Page 1

Rachunek nr …………1………………….. Oryginał/Kopia Data wystawienia: 24.06.2013 Data sprzedaży: 20.06.2013 Miejsce wystawienia: Kraków

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta:

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Karolina Porębska Fioletowo 44

Adres:

Katowicowo 45-900

Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773

NIP

NIP

e-mail:

e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

mLingua s.p. z.o.o.

XXXXX

Nr konta:

778-14-35-103

XXXXXXX

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L. p. `

Nazwa towaru lub usługi

Tłumaczenie PL-FR, FR-POL

J.m. Strona 1125 znaków

Ilość

579,23

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Cena

26082,81zł

Rabat

Wartość

_

26082,81zł

Razem:

26082,81zł

0 zł 26082,81zł

Dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy przelew 15.07.2013

………………………XXX……………………. Osoba upoważniona do wystawienia

…………………XXXXXX………………………… Osoba upoważniona do odbioru

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Rachunek- osoba prawna  

Rachunek osoby prawnej wykonany w ramach praktyk w mLingua w celach nauki wystawiania dokumentów księgowych (dane fikcyjne)