN-kod blir du bekräftad användare och får då möjlighet att se vilka av dina meriter som finns registrerade i antagningssystemet. Det är bara handlingar som inte finns med som behöver skickas in när du anmäler dig. De meriter som du kan se är följande typer av registrerbara meriter: betyg från gymnasium och gymnasial vuxenutbildning, högskoleprovsresultat, högskolemeriter och arbetslivserfarenhet. Observera att det kan ta några dagar från det att du skickat in dina meriter per post innan de är registrerade och därmed syns på antagning.se. Handlingar ska skickas till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Meriter som inte registreras eller visas på ditt konto Det finns behörighetsgivande meriter som inte visas på ditt konto på antagning.se. Det är exempelvis sjuksköterskelegitimation, äldre akademiska meriter och tjänstgöringsintyg. Observera att alla meriter du skickar in skannas tillsammans med din anmälan. Meriterna är synliga för handläggare som granskar din anmälan, även om meriterna inte visas när du loggar in på ditt konto. Det gäller både meriter som påverkar din behörighet och meriter som inte påverkar din behörighet eller ditt meritvärde. 116

Handlingarna ska vara vidimerade Alla handlingar du åberopar ska vara vidimerade kopior av originalen (ej avskrifter). Vidimering innebär att minst en person har granskat kopian och intygar dess överensstämmelse med originalhandlingen genom att underteckna kopian med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer. Betyg från gymnasieskola och vuxenutbildningsenheter Slutbetyg från de flesta gymnasieskolor och vissa vuxenutbildningsenheter överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. Vilka skolor som är anslutna till databasen kan du se på antagning.se. Om ditt gymnasiebetyg eller vuxbetyg inte finns med i den nationella betygsdatabasen måste du skicka in en kopia på det. Utländska gymnasiebetyg Du som har utländskt gymnasiebetyg, avgångsbetyg eller examensbevis ska skicka in vidimerade kopior av både originaldokument och översättning. Alla betyg ska vara utfärdade av landets officiella utbildningsmyndighet eller annan utsedd instans. Samtliga handlingar måste vara översatta av en auktoriserad översättare. Se antagning.se för aktuella språk som inte behöver översättas. Översättning av övriga intyg Akademiska meriter och intyg utfärdade på annat språk än måste vanligtvis vara officiellt vidimerade och översatta av auktoriserad översättare. Skicka in vidimerade kopior av både originaldokument och översättning. Se antagning.se för språk som inte behöver översättas. Högskoleprovsresultat Resultatet av högskoleprovet överförs automatiskt och du behöver inte skicka in det. Om du har resultat från flera provtillfällen räknas det bästa giltiga resultatet. Om du inte hade svenskt personnummer vid provtillfället måste du skicka in en vidimerad kopia av ditt högskoleprovsresultat. Högskolemeriter Vanligtvis överförs dina akademiska meriter automatiskt efter att du gjort en anmälan. Du kan själv kontrollera detta på ditt konto på antagning.se. Om du vill åberopa högskolemeriter som inte finns dokumenterade i studiedokumentationssystemet Ladok måste du skicka in handlingar (exempelvis kursbevis, examensbevis eller tentamensbok) som styrker dessa högskolemeriter. För att KI ska kunna


Högskolemeriter före 1995 vid Karolinska Institutet Studieresultat från KI efter 1995 finns införda i KI:s Ladok och behöver inte bifogas anmälan. Intyg om studieresultat före 1995 måste du däremot bifoga anmälan. Tjänstgöringsintyg för behörighet/urval Se s. 112 för information om hur du styrker yrkesverksamhet. I följande fall ska du skicka in tjänstgöringsintyg: • Om det i den särskilda behörigheten krävs ett visst antal års arbetslivserfarenhet eller yrkeslivserfarenhet. • Om urvalet görs genom yrkeslivserfarenhet. • Om urvalet till utbildningen görs genom samlad bedömning, och du anser dig ha relevant arbetslivserfarenhet som kan ge dig bra konkurrenskraft i den samlade bedömningen.

ANMÄLNINGSINFORMATION

göra en korrekt bedömning av dina högskolemeriter från annan högskola bör du även bifoga kurs- och utbildningsplaner.

Motiveringsbrev eller meritportfölj till utbildningar med urval genom samlad bedömning Om du anmält dig till en utbildning där urvalet görs genom en samlad bedömning ska du skicka in ett motiveringsbrev som anger varför du vill läsa utbildningen. Till vissa utbildningar skall en meritportfölj (eller CV-blankett) bifogas. Läs mer om vilket urval som gäller för den utbildning du sökt på ki.se/utbildning. Personbevis eller vidimerad kopia av pass/svenskt körkort Personbevis eller vidimerad kopia av pass/svenskt körkort behöver du bara skicka med när du har ändrat namn/personnummer. Anståndsbeslut Du som tidigare har beviljats anstånd (fått skjuta upp studiestarten) och nu vill börja studera ska anmäla dig på nytt inför den termin som anges i anståndsbeslutet. Skicka in en vidimerad kopia av anståndsbeslutet till Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Skicka in beslutet omedelbart efter du anmält dig. Inställd utbildning En utbildning kan ställas in på grund av för få behöriga sökande eller ändrade förutsättningar att anordna utbildningen. Det är därför viktigt att söka flera utbildningar.

117


Vad händer efter anmälan? Urval 1 – antagningsbesked 1

Reservantagning

När alla anmälningar har behörighetsbedömts sker urval 1, i vilket utbildningsplatserna fördelas mellan de sökande enligt den urvalsmodell som är fastställd för respektive utbildning. Besked om resultatet av urval 1 meddelas de sökande i antagningsbesked 1. Där anges om du är antagen, reservplacerad eller struken. Anmälde du dig via antagning.se kommer du att få ett e-postmeddelande om att ditt antagningsbesked finns att läsa och skriva ut på antagning.se. Om du anmälde dig via pappersblankett kommer du att få ett antagningsbesked via vanlig post.

Efter urval 2 sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ ansvarigt program. Vid Karolinska Institutet sker reservantagningen genom att reserver kallas per angivet telefonnummer eller angiven e-postadress. Alternativt genom att ett antal reserver kallas till ett reservupprop. Kom därför ihåg att ange telefonnummer och en e-postadress när du anmäler dig. Flertalet utbildningar använder sig av det som kallas överintag, det vill säga det antas fler sökande än det finns utbildningsplatser. Detta görs för att de sökande ska få besked så tidigt som möjligt, och för att minimera reservantagningen. Det innebär att det inte är säkert att en reserv kallas när någon lämnat återbud till sin plats.

Svara ja för att behålla din plats Kom ihåg att du i tid måste meddela om du vill stå kvar som antagen eller reserv, annars förlorar du platsen som då erbjuds till annan behörig sökande i urval 2. På antagning.se kan du logga in för att läsa ditt antagningsbesked, samt svara ja för att behålla din plats. Du kan ändra ditt svar fram till sista svarsdag. Du kan även svara per post. Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 hp, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 hp. Högst 210 hp behandlas i det andra urvalet. Om du tackat ja till mer än 210 hp stryks alternativen nerifrån och upp enligt den prioritetsordning du gjort på anmälan, tills 210 hp kvarstår.

Urval 2 – antagningsbesked 2 I det andra urvalet prövas du i enlighet med hur du svarat på antagningsbesked 1. Urval 2 är den process i vilken lediga platser (på grund av att antagna tackat nej) vid utbildningen fylls på med reserver. Resultatet av urval 2 meddelas i antagningsbesked 2. Om du, i urval 2, blir antagen till ett i din anmälan högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade, även om du var antagen till detta i urval 1. Efter urval 2 behöver du inte tacka ja till din utbildningsplats. Men lämna gärna återbud direkt till utbildningsgivande institution om du antagits och tackat ja, men inte gör anspråk på platsen. På så sätt kan platsen snabbt erbjudas till en reserv. Efter urval 2 sker eventuell reservantagning av utbildningsansvarig. 118

Information om utbildningen Om du blir antagen till en utbildning vid KI finner du information om kursstart, schema med mera på utbildningens egen webbplats som du hittar på courses.ki.se.

Ladok KI använder ett datorbaserat studiedokumentationssystem som kallas Ladok. Registret är lokalt och innehåller uppgifter om de studerande vid KI. Registret är knutet till antagningssystemet. De uppgifter du lämnar vid din ansökan och dina senare studieresultat kommer att föras in i registret. Vissa uppgifter lämnas vidare till Statistiska Centralbyrån, Högskoleverket, Utbildningsdepartementet och Centrala Studiestödsnämnden. Bestämmelser om hur registret ska användas finns i Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Rätten att erhålla registerutdrag regleras i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Uppgifterna i Ladok är offentliga enligt samma regler som gäller för allmänna handlingar hos myndigheter. I Ladok finns det plats för två adresser, dels folkbokföringsadress och dels tidsbegränsad adress. Folkbokföringsadressen uppdateras en gång per termin för studenter med aktiva studier. Om du vill ha din post till någon annan adress än till den där du är folkbokförd, eller om du inte är skriven i Sverige, kan du själv uppdatera din adress på


E-postadress på Karolinska Institutet I samband med att du antas till KI får du ett eget studentkonto med e-postadress. KI har valt att all elektronisk information som skickas till studenterna ska gå till denna e-postadress. Uppgifterna om ditt studentkonto skickas till dig innan utbildningen startar.

Obligatorisk registrering Om du blivit antagen till en utbildning måste du registrera dig på utbildningen. Uppgifter om tid och plats för registrering meddelas av utbildningsgivande institution. Om du är antagen och kallats till registrering men uteblir utan att ha anmält förhinder i förväg kommer du att förlora din plats. Registrerar du dig på en utbildning innebär det en avsikt att läsa utbildningen den terminen. För att du som ansökt om, och beviljats, studiemedel ska kunna få dessa utbetalade krävs det att du registrerar dig på den utbildning som du antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Anstånd med studiestarten Du som är antagen till en utbildning ska påbörja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. Du som inte kan påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt kan få anstånd med att påbörja studierna om det finns särskilda skäl. För mer information om anståndsansökan se ki.se/antagning.

Överklagande Du kan överklaga beslut om att du inte uppfyller grundläggande eller särskild behörighet, att du fått avslag på din ansökan om undantag eller reell kompetens, eller att du fått avslag på ansökan om anstånd.

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du har fått ditt antagningsbesked. Det ska i skrivelsen framgå vad i beslutet du vill få ändrat, de skäl du åberopar och vilken högskola överklagandet avser. Till skrivelsen ska du bifoga det överklagade beslutet, det vill säga antagningsbeskedet. KI granskar då ärendet på nytt. Om KI beslutar att ompröva ärendet ändras beslutet och du får ett nytt antagningsbesked. Om beslutet inte ändras sänds samtliga handlingar, tillsammans med KI:s yttrande, till Överklagandenämnden för högskolan för slutlig prövning. Beslut som fattats av Överklagandenämnden kan inte överklagas. Observera att du inte kan överklaga: • Beräkning av jämförelsetal/betygspoäng eller meritvärdering som gjorts i samband med samlad bedömning. • Beslut om anmälan, meriter eller svarskort som inte inkommit eller som inkommit för sent. • Beslut att inte medge ändringar av insänd anmälan.

ANMÄLNINGSINFORMATION

Ladok på webb. Ange då alltid hur länge adressen beräknas gälla. Alla meddelanden om adressändring som görs där betraktas som tidsbegränsade adresser. Om du själv inte uppgivit någon giltighetsperiod, upphör den att gälla nästa gång folkbokföringsadressen uppdateras. Du måste alltid själv meddela uppgifter om telefonnummer. Om du har skyddade adressuppgifter måste du själv ta kontakt med Ladokansvarig på KI, telefon 08-524 800 00, för att komma överens om hur post till dig ska hanteras under din studietid.

Överklagandeskrivelsen ska du ställa till Överklagandenämnden för högskolan, men skicka till Antagningsservice, 833 82 Strömsund.

Anmälnings- och studieavgifter Du som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz är skyldig att betala anmälnings- och studieavgifter. Om du är folkbokförd i Sverige och har svenskt personnummer behöver du inte styrka att du är avgiftsbefriad. Sökande från övriga EU/EES-länder måste däremot bifoga handlingar som styrker medborgarskap. För mer information om avgiftsskyldighet se antagning.se.

Karolinska Institutets antagningsordning I KI:s antagningsordning hittar du de regler om utbildning på grundnivå och avancerad nivå som KI tillämpar, dels i fråga om ansökan, behörighet och urval, dels i fråga om hur beslut om antagning fattas och hur beslut överklagas. KI:s antagningsordning hittar du på ki.se/antagning.

Kontakt Har du frågor om anmälan och antagning i allmänhet ring Antagningsservice på telefon 0771-550 720 eller använd e-postformuläret på antagning.se. För specifika frågor om antagning och urval till KI:s utbildningar samt frågor kring de alternativa urvalen ring Antagningsgruppen på KI, telefon 08-524 862 50 (mån–fre kl. 9.30–11.30). 119


Anteckningar

120


Utbildningskatalogen är framtagen av: Karolinska Institutets studentavdelning, utbildningsavdelning och kommunikationsavdelning Foto omslag: Lennart Nilsson, SCANPIX Foto: Andreas Beronius, Olle Nordell, Camilla Svensk, Markus Tomek ISBN: 978-91-85681-50-1 Tryck: TMG Tabergs Reservation för ändringar: Informationen i katalogen avser uppgifter aktuella i december 2012. För ändringar uppkomna efter katalogens tryckning hänvisas till ”Tillägg till utbildningskatalog 2013–2014” på ki.se/utbildning. Karolinska Institutet reserverar sig för eventuella ändringar i utbildningsutbudet som behöver vidtas med hänsyn till antalet sökande eller på grund av förändrade villkor som inte kan förutses.


Viktiga datum inför 2013–2014 För mer detaljerad information, se ki.se/antagning och antagning.se för aktuell antagningsomgång. 15 januari Sista anmälningsdag till KI:s globala magisteroch masterprogram höstterminen 2013.

15 april Sista anmälningsdag till kurser och program med start höstterminen 2013.

15 februari Sista anmälningsdag för Högskoleprovet.

Mitten av april Antagningsbesked 2 för KI:s globala magisteroch masterprogram höstterminen 2013.

21 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser 2013. 15 mars Sista anmälningsdag för sommarkurser 2013. Mitten av mars Webbanmälan öppnar för anmälan till kurser och program med start höstterminen 2013. Slutet av mars Antagningsbesked 1 för KI:s globala magisteroch masterprogram höstterminen 2013. 2 april Sista anmälningsdag till alternativt urval. Anmälan ska vara Karolinska Institutet tillhanda. Gäller alternativt urval för logopedprogrammet (PILOG), läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL) med start höstterminen 2013. 6 april Högskoleprovets provtillfälle. 8 april Sista svarsdag för KI:s globala magister- och masterprogram höstterminen 2013.

Slutet av april Antagningsbesked för sommarkurser 2013 Maj–juni Kontrolluppgifter för anmälan till höstterminen 2013. 20 juni Sista kompletteringsdag inför höstterminen 2013 – slutbetyg från svensk gymnasieskola och betyg från komvux. Avgångsbetyg från EU/EESländer med terminslut till och med 20 juni. 5 juli Sista kompletteringsdag inför höstterminen 2013 – avgångsbetyg och diplom från gymnasieutbildning i EU/EES-länder och examen från IB och EB som avslutas efter 20 juni. Mitten av juli Antagningsbesked 1 för höstterminen 2013. 31 juli Sista svarsdag inför höstterminen 2013. Början på augusti Antagningsbesked 2 för höstterminen 2013.

Karolinska Institutet 171 77 Stockholm ki.se Växel: 08-524 800 00

15 september Sista anmälningsdag för Högskoleprovet. Mitten av september Webbanmälan öppnar för kurser och program med start vårterminen 2014. 1 oktober Sista anmälningsdag till alternativt urval. Anmälan ska vara Karolinska Institutet tillhanda. Gäller alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) med start vårterminen 2014. 15 oktober Sista anmälningsdag för kurser och program med start vårterminen 2014. 26 oktober Högskoleprovets provtillfälle. November Kontrolluppgifter för anmälan till vårterminen 2014. 2 december Sista kompletteringsdag för vårterminen 2014. Mitten av december Antagningsbesked 1 för vårterminen 2014. 20 december Sista svarsdag inför vårterminen 2014. Början av januari Antagningsbesked 2 för vårterminen 2014.

Antagningsgruppen: 08-524 862 50 Telefontid mån–fre: kl. 9.30–11.30 Allmän studievägledning: 08-524 863 50 Telefontid mån–tor: kl. 9.30–11.00 studievagledning@ki.se

Karolinska Institutet Program & kurser 2013-2014  
Karolinska Institutet Program & kurser 2013-2014  

Karolinska Institutets utbildningar leder till intressanta, spännande men inte minst viktiga jobb inom vård, hälsa och medicin. Var med och...

Advertisement