Page 1

KURS SZYCIA CHIRURGICZNEGO KIEDY? godz. 17.00 04.12.2013 podstawy (lata I-III) ] 08.01.2014 16.12.2013 - doskonalenie umiejętności (lata IV-VI) GDZIE?

sala S23 CDK, poziom -1

Współpracujemy ze studentami z SKN przy I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJCM.

Zgłoszenia od wtorku 26.11.2013 od godziny 20.00 drogą mailową na adres:

scomekrk.szyciechirurgiczne@gmail.com (imię, nazwisko, rok studiów, telefon, ewentualne uwagi). Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, napisz: Daria Roubo, Koordynator Lokalny Projektu „Szycie Chirurgiczne” Tel.: +48 660 686 772 | E-mail: daria.roubo@gmail.com Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Szycie Chirurgiczne  

Kurs Szycia Chirurgicznego

Szycie Chirurgiczne  

Kurs Szycia Chirurgicznego

Advertisement