Page 1

KARMENGO IKASTOLAK EUSKALIT-EKO ADIERAZLEETAN LORTUTAKO EMAITZEN LABURPENA

2012/13

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS INDICADORES DE EUSKALIT POR KARMENGO IKASTOLA

2012/13


2014/04/08

08/04/2014

Guraso agurgarriok:

Estimadas familias: Como ya sabéis, Karmengo ikastola comenzó su andadura en el modelos de calidad EFQM, durante el curso 2010/11.

Dakizuenez, Karmengo ikastola 2010/11 ikasturtean, EFQM kalitate ereduan lanean hasi zen.

A fin de compartir información con vosotros sobre la misma, os enviamos un breve resumen de nuestra participación en la batería de indicadores de Euskalit del curso 12/13.

Honi buruz, zuekin informazioa elkar banatzeko asmoz, 12/13 ikasturtean Euskaliteko adierazleen baterian gure parte hartzean lortutako emaitzeen laburpena bidaltzen dizuegu.

Esta batería consta de los siguientes criterios.

Bateria hau jarraian agertzen diren irizpideez osatuta dago:

Criterio 6.

Resultados en clientes.

Criterio 7.

Resultados en personas.

Criterio 8.

Resultados en la sociedad

Criterio 9.

Resultados clave

Siendo en cada uno de los criterios anteriores: a. Medidas de percepción. b. Indicadores de rendimiento

6.

Irizpidea. Erakundeko bezeroenganako emaitzak.

7.

Irizpidea. Erakundeko pertsonenganako emaitzak.

8.

Irizpidea. eragina

Gizartean izandako

9.

Irizpidea.

Emaitza klabeak.

Aurreko irizpide bakoitzean: a. b.

Hautemate neurriak dira Etekin adierazleak dira

Aprovechamos la oportunidad para agradeceros vuestra participación, confianza en nuestra labor y los resultados obtenidos, fruto de todos los que tomamos parte de Karmengo ikastola.

Karmengo ikastola osatzen dugun guztion ekarpenaren bitartez lortutako emaitzak, zuen parte hartzea eta gure zereginean jarritako konfiantza eskertu nahi dizuegu.

Nuestra política de mejora continua, requiere que persistamos trabajando con el fin de mantener y mejorar los resultados.

Etengabeko hobekuntza politika dela eta, gure aldetik mantendu eta hobetzeko ahalegin guztiak egingo ditugu.

Asimismo, os agradeceríamos vuestras sugerencias, aportaciones, colaboraciones…

Halaber, zuen iradokizunak, laguntza eta ekarpenak ongi etorriak izago dira.

Atentamente,

Begirunez,


1. lekuan dauden adierazleak Indicadores en primera posición 6a 6b 7b 8a 8b 9a 9b Total % total

6 1 7 17,5%

5.en eta batazbestekoaren artean dauden adierazleak

2. eta 5.en artean dauden adierazleak . Indicadores entre 2ª Indicadores entre y 5ª posición 5ª posición y media de Euskalit 5 7 2 1 7 1 1 2 1 10 17 25% 42,5%

Batazbestekoaren gainetik Por encima de la media

Batazbestekoaren azpitik dauden adierazleak Indicadores por debajo de la media de Euskalit

Adierazleak guztira Total indicadores

2 3 1 6 15%

85 %

ACLARACIONES

ARGIBIDEAK

El 85% de los indicadores presentados por el centro se encuentra por encima de la media obtenida por los centros participantes. Destaca el valor obtenido en el criterio 6a, donde un 33,33% de los indicadores han obtenido la primera posición. Este criterio hace referencia a la percepción que las familias y alumnos de HH1 y HH3 tienen sobre Karmengo.

Karmengo ikastolak aurkeztutako adierazleen 85%a parte hartu duten erakunde guztien artean lortutako batazbestekoaren gainetik dago. Adieraztekoa da 6a irizpidean lortutako emaitza. Irizpide honek batzen dituen adierazleen 33,33%ak lehenengo postua lortu du. Hauek HH1 eta HH3ko familiek eta ikasleek Karmengori buruz daukaten iritzia neurtzen dute.

Una de las áreas a mejorar es el criterio 8b, que mide la percepción de nuestro centro en la sociedad.

Hobetzeko arloen artean 8b irizpidea daukagu. Irizpide honek gure eskolak gizartean daukan hautematea batzen du.

18 4 8 1 3 2 4 40 100%


ESKERRIK ASKO

201213 ko emaitzen laburpena  

resumen de los resultados en Euskalit 2012 13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you