Page 1

Zachęć swoich rówieśników do lektury pięciu książek napisanych przez Janusza Korczaka za pomocą własnej prezentacji.

Na bogatą twórczość Henryka Goldszmita składają się powieści dla dorosłych i dzieci, utwory teatralne, opowiadania i prace pedagogiczne, które posiadają walory literackie. Dorobek pisarski obejmuje ponad dwadzieścia książek oraz około tysiąca tekstów drukowanych w około siedemdziesięciu pismach.

„Dziecko salonu” Powieść zawierająca wątki autobiograficzne, będące literackim opracowaniem jego osobistych przeżyć i doświadczeń z wędrówek po norach staromiejskich, zamieszkanych przez nędzę Warszawy. Na kartki swojej książki przelał skargę , przekleństwo, które przyszłość własną, spycha bezlitośnie w grób, nędzę fizyczną i umysłową.


„Dzieci ulicy”, 1901 r. •

„Dzieci ulicy” to pierwsza książka Korczaka , która wskazywała na jego przyszłe zainteresowania. To powieść bardzo wzruszająca , która opiera się na gromadzonych przez Korczaka materiałach. Henryk Goldszmit przez kilka lat obcował z dziećmi i dorosłymi mieszkańcami Powiśla, Starego Miasta, Woli, Ochoty . Doskonała znajomość terenu, na którym toczy się akcja, a także realizm opisu dzieci wałęsających się po mieście w poszukiwaniu środków utrzymania dla siebie, rodzeństwa i rodziców.


„Bankructwo małego Dżeka” • Choć książka „Bankructwo małego Dżeka” to książka dla dzieci , nadaję się także dla młodzieży interesującej się ekonomią , gdyż zawarte są w powieści podstawy jej funkcjonowania, w dodatku wpleciony został uczeń III klasy, który z dobrego serca zakłada szkolną kooperatywę. Cała książka tworzy wzruszającą historię .


„Kiedy znów będę mały” • Książkę Korczak adresuje do dorosłego i młodego czytelnika. Zwracając się do dorosłych czytelników, którzy twierdzą, że nuży ich obcowanie z dziećmi, gdyż muszą się: „(…) zniżać do ich pojęć, pochylać, naginać, kurczyć” pisze : „ Mylicie się. Nie to nas męczy. Ale że musimy się wspinać do ich uczuć. Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać, żeby nie urazić.”


„Kajtuś Czarodziej” • To książka skierowana do dzieci i młodzieży . Szczególnie według Korczaka dla „niespokojnych chłopców”. Autor traktuje dzieci jak dorosłych , ukazując dużą wagę dla marzeń , nie tylko tych dziecięcych… • W książce opisane są dzieje małego chłopca Antosia, nazywanego przez wszystkich Kajtusiem, mającego magiczne umiejętności. Chłopiec uczył się magii sam .

Korczak ksiazki  
Korczak ksiazki  

Korczak ksiazka

Advertisement