Page 1

Poznań, dn. 27.10.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 27.10.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Karol Drożyński Krótka 1 86-022 Kotomierz NIP: 554-280-46-xx Tłumaczenie pisemne Dragon Age-The Stolen Throne.pdf liczba słów:120487 Tłumaczenie Pisemne Prezentacja OSCE PL.ppt liczba słów:1227 Tłumaczenie Pisemne European Court of Auditors PL.pdf liczba słów:19515 Tłumaczenie Pisemne Przyroda dla Europejczyków PL.doc liczba słów:6965 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto:3704,85 2. Kwota uzysku: 1852,43 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 1852,42 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia:333,40


18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:3371,45 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden euro, czterdzieści pięć euro centów)

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

........................................... ...............................................

racuhen do umowy o dzieło  

Nauka wystawiania dokumentów tekstowych

racuhen do umowy o dzieło  

Nauka wystawiania dokumentów tekstowych

Advertisement