Page 1

Zwierzęta W Polsce występuje ok.33 tys. gatunków zwierząt, wliczając bezkręgowce. Flora lądowa obejmuje ok. 90 gatunków ssaków, 450 gatunków ptaków, 9 gatunków gadów, 17 gatunków płazów oraz ok. 124 gatunków ryb kostnych. Najliczniejsza grupe stanowią owady, do których zaliczamy m.in. 3000 gatunków motyli, po 6000 gatunków chrząszczy i muchówek, ok. 10 tys. gatunków błonkówek i 120 gatunków prostoskrzydłych. Wiekszośc z tych zwierząt rozprzestrzenia się dośc łatwo i szybko. Należa do gatunków zamieszkujących całą umiarkowaną srefę kontynentu euroazjatyckiego.

Fauna wodna W wodach słodkich Polski żyja m.in. ukleja, płoć, lin, karp, okoń, leszcz, szczupak i węgorz. Pojawiają się również karasie, sumy oraz sandacze. Ptactwo wodne reprezentują łyski, perkozy dwubucze, kaczki i krzyżówki oraz mewy - pospolita i srebrzysta - które coraz częściej przybywają tu znad Bałtyku. Spośród ssaków wymienić można rzęsorka, bobra i wydrę.

Fauna morska Morze Bałtyckie jest raczej ubogie w faunę,a to z powodu zbyt niskiego zasolenia wody. Wśród typowo morskich zwierząt spotykamy kilka gatunków ślimaków i małżów oraz jeden gatunek meduzy. Spośród wszystkich gatunków polskich ryb 54 występują wyłącznie w Bałtyku. Wyławiane są śledzie, dorsze, flądry, węgorze oraz łososie. Foki (szara, pospolita) i morświny


pojawiają się sporadycznie.

Fauna lądowa Większość gatunków zwierząt lądowych występujących w Polsce stanowią zwierzęta leśne strefy lasów liściastych (np. jelenie, sarny i dziki). W Sudetach i Karpatach dominuja zwierzęta górskie ( np. kozica i świastak), ale żyja tam także niedźwiedzie, rysie i żbiki. Północną- wschodnią część kraju zamieszkują gatunki typowe dla tajgi ( np. łosie, zające bielaki i puszczyki). Gtunki stepowe ( np. żołny i susły) pojawiają się głównie w południowo- wschodniej Polsce. Spośród 900 gatunków nietoperzy, latających ssaków, 21 wystepuje w Polsce. Gatunki synantropijne, przystosowane do życia w środowisku silnie przekształconym przez człowieka, to m.in. myszy, szczury, łasice, wróble i gołębie.

Awifauna Spośród licznych gatunków ptaków tylko jedna czwarta mieszka w Polsce zarówno latem jaki zimą. W naszym kraju zimuje lub zalatuje tutaj ok. 160 gatunków tych zwierząt. Część gatunków przybywa do nas na zimowiska ( np. jemiołuszki i kormorany), część - na czas letni ( np. bociany i jaskółki). Ptasie wędrówki odbywaja się zawsze wzdłuż określonych szlaków. Polska znajduje się w obrębie dwóch wielkch szlaków przelotu : wschodnioatlanyckiego i śródziemnomorsko czarnomorskiego. Przeloty obserwować można głównie wzdłuż wybrzeża Bałtyku oraz wzdłuż wielkich rzek ( Wisła, Odra), a także różnych zbiornikach wodnych, przede wszystkim w zachodniej części krajów.


Gatunki reliktowe W Polsce stwierdzono ok, 38 gatunków reliktowych, które przetrwały do dziś na obszarach objętych w przeszłości zlodowaceniem. Należą do nich jaszczurka zielona, wąż Eskulapa, świstak i suseł. W Bałtyku pospolity jest skorupiak podobny do stonogi - podwój wielki.

Gatunki obcego pochodzenia W wyniku działalności ludzkiej do Polski trafiły gatunki obce dla naszej stefy klimatycznej. Wymienic można m.in. stonke ziemniaczaną, bażanta, muflona, daniela i jelenia wschodniego. Z ferm uciekają zwierzeta futerkowe, takie jak piżmaki, norki amerykańskie oraz jenoty. Dwa ostatnie gatunki wyrządzają duże szkody, zwłaszcza wśród ptactwa łownego.

Gatunki Endemiczne


Wyodrebnienie sie organizmów endemicznych jest konsekwencją długotrwałej izolacji pewnych populacji na danym terenie. Liczbe endemitów w Polsce ocenia sie na 36. Sa to m.in. sieja łebka ( żyjąca tylko i wyłącznie w jeziorze Łebsko), sieja miedwiańska ( jezioro Miedwie), darniówka tatrzańska ( Karpaty) oraz traszka karpacka ( Dolina Gąsienicowa i rejon Smreczyńskiego Stawu w Tatrach).

Prezentacja  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you