Page 1

bazooka /bəˈzuːk ə/ A shoulder-held weapon consisting of a long metal smoothbore tube for firing armor-piercing rockets at short range; a portable tubular rocket-launcher that fires a projectile capable of piercing armour: used by infantrymen as a short-range antitank weapon bazuka: I am going to fire a bazooka on the ambassador's car Mam zamiar

wystrzelić z bazuki w samochód ambasadora bourgeoisie /ˌbʊəʒwɑːˈziː/ (noun) The middle class burżuazja: the epoch of the bourgeoisie epoka burżuazji; In Marxist theory, the social group opposed to the proletariat in the class struggle burżuazja [From French bourgeois] buttercup /ˈbʌtəˌk ʌp/ Any of numerous herbs of the genus Ranunculus, native chiefly to temperate and cold regions and having acrid juice, often toothed or lobed leaves, and usually yellow or white flowers with numerous pistils jaskier: Buttercup with glossy yellow flowers ; (idiom) sweetie; honey; sweetheart kochanie: Chin Up, Buttercup! floccinaucinihilipilification /ˌflɒksɪˌnɒsɪˌnɪhɪlɪˌpɪlɪfɪˈkeɪʃən/ (noun) estimating or categorizing something as worthless Uznanie za niewartościowe: Floccinaucinihilipilification of her seems to be quite unintelligible Brak uznania jej wartości wydaje się całkiem niezrozumiały [Z Łaciny floccus (wiązka), naucum (drobnostka), nihilum (nic), pilus (coś małego, nieistotnego), i facio, facere, feci (robić lub czynić)] haven /ˈheɪvən/ (noun) A harbor or anchorage przystań: a save haven bezpieczna przystań; port port; A place of refuge or rest; a sanctuary schronienie: To shelter, as in a haven [from Old English hæfen] mountain goat /ˈmaʊntɪn gəʊt/ short for Rocky Mountain goat koza śnieżna, kozica amerykańska; any wild goat inhabiting mountainous regions kozica quire /ˈkwī(-ə)r/ A collection of leaves of parchment or paper, folded one within the other, in a manuscript or book; A set of 24 or sometimes 25 sheets of paper of the same size and stock; one twentieth of a ream libra, 24 arkusze papieru; a choir; a variant spelling of choir chór: the quire is the area of a church or cathedral, usually in the western part of

the chancel between the nave and the sanctuary (which houses the altar) Quire rehearsals, so it is important to listen tapioca /ˌtæpɪˈəʊk ə/ A beady starch obtained from the root of the cassava, used for puddings and as a thickening agent in cooking tapioka: Tapioca Pudding Recipe [Portuguese from Tupi typióca] to burnish /ˈbɜːnɪʃ/ (verb, verb transitive) To make smooth or glossy by or as if by rubbing; polish polerować, wypolerować, nadać połysk: Burnish when dry [Middle English burnishen, from Old French burnir, burniss-, variant of brunir, from brun, shining, of Germanic origin] wallflower /ˈwɔːlˌflaʊə/ (noun) Any of numerous herbs of the genus Erysimum of the mustard family, having fragrant yellow, orange, or brownish flowers lak wonny; One who does not participate in the activity at a social event because of shyness or unpopularity nieśmiała osoba: I'm a wallflower Jestem nieśmiały


abdykacja /ˌabdɨˈkaʦ̑ʲja/ (noun) zrzeczenie się władzy; rezygnacja monarchy z tronu abdication: Papież abdykuje The pope abdicates [Z Łaciny abdicatio] biszkopt /ˈbʲiʃk ɔpt/ lekkie, suche ciasto używane do wyrobów cukierniczych sponge cake: Do biszkoptu potrzebnych będzie pięć jajek ; ciastko z biszkoptu; rodzaj herbatnika sponge finger: Kupiłam opakowanie Twoich ulubionych

biszkoptów bukszpan /ˈbukʃpãn/ (noun) rodzaj zimozielonych drzew i krzewów z rodziny bukszpanowatych Buxus, boxwood, box [daw. niem. dial. buchs + span (drewno bukszpanowe importowane z Włoch)] kalesony /ˌkalɛˈsɔ̃nɨ/ (noun, pl noun) część bielizny męskiej; rodzaj obcisłych spodni long johns: Mój ojciec nosi zimą

kalesony My father wears long johns in winter mięsień prosty brzucha /ˈmʲjɛ̃w̃ ɕɛ̇̃ɲ ˈprɔstɨ bʒuxa/ (noun) mięsień współdziałający z mięśniami płaskimi brzucha, przeponą i mięśniami krocza w wytwarzaniu tłoczni brzusznej rectus abdominis muscle, abs: In the classic anatomic

description of the rectus abdominis muscle, the muscle is innervated by the terminal branches of the lower six intercostal nerves. [Z Łaciny musculus rectus abdominis] nasycić /naˈsɨʨ̑iʨ̑/ (verb, verb intransitive) spowodować wchłonięcie jakiejś substancji to saturate, to impregnate, to soak: roztwór nasycony a saturated solution tłuszcze nasycone saturated fats; zaspokoić czyjś głód to satisfy, to sate, to satiate: zaspokoić czyjś głód to satisfy one's hunger łobuz /ˈwɔbus/ (noun) osoba zachowująca się źle rascal, scallywag, roughneck, hoodlum, swine, rat: Znów jakiś łobuz

stłukł żarówkę i w korytarzu panują egipskie ciemności odżywianie /ˌɔḍʒɨˈvʲjä̃ ɲɛ/ (noun) dostarczać organizmowi żywemu substancji niezbędnych do rozwoju i wzrostu; żywić; przyjmować pokarmy; żywić się nutrition: odpowiednie odżywianie a proper nutrition pompon /ˈpɔ̃mpɔ̃n/ przyszywana do nakrycia głowy ozdoba z włóczki w formie puszystej kulki pompon, tassel: Ma on kolorowy pompon przy kapeluszu ; Pompony kuliste są często spotykanym rekwizytem cheerleadingu pompon:

Zgubiłam mój pompon! I have lost my pompon! proletariat /ˌprɔlɛˈtarʲjat/ (noun) najuboższa warstwa społeczna proletariat [From French prolétariat ]

Slownik polsko-angielski i angielsko-polski  

Oto przygotowany przeze mnie slownik. W sumie jestem z niego zadowolona, ciesze sie, ze zachowaly sie znaki fonetyczne (po pierwszej konwers...

Slownik polsko-angielski i angielsko-polski  

Oto przygotowany przeze mnie slownik. W sumie jestem z niego zadowolona, ciesze sie, ze zachowaly sie znaki fonetyczne (po pierwszej konwers...

Advertisement