Page 1

K/Z

KAROLINA ZABORSKA Portfolio | wybrane prace zrealizowane w latach 2013-2017


1 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 2

BIO Karolina Zaborska (ur. 1990 r.) działa na pograniczu mediów oraz dyscyplin, specjalizuje się w technice kolażu oraz fotomontażu. Absolwentka studiów I stopnia na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, na kierunku Grafika oraz studiów I i II stopnia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała za prace zrealizowane w pracowni Malarstwa oraz pracowni Grafiki Warsztatowej. Praca pod tytułem „Megalopolis - terror cywilizacji” stanowiąca uwieńczenie jej wcześniejszych działań twórczych zdobyła nagrodę w konkursie Najlepsze Dyplomy Gdańsk 2015 oraz Brązowy Medal w konkursie najlepszych dyplomów ASP w Łodzi Prime Time. Artystka wnikliwie przygląda się i analizuje cechy współczesnych aglomeracji miejskich. Ocenia je i przewiduje ich przygnębiającą przyszłość. W swoich pracach gromadzi fotograficzne motywy współczesnej rzeczywistości miejskiej i przemysłowej. Łączy je w alternatywny sposób, uzyskując efekt nierzeczywisty. Treści, które tym przekazuje stają się ponadczasowe, uniwersalne. Karolina Zaborska realizuje fotomontaże w niekonwencjonalnych, autorskich technikach. Jest wielokrotną stypendystką Rektora ASP w Łodzi, laureatką Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2015 oraz Stypendium Artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016. Obecnie pełni funkcję asystentki w pracowni Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zdjęcia dokumentujące obronę pracy magisterskiej. Fabryka Sztuki w Łodzi, 24 czerwca 2015.


3 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 4

Seria 16 kolaży Życie na gorąco, 2013.


5 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 6

Metropolis, tryptyk wykonany w technice kolażu, 2013. Prace zostały wykonane z wycinków gazet, głównie z lat 70-80.


7 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 8

Metropolis, lewe skrzydło, 140x60 cm.


9 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO

Metropolis, środkowe i prawe skrzydło, 140x60 cm.


/ 10

Tryptyk Metropolis został nagrodzony w XXXI Konkursie im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2014: Nagrodą dodatkową Rektora ASP w Łodzi, Wyróżnieniem Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Nagrodą Galerii Manhattan.


11 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 12

Miasto murali, fotomontaż, 2015, 150x140 cm. Praca została nagrodzona w XXXII Konkursie im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2015: Nagrodą Główną Rektora ASP w Łodzi, Nagrodą Galerii Opus, Nagrodą Kwartalnika Artystyczno-Literackiego Arterie.


13 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 14

Miasto konstruktywistyczne, kolaĹź, 2014, 55x100 cm.


15 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO

Miasto ekspansywne, kolaż, 2014, 100x225 cm.


/ 16


17 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 18

Zapętlenie, kolaż, 2014, 75x200 cm.


19 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO

Wiosna, fotomontaż, 2015 Lato, fotomontaż, 2016 Jesień, fotomontaż, 2015 Zima, fotomontaż, 2016 formaty pocztówkowe


/ 20


21 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO

Megalopolis - terror cywilizacji, fotomontaż animowany, 2015. Animacja jest realizacją dyplomową powstałą w Pracowni interdyscyplinarnych Działań Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Link do filmu na portalu Vimeo: https://vimeo.com/146832065


/ 22


23 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 24

Miasto automatów, instalacja, 2016 Zrealizowano na zamówienie oraz ze środków 14. edycji Przeglądu Sztuki Survival, Wrocław 2016. Lightbox przedstawia krajobraz przemysłowy, którego elementy zostały zaczerpnięte ze zdjęć z Archiwum Państwowego w Łodzi. Industrialny pejzaż stanowił przez dekady bardzo atrakcyjny i inspirujący motyw plastyczny, a sama rewolucja przemysłowa sprowokowała w sztuce XX wieku wiele manifestów i nowatorskich rozwiązań. Dziś, kiedy tereny fabryczne i postindustrialne tego okresu kojarzą się przede wszystkim z upadkiem, monumentalny kadr ukazujący pracującą na pełnych obrotach łódzką fabrykę budzi nostalgię i niepokój, zwłaszcza, że umiejscowiony jest w pozbawionej swojej funkcji hali fabryki automatów tokarskich we Wrocławiu, której historia sięga początków XX wieku.


25 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 26

Miasto kamienic, animacja, 00:38, 2016 Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Materiały archiwalne wykorzystane w filmie pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi. Miasto kamienic jest pracą prezentującą pejzaż miejski Łodzi, zawierający zdjęcia wybranych kamienic z terenu dzielnic Śródmieście oraz Bałuty. Głównym celem przedsięwzięcia jest wskazanie tych obiektów, które zapomniane przez władze miasta czy zobojętniałych właścicieli straciły swój dawny blask. Nazwa nawiązuje do programu „Mia100 kamienic” polegającego na rewitalizacji budynków, głównie kamienic wpisanych do gminnej ewidencji zabytków na obszarze centrum Łodzi. Budżet tego programu przewidywał remont 170 obiektów. Jednak kamienic, które wymagają rewitalizacji jest znacznie więcej. Kamienice naznaczone upływem czasu stanowią odbicie „miejskiego folkloru” oraz oddają ducha dzielnicy miasta, w której się

znajdują. Plan realizacji przedsięwzięcia obejmował studia dokumentacji archiwalnej, głównie Projektów Budowlanych Guberni Piotrkowskiej, zdjęć pochodzących z przełomu XIX i XX w. oraz początku XX w., a także stworzenie rzetelnej dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu 50 kamienic wymagających rewitalizacji. Dokumentacja ta posłużyła stworzeniu fotomontażu animowanego przedstawiającego pejzaż łódzki złożony z obiektów znajdujących się w stanie rozpadu. Kamienice, które w okresie swojej świetności stanowiły przykład kunsztu architektonicznego, w niedługim czasie mogą zniknąć z mapy Łodzi. Animacja udźwiękowiona została materiałem nagranym na ulicach łodzi.


27 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 28

Wizualizacja realizacji projektu Miasto Kamienic w CSW Zamek Ujazdowski Animacja podzielona na wiele symultanicznych obrazów wyświetlana byłaby w maksymalnym formacie na ścianach galerii w układzie horyzontalnym.


29 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 30

Aktywna nieobecność (kompozycja 00:44:54:21), wideo, 2017 Katarzyna Kobro to nazwisko znane mojemu pokoleniu na tyle, że kiedy zapytam kim była, najczęściej słyszę dwie powtarzające się odpowiedzi: „rzeźbiarką” i „żoną Strzemińskiego”. To niewiele. Z publikacji na temat życia i twórczości Kobro możemy dowiedzieć się jak odważną kobietą i bezkompromisową artystką była. Jej rzeźbiarska i teoretyczna działalność uplasowała ją w pierwszych szeregach polskiego środowiska artystycznego XX wieku. Jednak życie osobiste przeplecione tragicznymi wątkami sprawiło, że siła jej zasług dla rozwoju sztuki awangardowej została stłumiona. Od lat 40 prace Kobro uczestniczyły w wystawach, lecz ze względów osobistych sama artystka nie istniała w życiu towarzyskim elity artystycznej. Wówczas jej nieobecność była tylko pozorna. Twórczość Katarzyny Kobro aktywnie wpływała na sztukę wtedy, tak jak i na sztukę dziś, choć nie zawsze w bezpośredni sposób. Pusty plac pozostawiony po wyburzonym w październiku 2014 roku hotelu Centrum stanowi metaforę. Wyrwa pozostawiona w centrum miasta jest jak biała plama w pamięci o fundamentach sztuki współczesnej.


31 / KAROLINA ZABORSKA PORTFOLIO


/ 32

Karolina Zaborska tel. 608 337 754 zaborska_k@o2.pl kzaborska@asp.lodz.pl Dane personalne: Adres zamieszkania: Narutowicza 40/9, 90-135 Łódź Data urodzenia: 25.01.1990 Wykształcenie: AkademiaSztuk Sztuk Pięknych Pięknych im. im. Władysława Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział 2013-2015 Akademia wydział Sztuk Wizualnych, kierunek EdukacjawArtystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia. kierunek edukacja artystyczna zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia. AkademiaSztuk SztukPięknych Pięknychim.im.Władysława WładysławaStrzemińskiego Strzemińskiego Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych, 2010-2013 Akademia ww Łodzi, wydział Sztuk Wizua kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, dyplom w pracowni Malarstwa Grafiki, studia I stopnia. lnych, kierunekoraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, dyplom w pracowni Malarsta oraz Grafiki, studia I stopnia. WydziałSztuki Sztuki Politechniki Politechniki Radomskiej Radomskiej im. Kazimierza 2009-2012 Wydział Kazimierza Pułaskiego, Pułaskiego, kierunek kierunekGrafika, Grafika, dyplom w dyplomstudia w Katedrze Nowych Mediów i Fotografii, studia I stopnia. pracowni Fotografii, I stopnia. Działalność zawodowa: 17-29.10.2016

Kurator 9. Międzynarodowych Warsztatów Intermedialnych Ja Tu i Teraz Łódź-Praga Miejski Dualizm.

01.09.2015

Funkcja asystentki w Pracowni Interdyscyplinarnych Działań Wizulnych na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi.

01.10.2014

Kurator wystawy 8. Warsztatów Intermedialnych Ja Tu i Teraz Łódź-Berlin, Galeria Kobro, ASP w Łodzi.

05.07-28.07.2012

Praktyki zawodowe w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

Nagrody: Nagroda sponsora Intersol w Ogólnopolskim Biennale Sztuki 44. Salon Zimowy, , Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, 10.12.2016-13.01.2017. Trzecia nagroda w konkursie “Krótki film o zapominaniu”, Muzeum Miasta Łodzi, 27.11.2016. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016. Brązowy Medal na wystawie Prime Time 2015 - najlepsze dyplomy ASP w Łodzi, Łódź 2016. Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2015. Nagroda ZAiKS na Ogólnopolskiej Wystawie Najlepsze Dyplomy 2015, Galeria Zbrojownia, Gdańsk 2015. Finał konkursu „Talenty Trójki”, organizowanej przez Radiową Trójkę, Warszawa 2015.


http://rolkazaborska.tumblr.com

Karolina Zaborska  

Portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you