Page 1

Rachunek do umowy o dzieło Rachunek nr: Za wykonanie prac zgodnie z umową nr:

z dnia:

27.10.2013 r.

z dnia:

Zamawiający: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100,

61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Wykonawca:

Rozliczenie umowy

405, 6 €

Kwota brutto Koszty uzyskania przychodu:

50%

202,8 €

Podstawa opodatkowania: Podatek dochodowy: Podatek do Urzędu Skarbowego: Do wypłaty: Słownie:

202, 8€ dwieście dwa euro i osiem eurocentów

Podpisy

........................... Podpis zamawiającego

„Nauka wystawienia dokumentów księgowych”. ......................... Podpis wykonawcy

Sposób płatności Wymienioną kwotę otrzymałem dn. 1) Przelew proszę wykonać na konto: 2) Nazwa banku Numer konta 1) Wypełnić w przypadku wpłaty gotówkowej 2) Wypełnić w przypadku płatności przelewem

Podpis

2303  
2303  
Advertisement