Page 1

Program & kurser 2012–2013

ETT MEDICINSKT UNIVERSITET


Du kan vara med och förbättra människors hälsa.

1


Innehåll 4 5 6 9 10 12

Rektor: Välkommen till Karolinska Institutet! Campuskarta: Här finns vi Bra att veta En internationell utbildning Studentservice Kliniskt Träningscentrum: Från teori till praktik

66 67 68 69 70 71 72 73 74

Reportage

14 Ny på Karolinska Institutet 18 Världen ur ett hälsoperspektiv

Nybörjarprogram

22 Arbetsterapeutprogrammet 24 Audionomprogrammet 26 Biomedicinprogrammet 28 Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi 30 Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin 32 Logopedprogrammet 34 Läkarprogrammet 36 Optikerprogrammet 38 Psykologprogrammet 40 Röntgensjuksköterskeprogrammet 42 Sjukgymnastprogrammet 44 Sjuksköterskeprogrammet 46 Tandhygienistprogrammet 48 Tandläkarprogrammet 50 Inställda program: Folkhälsoprogrammet och Tandteknikerprogrammet 52 Alternativt urval till logopedprogrammet (PILOG) 53 Alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) 54 Alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL) 55 Kompletterande utbildningar

Barn och ungdom Distriktssköterska Intensivvård Kirurgisk vård Medicinsk vård Onkologisk vård Operationssjukvård Psykiatrisk vård Vård av äldre

Magister- och masterprogram 76 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi 77 Magisterprogrammet i global hälsa 78 Magisterprogrammet i klinisk optometri 79 Masterprogrammet i bioentreprenörskap 80 Masterprogrammet i biomedicin 81 Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 82 Masterprogrammet i hälsoinformatik 83 Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 84 Masterprogrammet i toxikologi

Nybörjarkurser 86 86 86 86 87 87 87 87 88 88

Farmakologi Fysiologi – en introduktion Fysisk aktivitet och hälsa för alla åldrar Hälsopsykologi – teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende Kost och fysisk aktivitet som medicin Människans fysiologi Människans gener Mätning av kroppens funktioner vid hälsa och ohälsa Statistiska metoder med R Stress och stressrelaterade sjukdomar

FORTSÄTTNINGSKURSER Kurser för komplettering till kandidatexamen 60 Barnmorskeprogrammet 90 Examensarbete för kandidatexamen i 61 Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik arbetsterapi 62 Psykoterapeutprogrammet 90 Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad 90 Examensarbete för kandidatexamen i Specialistsjuksköterskeprogram sjukgymnastik 64 Ambulanssjukvård 91 Vetenskaplig teori och metod i arbetsterapi 65 Anestesisjukvård

Fortsättningsprogram

2

91 Vetenskaplig teori och metod i biomedicinsk laboratorievetenskap 91 Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 92 Vetenskaplig teori och metod i sjukgymnastik FORTSÄTTNINGSKURSER Kurser för magister- och masterexamen Biomedicinsk laboratorievetenskap 94 Biosäkerhet och hållbar utveckling på laboratoriet 94 Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 94 Kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin 95 Laboratoriemedicin 95 Projektledning inom laboratoriemedicin Logopedi 95 Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 96 Examensarbete för masterexamen i logopedi Medical Management 96 Examensarbete för magisterexamen i medical management 96 Ledarskap och organisationsutveckling 1 97 Ledarskap och organisationsutveckling 2 – magisterexamen i medical management 97 Ledarskap och organisationsutveckling – fördjupning Odontologi 97 Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 98 Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 98 Examensarbete för masterexamen i odontologi 98 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi Omvårdnad 99 Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad 99 Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad


22 99 100 100 100

Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 1 Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 2 Omvårdnad vid kronisk obstruktiv lungsjukdom – KOL Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård

Radiografi 101 Datortomografi 101 Examensarbete för magisterexamen i radiografi 101 Magnetisk resonanstomografi 102 Pediatrisk radiologi Övriga kurser 102 Aktiviteter i dagligt liv för personer med demens – förutsättningar och stödinsatser 102 Aktivitetsvetenskap 1 103 Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 103 Att möta och arbeta med sorg 103 Avancerad vård i hemmiljö – interprofessionell kurs 104 Barnfetma – orsaker, risker och åtgärder 104 Barnoftalmologi och ortoptik 104 Basutbildning i psykoterapeutisk metod 105 Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 105 Beteendeförändring inom kost och fysisk aktivitet 105 Cell- och molekylärbiologi 106 Cerebral pares – orsaker, symtom och behandling 106 Diabetes – ett helhetsperspektiv 106 Effektivt påverkansarbete i styrelser och kommittéer 107 Ekokardiografi och doppler – introduktion 107 Ekokardiografi och doppler – fördjupning 107 Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning 108 Folkhälsonutrition i EU 108 Från forskning till företagande – koncept inom bioteknologi

108 109 109 109 109 110 110 110 111 111 111 112 112 112 112 113 113 113 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 117 117 117 118

Från idé till tjänsteföretagande – hälso- och sjukvård i förvandling Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR Glaukom, diagnostik och behandling Grundläggande näringsfysiologi Hälsa och ohälsa – ett psykosomatiskt perspektiv Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv Högskolepedagogik för lärare och hand- ledare i verksamhetsförlagd utbildning Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Implantat och artificiella organ Implantat och biomaterial Klinisk biomekanik Klinisk forensisk psykologi Komplementär, alternativ och integrativ medicin Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter Led- och muskelrelaterade funktionsproblem – OMT Medicinsk akupunktur Medicinsk teknik, grundkurs Medicinsk teknik, grundkurs Medicinteknisk verksamhet Människans gener – tillämpning och fördjupning Mätinstrument inom vårdvetenskap – validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet Möte med våldsutsatta kvinnor Nanomedicin Naturläkemedel Neonatal intensivvård Oftalmologi för sjuksköterskor Palliativ vård Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition Podiatrisk undersökning och behandling av skador och dysfunktion i fot och fotled Populärvetenskaplig kommunikation

118 118 119 119 119 120 120 120 121 121 121 122 122 122 122 123 123

Psykomotorisk fysioterapi – en kropps- terapeutisk metod inom sjukgymnastiken Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård – fördjupningskurs Psykosomatisk sjukgymnastik – kropp och själ i samspel Psykosomatisk sjukgymnastik – reflektion och evidens Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv Sexualmedicin – en introduktion Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare, del 1 Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare, del 2 Spirometri i teori och praktik Teknik i intensivvård och kirurgi Tillämpad beteendemedicin i primärvården Tillämpad medicinsk mätteknik Träning som behandling FYSS/FaR Vård i ett mångkulturellt samhälle Äldres hälsa

ANMÄLNINGSINFORMATION 126 131 134 138 141

Behörighet Urval Anmälan Vad händer efter anmälan? Viktiga datum

60

86

90

94

131

Utbildningen ges på engelska Sommarkurs

3 126


”En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.”

Välkommen till Karolinska Institutet!

j

ag minns fortfarande den känsla som fyllde mig när jag fick mitt antagningsbesked till läkarutbildningen vid Karolinska Institutet (KI). Det var en fantastisk kombination av glädje över att nå mina drömmars mål och stolthet över att jag nu skulle få arbeta med något som betyder mycket för andra människor. KI är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning. Här bedrivs utbild- ning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från folkhälsovetenskap till cell- och molekylärbiologi. När du väl vet vad du vill studera har KI det bästa urvalet av utbildningar inom medicinområdet. Till KI kommer studenter och forskare från jordens alla hörn och den internationella atmosfären bidrar till en särskild anda av kreativitet och arbetsglädje som finns vid vårt universitet. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen. Varje år utser Nobelförsamlingen vid KI dessutom Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin, något som haft enorm betydelse för vår status, såväl nationellt som internationellt. Jag hoppas att du tar chansen att bli en av oss. Arbetsmarknaden är god för de utbildningar som finns här. Att på olika sätt få vara med och förbättra människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kan berika både ditt eget och många andra människors liv.

4

Harriet Wallberg-Henriksson rektor Karolinska Institutet


Här finns vi Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet bedrivs i huvudsak på två campusområden: KI Campus Solna och KI Campus Huddinge. Precis som det låter på namnen så ligger de i Solna och Huddinge som är grannkommuner till Stockholm. I anslutning till campusområdena ligger Karolinska Universitetssjukhuset som

spelar en viktig roll i många utbildningar. Karolinska Institutet samarbetar även med andra sjukhus i närområdet. När du ska leta bostad kan det alltså vara bra att tänka på var du kommer att studera, på vilket campus eller sjukhus. Du kanske inte behöver bo mitt i Stockholm. Storstadspulsen är ju ändå inom räckhåll! 5


BRA ATT VETA

6


Innan du söker STUDIEVÄGLEDNING Karolinska Institutet erbjuder allmän studievägledning för dig som är intresserad av våra utbildningar och programstudievägledning för studenter som redan läser en utbildning hos oss. Allmänna studievägledningen svarar på frågor om Karolinska Institutets utbildningar, högskolestudier, yrken och arbetsmarknad inom det medicinska området. För att boka ett besök och för att få vägledning och information, ring 08-524 863 50. Programstudievägledaren, som du under studietiden kan vända dig till, är knuten till varje enskilt program. Programstudievägledaren ger personlig vägledning och fördjupad information om programmet. Läs mer på ki.se/studievagledning. Antagningsstatistik Information om vilket meritvärde som tidigare krävts för att bli antagen till den utbildning du vill söka finns på antagning.se eller ki.se/antagning.

Skugga en student Vill du veta mer om en utbildning kan du ”skugga” en student under en halv dag för att få se vad det innebär att studera vid Karolinska Institutet. Du får följa med på föreläsningar, laborationer eller seminarier, beroende på vad som står på dagens schema. Läs mer på ki.se/utbildning/skugga. Arbetsmarknad Arbetsmarknadsprognoser för de utbildningar du är intresserad av finner du på studera.nu. Studiemedel – din ekonomi under studietiden Sök studiemedel i god tid. På Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbsida kan du söka studiemedel direkt. Besök gärna www.csn.se för mer information.

Bostad Undersök bostadsläget i god tid, kanske redan en termin eller ett år innan du planerar att börja studera. Ett alternativ till studentrum eller studentlägenhet kan vara att dela en vanlig bostadslägenhet med en eller flera andra studenter. Karolinska Institutet har inga egna studentbostäder. På www.studeraistockholm.se och på www.sssb.se finner du bra bostadsinformation. Så ansöker du – antagning.se På antagning.se anmäler du dig till kurser och program genom en webbanmälan. Mer information om högskolestudier, högskoleprovet, livet som student eller studier utomlands hittar du på studera.nu.

7


Dina studier Högskolepoäng – studietid Den tid du studerar på högskola eller universitet mäts i högskolepoäng (hp). En veckas heltidsstudier räknas som 1,5 hp. En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp. Nivåer All utbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. De olika nivåerna bygger på varandra. Registrering vid terminsstart Har du blivit antagen till ett program eller en kurs ska du registrera dig. Om du är antagen och har kallats till registrering men uteblir utan att ha anmält förhinder i förväg förlorar du din plats. Uppgifter om tid och plats för registreringen meddelas av ansvarig institution på kurs- eller programwebbplatsen, alternativt genom brev. För att du som ansökt om och beviljats studiemedel ska kunna få dessa utbetalda, krävs det att du registrerar dig på den utbildning som du har antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

8

första tiden SOM NY STUDENT På flera av Karolinska Institutets nybörjarprogram inleds studierna med en eller några dagars lägerverksamhet, allmänt kallat ”kollo”. Du får då, tillsammans med studenter i högre årskurser, lärare och personer verksamma inom yrket, en introduktion till de kommande studierna och till ditt framtida yrke. Lägret är gratis, men du får betala en mindre summa för mat. De program och kurser som inte anordnar kollon har ofta andra introduktionsaktiviteter eller introduktionsföreläsningar för sina studenter. Undervisningsspråk Om utbildningens undervisningsspråk är ett annat än svenska framgår detta vid beskrivningen av utbildningen. Även om undervisningsspråket är svenska kan delar av utbildningen vara på engelska. Kurslitteratur är ofta på engelska. Studera på distans Vissa utbildningar genomförs som distansutbildning. Datorn är då en självklar del i dina studier. Detta innebär att du till stor del studerar hemma med internetuppkoppling. I de flesta kurser anordnas ett visst antal möten på studieorten. Antalet träffar varierar beroende på utbildning. Varje kurs har en egen webbplats där du hämtar dina arbetsuppgifter, skickar in dina svar och kommunicerar med kurskamrater och lärare.

Likabehandling av studenter Jämställdhet och likabehandling av studenter är viktiga begrepp på Karolinska Institutet. En god studiemiljö är en förutsättning för hög kvalitet och framgång i studierna. Mer information finns på ki.se/likabehandling. Verksamhetsförlagd utbildning I den verksamhetsförlagda utbildningen, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården, ska du bland annat lära dig hur ett bra patientmöte går till. Det får du göra genom att träffa olika patientgrupper. Sjukvården är till för alla och alla har rätt till samma goda och professionella bemötande. Utbytesstudier Som student vid Karolinska Institutet har du stora möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands. Karolinska Institutet har avtal gällande studentutbyte med utländska universitet över hela världen. Läs mer på ki.se/studerautomlands.


En internationell utbildning Som student vid Karolinska Institutet har du stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier och språkträning får du tillfälle att lära känna nya kulturer och kan träffa nya vänner. Det är också en värdefull merit. Karolinska Institutet har avtal om student- och lärarutbyte med ett hundratal universitet runt om i världen. Längden för utbytet kan variera mellan fem veckor och ett år. Vanligtvis ingår ett stipendium eller resebidrag som finansierar en del av kostnaderna. Vid hemkomst

tillgodoräknar du dig utbytesstudierna och de blir därmed en del av din utbildning på Karolinska Institutet. Även på hemmaplan har du möjligheter att få internationella erfarenheter och kan möta utländska studenter och lärare, såväl inkommande utbytesstudenter och gästlärare som de internationella studenter och den personal som redan finns vid KI.

i

På ki.se/studerautomlands hittar du mer information om utlandsstudier och kan ta del av de bloggar som våra studenter på utbyte skriver just nu.

9


Studentservice

10


Pedagogiskt stöd vid funktionshinder Har du en funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, och behöver pedagogiska stödåtgärder i studiesituationen? Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder i god tid på telefon 08-524 860 04. Mer information finns på ki.se/funktionshinder.

Studenthälsan Som student har du tillgång till Studenthälsan och deras läkare, sjuksköterskor och kuratorer. Studenthälsan erbjuder dessutom, i samarbete med studievägledningen, kurser i att våga prata inför grupp, seminarier om att hantera studentlivets stress med mera. Läs mer på ki.se/studenthalsan.

Universitetsbiblioteket Under hela din studietid får du stöd från universitetsbiblioteket, med allt ifrån hjälp att hitta kurslitteratur till att skriva vetenskapliga texter. På biblioteket får du lära dig att söka information på egen hand, men personalen svarar gärna på dina frågor. De kan hjälpa dig att hitta information, att skriva olika typer av texter och refererat, eller guida till andra hjälpmedel. Har du mer omfattande frågor kan du titta in i bibliotekets labb och få individuell handledning. Du kan även boka tid i Språkverkstaden för stöd med skrivuppgifter. På biblioteket kan du också få hjälp med praktiska frågor, som e-postkonto och passerkort. Det finns även plats att sitta och plugga i läsesalar, grupprum eller ute i biblioteket. Mer information om universitetsbiblioteket hittar du på ki.se/ub.

Friskvård På KI Campus Huddinge finns en avgiftsfri träningsanläggning för Karolinska Institutets studenter. På KI Campus Solna finns Friskis & Svettis som är öppet både för studenter och för allmänhet. För information om öppettider och studentrabatter se www.friskisochsvettis.se. Kåren och Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) anordnar också många olika idrottsaktiviteter. Läs mer på www.ssif.su.se. Böne- och meditationsrum Vid KI finns böne- och meditationsrum för andakt, bön, eftertanke eller enskilt samtal, utan anknytning till någon särskild religion. Det finns även studentpräster. De arrangerar gudstjänster, meditationsövningar, retreats och andra gemensamma aktiviteter.

Studentkåren Studentkårernas huvuduppgift är att bevaka utbildningens kvalitet, men de har också en viktig social funktion. I början av terminen ordnar kårerna introduktionsaktiviteter för alla nyantagna studenter. Studentlivet är känt för sina fester och pubar men det finns även mycket annat att ägna sig åt. Idrottsaktiviteter, körer, orkestrar, spex, teaterbesök och studenttidningar är bara några exempel på vad kårerna har att erbjuda. Kårerna kan vara en väg till nya fritidsaktiviteter och vänner, men de är också ett stöd om du har frågor, funderingar eller problem som gäller din utbildning. På KI finns två kårer – Odontologiska föreningen för studenterna på tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammet samt Medicinska föreningen för övriga studenter. Läs mer på www.ofsthlm.se och www.medicinskaforeningen.se. Studentpalatset Studentpalatset på Norrtullsgatan 2, Odenplan, är en träffpunkt för alla Stockholms studenter. Här finns läsplatser, grupprum, hörsal och café.

11


Från teori till praktik På KTC, Kliniskt Träningscentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, får studenterna möjlighet att förbereda sig inför framtida patientmöten. KTC är utrustat med attrapper, simulatorer och andra tekniska hjälpmedel. Efter att studenterna har läst om olika medicintekniska moment i teorin, visar en lärare hur man praktiskt utför momenten på attrapper som föreställer patienter. När studenterna fått genomgång i de olika momenten av lärare kan de komma till KTC och träna på egen hand. Några exempel på praktiska övningar är bland annat att sätta sond, intuberings-, injektions-, punktions- och venprovstagningsteknik, EKG, blodtryck samt hjärt- och lungräddning. På KTC finns möjlighet att spela in övningarna så att roller och samspel kan analyseras i efterhand. KTC anordnar även forsknings-, utbildnings-, och nätverksmöjligheter i olika former där studenter, vårdpersonal och handledare kan träffas för att diskutera och samarbeta kring patientsäkerhet.

KTC, Kliniskt Träningscentrum, är en specialutrustad avdelning för praktisk träning av kliniska och kommunikativa färdigheter. KTC erbjuder träningsmöjligheter för alla studentkategorier inom vårdsektorn och all personal på Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer på www.karolinska.se/ktc

ii

12


REPORTAGE >> Joana och Josefina stortrivs som nya studenter på institutionen för odontologi >> Maja Zyto har läst det ettåriga magisterprogrammet i global hälsa

13


Joana och Josefina visste redan som barn att de ville arbeta med tandvård. I dag stortrivs de som nya studenter på institutionen för odontologi.

Ny på Karolinska Institutet Text: Catharina Bergsten Foto: Camilla Svensk

14


Joana Sdik Ålder: 21 år. Studerar: Det femåriga tandläkarprogrammet. Bor: Hemma hos föräldrarna i Solna. Fritid: Leder skridskoskola för barn. Tränar och tävlar själv i konståkning. Planer för studieåret: ”Jag vill känna efter vad jag hinner med. Men det skulle vara roligt att ingå i Odontologiska Föreningens idrottsutskott.” Planer för framtiden: ”Jag skulle gärna vilja åka som utbytesstudent, kanske till Schweiz. Som färdig tandläkare vill jag arbeta i Sverige men skulle gärna vilja prova på att jobba utomlands. Funderar också på att specialisera mig, kanske inom käkkirurgi.”

j

oana Sdik har just påbörjat sina studier till tandläkare på Karolinska Institutet och Josefina Håkansson ska bli tandhygienist. – Jag har velat bli tandläkare sedan jag var sex år, då min syssling började plugga till det. Sedan gjorde jag PRAO hos min egen tandläkare i åttan och då förstärktes den tanken, berättar Joana. Även Josefina bestämde sig på högstadiet när hon gjorde praktik hos sin mammas bästa vän, som var tandläkare. – Men jag valde tandhygienistprogrammet istället, det känns som ett meningsfullt och viktigt jobb, säger hon. Joana hade sökt till tandläkarprogrammet en gång tidigare, men inte kommit in. Nu blev hon antagen genom alternativt urval*. – Jag var på träningsläger med min konståkningsgrupp när jag

såg på antagning.se att jag hade kommit in. Jag blev överlycklig och ringde direkt till mamma, pappa och bästa kompisen, säger Joana. Josefina fick också beskedet via antagning.se och blev ”chockad och jätteglad”. – Jag trodde nämligen inte att jag skulle bli antagen, säger hon. Josefina missade programmens gemensamma ”kollo” på Barnens Ö eftersom hon var tvungen att ordna med sitt boende. Men Joana har många goda minnen från dagarna på ön. – Det var ett perfekt sätt att lära känna folk. Vi bodde i stugor och det var middag med spex, det var helt enkelt en jättebra start på studierna här. Uppropet tyckte Josefina var ”pirrigt men kul” och Joana hade ”fjärilar i magen”.

”Det känns som ett meningsfullt och viktigt jobb.”

*Läs mer om alternativt urval på ki.se/provochintervju.

15


Josefina Håkansson Ålder: 20 år. Studerar: Det tvååriga tandhygienistprogrammet. Bor: Delar rum med två andra studenter. Ursprungligen från Visby. Fritid: Umgås med kompisar. Ska börja i en kör. Planer för studieåret: ”Jag har gått med i studentkåren och hoppas få en massa bra rabatter att utnyttja. Sedan har jag börjat upptäcka Stockholm tillsammans med mina vänner.” Planer för framtiden: ”Vi får se. Kanske jobba eller studera utomlands. Min mamma är född i Italien och mina släktingar bor utanför Neapel så jag kan tänka mig att bo där ett tag.”

– Men nu känns allting bara positivt och bra. Många har kämpat hårt för att komma in, så alla är glada att vara här, säger hon. Josefina ställde sig i flera olika bostadsköer i samband med att hon sökte till KI. Det resulterade i att hon faktiskt fick ett studentrum via en stiftelse. Hon delar visserligen rum med två andra tjejer från Mexico och USA, men det fungerar utmärkt. – Jag pratar både spanska och engelska, så det går jättefint. Och en annan sak som är bra med boendet är att det ingår lagad mat och tvätt. Det kostar 4500 kronor i månaden men det är det värt, säger hon. Joana har valt att bo hemma hos sina föräldrar i Solna tills vidare. Terminen för Josefina och Joana har startat med ett gemensamt block om människan och samhället, patientkontakter och kommu-

nikation, etik och moral. De är överens om att det har varit mycket intressant. – Ja, det var väldigt bra att få reflektera över saker och ting och ta reda på var man själv står i olika frågor. Och det gav mycket att få lyssna på erfarna personer som varit med om en del, tycker Joana. Efter det inledande gemensamma blocket har de nu börjat fördjupa sig mer i sina respektive ämnen. Josefina har börjat studera tandanatomi och har snart sin första tenta. – Visst känns det nervöst, men om man pluggar lite varje dag så går det bra, säger hon. Joana har haft ett block med praktiska moment som följs av kemi. – De äldre studenterna säger att när kemin börjar – då blir det allvar. Men jag tror nog att det ska gå bra det med. n

”Många har kämpat hårt för att komma in, så alla är glada att vara här.”

16


17


Maja Zyto Ålder: 28 år. Bor: Stockholm. Fritid: Umgås med vänner, resa och slappa i soffan. Detta överraskande mig mest med magisterprogrammet: ”Att det var så forskningsinriktat.” Detta var roligast med magisterprogrammet: ”Resan, arbetet med uppsatsen och att få lära känna människor från hela världen.” Tips till nya studenter: ”Avsätt tid till studierna. Vi hade undervisning mellan klockan 8 och 17 nästan varje dag och därutöver hemarbete, så det var ganska intensivt.”

18


Världen ur ett hälsoperspektiv Maja Zyto har läst det ettåriga magisterprogrammet i global hälsa Text: Catharina Bergsten Foto: Camilla Svensk

Varför valde du att läsa det här programmet? Jag är sjuksköterska i grunden och har alltid varit intresserad av internationella frågor. Min ambition var att få en ökad förståelse för hur världen ser ut ur ett hälsoperspektiv. Jag visste att det fanns möjlighet att få skriva uppsatsen utomlands, vilket var lockande för mig. Sedan hade jag en dröm att jobba med biståndsfrågor i något utvecklingsland och då verkade det här vara ett bra program. Och hur tänker du kring det nu? Jag har faktiskt fått en ny syn på biståndsfrågor efter att ha gått utbildningen. I vår klass fanns ett stort antal studenter från andra länder, många från låginkomstländer, och vi hade flera diskussioner om biståndets villkor och om långsiktigt bistånd är rätt väg att gå. I dag tror jag att akut katastrofhjälp är bra, men att långvarigt bistånd som bygger upp ett beroende kanske inte alltid är det bästa. Utvecklingsländerna måste bygga upp sina samhällen inifrån, det går inte att hjälpen bara kommer utifrån. Betyder det att du inte längre vill jobba med biståndsfrågor? Jag vill gärna jobba med hälsofrågor ur ett globalt perspektiv. Kanske i Sverige med migrationsfrågor, som sjuksköterska. Man måste ju inte åka utomlands. Jag kan också tänka mig att forska.

Vad var det viktigaste du lärde dig under magisterstudierna? Att det är så många faktorer som påverkar människors hälsa: ekonomi, kultur, politik, miljö, resurser – ja, att hälsofrågorna helt enkelt är väldigt komplexa. Sedan var de här samtalen med studenter från hela världen väldigt givande för mig. Jag vidgade verkligen mina vyer. Vad handlade din magisteruppsats om? Egentligen skulle jag skriva om vilket stöd gravida tonåringar kan få i USA, så jag åkte dit och började arbeta. Av olika skäl fick jag dock byta ämne och uppsatsen kom istället att handla om arbetsvillkoren för anställd personal i läkemedelsbutiker i Tanzania. Vad gör du i dag? Jag arbetar som sjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm. Tidigare har jag jobbat på kirurgavdelningen på samma sjukhus. Har magisterprogrammet förändrat dig som person? Ja, i viss mån. Utöver att jag fått nya kunskaper har jag blivit mer kritisk till nyhetsrapporteringar från andra länder, jag följer fler händelser och har fått större insikt i hur världen fungerar. n 19


20


NYBÖRJARPROGRAM Här hittar du program som inte kräver några tidigare högskolestudier. Alla utbildningar leder till examen.

21


ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET 180 HP

n

3 ÅR

n

STARTAR HÖST OCH VÅR

STUDIEFAKTA Examen Arbetsterapeutexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd. Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 36 Anmälningskod KI-41000 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 36 Anmälningskod KI-42000 Sista anmälningsdag 15 oktober

Målet med arbetsterapi är att människor som drabbas av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning ska kunna leva det liv de önskar. Arbetsterapeuten tränar, motiverar och inspirerar patienter till att klara av vardagen och se möjligheter i livet. När det dagliga livet blir problemfyllt för en patient på grund av sjukdom kan du som arbetsterapeut bidra med nya kreativa lösningar. Inom arbetsterapin används olika aktiviteter för att öka möjligheterna för en person att kunna arbeta och studera, ha ett bra boende och en aktiv fritid. Arbetsterapeutens insatser förebygger, förbättrar och kompenserar patientens nedsatta aktivitetsförmåga. Det kan handla om allt ifrån att träna fysiska och psykiska förmågor till att förändra arbetsmetoder och göra nödvändiga anpassningar i miljön. En viktig del av arbetet är också att förskriva och anpassa tekniska hjälpmedel, som specialdesignade tangentbord eller IT-baserade hjälpprogram för personer med minnesstörningar, eller att specialdesigna köksredskap. Det är också vanligt att arbetsterapeuter blir konsulterade när det gäller frågor om till22

gänglighet i den fysiska miljön, något som ytterst handlar om människors delaktighet i samhället. Utbildningen bygger på ett problemorienterat lärande och innefattar föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten, fallstudier och grupparbeten. Förutom ämnet arbetsterapi läser du medicin, pedagogik, psykologi samt samhälls- och beteendevetenskap. Sista terminen innehåller ett examensarbete och en valbar kurs där du har möjlighet att profilera dig inom arbetsterapi. Du kan till exempel fördjupa dig inom rehabilitering av barn eller strokepatienter, eller få veta mer om hur man kan förebygga ohälsa och stödja återgång till arbetet hos personer med psykiska eller fysiska funktionshinder. Du kan också fokusera på en viss terapiform som trädgårdsterapi, arbetsplatsutredningar eller anpassningar

av vardagens teknologi och miljöer i olika boendeformer. Det finns många spännande möjligheter. Efter utbildningen Arbetsterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens äldre- och handikappomsorg. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsmarknadsinstitut, Försäkringskassan, kriminalvårdsanstalter, hjälpmedelsföretag, inom skol- och företagshälsovården och som egna företagare. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM ARBETSTERAPEUT Nybörjarprogram

” Vill du inspirera, motivera och skapa möjligheter för människor att ha ett meningsfullt liv trots en funktionsnedsättning? Ja, då ska du välja arbetsterapeutprogrammet! Jag bestämde redan under gymnasietiden att jag ville arbeta med människor inom vård eller omsorg, och funderade på allt ifrån sjuksköterska till lärare. Att det blev arbetsterapeut beror på att de ser till helheten – hela människan – på ett sätt jag tycker saknas inom många andra yrken. I mitt tidigare arbete som undersköterska

på ett arbetsterapeutiskt center blev jag inspirerad av arbetsterapeutens roll med klienten. Jag såg att många klienter upplevde att arbetsterapeuten bidrog till känslan att livet var värt att leva. Inom programmet finns även möjligheter att förlägga en period av utbildningen i något annat land. Själv är jag väldigt intresserad av att åka utomlands och studera ergonomiska åtgärder på arbetsplatser i andra kulturer.” Shamiram Oyal, arbetsterapeutprogrammet

23


AUDIONOMPROGRAMMET 180 HP

n

3 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Audionomexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd. Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 % HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 16 Anmälningskod KI-41001 Sista anmälningsdag 16 april

Audionomen arbetar för ett bättre hörande hos människor i alla åldrar. Audiologi är ämnet för dig som är tekniskt, medicinskt och pedagogiskt intresserad och vill jobba med hörselutredningar samt med rehabilitering av hörselskador. Audiologi betyder läran om hörseln. Ämnesområdet involverar både människa och teknik och din uppgift som audionom är att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande hos patienterna. I arbetet ingår bland annat att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur man kan förebygga hörselskador på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. Som audionom har du också en viktig pedagogisk roll och undervisar patienter både individuellt och i grupp. Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medi24

cinska och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på den hörselskadades individuella behov vad gäller hörsel, hörselhandikapp, hörselrehabilitering, hörselteknik och utprovning av hörapparat. Ett centralt område i utbildningen är kommunikationen med patienterna vid utredning och rehabilitering. I utbildningen betonas också vikten av ett vetenskapligt synsätt och behandlar de senaste rönen från aktuella forskningsområden i form av vetenskapliga artiklar och projekt. Sista terminen innehåller ett självständigt projektarbete.

Efter utbildningen Som audionom arbetar man på hörselkliniker och hörcentraler, inom privat hörselvård, på hörapparatföretag och inom företags-, barn- och skolhälsovården. Allt fler audionomer blir egenföretagare. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM AUDIONOM

”Som audionom hjälper man patienter med hörselproblem. Man behandlar människor i alla åldrar, från nyfödda barn till äldre personer. Patienterna får hjälp med habilitering och rehabilitering, utprovning av hörapparater och andra hjälpmedel, samt med att träna hörtaktik och kommunikationsstrategier. Ett terapeutiskt och pedagogiskt förhållningssätt, att man kan förklara för patienten vad man gör, är en viktig del i arbetet. Att läsa till audionom passar mig bra eftersom utbildningen innehåller

en blandning av teknik, medicin och pedagogik. Dessutom vill jag jobba på sjukhus, men inte med sjuka patienter. Det roligaste är att man kan arbeta i team med andra yrkesgrupper, bland annat läkare, pedagoger, tekniker och psykologer. När jag blir klar vill jag gärna prova att jobba på olika ställen, till exempel kliniskt inom offentlig och privat verksamhet, eller som specialist och utvecklare inom hörhjälpmedelsindustrin.” Zineb Slaoui, audionomprogrammet

25


BIOMEDICINPROGRAMMET 180 HP

n

3 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Medicine kandidatexamen Studieort Solna Särskild behörighet Områdesbehörighet 13: Bi B, Fy B, Ke B, Ma D med lägst betyget Godkänd. Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 % HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 50 Anmälningskod KI-41002 Sista anmälningsdag 16 april

Biomedicin är ett spännande fält inom naturvetenskapen där du analyserar och löser medicinska problem med hjälp av den senaste kunskapen inom kemi och molekylärbiologi. Som biomedicinare kan du till exempel arbeta med akademisk forskning, inom läkemedelsindustrin eller i den biotekniska industrin. Biomedicinaren är expert på människokroppens biologi vid hälsa och sjukdom. Fokus ligger på mekanismerna bakom de stora folksjukdomarna som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, autoimmunitet och neurodegenererande sjukdomar (såsom Parkinson och ALS). Som biomedicinare bidrar du genom din forskning till ny kunskap på det molekylära planet i syfte att utveckla framtida diagnos- och behandlingsmetoder. Du för också vidare kunskapen till andra forskare, vårdpersonal och till allmänheten. Biomedicinprogrammet har en naturvetenskaplig kunskapsbas med tonvikt på de biologiska processerna hos människan. Både basvetenskapliga och medicinskt inriktade ämnen ingår. Utbildningen varvar teori med laborationer och du får 26

träning i vetenskapligt arbete, där statistik och analys av resultaten ges stort utrymme. Utbildningen lägger speciell vikt vid hur läkemedel verkar, utvecklas och omsätts i kroppen. Biomedicin är ett internationellt ämnesområde och under de två sista åren på programmet ges undervisningen på engelska. Karolinska Institutet är ett av världens främsta universitet inom biomedicinsk forskning och det är i de aktiva forskningsmiljöerna som utbildningen bedrivs. Undervisningen i kliniskt inriktad forskning och diagnostik är förlagd till undervisningssjukhusens forskningslaboratorier. Den sista terminen gör du ett examensarbete som kan vara knutet till ett läkemedels- och forskningsföretag. Det finns även goda möjligheter till utbytesstudier under utbildningen.

Efter utbildningen Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom biomedicin, både nationellt och internationellt. Det finns också möjlighet att arbeta inom till exempel läkemedelsindustrin. Andra arbetsområden är klinisk läkemedelsprövning, marknadsföring, ekonomi och information som rör det biomedicinska/biotekniska området. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM BIOMEDICIN

”Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av människokroppen och hur den fungerar, både normalt och vid sjukdom. Den passar dig som vill forska och arbeta för att göra människors liv bättre, men som inte i första hand vill jobba direkt med patienter. Att jag valde att läsa biomedicin på KI avgjordes av närheten mellan utbildning och den omfattande medicinska forskningen som finns här. Annars är nog det bästa med att plugga på KI, förutom biblioteket och det trevliga campus i Solna,

möjligheterna att få sommarjobb på olika forskningslabb. Det är oftast så enkelt som att fråga en föreläsare i samband med någon intressant föreläsning. I framtiden ser jag mig själv jobba med utveckling av nya läkemedel vid något företag. Men jag kan tänka mig flera andra karriärer med minst lika roliga arbetsuppgifter! Kanske jobba med utbildningen av nya biomedicinare, eller inom politiken med forskningsfrågor.” Johan Hilm, biomedicinprogrammet

27


BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET Inriktning klinisk fysiologi 180 HP

n

3 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Områdesbehörighet 12: Bi B, Fy A, Ke B, Ma C med lägst betyget Godkänd. Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 % HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 20 Anmälningskod KI-41017 Sista anmälningsdag 16 april

Vill du lära dig de metoder som används för att identifiera sjukdomar som cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom? Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där avancerade analysmetoder bidrar till att lösa olika medicinska frågeställningar. Detta gör att biomedicinska analytiker har en nyckelroll inom den moderna sjukvården. Biomedicinsk laboratorievetenskap är den biomedicinska analytikerns expertområde. Det grundar sig i både medicin och teknik och beskriver läran om de metoder som användas för att analysera olika kroppsliga funktioner. Detta spännande område utvecklas i snabb takt vilket ger den biomedicinska analytikern stora möjligheter till ett intressant och utvecklande arbete både inom och utanför sjukvården. Som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi blir du expert på olika fysiologiska undersökningar. Dessa undersökningar utförs direkt på patienten med hjälp av avancerad teknik. Exempel 28

på fysiologiska undersökningsmetoder är EKG, ultraljud, spirometri, EEG och isotopundersökningar som används för att undersöka hjärta, kärl, lungor, hjärna, nervsystem och njurar. I utbildningen kombineras teknisk inlärning med patientkontakt, teamwork och medicinsk diagnostik. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger stora möjligheter till internationellt utbyte. Efter utbildningen Inom den kliniska verksamheten är prognoserna goda för den färdige biomedicinska analytikern. Du kan välja mellan

olika fysiologiska specialiteter såsom klinisk fysiologi, neurofysiologi eller nuklearmedicin. Andra arbetsområden är inom friskvård och idrottsmedicin eller på medicintekniska företag. Du kan även välja att läsa vidare och forska. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM BIOMEDICINSK ANALYTIKER

”Anatomi och fysiologi är mina favoritämnen och jag vill fördjupa mig inom områden som hjärta, kärl, nerver och lungor. Jag vill inte bli läkare men ändå ha möjlighet att hjälpa människor. Genom att läsa biomedicinska analytikerprogrammet med inriktning klinisk fysiologi får jag allt detta i ett paket – för mig kan det inte bli bättre. Under utbildningen får vi utföra laborationer och arbetsprover, såsom EKG (hjärtslagsmätning). Vi får även möjlighet till studiebesök och praktik.

Jag tycker att man ska välja att plugga till biomedicinsk analytiker för att det är roligt och för att man får möjlighet till praktiskt arbete under utbildningen. På KI finns dessutom högutbildade lärare med höga ambitioner, vilket gör mig mer motiverad att plugga. Det finns även goda chanser att få jobb direkt efter examen. Jag är väldigt intresserad av ekokardiografi – ultraljud för hjärta och kärl.” Walli Hanna, biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi

29


BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET Inriktning laboratoriemedicin 180 HP

n

3 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Områdesbehörighet 12: Bi B, Fy A, Ke B, Ma C med lägst betyget Godkänd. Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 % HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 50 Anmälningskod KI-41018 Sista anmälningsdag 16 april

Vill du lära dig de metoder som används för att identifiera sjukdomar som cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom? Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där avancerade analysmetoder bidrar till att lösa olika medicinska frågeställningar. Detta gör att biomedicinska analytiker har en nyckelroll inom den moderna sjukvården. Biomedicinsk laboratorievetenskap är den biomedicinska analytikerns expertområde. Det grundar sig i både medicin och teknik och beskriver läran om de metoder som användas för att analysera olika kroppsliga funktioner. Detta spännande område utvecklas i snabb takt vilket ger den biomedicinska analytikern stora möjligheter till ett intressant och utvecklande arbete både inom och utanför sjukvården. Som biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin blir du expert på olika typer av laboratorieanalyser. Dessa analyser utförs på biologiska prover såsom blod eller vävnad med hjälp av avancerade laboratoriemetoder. Exempel 30

på laboratoriemedicinsk analysmetodik är biokemisk, immunologisk och molekylärgenetisk metodik. Analyserna ger möjlighet att identifiera sjukdomar som diabetes, infektioner, hjärt- och kärlsjukdom, cancer eller genetiska defekter. I utbildningen kombineras den teoretiska inlärningen med praktiska övningar i form av laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger stora möjligheter till internationellt utbyte. Efter utbildningen Inom den kliniska verksamheten är prognoserna goda för den färdige biomedicin-

ska analytikern. Du kan välja mellan olika laboratoriemedicinska specialiteter så som mikrobiologi, transfusionsmedicin, immunologi, patologi och genetik. Det finns även alternativ såsom kriminaltekniska laboratorium, veterinärmedicin, läkemedels- och bioteknikföretag. Du kan dessutom välja att läsa vidare och forska. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM BIOMEDICINSK ANALYTIKER

”Om du är nyfiken och verkligen vill hjälpa människor kan biomedicinsk analytiker vara något för dig. Det är ett väldigt givande, roligt, men framför allt ett livsviktigt yrke! Bakom varje analys finns en patient och det du gör påverkar en annan människas liv till det bättre. Utbildningen ger en bra grund och blandar praktiska moment med teoretiska studier. Men det är först när man är ute på ett labb som man verkligen förstår vilket häftigt yrke det är. Du är med hela vägen – från att ta blodprover på patienter

till att analysera dessa prover och på så sätt bidra till att patienten får en korrekt diagnos och behandling. Utbildningen är väldigt bred vilket gör det möjligt att arbeta även utanför vården eller som forskare. Eftersom det ständigt kommer nya och förbättrade analysmetoder finns det stor möjlighet till utveckling. Enligt prognoserna råder stor brist på biomedicinska analytiker vilket ger goda chanser till jobb.” Oskar Fagerlund, biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

31


LOGOPEDPROGRAMMET 240 HP

n

4 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Logopedexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd. Urval KI använder alternativt urval till 32 % av platserna läsåret 2012/2013. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 2 april för höstterminen 2012. Du måste även göra en anmälan till logopedprogrammet på antagning.se (läs mer under rubriken Anmälan nedan). Mer information om det alternativa urvalet PILOG hittar du på s. 52 och på ki.se/provochintervju. HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 28 Anmälningskod KI-41005 Sista anmälningsdag 16 april

Logopeden arbetar med människans kommunikationsförmåga: rösten, talet och språket. Genom skada och sjukdom kan en människa drabbas på ett sådant sätt att det blir svårt eller omöjligt att meddela sig med andra. Som logoped arbetar du för att åstadkomma en så bra kommunikationsförmåga som möjligt hos den drabbade. Inom logopedi studerar du störningar i det mänskliga språket, talet, rösten samt i ät- och sväljningsförmågan. Du studerar också hur problemen uppstår, vad de beror på och hur de kan avhjälpas eller lindras. Ämnet logopedi är flervetenskapligt – en kombination av humaniora, naturvetenskap och medicin. Under logopedutbildningen lär du dig hur man undersöker och bedömer olika röst-, språk-, tal- och sväljningsstörningar, samt behandlar patienter i alla åldrar. Utbildningen har en nära koppling mellan teori och praktik. Under de tre första terminerna läser du psykologi, lingvistik och fonetik vid Stockholms universitet, 32

samt grundkurser i kroppens byggnad och funktion. Samtidigt får du regelbunden träning av din egen röst och ditt eget tal. Terminerna fyra till sju innehåller teoretiska kurser i logopedi och medicin samt verksamhetsförlagd utbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset och andra sjukhus, logopedmottagningar och habiliteringscentra i Stockholmsregionen. Ett vetenskapligt synsätt tränas i olika kurser under programmet som avslutas med ett examensarbete. Efter utbildningen Logopeder arbetar på logopedmottagningar vid de större sjukhusen och inom

primärvården, på barnkliniker och öron-, näs- och halskliniker samt på habiliterings- och rehabiliteringskliniker. Andra arbetsplatser är förskolor, skolor, vårdhem och privata mottagningar. Logopeder kan också arbeta som lärare i röst- och talvård vid lärarhögskolor och teaterhögskolor. Efter logopedprogrammet är du behörig att söka till forskarutbildning. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM LOGOPED

”Jag kom i kontakt med logopedyrket genom mitt arbete som elevassistent inom skolan. Jag hade länge varit intresserad av hur en individs kommunikativa förmåga påverkar det dagliga livet, så yrket kändes helt rätt för mig. När jag började utbildningen hade jag ingen aning om hur brett det logopediska arbetsfältet är, men jag har fått upp ögonen för områden jag tidigare inte kände till. Många av föreläsarna är framstående inom sina fält och deras erfarenheter både som forskare och kliniker är väldigt inspirerande.

Utbildningen kombinerar humaniora, naturvetenskap och medicin för att ge olika infallsvinklar på de svårigheter som drabbar röstapparaten, språket och kognitionen. Programmet ger också behörighet att jobba inom alla logopediska områden, så man kommer ut i yrkeslivet direkt efter avslutade studier. För den som intresserar sig för språk och kommunikation och vill hjälpa andra att ta till sig eller återerövra språket är detta den perfekta utbildningen.” Ludvig Irmalm, logopedprogrammet

33


LÄKARPROGRAMMET 330 HP

n

5,5 ÅR

n

STARTAR HÖST OCH VÅR

STUDIEFAKTA Examen Läkarexamen Studieort Solna Särskild behörighet Områdesbehörighet 13: Bi B, Fy B, Ke B, Ma D med lägst betyget Godkänd. Urval KI använder alternativt urval till 32 % av platserna läsåret 2012/2013. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 2 april för höstterminen 2012 respektive 1 oktober för vårterminen 2013. Du måste även göra en anmälan till läkarprogrammet på antagning.se (läs mer under rubriken Anmälan nedan). Mer information om det alternativa urvalet PIL hittar du på s. 53 och på ki.se/provochintervju.

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 156 Anmälningskod KI-41006 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 156 Anmälningskod KI-42006 Sista anmälningsdag 15 oktober

Läkaryrket är varierande och ställer krav på ett brett medicinskt kunnande, praktiska färdigheter, personlig mognad och psykologiska insikter. Läkare kan arbeta på sjukhus, inom primärvården, på privatmottagningar, vid forskningslaboratorier, inom industrier och inom företagshälsovården. På läkarprogrammet vid Karolinska Institutet finns en tydlig integrering mellan teoretiska och praktiska kunskaper och som utgångspunkt i undervisningen används ofta beskrivningar av patientfall. Undervisningen omfattar grupparbeten, seminarier, föreläsningar och egna projektarbeten. Du tar ett stort eget ansvar för ditt lärande. Merparten av utbildningen sker på undervisningssjukhus och i primärvården, där du deltar i det dagliga praktiska patientarbetet under handledning av specialistutbildade läkare. Du har stora möjligheter att forma din utbildning genom de valbara fördjupningskurser som erbjuds på fem av programmets 34

elva terminer. En fristående forskningsintroducerande kurs erbjuds läkarstudenter med intresse för forskning. Efter utbildningen Som läkare kan du arbeta inom många olika sektorer. Läkaryrket innebär, förutom patientkontakter, vanligtvis även undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. Många arbetar också helt eller delvis med forskning som syftar till att förbättra och utveckla den framtida sjukvården. Som läkare kan du även arbeta utomlands eller inom olika hjälporganisationer. Efter fem och ett halvt års grundutbildning kan du ansöka om läkarexamen. Där-

efter följer allmäntjänstgöring (AT) under minst 18 månader för att få läkarlegitimation. Efter din AT har du möjlighet att specialisera dig genom att söka och genomföra specialisttjänstgöring (ST) under cirka fem år. Det finns ett femtiotal olika specialiteter att välja mellan. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM LÄKARE

”Under gymnasiet fick jag upp intresset för medicin. Jag tyckte det var häftigt hur människokroppen fungerar och vad som händer när man blir sjuk – och hur man sedan kan utveckla läkemedel för att bota och lindra olika sjukdomstillstånd. Jag gillade också tanken på att man kan hjälpa andra med det mest centrala i livet – hälsan. Det är oerhört stimulerande att utbildas till läkare. Man lär sig inte bara om hur olika läkemedel och sjukdomar fungerar,

utan även hur man ska förhålla sig till patienter och ge bästa möjliga vård. Det är otroligt motiverande att inser att saker man lär sig faktiskt kan göra skillnad! Läkarutbildningen öppnar många dörrar, inte bara som läkare, utan även som forskare och inom industrin. I framtiden vill jag gärna jobba på ett universitetssjukhus och kombinera forskning med klinisk verksamhet.” Puran Chen, läkarprogrammet

35


OPTIKERPROGRAMMET 180 HP

n

3 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Optikerexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Stockholm Särskild behörighet Bi A, Fy A, Ke A (alternativt Nk B) och Ma B med lägst betyget Godkänd. (Områdesbehörighet 13 med undantag) Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 % HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 45 Anmälningskod KI-41007 Sista anmälningsdag 16 april

En optiker är specialist på människans syn. Som optiker hjälper du människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Till din hjälp har du den absolut senaste teknologin och produkter som kan anpassas för varje individ. Om du söker ett meningsfullt arbete, där du underlättar människors vardag, är optiker något för dig. Optikeryrket är under konstant utveckling. Under de senaste tjugo åren har det gått från att vara ett hantverksyrke till att bli ett kliniskt yrke inom hälso- och sjukvården med egen legitimation. Fler och fler människor vänder sig till optikern för ögonhälsovård. På samma sätt som man går till läkaren för hälsokontroll väljer många att regelbundet besöka sin optiker för att kontrollera att ögonen mår bra. Det gör att optikern behöver en bred medicinsk kunskap. Som optiker gäller det att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken, hur den används och hur man tolkar resultaten av undersökningarna. Produktutvecklingen av 36

individuellt anpassade synhjälpmedel går också hela tiden framåt. Efter utbildningen finns det även möjlighet till vidareutbildning inom området. Utbildningen är uppbyggd utifrån begreppen syn, seende och optisk korrektion. Du lär dig förstå ögats sjukliga förändringar. De tongivande ämnena är medicin, optik, fysiologisk optik och kontaktlinsteknik. Studierna bedrivs såväl individuellt som i grupp och består av föreläsningar, kliniskt arbete, praktiska övningar, projektarbeten, samt seminarier och fältstudier. Undervisningen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan.

Efter utbildningen Optiker arbetar ofta i optikerbutiker, men de kan även arbeta på ögonavdelningar inom ögonsjukhusvården. Arbetsmöjligheter finns även inom optisk industri och på syncentraler, där optiker hjälper personer med reducerad synförmåga. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM OPTIKER

”Jag har själv haft glasögon i många år och alltid varit intresserad av optikeryrket. Det är en utbildning som ger en konkret yrkesroll, vilket passar mig bra. Samtidigt finns det möjlighet att vidareutbilda sig eller forska. Det bästa med utbildningen är min underbara klass och alla kunniga lärare. Det är en hel del praktisk undervisning redan första terminen, vilket är skönt och skapar lite frihetskänsla. Från och med termin 3 får vi träffa patienter som

vi undersöker. En sak som är bra med att plugga till optiker är att man kan jobba extra som assistent i butiker under studietiden. På så vis får man bättre förståelse, visualisering och träning på vad vi gör på utbildningen. Som student på KI har man tillgång till Stockholms utbud av aktiviteter och färdmedel, samtidigt som KI är ett starkt namn i hela världen och därmed bra att ha i bakfickan.” Åsa Söderblom, optikerprogrammet

37


PSYKOLOGPROGRAMMET 300 HP

n

5 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Psykologexamen Studieort Solna Särskild behörighet Områdesbehörighet 5: Ma B, Sh A med lägst betyget Godkänd. Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 % HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 70 Anmälningskod KI-41008 Sista anmälningsdag 16 april

En psykolog har stor kunskap om människans beteende och mentala processer. Som psykolog har du möjlighet att självständigt arbeta med utredning och behandling av människors psykologiska problem. Andra arbetsuppgifter kan vara utbildning, rådgivning och förebyggande hälsoarbete. Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Många av de frågor som psykologin vill besvara har följt människan under lång tid: Hur skapar vi, genom våra sinnen, en bild av världen? Hur ska vi leva för att må bra? Hur påverkas beteendet av arv och miljö? Hur kan man minska våld och aggression? Psykologins vetenskapliga metoder har utvecklats mycket snabbt, speciellt i gränsområdet till biologi och medicin. Ökad kunskap om hjärnan har skapat nya förutsättningar för att vi ska förstå oss själva och vår plats i världen. Psykologprogrammet är fem år och leder till psykologexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningens första tre år ger grunderna i psykologi, förankrat i biomedicin och neurovetenskap. 38

Du får möta psykologer med vitt skilda arbetsuppgifter, bland annat inom arbetslivsoch organisationspsykologi. Under den senare delen av utbildningen ligger fokus på de kliniska tillämpningarna av psykologi, vilket även inkluderar en längre praktikperiod. En psykoterapikurs och ett examensarbete avslutar utbildningen. Genom att utbildningen ges på ett medicinskt universitet kommer du att kunna knyta kontakter med andra yrkesgrupper inom vården. Efter utbildningen Psykologer arbetar inom en rad olika samhällssektorer och möter människor i utbildning, i arbetslivet och inom vård och omsorg. Många psykologer arbetar med förebyggande, utredande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och vuxna

inom psykiatri och social omsorg. Andra gör insatser för enskilda eller för arbetsgrupper i organisationer som behöver stöd för utveckling av verksamheten. Målet för psykologutbildningen vid Karolinska Institutet är att utbilda psykologer med bred kompetens i det psykologiska arbetsfältet och en speciell beredskap för att medverka i och bidra till att utveckla samhällets hälsooch sjukvårdsarbete. Efter examen och ett års praktisk tjänstgöring har du den kompetens som krävs för att bli legitimerad psykolog. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM PSYKOLOG

”Karolinska Institutets psykologprogram har sin tyngdpunkt i medicin och neuropsykologi. Det innebär att vi i stor utsträckning är mindre filosofiska och fokuserar mer på de medicinska bakgrunderna. Vi har till exempel studerat hjärnan genom bland annat dissektion och röntgenbilder. Sedan jag började på psykologprogrammet har jag fått en ökad förståelse för hur komplexa vi är som människor. Utbildningen går verkligen in för att ge oss många perspektiv – från medicinska och neuro-

psykologiska till evolutionära och sociala. Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt med patientbesök och studiebesök och jag tror att det är anledningen till att jag upplever en ökad känsla av medmänsklighet. Det bästa med att plugga på Karolinska Institutet är att föreläsarna och utbildningen håller en så hög nivå i både kunskap och pedagogik. Det märks att KI är ett ledande medicinskt universitet.” Mattias Karlsson, psykologprogrammet

39


RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HP

n

3 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Röntgensjuksköterskexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd. Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 % HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 40 Anmälningskod KI-41009 Sista anmälningsdag 16 april

Den radiologiska verksamheten intar en central roll i modern sjukvård. Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär ett mycket omväxlande yrke med nära patientkontakt och inslag av avancerad teknik. Arbetet kräver stor flexibilitet och samarbetsförmåga. Utbildningen ger dig kunskaper om radiografi, det vill säga hur man med olika röntgenmetoder undersöker patienten och tolkar resultaten. Du får också fördjupade kunskaper om strålning och hur de apparater du arbetar med är uppbyggda, samt lära dig identifiera olika sjukdomar via röntgenbilder. Återkommande moment är föreläsningar, seminarier och laborationer. Du får tidigt en inblick i din kommande yrkesfunktion. Den verksamhetsförlagda utbildningen startar redan första terminen och fortsätter därefter med en femveckorsperiod varje termin. Du får även ta del 40

av arbetet på en vårdavdelning och se hur akutverksamheten fungerar. Vid en radiologisk klinik utförs såväl diagnostik som behandlingar av olika sjukdomstillstånd. Undersökningarna görs med allt mer avancerade metoder som kan kännas främmande för patienter i alla åldrar. Här har du som röntgensjuksköterska en viktig roll. Samtidigt som du snabbt ska kunna fatta de beslut som leder fram till en optimal undersökning, ska du ha förmågan att få patienten att känna sig trygg i situationen. Det är en spännande blandning av avancerad teknik och patientkontakt.

Efter utbildningen Röntgensjuksköterskor arbetar på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA

”Att jobba inom vården har alltid varit en stor passion. Eftersom jag även älskar teknik var det inget svårt val att utbilda mig till röntgensjuksköterska. Utbildningen erbjuder studier i både teknik och omvårdnad och passar därför den som gillar omväxling och utmaningar. Man lär sig slätröntgen (skelett), magnetresonanstomografi (MRT), datortomografi (DT/CT), angiografi, mammografi, att röntga barn, nukleär medicin och ultraljud. Det är ett väldigt brett område med teknik som går framåt varje dag,

så man behöver uppdatera sig hela tiden. Att ta bilder av skelett är en konst som kräver bred kunskap i anatomi. Vill man studera vidare finns det möjlighet att läsa till magister eller master eller doktorera. Yrket är dessutom väldigt internationellt och man kan jobba utomlands. Sista terminen på utbildningen kan man åka på praktik som utbytesstudent. Själv ska jag åka till Odense i Danmark i fem veckor.” Mariam Moazzami, röntgensjuksköterskeprogrammet

41


SJUKGYMNASTPROGRAMMET 180 HP

n

3 ÅR

n

STARTAR HÖST OCH VÅR

STUDIEFAKTA Examen Sjukgymnastexamen och Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Områdesbehörighet 17: Id A, Ma B, Nk B (alt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd.

Id A kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka. Namn och personnummer på den sökande samt antal gånger per vecka under det antal år som den sökande utövat idrott ska framgå av intyget. Intygsgivarens namn, adress, telefonnummer, klubb- eller företagsnamn med till exempel logotyp måste klart framgå på intyget.

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 60 Anmälningskod KI-41010 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 60 Anmälningskod KI-42010 Sista anmälningsdag 15 oktober

Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Sjukgymnastik syftar till att påverka hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Som sjukgymnast arbetar du med patientgrupper i olika åldrar inom många olika verksamheter. Sjukgymnastik är ett kunskapsområde som utgår från ett medicinskt såväl som ett hälsorelaterat perspektiv. Som sjukgymnast arbetar du både praktiskt och pedagogiskt med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Sjukgymnaster arbetar med patienter i alla åldrar som har eller riskerar att få funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar och skador i olika organsystem, till exempel andningsorganen, cirkulationssystemet, nervsystemet eller rörelseorganen. Sjukgymnaster behandlar även patienter som lider av psykisk ohälsa. I uppgifterna ingår dessutom hälsofrämjande arbete på individ- och gruppnivå och på samhällsnivå. Som sjukgymnast har du ett självständigt ansvar för bedömning, val av 42

åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering av enskilda patienter/klienter inom vården och inom andra verksamheter. Under utbildningen studerar du sjukgymnastik, anatomi, fysiologi, psykologi, hälsopromotion och många medicinska ämnen. Du lär dig om kroppens struktur, funktion, möjligheter och begränsningar. Genom fältstudier kommer du tidigt i kontakt med patienter och deras behandlande sjukgymnast. Den kliniska utbildningen är till stor del förlagd till olika delar av vården inom Stockholms läns landsting. Under den sista terminen terminen skriver du ett examensarbete samt fördjupar dig inom något som intresserar dig genom de valbara kurserna.

Efter utbildningen Sjukgymnaster arbetar bland annat på sjukhus och vårdcentraler, inom hemsjukvård, omsorgsvård och företagshälsovård, på idrottskliniker, friskvårdsanläggningar och privata mottagningar. Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom något av sjukgymnastikens specialistområden eller inom forskning. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM SJUKGYMNAST

”Som sjukgymnast arbetar du med människor med smärta, funktionshinder, aktivitetsbegränsningar eller andra problem orsakade av skador eller sjukdomar. Sjukgymnasten hjälper och motiverar patienterna att komma tillbaka från skada, bli bra efter sjukdom och till ett friskare liv. För att göra det behöver du kunna nå fram till patienten, vara förstående och socialt kompetent. Andra viktiga egenskaper är flexibilitet och kreativitet, som behövs för att kunna hantera olika människor och situationer som kan

uppstå. Vi har mycket praktik på utbildningen, då vi möter patienter ute på kliniker. Det är oerhört lärorikt – teori blir till verklighet och man får tillämpa sina kunskaper. Man blir självständig och får nya erfarenheter i mötet med människor. För att lyckas som sjukgymnast måste man vinna patientens förtroende. Det bästa med att vara sjukgymnast är att man får så mycket tillbaka från patienterna. Att kunna hjälpa människor att må bättre är oerhört inspirerande.” Emelie Bond, sjukgymnastprogrammet

43


SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HP

n

3 ÅR

n

STARTAR HÖST OCH VÅR

STUDIEFAKTA Examen Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen Särskild behörighet Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd. Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 % Studiestart (samtliga) HT 2012 v. 36 resp. VT 2013 v. 4

n

GÅR ÄVEN SOM DISTANS

HT 2012, Campusutbildning Huddinge Studieform 100 %, dagtid Antal platser 120 Anmälningskod KI-41013 Sista anmälningsdag 16 april

VT 2013, Campusutbildning Huddinge Studieform 100 %, dagtid Antal platser 120 Anmälningskod KI-42013 Sista anmälningsdag 15 oktober

HT 2012, Distansutbildning Huddinge Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 15 Anmälningskod KI-41012 Sista anmälningsdag 16 april

VT 2013, Distansutbildning Huddinge Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 15 Anmälningskod KI-42012 Sista anmälningsdag 15 oktober

HT 2012, Distansutbildning Visby Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 15 Anmälningskod KI-41011 Sista anmälningsdag 16 april

VT 2013, Distansutbildning Visby Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 15 Anmälningskod KI-42011 Sista anmälningsdag 15 oktober

Sjuksköterskan har en stor och viktig roll när det gäller att ge god omvårdnad i livets alla skeden. Arbetsuppgifterna skiftar men sjuksköterskorna är alltid nära de människor som behöver vård och hjälp. Som sjuksköterska är det viktigt att du kan få patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar och sjukhusvistelser. Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt ska dagens sjuksköterskor kunna använda sina medicinska studier och kunskaper från omvårdnads-, samhälls- och beteendevetenskap i det viktiga omvårdnadsarbetet. Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var man arbetar och vilken patient man behandlar för stunden. Sjuksköterskor har omvårdnadsansvar, leder och planerar arbetet på avdelningen och deltar också i undervisning av blivande vårdpersonal. Det är ett spännande och ansvarsfullt jobb med goda framtidsutsikter. Sjuksköterskeprogrammets teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning är tätt 44

sammankopplade. Redan första terminen får du komma ut och träffa patienter och tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Föreläsningar, seminariegrupper och arbete med verkliga patientfall, så kallade case, förekommer liksom praktisk examination på klinikerna. Hälften av utbildningstiden är förlagd till sjukhus, vårdcentraler och sjukhem. Det tredje året avslutas med ett examensarbete där du har möjlighet att fördjupa dig ytterligare inom omvårdnad. Förutom campusutbildningen ges programmet också som distansutbildning på heltid med studieort Visby eller Huddinge. Observera att delar av distansutbildningen kräver närvaro på studieorten. För mer information om vad det innebär att läsa på distans, se ki.se/utbildningskatalog.

Efter utbildningen Sjuksköterskor arbetar på sjukhus, vårdcentraler, kommunala vårdhem, privata kliniker och företag. För avancerad sjukvård krävs specialistutbildning och behovet av sjuksköterskor som specialiserar sig är stort. Du kan välja att studera vidare inom någon av specialistsjuksköterskeutbildningarna eller på masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap. Du kan även välja att forska. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM SJUKSKÖTERSKA

”Hela mitt liv har jag velat arbeta med människor. Från mitt tidigare arbete som undersköterska kändes det som ett naturligt steg att gå vidare och utbilda mig till sjuksköterska. Min erfarenhet inom vården har lärt mig att man aldrig blir fullärd, att man ska se varje person som ett nytt blad och inte bara göra något av gammal vana. Vetskapen om detta, samt mitt intresse för yrket, gör att jag känner att jag hamnat rätt i mitt val. Det bästa med KI är att de

olika medicinska inriktningarna gör det möjligt att samarbeta över yrkesgränserna. Det är något inte alla högskolor kan erbjuda. Eftersom utbildningen baseras på en vetenskaplig grund kan man känna sig trygg i den kunskap som man får. Dessutom är samhörigheten mellan studenterna ett stort plus, man vet att alla har samma gnista.” Pernilla Teuchler, sjuksköterskeprogrammet

45


TANDHYGIENISTPROGRAMMET 120 HP

n

2 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Tandhygienistexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alternativt Bi A, Fy A samt Ke A) och Sh A med lägst betyget Godkänd. Urval Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 % HT 2012 Studiestart v. 35 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 40 Anmälningskod KI-41014 Sista anmälningsdag 16 april

Tandhygienisten arbetar för att människor ska ha en god munhälsa. I yrket ingår att förebygga och behandla sjukdomar i munhålan, liksom att ge patienterna den information och motivation de behöver för att behålla friska tänder och ett friskt tandkött. Som tandhygienist undersöker du patienternas munstatus, ställer diagnos och behandlar sjukdomar som karies och tandlossning. Andra uppgifter är att analysera, utreda och dokumentera patienternas behov av munhälsovårdande insatser. Tandhygienisten tar till exempel saliv- och bakterieprov, tar bort tandsten och beläggningar, putsar och polerar tänder och tar röntgenbilder. I samband med behandling ges ibland även smärtlindring i form av lokalanestesi. För att få en bra dialog med patienterna om hur de själva ska vårda sina tänder, läggs också mycket tid på samtalsteknik. Genom samtal motiverar du patienten att förändra sina munhygienvanor och få en god munhälsa. 46

Utbildningen innehåller bland annat odontologiska ämnen samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Du studerar den orala hälsans betydelse och dess inverkan på den allmänna hälsan. Under utbildningen övar du också kommunikation med övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, samt arbetar med utåtriktad information. Tandhygienistprogrammet ger dig även kunskaper inom områdena tobaksprevention samt barn- och äldretandvård.

Efter utbildningen Tandhygienister arbetar inom offentlig vård (folktandvård) eller privat vård, som anställda eller som egna företagare. Efter tandhygienistprogrammet finns möjlighet till vidareutbildning, bland annat genom påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik som leder till en kandidatexamen. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM TANDHYGIENIST

”Är man intresserad av att arbeta hälsofrämjande med patienter så är tandhygienist ett mycket bra val. Jag har alltid varit intresserad av medicin och hur kroppen fungerar, så för mig var det logiskt att söka en vårdutbildning. Tandhygienistens fokus på förebyggande tandvård kändes rätt för mig och det verkar vara en rolig utmaning att arbeta sjukdomsförebyggande med patienter genom motiverande samtal. Att man både har en dialog med patienterna och utför vissa behandlingar är en bra kombination.

Dessutom har jag goda erfarenheter av tandvården och vill kunna ge andra lika bra vård som jag själv har fått. Tandhygienistyrket utvecklas och man satsar mer på sjukdomsförebyggande insatser, så det finns jobb när man är klar med utbildningen. Vill man ha omväxling finns det en rad olika förgreningar inom yrket såsom forskning, professionell rökavvänjning, uppsökande verksamhet eller utveckling och försäljning av tandvårdsprodukter.” Sebastian Malmqvist, tandhygienistprogrammet

47


TANDLÄKARPROGRAMMET 300 HP

n

5 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Tandläkarexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Områdesbehörighet 13: Bi B, Fy B, Ke B, Ma D med lägst betyget Godkänd. Urval KI använder alternativt urval till 50 % av platserna läsåret 2012/2013. 25 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 25 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 2 april för höstterminen 2012. Du måste även göra en anmälan till tandläkarprogrammet på antagning.se (läs mer under rubriken Anmälan nedan). Mer information om det alternativa urvalet TAPIL hittar du på s. 54 och på ki.se/provochintervju. HT 2012 Studiestart v. 35 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 85 Anmälningskod KI-41015 Sista anmälningsdag 16 april

Som tandläkare är du arbetsledare för tandvårdsteamet och ansvarar för att patienterna får en så bra behandling som möjligt. Du kommer att märka att det är ett skapande arbete med många stimulerande patientkontakter. Redan under första året som tandläkarstudent får du inblick i det verkliga tandläkaryrket, dels genom praktiska övningar i tandläkarkliniken och genom besök på Folktandvården, dels via kontakten med äldre kursare i deras kliniska vardag. Under andra året träffar du dina första egna patienter. I början gör du undersökningar med röntgenbildtagning, diagnostik och instruktion i munhygien. Därefter blir behandlingarna successivt mer avancerade. Under tredje året gör du fyllningar och kronor och under de sista åren av utbildningen även broar, proteser och implantatbehandlingar. 48

Den teoretiska grunden i utbildningen innefattar biologiska ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi samt kroppens anatomi och organfunktion. Den allmänmedicinska grunden inkluderar i sin tur patologi (sjukdomslära), medicin och farmakologi (läran om mediciner och deras verkningssätt). Som stöd för patientomhändertagandet ingår även utbildning i etik, humanistisk medicin, kommunikation, lagarbete och omhändertagande av patienter. Du väljer ett odontologiskt ämne för examensarbetet i slutet av tredje läsåret, och avslutar ditt arbete under det femte läsåret med en skriftlig och muntlig presentation.

Efter utbildningen En tandläkare kan vara verksam inom offentlig vård (folktandvård) eller privat vård. Som tandläkare kan du efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda dig till specialist. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARPROGRAM TANDLÄKARE

”Att bli tandläkare har varit en av mina drömmar sedan tidiga tonåren. Att kunna påverka och hjälpa människor, att ha möjlighet till personlig utveckling och att kunna se tydliga resultat av mitt arbete är tre bidragande faktorer till att jag valde tandläkarutbildningen. Det bästa med att läsa på Karolinska Institutet är att vi får ett så stort stöd från lärarna. De är ofta specialister med bred erfarenhet och kompetens. Enkla samtal i korridoren kan ge otroligt värdefull information som du sedan har

stor nytta av i dina patientbehandlingar. När jag blir klar vill jag börja med att arbeta på en klinik där jag får ett brett patientunderlag med en stor variation på behandlingar. Därefter vill jag specialisera mig inom oral protetik och behandlingar inom estetisk tandvård. Skapandeprocessen och de direkta och tydliga resultaten som både jag och patienten ser är det som tilltalar mig mest.” Ali Saleh, tandläkarprogrammet

49


INSTÄLLDA PROGRAM Folkhälsovetenskapsprogrammet Tandteknikerprogrammet Karolinska Institutet har beslutat att avveckla Folkhälsovetenskapsprogrammet och Tandteknikerprogrammet från och med höstterminen 2013. Detta betyder att antagningen till dessa två program ställs in från och med höstterminen 2012. Magister- och masterprogram i folkhälsovetenskap kommer att fortsätta och berörs inte av avveckling.

50


51


ALTERNATIVT URVAL TILL LOGOPEDPROGRAMMET (PILOG)

Karolinska Institutet har beslutat att tillsätta en tredjedel av platserna på logopedprogrammet genom alternativt urval läsåret 2012–2013. KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till logopedprogrammet samt om urvalsmodellerna i något avseende ska justeras. För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté. Det alternativa urvalet PILOG är en parallell urvalsgrupp till de övriga urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet bygger på den sökandes motivation och lämplighet, och urvalet sker i två steg. Steg 1 – uppsats, levnadsbeskrivning och personlig motivering Till det första steget kallas alla som anmält sig till PILOG i tid. Steg 1 omfattar två delmoment; en uppsats inom ett av tre givna ämnen samt en levnadsbeskrivning med en motivering till varför den sökande vill bli logoped. Uppsatsen bedöms utifrån förmåga att behandla ämnet och disponera texten, analytisk förmåga samt språklig förmåga. I levnadsbeskrivningen ska den sökande beskriva sig själv och centrala händelser i sitt liv från barndom till nutid. Den personliga motiveringen skrivs utifrån frågor som ”varför vill du bli logoped?” och ”vilka egenskaper tycker du att en bra logoped bör ha?”. Därefter rangordnas samtliga sökande och cirka 40 kallas vidare till intervjuer. 52

Steg 2 – intervjuer Varje sökande som kallats vidare till steg 2 genomgår två intervjuer, dels med en lärare i logopedi och dels med en psykolog, om vardera 45 minuter. Under intervjuerna bedöms den sökande utifrån följande fyra huvudkriterier och specifika egenskaper: • Bakgrund (motivation till studier och arbete som logoped, värdet av tidigare yrkeserfarenhet och intressebredd) • Kapacitet (intellektuell rörlighet, omdöme, psykisk drivkraft) • Personlighetsegenskaper (personlig mognad, självkännedom, tålamod/ uthållighet, frustrationstolerans, självförtroende, personlig integritet) • Sociala egenskaper (människointresse, social lyhördhet, empati, social flexibilitet) Inför det avslutande mötet i urvalskommittén

har intervjuarna sammanställt sina bedömningar. Efter gemensamma diskussioner ges ett sammanfattande meritvärde för samtliga sökande. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet från antagning.se efter urval 1. Anmälan till alternativt urval Du anmäler dig på en särskild blankett. Blanketten ska ha inkommit till KI senast den 2 april 2012. För att kunna delta i det alternativa urvalet PILOG måste du även anmäla dig till logopedprogrammet på antagning.se. Observera att du senast sista kompletteringsdag måste styrka grundläggande och särskild behörighet för utbildningen. Tidplan för urvalsprocessen samt anmälningsblankett för PILOG finner du på ki.se/provochintervju.


(PIL)

Karolinska Institutet har beslutat att tillsätta en tredjedel av platserna på läkarprogrammet genom alternativt urval läsåret 2012–2013. KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till läkarprogrammet samt om urvalsmodellen i något avseende ska justeras. För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté. Det alternativa urvalet PIL är en parallell urvalsgrupp till de övriga urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet bygger på en bedömning av den sökandes motivation och lämplighet och sker i tre steg. Steg 1 – rangordning genom högskoleprov I steg 1 beslutas vilka sökande som ska gå vidare till det skriftliga provet i steg 2. Rangordningen sker utifrån den sökandes bästa giltiga högskoleprovsresultat. Observera att du inte kan konkurrera med ett högskoleprovsresultat som du har fått under samma termin som du deltar i PIL. Det beror på att KI inte hinner få innevarande termins högskoleprovsresultat innan kallelsen till testet skickas. Cirka 400 sökande kallas vidare till begåvningstest och levnadsbeskrivning. Steg 2 – begåvningstest och levnadsbeskrivning Steg 2 omfattar dels ett begåvningstest som mäter generell begåvning (ej kunskapstest), dels en levnadsbeskrivning med en motivering till varför den sökande vill bli läkare. Levnadsbeskrivningen utgör endast underlag för intervju och påverkar inte

urvalet till steg 3. Urvalskommittén gör ett urval efter resultatet på begåvningstestet och cirka 160 sökande går vidare till intervju. Steg 3 – intervjuer Varje sökande som kallats vidare till steg 3 genomgår två intervjuer om vardera cirka 45 minuter. Intervjuerna sker med utgångspunkt från levnadsbeskrivningen. Under intervjuerna bedöms den sökandes motivation för att genomgå utbildningen (intresse, realism), informations- och kunskapshantering (vetgirighet, rörlighet, intressebredd), stresstolerans (energiresurser, uthållighet, koncentrationsförmåga, frustrationstolerans), personliga mognad i relation till ålder (självkännedom, ansvarstagande, självständighet, social tolerans), sociala och kommunikativa färdigheter (kontaktförmåga, lyhördhet, samarbetsförmåga, ledarförmåga) samt vetenskapliga intresse (engagemang, potential). Intervjun är till för att ge en helhetsbild

NYBÖRJARPROGRAM ALTERNATIVT URVAL

ALTERNATIVT URVAL TILL LÄKARPROGRAMMET

av den sökandes förutsättningar för att utbilda sig till läkare. Inför det avslutande mötet i urvalskommittén har intervjuarna sammanställt sina bedömningar. Vid mötet tilldelas samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen ett meritvärde. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet från antagning.se efter urval 1. Anmälan till alternativt urval Du anmäler dig på en särskild blankett. Blanketten ska ha inkommit till KI senast den 2 april 2012 respektive den 1 oktober 2012. För att delta i det alternativa urvalet PIL måste du även anmäla dig till läkarprogrammet på antagning.se. Observera att du senast sista kompletteringsdag måste styrka grundläggande och särskild behörighet för utbildningen. Tidplan för urvalsprocessen samt anmälningsblankett för PIL finner du på ki.se/provochintervju.

53


ALTERNATIVT URVAL TILL TANDLÄKARPROGRAMMET ( TAPIL)

Karolinska Institutet har av Högskoleverket fått tillstånd att använda alternativt urval till 50 procent av platserna på tandläkarprogrammet för läsåret 2012–2013. För att tillsätta fler än en tredjedel av platserna krävs tillstånd från Högskoleverket. KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till tandläkarprogrammet samt om urvalsmodellen i något avseende ska justeras. För genomförandet av det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet ansvarar en urvalskommitté. Det alternativa urvalet TAPIL är en parallell urvalsgrupp till urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet bygger på den sökandes motivation och lämplighet, och urvalet sker i två steg. Steg 1 – levnadsbeskrivning och uppsats Samtliga sökande till TAPIL kallas för att skriva en levnadsbeskrivning (30 minuter) och en uppsats (60 minuter). I levnadsbeskrivningen ska sökande redogöra för centrala händelser i livet, från barndom till nutid, kortfattat berätta om sig själv, vilka studieval man gjort, mål man har haft och hur man hanterat och/eller uppnått dessa. Bedömningen av levnadsbeskrivningen görs för att uppskatta den sökandes mognad, studieförmåga, målmedvetenhet samt om man har realistiska förväntningar på utbildningen. Uppsatsen ska behandla ett av tre givna ämnen inom följande teman: aktuella händelser i samhället, aktuella medicinska ämnen och aktuella odontologiska företeelser. Den sökande får reda på ämnena vid skrivningstillfället. Uppsatserna bedöms utifrån förmågan att behandla ämnet och disponera texten, analytisk förmåga samt språklig förmåga. Samtliga levnadsbeskrivningar och upp54

satser läses av två ledamöter i urvalskommittén som därefter enas om en gemensam bedömning. Denna ligger till grund för den rangordning som beslutas av urvalskommittén och som är underlag för kallelse till steg 2. Cirka 110–130 sökande går vidare till steg 2. Steg 2 – intervjuer Varje sökande intervjuas av två ledamöter i urvalskommittén. Intervjuerna genomförs enskilt mellan en intervjuare och sökanden, under cirka 30 minuter. Levnadsbeskrivningen ligger till grund för intervjun. Under intervjuerna bedöms den sökande utifrån följande fyra huvudområden och underliggande kriterier: motivation för utbildningen (intresse, kännedom om utbildningen och yrket), kapacitet (drivkraft, tålamod, intellektuell rörlighet), social och kommunikativ förmåga (lyhördhet, kontaktförmåga, samarbetsförmåga) och relevanta personliga egenskaper (självkännedom,

självständighet, ansvarstagande, social tolerans, empati). Inför det avslutande mötet i urvalskommittén har intervjuarna sammanställt sina bedömningar. Efter gemensamma diskussioner ges ett sammanfattande meritvärde för samtliga sökande. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet från antagning.se efter urval 1. Anmälan till alternativt urval Du anmäler dig på en särskild blankett. Blanketten ska ha inkommit till KI senast den 2 april 2012. För att delta i det alternativa urvalet måste du även anmäla dig till tandläkarprogrammet på antagning.se. Observera att du senast sista kompletteringsdag måste styrka grundläggande och särskild behörighet för utbildningen. Tidplan för urvalsprocessen och anmälningsblankett för TAPIL finner du på ki.se/provochintervju.


Karolinska Institutet har tillsammans med Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet fått i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor med examen från tredje land (utanför EU/EES). Utbildningarna syftar till att förkorta vägen till svensk legitimation.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR för läkare, tandläkare och sjuksköterskor från länder utanför EU, EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz 60 HP

Utbildningen är öppen för dig som har beslut om att delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram för sjuksköterskor med examen från tredje land. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Den omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Syftet med utbildningen är att den ska ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs för sjuksköterskeyrket i Sverige. Till din anmälan ska du bifoga blanketten ”Meritförteckning”. Blanketten samt mer information om utbildningen och anmälan hittar du under ki.se/legitimation.

n

1 ÅR

STUDIEFAKTA Studieort Huddinge Undervisningsspråk Svenska Särskild behörighet Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor samt kunskaper i svenska motsvarande Svenska B med lägst betyget Godkänd. Urval Urval till utbildningen sker i två steg. 1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet 2. Intervju HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 % dagtid Anmälningskod KI-91700 55


Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 HP

Utbildningen är öppen för dig som har beslut om att delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram för läkare med examen från tredje land. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Den omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT). Tidigt i utbildningen görs en individuell studieplanering. Syftet är att utbildningen ska bygga på dina tidigare kunskaper samtidigt som dina kompletteringsbehov tillgodoses. Utbildningen utgörs till hälften av teoretiska studier och till hälften av verksamhetsförlagd utbildning, där du tränas i praktiskt läkararbete. Till din anmälan ska du bifoga blanketten ”Meritförteckning”. Blanketten samt mer information om utbildningen och anmälan hittar du under ki.se/legitimation.

56

n

1 ÅR

STUDIEFAKTA Studieort Huddinge Undervisningsspråk Svenska Särskild behörighet Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare (TULE) samt kunskaper i svenska motsvarande Svenska B med lägst betyget Godkänd. Urval Urval till utbildningen sker i två steg. 1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet 2. Intervju HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-91900


60 HP

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningen innehåller en stor del klinisk färdighetsträning inom både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård kompletterad med teoretisk undervisning i ämnesspecifika odontologiska och medicinska moment. Till din anmälan ska du bifoga blanketten ”Meritförteckning”. Blanketten samt mer information om utbildningen och anmälan hittar du under ki.se/legitimation.

n

1 ÅR

STUDIEFAKTA

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Studieort Huddinge Undervisningsspråk Svenska Särskild behörighet Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet, samt kunskaper i svenska motsvarande Svenska B med lägst betyget Godkänd. Urval Urval till utbildningen sker i två steg. 1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet 2. Intervju HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-91800

57


58


FORTSÄTTNINGSPROGRAM Dessa program kräver tidigare högskolestudier. Alla utbildningar leder till examen.

59


BARNMORSKEPROGRAMMET 90 HP

n

1,5 ÅR

n

STARTAR HÖST OCH VÅR

STUDIEFAKTA Examen Barnmorskeexamen Studieort Solna Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2012 Studiestart v. 35 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 32 Anmälningskod KI-51000 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 32 Anmälningskod KI-52000 Sista anmälningsdag 15 oktober

Barnmorskans yrke är självständigt och omväxlande. Inriktningen på arbetet är hälsofrämjande och förebyggande. Som barnmorska bistår och stödjer du kvinnor och deras partner i samband med barnafödande och familjebildning, samt medverkar i gynekologisk hälso- och sjukvård. Barnmorskeprogrammet omfattar tre terminer och integrerar teoretisk och klinisk kunskap. Cirka hälften av studietiden är klinisk utbildning inom kvinnosjukvård, preventivmedelsrådgivning, mödra- och förlossningsvård samt inom vård efter barnafödande. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker delvis under kvällar och nätter. Studierna innefattar samhälls- och beteendevetenskap, vårdvetenskap samt medicinsk vetenskap. Studentaktiverande pedagogik används och kompletteras med föreläsningar och färdighetsträning. Utbildningen belyser kvinnors och barns hälsa ur ett internationellt perspektiv och 60

möjlighet till utbytesstudier finns. Barnmorskors forskningsområde är relativt nytt och omfattar studier om tonårssexualitet, graviditet, förlossning, amning och eftervård, sexuell hälsa, aborter och preventivmedel. Efter utbildningen Barnmorskor kan arbeta på förlossningsavdelning och eftervård (BB), inom gynekologisk hälso- och sjukvård och dess specialmottagningar och med preventivmedelsrådgivning. De medverkar även genom sin speciella kunskap om kvinnors livsvillkor, hälsa och ohälsa i flera andra

verksamheter, exempelvis på ungdomsmottagningar, barnlöshetsmottagningar samt klimakteriemottagningar. Barnmorskor är mycket efterfrågade i internationellt arbete där de kan verka för hälsa hos kvinnor och barn i andra länder. Barnmorskor arbetar även som egna företagare. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


60 HP

n

1 ÅR

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Medicine kandidatexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Tandhygienistexamen om 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 25 Anmälningskod KI-21014 Sista anmälningsdag 16 april

FORTSÄTTNINGSPROGRAM

PÅBYGGNADSUTBILDNING I ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK

Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Under påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik får du både en praktisk och en ämnesmässig fördjupning inom ämnesområdet. Du fördjupar dig framför allt inom barn- och ungdomstandvård, tobaksavvänjning och äldres tandhälsa (gerodonti). Utbildningen har utgångspunkt i begreppet oral hälsa och ger fördjupade kunskaper om den orala miljön och den orala hälsan, med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi, gerodonti och allmänsjukdomar. Studierna bedrivs individuellt eller i grupp och består av auskultationer, föreläsningar, kliniskt arbete, projektarbeten och seminarier. Påbyggnadsutbildningen ger möjlighet till utvidgade kliniska studier med behandling av komplicerade patientfall. Utbildningen ger också fördjupade kunskaper i kommunikation och klinisk

träning när det gäller barn- och ungdomstandvård, liksom tillfällen till interprofessionell samverkan med andra yrkesgrupper. Det sistnämnda är en viktig del av tandhygienistens framtida roll i folkhälsoarbetet. Kunskaper i gerodonti och uppsökande verksamhet på sjukhus ingår i utbildningen. Utbildningen ger även fördjupade kunskaper i tobaksprevention och tobaksavvänjning samt i organisation och ledarskap inom hälso- och tandvården. Ett examensarbete ingår också i påbyggnadsutbildningen.

Efter utbildningen Tandhygienister arbetar inom offentlig vård (folktandvård) eller privat vård, som anställda eller som egna företagare. Några arbetar även med utbildning samt forskningsoch utvecklingsarbete. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att söka till magisterutbildning inom odontologisk profylaktik. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134. 61


PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET Inriktning: Kognitiv beteendeterapi

90 HP

n

3 ÅR (HALVFART )

n

STARTAR HÖST

STUDIEFAKTA Examen Psykoterapeutexamen och Medicine magisterexamen Studieort Stockholm Särskild behörighet - Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller - läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller - socionomexamen, eller - annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp. För sökande med annan motsvarande examen om 180 hp eller socionomexamen krävs dessutom grundläggande psykoterapeututbildning eller motsvarande. Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapeututbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapeututbildningen, eller på annat sätt, ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad bedömning av den sökandes samlade meriter. En särskild meritportföljsblankett ska bifogas. För mer information om urvalet, se ki.se/utbildning. HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid Antal platser 16 Anmälningskod KI-21015 Sista anmälningsdag 16 april

Psykiska problem kan ha olika orsaker, uttryck, konsekvenser och förlopp. När problemen allvarligt försämrar livskvalitet, hälsa, relationer och funktion är psykoterapi ett behandlingsalternativ. Psykoterapeuten utreder psykologiska problem samt planerar, genomför och utvärderar behandling av dessa. Exempel på problemområden är depression, ångest, missbruk och relationssvårigheter. Behandlingen kan ske enskilt, i par, familj och i grupp. I utbildningen ingår både teoretiska och kliniska moment. Den schemalagda undervisningen uppgår till två dagar per vecka. De teoretiska momenten sker i form av föreläsningar, problembaserat lärande och 62

fallseminarier. Patientarbetet sker på anvisade psykiatriska enheter och under handledning. Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 hp.

och i enskild verksamhet. Karolinska Institutets psykoterapeutprogram syftar speciellt till att ge kompetens för att verka inom offentligt finansierad psykiatri.

Efter utbildningen Studenten ska efter utbildningen självständigt kunna arbeta med individualpsykoterapi. Psykoterapeuter arbetar till exempel inom landstingens psykiatriska verksamheter, på vårdcentraler, inom rehabilitering

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


SPECIALISTSJUKSKテ傍ERSKEPROGRAM Dessa program krテ、ver tidigare hテカgskolestudier. Alla utbildningar leder till examen.

63


Specialistsjuksköterskeprogrammet AMBULANSSJUKVÅRD 60 HP

n

1,5 ÅR ( TREKVARTSFART )

n

DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Stockholm Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 75 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-51001 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 4 Studieform 75 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-52001 Sista anmälningsdag 15 oktober

Programmet förbereder för arbete inom ambulanssjukvård och leder till specialistsjuksköterskeexamen. Arbetet som ambulanssjuksköterska sker i skiftande miljöer utanför sjukhuset, vilket ställer stora krav på flexibilitet och självständighet. Arbetsplatser finns exempelvis inom landsting och privata ambulansföretag. Studierna i huvudområdet omvårdnad bygger på vetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap som karaktäriseras av självständig praktisk- och teoretisk kunskapsutveckling. Studierna ger dig specialistkompetens för att planera, leda och genomföra omvårdnads- och medicinska åtgärder med hänsyn till patientens behov i den prehospitala miljön. 64

Utbildningen sker med en studentaktiverande pedagogik baserad på aktuell forskning om lärande. Grunden för kunskapsutvecklingen utgörs av aktivt kunskapssökande med utgångspunkt från verklighetsanknutna situationer. Programmet är en distansutbildning i varierande studietakt. De kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) bedrivs som heltidsstudier och de teoretiska kurserna genomförs på halvfart. Det krävs att du har goda grundläggande datorkunskaper samt tillgång till dator med internetuppkoppling via bredband eller motsvarande. Antalet fysiska träffar på kurs-

orten är cirka två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Verksamhetsförlagd utbildning sker under två av utbildningens kurser. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan berörda parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


60 HP

n

1 ÅR

n

DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-51002 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-52002 Sista anmälningsdag 15 oktober

FORTSÄTTNINGSPROGRAM SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM

Specialistsjuksköterskeprogrammet ANESTESISJUKVÅRD

Som anestesisjuksköterska ingår du i teamet runt patienten där du bland annat ansvarar för att, i samråd med ansvarig anestesiolog, planera och genomföra anestesi i samband med kirurgiska procedurer och undersökningar. Studierna i perioperativ anestesiologisk omvårdnad betonar teknologisk, personcentrerad, evidensbaserad och säker vård med patientens välbefinnande i fokus. Anestesisjuksköterskans arbetsområde omfattar olika verksamheter som anestesiavdelningar, pre- och postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsavdelningar, akutmottagningar och prehospital vård. Programmet är en distansutbildning på heltid. I varje delkurs om 7,5 hp ingår

cirka 3–4 obligatoriska träffar på KI Campus Huddinge. I största möjliga mån förläggs dagarna sammanhängande. Studierna bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser. Den

kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.

65


Specialistsjuksköterskeprogrammet BARN OCH UNGDOM STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Solna Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år som sjuksköterska.

Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2012, Distansutbildning Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 35 Anmälningskod KI-51005 Sista anmälningsdag 16 april

HT 2012, Campusutbildning Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 35 Anmälningskod KI-51004 Sista anmälningsdag 16 april

VT 2013, Distansutbildning Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 35 Anmälningskod KI-52005 Sista anmälningsdag 15 oktober

Programmet förbereder för arbete inom barnsjukvård, barn- och skolhälsovård, barnhabilitering samt barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Som specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom har du bland annat ansvar för att alla beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa. Det är också viktigt att du kan få barnet att känna sig trygg i vårdsituationen. 60 HP, 1 år campusutbildning

Undervisningen bedrivs enligt ett problemorienterat arbetssätt och innehåller grupparbeten, föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning. Två till tre dagar per vecka består av schemalagd undervisning, därutöver arbetar du enskilt eller i grupp. Verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och skolhälsovård sker under termin 1 och inom barnsjukvård under termin 2. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

66

60 HP, 2 ÅR HALVFART DISTANSUTBILDNING

Programmet är en distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är begränsat till max 2 dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, nätdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur Verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och skolhälsovård sker under utbildningens andra kurs (termin 2) och

inom barnsjukvård i utbildningens tredje kurs (termin 3). Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2012, Campusutbildning Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 35 Anmälningskod KI-51007 Sista anmälningsdag 16 april

HT 2012, Distansutbildning Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 35 Anmälningskod KI-51008 Sista anmälningsdag 16 april

VT 2013, Campusutbildning Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 35 Anmälningskod KI-52007 Sista anmälningsdag 15 oktober

VT 2013, Distansutbildning Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 35 Anmälningskod KI-52008 Sista anmälningsdag 15 oktober

Programmet ger kompetens inom omvårdnad och folkhälsoarbete gällande barn, ungdomar, vuxna och äldre på hälso- och sjukvårdens första vårdnivå. Omvårdnaden inom distriktsvård innebär att möta individer och familjer i deras sociala miljö. Distriktssköterskor arbetar självständigt och kan ofta behöva göra komplexa bedömningar av patienters hälso- och sjukdomstillstånd. I arbetsuppgifterna ingår att främja hälsa i alla åldrar, förebygga sjukdomar samt att uppmärksamma och förebygga hälsorisker i närmiljö och i samhället. Distriktssköterskor arbetar till exempel inom barnhälsovård, skolhälsovård, mottagningsverksamhet och inom hemsjukvården, och har kompetens att självständigt förskriva förbrukningsartiklar och hjälpmedel. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom distriktssköterskans verksamhetsområden. Utbildningen kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

75 HP, 1,25 år campusutbildning

Undervisningen bedrivs enligt ett problemorienterat arbetssätt och innehåller grupparbeten, föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning. Två till tre dagar per vecka består av schemalagd undervisning, därutöver arbetar du enskilt eller i grupp.

75 HP, 2,5 år HALVFART DISTANSUTBILDNING

Programmet är en distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

FORTSÄTTNINGSPROGRAM SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM

Specialistsjuksköterskeprogrammet DISTRIKTSSKÖTERSKA

Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till max två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och läser kurslitteratur. Studiebesök under dagtid kan förekomma. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.

67


Specialistsjuksköterskeprogrammet INTENSIVVÅRD 60 HP

n

1 ÅR

n

DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-51009 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-52009 Sista anmälningsdag 15 oktober

Som intensivvårdssjuksköterska vårdar du, i nära samarbete med patientens närstående, patienter med svåra sjukdomstillstånd. Vården kännetecknas av hög teknologi och personcentrerad, evidensbaserad och säker vård. Starka kunskaps- och färdighetssamband finns med såväl anestesisjukvård som med kirurgiska och medicinska specialiteter. Intensivvårdssjuksköterskor arbetar till exempel på intensivvårdsavdelningar, intensivvårdsmottagningar, postoperativa avdelningar och akutmottagningar. Programmet är en distansutbildning på heltid. I varje delkurs om 7,5 hp ingår cirka 3–­4 obligatoriska träffar på KI Campus 68

Huddinge. I största möjliga mån förläggs dagarna sammanhängande. Studier bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser. Den

kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


60 HP

n

2 ÅR (HALVFART )

n

DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-51012 Sista anmälningsdag 16 april

Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

FORTSÄTTNINGSPROGRAM SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM

Specialistsjuksköterskeprogrammet KIRURGISK VÅRD

Programmet förbereder för arbete inom kirurgisk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet. Arbetsplatser finns främst på sjukhus, exempelvis inom landsting och hos privata vårdgivare med högspecialiserad vård. Studierna betonar humanistisk, personcentrerad och teknologisk omvårdnad och ger specialistkompetens för att planera, leda och genomföra omvårdnad samt medicinska åtgärder vid hotande svikt och svikt i vitala organ. Programmet är en distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med

internetuppkoppling. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till cirka 3–4 obligatoriska träffar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Under flera av utbildningens kurser ingår verksamhetsintegrerat lärande där verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök och fältstudier ingår. Den verksam-

hetsförlagda utbildningen kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.

69


Specialistsjuksköterskeprogrammet MEDICINSK VÅRD 60 HP

n

2 ÅR (HALVFART )

n

DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 25 Anmälningskod KI-51013 Sista anmälningsdag 16 april

Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

Programmet förbereder för arbete inom medicinsk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet. Arbetsplatser finns främst på sjukhus, exempelvis inom landsting och hos privata vårdgivare med högspecialiserad vård. Studierna betonar humanistisk, personcentrerad och teknologisk omvårdnad och ger specialistkompetens för att planera, leda och genomföra omvårdnad samt medicinska åtgärder vid hotande svikt och svikt i vitala organ. Programmet är en distansutbildning på deltid. Grundläggande datorkunskap krävs, samt tillgång till dator med inter70

netuppkoppling. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till cirka 3–4 obligatoriska träffar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Under flera av utbildningens kurser ingår verksamhetsintegrerat lärande där verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök och fältstudier ingår. Den verksamhetsförlagda utbildningen

kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


Inriktning: Avancerad cancervård Inriktning: Strålbehandling

60 HP

n

2 ÅR (HALVFART )

n

DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

VT 2013, Avancerad cancervård Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 30 Anmälningskod KI-52016 Sista anmälningsdag 15 oktober VT 2013, Strålbehandling Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 10 Anmälningskod KI-52015 Sista anmälningsdag 15 oktober

FORTSÄTTNINGSPROGRAM SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM

Specialistsjuksköterskeprogrammet ONKOLOGISK VÅRD

Programmet förbereder för arbete inom cancervård. Som specialistsjuksköterska inom onkologi ska du självständigt kunna utöva din profession i samband med vård och behandling av människor med cancersjukdom. Programmet har två inriktningar: avancerad cancervård respektive strålbehandling. Som specialistsjuksköterska med inriktning avancerad cancervård arbetar du till exempel inom verksamheter där patienter med cancersjukdom vårdas, som onkologiska mottagningar och behandlingsavdelningar för cytostatikabehandling, akutonkologiska vårdavdelningar, inom hemsjukvård och på hospiceavdelningar. Som specialistsjuksköterska med inriktning strålbehandling arbetar du på strålbehandlingsavdelningar.

Programmet är en distansutbildning på deltid som kräver att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Studiedagar förekommer på kursorten. Målsättningen är att studiedagarna i de teoretiska delarna av utbildningen inte ska överstiga två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, datorbaserade diskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.

71


Specialistsjuksköterskeprogrammet OPERATIONSSJUKVÅRD 60 HP

n

1 ÅR

n

DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 22 Anmälningskod KI-51011 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 4 Studieform 100 %, dagtid, distans Antal platser 22 Anmälningskod KI-52011 Sista anmälningsdag 15 oktober

Programmet förbereder för arbete som specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och perioperativ omvårdnad. Som operationssjuksköterska ingår du i det kirurgiska teamet kring patienten där du bedriver personcentrerad och evidensbaserad perioperativ omvårdnad inom en medicinskt högteknologisk och mångfacetterad verksamhet. I dina arbetsuppgifter som operationssjuksköterska ingår bland annat att samordna och leda arbetet i operationssalen, ansvara för hygien och aseptik, arbeta preventivt och hälsomedvetet samt att tillgodose patientens välbefinnande och säkerhet genom operationen. Vidare ingår information och undervisning samt vårdutveckling inom operationssjuksköterskans kompetensområde. Operationssjuksköterskors arbetsområde omfattar verksamhet inom olika kirurgiska 72

specialiteter med perioperativ omvårdnad för barn och vuxna vid planerad och akut kirurgi, samt vid traumakirurgi. Programmet är en distansutbildning på heltid. I varje delkurs om 7,5 hp ingår cirka 3–4 obligatoriska träffar på KI Campus Huddinge. I största möjliga mån förläggs dagarna sammanhängande. Studierna bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt

tillgång till dator med internetuppkoppling. Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


60 HP

n

2 ÅR (HALVFART )

n

DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

VT 2013 Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 20 Anmälningskod KI-52013 Sista anmälningsdag 15 oktober

Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

FORTSÄTTNINGSPROGRAM SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM

Specialistsjuksköterskeprogrammet PSYKIATRISK VÅRD

Programmet förbereder för arbete inom psykiatrisk vård och ger dig kunskap om förhållanden i samhället som påverkar människors psykiska hälsa. Som specialistsjuksköterska inom psykiatri tar du bland annat fram strategier för stöd och bemötande av människor med psykisk ohälsa, samt initierar och deltar i hälsofrämjande åtgärder. Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård arbetar till exempel inom specialistvård, primärvård, företagshälsovård, beroendevård eller inom kommunal vård och omsorg. Utbildningen bedrivs som distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av ut-

bildningen begränsade till max två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, nätdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Verksamhetsförlagd utbildning sker under en av utbildningens terminer. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter.

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.

73


Specialistsjuksköterskeprogrammet VÅRD AV ÄLDRE 60 HP

n

2 ÅR (HALVFART )

n

DISTANSUTBILDNING

STUDIEFAKTA Examen Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

VT 2013 Studiestart v. 4 Studieform 50 %, dagtid, distans Antal platser 20 Anmälningskod KI-52014 Sista anmälningsdag 15 oktober

Urval Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). I avsnittet Anmälningsinformation i denna katalog kan du läsa mer om hur urvalet går till och vad du behöver skicka in.

Programmet förbereder för arbete inom geriatrisk vård och lär dig göra självständiga bedömningar genom att analysera och värdera patienters vårdbehov. Bedömningarna görs utifrån evidensbaserad och säker vård med den äldre människans välbefinnande i fokus. Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre bedriver du professionell omvårdnad och behandling av den äldre människan i samarbete med anhöriga, samt utvecklar och bedriver hälsofrämjande och rehabiliterande arbete. Arbetsplatser är till exempel akutgeriatriska vårdavdelningar, i olika former av äldreboenden eller inom hemsjukvård för äldre. Utbildningen är en distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläg74

gande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till max två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Verksamhetsförlagd utbildning sker under flera av utbildningens kurser. Den

kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan inblandade parter. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM Dessa program kräver tidigare högskolestudier. Alla utbildningar leder till examen.

75


Magisterprogrammet i DIAGNOSTISK CYTOLOGI 60 HP

n

1 ÅR

STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 15 Anmälningskod KI-21009 Sista anmälningsdag 16 april

Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter skickas till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Telefon: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

Diagnostisk cytologi är ämnet för dig som är tekniskt och medicinskt intresserad och som vill arbeta med utredningar av sjukdomar där ändringar i cellernas utseende kan ge information om sjukdomens natur. Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi ger vidgad kunskap, förståelse och färdigheter för det praktiska arbetet vid bedömning av cellpreparat och histologiska preparat från biopsier inför en yrkesverksamhet som cytodiagnostiker. Mikroskopet är det viktigaste arbetsredskapet. Du granskar cellprover från patienter för att upptäcka sjukliga förändringar. Genom detta arbete bidrar du till att en cancersjukdom snabbt kan konstateras och att rätt behandling kan sättas in. Bedömningar av prover från den allmänna gynekologiska cellprovskontrollen förhindrar årligen många fall av livmoderhalscancer hos kvinnor. 76

Studierna omfattar såväl sjukdomsprocessen som specialkunskaper inom cytologisk utredning av organ och organsystem. Diagnostiska kriterier som är centrala för sådana undersökningar betonas. Utbildningen tar även upp cytodiagnostikers yrkesansvar och roll inom hälso- och sjukvårdssystemet och i samhället. Teori och tillämpning av de laboratoriemetoder som används inom ovanstående områden studeras. Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi är tvärvetenskapligt och innehåller både tekniska och medicinska ämnen.

Efter utbildningen Cytodiagnostiker arbetar främst vid sjukhusens cytologiska laboratorier och vid privata cytologiska laboratorier. Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


60 HP

n

1 ÅR

n

MASTER’S PROGRAMME IN GLOBAL HEALTH

STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska kurs B (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).Samtliga meriter skickas till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Telefon: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 30* Anmälningskod KI-21000 Sista anmälningsdag 16 april

*Platserna fördelas mellan nationella och internationella antagningsomgångar.

FORTSÄTTNINGSPROGRAM MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM

Magisterprogrammet i GLOBAL HÄLSA

Magisterprogrammet i global hälsa fokuserar på de globala utmaningarna inom folkhälsoområdet med fokus på resurssvaga miljöer. Det övergripande målet är att bidra till en minskning av den globala sjukdomsbördan. Global hälsa integrerar kunskap och erfarenheter från olika discipliner såsom folkhälsa, medicin, epidemiologi, hälsoekonomi, miljömedicin, beteendevetenskap och antropologi. Global hälsa erbjuder en plattform för forskning, utbildning och information kring de hälsoutmaningar som världens befolkning står inför. Programmets kurser behandlar olika delar inom global hälsa såsom human resources, reproduktiv hälsa och kata-

strofberedskap. Programmet avslutas med ett forskningsprojekt som redovisas i uppsatsform. Forskningsprojektet kan baseras i ett låg- eller medelinkomstland där Karolinska Institutet har samarbete. Efter utbildningen Efter utbildningen kan du arbeta världen över, i nationella eller internationella organisationer som arbetar med globala frågor i allmänhet och med den fattig-

domsrelaterade hälsan i synnerhet. Du har även möjlighet att gå vidare till forskarutbildning. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.

77


Magisterprogrammet i KLINISK OPTOMETRI 60 HP

n

1 ÅR

STUDIEFAKTA Examen Medicine magisterexamen Studieort Stockholm Särskild behörighet Optikerexamen om 180 hp samt legitimation som optiker med kontaktlinsbehörighet. Alternativt sjuksköterskeexamen om 180 hp, legitimation som sjuksköterska samt 60 hp påbyggnad inom ögonsjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 30 Anmälningskod KI-21010 Sista anmälningsdag 16 april

Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkesoch/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter skickas till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Telefon: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

Magisterprogrammet i klinisk optometri vänder sig till dig som är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård. Efter utbildningen kan du arbeta med diagnostik av ögonsjukdomar, avancerade optometriska och oftalmologiska undersökningsmetoder, undersökningar av barn och behandling av samsynsproblem. Utbildningen har en stark förankring i den kliniska verksamheten som syftar till att ge utökade kliniska färdigheter. Samtidigt ger den en fördjupning i områdena neurooftalmologi, okulär farmakologi, ögats sjukdomar, binokulärseende och barnoptometri. Kurserna inom dessa områden bygger på, och är en utökning av, kunskaper inhämtade under tidigare studier. Tillsammans med de utökade kliniska färdigheterna och den teoretiska kunskapen kan du efter utbildningen självständigt undersöka och diagnostisera ögats vävna78

der, ögats tryck och refraktiva status samt binokulära funktion med samma metoder som används inom specialistögonvården. Du blir med andra ord primärvårdens praktiker för hälsa inom ögat och synsystemet och kan erbjuda en mångsidig ögonvård.

att arbeta i andra europeiska länder där det ställs krav på formell utbildning och klinisk kompetens inom diagnostiska läkemedel och undersökningsmetoder (exempelvis i Storbritannien och Nederländerna). Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå.

Efter utbildningen Efter utbildningen kan du, förutom att arbeta i privat optometrisk klinik, också arbeta vid såväl privata som offentliga ögonmottagningar och ögonkliniker. Utbildningen gör det också möjligt för dig

Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


120 HP

n

2 ÅR

n

MASTER’S PROGRAMME IN BIOENTREPRENEURSHIP

STUDIEFAKTA Examen Medicine masterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, medicin, biomedicin, bioteknologi, biologi, kemi, teknik eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter skickas till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund, och ska ha inkommit senast 20 maj. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Telefon: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 30* Anmälningskod KI-21006 Sista anmälningsdag 16 april

*Platserna fördelas mellan nationella och internationella antagningsomgångar.

FORTSÄTTNINGSPROGRAM MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM

Masterprogrammet i BIOENTREPRENÖRSKAP

Masterprogrammet i bioentreprenörskap riktar sig till dig som vill arbeta med utveckling och ledning av projekt och företag inom livsvetenskaperna. Du har din bakgrund inom hälso- och sjukvård, medicin, naturvetenskap eller teknologi. Ämnet bioentreprenörskap är ett relativt nytt kunskapsområde. Det kopplar samman de biomedicinska, naturvetenskapliga och tekniska områdena med processer inom innovation och företagsekonomi. Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig en teori- och praktikbaserad grundkompetens inom företagsekonomi, entreprenörskap, affärsstrategier, marknad, immateriella rättigheter och patent, produktutveckling och affärsutveckling. De företagsekonomiska kurserna ges i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Programmet fokuserar på strategiska och

operativa frågor inom den biomedicinska industrin. Du får en djup inblick i de processer som är viktiga för att leda ett projekt eller ett företag framåt inom en mycket kunskapsintensiv bransch. En central del i utbildningen är praktikperioderna. De är förlagda till biomedicinska företag, myndigheter, patentbyråer, universitetsbaserade techtransferenheter eller riskkapitalbolag. Ett självständigt masterprojekt avslutar programmet. Efter utbildningen Som bioentreprenör kan du arbeta inom bioteknik-, läkemedels- eller medicintek-

nikföretag, i konsultbolag inom affärsutveckling, patent eller andra specialområden, inom riskkapital, inom myndigheter som sköter tidig finansiering eller inom biomedicinska industriorganisationer. Programmet ger även en bra grund för att för att gå vidare till studier på forskarnivå. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134. 79


Masterprogrammet i BIOMEDICIN 120 HP

n

2 ÅR

n

MASTER’S PROGRAMME IN BIOMEDICINE

STUDIEFAKTA HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 40* Anmälningskod KI-21001 Sista anmälningsdag 16 april

Examen Medicine masterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter skickas till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Telefon: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

*Platserna fördelas mellan nationella och internationella antagningsomgångar.

Det biomedicinska forskningsfältet är brett och expanderar ständigt. Masterprogrammet i biomedicin vänder sig till dig som vill arbeta med att ta fram ny avancerad kunskap för att förbättra människors hälsa. Masterprogrammet i biomedicin ger en grund för självständigt arbete med att forska fram och använda ny kunskap inom det molekylärmedicinska området. Programmet är inriktat på förståelse av sjukdomsmekanismer med fokus på de stora folksjukdomarna, i syfte att utveckla framtida diagnos- och behandlingsmetoder. Karolinska Institutet är ett av världens ledande universitet inom det biomedicinska fältet. Som student på det forskningsinriktade masterprogrammet i biomedicin 80

har du stor nytta av detta, då utbildningen bedrivs i nära samverkan med Karolinska Institutets framstående forskningsmiljöer. Utbildningen fokuserar på basalbiologisk kunskap och hur den används för att driva den medicinska utvecklingen framåt. Den första delen av programmet erbjuder en gemensam avancerad biomedicinsk bas. Därefter kan du med valbara kurser och självständiga projektarbeten fördjupa och profilera dig inom något av Karolinska Institutets programområden för forskning.

Efter utbildningen Utbildningen ger bra möjligheter till fortsatta studier på forskarnivå eller arbete inom akademisk forskning eller läkemedelsindustri i Sverige och utomlands. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


Inriktning: Folkhälsoepidemiologi / Public Health Epidemiology Inriktning: Hälsoekonomi, policy och management / Health Economics, policy and management

120 HP

n

2 ÅR

n

MASTER’S PROGRAMME IN PUBLIC HEALTH SCIENCES

STUDIEFAKTA Examen Medicine masterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter skickas till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Telefon: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

Folkhälsovetenskap handlar om att främja hälsa och livskvalitet, förebygga sjukdom samt att förbättra hälsosystem. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv. Inriktning folkhälsoepidemiologi

Utbildningen ger kunskaper i epidemiologiska och biostatistiska metoder, i insamling och hantering av data samt i metoder för utvärdering av folkhälsoinsatser. Tonvikten ligger på tillämpad epidemiologi, för att utveckla dina färdigheter i att beskriva, analysera och reflektera över olika typer av folkhälsoproblem samt i att kritiskt granska epidemiologiska studier.

Inriktning hälsoekonomi, policy och management Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för analys av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån ett organisations-, lednings- respektive beslutsfattarperspektiv. Du får fördjupade kunskaper inom området och en bättre teoretisk och begreppsmässig förståelse för hälso- och sjukvårdens funktion.

HT 2012, Folkhälsoepidemiologi Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 20* Anmälningskod KI-21004 Sista anmälningsdag 16 april HT 2012, Hälsoekonomi, policy och management Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 20* Anmälningskod KI-21005 Sista anmälningsdag 16 april

FORTSÄTTNINGSPROGRAM MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM

Masterprogrammet i FOLKHÄLSOVETENSKAP

*Platserna fördelas mellan nationella och internationella antagningsomgångar.

Efter utbildningen Efter examen är du väl förberedd att arbeta inom en rad olika områden inom privat eller offentlig verksamhet, nationellt eller internationellt. Programmet ger även en bra grund för att för att gå vidare till studier på forskarnivå. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134. 81


Masterprogrammet i HÄLSOINFORMATIK 120 HP

n

2 ÅR

n

MASTER’S PROGRAMME IN HEALTH INFORMATICS

STUDIEFAKTA Examen Masterexamen ufärdas gemensamt av Stockholms universitet och Karolinska Institutet Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter skickas till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Telefon: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 40* Anmälningskod KI-21003 Sista anmälningsdag 16 april

*Platserna fördelas mellan nationella och internationella antagningsomgångar.

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg. Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering. Hälsoinformatiker kan ha sin grundutbildning inom antingen vård, medicin eller teknik. Under den första terminen läser studenter med teknisk bakgrund kurser i grundläggande medicinsk vetenskap och i vårdens organisation och ledning, medan studenter med vårdbakgrund läser grundläggande data och systemvetenskap. Terminen avslutas med en kurs om hälsooch sjukvårdens informationssystem. Den andra terminen studeras hälsoinformatiska metoder för verksamhetsanalys och kravhantering, standardisering inom hälsoinformatik, utvärdering och kliniskt beslutsstöd. Hälsoinformatiska case avhandlas i en seminarieserie 82

och terminen avslutas med ett projektarbete. Den tredje terminen ger kurser inom modellering och simulering, samt en möjlighet till fördjupning genom ett block av valbara kurser. Dessa kan studeras vid antingen Karolinska Institutet, Stockholms universitet eller vid något av de utländska universitet som programmet samarbetar med. Den fjärde och sista terminen utgörs av ett examensarbete. Programmet ges gemensamt av Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Efter utbildningen IT-projekt inom vård och omsorg kräver personer med en förståelse för vårdens behov och teknikens möjligheter och begränsningar.

Hälsoinformatikerns unika tvärvetenskapliga kompetens gör dem lämpade att axla en samordnande och överbryggande roll mellan dessa områden. Många hälsoinformatiker verkar som projektledare. Andra yrkesroller är IT-ledare, klinisk informatiker, applikationsexpert, kravanalytiker, systemspecialist, systemutvecklare, interaktionsdesigner, utvärderare och forskare. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


120 HP

n

2 ÅR (HELFART )

n

ELLER 4 ÅR (HALVFART )

Etappavgång Magisterexamen 60 hp, 1 år (helfart) eller 2 år (halvfart) STUDIEFAKTA

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 20 Anmälningskod KI-21011 Sista anmälningsdag 16 april

Examen Medicine magisterexamen, medicine masterexamen Studieort Huddinge Särskild behörighet Kandidatexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård eller idrottslärarexamen om minst 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 50 %, dagtid Antal platser 60 Anmälningskod KI-21012 Sista anmälningsdag 16 april

Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter skickas till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Telefon: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

FORTSÄTTNINGSPROGRAM MAGISTER- OCH MASTERPROGRAM

Masterprogrammet i KLINISK MEDICINSK VETENSKAP

Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap vänder sig till dig som är verksam inom hälso- och sjukvård. Utbildningen är tvärprofessionell och ger en vetenskaplig och ämnesmässig fördjupning inom såväl ditt eget som andra professioners kunskapsområden. Den första delen av programmet innehåller vetenskapliga metodkurser och specifika kurser, där du genomgående utgår ifrån ditt kunskapsområde. Den avslutas med ett examensarbete och de som beslutar sig för att göra en etappavgång kan då ansöka om att ta ut en magisterexamen. Den andra delen innehåller till större del kurser inriktade på det kommande examensarbetet, men också specifika teoretiska kurser. Dessa har koppling till Karolinska Institutets programområden för forskning inom cancer, cirkula-

tion och respiration, endokrinologi och metabolism, infektion, inflammation och immunologi, neurovetenskap, vävnad och rörelse, folkhälsa och internationell hälsa, reproduktion och utveckling. Programmet avslutas med ytterligare ett examensarbete. I utbildningen ingår både obligatoriska och valbara kurser. Det finns ett urval av valbara kurser inom bland annat barns och ungdomars hälsa, äldres hälsa och rehabilitering, aktivitetsvetenskap, klinisk nutrition, omvårdnadsvetenskap, rörelsevetenskap och socialt arbete.

Efter utbildningen Programmet ger dig möjlighet att arbeta såväl nationellt som internationellt med undervisning, vårdutveckling och kvalitetssäkringsarbete. Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134. 83


Masterprogrammet i TOXIKOLOGI 120 HP

n

2 ÅR

n

MASTER’S PROGRAMME IN TOXICOLOGY

STUDIEFAKTA Examen Medicine masterexamen Studieort Solna Undervisningsspråk Engelska Särskild behörighet Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, biologi, cell- och molekylärbiologi, farmaci, kemi, medicin eller bioteknik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter skickas till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor. Telefon: 08-524 862 50 (mån–fre 9.30–11.30).

HT 2012 Studiestart v. 36 Studieform 100 %, dagtid Antal platser 20 Anmälningskod KI-21008 Sista anmälningsdag 16 april

*Platserna fördelas mellan nationella och internationella antagningsomgångar.

Masterprogrammet i toxikologi ger dig fördjupade kunskaper i det breda och tvärvetenskapliga toxikologiska området. Det ger dig även en solid plattform för vidare studier i toxikologi, eller för arbete relaterat till risk- och säkerhetsbedömning inom myndigheter eller företag. Masterprogrammet i toxikologi ges sedan 1976 vartannat år och var ett av de första utbildningsprogrammen i toxikologi i världen. Programmet, som fortfarande är unikt med sin tvååriga sammanhållna inriktning mot toxikologi och hälsorisker, ges vid Institutet för miljömedicin (IMM), Sveriges största centrum för utbildning i toxikologi och hälsoriskbedömning. Programmet bygger på den nära kopplingen till högkvalitativ forskning och riskbedömning vid IMM, och samarbetar med AstraZeneca, nationella myndigheter som Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket, med Giftinforma84

tionscentralen, liksom med forskare vid andra institutioner, inom och utanför KI. Programmet omfattar toxikologiska principer, toxikokinetik, organtoxikologi, biokemiska och molekylära metoder inom toxikologin, mekanismer för toxicitet, försöksdjursvetenskap, histopatologi, toxicitetstestning, statistik, epidemiologi och hälsoriskbedömning. Den första delen av programmet ger dig en bred, avancerad grund inom toxikologin. Därefter kan du fördjupa dig inom experimentell forskning eller risk/säkerhetsbedömning genom ett längre projektarbete.

Efter utbildningen Programmet ger en stabil grund för vidare arbete inom toxikologi som risk- och säkerhetsbedömare vid myndighet eller företag, i Sverige eller utomlands. Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå. Anmälan Anmäl dig på antagning.se. Handlingar som du vill åberopa för behörighet och urval ska du skicka in i samband med din anmälan. Mer information om anmälan hittar du på s. 134.


NYBÖRJARKURSER Här hittar du fristående kurser som inte kräver tidigare högskolestudier. Kurser som tillkommit efter december 2011 finns på ki.se/utbildningskatalog.

85


Farmakologi 15 hp Kursen förmedlar kunskaper om läkemedel och deras inverkan på organismen. Kursen vänder sig till dig som inte är medicinare men som kan förväntas få stor nytta av dessa kunskaper inom övrig sjukvård, inom läkemedelsindustrin eller inom forskningen. Nivå Grundnivå Huvudområde Medicin Studieort Solna Särskild behörighet Områdesbehörighet 13: Bi B, Fy B, Ke B, Ma D med lägst betyget Godkänd. Alternativt kursen Människans fysiologi, 30 hp. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). VT 2013 Studiestart v. 14 2013-v. 23 2013 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-32000 Sista anmälningsdag 15 oktober

Fysiologi – en introduktion 7,5 hp Kursen ger dig en introduktion till människokroppens funktioner. Genom föreläsningar och problembaserade övningar får du en översikt av människokroppens anatomi och fysiologi. Kursen innehåller delar såsom cellen och arvet, anatomi, nervsystemet, sinnesorganen, hormonsystemet, hjärtat och cirkulationen, andningen, njurarna, mag-tarmkanalen, rörelseapparaten, fortplantning och försvarsmekanismer.

86

Nivå Grundnivå Huvudområde Medicin Studieort Solna Särskild behörighet Endast grundläggande behörighet. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 25 %, kvällstid Anmälningskod KI-32001 Sista anmälningsdag 15 oktober

Fysisk aktivitet och hälsa för alla åldrar 7,5 hp Kursens syfte är att öka förståelsen för hur viktig fysisk aktivitet är för bibehållandet av hälsa. Grundläggande fysiologi följs av olika temaområden inom fysisk aktivitet och hälsa såsom: barn och träning, graviditet, äldre, inaktivitet, kvinnor, effekter av elitträning, övervikt, muskeltrötthet, infektioner samt träning i sjukdomsförebyggande syfte. Kursen vänder sig till exempel till dig som är beslutsfattare inom offentlig och privat sektor, lärare, idrottslärare, naturvetare eller journalist. Nivå Grundnivå Huvudområde Medicin Studieort Solna Särskild behörighet Endast grundläggande behörighet. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna).

HT 2012 Studiestart v. 43 2012-v. 52 2012 Studieform 50 %, kvällstid Anmälningskod KI-31000 Sista anmälningsdag 16 april

Hälsopsykologi – teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende 7,5 hp Hälsopsykologi är ett relativt nytt och snabbt växande forsknings- och tillämpningsområde med kopplingar till bland annat psykologi, medicin och vårdvetenskap. Ämnet är relevant för i stort sett allt som har med hälsa och sjukdom att göra. Inom hälsopsykologin beskrivs det hur psykologiska, sociala och kulturella faktorer liksom beteendefaktorer hänger samman med hälsa och sjukdom. Kursen ger en introduktion till ämnet. I synnerhet studeras teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende och beteendeförändring. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Psykologi Studieort Ortsoberoende Särskild behörighet Endast grundläggande behörighet. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). HT 2012 Studiestart v. 46 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, undervisning på olika tider, distans Anmälningskod KI-31001 Sista anmälningsdag 16 april


Kvälls- och veckopress fylls ständigt av larmrapporter om vår kost och av bantnings- och motionstips, där dramatiska effekter utlovas på kort tid. Kursens syfte är att ge dig kunskaper kring kost och fysisk aktivitet, byggda på en vetenskaplig grund, så att du kan slå hål på myter och genomskåda ovetenskapliga råd inom området. Kursen vänder sig till personer inom hälso- och sjukvården, näringslivet, politiken eller inom media, men även till studenter i högskoleutbildning. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Endast grundläggande behörighet. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 25 %, kvällstid Anmälningskod KI-32002 Sista anmälningsdag 15 oktober

Människans fysiologi 30 hp Kursen syftar till att ge dig en god förståelse för hur kroppens vävnader och organ normalt fungerar och samverkar. Kunskaperna kan användas inom exempelvis vidareutbildning, forskning, sjukvård och näringsliv. Kursen är även mycket lämplig för dig som studerar molekylärbiologi, kemi, ska bli civilingenjör eller som läser

annan utbildning där kunskaper om kroppens biologi är användbara, men också för dig som går forskarutbildning inom biomedicin men saknar medicinsk bakgrund. Nivå Grundnivå Huvudområde Medicin Studieort Solna Särskild behörighet Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B, Sh A med lägst betyget Godkänd. Alternativt kursen Fysiologi – en introduktion 7,5 hp. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-31002 Sista anmälningsdag 16 april

Människans gener 7,5 hp I dagens samhälle talas det ofta om gener i samband med sjukdomar, genmodifierad mat och klonade djur. Den här kursen avser att ge dig en grundläggande förståelse för cellbiologi, genetik och metoder för genanalys. Detta kombineras med översiktlig kunskap inom ett flertal områden såsom kriminalteknik, faderskapsmål, genetiska sjukdomar och riskanalys utifrån gener, idrottsprestationer och gener, släktforskning och människans ursprung. Vidare berörs etik och frågor om vem som äger våra gener. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge

Särskild behörighet Endast grundläggande behörighet. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, kvällstid Anmälningskod KI-31003 Sista anmälningsdag 16 april

NYBÖRJARKURSER

Kost och fysisk aktivitet som medicin 7,5 hp

Mätning av kroppens funktioner vid hälsa och ohälsa 7,5 hp Kursen vänder sig till dig som vill ha en översiktlig kunskap om människokroppens funktioner och hur de kan mätas i den friska och sjuka människan. Kursen innehåller ämnen såsom cirkulation, andning, rörelseapparaten, nervsystemet, hormonsystemet, njurarna, mag-tarmkanalen och försvarsmekanismer, samt ger en introduktion till hur dessa funktioner kan mätas. Dessutom tas vanliga sjukdomar i de olika systemen upp. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Endast grundläggande behörighet. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, kvällstid Anmälningskod KI-31004 Sista anmälningsdag 16 april 87


Statistiska Metoder med R 7,5 hp

Stress och stressrelaterade sjukdomar 7,5 hp

Behöver du kunna utföra och tolka statistiska analyser? Den här distanskursen ger dig praktiska färdigheter och en teoretisk bakgrund inom området. Vi går igenom statistikens grunder, och all teori kopplas till praktiska övningar med statistikverktyget R. Eftersom R är ett så kallat open source-verktyg så kan du använda dina kunskaper på vilken arbetsplats som helst. Ledande forskare inom fält som livsvetenskaper, ekonometri och teknologi bidrar med paket till R, vilket gör att R ofta ligger före dyra kommersiella alternativ. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper om stress och stressrelaterade sjukdomar. Kursen behandlar begreppet stress, stressens fysiologi och psykologi, stressutlösta psykiska problem och sjukdomar, stressrelaterade kroppsliga sjukdomar samt stressprevention och stresshantering på individ- och arbetslivsnivå. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Ortsoberoende Särskild behörighet Endast grundläggande behörighet. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 45 2012 Studieform 50 %, undervisning på olika tider, distans Anmälningskod KI-31005 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 13 2013 Studieform 50 %, undervisning på olika tider, distans Anmälningskod KI-32003 Sista anmälningsdag 15 oktober

88

Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Endast grundläggande behörighet. Urval Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 45 2012 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-31006 Sista anmälningsdag 16 april


FORTSÄTTNINGSKURSER >> Kurser för komplettering till kandidatexamen Dessa kurser vänder sig till dig som har en äldre yrkesutbildning och vill komplettera till en kandidatexamen.

89


Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är arbetsterapeut med en äldre arbetsterapeututbildning en möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Under denna kurs planeras och genomförs ett självständigt examensarbete i huvudområdet arbetsterapi under handledning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

90

Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är sjuksköterska med en äldre sjuksköterskeutbildning en möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Under denna kurs planeras och genomförs ett självständigt examensarbete i huvudområdet omvårdnad under handledning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Grundnivå Huvudområde Arbetsterapi Studieort Huddinge Särskild behörighet 165 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad arbetsterapeututbildning. Minst 75 hp ska vara inom huvudområdet arbetsterapi varav 15 hp teori och metod på progressionsnivå G2. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Förtur ges för sökande som VT 2012 genomgått/genomgår kursen Vetenskaplig teori och metod i arbetsterapi. Resterande sökande meritvärderas genom antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte).

Nivå Grundnivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Huddinge Särskild behörighet 165 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Minst 75 hp ska vara inom huvudområdet omvårdnad varav 15 hp teori och metod på progressionsnivå G2. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Förtur för sökande som terminen innan kursstart genomgått/genomgår kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad. Resterande sökande meritvärderas genom antal verksamma år som legitimerad sjuksköterska i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte).

HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61011 Sista anmälningsdag 16 april

HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61012 Sista anmälningsdag 16 april

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62008 Sista anmälningsdag 15 oktober

Examensarbete för kandidatexamen i sjukgymnastik 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är sjukgymnast med en äldre sjukgymnastexamen en möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Under denna kurs genomförs ett självständigt examensarbete i huvudområdet sjukgymnastik under handledning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Sjukgymnastik Studieort Huddinge Särskild behörighet 165 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjukgymnastutbildning. Minst 75 hp ska vara inom huvudområdet sjukgymnastik varav 15 hp teori och metod på progressionsnivå G2. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Förtur för sökande som terminen innan kursstart genomgått/genomgår kursen Vetenskaplig teori och metod i sjukgymnastik. Resterande sökande meritvärderas genom antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte).


VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62009 Sista anmälningsdag 15 oktober

VETenskaplig teori och metod i arbetsterapi 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är arbetsterapeut med en äldre utbildning möjlighet att komplettera din utbildning. Kursen är en förberedelse inför det examensarbete som ingår i en kandidatexamen. Under kursen ska du tillägna dig grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik och utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Dessutom ska du kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Examensarbete för kandidatexamen kommer att erbjudas HT 2013. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Arbetsterapi Studieort Huddinge Särskild behörighet 150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad arbetsterapeututbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Urval Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62037 Sista anmälningsdag 15 oktober

Vetenskaplig teori och metod i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är biomedicinsk analytiker med en äldre utbildning möjlighet att komplettera din utbildning. Kursen är en förberedelse inför det examensarbete som ingår i en kandidatexamen. Under kursen ska du tillägna dig grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik och utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Dessutom ska du kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Examensarbete för kandidatexamen kommer att erbjudas HT 2013. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet 150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad biomedicinsk analytikerutbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska

och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62038 Sista anmälningsdag 15 oktober

Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är sjuksköterska med en äldre utbildning möjlighet att komplettera din utbildning. Kursen är en förberedelse inför det examensarbete som ingår i en kandidatexamen. Under kursen ska du tillägna dig grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik och utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Dessutom ska du kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Examensarbete för kandidatexamen kommer även att erbjudas HT 2013. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

FORTSÄTTNINGSKURSER KOMPLETTERING TILL KANDIDATEXAMEN

HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61013 Sista anmälningsdag 16 april

Nivå Grundnivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Huddinge Särskild behörighet 150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). 91


Urval Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61055 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62039 Sista anmälningsdag 15 oktober

Vetenskaplig teori och metod i sjukgymnastik 15 hp Kursen syftar till att ge dig som är sjukgymnast med en äldre utbildning möjlighet att komplettera din utbildning. Kursen är en förberedelse inför det examensarbete som ingår i en kandidatexamen. Under kursen ska du tillägna dig grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik och utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Dessutom ska du kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Sjukgymnastik Studieort Huddinge Särskild behörighet 150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjukgymnastutbildning. Dessutom 92

krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61056 Sista anmälningsdag 16 april


FORTSÄTTNINGSKURSER >> Kurser för magister- och masterexamen >> Övriga kurser Dessa kurser kräver tidigare högskolestudier. Kurser som tillkommit efter december 2011 finns på ki.se/utbildningskatalog.

93


Inom följande huvudområden kan magister- eller masterexamen utfärdas efter uppfyllda kursfordringar. Se respektive examensarbete för de krav som gäller för just den examen.

HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61008 Sista anmälningsdag 16 april

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 03 2014 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62010 Sista anmälningsdag 15 oktober

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 30 hp

Kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin 7,5 hp

Biosäkerhet och hållbar utveckling på laboratoriet 7,5 hp Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i biosäkerhet och hållbar utveckling. Kursen kan vara en del i en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen får du utveckla dina kunskaper om säker hantering av mikroorganismer och toxiner (biosäkerhet) och hur laboratorieverksamhet generellt kan bedrivas ur ett långsiktigt hållbart perspektiv, främst avseende att värna om klimat och miljö (hållbar utveckling). Nivå Avancerad nivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

94

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi eller motsvarande. Utöver detta krävs avslutade kurser omfattande 30 hp varav minst 15 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i kvalitetssäkring. Kursen kan vara en del i en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen får du kunskaper om kvalitetsförbättrande åtgärder samt validering av metoder inom framför allt klinisk laboratorieverksamhet. Du får verktygen för att tillämpa statistiska metoder och kunna medverka i planering och analys av experimentella försök i syfte att höja kvaliteten och minska kostnader. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61027 Sista anmälningsdag 16 april


Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig inom laboratoriemedicin. Kursen kan vara en del i en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen får du kunskaper om det laboratoriemedicinska områdets funktion i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Du får fördjupa dina kunskaper inom några moderna laboratoriemetodiker och dess tillämpningar samt får en koppling till aktuell forskning och utveckling inom området. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61028 Sista anmälningsdag 16 april

Projektledning inom laboratoriemedicin 7,5 hp Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i projektledning inom laboratoriemedicin. Kursen kan vara en del i en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen får du kunskaper om ledarskap och projektledning inom det laboratoriemedicinska området (inklusive klinisk fysiologi). Du utvecklar din förståelse för och förmåga att leda olika typer av utvecklings- och förändringsprojekt inom framför allt klinisk verksamhet. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61045 Sista anmälningsdag 16 april

LOGOPEDI Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5 hp Kursdeltagarens kliniska erfarenhet och nuvarande praktiska verksamhet ligger till grund för formulering av frågeställning kring logopediskt och/eller audiologiskt bedömnings- och behandlingsarbete. Kritisk granskning av befintlig evidens sammanställs och resultatet omsätts i förslag till tillämpning kliniskt/praktiskt inklusive dokumentation och rapportering. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Logopedi/audiologi Studieort Huddinge Särskild behörighet Audionomexamen om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i audiologi, eller logopedexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

FORTSÄTTNINGSKURSER FÖR MAGISTER- OCH MASTEREXAMEN

Laboratoriemedicin 7,5 hp

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-62007 Sista anmälningsdag 15 oktober

95


Examensarbete för masterexamen i logopedi 30 hp Under kursens gång ska du, med konsultativ handledning, genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla steg i forskningsprocessen. Den genomförda studien ska leda till ett manus som skrivs på engelska. Manuset ska i omfattning och kvalitet motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det logopediska verksamhetsfältet. Dessutom ska du författa en projektansökan med den egna studiens resultat som utgångspunkt. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Logopedi Studieort Huddinge Särskild behörighet Logopedexamen om minst 180 hp. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser inom huvudområdet logopedi på avancerad nivå samt 60 hp i avslutade kurser varav 30 hp på avancerad nivå inklusive vetenskaplig teori och metod 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2014 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61016 Sista anmälningsdag 16 april

96

MEDICAL MANAGEMENT Examensarbete för magisterexamen i medical management 15 hp Kursen vänder sig till dig som tidigare läst kurser motsvarande Ledarskap och organisationsutveckling 2 och som bara saknar examensarbetet för att kunna ta ut en magisterexamen med huvudområdet medical management. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Medical Management Studieort Solna Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälsooch sjukvård, tandvård eller social omsorg. Därtill krävs det 30 hp i avslutade kurser på avancerad nivå varav minst 15 hp inom huvudområdet medical management, samt ytterligare 15 hp varav 7,5 hp i vetenskaplig teori och metod. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62011 Sista anmälningsdag 15 oktober

Ledarskap och organisationsutveckling 1 30 hp Den här kursen är till för dig som vill förstå din egen och andras roller i organisationssammanhang. Du lär dig utveckla din kompetens och identitet som chef/ledare. Kursen belyser och granskar organisationers uppbyggnad och deras förhållande till omvärlden utifrån teorier inom ämnesområdet. Ledarskap och organisation inom vård och omsorg behandlas ur ett utvecklings- och förändringsperspektiv. Kursen vänder sig till dig som har eller planerar att ha chefs- eller arbetsledarfunktion inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Medical Management Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden (styrks med tjänstgöringsintyg). Alternativt examen om minst 180 hp samt minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61029 Sista anmälningsdag 16 april


Kursen vänder sig till dig som har gått kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 och som vill fördjupa dig ytterligare inom medical management. Utöver ett examensarbete för magisterexamen ger kursen dig en ämnesfördjupning genom ökad tyngdpunkt på teorianknytning. Kursen ger dig också ökad kunskap om organisationers dynamiska processer och personlig ledarutveckling. Kursens moment 1, Ledarskap, är gemensamt med moment 1 på kursen Ledarskap och organisationsutveckling – fördjupning. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Medical Management Studieort Solna Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61030 Sista anmälningsdag 16 april

Ledarskap och organisationsutveckling – fördjupning 15 hp Det övergripande syftet med kursen är att deltagaren ska utveckla en ökad handlingsberedskap för ledarskap och organisationsutveckling. Grundkursens innehåll fördjupas här genom ökad tyngdpunkt på teorianknytning och ökad insikt i organisationers dynamiska processer samt personlig ledarutveckling. Kursens moment 1, Ledarskap, är gemensamt med moment 1 på kursen Ledarskap och organisationsutveckling 2 – magisterexamen i medical management. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Medical Management Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden (styrks med tjänstgöringsintyg). Alternativt examen om minst 180 hp samt minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Utöver detta krävs genomgången kurs i Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61031 Sista anmälningsdag 16 april

ODONTOLOGI Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30 hp Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Odontologisk profylaktik Studieort Huddinge Särskild behörighet Kandidatexamen i odontologisk profylaktik samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Därtill krävs ytterligare 15 hp i avslutade kurser. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

FORTSÄTTNINGSKURSER FÖR MAGISTER- OCH MASTEREXAMEN

Ledarskap och organisationsutveckling 2 – magisterexamen i medical management 30 hp

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 03 2014 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62012 Sista anmälningsdag 15 oktober

97


Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 30 hp

Examensarbete för masterexamen i odontologi 30 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 hp

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Tandteknik Studieort Huddinge Särskild behörighet Tandteknikerexamen om 180 hp samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Därtill krävs ytterligare 15 hp i avslutade kurser. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Odontologi Studieort Huddinge Särskild behörighet Tandläkarexamen om minst 180 hp. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser inom huvudområdet odontologi på avancerad nivå inklusive kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Utöver detta krävs 60 hp i avslutade kurser varav 30 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Denna kurs är första delen för dig som tänkt läsa till en magisterexamen i tandteknik eller odontologisk profylaktik, eller vill ta en masterexamen i odontologi. Kursen ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du kommer att få de kunskaper du behöver i vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete inom ditt huvudområde på avancerad nivå. Kursen tar även upp forskningsetiska frågeställningar och då den riktar sig till alla tre yrkeskategorierna syftar den också till att öka din kunskap om aktuell forskning inom odontologins olika delar. Beroende på din utbildningsbakgrund kan du behöva komplettera med ytterligare kurser innan du påbörjar examensarbetet (se respektive kurs).

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 03 2014 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62014 Sista anmälningsdag 15 oktober

98

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 03 2014 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62015 Sista anmälningsdag 15 oktober

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Odontologi Studieort Huddinge Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom odontologi, odontologisk profylaktik eller tandteknik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61057 Sista anmälningsdag 16 april


Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad 7,5 hp Barnhälsovårdens roll är av stor betydelse i samhället och nya och fördjupade kunskaper behövs för att möta barn och familjer. Kursen ger dig en ämnesfördjupning i omvårdnad inom barnhälsovård och goda kunskaper inom aktuell forskning och förbättringskunskap, för att du ska kunna möta de hälsoproblem som är vanligt förekommande inom dagens barnhälsovård. Kursen vänder sig till dig som är färdig specialistsjuksköterska men även till dig som har arbetat några år inom barnsjukvård. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt en slutförd eller pågående specialistutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktssköterska alternativt två års yrkeserfarenhet inom barnsjukvård (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 45 2012 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61004 Sista anmälningsdag 16 april

Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15 hp

Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 1 15 hp

Kursen syftar till att ge dig som specialistsjuksköterska en möjlighet att komplettera din utbildning till en magisterexamen. Du ska genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete i omvårdnad.

Kursen har fokus på diagnostik, omvårdnad och behandling av astma och allergisjukdomar hos barn och vuxna. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha goda teoretiska och praktiska kunskaper inom astma och allergisjukdomars förekomst och möjligheter till prevention, spirometriundersökningar, pricktest, dokumentation, behandling av astma och allergisjukdom, patientutbildning och rökavvänjning. Praktiska övningar, föreläsningar och falldiskussioner utgör viktiga moment i kursen.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Huddinge Särskild behörighet Sjuksköterskeexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Därtill krävs 15 hp i avslutade kurser inom huvudområdet omvårdnad på avancerad nivå samt 30 hp i avslutade kurser varav 7,5 hp i vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå samt ytterligare minst 7,5 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61014 Sista anmälningsdag 16 april

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

FORTSÄTTNINGSKURSER FÖR MAGISTER- OCH MASTEREXAMEN

OMVÅRDNAD

HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61039 Sista anmälningsdag 16 april

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62013 Sista anmälningsdag 15 oktober

99


Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 2 15 hp

Omvårdnad vid kronisk obstruktiv lungsjukdom – KOL 7,5 hp

Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ämnesområdet astma och allergisjukdomar. Fokus ligger på diagnostik, omvårdnad och behandling av patienter med astma och allergisjukdom. Troligen arbetar du idag som astma-, allergi- eller KOL-sjuksköterska och vill vidareutveckla både dig själv och vården av patienter med dessa sjukdomar. Stor vikt kommer att läggas på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap.

Syftet med denna kurs är att ge dig fördjupade kunskaper inom omvårdnad vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha goda teoretiska och praktiska kunskaper inom omvårdnad vid diagnostik och behandling av KOL. Praktiska övningar, föreläsningar och falldiskussioner utgör viktiga moment.

Akutsjukvård har en central roll inom pediatriken och nya och fördjupade kunskaper behövs för att möta barn, ungdomar och deras familjer i det akuta skedet. Kursen ger dig en ämnesfördjupning i omvårdnad inom pediatrisk akutsjukvård och goda kunskaper inom aktuell forskning och förbättringskunskap, vilket krävs för dagens akutsjukvård. Kursen vänder sig till dig som är färdig specialistsjuksköterska men även till dig som har arbetat några år inom barnsjukvård. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt kursen Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 1, 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61040 Sista anmälningsdag 16 april

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-62028 Sista anmälningsdag 15 oktober

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Omvårdnad Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Förtur ges till sökande som har slutförd specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom alternativt 2 års yrkeserfarenhet från barnsjukvård. Resterande sökande rangordnas efter antal högskolepoäng (30-285 hp). HT 2012 Studiestart v. 46 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61042 Sista anmälningsdag 16 april

100


Datortomografi 30 hp I modern radiologi är datortomografi en viktig diagnostisk metod med stor potential. Metoden kräver bred och djup kunskap som är en förutsättning för att generera optimala undersökningar. Ett syfte är därför att ge fördjupad förståelse för de fysikaliska och tekniska aspekterna. Ett annat syfte är att ge kunskaper om de sjukdomstillstånd som kan diagnostiseras och optimal undersökningmetodik. Ett tredje syfte är ha kännedom om framtida metoder och aktuellt kunskapsläge inom metoden. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Examensarbete för magisterexamen i radiografi 15 hp

Magnetisk resonanstomografi 30 hp

Under denna kurs ska du självständigt genomföra och redovisa ett examensarbete på avancerad nivå i huvudområdet radiografi. Radiografi är ett kliniskt förankrat kunskapsområde. Inom området genereras kunskaper om radiografiska undersökningsmetoder, dess utveckling och optimering. Kunskaper genereras även om strålning, dess berättigande och optimering av bildkvalitet. Examensarbetet inriktas mot olika delar av huvudområdet beroende på studentens förkunskaper.

I modern radiologi är magnetisk resonanstomografi en viktig diagnostisk metod med stor potential. Metoden kräver bred och djup kunskap som är en förutsättning för att generera optimala undersökningar. Ett syfte är därför att ge fördjupad förståelse för de fysikaliska och tekniska aspekterna. Ett annat syfte är att ge kunskaper om de sjukdomstillstånd som kan diagnostiseras och optimal undersökningsmetodik. Slutligen ger kursen dig kännedom om framtida metoder och aktuell kunskapsläge inom metoden. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Radiografi Studieort Huddinge Särskild behörighet Totalt minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Radiografi Studieort Huddinge Särskild behörighet Röntgensjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet radiografi. Utöver detta krävs avslutade kurser omfattande 45 hp varav 30 hp kurser inom huvudområdet radiografi på avancerad nivå. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 03 2014 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62004 Sista anmälningsdag 15 oktober

HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61015 Sista anmälningsdag 16 april

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Radiografi Studieort Huddinge Särskild behörighet Totalt minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

FORTSÄTTNINGSKURSER FÖR MAGISTER- OCH MASTEREXAMEN

RADIOGRAFI

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 03 2014 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62023 Sista anmälningsdag 15 oktober

101


Pediatrisk radiologi 30 hp

ÖVRIGA KURSER

Aktivitetsvetenskap 1 15 hp

Den pediatriska radiologin är en viktig verksamhet där ny teknik och metodik ständigt introduceras. Verksamhetsområdet innebär utmaningar i svåra möten med barn och föräldrar. Innehållet i kursen består av tre delar. Medicinsk vetenskap kommer att behandla områdena ortopedi, thorax, gastrologi och urologi. Beteendevetenskapliga kunskaper kommer att behandla etiska frågeställningar, krisbearbetning, bemötande och barnsutveckling. Slutligen genomförs en sammanställning av aktuell forskningslitteratur. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Aktiviteter i dagligt liv för personer med demens – förutsättningar och stödinsatser 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som arbetsterapeut, och ger dig fördjupad kunskap och förståelse inom området aktivitetsvetenskap. Kursen behandlar ursprunget till disciplinen, dess relation till arbetsterapi och aktivitetsinriktad intervention samt viktiga koncept inom aktivitetsvetenskap. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att göra en teoretisk analys inom ett specifikt område av aktivitetsvetenskap. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Radiografi Studieort Huddinge Särskild behörighet Totalt minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 03 2014 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62030 Sista anmälningsdag 15 oktober

102

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om förutsättningar för aktivitet och delaktighet hos personer med demens i mild till måttligt svår fas, och hur dessa förutsättningar kan identifieras och understödjas. Innehållet omfattar teman såsom aktivitetsförmåga och medvetenhet vid demens, demenssjukas egna strategier och resurser, samspel mellan personen med demens och omgivningen, insatser för att stödja närstående, anpassning av miljön, teknik och hjälpmedel samt bedömningsmetoder. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Arbetsterapi Studieort Huddinge Särskild behörighet Kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt yrkesexamen inom hälso- och sjukvård om minst 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61000 Sista anmälningsdag 16 april

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Arbetsterapi Studieort Huddinge Särskild behörighet Kandidatexamen i arbetsterapi. Alternativt arbetsterapeutexamen om minst 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62000 Sista anmälningsdag 15 oktober


Gruppbehandling är ett potentiellt utvecklingsområde inom vården, som aktivitetsgrupper, behandlingsgrupper, patientundervisning i grupp eller stödgrupper för anhöriga. Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna tillvarata gruppterapeutiska faktorer när du leder en grupp. Gruppens betydelse för upplevelse av kompetens betonas. Kursen ger dig ökad förståelse både för att leda och delta i grupper. Du förväntas att leda en egen grupp inom kursens ram. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61001 Sista anmälningsdag 16 april

Att möta och arbeta med sorg 7,5 hp Kursens mål är att ge dig ökad förståelse för sorg ur ett psykologiskt, kulturellt och teologiskt perspektiv. I kursen studerar vi olika teorier om sorgeprocessen som kan ge den kunskap som behövs för att bättre kunna bemöta sörjande samt för att kunna bedöma när man bör rekommendera behandling. Du ges möjlighet att reflektera över hur egna och andras attityder, normer och värderingar påverkar mötet med människor i sorg. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller en socionomexamen. Alternativt slutförd utbildning till präst. Utöver detta krävs att den sökande arbetar i verksamhet där den sökande möter människor i sorg. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61002 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-62001 Sista anmälningsdag 15 oktober

Avancerad vård i hemmiljö – interprofessionell kurs 7,5 hp Vårdtiderna på sjukhus har blivit kortare och som en följd därav vårdas många svårt sjuka människor i hemmet. En viktig del av hemsjukvården är ett väl fungerande interprofessionellt samarbete mellan de olika instanser som är ansvariga för avancerad vård i hemmet, samt att man arbetar i team. Det interprofessionella samarbetet och kommunikationen mellan partnerna är mycket viktiga för en patientsäker vård. Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar eller tänker arbeta inom hemsjukvården. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 15 hp

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård eller en socionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 14 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62002 Sista anmälningsdag 15 oktober

103


Barnfetma – orsaker, risker och åtgärder 15 hp Kursen ger dig en bred kunskapsgrund med epidemiologi och orsaker till barnfetma, alltifrån genetik till psykosociala belastningsfaktorer. Behandlingar för lindrig till svår fetma som är användbara på olika vårdnivåer gås igenom på djupet. Preventionsdelen har fokus på skol- och barnhälsovårdens och barnomsorgens möjligheter. Följdsjukdomar till barnfetma med mekanismer, utredning och behandling ingår. Kursen är i huvudsak teoretisk men du får också träna på praktiska moment såsom bemötande. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61003 Sista anmälningsdag 16 april

104

Barnoftalmologi och ortoptik 45 hp

Basutbildning i psykoterapeutisk metod 60 hp

Kursen riktar sig till dig som redan har viss vidareutbildning inom ögonsjukvård. Du får de kunskaper och färdigheter inom oftalmologi med inriktning mot barnoftalmologi och ortoptik, som behövs för att självständigt och kritiskt kunna utöva barnoftalmologisk och ortoptisk vård. Under den kliniska utbildningen har du tillgång till professionell handledning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Kursen syftar till att du efter godkänd utbildning ska kunna bedriva psykoterapi under handledning i din ordinarie yrkesfunktion. I kursen studerar du grundläggande psykologi, psykopatologi, psykoterapiforskning, etik samt psykoterapeutisk metod vid individuell behandling. Du genomför psykoterapi under handledning i minst två olika psykoterapiformer.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt Oftalmologi för sjuksköterskor eller motsvarande om minst 30 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år som sjuksköterska i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 45 2013 Studieform 100 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62003 Sista anmälningsdag 15 oktober

Nivå Grundnivå Huvudområde Psykoterapi Studieort Stockholm Särskild behörighet Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik och/eller psykiatri, eller kompletterande högskolestudier i ett beteendevetenskapligt ämne eller i psykiatri omfattande 30 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad bedömning av den sökandes samlade meriter. En särskild meritportföljsblankett ska bifogas. För mer information om urvalet, se ki.se/utbildning. HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2014 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61005 Sista anmälningsdag 16 april


Syftet med kursen är att öka kunskapen rörande bedömning av gångfunktion hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att analysera funktionsnedsättningens påverkan på gången samt att kunna motivera behandlingsförslag avseende gångfunktionen. Efter avslutad kurs ska du kunna göra en bedömning av gångförmågan med hjälp av relevanta metoder och bedömningsinstrument samt kunna analysera faktorer som påverkar gångförmågan. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjukgymnast-, läkar-, ortopedingenjörs- eller idrottslärarexamen. Alternativt en kandidatexamen i podiatri. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 40 2012-v. 49 2012 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61006 Sista anmälningsdag 16 april

Beteendeförändring inom kost och fysisk aktivitet 15 hp Denna kurs vänder sig till dig som jobbar med individer i behov av att ändra livsstil. Syftet är att erbjuda en teoretisk bas och exempel på tillvägagångssätt för tillämpning av beteendeförändringsteorier. Under kursen får du praktiskt arbeta i självhjälpsgrupper för att få erfarenhet av hur ett sådant upplägg kan se ut. Under kursen testas och diskuteras också olika utvärderingsmetoder. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Folkhälsovetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet 60 hp inom hälso- och sjukvård, medicin, folkhälsovetenskap, nutrition eller idrott. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61007 Sista anmälningsdag 16 april

Cell- och molekylärbiologi 15 hp Cell and molecular biology Kursen ger en helhetsbild av det cell- och molekylärbiologiska aktivitetsområdet. Kursen omfattar allmänna baskunskaper, terminologi och analysredskap i cell- och molekylärbiologi samt belyser ämnena immunologi och mikrobiologi. Det avslutande blocket i molekylär medicin integrerar de tidigare momenten och tar upp molekylär- och cellbiologiska aspekter på några vanliga sjukdomar, till exempel cancer- och infektionssjukdomar.

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 7,5 hp

Nivå Grundnivå Huvudområde Biomedicin Studieort Solna Särskild behörighet 30 hp inom hälso- och sjukvård, medicin eller naturvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Undervisningsspråk engelska Anmälningskod KI-12001 Sista anmälningsdag 15 oktober

105


Cerebral pares – orsaker, symtom och behandling 15 hp Cerebral palsy – causes, symptoms and treatment Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om orsaker och symtom gällande cerebral pares, samt kunskaper kring förebyggande och behandlande åtgärder för denna patientgrupp i ett livslångt perspektiv. WHO:s klassifikation, ICF, används som ram för att beskriva bedömning och effekter av behandling samt för att belysa det tvärprofessionella arbetssätt vid utredning och behandling som används inom neuropediatrik och habilitering. Tonvikt läggs vid ett klientcentrerat arbetssätt samt vid evidensbaserad praktik. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Ortsoberoende Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, undervisning på olika tider, distans Undervisningsspråk engelska Anmälningskod KI-11004 Sista anmälningsdag 16 april 106

Diabetes – ett helhetsperspektiv 15 hp Kursen riktar sig till vårdpersonal och medicinsk personal som i sitt arbete kommer i kontakt med patienter med diabetes. Kursen ger inblick i sjukdomens historik och epidemiologi, samt behandlar områden som etiologi, patogenes, betacellsdysfunktion, mekanismer för insulinresistens, terapeutiska och diagnostiska möjligheter, framtidsutsikter beträffande prevalens och incidens av diabetes regionalt, samt dess komplikationer och nya behandlingsformer. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Alternativt 150 hp från sjuksköterske- eller läkarprogrammet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 08 2013-v. 22 2013 Studieform 75 %, dagtid Anmälningskod KI-62005 Sista anmälningsdag 15 oktober

Effektivt påverkansarbete i styrelser och kommittéer 15 hp Vill du få verktyg för att kunna påverka? Vill du öka din kunskap och förståelse om påverkansarbete och lobbying inom företag, organisationer och samhället i stort? I så fall är detta en kurs för dig! Kursen tar upp både universitetsorienterad och externt fokuserad lobbying för att försöka påverka beslut. Du kommer att lära dig metoder för argumentation och opinionsbildning samt hur åsikter formas och uttrycks. Efter kursen kommer du att effektivt kunna påverka just din fråga. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Bioentreprenörskap Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård, medicin, biomedicin eller odontologi. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 25 %, kvällstid Anmälningskod KI-61009 Sista anmälningsdag 16 april


Ekokardiografi och Doppler – fördjupning 7,5 hp

Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som behöver uppdatera sina kunskaper inom området ekokardiografi och doppler. För övriga deltagare ger kursen en grund i teknik, praktisk användning samt basal tolkning och förståelse av ekokardiografi och doppler, och de patologiska sjukdomar som vanligen förekommer vid diagnostiken. Kursen omfattar såväl teoretiska som laborativa moment samt klinisk utbildning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Kursen vänder sig till professioner inom vården med dokumenterad erfarenhet av ekokardiografi och doppler. Den omfattar fördjupade föreläsningar kring patientfall och tekniken vid ekokardiografi och doppler. Ämnen som vävnadsdoppler, 3D-teknik, strain, stresseko och TEE tas upp i såväl föreläsningar som enskilda och gruppvisa arbeten, liksom vid demonstrationer och praktiska övningar. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Biomedicinsk analytikerexamen, sjuksköterskeexamen eller ingenjörsexamen med inriktning mot biologi, bioteknik eller medicinsk teknik. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, kvällstid, distans Anmälningskod KI-61010 Sista anmälningsdag 16 april

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen, sjuksköterskeexamen eller ingenjörsexamen med inriktning mot biologi, bioteknik eller medicinsk teknik. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Utöver detta krävs kursen Ekokardiografi och doppler – introduktion 7,5 hp eller dokumenterad erfarenhet av området ekokardiografi och doppler. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 25 %, kvällstid, distans Anmälningskod KI-62006 Sista anmälningsdag 15 oktober

Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning 7,5 hp Epidemiological Methods for Studying the Distribution of Health Kursen syftar till att ge kunskaper om metoder att studera förekomst och spridning av sjuklighet i teori och praktik. Kursen fokuserar på mått på sjukdomsförekomst, på jämförelser av sjuklighetsförekomst och på deskriptiv epidemiologi (ojusterade, specifika och justerade mått). Kursen introducerar även vanliga epidemiologiska studiedesigner (kohort-, fall-kontroll-, tvärsnitts- och ekologiska studier) samt tolkningar av dessa.

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Ekokardiografi och Doppler – introduktion 7,5 hp

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Folkhälsovetenskap Studieort Solna Särskild behörighet Kandidateller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 46 2012-v. 50 2012 Studieform 100 %, dagtid Undervisningsspråk engelska Anmälningskod KI-11001 Sista anmälningsdag 16 april

107


Folkhälsonutrition i EU 7,5 hp EU Basics in Public Health Nutrition sommarkurs Kursen vänder sig till dig som arbetar eller har som ambition att arbeta med hälsofrämjande arbete inom området kost och fysisk aktivitet. Kursen är utformad för att ge kunskap om EU och hur du söker EU-medel för projekt. Den behandlar EUs struktur, dess organ för folkhälsoarbete och utformning av folkhälsopolitik. Under intensivdelen (10 dagar på Aalborg Universitet i Danmark) träffar du lärare från flera universitet inom EU och tjänstemän från WHO och Europeiska kommissionen. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Folkhälsovetenskap Studieort Ortsoberoende Särskild behörighet Totalt minst 120 hp inom hälso- och sjukvård, nutrition, idrott, medicin eller naturvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) sommar 2012 Studiestart v. 31 2012-v. 35 2012 Studieform 100 %, distans Undervisningsspråk engelska Anmälningskod KI-81000 Sista anmälningsdag 15 mars

108

Från forskning till företagande – koncept inom bioteknologi 7,5 hp From Science to Business – Concepts IN BIOTECHNOLOGY

Från idé till tjänsteföretagande – hälso- och sjukvård i förvandling 7,5 hp From Idea to Service Business – Transforming Health Care

Är du intresserad av entreprenörskap och innovation? Vill du lära dig mer? Denna kurs ger en översikt över utvecklingen och ledningen av företag inom bioteknikbranchen med fokus på kommersialisering av idéer och forskningsbaserade upptäckter. Du möter både nationella och internationella föreläsare med teoretiska och praktiska erfarenheter av att starta, driva och utveckla forskningsbaserade företag. Kompetens är nyckeln till framtiden för svensk life science. Vill du vara med och förändra?

Visste du att tjänstesektorn är den snabbast växande branschen i Sverige? Nyfiken? Idéer uppstår inom alla vetenskapsområden och att en idé inte kan patenteras betyder inte att den inte kan kommersialiseras. Tjänsteföretag förbättrar vården och stödjer utvecklingen av nya läkemedel och medicintekniska produkter. I den här kursen träffar och interagerar du med riktiga entreprenörer, lär dig om finansiering, affärsplaner och får en översikt över tjänsteutvecklingsprocessen.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Bioentreprenörskap Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Bioentreprenörskap Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

VT 2013 Studiestart v. 13 2013-v. 22 2013 Studieform 50 %, kvällstid Undervisningsspråk engelska Anmälningskod KI-12002 Sista anmälningsdag 15 oktober

HT 2012 Studiestart v. 42 2012-v. 51 2012 Studieform 50 %, kvällstid Undervisningsspråk engelska Anmälningskod KI-11002 Sista anmälningsdag 16 april


Kursen syftar till att ge dig en vetenskaplig grund kring sambandet mellan fysisk aktivitet och träning och hälsa, med fokus på prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar. Kursen innefattar också träningslära, metoder för utvärdering och redskap för att stödja en beteendeförändring. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, nutrition eller idrottslärarexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 14 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62016 Sista anmälningsdag 15 oktober

Glaukom, diagnostik och behandling 7,5 hp Kursen är för dig med erfarenhet av mottagningsverksamhet på ögonklinik. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha fördjupade kunskaper i glaukomsjukdomens etiologi, patofysiologi symtomatologi, farmakologi, speciell undersökningsmetodik och behandlingsmetoder, och fått ta

del det senaste inom forskningen. Särskild vikt läggs på kvalitet, säkerhet och etik för att självständigt kunna utöva sin profession inom strukturerad glaukomverksamhet. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Medicin Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkarexamen eller optikerexamen. Alternativt sjuksköterskeexamen samt slutförd vidareutbildning inom ögonsjukvård och/eller till ortoptist. Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 14 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, undervisning på olika tider, distans Anmälningskod KI-62017 Sista anmälningsdag 15 oktober

Grundläggande näringsfysiologi 7,5 hp Detta är en kurs för dig som vill ha mer kunskap om kost och näringsämnen för att kunna ge råd om kosthållning på vetenskaplig grund, motivera dessa ur näringssynpunkt samt ge lämpliga alternativ. Energigivande näringsämnen, vitaminer, mineraler och antioxidanter tas upp i föreläsningar med efterföljande diskussioner om riskgrupper, bristsymptom, kostkällor, tillskott och miljöpåverkan. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde

Studieort Huddinge Särskild behörighet 60 hp inom hälsooch sjukvård, medicin, folkhälsovetenskap eller idrott. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, kvällstid, distans Anmälningskod KI-61017 Sista anmälningsdag 16 april

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR 7,5 hp

Hälsa och ohälsa – ett psykosomatiskt perspektiv 7,5 hp Kursen ger dig kunskaper i hur du kan tilllämpa ett psykosomatiskt perspektiv i samverkan med andra yrkeskategorier i multidisciplinära team. Kursen innehåller psykosomatisk teoribildning, kroppsligt meningsskapande, existentiella frågeställningar, affektoch kroppsmedvetenhet, samt kroppsliga reaktioner vid trauma eller kris. Därutöver ges en orientering i motiverande samtal, mindfulness samt kroppsterapeutiska- och affektfokuserade interventioner. Stor vikt läggs vid interprofessionell samverkan. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård från utbildning som leder till arbetsterapeut-, logoped-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, sjukgymnast- eller socionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). 109


Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 45 2012 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61018 Sista anmälningsdag 16 april

Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv 7,5 hp Genusmedicin är en relativt ny vetenskap om biologiska och sociokulturella skillnader mellan kvinnor och män vid hälsa och ohälsa. Vid många sjukdomar och skador föreligger skillnader mellan könen vad gäller uppkomstmekanismer, förekomst, behandling och prognos. Konsekvenser för hälsa, sjukdom, vård och rehabilitering kommer att diskuteras. Generella såväl som professionsspecifika ämnen kommer att illustreras för att öka förståelsen mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller omsorg. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, kvällstid, distans Anmälningskod KI-61019 Sista anmälningsdag 16 april

110

Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp Kursen anordnas av Centrum för klinisk utbildning (CKU) och har som mål att ge pedagogisk kompetens samt att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning. Kursen fokuserar på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt på förutsättningar för målstyrd undervisning, bedömning och examination. Delar av kursen genomförs via lärplattform varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Kursen vänder sig till dig som har ett pågående utbildningsuppdrag. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Medicinsk pedagogik Studieort Huddinge Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälsooch sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61020 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-62018 Sista anmälningsdag 15 oktober

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 hp Syftet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi och allmän idrottsmedicin, samt kunskaper om prevention av idrottsskador. Kursen ger också en inblick i aktuell forskning samt lägger grunden för, och stimulerar till, idrottsmedicinsk forskning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, idrott och träning eller en idrottslärarexamen. Alternativt minst 240 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61021 Sista anmälningsdag 16 april


Kursen ger dig fördjupad kunskap och förståelse för idrottsmedicin som disciplin samt omhändertagande av den idrottsaktive ur ett fysiologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Du kommer även att få utökad kunskap om utvärderingsmetoder och återhämtning efter skada ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Kursen innehåller föreläsningar, grupparbeten och seminarier om återhämtning, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och utvärderingsmetoder. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller idrott. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 46 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61022 Sista anmälningsdag 16 april

Implantat och artificiella organ 4,5 hp Kursen syftar till att, med hjälp av inbjudna experter, ge studenten en överblick av olika implantat och hjälpmedel som finns, och vilka speciella tekniska, kliniska och marknadsmässiga förutsättningar som gäller för dessa. Efter genomförd kurs har du ökad kunskap om olika implantat och deras funktion, begränsningar, medicinska bakgrund och kliniska behov. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet 60 hp inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Alternativt yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 38 2012 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-61023 Sista anmälningsdag 16 april

Implantat och biomaterial 6 hp Implants and biomaterials Kursen vänder sig till dig som planerar att arbeta inom medicinteknisk industri och på myndigheter inom området. Genom inbjudna experter och studiebesök tar kursen bland annat upp transplantationer, lagstiftning, aktiva och passiva implantat, biomateriallära, stimulatorer och hörselhjälpmedel.

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv 7,5 hp

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Alternativt yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård om minst 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 12 2013 Studieform 50 %, dagtid Undervisningsspråk engelska Anmälningskod KI-12004 Sista anmälningsdag 15 oktober

VT 2013 Studiestart v. 14 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62019 Sista anmälningsdag 15 oktober

111


Klinisk biomekanik 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig fördjupad kunskap och förståelse för biomekanik och fokuserar på klinisk applicering/patologi av de biomekaniska kunskaperna. Du ska efter avslutad kurs ha en utökad kunskap om biomekaniska mätmetoder och hur biomekaniska kunskaper kan användas i den kliniska vardagen. Kursen innehåller föreläsningar, grupparbeten och seminarier samt praktiska laborationer i ett rörelselaboratorium, och avslutas med ett enskilt arbete. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller från idrottslärarutbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 45 2012 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61024 Sista anmälningsdag 16 april

Klinisk forensisk psykologi 7,5 hp Kursen vänder sig till legitimerade psykologer inom klinisk forensisk psykologisk verksamhet och innehåller inslag om juridik, organisation, ledarskap och etik. Psykologens roll och arbetsmiljö diskuteras. 112

Genomgående betonas ett forskningsperspektiv. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Psykologi Studieort Solna Särskild behörighet Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykolog. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Förtur ges till antagna till specialistutbildning för psykologer. Bifoga antagningsbesked. Resterande sökande lottas. HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, undervisning på olika tider Anmälningskod KI-61025 Sista anmälningsdag 16 april

Komplementär, alternativ och integrativ medicin 7,5 hp Världshälsoorganisationen rapporterar att en stor del av världens befolkning använder sig av komplementär- och alternativmedicin (KAM). KAM utövas i allt större utsträckning även inom den konventionella hälsooch sjukvården och kallas då integrativ medicin. Kursen ger en översikt av de mest använda formerna av KAM, deras risker och fördelar samt belyser forskning inom området. Målet är att bidra till ett kunskapsbaserat förhållningssätt till KAM i relation till kliniskt arbete, hälso- och sjukvårdsplanering och forskning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet 60 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) VT 2013 Studiestart v. 14 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62021 Sista anmälningsdag 15 oktober

Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 hp Kursen ger dig teoretiska och praktiska färdigheter kring hur kroppens sammansättning påverkas av olika sjukdomstillstånd och hur detta kan utvärderas. Kursen tar upp hur kroppens sammansättning av muskler, vatten och fettväv påverkas av inaktivitet, fysisk aktivitet, träning, viktuppgång och viktförlust, samt hur den förändras ur ett livsperspektiv. Kursen omfattar också metoder för att bedöma och utvärdera kroppssammansättning hos olika patientgrupper. Du får även kunskaper om sarkopeni (ålders- och sjukdomsrelaterad förlust av muskelstyrka och muskelmassa). Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller


HT 2012 Studiestart v. 40 2012-v. 49 2012 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61026 Sista anmälningsdag 16 april

Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3 hp Kursen vänder sig till dig som planerar att arbeta i den medicintekniska branschen. Föreläsningar och studiebesök tar upp regelverket kring medicinsk teknik samt kvalitetssystem och kvalitetsutveckling. Under kursen kommer du att utforma en skriftlig rapport utifrån det presenterade materialet. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Alternativt yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård om minst 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 09 2013-v. 13 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62022 Sista anmälningsdag 15 oktober

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem – OMT 30 hp Kursen ger fördjupade kunskaper i diagnostik och behandling av led- och muskelrelaterade funktionsproblem, baserade på funktionell anatomi, biomekanik, fysiologi och traumatologi. Vidare ger den en inblick i forskning inom området och hjälper dig att skapa en grund för din egen forskning om ortopediska skador/funktionsproblem och deras rehabilitering. Kursen kan vara ett led för sjukgymnaster i utbildning mot specialistkompetens i OMT. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Medicinsk akupunktur 15 hp Kursen ger dig som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården grundläggande kunskaper i medicinsk akupunktur för behandling vid akuta och långvariga smärttillstånd. Utbildning sker i överensstämmelse med rådande evidens och beprövad erfarenhet. Behandling sker utifrån fysiologiska principer varför utbildningens tyngdpunkt ligger på förståelse av smärt- och akupunkturfysiologi. En stor del av undervisningen utgörs av praktisk tillämpning i form av stickpraktik. Ett skriftligt fördjupningsarbete ingår i kursen.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjukgymnasteller läkarexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år i yrket. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis/matrikelkort godtas inte).

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp. Utöver det krävs en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjukgymnast, sjuksköterska, arbetsterapeut, läkare eller tandläkare. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61032 Sista anmälningsdag 16 april

HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61033 Sista anmälningsdag 16 april

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, nutrition eller idrottslärarexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62024 Sista anmälningsdag 15 oktober

113


Medicinsk teknik, grundkurs 6 hp Medical Engineering, basic course Kursen ger dig översiktliga kunskaper om olika tekniska metoder som används inom fysikalisk diagnostik, klinisk fysiologisk diagnostik, klinisk neurofysiologi, radiologisk diagnostik, internmedicin, kirurgi, intensivvård, obstetrik, onkologi och sjukhusfysik. Den medicinska delen ger dig en introduktion till medicinsk terminologi, medicinsk fysiologi, anatomi och histologi, sjukdomslära, diagnostik och terapi. Kursen ges på KTH på Valhallavägen i Stockholm. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet 60 hp inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Alternativt yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 43 2012 Studieform 50 %, dagtid Undervisningsspråk engelska Anmälningskod KI-11003 Sista anmälningsdag 16 april

114

Medicinsk teknik, grundkurs 6 hp

Medicinteknisk verksamhet 7,5 hp

Kursen ger dig översiktliga kunskaper om olika tekniska metoder som används inom fysikalisk diagnostik, klinisk fysiologisk diagnostik, klinisk neurofysiologi, radiologisk diagnostik, internmedicin, kirurgi, intensivvård, obstetrik, onkologi och sjukhusfysik. Den medicinska delen ger dig en introduktion till medicinsk terminologi, medicinsk fysiologi, anatomi och histologi, sjukdomslära, diagnostik och terapi.

Kursen riktar sig till dig som planerar att arbeta i den medicintekniska branschen. Kursen tar upp regelverket kring medicintekniska produkter och de metoder som används för att säkerställa lämpliga produkter för vården, bland annat organisation av medicinteknisk verksamhet, bestämmelser och ansvar, teknisk säkerhet och standardiseringsarbete. Vidare behandlas upphandling och underhåll av medicinteknisk utrustning.

Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet 60 hp inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Alternativt yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) VT 2013 Studiestart v. 09 2013-v. 15 2013 Studieform 75 %, dagtid Anmälningskod KI-62025 Sista anmälningsdag 15 oktober

Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet 60 hp inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Alternativt yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) VT 2013 Studiestart v. 19 2013-v. 23 2013 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-62026 Sista anmälningsdag 15 oktober


Kunskapen om människans gener används i många områden inom forskning. Den här kursen avser att ge dig en överblick och förståelse för hur genetik kan användas och tar även upp etiska problem. Ett fördjupningsarbete kan skräddarsys så att det passar in med dina tidigare studier. Detta kombineras med översiktlig kunskap i flertal områden såsom kriminalteknik, genetiska sjukdomar och riskanalys utifrån gener, idrottsprestationer, gener och människans evolution. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, kvällstid Anmälningskod KI-61034 Sista anmälningsdag 16 april

Mätinstrument inom vårdvetenskap – validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 hp Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om mätteori och mätinstruments psykometriska egenskaper, det vill säga validitet och reliabilitet, samt principer för översättning av frågeformulär. Mätinstrument kan vara frågeformulär eller tester av olika aspekter som fysisk funktion, aktivitetsförmåga eller hälsa. Dessa ger data på olika mätnivåer, varför olika typer av statistiska analyser kommer att behandlas både teoretiskt och praktiskt. Mätmetoder som är av eget intresse för din forskning, eller som kan användas i din kliniska verksamhet studeras med hjälp av litteratursökning och praktiska undersökningar. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller idrott och träning. Alternativt yrkesexamen om minst 180 hp inom något av dessa områden varav minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete, alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61035 Sista anmälningsdag 16 april

Möte med våldsutsatta kvinnor 7,5 hp Kursen ger kunskaper i bemötande och omhändertagande av våldsutsatta kvinnor sett ur fysiska, psykiska och sociokulturella perspektiv. Kursen är interprofessionell och fokus ligger på omhändertagande och bemötande av våldsutsatta kvinnor som söker vård, samt på barnperspektivet på våld i hemmet. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Totalt minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Människans gener – tillämpning och fördjupning 7,5 hp

HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 45 2012 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61036 Sista anmälningsdag 16 april

Nanomedicin 7,5 hp Nanomedicine Nanomedicin är ett nytt forskningsområde vid Karolinska Institutet. Inom nanomedicin kombineras medicin och teknik med ett tvärvetenskapligt angreppsätt för att dels hitta nya lösningar för behandling av våra folksjukdomar, dels utveckla nya metoder för att studera biologiska system. 115


Kursen introducerar nanomedicin och relevanta applikationer inom läkemedelsfrisättning, bildgivande diagnostik, bioelektronik samt regenerativ medicin. Kursen består av föreläsningar, seminarier, journal clubs, samt demonstrationslaborationer. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet 150 hp i medicin, biomedicin, odontologi, kemi eller tekniska och naturvetenskapliga utbildningar inom biologi, kemi, biokemi, bioteknik eller medicinsk teknik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 40 2012 Studieform 100 %, dagtid Undervisningsspråk engelska Anmälningskod KI-11000 Sista anmälningsdag 16 april

Naturläkemedel 7,5 hp Naturläkemedel används av ungefär 40 procent av Sveriges befolkning. Trots terapeutiska effekter och risker med denna användning saknar majoriteten av all vårdpersonal utbildning inom detta område. Denna kurs ger dig kliniskt relevant kunskap om de vanligast förekommande naturläkemedlen ur ett farmakologiskt perspektiv gällande säkerhet, effektivitet och kvalitet, samt från ett konsumentperspektiv med fokus på hur dessa läkemedel används i olika sammanhang och kulturer. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. 116

Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet 90 hp inom hälso- och sjukvård, medicin eller farmaci. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp)

VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62027 Sista anmälningsdag 15 oktober

HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 45 2012 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61037 Sista anmälningsdag 16 april

Kursen ger dig kunskap om ögats och synsinnets struktur och funktion, undersökningsmetoder, diagnoser och de behandlingar som krävs för medverkan i högkvalitativ modern ögonsjukvård och för hälsoundervisning inom området. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

Neonatal intensivvård 15 hp Kursen ger dig fördjupade kunskaper om orsaker till neonatala sjukdomar och tillstånd. Kursen tar även upp den rika flora av behandlingsmetoder som finns inom området och utgår från evidensbaserad kunskap. Ett viktigt fokus är det tvärprofessionella teamets funktioner. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller en socionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

Oftalmologi för sjuksköterskor 60 hp

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Antal verksamma år i yrket. Bifoga tjänstgöringsintyg (anställningsbevis/matrikelkort godtas inte). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 100 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61038 Sista anmälningsdag 16 april


Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå när någon får en livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om ett palliativt förhållningssätt så att du kan medverka till bästa möjliga livskvalitet för patient och närstående. Kursen behandlar relation och kommunikation, för att du i olika vårdformer ska kunna stödja och stärka patient och närstående under den palliativa vårdens olika skeden. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller en socionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 45 2012 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-61041 Sista anmälningsdag 16 april

Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition 15 hp Kursen behandlar de senaste forskningsrönen angående uppkomst och behandling av långvariga sjukdomar i mag-tarmkanal och lever samt betydelsen av nutritionsstöd. Den utgår från evidensbaserad kunskap och syftar till att förmedla det tvärprofessionella teamets funktioner, såsom att stödja familjer med ett kroniskt sjukt barn och att förbereda dessa barn och ungdomar inför överföring till vuxensjukvård, genom att uppmuntra dem till att ta eget ansvar för sin sjukdom. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62029 Sista anmälningsdag 15 oktober

Podiatrisk undersökning och behandling av skador och dysfunktion i fot och fotled 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter för undersökning och behandling av muskuloskelettala skador och dysfunktion i foten och fotleden. Du får en ökad kunskap om fotens biomekanik vilket kan användas i den kliniska vardagen. Behandlingsmetoder som ingår i kursen är bland annat fotortoser och mobiliseringstekniker. På kursens träffar övas de praktiska momenten under handledning. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Palliativ vård 7,5 hp

Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller 60 hp i huvudområdet podiatri. Alternativt slutförd utbildning som naprapat, kiropraktor eller ortopedingenjör. Även fotterapeuter med utbildning om minst 1,5 år från YH eller KY är behöriga. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, undervisning på olika tider, distans Anmälningskod KI-61043 Sista anmälningsdag 16 april

117


VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 25 %, undervisning på olika tider, distans Anmälningskod KI-62031 Sista anmälningsdag 15 oktober

Populärvetenskaplig kommunikation 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig en förståelse för vetenskapsjournalistikens roll och förutsättningar och en inblick i olika mediers arbetssätt. Efter genomgången kurs ska du ha tillägnat dig en förståelse för grunderna i journalistisk kommunikation. Du ska också ha förbättrat din egen skrivförmåga samt fått en inblick i redaktionellt arbete. Kursen innehåller föreläsningar, skrivövningar med individuell feedback från vetenskapsjournalister och en redaktionsplacering som utförs i samverkan med handledare med erfarenhet av och kompetens inom medicinsk eller vetenskaplig journalistik. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård, medicin, naturvetenskap eller teknik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 25 %, kvällstid Anmälningskod KI-61044 Sista anmälningsdag 16 april

118

Psykomotorisk fysioterapi – en kroppsterapeutisk metod inom sjukgymnastiken 30 hp Kursen vänder sig till dig som är kliniskt verksam som sjukgymnast och som vill fördjupa dina kunskaper i bemötande och behandling av patienter med psyksomatiska eller psykiatriska besvär. Kursen omfattar kunskap om människan ur ett helhetsperspektiv där kroppsliga upplevelser och uttryck sätts i relation till psykologiska, sociala och biologiska förhållanden. Psykomotorisk undersökning och behandling tränas i undervisningen och i patientarbetet. Terapeutiskt förhållningssätt baserat på självpsykologi och affektteori ingår. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Sjukgymnastik Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka skall ingå en sjukgymnastexamen samt 15 hp i psykosomatisk sjukgymnastik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61046 Sista anmälningsdag 16 april

Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling 15 hp Vilka psykologiska och sociala konsekvenser har akut och kronisk sjukdom eller funktionshinder? Denna interprofessionella kurs ger dig kunskap om begrepp som sjukdomsupplevelse, coping, socialt stöd och livskvalitet samt kunskap om utvärdering inom dessa områden. Kursen ökar din förmåga att kritiskt granska forskningsrön kring samband mellan psykosociala faktorer och sjukdom, samt behandling, och utvecklar din kompetens att i ditt kliniska arbete urskilja dessa faktorers betydelse för enskilda patienter och deras närstående. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62032 Sista anmälningsdag 15 oktober


Psykosomatisk sjukgymnastik – kropp och själ i samspel 15 hp

Psykosomatisk sjukgymnastik – reflektion och evidens 15 hp

Kursen vänder sig till dig som är socionom i hälso- och sjukvård och som vill fördjupa dina teoretiska kunskaper i psykosocialt arbete. Under kursen behandlar vi begrepp som hälsa och salutogenes, liksom för kuratorsarbetet viktiga teorier, som systemteori, anknytningsteori, kognitiv och narrativ teori. Utöver fördjupad teoretisk kunskap kommer du att enskilt och i grupp undersöka och diskutera tillämpning av de olika teorierna i kuratorsarbetet med hjälp av modifierad case-metodik.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter för att bemöta, undersöka och behandla patienter med utgångspunkt från ett bio-psyko-socialt perspektiv. Kursen innehåller beteendemedicinska teorier, psykosomatisk teoribildning, fenomenologisk förståelse av kroppen, ett terapeutiskt förhållningssätt, kroppsundersökning, kroppshistoria, affektintervju och olika sjukgymnastiska behandlingsmetoder. Tonvikten ligger på kroppsinriktad behandling och ett reflekterande förhållningssätt i behandlingssituationen.

Kursen syftar till att öka din förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till klinisk verksamhet och professionell utveckling. Du fördjupar dig i hur ett bio-psyko-socialt perspektiv kan tillämpas inom sjukgymnastiken. Kliniska frågeställningar integreras med aktuell forskning. Därutöver ingår evidensbaserad praxis, kliniskt resonerande, reflekterande team och kollegial reflektionsgrupp som pedagogisk modell. Du deltar i och tränar på att leda kollegiala reflektionsgrupper.

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en socionomexamen. Därutöver krävs minst 6 månaders erfarenhet av socialt arbete med patienter inom hälso- och sjukvård (VFU får inräknas). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 46 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61047 Sista anmälningsdag 16 april

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Sjukgymnastik Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjukgymnastexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62033 Sista anmälningsdag 15 oktober

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård – fördjupningskurs 7,5 hp

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Sjukgymnastik Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjukgymnastexamen samt 7,5 hp inom psykosomatisk sjukgymnastik eller motsvarande (beteendemedicin, långvarig smärta, mindfulness eller stresshantering). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61048 Sista anmälningsdag 16 april

119


Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv 7,5 hp Community and home based rehabilitation – cultural perspectives Syftet med denna interprofessionella kurs är att du tillägnar dig kunskap om teori och praktik gällande rehabiliterande åtgärder i hemmet såväl i samhället som utifrån ett globalt perspektiv. Kursen ger också kunskap om formell och informell vård och rehabilitering, samt hur detta kan påverka personers boende och hälsa. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller omsorg. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) VT 2013 Studiestart v. 19 2013-v. 23 2013 Studieform 100 %, dagtid Undervisningsspråk engelska Anmälningskod KI-12003 Sista anmälningsdag 15 oktober

120

Sexualmedicin – en introduktion 15 hp Denna interprofessionella kurs syftar till att ge dig kunskap om, och förståelse för, sexualmedicinska frågeställningar samt differentialdiagnostik vid mötet med patienter inom en bred sfär av hälso-och sjukvården. Kursen fokuserar på prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av tillstånd eller sjukdomar som involverar sexuell funktion och förmåga, sexuella eller partnerrelaterade beteenden och erfarenheter. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller en socionomexamen. Alternativt 180 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 03 2013 Studieform 50 %, kvällstid Anmälningskod KI-61049 Sista anmälningsdag 16 april

Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada 15 hp Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter gällande sjukgymnastiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med neurologisk sjukdom eller skada. Kursen tar upp nervsystemets funktion, sjukgymnastik vid stroke och andra hjärnskador, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, perifera pareser, muskelsjukdomar och ryggmärgsskador. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Sjukgymnastik Studieort Huddinge Särskild behörighet Sjukgymnastexamen om 180 hp eller kandidatexamen i sjukgymnastik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62034 Sista anmälningsdag 15 oktober


Sjukvården och den biomedicinska industrin verkar under alltmer komplexa förhållanden varför ökad kunskap och förmåga inom management och ledarskap för blivande läkare blir allt mer betydelsefullt. Kursen innefattar seminarier, business cases, workshops och projektarbeten baserade på verkliga problem från hälsooch sjukvården, myndigheter och den biomedicinska industrin. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet 120 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd.) Urval En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare och pågående utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter, erfarenhet av entreprenörskap och/eller ledarskap i vid bemärkelse samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 23 2013 Studieform 25 %, kvällstid Anmälningskod KI-61050 Sista anmälningsdag 16 april

Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare, del 2 15 hp sommarkurs Sjukvården och den biomedicinska industrin verkar under alltmer komplexa förhållanden varför ökad kunskap och förmåga inom management och ledarskap för blivande läkare blir allt mer betydelsefullt. Del 2 på detta tema är en projektfokuserad kurs där du kommer att få tillgång till en projektplats och kontinuerlig handledning inom ämnesrelaterad forskning, offentlig och privat hälso- och sjukvård, biomedicinsk industri samt statliga verk och myndigheter. Ett antal av dessa projektplaceringar kommer att vara utanför Sverige för att bredda kursens internationella verksamhet och nätverksbyggande. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Solna Särskild behörighet 120 hp från läkarprogrammet samt kursen Sjukvårdsoch näringslivsmanagement för blivande läkare, del 1. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd.) Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

Spirometri i teori och praktik 3 hp Kursen vänder sig till dig som önskar grundläggande kunskaper kring förberedelser, utförande och tolkning av spirometri. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar – från patientinformation till tolkning. Arbetsformerna består av både teoretiska moment, som till exempel föreläsningar i obstruktiva lungsjukdomar och lungfysiologi samt praktiska övningar.

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare, del 1 15 hp

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterske-, sjukgymnast eller läkarexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 43 2012 Studieform 25 %, dagtid Anmälningskod KI-61051 Sista anmälningsdag 16 april

SOMMAR 2012 Studiestart v. 26 2012-v. 32 2012 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-81001 Sista anmälningsdag 15 mars

121


Teknik i intensivvård och kirurgi 7,5 hp En av de viktigaste uppgifterna för sjukvården är den livsuppehållande behandlingen vid trauma genom reglering av viktiga kroppsfunktioner, operativa ingrepp och destruering. I kursen studeras hur den moderna tekniska apparaturen fungerar och används inom intensivvård, kirurgi, onkologi och neonatalvård. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet 60 hp inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Alternativt yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) HT 2012 Studiestart v. 40 2012-v. 44 2012 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-61052 Sista anmälningsdag 16 april

Tillämpad beteendemedicin i primärvården 7,5 hp Kursens syfte är att öka din kunskap om beteendemedicinska verktyg. Den syftar även till att höja din förmåga till interprofessionell kommunikation och samarbete kring en patient. I kursen ingår att du tillsammans med en kurskamrat med en annan yrkesbakgrund träffar en primärvårdspatient, totalt tre gånger. Därtill deltar 122

du i seminarier om att möta patienter med stressrelaterad ohälsa, depression, ångest, övervikt, smärta eller sömnproblem. Motiverande samtal är ett viktigt inslag i kursen. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Psykologi Studieort Stockholm Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkar-, psykolog- eller sjukgymnastexamen. Alternativt 150 hp från utbildning som leder till någon av ovanstående examina. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) HT 2012 Studiestart v. 48 2012-v. 03 2013 Studieform 75 %, dagtid Anmälningskod KI-61053 Sista anmälningsdag 16 april VT 2013 Studiestart v. 19 2013-v. 23 2013 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-62035 Sista anmälningsdag 15 oktober

Tillämpad medicinsk mätteknik 7,5 hp Kursen ger dig grundläggande kunskaper om olika mät- och diagnostiseringsmetoder inom sjukvården. Du lär dig olika metoders teoretiska funktion, syfte och användning och ges även färdigheter i att hantera medicinteknisk mätutrustning. Efter fullgjord kurs ska du bland annat kunna förklara principerna bakom de vanligaste metoderna samt beskriva när dessa används, genomfö-

ra mätningar med hjälp av medicinteknisk utrustning samt tolka resultaten och veta hur utrustning används inom vården idag. Nivå Grundnivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet 60 hp inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Alternativt yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (1-165 hp) HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 40 2012 Studieform 100 %, dagtid Anmälningskod KI-61054 Sista anmälningsdag 16 april

Träning som behandling FYSS/FaR 7,5 hp Kursen syftar till att ge dig kunskap för ordination av fysisk aktivitet/träning som behandling av olika sjukdomstillstånd. Kursen omfattar verkningsmekanismer mellan träning och olika sjukdomar, vilken specifik dos av träning som ska ges och vilka utvärderingsmetoder som finns. Kunskap om beteendeförändring vidareutvecklas genom att du arbetar med en specifik patient eller patientgrupp under kursens gång. Utvärdering av träning med såväl objektiva som subjektiva mätmetoder kommer att fördjupas i teori och praktik. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Sjukgymnastik Studieort Huddinge


HT 2012 Studiestart v. 36 2012-v. 45 2012 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-61058 Sista anmälningsdag 16 april

VT 2013 Studiestart v. 14 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid Anmälningskod KI-62036 Sista anmälningsdag 15 oktober

Äldres hälsa 15 hp

Vård i ett mångkulturellt samhälle 7,5 hp Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper om hur kulturella faktorer påverkar vårdmöten, förväntningar från vården, och egenvård. Fokus ligger på kulturbegreppet, skillnaden mellan individ- och gruppcentrerade samhällen, kulturellt formade föreställningar om kroppen och hälsa, och på rasism och fördomar. Du får en ökad förståelse för hur både du själv och andra utgår från outtalade kulturella antaganden i interaktioner med andra och vid behandling av sjukdom. Nivå Avancerad nivå Huvudområde Ej inom huvudområde Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård, medicin eller omsorg. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

Andelen äldre ökar i befolkningen och gedigna kunskaper krävs av vård- och rehabiliteringspersonal för att åstadkomma optimal funktion och livskvalitet hos äldre människor. Syftet med kursen är att ge dig ett tvärvetenskapligt perspektiv på preventiva och rehabiliterande insatser för äldre. Kursen fokuserar på normalt åldrande, på vanligt förekommande sjukdomar och därav följande funktionshinder, och på den komplexitet som kan uppstå då en individ drabbas av flera hälsoproblem. Upplägg för distanskursen – läs mer på ki.se/utbildningskatalog.

FORTSÄTTNINGSKURSER ÖVRIGA

Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjukgymnastexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp)

Nivå Avancerad nivå Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Studieort Huddinge Särskild behörighet Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller en socionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Urval Högskolepoäng (30-285 hp) VT 2013 Studiestart v. 04 2013-v. 23 2013 Studieform 50 %, dagtid, distans Anmälningskod KI-62040 Sista anmälningsdag 15 oktober

123


124


ANMÄLNINGSINFORMATION Här hittar du viktig information och regler som gäller din anmälan.

Kontakt Har du frågor om anmälan och antagning i allmänhet kan du ta del av informationen på antagning.se och ki.se. Du kan också ringa VHS Antagningsservice på telefon 0771-550 720 eller använda e-postformuläret på antagning.se. Har du mer specifika frågor om antagning, urval samt alternativt urval till Karolinska Institutets utbildningar, ring Antagningsgruppen på Karolinska Institutet, telefon 08-524 862 50 (måndag–fredag 9.30–11.30).

125


Behörighet All högskoleutbildning kräver att du har vissa förkunskaper för att klara av utbildningen. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (forskarnivån ingår inte i denna katalog). Behörighetsreglerna för utbildningar på grundnivå respektive avancerad nivå skiljer sig åt både gällande grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet – för utbildningar på grundnivå

även i fortsättningen. För den så kallade 25:4-regeln gäller andra övergångsbestämmelser.

Grundläggande behörighet, för utbildningar som påbörjas på grundnivå, har du som uppfyller något av villkoren nedan:

Folkhögskola • Folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande behörighet för högskolestudier samt styrkt behörighet i samtliga kärnämnen eller • folkhögskoleutbildning som avslutats före 1 juli 1998 och som styrks med intyg om allmän behörighet.

Svensk förutbildning Gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har: • ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning (gymnasial vuxenutbildning). • lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng och lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A. Övergångsregler för sökande med betyg utfärdade före 1 januari 2010 Övergångsreglerna innebär att om du uppfyllde reglerna för grundläggande behörighet före den 1 januari 2010 så uppfyller du kraven 126

Utländsk förutbildning Du uppfyller den grundläggande behörigheten för utbildningar som påbörjas på grundnivå om du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där gymnasieutbildningen är avslutad och har Godkänt i kärnämneskurserna Svenska B eller Svenska som andraspråk B, Engelska A och Matematik A*. Om du har danska, norska, isländska eller färöiska som modersmål och har en avslutad nordisk gymnasieutbildning måste du ha modersmålet dokumenterat i ditt avgångsbetyg för att

*Gäller utländska betyg utfärdade efter 2010 men ej sökande med gymnasiebetyg från de nordiska länderna.


ANMÄLNINGSINFORMATION

det ska ersätta förkunskapskravet i svenska. Du som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under minst tre år anses ha de kunskaper som behövs. Särskild behörighet/områdesbehörigheter – till utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet. För att uppfylla den särskilda behörigheten formulerad som en områdesbehörighet krävs lägst betyget Godkänd/3 i de aktuella behörighetskurserna. Varje områdesbehörighet består av behörighetskurser – kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning. Områdesbehörigheterna består även av områdeskurser som är särskilt värdefulla för den utbildning du vill läsa och som kan ge meritpoäng i urvalet (läs mer på s. 132 och antagning.se).

Översättningstabell för särskild behörighet När särskild behörighet från gymnasiet krävs, anges den som kurser från programgymnasiet/gymnasial vuxenutbildning. För dig som har linjebetyg eller ämnesbetyg från gymnasial vuxenutbildning, finns på nästa sida en översättningstabell. Betyget i respektive kurs/ämne ska vara lägst Godkänd/3. Observera att översättningstabellen inte kan användas vid kontroll av vilka kurser du ska läsa för att höja dina betyg, så kallat konkurrensutbyte. Kontakta gärna en studievägledare för mer information.

127


Kurs Programgymnasiet/Gymnasial vuxenutbildning

Årskurs Linjegymnasiet

Etapp Gymnasial vuxenutbildning

Biologi A

Bi 2 åk N eller 1 åk T

Bi etapp 2

Biologi B

Bi 2 åk N

Bi etapp 2

Engelska B

En 3 åk H S E N eller 2 åk HHe*

En etapp 3

Fysik A

Fy 3 åk N T

Fy etapp 3

Fysik B

Fy 3 åk N T

Fy etapp 4

Historia A

Hi 3 åk H S N eller 2 åk E T N (med alternativämne) Mu So Ep

Hi etapp 2

Idrott och hälsa A

Id 3 åk H S E N T eller 2 åk från tvåårig linje

Förkunskapskravet kan ej uppfyllas inom gymnasial vuxenutbildning.

Idrott och hälsa B

Id 3 åk H S N E T eller 2 åk från tvåårig linje

Förkunskapskravet kan ej uppfyllas inom gymnasial vuxenutbildning.

Kemi A

3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe

Ke etapp 3

Kemi B

3 åk N eller 2 åk T eller 1 åk TeKe

Ke etapp 3

Matematik A

Ma 1 åk H S E N T Te eller 2 åk Mu So Ek Du

Ma etapp 2

Matematik B

Ma 1 åk H S E N T Te eller 2 åk Mu So Ek Du

Ma etapp 2

Matematik C

Ma 3 åk S E N T eller 2 åk Te

Ma etapp 3

Matematik D

Ma 3 åk N T

Ma etapp 4

Matematik E

Ma 3 åk N T

Ma etapp 4

Naturkunskap A

Nk 2 åk H S So Ko Ep eller 1 åk E

Nk etapp 2

Naturkunskap B

Nk 2 åk H S So Ko Ep

Nk etapp 3

Samhällskunskap A

Sh 1 åk från tvåårig eller treårig linje alternativt betyg i Sh från två- eller treårig linje (inget krav på visst betyg) samt 5 års arbetslivserfarenhet

Sh etapp 2

Språk lägst C-språk kurs B/steg 3

Språk 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk

Språk etapp 3

Svenska B/ Sv som andra språk B

Sv 3 åk H S E N T

Sv etapp 3

* Alternativt fullständigt avgångsbetyg från treårig teoretisk linje med 2 åk En, lägst betyg 3. Detta gäller dock inte till utbildningar med inriktning mot engelska.

Gymnasieskolans linjesystem

128

Du

Drift- och underhållsteknisk linje

Mu

Musiklinje

E

Treårig ekonomisk linje

N

Naturvetenskaplig linje

Ek

Tvåårig ekonomisk linje

S

Samhällsvetenskaplig linje

Ep

Estetisk-praktisk linje

So

Social linje

H

Humanistisk linje

T

Tre- eller fyraårig teknisk linje

HHe

Humanistisk linje, helklassisk variant

Te

Tvåårig teknisk linje

Ko

Konsumtionslinje

TeKe

Tvåårig teknisk linje, kemiteknisk gren


• Biologi A+B Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp samt Mikrobiologi och genetik eller utbildning som påbörjats före 2000 Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Kretslopp i mark, vatten och luft, Miljö- och naturvärd, Mikrobiologi och genetik samt Växt och djurliv • Fysik A Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B samt Elektronik grundkurs eller utbildning som påbörjats före 2000 Elprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström • Kemi A Energiprogrammet med kursen Energi B. Industriprogrammet med kurserna Kemiprocess A och Kemiprocess B eller utbildning som påbörjas före 2000 Industriprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas, Elektronik grundkurs, Kemiprocess A, Kemiprocess B, Massa och pappersteknik grundkurs samt Miljöprocess • Matematik B Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B samt Växelström 3-fas eller utbildning som påbörjats för 2000 Elprogrammet, Energiprogrammet eller Fordonsprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas, Elektronik grundkurs, Kemiprocess A, Kemiprocess B, Massa och pappersteknik grundkurs samt Miljöprocess • Naturkunskap B Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Kretslopp samt Växt- och djurliv Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs samt Vård- och omsorgsarbete Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi samt Miljöteknik eller utbildning som påbörjats före 2000

Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Kretslopp i mark, vatten och luft, Miljö- och naturvård, Mikrobiologi och genetik samt Växt- och djurliv Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs A och B, Omvårdnad A och B

Behörighet i Naturkunskap kurs B Utöver nämnda gymnasieprogram, ger följande behörighet i Naturkunskap B. • Nya kurser från gymnasial vuxenutbildning: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt, Vård och omsorgsarbete samt minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet varav en kurs ska omfatta 200 poäng • Gamla kurser från gymnasial vuxenutbildning: Medicinsk grundkurs A och B, Omvårdnad A och B, Människan socialt och kulturellt, Social omsorg A och B, Etik och livsfrågor, Hälsa, Hälso- och omsorgskunskap samt en valbar kurs inom vårdområdet omfattande 205 gymnasiepoäng • Omvårdnadsprogrammet gymnasial vuxenutbildning: Tre terminer med kurserna Medicinsk grundkurs A och B och Omvårdnad A och B, med lägst betyget G/3. • Gren för omvårdnad på gymnasial vuxenutbildning • Treårig omvårdnadslinje, grenarna för hälso- och sjukvård, omvårdnad eller psykiatri med godkänd kompetens i relevanta moduler

ANMÄLNINGSINFORMATION

Behörighetskrav som kan uppfyllas genom vissa kurser i ett gymnasieprogram (med lägst betyget G/3):

Behörighet i Naturkunskap kurs B till sjuksköterskeprogrammet • Medicinsk grundkurs och Vård och omsorgsarbete • Medicinsk grundkurs B och Omvårdnad B, med lägst betyget G/3 • Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Mikrobiologi och hygien, Sjukdomslära, Vårdkunskap, Vårdpraktik, med lägst betyg 3, från: - Omvårdnadslinje, gren för hälso- och sjukvård, 5 terminer - Kurs för utbildning till skötare i psykiatrisk vård - Utbildning till undersköterska/underskötare - Ettårig vårdinriktad kompletteringskurs - Tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, gren för hälso och sjukvård samt åldringsvård eller gren för psykiatrisk vård - Treårig samordnad vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård och social servicelinje, praktisk variant - Treårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård med inriktning mot omsorger och psykiskt utvecklingsstörda • Kurserna II–IX, med lägst betyget 3, från Hälso- och sjukvård, gymnasial vuxenutbildning

129


Behörighet i Naturkunskap kurs B till tandhygienistprogrammet Ovan nämnda kurser som ger behörighet i Naturkunskap B för sjuksköterskeprogrammet samt: • Medicinsk grundkurs A och Tandhälsovård B/Tandsjukvård B, med lägst betyget G/3 • Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Tandsjukdomslära, Tandvårdskunskap, Röntgenkunskap och Dental röntgenteknik, lägst betyg 3 från: - Tvåårig kurs för utbildning till tandsköterska - Utbildning till tandsköterska (tre terminer) - Kurs för utbildning till tandsköterska (två terminer)

Grundläggande behörighet – för utbildningar på avancerad nivå Hur du kan uppfylla grundläggande behörighet för utbildningar på avancerad nivå beror på vilken typ av utbildning det gäller samt vilken typ av examen utbildningen leder till. • Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har du som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Detta gäller magister- och masterprogrammen i denna katalog. • Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en sådan yrkesexamen på avancerad nivå som enligt examensordningen förutsätter viss legitimation eller viss tidigare avlagd examen har du som fått angiven legitimation utfärdad av Socialstyrelsen eller avlagt angiven examen enligt vad som anges i examensordningen i Högskoleförordningen. Detta gäller barnmorskeprogrammet samt alla specialistsjuksköterskeprogram och psykoterapeutprogrammet i denna katalog. • Grundläggande behörighet till annan utbildning på avancerad nivå har du som genomgått utbildning på grundnivå omfattande minst 120 hp. Detta gäller alla fristående kurser på avancerad nivå i denna katalog.

Särskild behörighet till utbildningar på avancerad nivå Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet.

130

Reell kompetens – behörig på annat sätt Om du saknar formell behörighet kan KI pröva om du ändå har förutsättningar att tillgodogöra dig sökt utbildning. Prövningen är en helhetsbedömning som väger in åberopade kunskaper och färdigheter som du tillägnat dig vad gäller exempelvis tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. Om du saknar formell behörighet, men anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, ska du åberopa reell kompetens i samband med anmälan. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt så långt som möjligt styrka dem med intyg. KI tillämpar SUHF:s rekommendationer om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet för grundnivå (REK 2009:2). Sökande som styrker följande kompetens anses uppfylla kraven för grundläggande behörighet till grundnivå: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk kurs A och B, engelska kurs A, matematik kurs A och samhällskunskap kurs A samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder. Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Som regel måste du dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning med betygs- och högskoleprovsurval, och som saknar ett avgångs- eller slutbetyg, att göra högskoleprovet. Läs mer om hur du ansöker om reell kompetens på s. 135. Har du tidigare styrkt grundläggande behörighet enligt den så kallade 25:4 regeln (regeln har upphört att gälla) kommer du även fortsättningsvis att uppfylla kravet för grundläggande behörighet.

Villkorlig behörighet Med villkorlig behörighet menas att en sökande som genomgår behörighetsgivande högskoleutbildning (gäller inte gymnasiestudier eller motsvarande) kan ges möjlighet att antas eller reservplaceras. Detta gäller under förutsättning att den sökande kan styrka behörigheten till utbildningen vid en i antagningsbeskedet specificerad tidpunkt innan kursstart. Den sökande som inte styrkt behörigheten vid angiven tidpunkt kommer att få sitt antagningsbesked återkallat och får därmed inte heller kvarstå som antagen/reservplacerad. För att kunna beviljas villkorlig behörighet krävs det att den sökande till sin anmälan bifogar intyg som styrker pågående behörighetsgivande studier. Till utbildningar som startar på sommarterminen beviljas ingen villkorlig behörighet.


ANMÄLNINGSINFORMATION

Urval Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser och då måste ett urval göras. Det är viktigt att du läser beskrivningen av hur urvalet sker till de utbildningar du söker, så att du kan skicka in rätt och tillräcklig dokumentation. Detta för att du ska rangordnas korrekt i förhållande till dina meriter. Läs mer under rubriken Anmälan på s. 134. All högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (forskarnivån ingår inte i denna katalog). Urvalsreglerna skiljer sig delvis åt för utbildningar på grundnivå respektive avancerad nivå. Vilka urvalsregler som gäller för respektive utbildning anges under rubriken Urval vid presentationen av utbildningen.

Urval till utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare För utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare vid högskolan görs urvalet genom gymnasiebetyg och högskoleprov. Hur platsfördelningen sker mellan betygsurval och högskoleprovsurval anges vid respektive utbildning. Parallellt kan någon ytterligare urvalsgrund användas. Betygsurval – urvalsgrupper Sökande i betygsurvalet delas in i följande tre urvalsgrupper. Betygsgrupp I – utan kompletteringar Här placeras sökande med icke-kompletterade betyg från gymnasieskolan samt sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning, om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning.

Betygsgrupp II – med kompletteringar Här placeras sökande med betyg från gymnasieskolan och som har kompletterat med gymnasial vuxenutbildning för att få behörighet eller högre betyg. Till kompletteringsgruppen hör även de som har behörighetskompletterat på folkhögskola och de som har gått ett basår (basår = behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet). Folkhögskolegruppen Här placeras sökande med studieomdöme från folkhögskola. Så här fördelas platserna Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i en betygsgrupp som indelas i grupperna I och II respektive en folkhögskolegrupp. Betygsgrupp I och II utgör en mängd och folkhögskolegruppen utgör en mängd. Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i varje mängd och där en sökande endast räknas en gång per mängd. Sedan platserna fördelats i respektive 131


grupp ska platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i grupp I respektive II. Därefter reduceras antalet platser i betygsgrupp II med en tredjedel. Denna tredjedel går till betygsgrupp I. Vilken grupp du prövas i beror på vilken utbildning du gått, men också om du kompletterat. Läs mer på antagning.se. Meritpoäng Behöriga sökande med ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument från gymnasiala vuxenutbildningen kan tillgodoräkna sig meritpoäng*. Man kan få meritpoäng om man har lägst betyget G i meritkurserna moderna språk, engelska, matematik. Områdeskurser kan också ge meritpoäng och är knutna till olika områdesbehörigheter som varierar beroende på vilken utbildning man söker. Man får inte högre meritpoäng för högre betyg än G och man kan tillgodoräkna sig maximalt 2,5 meritpoäng. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng. Du som har ett äldre avgångsbetyg (med sifferbetyg) kan inte lägga till några meritpoäng. Du som har utländskt gymnasiebetyg (gäller ej IB och EB) kan inte lägga till meritpoäng utan får istället det som kallas meritpoängskompensation. Basårskurser och kurser från folkhögskola ger inga meritpoäng. Högskoleprovsurval För att kunna delta i högskoleprovsurvalet måste du ha ett giltigt högskoleprovsresultat. Högskoleprovsresultatet är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället. I gruppen HP konkurrerar du med ditt bästa giltiga högskoleprovsresultat, max 2,0 poäng. Högskolepoängsurval för kurser på grundnivå (HPGR) Till vissa kurser på grundnivå görs urvalet genom antalet avklarade högskolepoäng (även från andra högskolor än KI) som är avklarade fram till och med sista anmälningsdag. Meritvärderingen sker i intervallet 1–165 hp. Personer verksamma inom kursens område Till vissa kurser finns en urvalsgrupp för verksamma inom kursens område. För att du ska kunna placeras i denna urvalsgrupp ska du bifoga ett intyg från din arbetsgivare av vilket det tydligt framgår att du är verksam/aktiv inom kursens område.

132

Alternativt urval Karolinska Institutet använder alternativt urval till logoped-, läkaroch tandläkarprogrammet under läsåret 2012–2013. Universitet och högskolor får själva besluta om hur man ska tillsätta upp till en tredjedel av platserna på utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare. För att tillsätta fler platser genom de av högskolan beslutade urvalsgrunderna krävs tillstånd från Högskoleverket.

Särskiljande vid lika meritvärde Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (betygsgrupp I, II, och folkhögskolegruppen) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Individuell urvalsplacering

KI får i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder som är föreskrivna för utbildningarna. Detta får endast ske om den sökandes meriter inte kan bedömas på ett lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder som finns och om den sökande genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet, har särskilda kunskaper eller förutsättningar för utbildningen. Bifall för ansökan om prövning av individuell urvalsplacering sker endast i undantagsfall. Under rubriken Anmälan på s. 134 kan du läsa mer om hur du ansöker om att bli prövad för individuell urvalsplacering.

Urval till utbildningar på grundnivå som inte vänder sig till nybörjare samt utbildningar på avancerad nivå Utbildningar vid KI som bygger på tidigare högskoleutbildning kan ha urval genom någon av nedanstående urvalsgrunder. Under rubriken Urval vid respektive utbildning anges på vilket sätt de behöriga sökande rangordnas. Tidigare utbildning – högskolepoängsurval (HPAV) Till vissa utbildningar görs urval genom antal högskolepoäng (även från andra högskolor än KI) som är avklarade fram till och med sista anmälningsdag. Meritvärdering sker i intervallet 30–285 hp.

*Nya bestämmelser införs för antagning till utbildning som startar efter 31 maj 2012 och 31 maj 2013. För mer detaljerad information över vilka som har möjlighet att tillgodoräkna meritpoäng inför antagning till hösten 2012 och hösten 2013 se antagning.se vid ansökningstillfället.


Samlad bedömning Vissa utbildningar vid KI har en samlad bedömning som urvalsmetod. En kvalitativ bedömning görs av den sökandes samlade meriter som exempelvis den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Bedömningarna görs av ansvarigt program eller ansvarig institution. För mer information om urval genom samlad bedömning, se respektive utbildning på ki.se/utbildning. Utbildningsspecifik förtur Till vissa utbildningar ges förtur till sökande som genomgått en utbildning som den sökta utbildningen bygger vidare på.

ANMÄLNINGSINFORMATION

Antal verksamma år inom yrket Till vissa utbildningar görs urval genom antal verksamma år inom yrket. Yrkeslivserfarenheten ska då vara inom den profession som den särskilda behörigheten anger. För utbildningar där urval baseras på antal verksamma år inom yrket är det viktigt att du skickar in aktuella tjänstgöringsintyg. Den dokumentation som behövs för att styrka yrkeslivserfarenhet är ett tjänstgöringsintyg (anställningsbevis och matrikelkort godtas inte). Av tjänstgöringsintyget ska det framgå omfattning (exempelvis heltid eller halvtid) och datum när anställningen började och slutade (vid pågående anställning anges ”fortfarande”) samt datum för utfärdandet. För att en anställningsperiod ska räknas måste den ha en omfattning på minst halvtid (50 %). På intyget måste tjänstgöringsgraden framgå. Arbete i eget företag styrker du genom intyg från företagarförening, revisor eller intyg från två personer som har god insyn i verksamheten. Yrkeslivserfarenhet räknas fram till och med sista anmälningsdag för pågående anställning. För att detta ska göras krävs att tjänstgöringsintyget för pågående anställning är daterat senast tre månader före sista anmälningsdag. Antal verksamma år inom yrket meritvärderas i intervaller om två år. Meritvärderingen av yrkeslivserfarenhet i intervaller om två år ger följande rangordning: 1) Mer än 8 verksamma år inom yrket 2) Mer än 6 år upp till och med 8 år 3) Mer än 4 år upp till och med 6 år 4) Mer än 2 år upp till och med 4 år 5) Upp till och med 2 år 6) Ingen styrkt yrkeslivserfarenhet Alla sökande inom ett intervall tilldelas samma meritvärde. När det finns behov att särskilja sökande inom ett intervall sker lottning. Platserna på en utbildning fördelas först till intervall 1. Finns det platser kvar går dessa till intervall 2 och så vidare. När platserna till en utbildning är fyllda reservplaceras de kvarvarande behöriga sökande enligt samma modell.

133


Anmälan Anmälan till högskoleutbildning ska göras på anvisade tidpunkter på antagning.se. Där presenteras alla utbildningar och du kan göra din anmälan direkt på webben. Du kan också följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och meriter samt svara på antagningsbesked.

Anmäl dig i tid Det är viktigt att du anmäler dig i tid (se sista anmälningsdag under respektive utbildning). Sen anmälan Sena anmälningar inkomna efter sista anmälningsdag meritvärderas inte, utan behörighetsprövas och rangordnas inbördes efter ankomstdatum förutsatt att anmälan är komplett, det vill säga att den sökande är behörig. Sena anmälningar handläggs i mån av tid och plats på aktuell utbildning. Efter sista urval kan efterantagning ske om lediga platser finns på utbildningen.

Anmälan till sommarkurser 2012 Anmälan till sommarkurser 2012 gör du senast sista anmälningsdag, 15 mars 2012 på antagning.se. Observera att du måste skicka in de handlingar du vill åberopa med post till: VHS Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Handlingarna ska ha inkommit sista anmälningsdag. 134

Anmälan till program och fristående kurser HT 2012 och VT 2013 Anmälan till program och fristående kurser gör du senast sista anmälningsdag som är 16 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen. Observera att du måste skicka in de handlingar du vill åberopa med post till: VHS Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Handlingarna ska ha inkommit sista anmälningsdag. Skicka in handlingar i tid Observera att när du gör anmälan via antagning.se måste du även skicka in de handlingar du vill åberopa med post till: VHS Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Handlingarna ska ha inkommit senast sista anmälningsdag. Under rubriken Vilka handlingar ska jag skicka in? på s. 136 kan du läsa mer om vad du bör skicka in. Pappersanmälan Om du inte kan eller vill göra anmälan via internet kan du beställa hem en pappersblankett på telefon 08-613 99 00. Anmälan och


Prioritering av anmälningsalternativ Du anmäler dig till alla program och kurser i samma anmälan. Du kan anmäla dig till högst 20 utbildningsalternativ och du måste rangordna dina utbildningsalternativ. Det du helst vill komma in på rangordnar du först. Om du inte kommer in på ditt förstahandsalternativ prövas ditt andrahandsalternativ och så vidare. Du kan högst bli antagen till högst 45 hp per termin. En helfartsutbildning, som går över en hel termin, räknas som 30 hp och en halvfartsutbildning, som går över en hel termin, räknas som 15 hp. Läs mer om prioritering på antagning.se. Komplettering – program och fristående kurser HT 2012 och VT 2013 Du kan komplettera din ansökan med betyg från pågående studier vid gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller folkhögskola. Inför HT 2012 ska kompletteringen ha inkommit senast den 21 juni 2012 avseende slutbetyg från svensk gymnasieskola och betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och avgångsbetyg från EU/EES-länder med terminsslut till och med 21 juni. Avgångsbetyg och diplom från gymnasieutbildning i EU/EES-länder och examen från IB och EB som avslutas efter 21 juni ska ha inkommit senast 5 juli. Inför VT 2013 ska kompletteringen ha inkommit senast den 3 december 2012. Skyddade personuppgifter Om du har skyddade personuppgifter ska du inte anmäla dig via antagning.se, utan genom att skicka in en pappersanmälan. Mer information om anmälningsförfarandet för dig som har skyddade personuppgifter finner du på antagning.se.

Anmälan till alternativt urval HT 2012 och VT 2013 Om du vill anmäla dig till något av de alternativa urvalen till logopedprogrammet (PILOG), läkarprogrammet (PIL) eller tandläkarprogrammet (TAPIL) måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se, dels en separat anmälan till urvalet på en särskild anmälningsblankett. Denna blankett finner du vid informationen om respektive alternativa urval på ki.se/provochintervju. Alternativt urval används för att bedöma olika personliga egenskaper som är viktiga för den utbildning till vilken urvalet görs.

Vidare information om de alternativa urvalsprocesserna hittar du på s. 52–54. Anmälningsblanketten skickas direkt till KI och ska ha inkommit senast sista anmälningsdag som är: • 2 april inför höstterminen 2012 och • 1 oktober inför vårterminen 2013.

Internationella studenter De utbildningar, med aktuella anmälningskoder, som är möjliga att söka för internationella studenter finns listade på ki.se/education. Sista anmälningsdag för internationella studenter är 16 januari för utbildningar som startar HT 2012. För sommarkurser är sista anmälningsdag 15 mars. Internationella studenter anmäler sig via universityadmissions.se.

ANMÄLNINGSINFORMATION

åberopade handlingar ska ha inkommit till: VHS Antagningsservice, 833 82 Strömsund, senast sista anmälningsdag.

Ansökan om prövning för reell kompetens (behörig på annat sätt) Önskar du en bedömning av behörigheten utifrån din reella kompetens fyller du i den särskilda blankett som du hittar på antagning.se. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt så långt som möjligt styrka dem med intyg. Den särskilda blanketten samt alla handlingar som styrker din motivering ska senast sista anmälningsdag ha inkommit till: VHS Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Om du har frågor om hur du ansöker om reell kompetens kan du ringa Antagningsgruppen på Karolinska Institutet, telefon 08-524 862 50 (måndag–fredag 9.30–11.30). Läs mer om behörighet och reell kompetens på s. 130.

Ansökan om prövning för individuell urvalsplacering Om du vill ansöka om prövning för individuell urvalsplacering ska du göra det tillsammans med din anmälan till utbildningen. De grunder du vill föra fram för din ansökan anger du i ett personligt brev och du styrker dem med relevanta intyg. När KI prövar en sådan ansökan görs en helhetsbedömning av den sökandes meriter och de andra omständigheter som åberopas. Det personliga brevet, samt alla handlingar som du åberopar, skickar du till: VHS Antagningsservice, 833 82 Strömsund. De ska ha inkommit senast sista anmälningsdag. Läs mer om urval och individuell urvalsplacering på s. 132.

135


Vilka handlingar ska jag skicka in? Du ska bifoga dokument som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten och meriter som du vill åberopa för meritvärdering/urval. Original av de handlingar som du vill åberopa behöver du normalt inte skicka in. De inskickade kopiorna ska vara vidimerade av en myndig person. Du ska emellertid vara beredd att visa upp originalhandlingarna. Oriktiga uppgifter kan leda till åtal, och eventuellt beslut om antagning kan återkallas. På antagning.se kan du logga in på dina sidor med det lösenord som du valde när du skapade kontot. När du angett din PIN-kod blir du bekräftad användare och får då möjlighet att se vilka av dina meriter som finns registrerade i antagningssystemet. Det är bara handlingar som inte finns med som behöver skickas in när du anmäler dig. De meriter som du kan se är följande typer av registrerbara meriter: betyg från gymnasium och gymnasial vuxenutbildning, högskoleprovsresultat, högskolemeriter och arbetslivserfarenhet. Observera att det kan ta några dagar från det att du skickat in dina meriter per post innan de är registrerade och därmed syns på antagning.se. Handlingar ska skickas till: VHS Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Meriter som inte registreras eller visas på ditt konto Det finns behörighetsgivande meriter som inte visas på ditt konto på antagning.se. Det är exempelvis sjuksköterskelegitimation, äldre akademiska meriter och tjänstgöringsintyg. Observera att alla meriter du skickar in skannas tillsammans med din anmälan och du kan själv kontrollera att ditt meritpaket har skannats in. Meriterna är synliga för handläggare som granskar din anmälan, även om meriterna inte visas när du loggar in på ditt konto. Det gäller både meriter som påverkar din behörighet och meriter som inte påverkar din behörighet eller ditt meritvärde. Handlingarna ska vara vidimerade Alla handlingar du åberopar ska vara vidimerade kopior av originalen (ej avskrifter). Vidimering innebär att minst en person har granskat kopian och intygar dess överensstämmelse med originalhandlingen genom att underteckna kopian med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer. Översättning (akademiska meriter och intyg) Akademiska meriter och intyg utfärdade på annat språk än engelska, danska eller norska måste vara översatta av auktoriserad översättare.

136

Skicka in vidimerade kopior av både originaldokument och översättning. Betyg från gymnasieskola Slutbetyg från de flesta gymnasieskolor överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. Vilka skolor som är anslutna till databasen kan du se på antagning.se under fliken ”Sök utbildning”. Om ditt gymnasiebetyg inte finns med i den nationella betygsdatabasen måste du skicka in en kopia på det. Betyg från gymnasial vuxenutbildning Betyg från gymnasial vuxenutbildning måste du själv skicka in en kopia på, eftersom de inte finns i den nationella betygsdatabasen. Utländska gymnasiebetyg Vidimerade kopior av utländska gymnasiebetyg, avgångsbetyg och examensbevis (om sådant finns). Skicka in vidimerade kopior av både originaldokument och översättning. Alla betyg ska vara utfärdade av landets officiella utbildningsmyndighet eller annan utsedd instans. Samtliga handlingar måste vara översatta av en auktoriserad översättare. Gymnasiebetygshandlingar på engelska, franska, spanska, tyska, danska, norska och finska behöver inte översättas. Betygshandlingar från Finland och Island behöver inte heller översättas, men övriga handlingar från dessa länder ska vara översatta till svenska eller engelska. Högskoleprovsresultat Resultatet av högskoleprovet överförs automatiskt och du behöver inte skicka in det. Om du har resultat från flera provtillfällen räknas det bästa giltiga resultatet. Om du inte hade svenskt personnummer vid provtillfället måste du skicka in en vidimerad kopia av ditt högskoleprovsresultat. Högskolemeriter Vanligtvis överförs dina akademiska meriter automatiskt efter att du gjort en anmälan. Du kan själv kontrollera detta på ditt konto på antagning.se. Om du vill åberopa högskolemeriter som inte finns dokumenterade i studiedokumentationssystemet Ladok måste du skicka in handlingar (exempelvis kursbevis, examensbevis eller tentamensbok) som styrker dessa högskolemeriter. Meriter från forskarutbildning måste dokumenteras med intyg, då de inte överförs via databas. För att KI ska kunna göra en korrekt bedömning


Högskolemeriter före 1995 vid Karolinska Institutet Studieresultat från KI efter 1995 finns införda i KIs Ladok och behöver inte bifogas anmälan. Intyg om studieresultat före 1995 måste du däremot bifoga anmälan. Tjänstgöringsintyg för behörighet/urval Se s. 133 för information om hur du styrker yrkesverksamhet.

ANMÄLNINGSINFORMATION

av dina högskolemeriter från annan högskola bör du även bifoga kurs- och utbildningsplaner.

I följande fall ska du skicka in tjänstgöringsintyg • Om det i den särskilda behörigheten krävs ett visst antal års arbetslivserfarenhet eller yrkeslivserfarenhet. • Om urvalet görs genom yrkeslivserfarenhet. • Om urvalet till utbildningen görs genom samlad bedömning, och du anser dig ha relevant arbetslivserfarenhet som kan ge dig bra konkurrenskraft i den samlade bedömningen. Motiveringsbrev eller meritportfölj till utbildningar med urval genom samlad bedömning Om du anmält dig till en utbildning där urvalet görs genom en samlad bedömning ska du skicka in ett motiveringsbrev som anger varför du vill läsa utbildningen. Till vissa utbildningar skall en meritportfölj bifogas. Läs mer om vilket urval som gäller för den utbildning du sökt på ki.se/utbildning. Personbevis eller vidimerad kopia av pass/svenskt körkort Om du har ändrat ditt namn/personnummer behöver du skicka in ett personbevis eller vidimerad kopia av pass/svenskt körkort. Anståndsbeslut Du som tidigare har beviljats anstånd (fått skjuta upp studiestarten) och nu vill börja studera ska anmäla dig på nytt inför den termin som anges i anståndsbeslutet. Skicka in en vidimerad kopia av anståndsbeslutet till: VHS Antagningsservice, 833 82 Strömsund. Skicka in beslutet omedelbart efter att du anmält dig på antagning.se. Inställd utbildning En utbildning kan ställas in på grund av för få behöriga sökande eller ändrade förutsättningar att anordna utbildningen. Det är därför viktigt att söka flera utbildningar.

137


Vad händer efter anmälan? Urval 1 – antagningsbesked 1 När alla anmälningar har behörighetsbedömts sker urval 1, i vilket utbildningsplatserna fördelas mellan de sökande enligt den urvalsmodell som är fastställd för respektive utbildning. Besked om resultatet av urval 1 meddelas de sökande i antagningsbesked 1. Där anges om du är antagen, reservplacerad eller struken. Anmälde du dig via antagning.se kommer du att få ett e-postmeddelande om att ditt antagningsbesked finns att läsa och skriva ut på antagning.se. Om du anmälde dig via pappersblankett kommer du att få ett antagningsbesked via vanlig post. Svara för att behålla din plats Kom ihåg att du i tid måste meddela om du vill stå kvar som antagen eller reserv, annars förlorar du platsen som då erbjuds till annan behörig sökande i urval 2. På antagning.se kan du logga in för att läsa ditt antagningsbesked, samt svara ja för att behålla din plats. Du kan ändra ditt svar fram till sista svarsdag. Du kan även svara per post. Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 hp, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 hp. Högst 210 hp behandlas i det andra urvalet. Om du tackat ja till mer än 210 hp stryks alternativen nerifrån och upp enligt den prioritetsordning du gjort på anmälan, tills 210 hp kvarstår.

Urval 2 – antagningsbesked 2 I det andra urvalet prövas du i enlighet med hur du svarat på antagningsbesked 1. Urval 2 är den process i vilken lediga platser (på grund av att antagna tackat nej) vid utbildningen fylls på med reserver. Resultatet av urval 2 meddelas i antagningsbesked 2. Om du, i urval 2, blir antagen till ett i din anmälan högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade, även om du var antagen till detta i urval 1. Efter urval 2 behöver du inte tacka ja till din utbildningsplats. Men lämna gärna återbud direkt till utbildningsgivande institution om du antagits och tackat ja, men inte gör anspråk på platsen. På så sätt kan platsen snabbt erbjudas till en 138

reserv. Efter urval 2 sker eventuell reservantagning av utbildningsansvarig.

Reservantagning Efter urval 2 sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ ansvarigt program. Vid Karolinska Institutet sker reservantagningen genom att reserver kallas per angivet telefonnummer eller angiven e-postadress. Alternativt genom att ett antal reserver kallas till ett reservupprop där lediga platser fördelas. Kom därför ihåg att ange telefonnummer och en e-postadress när du anmäler dig. Flertalet utbildningar använder sig av det som kallas överintag, det vill säga det antas fler sökande än det finns utbildningsplatser. Detta görs för att de sökande ska få besked så tidigt som möjligt, och för att minimera reservantagningen. Det innebär att det inte är säkert att en reserv kallas när någon lämnat återbud till sin plats.

Information om utbildningen Om du blir antagen till en utbildning vid KI finner du information med närmare uppgifter om kursstart, schema med mera på utbildningens egen hemsida som du hittar på courses.ki.se.

E-postadress på Karolinska Institutet I samband med att du antas till KI får du en egen e-postadress som student. KI har valt att all elektronisk information som skickas till studenterna ska gå till denna e-postadress. Uppgifterna om e-postadressen skickas till dig innan utbildningen startar.

Obligatorisk registrering Har du blivit antagen till en utbildning måste du registrera dig på utbildningen. Uppgifter om tid och plats för registrering meddelas av utbildningsgivande institution. Om du är antagen och kallats till registrering men uteblir utan att ha anmält förhinder i förväg kom-


Anstånd med studiestarten Den som är antagen till en utbildning ska påbörja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. Den som inte kan påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt kan få anstånd med att påbörja studierna om det finns särskilda skäl. Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om ledighet för utbildning. Skälet för anstånd med studiestarten ska avse den sökande själv och vara av den arten att denne inte själv kunnat råda över det. Det ska, utom när det gäller militär eller civil grundutbildning, ha uppkommit efter anmälningstidens utgång eller, om det inträffat tidigare, vara av den arten att den sökanden inte insett eller borde ha insett att det skulle förhindra att studierna påbörjas. Den som önskar anstånd på grund av militär eller civil grundutbildning i Sverige ska begära anstånd samtidigt som anmälan till högskoleutbildningen lämnas in. Anståndet är giltigt till första utbildningsstart efter det angivna utryckningsdatumet. Anståndstiden får uppgå till 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för längre tid. Ett beslut om anstånd är förenat med villkor om förnyad anmälan inför den utbildningsstart som studierna ska påbörjas enligt beslutet. Ansökan om anstånd ska ha inkommit till KI senast tre veckor efter det att utbildningen startat. Intyg som styrker åberopade skäl måste bifogas ansökan. Om du efter tre veckors studier får förhinder ska du inte ansöka om anstånd utan du kan då istället ansöka om studieuppehåll (gäller program).

ken högskola överklagandet avser. Till skrivelsen ska du bifoga det överklagade beslutet, det vill säga antagningsbeskedet. KI granskar då ärendet på nytt. Om KI beslutar att ompröva ärendet ändras beslutet och du får ett nytt antagningsbesked. Om beslutet inte ändras sänds samtliga handlingar, tillsammans med KIs yttrande, till Överklagandenämnden för högskolan för slutlig prövning. Beslut som fattats av Överklagandenämnden kan inte överklagas. Observera att du inte kan överklaga: • Beräkning av jämförelsetal/betygspoäng eller meritvärdering som gjorts i samband med samlad bedömning. • Beslut om anmälan, meriter eller svarskort som inte inkommit eller som inkommit för sent. • Beslut att inte medge ändringar av insänd anmälan.

ANMÄLNINGSINFORMATION

mer du att förlora din plats. Registrerar du dig på en utbildning innebär det en avsikt att läsa utbildningen den terminen. För att du som ansökt om, och beviljats, studiemedel ska kunna få dessa utbetalade krävs det att du registrerar dig på den utbildning som du antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Blankett för överklagan finns på antagning.se. Överklagandeskrivelsen ska du ställa till Överklagandenämnden för högskolan, men skicka till: VHS Antagningsservice, 833 82 Strömsund.

Anmälnings- och studieavgifter Sverige har infört anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Om du är folkbokförd i Sverige och har svenskt personnummer behöver du inte styrka att du är avgiftsbefriad. Sökande från övriga EU/EESländer måste däremot bifoga handlingar som styrker medborgarskap. För mer information se antagning.se.

Karolinska Institutets antagningsordning I KIs antagningsordning hittar du de regler om utbildning på grundnivå och avancerad nivå som KI tillämpar, dels i fråga om ansökan, behörighet och urval, dels i fråga om hur beslut om antagning fattas och hur beslut överklagas. KIs antagningsordning hittar du på ki.se/antagning.

Överklagande

Kontakt

Du kan överklaga beslut om att du inte uppfyller grundläggande eller särskild behörighet, att du fått avslag på din ansökan om undantag eller reell kompetens, eller att du fått avslag på ansökan om anstånd. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du har fått ditt antagningsbesked/beslut. Det ska i skrivelsen framgå vad i beslutet du vill få ändrat, de skäl du åberopar och vil-

Har du frågor om anmälan och antagning i allmänhet ring VHS Antagningsservice på telefon 0771-550 720 eller använd e-postformuläret på antagning.se. För specifika frågor om antagning och urval till KIs utbildningar samt frågor kring de alternativa urvalen ring Antagningsgruppen på KI, telefon 08-524 862 50 (måndag–fredag 9.30–11.30). 139


Utbildningskatalogen är framtagen av: Karolinska Institutets studentavdelning, utbildningsavdelning och informationsavdelning Foto: Camilla Svensk Illustrationer: Maja Modén ISBN: 978-91-85681-38-9 Tryck: Tabergs Tryckeri AB Reservation för ändringar: Informationen i katalogen avser uppgifter aktuella i december 2011. För ändringar uppkomna efter katalogens tryckning hänvisas till ”Tillägg till utbildningskatalog 2012–2013” på ki.se/utbildning. Karolinska Institutet reserverar sig för eventuella ändringar i utbildningsutbudet som behöver vidtas med hänsyn till antalet sökande eller på grund av förändrade villkor som inte kan förutses. 140


Viktiga datum 2012–2013 För mer detaljerad information, se antagning.se för aktuell antagningsomgång. 15 februari Sista anmälningsdag för Högskoleprovet.

27 april Antagningsbesked för sommarkurser 2012.

Mitten av september Webbanmälan öppnar för kurser och program med start VT 2013.

20 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser 2012.

Maj–juni Kontrolluppgifter för HT 2012.

1 oktober Sista anmälningsdag till alternativt urval. Anmälan ska vara Karolinska Institutet tillhanda. Gäller alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) med start VT 2013.

15 mars Sista anmälningsdag för sommarkurser 2012. Mitten av mars Webbanmälan öppnar för anmälan till kurser och program med start HT 2012. 31 mars Högskoleprovets provtillfälle. 2 april Sista anmälningsdag till alternativt urval. Anmälan ska vara Karolinska Institutet tillhanda. Gäller alternativt urval för logopedprogrammet (PILOG), läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL) med start HT 2012. 16 april Sista anmälningsdag till kurser och program med start HT 2012.

21 juni Sista kompletteringsdag inför HT 2012 – slutbetyg från svensk gymnasieskola och betyg från komvux. Avgångsbetyg från EU/EES-länder med terminslut till och med 21 juni. 5 juli Sista kompletteringsdag inför HT 2012 – avgångsbetyg och diplom från gymnasieutbildning i EU/EESländer och examen från IB och EB som avslutas efter 21 juni.

15 oktober Sista anmälningsdag för kurser och program med start VT 2013. 27 oktober Högskoleprovets provtillfälle. November Kontrolluppgifter för VT 2013.

Mitten av juli Antagningsbesked 1 för HT 2012.

3 december Sista kompletteringsdag för VT 2013.

30 juli Sista svarsdag inför HT 2012.

Mitten av december Antagningsbesked 1 för VT 2013.

Början av augusti Antagningsbesked 2 för HT 2012.

20 december Sista svarsdag inför VT 2013.

15 september Sista anmälningsdag för Högskoleprovet.

Slutet av december Antagningsbesked 2 för VT 2013.


ki.se/utbildning

Karolinska Institutet 171 77 Stockholm ki.se

Allmän studievägledning: 08-524 863 50 Telefontid måndag–torsdag 9.30–11.00 studievagledning@ki.se

Växel: 08-524 800 00

Frågor om anmälan och antagning: 08-524 862 50 Telefontid vardagar 9.30–11.30

Program & kurser 2012-2013  
Program & kurser 2012-2013  

Karolinska Institutets utbildningskatalog för läsåret 2012-2013.

Advertisement