Page 1


Dystrybucja Polska Sp. z o.o. jest niepublicznym operatorem pocztowym o numerze zezwolenia URTiP: 10/ZK/04.

Specjalizujemy się w kolportażu druków bezadresowych i korespondencji adresowej na terenie całej Polski. Swoją markę i doświadczenie budujemy od 2000 r.

jesteśmy niekwestionowanym w dostarczaniu przesyłek bezadresowych. Kolportujemy ponad druków miesięcznie. Nasi klienci to największe sieci handlowe w Polsce.


 nasza ogólnopolska marka jest rozpoznawalna na rynku usług pocztowych oraz w masowej świadomości. To symbol nowoczesności ;  dzięki dopasowanej ofercie indywidualnej, a także silnemu zespołowi, posiadamy perfekcyjny serwis; jesteśmy najchętniej wybieraną przez klientów firmą;  posiadamy innowacyjną ofertę, elastyczne podejście do klienta i nowatorski stosunek do biznesu i branży, co daje nam bezkonkurencyjną pozycję w sekcji przesyłek adresowych.


• 96 oddziałów i filii w 16 regionach Polski • ponad 5.000 doręczycieli • własna baza logistyczna oraz sortownia we Włocławku


Nasz priorytet to , którą osiągamy dzięki innowacyjnym systemom, takich jak: 1. telefonie komórkowym kolportera.

z wykorzystaniem aplikacji GPS zainicjowanej w

2. System zarządzania informacją, tzw. , który umożliwia wybór terenów dystrybucji, automatyczne wyliczenie potrzebnego nakładu w danym rejonie, przesyłanie informacji o wybranych rejonach do centrali Dystrybucji Polskiej oraz pełną kontrolę nad wyborem terenu dystrybucji. 3. 4. Własna , zawierająca adresy ponad 5 mln budynków, ponad 12 mln gospodarstw domowych oraz cyfrowe mapy Polski ponad 70 tys. miejscowości.


PERSONICX To uniwersalna, ogólnopolska, konsumencka segmentacja gospodarstw domowych.

Składa się z 40 segmentów, a jego klasyfikacja opiera się na zmiennych: - Socjo demograficznych - Konsumenckich - Life-style - Cechach miejsca zamieszkania (dane przestrzenne)


marketing Dzięki doświadczeniu i szczegółowym raportom z każdej dystrybucji dysponujemy własnymi mapami miast, podzielonymi na rodzaj zabudowy, liczbę mieszkańców, charakterystykę danego rejonu. Informacje zawarte w każdej z map są systematycznie weryfikowane, a szczegółowy podział miasta na rejony pozwala precyzyjnie zaplanować każdą kampanię, uwzględniając umiejscowienie punktów Klienta, czy też jego grupę docelową. Dzięki własnym bazom danych jesteśmy w stanie określić nakład dla każdej miejscowości w Polsce.


Dlaczego warto…? Decydując się na nasze usługi, otrzymacie Państwo i , który umożliwi:

• przeprowadzenie kampanii na ściśle określonym obszarze; • selekcję obszaru ze względu na rodzaj zabudowy np. wyłącznie domki jednorodzinne; • dotarcie do klientów z przekazem reklamowym w ściśle określonym terminie; • jednoczesną prezentację wielu produktów; • bezpośredni kontakt z masowym odbiorcą - kupon promocyjny, formularz zwrotny; • ocenę skuteczności kampanii - ilość odpowiedzi/zamówień; • wzmocnienie marki w świadomości konsumenta.


Specjalizujemy się w doręczeniach korespondencji masowej dla firm i instytucji.

Od zlecenia, wydruku materiałów oraz odbioru przesyłek od Klienta/z miejsca przez Niego wskazanego, poprzez konfekcjonowanie, adresowanie, po doręczanie do raportowania statusów doręczeń.


- dostarczanie materiałów POS do odbiorców (z możliwością ich zainstalowania np. standy, boldery, plakaty, potykacze ,itp.); - dostarczanie próbek towaru pod wskazane adresy; - rozdawanie materiałów promocyjnoreklamowych, w tym próbek samplingowych, w miejscach ustalonych z klientem.

- przeprowadzanie ankiet na życzenie klienta, wśród wyselekcjonowanej grupy docelowej; - dostarczanie materiałów reklamowych do wskazanej grupy odbiorców z jednoczesnym przygotowaniem bazy, do której dostarczone zostały materiały.


Oferujemy następujące usługi z zakresu doręczeń adresowych:

– usługa pocztowa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłek listowych pomiędzy oddziałami Dystrybucji Polskiej. Termin doręczenia przesyłki wynosi 4 dni robocze, licząc od dnia nadania (z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych).

– usługa pocztowa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłek listowych zwykłych w obszarze administracyjnym miasta, w którym przesyłka została nadana. Termin doręczenia przesyłki wynosi 3 dni robocze, licząc od daty nadania.


List lokalny List zwykły

Nazwa usługi

List zwykły Termin doręczenia D+4

Waga

Gabaryt A maks. wymiar 2 x 32,5 x 32 cm

Gabaryt B maks. wymiar 6 x 36 x 26 cm

51-70g

1,15 zł

1,25 zł

71-100g

1,35 zł

1,55 zł

101-350g

1,45 zł

1,75 zł

351-500g

1,85 zł

2,25 zł

501-1000g

3,70 zł

4,00 zł

10012000g

4,70 zł

5,00 zł

Nazwa usługi

List lokalny Termin doręczenia D+3

Waga

Gabaryt A maks. wymiar 2 x 32,5 x 32 cm

Gabaryt B maks. wymiar 6 x 36 x 26 cm

51-70g

1,00 zł

1,15 zł

71-100g

1,10 zł

1,45 zł

101-350g

1,30 zł

1,65 zł

351-500g

1,75 zł

2,15 zł

501-1000g

3,70 zł

3,90 zł

1001-2000g

4,40 zł

4,90 zł

* W przypadku zwrotu niedoręczonych przesyłek do siedziby klienta koszt usługi wynosi : koszt doręczenia + 50% np. koszt przesyłki 1,20 + 0,60 = 1,80 zł Potwierdzenie doręczenia – cena do uzgodnienia po kontakcie z działem handlowym.


Kontrole własne

Kontrole mieszane


: - przez codzienne sprawdzanie wykonywanych zadań - przez wizytowanie adresów podlegająca bezpośrednio Zarządowi


- zauważalna oszczędność finansowa – u nas do 30% taniej; - wysoki wskaźnik doręczeń; - kompleksowość obsługi pocztowej: w tym współpraca z partnerami zewnętrznymi, oferującymi pełną obsługę wysyłki; - ogólnopolska dostępność: działamy na terenie całego kraju, - dla każdego naszego Partnera handlowego/Klienta – dedykowany opiekun

handlowy Dystrybucji Polskiej, - wyjątkowa elastyczność i indywidualne dopasowanie oferty do klienta i jego potrzeb.


W grudniu 2008 roku firma ENTERPRISE INVESTORS, jeden z najstarszych i największych funduszy inwestycyjnych w Polsce, została udziałowcem w spółce . Stanowi to dowód na jakim darzy nas świat biznesu.


Dystrybucja Polska Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań tel.: 061 662 97 20 tel.: 061 867 14 71 fax: 061 662 97 26

www.dystrybucjapolska.pl HELPDESK 801 800 600


Z nami dotrzesz do Milion贸w!

Dystrybucja Polska  
Dystrybucja Polska  

Prezentacja firmy Dystrybucja Polska

Advertisement