__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

29

th

Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

MIDNIGHT SUN MARATHON LØRDAG 16. JUNI 2018

Program side 4

Løyperekorder side 13

Trafikkreguleringer side 3 og 22

Praktisk info side 16-17

Midnight Sun Marathon Mizuno Halvmaraton TINE Mila Inline Rulleskøyter Coop Minimaraton Barnas Maraton

LYSE NETTER OG FOLKEFEST!

1


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Foto: Stan Serdjukov

En by i løpsfest Når du kommer inn til Tromsø sentrum, får du på din høyre side øye på en bronse­statue av to løpere. Etter flere halvmaraton-løp under MSM ble italieneren Gianfranco Traverso så fortapt i Tromsø at han ga Midnight Sun Marathon og Tromsø Kommune statuen i gave. Det har hendt at jeg har fått spørsmål fra besøkende om løpestatuen. Der de venter en historie om is, snø og forholdet mellom mennesker og barsk natur, møter de løping. Da forteller jeg historien om en by som alltid har strukket seg; fra å bli kjøpstad i 1794 – til en arktisk hovedstad i dag. I denne fortellingen har også løping en plass. Både vinter og sommer inviterer vi verden til maraton. I den inkluderer vi store og små, og det passer oss godt. Fordi løping på mange måter favner det å leve ytterst i verden, der en del av hjernen vil begrense deg og den andre pusher deg framover. Takk for at du er med på å gjøre Midnight Sun Marathon komplett – enten du stiller på startstreken eller heier og hjelper. Sammen skaper vi løpsfest under midnattssola.

An Arctic City of Running When you arrive in Tromsø city centre, you will notice a bronze sculpture of two runners on your right-hand side. After participating in several half marathons at MSM, the Italian Gianfranco Traverso lost his heart to the event as well as the city and decided to give Midnight Sun Marathon and Tromsø Municipality the statue as a gift. I have received questions from visitors about the sculpture of the runners. Where they wait for a story about ice, snow and the relationship between humans and rugged nature, they encounter a story about running. Then I share the story of a city that has always reached out; from becoming a trading city in 1794 – to an Arctic capital today. In this story, running also have its place. Both winter and summer we invite the world to a marathon. In these events we include both young and old, and it suits us well. Because running in many ways favours to live in a part of the world, where part of the brain will limit you and the other will push you forward.

Til lykke alle sammen! / Good luck everyone! Kristin Røymo

Ordfører i Tromsø / Mayor of Tromsø

Thank you for making the Midnight Sun Marathon special - either by participating or cheering along the course. Together we create a running festival under the midnight sun.

GRATIS FOREDRAG med UiT Idrettshøgkolen og Olympiatoppen Lørdag 16. juni kl 12:00 - 13:30 Kommunestyresalen på Rådhuset, Tromsø sentrum

MIDNIGHT SUN MARATHON 2018 Utgiver: Midnight Sun Marathon Redaksjon: Ingvild Blomseth Helgesen Layout/produksjon: Fagtrykk Ide, Tromsø Forsidefoto: Truls Tiller Trykk: Polaris trykk, Harstad Distribusjon: Mediahuset iTromsø

Stiftelsen Midnight Sun Marathon har gleden av å ønske velkommen til en serie mini-foredrag i regi av UiT Idrettshøgskolen og Olympiatoppen Nord-Norge. Innledning ved BOYE WELDE, UiT idrettshøgskolen JORID DEGERSTRØM, OLT Nord:

BENTE MORSETH, UiT Idrettshøgskolen:

Trening for unge utøvere med hensyn til vekst og utvikling.

Gir utholdenhetstrening økt risiko for hjerteflimmer? Samtidig som fysisk aktivitet utvilsomt er helsefremmende, har forskning vist at utholdenhetstrening med høy belastning over tid kan øke risikoen for hjerteflimmer. Bør utholdenhetsutøvere være engstelig for å få hjerteflimmer og hva betyr det for helsa dersom man som ivrig mosjonist får hjerteflimmer?

TORD HAMMER & KIM A. HEITMANN, UiT Idrettshøgskolen: Planlegging og periodisering av trening for mosjonister som ønsker å utvikle sin prestasjons­evne i utholdenhetsidrett. Hvilke momenter ligger til grunn for gode treningsplaner, og hvordan kan man systematisk planlegge og strukturere treningsarbeidet med sikte på å forbedre prestasjonsevnen?

Plenumsdiskusjon og spørsmål til foredragene. Foredragene vil passe for utøvere, trenere og foreldre i ungdomsidretten, mosjonister, samt alle som er interessert i idrett og trening.

2


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Velkommen!

Welcome!

Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til det 29. Midnight Sun Marathon (MSM).

It is a great pleasure for me to welcome you to the 29th Midnight Sun Marathon (MSM).

MSM er et AIMS-sertifisert maratonløp og et mål for mange løpere verden over, der midnattssolen og lyset i nord gjør løpsopplevelsen unik.

MSM is a marathon race certified by AIMS and a goal for many runners around the world, where the midnight sun and the Arctic light make the running experience unique.

Det gleder å se så mange delta i folkefesten som engasjerer hele byen og tiltrekker så mange til­ reisende opp til arktiske Tromsø. Byen som er omkranset av flott natur med hvite snødekte fjell og forhåpentligvis med midtnattsol på løpsnatta.

It is a pleasure to see so many people attend the running festival that engages the whole city and attracts so many runners up to Arctic Tromsø. The City is surrounded by beautiful nature with white snowy mountains and hopefully with midnight sun on race night.

I Tromsø løper vi sommer som vinter. Vi gjør det midt på natten i dagslys og midnattsol. På vinteren løper vi i det arktiske vintermørke midt på dagen. Vi gjør det på asfalt, terreng, is og snø. Løping er også sosialt og vi gjør MSM til en stor folkefest ved å tilby løp for alle uansett alder og form. Under årets løp har vi også tilbud for de som ønsker å gå på rulleskøyter.

In Tromsø we do running both summer and winter. We run in the middle of the night in daylight and midnight sun. In the winter we run in the Polar Night in the middle of the day. We run on asphalt, terrain, ice and snow. Running is also social and makes MSM to a nice festival by offering distances for everyone regardless of age and shape. This year we also have a race for roller blades/inline. The MSM medal is the most important souvenir and memory from the race. This year’s medal is designed by the artist Leonardo Lustig. The motive is the bronze sculpture ”Runners” that you can find at Jaklins Square in the city centre. The sculpture was a gift to MSM and the city by the Italian Gianfranco Traverso. During this year’s MSM, you can buy a book about the sculpture ”Runners” which I highly recommend.

MSM-medaljen er den viktigste suveniren og minne fra løpet. Årets medalje er designet av kunstneren Leonardo Lustig. Motivet er hentet fra kunstverket «Runners», som står på Jaklins plass og som er gitt i gave til MSM og byen av Gianfranco Traverso fra Italia. Under årets MSM lanseres boka om «Runners», som jeg anbefaler på det varmeste. Som arrangør stilles det store krav til oss, og våre funksjonærer gjør sitt ytterste for at din løps­ opplevelse skal bli den aller beste. Uten en engasjert og rutinert stab ville vi ikke kunnet tilby et kvalitetsløp som MSM. Jeg vil takke de utallige frivillige, sponsorer og andre samarbeidsparter som stiller opp for å bidra til arrangementet.

Photo: Marathon Photos

Ønsker også å gratulere våre unge idrettstalenter som i år får MSM Idrettsstipend fra Stiftelsen Midnight Sun Marathon. Jeg håper stipendet er med på å motivere ungdom til å satse på en idrettskarriere.

Vennlig hilsen / Best regards

Nils I. Hætta

Daglig leder / Race director

As an organizer, we set high standards for ourselves, and our staff are doing their utmost to make your race experience the best. Without a dedicated and skilled staff, we would not be able to offer a quality event like MSM. I would like to thank the countless volunteers, sponsors and other partners who contribute to the event. I would also congratulate our young sports talents who receive the MSM sports grant from the Midnight Sun Marathon Foundation and hope the grant will help and motivate to pursue a career within their sport. Best of luck with your race.

Trafikkregulering under Midnight Sun Marathon 2018 Strekning / Område

Grønnegata fra Bispegata til Fr. Langes gt Grønnegata videre til Strandskillet Storgata nord for Fiskergata Hele Storgata Vestregate nord for Fr. Langes gate Parkeringstunellen Sentrumstangenten retning mot Strandveien Tromsøbrua Strandveien fra Mack til Sørems vei Strandveien og Kvaløyveien videre til Holtveien Kvaløyveien videre til Gjæverbukta

Stengt i tidsrom

12:00 – 23:00 14:30 - 23:00 14.30 - 02.00 17.30 - 02.00 14.00 - 01.00 17:30 – 02:00 17:30 – 02:00 20.15 - 23.00 17:30 – 02:00 18:30 – 01:00 21:30 – 01:00

Kommentar

Stengt også for kryssende trafikk. Åpen kun for buss og taxi Stengt for utkjøring til Grønnegata Strengt fra rød rundkjøring til Strandveien Begge kjøreretninger Bommen i Hornsundveien er åpen Til rundkjøring ved Workintunet/Langnestunellen

Enkelte bussruter vil bli innstilt og holdeplasser i sentrum flyttes. Se egen sak side 22.

Den mest kritiske perioden er fra kl 17:30 til kl 02:00. Som hovedregel vil sentrum være stengt for trafikk i denne perioden. Fra kl 20:15 til 23:00 vil også Tromsøbrua stenges. Sjøgata vil være åpen for trafikk ut av sentrum (nordover) forbi Aunegården. På søndre Tromsøya vil Strandveien og Kvaløyveien være stengt så lenge det er løpere der. Det vil være mulig å krysse enkelte steder. I Solstrandveien og en del andre veier i Tromsdalen, vil det være løpere fra ca 20:45 til 23:30. Ingen veier stenges her, men vi opp­fordrer publikum til å vise hensyn.

MSM er årets store løpefest i Tromsø med ca 6.000 deltakere. De aller fleste er tilreisende fra inn- og utland. Over 60 ulike nasjoner er representert. Løpet foregår i gatene i sentrum, på søndre deler av Tromsøya, over Tromsøbrua og i Tromsdalen. Photo: Truls Tiller

Lykke til med ditt løp.

Over 150 frivillige løypevakter vil sørge for løpernes og publikums sikkerhet. Vi håper på forståelse for at noen gater må stenges for alminnelig trafikk og ber alle respektere løypevaktenes henvisninger. Det er særlig i sentrum at gater stenges for biltrafikk. Andre steder vil det bli omkjøringer. Se detaljert oversikt under. Vi anbe­faler at flest mulig i de berørte områdene lar bilen stå eller at de planlegger kjøre­turer slik at reguleringene blir til minst mulig hinder. Vi henstiller alle som skal til sentrum om å reise kollektivt eller benytte parkeringstunellen.

3


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

PROGRAM 2018 Photo: Truls Tiller

FREDAG 15. JUNI

07:00-08:00 Guidet løpetur med TUIL friidrett fra Rådhuset til Ishavskatedralen 08:00-09:00 Guidet løpetur med Northern Runners fra Rådhuset til Telegrafbukta 09:00-10:00 Guidet løpetur med Tromsø løpeklubb fra Rådhuset til Prestvannet 14:00 Offisiell åpning av det 29. Midnight Sun Marathon i Rådhuset 14:00 - 20:00 MSM-sekretariatet i Rådhuset åpent for etteranmelding og startnummerutdeling. E tteranmelding er kun mulig dersom vi fortsatt har ledige startnummer. 18:00 - 21:00 Pastaparty på Scandic Ishavshotel Kun forhåndssalg av billetter via vår hjemmeside.

LØRDAG 16. JUNI

10:00 – 24:00 MSM Sekretariatet åpent i Rådhuset. Startnummerutdeling og etteranmelding. Etteranmelding er kun mulig dersom vi fortsatt har ledige startnummer 10:15 Start Skarven Frokostløp utenfor Rådhuset. Gratis frokost på Vertshuset Skarven 12:00-13:30 Gratis foredrag på Rådhuset (kommunestyresalen) med Norges Idrettshøgskole avd UiT og Olympiatoppen Nord-Norge 14:50 Oppvarming for Barnas Maraton ved SATS

15:00

Start Barnas maraton i Grønnegata

07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 14:00 14:00 - 20:00 18:00 - 21:00

10:00 – 24:00 10:15 12:00-13:30 14:50

15:00

18:45

18:00

19:00

Start Coop Minimaraton

19:05 20:15

22:15

20:30 20:45 22:30 Ca. 22:45 Ca. 23:35

Oppvarming til TINE Mila ved SATS

Start TINE Mila (10 km)

Premieutdeling Coop Minimaraton på Stortorget Oppvarming til maraton ved SATS

Start Midnight Sun Marathon Start Inline Rulleskøyter (10 km)

Oppvarming til Mizuno Halvmaraton ved SATS

Start Mizuno Halvmaraton Første maraton-løper i mål? Første halvmaraton-løper i mål?

SØNDAG 17. JUNI 02:00 10:00-13:00 13:00-14:30

Målporten stenger, siste løper i mål? Infodesken åpen i Rådhuset Premieutdeling Maraton, Mizuno Halvmaraton og TINE Mila på Scandic Ishavshotell

Guided running tour with TUIL friidrett from City Hall to the Arctic cathedral Guided running tour with Northern Runners from City Hall to Telegrafbukta Guided running tour with Tromsø Løpeklubb from City Hall to Prestvannet Official opening of the 29th Midnight Sun Marathon at the City Hall Midnight Sun Marathon Expo at City Hall. Pick up your startnumber/bib and visit the MSM-shop. Late registration only possible if there is any places left. MSM Pastaparty at Scandic Ishavshotel. Only pre-sale of tickets through our Website.

SATURDAY JUNE 16th

15:40 Utdeling av kostymepris for Barnas maraton-løpet på Stortorget 15:45 Utdeling av MSM idrettsstipend på Stortorget 17:45 Oppvarming til Coop Minimaraton ved SATS

18:00

4

FRIDAY JUNE 15th

15:40 15:45 17:45

18:45

19:05 20:15

22:15

22:45 23:35

19:00 20:30 20:45 22:30

The Expo is open at the City Hall. Pick up your start number and visit the MSM-shop. Late registration only possible if there is any places left. Start Skarven Breakfast Run. Pick up free start number at City Hall Free lectures on different sports topics given by the Arctic University of Tromsø and Olympiatoppen Nord-Norge. The lectures are given in Norwegian and are open to all. Warm-up by SATS for the Kids Marathon

Start Kids Marathon

Costume price for Kids Marathon at Stortorget Award ceremony for MSM sports grants at Stortorget (Main square) Warm-up by SATS for Coop Minimarathon

Start Coop Minimarathon

Warm-up by SATS for TINE Mila 10k

Start TINE Mila 10K race

Prize giving ceremony for Coop Minimarathon at Stortorget Warm-up by SATS for marathon

Start Midnight Sun Marathon Start Inline Rollerblades (10k)

Warm-up by SATS for Mizuno Half Marathon

Start Mizuno Half-marathon

First marathon runner finish? First Mizuno Half Marathon runner finish?

SUNDAY JUNE 17th 02:00 10:00-13:00 13:00-14:30

The finish line closes Info desk open in City hall Prize ceremony Marathon, Mizuno Half Marathon and TINE Mila(10K) race at Scandic Ishavshotel


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Foto: Truls Tiller

Velger du nordnorsk? Det er gode grunner til å velge banken du allerede er medeier i. Det nordnorske samfunnet er vår største eier. Når banken deler ut utbytte får derfor samfunnet sin andel. De siste 10 årene har samfunnsutbytte på 1,5 milliard kroner blitt delt ut til små og store prosjekter i landsdelen. Midnight Sun Marathon er et av prosjektene som får ta del i samfunnsutbyttet. Jo flere kunder banken har, desto mer penger går tilbake til landsdelen. For det er det vi er til for. For deg, for meg og alle oss som bor i NordNorge.

5


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

En gavmild og entusiastisk italiener for­elsket seg i både stemningen under arrangementet Midnight Sun Marathon, og i Tromsø som by. Det ble starten på et samarbeid som både skulle komme arrangementet, byen og del­takerne på MSM til gode.

A generous and enthusiastic Italian fell in love with both the atmosphere during the Midnight Sun Marathon, and in Tromsø as a city. This was the start of a collaboration that would benefit both the event, the city and the participants on MSM.

Den opprinnelige ideen bak Midnight Sun Marathon (MSM) var å skape et arrangement som ville gi Tromsø oppmerksomhet, og et arrangement hvor familier, barn og voksne kunne delta sammen. Samtidig skulle arrangementet tiltrekke reisende og turister til byen og landsdelen. Dermed var ideen om et maratonløp i Arktis hvor du løper midt om natten i lyset av midnattssolen født. En unik be­ givenhet som har utviklet seg siden 1990 til å bli et arrangement som involverer alle, både innbyggere, idrettsutøvere, bedrifter og tilreisende fra over seksti nasjoner som fyller alle hoteller i byen. Midnight Sun Marathon er nå på ønskelista til løpere verden over.

The original idea behind Midnight Sun Marathon (MSM) was to create an event that would give Tromsø attention, as well as an event where families, children and adults could participate together. At the same time, we were hoping the event would attract visitors and tourists to the city and the region. Thus, the idea of a marathon race in the Arctic where you run in the middle of the night – in the light of the midnight sun, was born. A unique event that has evolved since 1990 to become an event involving everyone, both local residents, athletes, businesses, organizations and visitors from over sixty nations who fill up all the hotels in the city. Midnight Sun Marathon is now on the bucket list for runners all over the world.

I 2008 deltok italieneren Gianfranco Traverso sammen med sin familie i MSM for første gang. Etter løpet fikk daglig leder i MSM, Nils I. Hætta, en hyggelig telefon fra Traverso som fortalte at han synes arrangementet var fantastisk og atmosfæren i byen så god at han og hans firma Sonningdale ønsket å være sponsor for løpet. Generøsiteten til italieneren var overveldende. Dette var starten på et spennende sponsor­forhold som både skulle komme MSM og Tromsø by til gode. BRONSESKULPTUREN «RUNNERS» Siden 2009 har Gianfranco og hans familie dukket opp i Tromsø nesten årlig, både som deltaker og en engasjert supporter med omtanke for arrangementet og byen. I 2014 feiret Sonningdale 30 års jubileum og tromsøvennen Traverso tok igjen kontakt. Han ville gjerne gi Tromsø kommune og MSM en helt spesiell gave - en bronseskulptur av løpere. Denne overveldende gaven, kunstverket og skulpturen ”Runners” er skapt av kunstneren Leonardo Lustig og står utstilt på Jaklins plass i nordbyen (se kartutsnitt). Skulpturen viser en løpende dame og en jente, og symboliserer den samlende effekten arrangementet har på byen, der ung og gammel kan delta side om side i en folkefest under arktiske forhold. Skulpturen skal vise et arrangement hvor alle er velkomne til å delta. Som et symbol på byens beliggenhet i Arktis, står «Runners» stødig på en solid steinblokk som er formet av istiden. På plaketten der løperne står montert, kan du lese en hilsen fra selveste Grete Waitz:

«Never stop chasing your dreams, keep running!” BOKA OM “RUNNERS” I BUTIKK I år har den sjenerøse italieneren fått laget en bok om prosessen bak ideen, produksjonen og resultatet. Her kan du lese om hvordan ideen ble unnfanget, og hvordan kunstneren har tolket ønsket fra Traverso og det har resultert i den vakre bronseskulpturen som du nå kan besøke under ditt opphold i Tromsø. Boka kan du kjøpe i vår egen butikk under løpshelgen, MSM Shop i Rådhuset. MEDALJENE Alle deltakere som fullfører sitt løp, får utdelt medalje ved målgang. Motivet til medaljen er ingen ringere enn «Runners». Ta gjerne turen bort til skulpturen og ta ditt medaljebilde foran originalen!

6

Runners

Historien og ideen bak skulpturen og medaljene The story and idea behind the sculpture and the medals

The book is available at our MSM Shop now!

In 2008, the Italian Gianfranco Traverso participated in MSM with his family for the first time. After the race, the manager of MSM, Nils I. Hætta, received a pleasant phone call from Mr Traverso who said he thought the event and the ambience in town was fantastic and that he and his company Sonningdale wanted to be a sponsor for the race. The generosity of the Italian was overwhelming. This was the start of an exciting sponsorship that would benefit both MSM and the city of Tromsø. THE BRONZE SCULPTURE «RUNNERS» Since 2009, Gianfranco and his family appeared in Tromsø almost annually, both as a participant and an enthusiastic supporter for the event and the city. In 2014, Sonningdale celebrated its 30th anniversary and Traverso contacted MSM again. He wanted to give Tromsø municipality and MSM a special gift - a bronze sculpture of runners. This overwhelming gift, the artwork and sculpture ”Runners” was created by the artist Leonardo Lustig and is now exhibited at Jaklins Square in the north of the city centre (see map). The sculpture shows a woman and a girl running together, and symbolizes the gathering effect the event has on the city, where young and old can participate side by side in a running festival during Arctic condi­ tions. The sculpture depicts an event where everyone is welcome to attend. As a symbol of the city’s location in the Arctic, ”Runners” stands firmly on a solid rock block formed by the Ice Age. On the plaque where the runners are mounted, you can read a greeting from the running legend Grete Waitz:

«Never stop chasing your dreams, keep running!” BOOK ABOUT THE ”RUNNERS” IN LAUNCHED This year, the generous Italian has made a book about the whole process behind ”Runners”; the idea, the production and the result. In the book you can learn about how Gianfranco had the idea, and how the artist has interpreted the wish from Traverso into the result of a beautiful bronze sculpture that you can now visit during your stay in Tromsø. You can buy the book in our MSM Shop at City hall during race weekend. THE MEDALS All participants completing their race will be awarded a medal at the finish line. The motive of the medal is none other than «Runners». Feel free to take a stroll over to Jaklins square and take your finisher photo beside the sculpture!


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Lokale medlemsfordeler for Coop Nord-medlemmer!

M

R

VOKSEN STARTAVGIFT

ED

LEMSP BARN U/16 ÅR

Lørdag 16. juni kan du delta i Coop Minimaraton – et løp under Midnight Sun Marathon i Tromsø. Coop Minimaraton er et flott, familievennlig trimløp på 4,2 km, med start og mål i Tromsø sentrum.

R

IS

ED

LEMSP

IS

M

Bli med på Coop Minimaraton

360* 300*

Ikke-medlem 450 Spar 90

BLI MED PÅ OPPDAGELSESREISE I DYRENES VERDEN!

ED

LEMSPR

M

IS

20%

Polar Park er verdens nordligste dyrepark og en av Nord-Norges mest populære turistattraksjoner. Dyreparken ligger i vill og vakker natur i Salangsdalen i Bardu Kommune. PRISER

Alle som deltar får MSM medalje og er med på trekningen av flotte premier. Som medlem i Coop Nord får du selvsagt medlemsrabatt på startkontingenten. Påmelding: www.msm.no

Ikke-medlem 375 Spar 75

på inngangsbilletten fra 10. juni til 31. august.

VOKSNE INNGANG 260,- / BARN INNGANG (3-15 år) 160,GRUPPER (min. 15 personer) på forespørsel FAMILIE INNGANG 2 voksne + 2 barn 750,- / ekstra barn 75,- / Barn under 3 år gratis.

Ved kjøp må Coop-medlemskortet fremvises. Prisene gjelder inngangsbillett. Rabatten gjelder for inntil 2 voksne og 2 barn. Rabatten fås kun ved kjøp av billetter i parken (ikke ved kjøp på nett). Coop-medlemsrabatt gjelder fra 10. juni til 31. august 2018.

ED

KANONRABATT PÅ FESTIVALPASS TIL BUKTAFESTIVALEN 2018!

LEMSPR

Coop-medlemmer får rabatt ved kjøp av 3-dagers festivalpass.*

M

IS

1399*

Buktafestivalen byr på tre dager med rock, god drikke og sjømat i idylliske Telegrafbukta, Tromsø. Med artister som Sondre Justad, Bel Canto, The Hellacopters, Gluecifer, Thåström, Moddi og mange flere. Opplev stemningen når Norges beste rockefestival går av stabelen 19-21. juli 2018. Se www.bukta.no/coop for mer informasjon.

Ikke-medlem 1799 Spar 400 + bill.avg.

*Medlemsrabatten gjelder kun medlemmer av Coop Nord. To billetter pr. medlem. Send medlemsnummer til coop@bukta.no for å få passord og salgslink. Tilbudet gjelder et begrenset antall billetter.

Medlemsrabatten gjelder medlemmer av Coop Nord (inkl. ektefelle/samboer og barn). Billettene med medlemsrabatt får du kjøpt hos Grottebadet, medlemskort fra Coop Nord må fremvises. Medlemsrabatten kan ikke benyttes i kombinasjon med andre rabatter, og gjelder ikke årskort, avtalegiro eller månedskort.

LEMSPR

20%

M Inne i fjellet midt i Harstad sentrum finner du Nord-Norges artigste badeland. Et spektakulært anderledesland med tropisk sommer hele året!

ED

IS

ET SPEKTAKULÆRT ANDERLEDESLAND

i hele juni på enkelt-, og familiebilletter, samt klippekort

7


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Midnattsolløpere / Midnigt Sun Runners Møt tre av årets deltakere som alle gleder seg til folkefesten lørdag 16.juni. Hvilke tanker gjør de seg om årets Midnight Sun Marathon? Meet three of this years’ participants who are all equally excited for their run on June 16th. What are their thoughts on this years’ Midnight Sun Marathon?

- Løpingen ga meg et pusterom, og hjelper meg med finne ut av hvordan jeg skal klare å leve med tapet av et barn. - Running gave me some space to breathe, and it helps me figure out how to live with the loss of a child. For han selv er det viktig at selv om datterens liv ble kort, så har det betydd noe. Derfor løper han årets Midnight Sun Marathon til inntekt for Sykehusklovnene, inspirert av lille Iben. Sykehusklovnene er en organisasjon som hjelper de små som ikke har det bra, ved å gi gode opplevelser når de behøver det som aller mest. Til nå har de samlet inn nesten 50.000 kroner via innsamling på Facebook. - Min oppfordring til alle som deltar eller heier under MSM er å la det korte livet til Iben inspirere deg til å gjøre noe bra for noen andre! Om du gir penger til Sykehusklovnene eller finner din egen måte å gjøre verden til et litt bedre sted, det er opp til deg.

Løper for Iben, og en litt bedre verden Running for his daughter and a better world Distance: MARATHON

Lars-Christian Simonsen er en utvandret nordlending, som etter studietiden i Tromsø dro sørover for å stifte bo. Sammen med kone og en liten hund har han bosteds­ adresse i Ski. Den lille familien skulle egentlig vært fire, da de i fjor sommer ble foreldre til lille Iben. Tragisk nok mistet de datteren etter seks dager. Som en del av sorgprosessen fant Lars-Christian løpingen. Lars-Christian Simonsen is an “emigrated North Norwegian”, who moved to the southern part of Norway after finishing his studies in Tromsø. Together with his wife and their dog, they now live in Ski. The little family were originally meant to count four, after they became parents to a little girl named Iben last summer. Tragically, they lost their daughter after six days. As part of the mourning process, Lars-Christian discovered running.

8

Selv om Lars-Christian tidligere har bodd i Tromsø og er godt kjent med arrange­ mentet, så har han aldri før deltatt på MSM. Den «ferske» løperen mener at arrangementets store styrke er at så mange forskjellige mennesker kommer sammen og har det gøy, uavhengig av nasjonalitet, tilhørighet, fysiske form, ambisjoner eller om man står på sidelinja og heier. Den spreke 32-åringen jakter en sluttid på under tre timer under lørdagens maratonløp. I følge han selv kommer tidsmålet av en tanke om at man er i ganske god form om man kan fullføre en maratondistanse på under tre timer. Dermed var både distanse og mål satt allerede før han var kommet i gang med treningen. - Før mitt eget løp starter så skal jeg heie fram både mamma og pappa som begge skal løpe TINE Mila. Forhåpentligvis vil dette hjelpe litt på mine egne nerver! Minuttene før start melder nervøsiteten og spenningen seg, men selv påstår han at i det øyeblikket starten går så kommer den gode tanken om at alt er mulig. Han gleder seg til å se og bli inspirert av både kjente og ukjente tilskuere langs løypa. På spørsmål om hva han gleder seg aller mest til under årets MSM, så er han ikke i tvil: - Alle de flotte menneskene jeg møter i byen!

For himself it is important that even if their daughter’s life became short, it meant some­ thing. Inspired by little Iben, Lars-Christian runs this year’s Midnight Sun Marathon to raise money for the charitable organization “Sykehusklovnene” (hospital clowns. “Sykehusklovnene” is an organization focusing on helping the little ones who are sick or ill, by providing good experiences and happy moments when they need it the most. Until now, his fundraiser has raised almost 50.000 NOK via Facebook. - My invitation to anyone participating or cheering along during MSM is to let the short life of Iben inspire you to do some­thing good for someone else! Whether you donate money to “Sykehusklovnene” or find your own way of making the world a better place, it’s up to you. Although Lars-Christian has previously lived in Tromsø and is familiar with the event, he has never participated in MSM himself. The “newborn runner” claims that the uniqueness of the event is because of so many different types of people coming together and having fun, regardless of nationality, belonging, physical shape, ambitions or age. The 32-year-old chases a finish time below three hours during Saturday’s marathon run. According to Lars-Christian, being able to finish a marathon in less than three hours shows that he is in a good shape. Thus, both distance and goal were set even before he had started the training. - Before my own race starts, I will be cheering on my mom and dad, both of whom will run TINE Mila (10k). Hopefully, this will help a little on my own nerves! The minutes before the start, he feels both nervous and excited, but the moment the start signal goes off – he feels that anything is possible. Lars-Christian looks forward to being inspired by both old and new acquaintances along the course. So what is he looking most forward to during race weekend? - Meeting all the great people in the city!


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Photo: Marathon Photos

Finner glede i løping

TINE Mila

Og ikke glem å ha det gøy, lykke til med ditt løp! And remember to have fun, good luck with your race!

The joy of running Distance: TINE MILA, 10K

- Det er en helt spesiell opplevelse å komme inn oppløpet når hundrevis av mennesker heier deg i mål! Tidligere har løperen som representerer Tromsø Løpeklubb løpt maraton og halvmaraton under MSM, dermed er det TINE Mila som står for tur i år. Kathrine sier hun alltid er nervøs for løpet starter. - Det ligger alltid en spenning og forventninger rundt en konkur­ ranse, og underveis er det krig både mot en selv og klokka.

Den 24 år gamle salangsjenta Kathrine Fjeldstad Kvernmo var raskest av alle damene under fjorårets halvmaratondistanse, og sikret gullet på Midnight Sun Marathon. Hun minnes den gode stemninga i og rundt løypa, og at både tilskuerne og deltakerne heiet henne ivrig frem, noe som gav motivasjon til å presse enda litt hardere. I år stiller den treningsglade sykepleierstudenten til start på TINE-Mila. Hun håper på bra vær, da det hjelper ekstra på løpe­ gleden for hennes egen del.

Etter løpet gleder hun seg til å senke skuldrene, slappe av og for­ håpentligvis glede seg over egen og andres prestasjoner. Den erfarne konkurranseløperen påpeker viktigheten av å ikke starte for hardt, noe hun selv har fått angre på ved flere anledninger. - Til de som skal løpe maraton og halvmaraton: husk å drikke godt for å holde elektrolyttbalansen vedlike. Og ikke glem å ha det gøy, lykke til med ditt løp!

- It is a unique feeling to experience hundreds of people cheering you on the last part before the finish line!

The 24 year old Kathrine Fjeldstad Kvernmo was the fastest among the women at last year’s half marathon distance at MSM, earning her the gold medal. She recalls the great ambience of the race, and that both participants and the spectators cheered her on and gave her motivation to push even harder. This year, the ambitious nursing student will participate in TINE Mila (10k). She is hoping for some good weather, as she says in increases her own joy of running.

Kathrine represents the local running club Tromsø Løpeklubb, and has participated in MSM before, running the marathon and the half marathon distances. This year she is eager to test TINE Mila 10k. She claims she is always nervous before the race starts. - There is always excitement and expectation associated with a competition, and along the way there is a war both against yourself and the clock. After the race she looks forward to some relaxation, and hopefully enjoying her own and other runners achievements. The experienced runner stresses the importance of not starting out to fast in your race, which she has regretted several times herself. - A word of advice: For those running marathon and half marathon distances, remember to drink enough to keep up the electrolyte balance.

Feirer bryllupsdag med løpefest Celebrating their wedding anniversary the way they first met Distance: MARATHON and MIZUNO HALFMARATHON Det sørafrikanske paret, Bronwyn og Stuart Wainwright, er bosatt i Nederland og begge ivrige ultra­ løpere. Paret møttes på en halv­ maraton i mai for ti år siden, gjennom en felles venn. Fire år senere løp de det 89 km lange Comrades Marathon sammen – to uker før bryllupet deres. Selv på bryllups­dagen prioriterte de to en løpetur før vielsen – dog hver for seg. Løpegleden har stadig ført dem på reisefot og gitt dem mange gode løpsminner, bl.a. fra Zaragoza, Barcelona, Paris og Berlin. Nå feirer de sin 6. bryllupsdag ved å delta på MSM. - Vi bestemte oss for å feire på den måten vi først møttes, i løypa! Nå som vi har barn med oss, så må vi dele oss opp. Jeg (Bronwyn) løper maraton og Stuart løper halv­maraton med den lille i vogna. Begge to er spente på sitt første MSM og sitt første besøk nord for polarsirkelen. Det spreke paret har et håp om å få oppleve midnattsola med løpeskoene på, og gleder seg også til å oppleve norsk kultur under oppholdet.

The South-African couple, Bronwyn and Stuart Wainwright, are living in Holland and are both eager ultrarunners. The couple met at a half marathon in May ten years ago, through a common friend. Four years later they ran the 89km long Comrades Marathon – two weeks before their wedding. Even on their wedding day, they had separate morning runs before the wedding ceremony. Their love for running have given them memories from different races around the world, including Zaragoza, Barcelona, Paris and Berlin. Now they are celebrating their 6th wedding anniversary by running their first Midnight Sun Marathon. - We decided to celebrate the way we first met, doing a race! Now that we have a child with us, we decided that I (Bronwyn) will run the marathon, while Stuart runs a half marathon with the little one in the stroller. Both of them are excited for the race, as well as their first visit north of the Arctic circle. The fit couple hopes to experience the midnight sun and is also looking forward to learn about Norwegian culture during their stay. As experienced runners , they have a word of advice for all of their fellow runners on Saturday:

- Husk å feire livet sammen med de du er glad i, og utforsk nye kulturer og steder med løpeskoene på! - Remember to celebrate your life with those you love – and explore new cultures and places with your running shoes on!

9


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

Bli med på MidnightSun Marathon 10

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Velkommen til en morsom opplevelse. Enten du bare vil ha det gøy, eller prøve nå så langt du kan. Gode måltider hjelper deg å oppnå det du vil.


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Vi holder nettsiden din i superform! Hos Gnist får du en lekker og smart nettside. Komplett og håndlaget av webhoder i Tromsø.

Vi hjelper deg helt i mål! post@gnistdesign.no / gnistdesign.no Telefon 46 66 10 99

Noen av våre produkter:

- Byggesystemer Tromsø leier ut stillaser til både bedrifter og private kunder. - Vi har et stort utvalg lifter, gravere og alt annet utstyr du trenger til ditt prosjekt. - Se mer informasjon om våre produkter på vår nettside byggesystemer.no eller ring 954 33 600. 11


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Official Midnight Sun Marathon 2018 collection Vi presenterer den offisielle kleskolleksjonen for Midnight Sun Marathon av Trimtex. Årets bekledning er inspirert av våre arktiske omgivelser og statuen «Runners».

The official Midnight Sun Marathon 2018 collection brought to you by Trimtex. The collection is inspired by our arctic surroundings and the sculpture “Runners”.

Kleskolleksjonen finner du for salg i vår EXPO i Rådhuset og i MSM-shop på Stortorget under Midnight Sun Marathon. Kom innom og sjekk den ut!

The collection is available at the Midnight Sun Marathon Expo at Tromsø City Hall and at the MSM-shop at the town square. Have a stop at our shop and check it out!

- leverandør til Midnight Sun Marathon

Expo Rådhuset/City Hall: Fredag/Friday 15th 14:00–20:00 Lørdag/Saturday 16th 10:00–23:00 MSM shop Stortorget/ Town square: Lørdag/Saturday 16th 10:00-20:00

12


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Løyperekorder / Course records Marathon Women MARATHON Marathon Men

Brynhild Syntsnes Knut Hegvold

SK Vidar Heimdal IF

2.38.22 2.20.56

Halfmarathon Women MIZUNO HALF MARATHON Halfmarathon Men

Fride Wullum-Bruer Frank Bjørkli

SK Vidar BUL Oslo

1.16.40 1.05.46

TINETINE-mila MILA(10k) Women

Hilde Hovdenak Svein Erik Eide

33.43 30.03

Photo: Truls Tiller

Fjorårets vinnere / Last years winners MARATHON M

Nina Kreisher Germany 03:00:32 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL 02:26:30

Half Marathon Kvinner MIZUNO HALF MARATHON Half Marathon Menn

Kathrine Kvernmo Kristian Ulriksen

Tromsø Løpeklubb Tromsø Løpeklubb

01:20:13 01:12:18

TINE MILA

Yngvild Kaspersen Erik Lomås

Tromsø Løpeklubb Salangen IF

36:42:00 31:22:00

T

Photos: Marathon Photos

13


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

SKARVEN FROKOSTLØP

Frokostløpet starter lørdag 16.juni kl 10:15 fra Rådhus­trappa og går en runde gjennom sentrum før vi ender opp på Vertshuset Skarven. Der serveres det gratis frokost til samtlige deltakere. Ingen påmelding eller påmeldingsavgift, men antall plasser er begrenset. Startnummerutdeling i infodesken på Rådhuset, kl 10 samme morgen.

FÅ DET TIL 14

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

SKARVEN BREAKFAST RUN

The Skarven Breakfast run starts at City Hall at 10:15 Saturday the 16th. Free breakfast served at Skarven to all participants Limited places. Sign up from 10:00 at the infodesk at City Hall, the same day. No registration or registration fee.


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

MSM kutter i plastbruken / MSM reduces their plastic waste Under årets Midnight Sun Marathon har vi valgt å ikke bruke plastposer ved pakking av startnummer og giveaways, for å minske plastbruken under arrangementet. I stedet har vi samlet ditt startnummer og giveaways i samme konvolutt. Det sparer oss for ca. 6000 plastposer til dette formålet. Vi prøver også å begrense bruken av poser i vår MSM Shop. I år har vi tilgjengelige papirposer fra vår sponsor COOP for de som trenger det, som et alternativ til plastposer.

At this years’ Midnight Sun Marathon we decided not to hand out giveaways/start numbers in plastic bags, to reduce some of the plastic waste at the event. Instead we have gathered your start number and giveaways in the same envelope. That saves us from using approximately 6000 plastic bags for this purpose, as this years’ giveaways are small of size. We are also trying to limit the use of bags in our MSM Shop. We have available paper bags from our sponsor COOP for those who need it, as an alternative to plastic bags.

Industrielt komposterbare og nedbrytbare glass på drikkestasjonene

Industrially compostable and degradable cups at the drinking stations

Vår stifter Mack sponser glass til drikkestasjonene på løpsdagen. Drikkeglassene er laget av et BioWare-materiale kalt ”ingeo” (ingenuity from plants, not oil), noe som betyr at de er hentet fra 100 prosent fornybare råvarer. Produksjonsprosessen av dette materialet skaper mindre avfall fra fossile ressurser, ingeo er også industrielt nedbrytbar og produktene produseres i Europa. BioWare-produkter dekomponeres helt i industrielle komposteringsanlegg.

Our founder Mack provides us with some of the cups for the drinking stations on race day. The clear cups are made of a BioWare material called “ingeo” (ingenuity from plants, not oil), which means they are obtained from 100 percent renewable raw materials. The production process of this material wastes less fossil resource, ingeo is also industrially compostable and degradable and the products are produced in Europe. BioWare products decompose completely in industrial composting facilities.

Vi gjør obs på at det kun er glassene på drikkestasjonene som er laget av ingeo, ikke koppene. Please note that only the clear cups at the drinking stations are made of ingeo.

15


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Velkommen til Midnight Sun Marathon 16. juni 2018 I år kan vi for 29. gang ønske velkommen til Tromsøs store løpsfest, Midnight Sun Marathon (MSM).

Tromsø Rådhus

MSM benytter Tromsø Rådhus som sekretariat under arrangementet.

Åpningstider Rådhuset:

Fredag 15. Juni 14:00 - 20:00 Lørdag 16. Juni 10:00 - 02:00 Søndag 17. juni 10:00 - 13:00 (sekretariatet er åpent til 24:00 lørdag)

Påmelding og startnummerutdeling

Det er anledning til å melde seg på via internett til og med onsdag 13. juni kl. 12:00. Etteranmelding skjer i Rådhuset fredag og lørdag, forutsatt at det er ledige plasser på løpet. Dersom du har betalt startkontingenten, men ikke finner deg på startlista MÅ du ta med kvittering når du henter startnummeret ditt.

Starttider og distanser 15:00 18:00 19:00 20:30 20:45 22:30

Barnas Maraton - ca. 1 km Coop Minimaraton - 4.2 km TINE Mila - 10 km Midnight Sun Marathon - 42,195 km Inline/Rulleskøyter - 10 km Mizuno Halvmaraton – 21,0975 km

Alle distanser starter i Grønnegata og går i mål i Storgata midt i Tromsø sentrum. TINE Mila, Mizuno Halvmaraton og maraton-distansen er kontrollmålt av Association of International Marathons and Distance Races (AIMS). Midnight Sun Marathon er verdens nest nordligste AIMS sertifiserte maraton.

kr. 1100,kr. 825,kr. 600,kr. 450,kr. 375,-

Gratis

Endringer

Du kan endre distanse, eller feil i din påmelding ved å kontakte MSM-sekretariatet. Vi tillater ikke bytte av navn på registrert løper.

Refusjon av startkontingent

Tromsø Røde Kors Hjelpekorps har stasjoner hver femte kilometer i løypa og i målområdet. De vil hjelpe deg, dersom du blir skadet. Hvis du bryter løpet, må du gi melding til nærmeste vaktpost og oppgi ditt startnummer. Dersom du er skadet, har hatt virus eller feber de siste 4 ukene bør du ikke starte. Alle løpere deltar på eget ansvar.

Mål

I mål serveres det bananer, kald og varm drikke, og MAXIM sportsdrikk.

Resultatservice

Live resultater er tilgjengelig på vår hjemmeside www.msm.no. Der finner du også resultatene etter løpet.

Startkontingent ved etteranmelding Midnight Sun Marathon Mizuno Halvmaraton TINE Mila Coop Minimaraton - voksne (Coop medlemmer 360,-) Coop Minimaraton - barn under 16 år (Coop medlemmer 300,-) Barnas Maraton (Sponset av SpareBank 1 Nord-Norge)

Røde Kors

Maraton Photos

Oppvarming

SATS holder oppvarming i Grønnegata 10-15 minutter før start på alle distanser.

Klasseinndeling

Midnight Sun Marathon, menn/ kvinner: 18-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75 år og over. Mizuno Halvmaraton, menn/ kvinner: 16-17 år, 18-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75 år og over.

www.marathon-photos.com vil ta bilde av alle løpere ved målpassering. På web- siden kan du gå inn og bestille bilder av løpere. Pass på at start­ nummeret er synlig på brystet ved målpassering, slik at vi kan identifisere deg på bildene.

Premiering

Alle som fullfører en av distansene får en Midnight Sun Marathon-medalje ved målgang. Premiering av de 3 beste i hver klasse i Midnight Sun Marathon, Mizuno Halvmaraton og TINE Mila. I Midnight Sun Marathon er det pengepremier til de 3 beste damer og herrer med sluttid under hhv. 2.55,00 for damer og 2.30,00 for herrer.

Påmeldingen er bindende og betalt startkontingent refunderes ikke. Ved sykdom kan du søke om å få overført startavgiften til 2019. Kvittering samt lege­ attest må da være sendt oss senest en uke etter løpet. Vi tar et servicegebyr på kr 100,- for å overføre din påmelding.

TINE Mila, menn/ kvinner: 12-14 år, 15-17 år, 18-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75 år og over.

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Coop Minimaraton: 0-11 år. Kvinner og menn 12-14 år, 15-17 år, 18 og eldre.

Dersom det settes ny løyperekord i maraton, vil løperen ble premiert med kr. 5000,-

Oppbevaring av bagasje

Barnas Maraton: 0-11 år. Alle i en klasse.

Oppbevaring av tøy for løpere er i foajeen til Kulturhuset. Merk bagasjen med nummerlappen som sitter i startnummeret. Åpent mellom 17:30 og 02:30.

Tidtaking, startnummer og chip

Husk å feste startnummeret godt synlig på brystet. Tidtakingschipen er integrert i startnummeret. Ikke brett eller riv biter av startnummeret. Det kan skade chipen og du vil ikke få oppgitt tid. La heller ingen andre løpe med ditt startnummer. Det er ikke god sportsånd, og kan ved en eventuell ulykke medføre unødvendige misforståelser. Midnight Sun Marathon benytter EQ Timing for tid­taking. Den offisielle tiden vil være nettotiden til løperen. Tiden startes i det løperen passerer startstreken.

Makstid for Midnight Sun Maraton

Makstid for maratondistansen er satt til 5 timer og 30 minutter. Løpere som bruker lengre tid kan bli tatt ut av løpet av våre funksjonærer.

16

Inline /Rulleskøyter: 16 år og eldre.

Kilometermerking

Det er kilometermerking for hver kilometer på maraton og halvmaraton. Merkene teller nedover. Første merke vil være 42 km og indikerer at det er 42 km igjen. Neste vil være 41 km og så videre nedover. Maratonløypa er markert med blå strek i veibanen.

Drikkestasjoner

Det serveres drikke ca hver femte kilometer. Her serveres vann og MAXIM sportsdrikk. De siste stasjonene på maraton og halvmaraton tilbyr også bananer.

Toalett

Løpere kan bruke toalett på i Kulturhuset eller Gyllenborghallen i forkant av løpet. Det er også toalett i tilknytning til drikkestasjonene underveis.

Garderobe og dusj

I Gyllenborghallen kan du benytte deg av dusjfasiliteter og garderobe. Åpent mellom 18:00 og 03:00

kr. 15.000,kr. 8.000,kr. 3.000,-

Løyperekord damer: Brynhild Syntsnes, SK VIDAR

2:38:22

Løyperekord herrer: Knut Hegvold, Heimdal IF

2:20:56

Premieutdeling for Midnight Sun Marathon, Mizuno Halvmaraton og TINE Mila foregår på Scandic Ishavshotell søndag 17. juni kl. 13.00. Uavhentede premier blir ikke ettersendt og tilfaller MSM. I Coop Minimaraton premieres de 3 beste i hver klasse. I tillegg trekkes det fine premier på startnummer blant alle deltakerne på MSM. Premieutdelingen for Coop Minimaraton foregår på Stortorget rett etter løpet, ca. kl.19:05.

Vi ser fram til å møte deg i Tromsø, og vil gjøre vårt beste for at du skal få en flott løpsopplevelse under Midnight Sun Marathon. Lykke til!


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Welcome to the Midnight Sun Marathon, June 16th 2018 We have the pleasure of welcoming you to the Midnight Sun Marathon, in 2018 arranged for the 29th time.

Tromsø City Hall

Midnight Sun Marathon Expo is located in the City Hall. Here you will collect your start number and find information about the race.

Opening hours Expo City Hall:

Friday June 15th 14:00 - 20:00 Saturday June 16th 10:00 - 02:00 Sunday June 17th (only info desk) 10:00 - 13:00 (race secretariat open until 24:00 Saturday)

Entering and start numbers

Start times/Distances:

Medical Aid

All distances start at Grønnegata and finishes in Storgata in Tromsø city center. Marathon, Mizuno Halfmarathon and TINE Mila 10K is certified by Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).

Finish

15:00 18:00 19:00 20:30 20:45 22:30

Kids Marathon– approx. 1 km Coop Minimarathon - 4.2 km TINE Mila - 10 km Midnight Sun Marathon - 42,195 km Inline/Rollerblades – 10km Mizuno Half Marathon – 21,0975 km

You can enter online on www.msm.no until June 13th at 12:00. Registration after this date and time is only possible in the City Hall if we still have available places.

Entry Fee on race day Midnight Sun Marathon Mizuno Half Marathon TINE Mila Coop Minimarathon - adults

NOK 1100,NOK 825,NOK 600,NOK 450,-

(Coop Nord members 360,-) Coop Minimarathon – children under 16 years NOK 375,(Coop Nord members 300,-)

Kids Marathon

Free

(sponsored by SpareBank 1 Nord-Norge)

Changes

If you need to make changes in your registration or change distance, please contact the help desk in the City Hall. You can change distance, as long as we have enough start places for the distance. We do not allow name changes to a registered runner.

Cancellation and refunds

Results

Warm up

Local fitness center SATS will lead the warm up 15 minutes before every race, near by the start area.

Age Category:

Midnight Sun Marathon: male/female: 18-34years, 35-39 years, 40-44 years, 45-49 years, 50-54 years, 55-59 years, 60-64 years, 65-69 years, 70-74 years, 75+ years. Mizuno Half Marathon: male/female: 16-17years, 18-34years, 35-39 years, 40-44 years, 45-49 years, 50-54 years, 55-59 years, 60-64 years, 65-69 years, 70-74 years, 75+ years. TINE Mila: male/female: 12-14 years, 15-17 years, 18-29 years, 30-34 years, 35-39 years, 40-44 years, 45-49 years, 50-54 years, 55-59 years, 60-64 years, 65-69 years, 70-74 years, 75+ years.

Luggage

Kids Marathon: 0-11 years

Start numbers and timing

We use the EQ Timing-system. The time chip is integrated in your start number. Please do not fold the number. The official result time is your net time. As a back-up, video is used, so please do not cover your start number when you cross the finish line. Never let anyone else run with your start number. It might cause unnecessary misunder­standings in case of emergency.

Cut off time

Maximum time for Midnight Sun Marathon is 5hours and 30 minutes. Runners using longer than 5:30 will not be recorded and may be taken out of the race.

Once you have finished your race you will find drinking station that offer warm and cold drinks, as well as MAXIM sports drink.

During the race there will be a live video-feed from the race shown on a large screen at the finishline. Shortly after the race you will find the unofficial online results at our website. The results will also be published at www.msm.no

We do not refund your start fee. However, if you cannot start because of an injury, you can send a medical certi­ ficate to info@msm.no and we will transfer your start fee to Midnight Sun Marathon 2019. This must be done within a week after the race. We charge a service fee of 100 NOK to transfer your registration.

We offer our runners storage of clothes in the Culture House during the race. Please use the tag attached to your start number to label your bag or personal items, before handing them in. Opening hours: Saturday 17:30-02:30. The Culture House is only 50 meters from start and finish.

Tromsø Red Cross has medical stations on the course and at the finish. If you need assistance, they will help, and if necessary transport you to the finish area. If you have to drop out of the race, please contact the nearest aid station and state your start number. All runners participate at their own risk.

Coop Minimarathon: 0-11 years. male/female: 12-14 years, 15-17 years, 18+ years.

Inline /Rollerblades: 16 years +

Distance markers

Every kilometer is marked for marathon and half marathon. The distance marker counts down. The first mark is 42K, indicating 42 kilometers left to go. The marathon course is marked with a blue line in the road.

Drinking stations

Drinking stations approximately every 5 km offers water and MAXIM sport drink. The last two stations for marathon also offer bananas.

Toilets

Runners are advised to use the toilets in the Culture House or Gyllenborghallen before and after the race. Portable toilets will be located close to every drinking station.

Showers and changing rooms Available at Gyllenborghallen. Open between 18:00-03:00 on race day.

Maraton Photos

www.marathon-photos.com will take a photo of all runners at the finish line. On their website you can order your copy from the race. Please do not cover your start number when you cross the finish line.

Prize Ceremony

All our runners that finish the race receive a medal. The three best athletes in every age category in Midnight Sun Marathon, Mizuno Halfmarathon and TINE Mila (10K) receive a prize. For the Midnight Sun Marathon prize money will be given to the three best men and women with a finisher time under 2.55,00 for women og 2.30,00 for men. 1st place 2nd place 3rd place

NOK. 15.000,NOK 8.000,NOK 3.000,-

If a new course record is set, the athlete will be awarded with NOK 5.000,Course records female: Brynhild Syntsnes, SK VIDAR

2:38:22

Course records male: Knut Hegvold, Heimdal IF 2:20:56 The Prize Ceremony for Midnight Sun Marathon, Mizuno Halfmarathon and TINE Mila (10K), will be held at Scandic Ishavshotel Sunday June 17th at 13.00. We do not send prizes. Please organize someone to pick up your prize if you do not have the possibility to do so yourself. For participants in Coop Minimarathon, the 3 best athletes in each age category will receive a prize. In addition there will be prizes drawn from start numbers among all participants. The prize ceremony for Coop Minimarathon will take place after the race at Stortorget 19:05.

We are looking forward to see you at the start and we will do our best to give you a fantastic running experience in Tromsø. Good luck with your race! 17


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Midnight Sun Marathon

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Mizuno Half Marathon

a

a a

a

START

FINISH

a

St torgoret

a

a aa a

a

a

20 a

TURNING POINT

10

10 G odth åpve gen

WC WC

Halvmarathon-passering START

FINISH

WC WC

40

15 WC WC

B

G odth åpve gen

25 20

5

WC WC

B

WC WC

B

WC WC B

B

B B

B

B

B

15

B

B

B

B B

B

B

WC WC B

20

5

B

35 30 WC WC

B

B

B

B B

B

B

WC WC

B

TURNING POINT

B

B

B

B B

B

290518 VBJ

250518 VBJ

B

Meter over sea level

Meter over sea level

Løypeprofil Marathon Tromsøbrua The Bridge

50 40 30 20 10 0 0

2

Tromsøbrua The Bridge

Vending fastland

4

6

8

10

12

14

16

18

20 Kilometer

18

Sydspissen

Sydsissen

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42


Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

TINE Mila (10 km)

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

G odth åpve gen

Midnight Sun Marathon

Coop Minimaraton

Tr

START

WC WC

FINISH

om

br

ua

B B

Polaria

B B

Kysten

B B

B

Tromsø kommune, Geodata 2008/2011

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B B

Løypebeskrivelse 2018

B

B

Maraton

Mizuno Halvmaraton

Start i Grønnegata, sørover, ned Strandsillet, nord Storgata, ned Fr.Langes gate, ved Ishavshotellet inn på Austad kaia, følger kaia, mot Torghuken og inn på Havnegata følger denne nordover til Søndre Tollbugate, inn denne og fort­setter i Skansegata, rundt Skansen, runder Fridtjof Nansens plass og opp Elvegata, til Skippergata og inn på Tromsøbrua over til Tromsdalen.

Starter i Grønnegata (som de andre løpene), følger maratonløypa ned Fr. Langes gate til Ishavshotellet der tar den til høyre og sør Samuel Arnesens gate, deretter følges maratonløypa.

Sør Bruveien, inn på Hungeren veien, og gangveien følger så Solstrandveien sørover til vending like før ”Tromsøsvingen”, følger Solstrandveien nordover til Hungeren veien følger så Tromsøysundvegen under brua, inn på gangveien ved Gåsværveien til Tromsdalselva ut på Tromsøysundvegen nord til Tromskraft, inn på Evjenveien sør mot ”Rødbrua”, opp Krokveien, sør Hans Nilsensvei og inn på Tromsøbrua. Vel over brua følg Elvegata, så Skansegata, Søndre Tollbugate, sør Havnegata, ned på kaia ved Torghuken, følg kaia til Ishavshotellet, sør S.Arnesensgt, opp Kirkegata, inn Strangata til Strandskillet, opp Strandskillet og sør Storgata, Strandvegen, Kvaløyveien til flyplassrundkjøringen, krysser rundkjøringen og inn på gangvei videre mot Sandnessundbrua, til høyre Flyplassveien, nord Skognesveien til vending, sør Skognesveien, Flyplassveien til innkjøring flyplassen, ned gangveien til Flyplassrundkjøringen, gangvei langs Kvaløyveien til Nyløkken, Strandveien og Storgata til MÅL ved Stortorget.

TINE Mila Starter i Grønnegata, sørover og ned Strandskillet, sør Storgata, Strandveien og Kvaløyveien til vending på Vangberg. Inn på gangveien sør til Nyløkken. Følger så Strandveien og Storgata til MÅL ved Stortorget.

Coop Minimaraton Start Grønnegata, ned Strandskillet, sør Storgata, Bjørnøygata inn på gangvei ved gamle Meieriet sør til Bjerkealleen, ned denne og nord Strandveien og Storgata til MÅL ved Stortorget.

19


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

MSM deler ut 100.000,i idrettsstipend Under MSM 2018 deler stiftelsen Midnight Sun Marathon ut totalt 100.000,- i idrettsstipend til unge, lovende idrettstalenter fra nord. En del av stiftelsens formål er å bidra til idrettslige- og humanitære formål. Dette gjør stiftelsen ved å dele ut midler til lag og foreninger som stiller som funksjonærer under MSM sine arrangement. I tillegg til økonomisk støtte til idrettslag i lokal­miljøet, er tanken å skape lokalt engasjement og eierskap til arrangementene. De fire siste årene har også MSM delt ut fire idrettsstipend til unge talenter fra landsdelen som satser innenfor sin idrettsgren. I forbindelse med årets Midnight Sun Marathon lørdag 16. juni deler stiftelsen MSM ut idrettsstipend til fire unge idrettstalenter fra landsdelen. Gjennom dette tiltaket ønsker MSM å motivere til videre satsing innenfor ulike idrettsgrener.

Stipendet ble utdelt for første gang i 2015, til fire unge utøvere fra NordNorge. De nominerte må være mellom 15-20 år, representerer et idrettslag fra Nordland, Troms eller Finnmark, og skal ha utmerket seg innenfor sin idrettsgren. Utøveren skal kunne vise til regionale og/eller nasjonale plasseringer innen sin idrett. Nominasjonsprosessen har foregått via Facebook, der alle kunne nominere sine kandidater fra de tre nordligste fylkene. Så har en jury fra styret til stiftelsen MSM plukket ut ti kandidater som gikk videre til finalerunden. I finalerunden får folket gi sine stemmer på sin favoritt gjennom avstemming i sosiale medier. Disse resultatene tas med i betraktningen når juryen igjen møttes for å kåre vinnerne av årets MSM Idrettsstipend 2018.

Langrennsløper Hermann Nordstrand Fiksen var blant de fire som vant MSM Idrettsstipend 2017. Nå jobber han hardt for å legge grunnlaget for neste skisesong, blant annet gjennom å slå sine gamle løpsrekorder. Dermed er målet ny personlig rekord på Midnight Sun Marathon i juni. Hvordan var det å motta MSM sitt utviklingsstipend i 2017? - Å vinne stipendet i fjor var utrolig kult! Å vite at noen har såpass stor tro på meg gav meg stor motivasjon videre mot ny sesong, og en boost som jeg hadde med meg hele treningsåret. Når jeg visste hvilke andre utøvere som som kunne vunnet, og hva de har prestert i sin respektive idrett, var jeg ekstra stolt over å motta stipendet under MSM 2017. Altagutten forteller at stipendet har gitt han mulighet til selv å kunne bidra økonomisk til utstyr og reise i forbindelse med langrenns-satsningen. Både han og søsteren går på ski og Hermann påpeker at det blir mye på foreldrene til tider. - Det føles godt å kunne bidra litt selv. Nå har jeg selv råd til å kjøpe utstyret som kreves for å henge med i sporten min. Sesongens høydepunkt for Hermann kom da han tok gull i sprint i Norgecupen i sin årsklasse på Beitostølen. Nå trener han for å forbedre sine svakheter mot en ny sesong, blant annet ved å terpe teknikk. I grunntreningsperioden fokuserer han mye på å slå egne løpsrekorder. Både lokale løp og 3000 m venter i løpet av sommeren, men i juni stiller han til start på TINE mila under årets Midnight Sun Marathon. Hermann løp sitt første MSM i fjor, og skryter av det han mener er et unikt arrangement. Selv sier han at han trives godt under midnattssola i Nordens Paris, og lover å bite godt fra seg under årets løp. Fjorårets stipendvinner kommer med følgende råd til andre unge utøvere som ønsker å satse på sin idrett. - Vær delaktig i egen treningsplanlegging, ha en god dialog med treneren din , og ha troen på det du gjør. Bli flink på å kjenne kroppen din, og ikke bli for opphengt i hva som står på pulsklokka eller i dagboka, men legg vekt på egen følelse. Ta deg tid til å stoppe opp å kjenne på lysten av og til, samtidig som det må pushes gjennom tunge dager nå og da -ofte trenger man hjelp av noen andre (foreldre, kompiser eller andre støttepersoner) for å pushes over dørstokkmila noen ganger!

20


Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Photo: Truls Tiller

Midnight Sun Marathon

Tildeling av MSM Idrettsstipend 2018 I alt 25 kandidater ble nominert til årets MSM Idrettsstipend, fra idrettslag i Nordland, Troms og Finnmark. Nominasjonene viste engasjementet fra støtte­apparatet; klubber, trenere, medspillere og foreldre. Det var et bredt utvalg av idretter som var representert blant årets nominerte, og mange utøvere som kunne vise til gode resultater både nasjonalt og internasjonalt i sine årsklasser. Juryen kunne etter mange diskusjoner annonsere hvilke fire, unge talenter som blir tildelt MSM Idretts­stipend 2018. - Det er gledelig at så mange ulike idrettsgrener var representert og at vi får kandidater fra alle de tre nordligste fylkene, sier Nils I. Hætta. Publikum har vært svært engasjerte og gitt stemmer til sine kandidater via MSM sin Facebook-side. Dette har vært til stor hjelp til juryen i utvelgelsen av de fire som i år mottar stipend. Juryen har lagt til grunn de gode resultatene kandidatene har oppnådd innen sin idrett. I tillegg har de sett på ambisjonen til mottakerne og viljen til å satse på idretten.

Følgende fire kandidater blir tildelt årets MSM Idrettsstipend: Celine Røberg

Iver Koppen

Tjeldsund kickboxing klubb, 15 år

IK Hind, 19 år

Celine Røberg er en hardtarbeidende ung utøver som sommeren 2017 ble tatt ut til å representere Norge i EM i kickboxing for ungdom. Hun har vunnet gull 26 ganger i Norges Cup og Norgesmesterskap siden hun startet å konkurrere som 13-åring. I 2018 vant hun bronse i pointfighting cup (svart belte) i Milano i en juniorklasse med 15 deltakere, selv om hun fortsatt er ungdom. Celine jobber nå mot uttak til VM i september.

Iver er en fremadstormende, ung sprinter som representerer Harstads IK Hind. Han har i de siste årene vist at han er blant de beste sprinterne i sin årsklasse, som stadig tar nye steg.

KICKBOKSER

Ingrid Andrea Gulbrandsen

FRIIDRETT

LANGRENN

Bardufoss og Omegn Idrettsforening, 18 år

Ingrid er en ambisiøs ung skiløper som ble tatt ut på NSF sitt juniorlag for sesongen 2018-2019. Sesongen 2017-2018 vant hun Norges Cup sammenlagt for kvinner 18. Hun ble i denne sesongen blant annet norgesmester i sprint i Holmenkollen for K18, og tok et NM sølv på 10 km klassisk. Hun har i vinter også deltatt på Nordisk juniorlandskamp i Vuokatti Finland. Her fikk hun en 3. plass som beste resultat. Til daglig er hun elev ved Senja VGS, Finnfjordbotn. Hun fremhever miljøet på skolen og i klubben BOIF som gjør det morsomt og motiverende å satse på langrenn.

Anna Odine Strøm HOPP

Alta IF, 20 år Anna er en skihopper som har store planer og lange lengder i siktet. Hun er før sesongen 2018/19 tatt ut på damelandslaget, etter å ha vist stor progresjon og fine resultater forrige sesong.

Foto: Ivar Hjelvik

I år venter hans siste sesong som junior, en sesong han har lagt ned mange treningstimer i forkant av. Hovedmålene er sterke plasseringer under høstens ulike mesterskap, samt å bryte 11 sekunders barrieren på 100m. Han flytter derfor sørover for å studere og satse videre på idrettskarrieren.

I verdenscupen konkurrerte hun hele sesongen, og ved slutten var hun nummer 17. sammenlagt med enkelt­ omganger helt oppe på 4. plass. I tillegg kan hun vise til individuell bronsemedalje i junior VM og gull i mixed team øvelsen i junior VM.

21


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

fra Troms fylkestrafikk

Midnight Sun Marathon (MSM) endringer 16. juni 2018: Fra kl.14.00 - 02.00 vil flere holdeplasser i Tromsø sentrum flyttes midlertidig i forbindelse med MSM. Informasjon og avgangstider for 16. juni under MSM finnes på www.tromskortet.no, Ruteopplysningen 177 (ring 177 eller 777 88 777), eller ved å laste ned vår gratis app “Troms Reise” for Android og iPhone.

GAT A TRE VES

TROMSØ BIBLIOTEK

Stakkevollan

ATA

42

E AKK

GRØ NNE G

Giæverbukta

GSB N

Fra klokken 02.00 vil alle linjer gjenoppta ordinær trasé, og betjene sine ordinære holdeplasser i sentrum.

28 26

Hamna

KON

• Linje 33 er innstilt på strekningen sentrum - Fagereng Giæverbukta i tidsrommet kl. 14.00 - 02.00. • Linje 34 er innstilt på strekningen Giæverbukta Fagereng - sentrum f.o.m. avgang kl. 13.33. Strekningen UNN - Giæverbukta - UNN kjøres etter oppsatte rutetider for linje 33 og 34.

26 Tromsdalen 28 Solligården

KEN BAK

24 20

Giæverbukta Stakkevollan

VES TRE GAT A

• Tromsøbrua er stengt i tidsrommet kl. 20.15 - 23.00. Alle avganger til/fra fastlandet kjøres da om Tromsøysundtunnelen. Holdeplassene Skippergata, Tromsdalen Bruvegen, Tromsdalen kirke, Bruhodet øst, Skogvegen, Otium, og Båthavna betjenes ikke i dette tidsrommet.

20 Kroken Tromsø Museum 37 24 Kroken Sør TROMSØ Eidkjosen 42 RÅDHUS Slettaelva 40

GS KON

Flere holdeplasser i Tromsø sentrum flyttes midlertidig til Vestregata, se kart: • Linje 20 til Stakkevollan/ linje 24 til Giæverbukta • Linje 20 til Kroken/ linje 24 til Kroken sør • Linje 26 til Tromsdalen/ linje 28 til Solligården • Linje 26 til Giæverbukta/ linje 28 til Hamna Linje 26 betjener holdeplassene Simen Workinns veg og Norrøna i perioden 21.30 - 01.00, linjene 26 og 28 kjører i dette tidsrommet om Langnesvegen - Huldervegen på tur til/fra Giæverbukta. • Linje 37 til Tromsø museum/ linje 40 til Slettaelva/ linje 42 til Eidkjosen • Linje 42 til Stakkevollan Linje 37 vil kjøre ekstra avganger kl. 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10, og 00.10 til Tromsø Museum med retur til sentrum. Linje 37 betjenes av minibuss. Linje 42 kjører via Langnesvegen - Huldervegen på strekningen sentrum - Giæverbukta v.v. Holdeplassene: Fiskergata, Peder Hansens gate, Nerstranda og Polaria betjenes ikke i tidsrommet kl. 14.00 - 02.00.

FR.

LAN

GES

GAT E

Når skal jeg reise? Avgangstider for bybussene under MSM finner du ved å laste ned vår gratis app “Troms Reise” for Android og iPhone, Ruteopplysningen 177 (ring 177), eller se www.tromskortet.no Kjøp din billett: Last ned vår gratis app “Troms Mobillett” for Android og iPhone.

Det må påregnes forsinkelser og/eller innstillinger så lenge MSM pågår og veger er stengte. For mer informasjon, se www.tromskortet.no

22


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

23


Photo: Truls Tiller

Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

FREE GUIDED RUNNING TOURS with the local running clubs - Friday June 15th

Prestvannet The city of Tromsø is home to several running clubs, who gather runners of all levels to run together throughout the year. Three of our biggest running clubs invite you to come join them for a guided running tour to three different attractions here in Tromsø. The running tours takes place on the morning Friday June 15th, the day before the Midnight Sun Marathon. This is an opportunity to explore the city while meeting fellow runners. Feel free to ask our hosts any questions you have about the race. The running tours will be at a slow pace so you can have a chat along the way. Everyone is welcome to attend – also Norwegians and locals.

07:00

08:00

09:00

Host: TUIL Friidrett Duration: Approximately 1 hour Start: Tromsø City Hall

Host: Northern Runners Duration: Approximately 1 hour Start: Tromsø City Hall

Host: Tromsø Løpeklubb Duration: Approximately 1 hour Start: Tromsø City Hall

Tour to Tromsdalen, Ishavskatedralen and Fjellheisen starting point

Tour to Telegrafbukta, with optional Arctic Swim

Tour to Prestvannet and the top of Tromsø Island

On this tour you run to Telegrafbukta, a popular local recreational area at the south of the island Tromsø. Here we invite you for an optional arctic morning swim, before heading back to the city center.

The tour takes you up to a beautiful and popular recreational area on top of the island, called Prestvannet. This is a popular area for both running, skiing and walking for the local residents. We continue to Charlottenlund before heading back down to the City centre again.

This is a scenic tour where you run across the bridge to the mainland, run around the Arctic Cathedral (Ishavskatedralen) and then head towards Fjellheisen (starting point of the cable car). Before you head back towards the city, you follow the trail above the cable car station until you can see the view over the race course.

Photo: Zoltan Tot

24


5. januar / January 5th 2019

POLAR NIGHT HALFMARATHON MØRKETIDSLØPET POLAR NIGHT HALFMARATHON MØRKETIDSMILA 10 KM SATS MØRKETIDSTRIM 5 KM

WWW.MSM.NO INFO@MSM.NO • TLF. 77 67 33 63

22. juni / June 22nd 2019

MIDNIGHT SUN MARATHON MIDNIGHT SUN MARATHON MIZUNO HALVMARATON TINE MILA 10 KM COOP MINIMARATON 4.2 KM BARNAS MARATON

Vi feirer 30 års jubileum, bli med på feiringa! We are celebrating our 30th anniversary, come celebrate with us!

WWW.MSM.NO INFO@MSM.NO • TLF. 77 67 33 63

23.-25.august / August 23rd-25th 2019

TROMSØ MOUNTAIN CHALLENGE MSM EKSTREMLØP TROMSØ MOUNTAIN ULTRA 50 KM HALV ULTRA 25 KM TROMSDALSTINDEN 1238 METER OPP

Mountain Ultra

WWW.MSM.NO INFO@MSM.NO • TLF. 77 67 33 63

25


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

– takes you all the way from door to door

Contact us for more info: e-mail: post@bussring.no tel: +47 40 00 21 96 www.bussring.no facebook.com/bussring

SCANDIC ISHAVSHOTEL I TROMSØ

Gode weekentilbud! se scandichotels.n o ishavshotel /

For bestilling: +47 77 66 64 00 ishavshotel@scandichotels.com 26

ISHAVSHOTEL


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Løper fire distanser på løpsdagen Thomas K. Føre er grunnleggeren av løpernettverket «Northern Runners» og nestleder i styret til Midnight Sun Marathon. Løping er den store lidenskapen til den spreke trebarnsfaren, som skal løpe fire distanser på løpsdagen.

Den ivrige løperen forteller at løpingen har gitt han mange gode minner, og hevder at selv dårlige løpsopplevelser blir til gode minner over tid. Løpsdagen 16.juni starter Thomas på Rådhustrappa kl 10, der han tar med seg lokale og tilreisende løpere på «Skarven Frokostløp», en kort løpetur i sentrum før de ender opp på Vertshuset Skarven som serverer gratis frokost til alle deltakerne. En god frokost kan komme godt med for Thomas på lørdagen. Utover dagen venter nemlig Barnas Maraton med sønnen Aleksander på 1,5 år, deretter COOP minimaraton, TINE Mila og til slutt – selve rosinen i pølsa – maraton kl. 20:30.

fordring, men synes det er godt å «slippe unna» halvmaraton denne gangen. - Jeg måtte satt verdensrekord på maraton med noen minutters margin om jeg skulle rukket starten på halvmaraton også. Jeg er ikke helt der. Ennå. Lørdag 16. juni legger han ut på sitt ellevte maraton når starten på Midnight Sun Marathon går kl 20:30. Ser du startnummer 500 med gul bakgrunn i godt driv langs løypa, så kan du være med å heie Thomas og alle hans medløpere fram mot mål.

- Som nestleder i styret i Coop Nord, så må jeg nesten representere der. I tillegg har jeg laget treningsprogram til en venninne som skal løpe TINE Mila, så der er jobben å dra henne inn til en tid under 55 minutter. Når vi kommer i mål så er det en drøy halvtime til maraton starter. Den lille halvtimen han får på seg før siste start, går til å få i seg nok næring og væske. Thomas gleder seg til en ny ut-

Forfriskende appelsinbrus!

BLI MED & LØP EN LØPEKLUBB FOR ALLE Vi ønsker flere hyggelige løpere i klubben vår. TUIL Friidrett tilbyr program for variert trening – og et godt sosialt løpemiljø – enten du er mosjonist eller en mer erfaren løper. MELD DEG INN PÅ – www.tuil-friidrett.no NOE DU LURER PÅ? Ta kontakt med Lena på telefon 480 49 883.

Er du glad i å løpe, er du allerede en av oss!

www.bynorth.no

www.mack.no

Teknisk arrangør og medstifter til Midnight Sun Marathon | www.tuil-friidrett.no | tuil.friidrett@gmail.com |

27


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

ENER PÅ SPORT! Med G-MAX, Jobb og Fritid, Sport Outlet, Stormberg og Obs Sport på laget kan vi slå oss på brystet og si at vi er det mest sporty senteret i Nord-Norge. Treningsplagg, hverdagsplagg og alt midt i mellom: Jekta Storsenter har over 130 butikker og spisesteder med siste nytt. ÅPENT 10-21 (18) • jekta.no

28


29


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Nytt løp! New race!

All photos: Zoltan Tot

Arctic Snowshoe Race Stiftelsen MSM står bak ulike arrangementer i Tromsø som på hver sin måte er unike. Gjennom året byr vi både på Mørketidsløp, Samisk uke med reinkappkjøring, Midnight Sun Marathon og Tromsø Mountain Challenge. Nå introduserer vi et nytt vinterarrange­ment i Tromsø, nemlig Arctic Snowshoe Race. Trugeløp er relativt ukjent i Norge og vårt løp vil være åpen for alle, uansett form og erfaring. Du kan selv velge om du vil løpe eller bare gå med trugene. I 2019 ønsker vi velkommen til trugeløp! De siste årene har det blitt mer vanlig å se nordmenn på truger ute i naturen. Både de som driver med toppturer, trives i mer flatt lende, mosjonister og hyttefolk har «gjenoppdaget» trugene som fremkomstmiddel. Visste du at truger også er ypperlige til løpeturen? Dagens moderne truger er både lette i vekt og enkle å bruke. I dag får man også kjøpt truger som er utviklet spesielt med tanke på løping, såkalte «race»modeller. Uansett om du ønsker å gå eller løpe etter preparerte løyper, skuterløyper eller i løssnøen, så kan vi love en god fysisk økt. Trugeløping er god trening, som krever lite utstyr. Testløp i 2018 I 2018 inviterte vi lokale løpere, trugeentusiaster og andre nysgjerrige til å være med på testløp for Arctic Snowshoe Race. På ettermiddagen 5.april møtte et tyvetalls spente testpiloter opp på skistadion i Tromsdalen i Tromsø for å teste ut vårt nye løp. De aller fleste av de fremmøtte hadde aldri løpt med truger før, og det var også noen som knapt hadde hatt truger på beina tidligere. Testløypa målte 8 km og gikk hovedsakelig i løype­ nettet til TUIL ski. Den siste delen av løypa gikk utenfor tråkket spor, og ga en ekstra utfordring til ekstra mørnede lår. I løssnøen ble de noe strekk i feltet frem mot målgang. Samtlige deltakere var blide og slitne ved målgang, og praten gikk løst blant blant både nye og gamle bekjente. Her var det mange som mente at trugeløp fristet til gjentakelse! Testutgaven for Arctic Snowshoe Race ble en suksess, og vi håper du vil være med å prøve i 2019.

Velkommen til Arctic Snowshoe Race!

30


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

LØPSINFO/RACE INFO

Mer info og påmelding vil bli oppdatert på våre websider More info and registration link will be updated on our webpage

www.msm.no

The foundation Midnight Sun Marathon organizes different events in Tromsø that each are unique. Throughout the year we offer Polar Night Halfmarathon, Sámi week with reindeer racing, Midnight Sun Marathon and trailrunning at Tromsø Mountain Challenge. Now we are introducing a new winter event in Tromsø - Arctic Snowshoe Race. Snowshoe racing is relatively unknown in Norway and this event will be open to all, regardless of fitness level and experience. You can choose yourself if you would like to run, or just walk with the snow­ shoes. In 2019 we welcome you to our first snowshoe race! The last few years more and more Norwegians have “rediscovered” the snow­shoes. Even though snowshoe running is a big sport in many other countries, many Norwegians still have not tried out snowshoe running nor snowshoes. Todays’ modern snowshoes are both lightweight and easy to use. You can even buy snowshoes that are designed for snowshoe running, the so-called race-models. Whether you prefer walking or running with them on, prepared tracks or offpiste - we can promise you a good workout. Snowshoe running is great training, and also demands very little gear. Testrace in 2018 In 2018, we invited local runners, snowshoe enthusiasts and other curious runners to join the Arctic Snowshoe Race test edition. In the afternoon of April 5th, 20 “test pilots” met at the ski resort in Tromsdalen valley, Tromsø, to test our new race. The majority of the participants had never run with snowshoes before, and there were also some who experienced their first time with snow­shoes on. The test trail measured 8 km and mainly followed the the ski trails in Tromsdalen valley. The last part of the trail was “offpiste” - outside the track, and gave an additional challenge to already heavy legs. All participants were happy and tired at the finish line, where old and new running acquaintances exchanged experiences from the race. The feedback was all positive, and we were happy to hear that all finishers were tempted to try this again. Safe to say, the test edition for the Arctic Snowshoe Race was a success and we hope you to see you there in 2019.

Welcome to the Arctic Snowshoe Race!

31


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

mizuno.no

32


Midnight Sun Marathon

Mizuno Halvmaraton

FORBEREDELSENE

TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Instagram midnight_sun_marathon

The preparations

Instagram

Instagram

Tromsø, Norway

midnight_sun_marathon Tromsø, Norway

un_marathon

midnight_s

y

Tromsø, Norwa

Vi spurte løperne på Instagram hvordan dere forbereder dere til årets løp. Her kan du se resultatet. We asked you runners on Instagram to show us how you prepare for this year’s race. bubbelure85 oppkjøringa er godt igang og nærmer seg slutten...

Instagram

Instagram

midnight_sun_marathon Tromsø, Norway

midnight_sun_marathon Tromsø, Norway

think that the honestly don’t ppy Humph: I always _runha te accurate treadmill is qui this on tion calibra

sundet87 Sliten, men sykt førnøyd! Mi første mil e gjennomført

Instagram

Instagram

y

Tromsø, Norwa

Tromsø, Norway

jonfredrikengelsen Prep for #midnightsunmarathon, hope for good weather too see the sun at midnight and finish 15min later

, singlet, 60 minutter runningpapi God morgen! 16 grader meg allerede til økt to seog 12.8km - blir det bedre? Gleder morning! 16 degrees, nere i dag! Ha en super mandag! Good ters - does it get any singlet, 60 minutes and 12.8 kilome n number two after work! better? Looking forward to sessio

#midnightsunmarathon #midnightsunmarathon2018

VI ER MED I DET LANGE LØPET

_marathon

midnight_sun

midnight_sun_marathon

lighter legs!! rmer days and on iting for the wa o + 15min fast saanaruns Wa lleb hee @s h wit h2 ning m this week wit Did 2h trail run d and rain. 75k win d easier col but ice now in d legs asphalt Tire ls. trai of and lots Sun Half mountain trips go to Midnight only 3 weeks to weeks ahead -

sgerberding All of this running in the heat and humidity had better pay off when I get to Tromsø. Being 200 miles north of the Arctic Circle, I should fly during this marathon!

S U M M E R S PA ”Amazing and different experience!”

”Best Nordic Spa Experience!”

- Josh, Gold Coast, Australia TripAdvisor

- FinnAir Inflight Magazine

NEDBØR OG BLÅST, midnattsol og måseskrik har fascinert og inspirert oss gjennom generasjoner.

Kontrastene har gitt liv til nye relasjoner, nye vennskap og nye ideer.

Foto: Truls Tiller / Tiller Foto

SLIK BLE Midnight Sun Marathon til. Troms Kraft er stolt av å være en av stifterne.

Private Cruise 3 hours cruise around Tromsøya with spa & lunch. Price:

12 000,- NOK 4 hours cruise around Tromsøya with spa & dinner.

Drop in Spa Saturday

Saturday 16th of June: 10 am - 12pm 1pm - 3pm 4pm - 6pm

Drop in Spa Sunday

Sunday 17th of June: 10 am - 12pm 1pm - 3pm

Price:

Price per person:

Price per person:

Capacity: 12 persons

Capacity: 20 persons

Capacity: 20 persons

18 000,- NOK

695,- NOK

695,- NOK

post@vulkana.no / +47 911 00 626 / vulkana.no

33


TINE Mila

Coop Minimaraton

Barnas Maraton

Inline Rulleskøyter

Foto: Pål Jakobsen

Mizuno Halvmaraton

Foto: Pål Jakobsen

Foto: Pål Jakobsen

Midnight Sun Marathon

24., 25. og 26. august 2018

Tromsø Mountain Challenge Er du klar for Tromsøs råeste utfordring? 24.–26. august kan du delta i Tromsø Mountain Challenge – med ulike fjelløp over tre dager. Prøv deg på hele trippelen eller delta i et enkelt løp. Her er noe for enhver smak: MSM Ekstremløpet opp Fjellheisen, Ultra eller HalvUltra i nydelig fjellterreng og Tromsdalstinden opp 1238 m. MSM Ekstremløpet Første løp i trippelen sparkes i gang med MSM Ekstremløpet som går fra Tromsø camping i Tromsdalen og opp til Fjell­ heisens restaurant. Med 2,7 km fordelt på 420 høydemeter så er denne syrefesten et løp som tar pusten fra de fleste.

Foto: Frank Meissner

I fjor var det motbakke­kongen Eirik Haugsnes som kom først opp bratta og klokket inn ny løyperekord med 15:52.

Tromsø Mountain Ultra 50 km Ultraløpet Tromsø Mountain Ultra 50 km inngår i trippelen, og går igjennom nydelig og variert fjellterreng fra Snarbyeidet til Tromsdalen. Løpet ble første gang arrangert i 2012. Femti kilometer i et vakkert, men vilt fjelllandskap skal utfordres og det kjennes på kroppen for selv de barskeste. I 2016 satte Eirik Haugsnes en imponerende løyperekord med 4:07:20. Kvinneklassen har de to siste årene blitt vunnet av like imponerende Hilde Aders som satte ny løyperekord i 2016 med tiden 4:43.55. Maksimal­ tiden for 50 km er romslige 9 timer. Maks. 200 deltakere tillates i løpet.

HalvUltra 25 km

Byfjellet

En HalvUltra er også en mulighet. Vær obs på at HalvUltra ikke inngår i trippelen. Dette løpet går i likhet med 50 km inn i Djupdalen og opp til Bønntuva.

Tromsdalstiden opp 1238 meter får æren av å avslutte helgen søndag 26. august. «Tinden» er selve byfjellet i Tromsø og kan by på fantastisk utsikt fra toppen.

Frister ikke femti kilometer over fjellet anbefaler vi virkelig HalvUltra 25 km.

Tar du utfordringen?

– HalvUltra er like vakker som storebror men innenfor rekke­vidde for atskillig flere, forteller Nils I. Hætta, daglig leder i MSM.

– Nordnorsk natur på sitt tøffeste 34

Løps­distansen er 10,6 km med start i Tromsdalen og målgang på toppen av Tromsdalstinden.

Meld deg på via

www.msm.no


Foto: Pål Jakobsen

Foto: Zoltan Tot

Ultra 50 km

Sign up for TMC 2018

Løypeprofil Ultra 50 km

Kilde: Thomas K. Føre, strava.com

For more information visit

START

www.msm.no August 24th MSM EXTREME RACE Uphill 420 m/2,7 km

August 25th MÅL

TROMSØ MOUNTAIN ULTRA 50 km* * We also offer a half ultra 25K, but that race is not included in the Triple.

Foto: Pål Jakobsen

City of Tromsø

August 26th TROMSDALSTINDEN Uphill 1238 m/10,6 km

The Ultimate Triple 35


Photo: Zoltan Tot

SPONSORER

SAMARBEIDSPARTNERE

STIFTERE

Midnight Sun Marathon er en stiftelse etablert i 1990

Tlf. 77 67 33 63 • info@msm.no 36

www.msm.no

Profile for Fagtrykk Ide

MidnightSunMarathon2018_AVIS  

MidnightSunMarathon2018_AVIS  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded