Page 1

Patronami są bóstwa falliczne, czyli bóstwa falliczne, czyli bóstwa płodności: Frej i Freja. Byli rodzeństwem, które było parą dopóty, dopóki nie zamieszkali w Asgardzie, gdzie takie obyczaje nie były akceptowane i wydali ich za kogoś innego. Frej i Freja(ród Wanowie), ponadto, prawdopodobnie byli elfami. a) Fehu – ze staro angielskiego ewentualnie feoh, nazwa oznacza „bydło”. Symbolizuje: bogactwo, dobrobyt, złoto, pieniądze, ale także ogień, energię, początek wszystkiego, wzrost i rozwój. W dawnych czasach o majątku i majętności danego rodu, świadczyła liczebność jego trzody, teraz za krowę nic nie kupimy. Więc runiści zaadaptowali symbolikę tej runy do czasów współczesnych runa Fehu umieszczona, np. w portmonetce. Może dać początek naszej fortuny. Fehu – związane także z żywiołem ognia. b) Uruz – tłumaczy się jako „tur” lub „mżawka”. Symbolizuje – zdrowie, witalność, siłę. Również jest ściśle związane z pewnym żywiołem ziemią. c) Thurisaz – nazwa staro angielska – thorn. W Skandynawii runa ta oznaczała pradolbrzyma, natomiast w staro angielskim – cierń. Stąd dwa różne głównie symbole związane z tą runą: - z jednej strony: Thor, jego młot – Mjollnir, gigant – reprezentuje siłę, - z drugiej strony: róża z kolcami, wieża, tarcza, reprezentujące obronę. Thurisaz chroniąc nas przed otoczeniem, chce zmusić nas do rozprawienia się z samym sobą ze swoim mrocznym „ja”. d) Ansuz – tłumaczony jako „jeden Aza”. Azowie – był główny ród bogów nordyckich, którzy władali światem. W związku z tym, że głównym bóstwem z rodu Asów był Odyn, bóg mądrości. Wiążę się z mądrością oraz z mową, boskim natchnieniem i siłą słowa. Jednym z


żywiołów Odyna jest wiatr. W związku z tym runa Ansuz wykorzystywana do okiełznania wiatru lub przez żeglarzy np. do jego „przywołania”. Potwierdzenia tego symbolu można szukać w każdej tradycji magii. Żywioł powietrza zawsze reprezentował mowę, wymianę i handel. e) Raidho – czyli runa podróżników. Tłumaczy się ją jako „podróż”, „jeździectwo” i „koło”. Symbolizuje także rytm, ruch, zmianę. Jeśli np. wybieramy się w jakąś podróż , bez wahania możemy się oddać w opiekę runie Raidho, a na pewno dotrzemy bezpiecznie i komfortowo, do celu. Raido jako runa lecznicza, wspomaga nasze nogi oraz stawy. f) Kenaz – ognista runa. Jej nazwa oznacza pochodzenie. Symbolizuje także lustro. Runa ta pomaga zajrzeć wgłąb samego siebie ujrzeć swoje mocne i słabe strony i uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, które nas trapią. g) Gebo – symbolizuje: wymianę, podarunek, prezent jest to symbol ofiary. Czy to dla boga, czy dla innego człowieka. Runa ta uczy nas, że tak długo, jak będziemy dawać siebie innym, tak długo będziemy uzyskiwać coś w zamian. Często spotyka się także próby związania tej runy z miłością zakochanymi. h) Wunjo – tłumaczona: rozkosz, szczęście. Jest to runa tryumfu i pogody ducha. Każdy mały sukces powinniśmy uczcić jakąś małą choćby myślą o runie Wunjo. Jest to runa – lekcja życia. Mówi nam o tym, by cieszyć się z tych małych właśnie rzeczy.


Hel (Hal) – nordycka bogini świata zmarłych, utożsamiana z śmiercią. a) Hagalaz – tłumaczony jako „grad”. Symbolizuje: przeobrażenie. Często nazywana runą wiedźm. Także, pomimo zupełnie „białego” charakteru magii runicznej nazywana często runą negatywną. Wyłącznie z racji ogromnej swojej energii. Jest to zdecydowanie runa dla zaawansowanych runistów, umiejących złagodzić jej działania innymi runami. Symbol „kosmicznego jaja” wypełnionego mocą magii oraz wzorem kosmosu – runa ma specjalne znaczenie dla mitologii. b) Nauthiz – symbolizuje przeszkodę, mówi nam „nie tędy droga” reprezentuje też biedę. Ponadto, jest to runa Norn, czyli bogiń przeznaczenia w mitologii nordyckiej bez wątpienia więc można powiedzieć, że runa ta symbolizuje przeznaczenie. c) Isa – symbolizuje lód, zamrożenie. Angielskie słowo „ice” na pewno pochodzi z tego samego źródła. Jest coś skute lodem to jest też w wyniku też uśpione, zatrzymane, odcięte od świata. Symbolizuje również samotność lub samodzielność. d) Jera – runa zieleni. Tłumaczy się ją jako „cykl życiowy” i wiąże się ze zbiorem plonów, płodnością, rokiem, czasem, odrodzeniem. e) Eihwaz – symbolizuje Yggdrasil. Yggdrasil – drzewo życia, na którym rozmieszczone są światy w mitologii nordyckiej. Jest to tzw. „axis mundi” , czyli oś świata. f) Perthro – runa przeznaczenia. Podobnie jak Runa Nauthiz jest często utożsamiona z przeznaczeniem jednak w swym układzie ma raczej symbolizować prawa „wyższej konieczności”. Perthro symbolizuje przeznaczenie codziennie, czyli ważne sprawy. Symbolizuje grę, pasywność, tajemnice, magie. Znak ten nie występuje w Młodszym


Futharku. Gotycka litera nazywana była pertra. Pertho pochodzi najprawdopodobniej od wyrazu Perth – które ma obce pochodzenie. g) Algiz – runa ochrony i obrony, zgodnie ze swoim kształtem. Symbolizuje: rogi, łosia (ponieważ runa pochodzi z Skandynawii, gdzie występuje duża ilość łosi lub łosiów). h) Sowelo – symbolizuje: zwycięstwo, Słońce, energie, optymizm. Wykorzystywana w bardzo dużym stopniu przez nazistów. Wyniku działania runologa Guido von Lista na początku XX wieku naziści dostrzegli „germańskość” run i zdecydowali skorzystać z ich pomocy. Cała ideologia nazistowska wykorzystywała bardzo licznie runy do swoich symboli. Naziści wykorzystywali runę podwojoną przez energię.


a) Teiwaz(Tiwaz) – poświęcona jest patronowi aettu i symbolizuje wszelkie cnoty (dla dobra grupy). Jest to runa rycerska. Cnoty: honor, odwaga i męstwo. Jest symbolem jest grot strzały, runa jest bardzo silnie związana z pierwiastkiem męstwa. b) Berkana – kobieca runa. Runa patronująca bezpieczeństwo. Jej nazwa oznacza – brzoza. Jej symbolika – kobieta, bezpieczeństwo, czułość jest zapewnia ona swojemu potomstwa. Właściwości lecznicze: dolegliwości kobiece oraz ułatwia poród. Nie wpływa na ciążę. c) Laukaz (Laguz) – runa żywiołu wody. Symbolizuje: woda, spokój, płynność, ciągłość i siła uporu. Jest też symbolem nieśmiałości oraz świadectwem mocy małych czynów. d) Ehwaz – runa partnerstwa. Oznacza „koń”. Symbolizuje: partnerstwo, odpowiada lojalności, zaufaniu i przyjaźni oraz koń (który w epoce Wikingów były dla tych wiernymi towarzyszami wyprawy). e) Mannaz – runa człowieczeństwa. Należy do Futharku Starszego. Runie odpowiada litera: M. Symbolizuje: człowieka, przyjaźń, życzliwość, tolerancję, wieli optymizm, wolną wolę i mądrość. Jest to też runa: równowagi, duchowej harmonii. Jest to runa odwracalna, więc ma dwa znaczenia w rozkładach. Pozycja prosta – przyjaźń. Pozycja odwrócona – konfikt, rozczarowanie. Runa ta wpływa na naderwania wiązadeł, stawów. f) Ingwaz – runa – jajo. Pomaga kobietom w ciąży, dba o rozwijający się płód lub pomaga nieszczęśliwym parom w końcu doznać błogosławieństwa. Runa ta symbolizuje: pokój, nowe życie. Jej kształt przedstawia jajo. Runa poświęcona bogowi Ingowi, któremu przypisuje się opiekę na płodnością. Ing to jeden z przydomków Freya. Symbolizuje: dojrzewanie, wzrost, bezpieczeństwo. Jest to zalążek, nasiono, z którego wykiełkować mogą wielkie czyny i osiągnięcia.


g) Dagaz – runa jutrzenki. Oznacza „dzień”(„świt”). Jutrzenka – oznacza zwycięstwo dnia nad nocą i pewna przemiana na lepszą (pozytywna zmiana). Dagaz oznacza jakaś korzystną dla nas transformację. Jej kształt przedstawia – rzecz, motyl. Wyraźna zależność transformacji – motyl. Przeobrażenia – nie tylko fizyczna, ale też, a przede wszystkim – duchowego. h) Othala – symbol rodziny. Runa rodziny i historii. Symbolizuje: wartość. Symbolizuje: miłość do tradycji, do naszych korzeni. W kwestii właściwości leczniczych: zdolność łagodzenia schorzeń genetycznych czy zmniejszania ryzyka ich wystąpienia. Znak Othali występuje np. w Niemczech – jest tam on znakiem właśnie zakazanym, ponieważ był używany przez organizacje studenckie w czasie nazistowskich.

Aetty  
Aetty  
Advertisement