Page 1

KARLSTAD STUDENTKÅRS STUDENTTIDNING GRUNDAD 1967 - NR 2 2018

"ETT TURBULENT MEN ROLIGT ÅR" Kårordförande Daniel Frisén sammanfattar sitt år NY LÄRPLATTFORM

STUDENTIADEN

VALSPECIAL

Till hösten ersätts

Årets studentiad utökar med

Dags att rösta i höst! Läs om

itslearning med den nya

fler nya sporter. Läs allt om

hur de olika partierna tänker

lärplattformen Canvas.

kommande evenemanget.

gynna studenter.

SID 6-7

SID 9

SID 10-11


LEDARE

INNEHÅLL 4-5 Ny lärplattform i höst 6-7 Recension av Mitt i City och Bergvik 8 Upptäck Värmland 9 Studentiaden Meet the intenational students 10-11 Stor valspecial! 12 Studenthälsan 13 Fråga Kåren Folkuniversitetet 14-15 Vart finns den billigaste matkassen? 16 Redaktionens sommarpärlor 17 Hösten nya utbildningar 18 Intervju med kårordförande Ingesund: SMASK 19 Krönika Möt redaktionen Filmrecensioner

LEDARE

Våga veta även på sommaren Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson skriver att det bör finnas fler kurser att välja bland, även inför sommaren. Det är dags att satsa på sommarkurserna. För den som vill läsa en sommarkurs vid något av landets lärosäten var det i år förvånansvärt få kurser att välja bland. Karlstads universitet erbjuder i år elva sommarkurser, Örebro universitet tre och nyblivna Malmö universitet erbjuder nio sommarkurser. Detta kan jämföras med de 42 sommarkurser som erbjuds vid Göteborgs universitet, 38 vid Mittuniversitetet samt 44 vid Linnéuniversitetet. Karlstad placerar sig således i den nedre delen av listan om lärosätena sorteras efter antalet erbjudna sommarkurser. Ses antalet sommarkurser i ett historiskt perspektiv kan snabbt konstateras att antalet minskat markant de senaste tio åren. Saco studentråd uppmärksammade frågan för två år sedan, och menade då att det skett en stor minskning av antalet sommarkurser sedan 2010. Saco studentråd menade även att antalet platser på de kurser som erbjuds dessutom minskat antalet platser i något samma omfattning. För studieintresserade studenter som vill spendera delar av sommaren åt att förkovra sig i nya kurser är detta en mycket tråkig utveckling och något som behöver ses över. Möjligheten att läsa sommarkurser är viktig. Inte enkom för de studenter som studerar program med fast struktur, utan även för alla studenter som är intresserade av att läsa kurser inom andra ämnen än de som normalt läses inom ramen för olika program. Sommarkurser utgör även en möjlighet för de som normalt sett inte

Instagram: studenttidning Facebook: facebook.com/studenttidning/ Hemsida: http://karlstadsstudenttidning.se

studerar som alumner eller potentiella sökanden. I dessa fall kan sommarkurserna fungera som kompetensutveckling eller som en inkörsport för nya studenter som är nyfikna på högre utbildning. Samtidigt ger sommarkurserna möjlighet för lärosätena att föra ut den forskning som bedrivs vid lärosätena även under en årstid där hela samhället normalt går in i viloläge. Just kopplingen mellan forskning och utbildning pekades i den statliga utredningen om högskolans resurstilldelningssystemet ut som ett område högskolan bör arbeta mer med. Här finns således goda möjligheter för lärosätena att fortsätta arbeta med detta även under sommaren. Dock är det viktigt att hitta en god balans mellan vilka kurser som erbjuds, antalet utbildningsplatser och organisatoriska faktorer som tjänsteplanering och arbetstid. Dels bör utbildningsutbudet ta utgångspunkt i vilka kurser som är relevanta i formen av sommarkurser, men även att antalet platser korrelerar med de möjligheter lärosätena har sommartid. Oavsett bör lärosätena fokusera på att öka antalet sommarkurser just eftersom dessa är goda exempel på hur lärosätena kan arbeta med att föra ut forskning i samhället. Men även för att studenter ska ha möjlighet att vidareutveckla alla sina olika kunskaper oavsett tid på året.

DENNY JANSSON

Ansvarig utgivare: Denny Jansson Omslagsfoto: Milo Lethorn

Chefredaktör chefredaktor@karlstadstudentkar.se

Tryck: NWT

N

S TI

A

S A M U ELSS O

N

N O LSS O

N

JO

HA

Illustratör

Krönikör

johan.olsson@karlstadsstudenttidning.se

stina.samuelsson@karlstadsstudenttidning.se

A TID H U

L

AN

N A NIL S S

N

RO

AR

JO

S

O

B

J O H A NS

T

IN

H

Layoutansvarig

N

AN

V

O

RG

2

D A H LB A E N

F ALL Q

lotta.fallqvist@karlstadsstudenttidning.se

Chefredaktör chefredaktor@karlstadstudentkar.se

A TT

S

SO

LO

JA NS

IS T

Y NN

N

DE

REDAKTION

Skribent

Skribent

Skribent

Skribent

anna.dahlberg@karlstadsstudenttidning.se

robin.johansson@karlstadsstudenttidning.se

sara.tidhult@karlstadsstudenttidning.se

johanna.nilsson@karlstadsstudenttidning.se

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018


• Stärk studentinflytandet. • Mys, plugga, festa och utvecklas på Kårhuset. • Få hjälp om du har problem under din utbildning. • Rösta i Kårvalet och påverka studentkårens arbete. • Engagera dig i frågor som du brinner för. • Ta del av exklusiva lokala rabatter och förmåner. • Samt hundratals Mecenatrabatter.

• Bli medlem.


NYHETER

Ny lärplattform i höst Karlstads universitet kommer från och med höstterminens start att byta ut itslearning. Den gamla lärplattformen som funnits i bruk sedan 2003 kommer ersättas med Canvas. – Bytet av lärplattform görs för att både underlätta och förtydliga, förklarar projektledaren Markus Schneider. Behovet av en ny lärplattform uppstod redan för några år sedan. Karlstads universitet fick inte fortsätta med samma system utan förnyad upphandling. Dessutom kräver studenter och lärare en mer flexibel och modern plattform än den som används idag. Valet föll sedermera på Canvas. Bland annat kommer den nya lärplattformen erbjuda ett bättre flöde och färre mappar. – Vi gjorde en förstudie där avropet av Canvas via Sunet blev förstahandsvalet. Det är femton svenska lärosäten som har gjort samma val, vilket också känns tryggt, säger Markus Schneider.

TESTAS REDAN I VISSA KURSER

Markus Schneider, projektledare för införandet av Canvas, samt Lotta Svenneling, på universitetspedagogiska enheten, är positiva inför bytet. Foto: Denny Jansson

Canvas körs redan i ett antal kurser nu under vårterminen. Det blir en prövning mot verkliga scenarion som hjälper till att testa den nya plattformen. Det rör sig om omkring 300 studenter. För att integrera universitetets lärare i Canvas bedrivs under april, maj och juni en lärokampanj. Enligt Markus kommer feedbacken från både lärarna och de studenterna som nu testar Canvas vara mycket viktig för hur arbetet fortlöper. – Vi vill skapa en så enkel och smidig övergång som möjligt. Tanken är att det här ska bli ett omtag där vi bättre kan möta studenters och lärares behov. Canvas ska erbjuda en rad administrativa förbättringar. Det ska bland annat bli lättare att skapa grupper för eventuella grupparbeten och bättre möjligheter för påminnelser om föreläsningar. – En tanke är, bl. a. att kursschemat ska kunna integreras i Canvas på så sätt att du som student kan få notifikationer om föreläsningar direkt i din mail, berättar Markus.

Den nya lärplattformen, Canvas, är uppbyggd på ett annat sätt än vad dagens itslearning är.

Projektgruppen tänker också starta upp ett öppet dokument på där studenter ska kunna lämna tankar och synpunkter om vad man vill se i den nya lärplattformen. Information om dokumentet kommer att dyka upp på Itslearning och under fliken ”Är student” på kau.se.

ITSLEARNING FÖRSVINNER

Redan i juli kommer itslearning att ändra sitt utseende. – Vi kan inte påverka det, säger Markus, men det är en viktig anledning att du som student laddar ner material du behöver ur Itslearning och sparar på egen dator. Materialet kommer att finnas kvar under större delen av hösten, men vi vet inte hur lätt det är att hitta det då för dig som student. Universitetet kommer sedan att arkivera material som behövs för sin myndighetsutövning. Varje lärare behöver bygga sina kurser på nytt i Canvas och det kommer att se annorlunda ut för dig som student. itslearning försvinner för gott i slutet på 2018.

Robin Johansson

Markus Schneider och Lotta Svenneling berättar att itslearning kommer ändra utseende redan i juli. Foto: Denny Jansson

"Tyvärr många studenter som inte varit så nöjda" Inför bytet till nya Ladok infördes tillfälliga rutiner för anonyma salstentor. Sedan dess har studenter fått hämta ut sin tenta vid Välkomstcentret vilket varit en utmaning för personalen vid Välkomstcentret. På grund av bytet till nya Ladok infördes tillfälliga rutiner för de anonyma salstentorna under februari månad. I stället för att ange en anonymitetskod på tentorna fick studenter ange sitt personnummer. Detta medförde att studenter fått hämta ut rättade tentor i Välkomstcentret eftersom tentorna innehållit personuppgifter För personalen i Välkomstcentret har de tillfälliga rutinerna påverkat den dagliga verksamheten: – Det har varit svårt att se vem som vill ha hjälp av oss i Välkomstcentret och vem som vill hämta ut sin tenta. Ljudnivån har varit högre än vanligt vilket gjort det jobbigare för

oss som jobbar i Välkomstcentret, berättar Martine Jensen. Rättade tentor har kunnat hämtats ut under måndagar, onsdagar och fredagar vilket skapat förvirring och upprördhet hos en del studenter. – Tyvärr är det många studenter som inte varit så nöjda. Dels för att kön varit lång, att det tagit lång tid och att det bara gått att hämta ut sin tenta tre dagar i veckan. Sedan den 18 mars skrivs helanonyma tentor igen som scannas och finns tillgängliga via "Min sida" efter det att de blivit bedömda.

Denny Jansson Martine Jensen och hennes kollegor har fått ökad arbetsbelastning. Foto: Denny Jansson

4

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018


NYHETER

Nya ladok ska ge nya möjligheter Nya Ladok har varit på plats under ett par månader och även om allt ännu inte är helt klart så är ändå projektledaren Anette Eriksson nöjd. – Det är mycket arbete bakom det här projektet och folk har varit förstående, säger Anette. Bytet av Ladok har varit planerat sedan 2013. Samtliga lärosäten i Sverige har behövt byta och Karlstads universitet är inget undantag. Bytet medförde i början en del komplikationer och svårigheter för studenterna. Bland annat genom att det i början inte gick att genomföra anonyma tentor. – Det blev lite krångligt i början med tentor och att tjänsten ”Min sida” låg nere i några dagar. Men det är en process och bytet kommer innebära att det blir bättre, förklarar Anette. Ett annat problem som uppstått är för distansstudenterna när de ska anmäla sig till tentor. Enligt Anette har det varit svårt att veta hur man ska nå ut till studenterna som studerar på distans. – Är man distansstudent måste man vid tentamensanmälan kryssa i att man vill göra tentan på annan ort. Den informationen har varit svår att förmedla.

ska ”Min sida” få universitetets egna typoch gränssnitt. Men det är en senare process berättar Anette. – Det är mycket arbete kvar, men vi har ändå kommit en bit på vägen. Det är en del studenter som efterfrågar gamla funktioner, men det är en lång process. När det väl är klart kommer det att förkorta processer, ge snabbare resultat och du kommer även kunna få ett digitalt examensbevis. Anette passar också på att upplysa studenter att ha lite framförhållning med anmälan till tentor då Ladok emellanåt ligger nere för underhåll. – Är man ute i sista stund med sin tentamensanmälan kan det ställa problem så jag råder studenterna till att vara ute i god tid.

Robin Johansson

MÅNGA FÖRDELAR MED NYA LADOK

Den största anledningen till bytet har varit att det ska bli bättre, snabbare och mer funktionellt. Ladok befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas och det ska läggas till fler funktioner allt eftersom. Bland annat

Anette Eriksson är projektledare för nya Ladok på Karlstads universitet. Foto: Denny Jansson

Vad tycker du om nya Ladok? I början av mars gick Karlstads universitet över till nya Ladok. Hur har det fungerat för studenter? Vi har frågat studenter vad de tycker om nya Ladok.

SAMAR JABBAR, RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

– Det är ett svårare system som tagit ett litet tag att komma in i. Informationen kring hur det fungerar har varit lite otydlig och jag har upplevt att många varit förvirrade efter bytet.

ELSA FALKMAN, ÄMNESLÄRARPROGRAMMET

– Det har varit en del problem, både sena resultat och osynliga resultat trots att det kommit mejl om att det ska finnas resultat. Nya Ladok är inte jättesvårt, men alla nya saker kräver sin tid att lära sig.

MAGNUS PERSSON, CIVILINGENJÖR DATATEKNIK

– Nya Ladok är väldigt förvirrande, det är svårt att hitta vart man ska klicka för att till exempel anmäla sig till en tenta. Tidigare var det lättöverskådligt, nu måste man gå in i kursen och leta upp tentamensanmälan.

KARL HANSSON, CIVILINGENJÖR DATATEKNIK

– Det är lite splittrat, nu är det många menyer och det kräver flera klick för att komma dit man ska. Jag hade gärna sett att tentamensanmälan var direkt på startsidan. Dock ett plus att man nu kan se rent konkret vilka kurser man har kvar efter sig och hur pågående kurser ser ut. Allt har blivit tydligare.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

5


RECENSION

Matrecension: Mitt

Vi har alla haft en redig shoppingdag och insett att magen kurrar. Karlstads studenttidning har testat restaurangerna i Mitt i City samt på Bergvik för att hitta bästa lunchstället för att mätta hungriga shoppare.

SUSHI YAMA

MIRÓ

Västkustpajen vara katastrofalt äcklig. Jag vet inte om det var laxen, räkorna, osten, kronärtskockan eller pajdegen, men den smakade så illa att undertecknade nästan fick kväljningar och var tvungen att bära bort maten för att den luktade så illa. Kycklingcurryn var inte heller något att hurra för. Kycklingen var torr och hade en tråkig smak. Riset var smaklöst och överkokt (hur lyckas man överkoka ris?). Men jag får väl ge den lite cred ändå, det var trots allt den som räddade mig från den vedervärdiga pajen. Jag tänker att den pajen skulle kunna användas för någon form av tortyr. Pris: 69 kr/89 kr Testade maträtter: kycklingcurry med ris. Betyg: 0/5

6

Västkustpaj

och

Misosoppan som man fick till var riktigt bra, ett extra plus för att de hade färsk purjolök som man kunde ha till. Minus om man är som jag och inte riktig kan äta rå lök för att den är för stark. Sushin hade kunnat vara bättre, riset var lite torrt, laxen var lite vattnig och avokadon var ganska mosig och oaptitlig. Det var en helt ok sushi, men det bästa var tillbehören. Sjögrässalladen var bra och ingefäran var god. Sahimin var riktigt dålig. Laxrullarna var delvis bruna och hade skinn kvar, så det gick knappt att tugga, många tandpetare fick sätta sina flisor till efteråt. De skurna bitarna var bättre, men något vattniga (sluta skölja laxen i vatten!). Även gällande den här rätten så var tillbehören bättre. Det kanske vore en idé att bara servera tillbehör? Bibimbapen var deprimerande dålig. För någon som har bott i Korea och vet hur en bibimbap ska smaka, så var det här ett skämt. Kimchin var dessutom gjord med fel kryddor. Grönsakerna var inte tillagade, köttet smakade som kebab och de serverade rätten med ett kokt ägg som var grönt! Pris: 92 kr/133 kr/140 kr Testade maträtter: Yama Combo Original 8-bitar, Sashimi Original 8-bitar samt Bibimbap Yakiniku biff Betyg: 2/5

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

YOMO

Sushin här var helt ok, det var bra smak och konsistens, tyckte dock att utbudet var lite tunt. Det fanns bara fyra sorters sushi, vilket är lite märkligt när man förväntar sig en stor buffé av sushi. Drömmen var krossad. Dock var deras dumplings helt ok men lite tråkiga, och sen kan man undra varför har de pommes frites på en asiatisk buffé? Jag trodde pommes frites var franskt. Det stekta riset var bra, det var gott, kändes som det var bra kvalité och det var lagom tillagat, ja det var stekt helt enkelt. De hade även panko-friterad fisk som var superkrispig och god, men något torr. Även deras friterade kyckling var bra. Ett plus är att kaffe ingår, men minus för att inte läsk ingår. Det här var ett ganska bra ställe som passar många då det fanns ganska mycket att välja emellan. Pris: 105 kr (vardagar) Testade maträtter: Asiatisk lunchbuffé Betyg: 4/5

WOK KITCHEN

Vårrullarna var ganska bra, krispiga men ändå något degiga och smaklösa. Sweetchilisåsen som hörde till var kanonbra. Kombon bestod av både biff och kyckling. Broccolin var mosig, köttet var inte så gott, kycklingen var torr och nudlarna var tråkiga. Ja, jag har ingen bättre beskrivning än så, ät där så förstår du vad jag menar. Dessutom var riset ganska smaklöst, jag tror att de glömde saltet och smaklökarna den här dagen, det var dock inget fel på fantasin. En kombo med biff och kyckling liksom. Den skulle ju vara stark också, HAHA! Pris: 75 kr/85 kr Testade maträtter: Vegetariska vårrullar samt Kombo av biff och kyckling (stark Betyg: 2/5

Lotta Fallqvist


RECENSION

tt i City och Bergvik MAMAS PIZZERIA

COOPRESTAURANGEN

CHILI & WOK

Pris: 99 kr per person Testade maträtter: buffé Betyg: 4/5

Pris: 85 kr per person Testade maträtter: Ärtsoppa med pannkakor samt potatisgratäng med purjolök och Cajsa Wargs kryddskinka Betyg: 2/5

Pris: 100 kr per person Testade maträtter: buffé Betyg: 5/5

Med lockelser som mozzarella sticks var det med stor förväntan som denna buffé intogs. Här fanns stora valmöjligheter, med allt från pizza, olika kycklinggrytor, pommes frites, lökringar till stekt filé och kokt potatis. Den kokta potatisen var helt ok, något för salt för min smak. Tillsammans med den fantastiska bearnaise-såsen blev det dock riktigt gott. Pizzan hade allt för tjock botten för att kallas "vanlig pizza", men heller inte tillräckligt tjock för att vara amerikansk panpizza. Här får man nog börja använda linjal för att kontrollera tjockleken på pizzorna innan de hamnar i buffén. De efterlängtade mozzarella sticksen var superbt friterade och var som pricken över i:et i denna buffé. De stora valmöjligheterna och den höga kvalitén på de olika alternativen gör att jag vill återvända hit med kurrande mage snart igen.

Ärtsoppan var ingen direkt höjdare. Jag vet inte om det var för det mulna vädret utanför Bergvik, för ärtsoppan såg inte vidare rolig ut. Smakmässigt var ärtsoppan en ren besvikelse med en mycket märklig konsistens och alldeles för salt smak. De tillhörande pannkakorna var otroligt slemmiga och även de alldeles för salta. Potatisgratängen var desto bättre. En kombination av aptitligt utseende och en smakupplevelse på grund av purjolöken lyfte denna, annars, rätt vardagstråkiga potatisgratäng. Den tillhörande kryddskinkan var väldigt torr, precis som att den fått lite väl mycket värme inför serveringen. Tillsammans med potatisgratängen blev detta alternativ betydligt bättre än den alldeles för salta ärtsoppan och de märkligt slemmiga pannkakorna.

Denna enorma buffé med tiotals olika asiatiska rätter bjuder på flera olika smakupplevelser. Här finns till exempel en kycklinggryta med en varningsskylt om att vara stark, vilket uppfylls med råge. Här finns också stekt ris som var helt perfekt i såväl smak som form. Även om sushialternativen var något klent till antalet, hade dessa rätter både aptitligt utseende och mycket god smak. En personlig favorit var de vegetariska vårrullarna som, till skillnad från flera andra ställen, här hade en perfekt konsistens och en perfekt smak. En favorit för båda recensenterna var den friterade kycklingen som hade en god och ordentligt friterad panering samt en perfekt tillagad kyckling. Här är det helt klart bästa lunchalternativet för dig som är rejält hungrig och som passar både dig som klarar av de starkare rätterna som de lite mindre starka. En personlig favorit!

ARIZONA STEAKHOUSE

Vill du testa massor av olika maträtter från olika delar av världen är detta valet för dig. Med allt från potatisgratäng, stekt kyckling, pommes frites till grekiska färsbiffar och kycklingben fanns här något för alla med kurrande mage. Den perfekt tillagade potatisgratängen var en riktig upplevelse, det var längesedan en potatisgratäng i en lunchbuffé kunnat mäta sig med den man gör hemma. Likaså med de grekiska färsbiffarna som var helt utomordentligt goda där såsen blev som grädde på moset. Tråkigt nog var de lökringar och pommes frites som fanns i slutet av buffén oerhört sega och något kalla. Dessa hade nog legat allt för länge under värmelamporna (undrar allt om det var någon värme i dem) eller tillagats något för kort tid i fritösen. Även den stekta kycklingen var något seg, som troligtvis också legat under värmelamporna alldeles för länge. På det hela, ett mycket gott alternativ, men där det gäller att ta mat när den precis blivit tillagad. Pris: 99 kr per person Testade maträtter: buffé Betyg: 4/5

Denny Jansson

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

7


NÖJE

Ta en paus och upptäck Värmland För en evig vinter vi har haft. Minusgrader och snö har varit ett återkommande koncept senaste månaderna. Men äntligen börjar våren komma. Terminen börjar att lida mot sitt slut och många studenter vid universitetet förbereder sig för att åka till sina hemstäder under sommaren. Vissa studenter kanske spenderar sin sista månad i Karlstad innan examen och nya utmaningar kallar. Men låt oss stanna upp ett tag och njuta av den tid vi har i Värmland, vare sig om du ska bo kvar eller flytta härifrån. Anna Dahlberg SUNNE

Tanka bilen och besök Sunne. Ska du hinna med allt i Sunne behöver du betydligt mer än en dag. Har du inte mer än en dag får du välja ut en eller två favoriter och så får du helt enkelt göra ett återbesök. Drygt en mil norr om Sunne ligger restauranger Diner 45. Här serveras burgare och shakes på ett amerikanskt vis i en äkta 50-talsmiljö. I Sunne hittar du också ett av Nordens största spa, Selma spa, som är Sveriges första spahotell och här kan du både slappna av och träna. Hotellet har 184 rum med en sjöutsikt över Fryken. Eller så kan du besöka Ulvsby Herrgård med fin miljö och möjlighet för övernattning. Men endast ett besök på restaurangen går också bra. Får du inte nog av Värmlands natur kan du klättra upp 343 meter över havet för en fin utsikt över Fryksdalen. På toppen av Tossebergsklätten finns både café och utsiktstorn.

MARIEBERGSSKOGEN

På vintern tar sig många hit för att gå på julmarknad eller åka skridskor. Men det är på sommaren det sker som mest event i Mariebergsskogen. Hit kan du gå för att bada, spela minigolf, beachvolley, boule och streetbasket. Det finns kiosker, caféer och plats för picknick och grillning. Under somrarna brukar ett antal konserter arrangeras. I sommar får de besök av bland annat Nordman, Stiftelsen och GES. Och är man inte intresserad av något av detta ovanstående kanske ett besök till djuren lockar.

VÄRMSKOGS CAFÉ

Vill du ta dig en bit utanför Karlstad och se den värmländska naturen? Ta en dagstur till Värmskog. Skippa matsäcken och besök Värmskogs café. Här säljs cirka 25 000 kg räkor varje sommar. Är du riktig hungrig eller bara vill ha en bra Instagram-bild då rekommenderar vi att du provar XL-räksmörgås. Men gillar du inte räkor finns annat att erbjuda. Passa på att hyra en kajak och ta en tur på sjön Värmeln.

INRE HAMN

Med gångavstånd från tåg- och busstation finns Inre hamn. Har du en kärlek för kaffe ska du inte missa att besöka Löfbergsskrapan. Räcker inte en påtår kan du boka en kaffeprovning så får du garanterat tillräckligt med koffein. Är inte kaffe något för dig finns det gott om bänkar kring hamnen. En solig dag är en av bryggorna en perfekt plats att spendera soltimmarna på. Men Inre hamn är också en perfekt plats för de hungriga. Här finns ett fler antal superbra restauranger som både erbjuder lunch och middag. Olssons Bazar, Barbrors Brygga och Ankdammen är några favoriter. Varje onsdag hela sommaren kan du besöka Ankdammen för räkfrossa.

SKUTBERGET

En solig dag är det perfekt att ta sig en tur till Skutberget. En lugn och trevlig plats där det passar perfekt med en piknick på klipporna eller på stranden. Med placering precis vid Vänern har du både fin sjöutsikt och möjlighet till att bada. Vill du göra en lite längre utflykt kan du hyra in dig på campingen som finns i området. Skutberget är ett smultronställe för många Karlstadsbor, kanske är det ditt också?

BOMSTAD

Sedan finns ju Bomstadbaden. Här kan du campa och hyra stuga. Bomstadbaden erbjuder både relaxavdelning, fiskeutflykt i Vänern, skärgårdsupplevelser, beachvolley, minigolf och en hel del andra aktiviteter. Under sommaren är Bomstad kök och bar öppet för de hungriga. Vill du ha en heldag av midsommarfirande bjuder Bomstadbaden in att fira med dem och då börjar firandet från klockan 14 och framåt.

STADSTRÄDGÅRDEN

Är det något som är fint på sommaren är det Stadsträdgården. Här finns 800 olika arter blommor, träd och buskar. Stadsträdgården kallas för ”stadens park” och är lokaliserad i stadsdelen Viken. I parken finns ett café och flera sittplatser samt ett vacker gångstråk. Parken är inte så stor så du kan se hela även om du har tidsbrist.

8

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

SANDGRUNDSUDDEN

Sandgrund är väl en av de platser de flesta studenter har besökt vid det här laget. Ofta blir du introducerad för Sandgrund redan under dina första veckor i Karlstad i samband med introduktionen. Under vårens första soltimmar är det inte ovanligt att se folk vallfärda till Sandgrunds trädäck med en glass i handen. Sedan är det i princip folktätt här till första snön kommer igen. Blir du rastlös av allt solande kan du ta en paus och gå en promenad runt udden eller besöka Lars Lerins utställning.

KLARÄLVSBANAN

Har du inte en redan en cykel - skaffa en. Ta med ett gäng vänner, packa matsäck och cykla Klarälvsbanan. Banan är en asfalterad bilfri väg på nio mil som sträcker sig mellan Karlstad och Hagfors. Har du inte cykel kan du också gå. Men då får du räkna med rätt så mycket längre tid att lägga på din utflykt... ;-) Regler för Klarälvsbanan hittar du på klaralvsbanan.se.


NYHETER

Studentiaden blir större än någonsin Varje år samlas studenter från hela landet för delta i Studentiaden. Målet med evenemanget är att vara en av studentidrottens viktigaste mötesplatser, i vänskaplig samvaro och med idrott i fokus. Karlstads studenttidning har träffat Erik, Marcus och Lucas från projektgruppen för att få reda på mer om detta växande evenemang. Studentiaden arrangerades för första gången år 2005 i Uppsala. Sedan dess har Studentiaden varje år tagit plats i en ny stad och i år är det Karlstad som har fått äran. Det är ett idrottsevenemang där föreningar kan samla poäng i både tävlingar och turneringar för att vinna titeln som Studentiadenmästare. Redan i oktober började förberedelserna och tillsammans med KAUIF, Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF), Karlstad kommun och Karlstad Studentkår kommer Studentiaden i år att bli större än någonsin. – Det var SAIF som ville blomma upp evenemanget, få det mer maffigt. Evenemanget har tagit plats i Karlstad tidigare och de tyckte att det fungerade väldigt bra här, därför vände de sig till Karlstad i år igen. Det har varit ett mindre koncept tidigare, och i år blir det mer kringaktiviteter. Vi blir alltså starten på det nya upplägget, det kommer bli jättekul, säger Lucas Svensson, verksamhetsansvarig på KAU IF. Hösten 2016 började man spåna på ett bredare koncept och under våren 2017 fastställdes en större satsning. Man hoppas på ett ökat deltagarantal och att det ska finnas aktiviteter som ska passa en större målgrupp. Studentiaden har åtta stycken sporter på

årets schema, varav fyra stycken i SM-klass. Årets tävlingar i student-SM är basket, volleyboll, badminton och innebandy och där de fyra turneringarna hålls i e-post, biljard, löpning och styrka. Tävlingarna och turneringarna kommer ta plats på Karlstads innebandyarena, förutom E-sporten som kommer vara i Transforum på Karlstads universitet och biljarden som kommer vara på Tables i Karlstad city. Projektgruppen menar att man gärna vill ha allt samlat, så att deltagarna ska kunna ta del av så många aktiviteter som möjligt utöver sina egna matcher och tävlingar. – Vi kollade idrottstrender i Sverige för att locka så många deltagare som möjligt. Vi ville dessutom ha tävlingar och turneringar som passade så många som möjligt, och som dessutom har olika svårighetsgrader, säger Erik Myr, projektledare. Nya tillskottet är e-sport, som i år blir konsolspelet FIFA 18. Alla i projektgruppen var överens om att e-sport definitivt hör hemma på ett idrottsevenemang. – Vi lever i en utvecklande värld, där vi ständigt utforskar hjärnans kapacitet, och då tycker jag att det blir det mer och mer ologiskt att säga att e-sport inte är en riktig sport. Det är bara att vi presterar med en annan del av kroppen, säger Markus

Rajala, som är med i tävlingsgruppen. Evenemanget har kapacitet för 800 deltagare, sen är det fritt för alla att komma och kolla. För att kunna anmäla sig krävs det att man är student och medlem i en studentidrottsförening. Under dessa dagar samlar varje enskild deltagare poäng till sin förening, och den föreningen som får mest poäng kammar hem priset som årets studentiadenmästare, samt ett presentkort på 10 000 kr. I anmälningsavgiften ingår dessutom en hel del festligheter som kommer ske under helgen. Hela evenemanget startar med en öppningsceremoni på Stora torget, och avslutas med en bankett på Nöjesfabriken.

Projektgruppen bakom årets upplaga av Studentiaden. Foto: Karlstads universitet

– Det är kul att engagera sig! Det är viktigt att göra det under sin studenttid och jag tycker att man inte ska vara rädd att testa på nya saker. Studentiaden är en perfekt blandning av att bygga en gemenskap med andra studenter samtidigt som du gör någonting aktivt, säger Erik. – Det blir som en stor samlingspunkt, där man får möjlighet att träffa studenter från hela landet och ha ett par roliga dagar tillsammans, tillägger Markus. Studentiaden verkar i år bli en slående idrottsfestival. Ett evenemang man inte vill missa!

Sara Tidhult

Foto: Sara Tidhult Sista anmälningsdag: 29e april. Anmälningsavgift: 400 kr www.studentiaden.se Instagram: studentiadenkarlstad2018 Facebook: @Studentiaden

How has your time here been? We asked some of the international students how their time here has been. MILO LETHORN, SCOTLAND HOW HAS YOUR TIME AT KARLSTAD UNIVERSITY BEEN?

– Having only studied at KAU since January, I already feel comfortable in testifying to the warmth shown by the university to international students like myself. The place feels far more intimate than my city-wide home institution and from day one I have felt at home here. Beyond “hello”, “goodbye” and “thank you” I don’t speak Swedish well; silly as I must seem however, student and staff here have been patient with me and if I am part of a conversation will often immediately switch to English for my benefit. Outside of university, this is not really reflected however, with most international students banding together in our student flats away from university; at clubs and bars you obviously get a variety of people but more can be done

ANDREA CHEN, CANADA

to lessen the divide between international and “home” students.

HAVE YOU ENJOYED YOUR STUDIES?

– I certainly did not choose to study in Karlstad because I enjoy being cold! The courses offered by the university were by far the most stimulating out of the list of other European institutions I considered. Back home I am a two-year undergraduate of Photography at Coventry University, the highest ranked course of that subject in the UK. I had high expectations moving to Sweden but I have not been disappointed at all. The course I am currently submitting my final work for, ‘Cut/Uncut: The Theory of Editing’, strikes a great balance between learning practical elements of film and the compelling theoretical study of such. Add to that the presence of dedicated classrooms, good technical facilities, an equipment store and lectures to rival any others I’ve

– My time at Karlstad University has been amazing. I have made meaningful connections with different people from all over the world! I really have enjoyed my studies here, it is a lot different from back home in Canada in that there is a lot less class, and the classes that I have taken have been much more informal, which encourages discussion. I like the city, though I’ll admit I have been travelling around a lot outside of Karlstad, but it’s a really nice city to live in, and overall, I am very glad I chose this university and city to study abroad in.

experienced and yes, I’m very satisfied with my studies thus far. I am excited to see what part-two of my semester brings.

AND HOW DO YOU LIKE THE CITY?

– I have heard some people complain about Karlstad, specifically the size of it; growing up in London, I can certainly see what they mean. That said, I actually prefer the intimate feeling of the city, there are far less people, it is very easy to navigate and I always feel safe doing so. Plus, for those times that one does want to explore other parts of the country, having a well-connected train-station so close is a big plus. Coming from a city-based university, I am glad that KAU is kept separate by a short bus ride; it is very clear that the university is held as an important place of study and a tight studentcommunity.

KAI LANGENEKERT, GERMANY

– The time in Karlstad has been great, both inside and outside of university. I really liked my studies and the open climate at the university. The city might seem rather small but has a lot more to offer than the first look reveals. I started my time here in winter and you really see how life “warms up” once you get to warmer seasons.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

9


NYHETER

STUDENTERNAS VALGUIDE Som en hjälp inför valet 2018 har Karlstads studenttidning frågat partierna hur de vill arbeta med studentfrågor inför kommande mandatperiod. Robin Johansson Denny Jansson

CENTERPARTIET

LIBERALERNA

MODERATERNA

KRISTDEMOKRATERNA

EKONOMI

Inga föreslagna förändringar av studiemedlets utformning. Det är viktigt att trygghetssystemen anpassas till studenters situation. Vi vill göra det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden

Generösa studiemedel och högt fribelopp är en viktig förutsättning för studenter. Alla ska ha möjlighet att ständigt vidareutbilda sig.

Moderaterna vill höja fribeloppet för att öka möjligheterna för att kombinera jobb och studier. Vi ser behov av reformer på bostads-marknaden, bland annat för att möjliggöra billigare studentbostäder.

Kristdemokraterna vill förändra studiemedlets utformning och ge möjlighet till studiemedel under en längre tid för studenter som går långa utbildningar.

BOSTÄDER

Det behöver byggas fler studentbostäder. Vi vill förenkla byggkraven för studentbostäder. Med modern byggteknik kan man utforma bostäder med mindre bostadsyta men bibehållen tillgänglighet och bra skydd mot buller. Reglerna för hur buller mäts behöver moderniseras.

Svårt att hitta bostad eftersom det saknas bostäder idag. Liberalerna vill förenkla bostadsbyggandet genom friare regler och snabbare processer för att skapa fler och billigare bostäder.

Det behövs fler studentbostäder. En blocköverskridande överenskommelse är därför nödvändig. Vi vill effektivisera byggreglerna och förenkla andrahandsuthyrning. Vi vill också förbättra möjligheten för universitet att bygga och förvalta studentbostäder.

Vi vill satsa på startlån till unga för att finansiera kapitalinsatsen i form av topplånet, upp till 15 procent. Studenter behöver bra boende till rimliga kostnader.

UTBILDNING

Centerpartiet vill se mer samverkan med arbetsmarknaden och samhället för att fler utbildningar ska bli mer relevanta och leda till jobb. Stärkt information inför

Sverige ska vara en framstående kunskapsnation med hög kvalitet på utbildningen. Andelen lärarledd undervisning bör öka och inträdeskraven ska vara höga.

Vi säger ja till många nya platser, men ser behov av att höja kvaliteten på befintliga utbildningar. Systemet för resurstilldelning ska i högre grad belöna akademisk kvalitet,

Kristdemokraterna anslår mer resurser till nya utbildningsplatser för utbildningar som leder till jobb inom bristyrken.

val till högskolan behövs för att bredda rekryteringen och hjälpa fler välja rätt. Kvaliteten på högre utbildning måste höjas, vi ser behov av mer lärarledd undervisning.

genomströmning och etablering på arbetsmarknaden.

STUDIEMEDEL

Studiemedelssystemet måste bli mer flexibelt och stämma överens med studenternas verklighet.

Nivån på studiemedlen bör höjas och återbetalningskraven skärpas.

Inga förslag om att förändra CSN-medlet.

Vi vill höja lånedelen med 300 kr/ månad.

LÅNETAK

Vi vill utöka möjligheten att beviljas extra studielån även om man förbrukat sina CSN-veckor.

Åldersgränsen för studiemedel bör höjas. Ingen åldersavskrivning av studielån.

Inga förslag om att förändra lånetaket.

Ökad möjlighet till studiemedel under en längre tid för studenter som går långa utbildningar.

INKOMSTTAK

Höjt fribelopp för bidragsdelen bör höjas och helt slopat för lånedelen.

Viktigt att den som vill arbeta samtidigt ska kunna det. Ökat fribelopp.

Öka fribeloppet till över 200 000 kronor per kalenderår.

Fribeloppet bör slopas.

SJUKSKRIVNING

Ja.

???

Höja tilläggslån för studerande över 25 år med barn ska till 5000 kronor per månad.

Vi har länge drivit frågan om ett stärkt trygghetssystem för studerande vid sjukskrivning och föräldraledighet. Vi vill stärka skyddet av SGI:n för studenter utan studiemedel.

KVOTERING TILL UTBILDNING

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

10

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018


NYHETER

– MARKERAR DÅ PARTIET VALT ATT AVSTÅ FRÅN ATT SVARA ELLER INTE BESVARAT FRÅGAN. VALET AV PARTIER HAR UTGÅTT FRÅN DE PARTIER SOM RÖSTADES IN I EU-PARLAMENTET I MAJ 2014.

VÄNSTERPARTIET

SOCIALDEMOKRATERNA

MILJÖPARTIET

FEMINISTISKT INITIATIV

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vänsterpartiet vill höja bidragsdelen ytterligare. Utöver det vill vi även att det ska byggas fler bostäder som studenter har råd att bo i.

Vi har höjt studiebidraget, förbättrat doktoranders villkor och tillsatt utredningar för ett förbättrat skydd vid ohälsa för studenter samt se över fribeloppets utformning. Vi vill fortsätta investera i kunskap och förutsättningar till utbildning.

Miljöpartiet har höjt studiebidraget och tagit fram förslag om förbättrat SGIskydd för studenter. Nästa steg är att komma vidare med möjligheter för studenter till deltidssjukskrivning.

Vi vill trygga studietiden så man kan vara sjukskriven och föräldraledig. Avgiftsfri kollektivtrafik för studenter. Studielön i stället för studiebidrag och lån. Mer kurslitteratur ska gå att låna.

Sverigedemokraterna vill skapa ekonomiska incitament för att välja utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden och skapa balans på arbetsmarknaden genom att få fler att välja yrkesutbildningar.

Fler hyresrätter behöver byggas. Även unga ska ha rätt till den trygghet som det innebär att ha ett förstahandskontrakt.

Socialdemokraterna har i regering vidtagit flera åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Till exempel investeringsstöd om 3,2 miljarder per år samt Akademiska hus AB breddade uppdrag som innebär att de kan bygga och äga studentbostäder.

Att lösa bostadsbristen kommer fortsatt vara en central del i vår politik. Regeringens investeringsstöd för klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror är ett viktigt verktyg framåt.

Staten bör ta en mer offensiv roll i bostadsbyggande genom att subventionera byggandet av billiga hyresrätter. Allmännyttans roll som prispressare behöver återetableras genom att ta bort avkastningskravet.

Vi vill aktivera flyttkedjan genom ett stimulansbidrag för studentbostäder. Sverigedemokraterna ser även behov av långsiktig planering samt regelförenklingar inom byggprocessen.

Antalet undervisnings- och handledningstimmar behöver utökas på många utbildningar. Även forskningsanknytningen inom grundutbildningen bör stärkas.

Vi vill fortsätta investera i fler utbildningsplatser. Vi vill även höja kvaliteten i utbildningarna så att alla lärosäten håller hög klass i både utbildning och forskning.

Vi vill öka kvaliteten i högre utbildning genom fler lärarledda timmar och mer praktik. Studenter ska lätt kunna jämföra utbildningarnas innehåll och kvalitet, till exempel hur

Utbildningar inom bristyrken ska finnas över hela landet. Kvaliteten ska gå att säkra oavsett område eller fakultet och alla studenter ska kunna påverka sin utbildning.

Sverigedemokraternas ambition är att tillföra medel som kan förbättra situationen och bidra till kvalitetshöjning inom de högre utbildningarna. Lärarledd undervisning och stora

många lärarledda timmar ett program eller kurs har samt vilka examinationstyper en utbildning består av.

Miljöpartiet har varit med och höjt studiebidraget och vi vill minst bibehålla nivån.

studentgrupper.

Vänsterpartiet är för en generell höjning av bidragsdelen eftersom vi ser att studenter lever med en pressad ekonomi.

Vi har höjt studiebidraget med 300 kronor per studiemånad vilket träder i kraft 1 juli. Vi kommer därefter att följa hur det påverkar studerandes ekonomi och om fler åtgärder behövs.

Vi vill göra en total översyn av studiemedelssystemet som syftar till att det på sikt ersätts med studielön.

Bevara dagens generösa system för studiemedel.

I dagsläget ingen ändring, på sikt bör lånedelen ersättas av bidrag.

Vi har prioriterat en höjning av bidragsdelen.

Bidragsdelen ska höjas framför lånetaket.

Sommaren bör undantas vid beräkning av inkomst. I övrigt vill vi se över nivåerna i takbeloppet.

Vi inväntar resultatet av den utredning om inkomsttaket som tillsatts.

Inkomsttaket ska vara oförändrat.

Ja. Behövs även reformer i socialförsäkringssystemet.

Ja. Vi har lagt fram ett förslag som innebär förbättrat skydd vid ohälsa för studenter som inte uppbär studiemedel.

Ja, Miljöpartiet vill ge studenter möjlighet till deltidssjukskrivning.

Ja, det ska vara möjligt att kombinera föräldraledighet och studier. Deltidssjukskrivning är ett första steg och vi vill framåt koppla sjukförsäkringen till studier och en förkortning av karenstiden från 30 till 7 dagar.

Nej.

Nej.

Nej.

Ja.

Alla ska ha råd att studera utan att behöva jobba vid sidan av studierna.

Nej.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

11


NYHETER

KURSVERKSAMHET–FÖRANMÄLAN KRÄVS VIA KAU.ONLINEBOOQ.SE PROKRASTINERINGSGRUPP MÅN

VILL JAG VERKLIGEN DET HÄR? I varje nummer av Karlstads studenttidning skriver Studenthälsan om aktuella händelser och tipsar om hur du som student kan göra för att må bättre. Den frågan är viktig att ställa sig i många situationer i livet, ibland kan det vara svårt att finna svaret. Kanske är det först efteråt som vi inser att det vi trodde vi ville faktiskt inte var bra för oss. Hur kan vi då veta vad vi vill? Frågan kan omformuleras till ”vad behöver jag?”. Om vi utgår från vad vi behöver så kan fokus flyttas till vad jag mår bra av och då förflyttar vi oss ett steg från tanken till känslan och kroppen. Det är med kroppen som vi känner och det är genom känslorna som vi orienterar oss i livet. Om vi förlorar kontakt med vår kropp och våra känslor förlorar vi också kontakt med vår egen inre kompass. Istället hamnar vi lätt ”uppe i huvudet” och använder vårt intellekt för att bestämma vad som är bra för oss. I vårt intellekt finns alla de ”sanningar” som vi har fått höra utifrån; föräldrars sanning, vänners sanning, gruppens sanning, lärares sanning, samhällets normerande sanning osv. Befinner vi oss enbart i huvudet när vi ska besluta vad vi verkligen vill, hamnar vi lätt på kollisionskurs med oss själva, med vår egen sanning om hur just jag vill leva mitt liv, hur just jag mår bra, vad just jag vill i varje givet ögonblick. Den vägledare vi behöver mest kontakt med finns inom oss, inte utanför oss, genom subtila eller starka signaler från kroppen. Det kan upplevas olika; oro kan kännas i magen, stark rädsla kan kännas på många olika sätt genom att benen viker sig eller genom så kallad frozen fright dvs. att en blir paralyserad och oförmögen till handling, ilska kan kännas genom spända käkar, axlar och knutna nävar. Varje känsla har sitt kroppsuttryck.

I sexuella situationer kan det vara nog så viktigt att ställa sig frågan vill jag verkligen det här? Eller ställer jag upp på något som jag tror jag måste ställa upp på? Tragiskt nog finns inte alltid chansen att ens ställa sig frågan, i de fall då det sker ett övergrepp/ våldtäkt. I spåren av #Metoo har regeringen lagt fram en samtyckeslag. Lagförslaget innebär kortfattat att det är frivilligheten som ska avgöra om det är ett brott eller inte, vilket skiljer sig från dagens lagstiftning där det måste bevisas att det förekommit våld, hot, tvång alternativt att den utsatta har befunnit sig i ett särskilt utsatt läge. Det finns en föreställning att en våldtäkt består av en attack där offret först gör vilt motstånd men sedan förstår att det är detta eller döden och först då ger upp. Även lagen har återspeglat detta, men en ”våldtäkt” behöver inte bestå av massivt våld. Frozen fright är en mycket vanlig reaktion vid sexuella övergrepp. Att en blir så rädd att en blir oförmögen till försvar. Ibland utsätts vi eller utsätter vi oss för saker som vi inte vill fast det inte förekommit synligt hot eller tvång. Vill jag verkligen ha en öl till eller tar jag en för att kompisarna tjatar? Vill jag verkligen ställa upp på den här leken under välkomnandet? Vill jag verkligen ha sex med den här personen och/ eller på det här sättet? Att få bestämma över sin kropp, att få ha den integriteten, är en mänsklig rättighet. Vare sig staten, en grupp människor eller en individ får ”overrula” den rätten! Lyssna inåt och ta aldrig på dig skuld om du blivit utsatt! Lyssna in den andra så det inte finns någon som helst tvekan att hen samtycker!

Prokrastineringsgruppen är till för dig som har svårt att organisera studierna eller som upprepat skjuter upp pluggandet. Datum och tid: Varje måndag kl. 15.00-16.30 Plats: 3C 304, Studenthälsan

CORE TORS

Core är en träningsform där fokus ligger på att bygga upp styrka, stabilitet och balans i främst rygg och mage. Datum och tid: Varje torsdag t.o.m. 17/5 kl. 08.00-08.45. Plats: 7B 205, Rytmiksalen

MINDFULNESS 12/4

Svårt med koncentration och fokus? Med kroppen som utgångspunkt över vi på att bli mer närvarande och trygga i oss själva. Anmälan gäller alla fyra tillfällen. Datum och tid: Start 12/4, därefter 19/4, 26/4 och 3/5 kl. 15.15-16.15 Plats: 3C 304, Studenthälsan

VARJE VECKA – DROP IN HBTQ–LUNCH TIS

Ta med din matlåda och käka din lunch i öppenhetens tecken. Tid: Tisdagar kl. 12.05–13.00. Plats: 3C 304, Studentföreningen HBTQ et al Karlstad.

MEDITATION TIS/ TORS

Tid: Tisdagar kl. 16.30-17.15, torsdagar kl. 17.00-17.45. Plats: Stilla rum, 3C 315.

MULTI FAITH–LUNCH ONS

Vi äter vår lunchlåda och delar med oss av olika traditioner, livsåskådningar och tro. Tid: Onsdagar kl. 12.05–13.00. Plats: 3C 304, Studenthälsan.

LYSSNARLUNCH TORS

Intressanta levnadsöden, spännande berättelser, smakprov ur odödliga kärlekshistorier. Tid: Torsdagar kl. 12.00–13.00. Plats: 3C 300, utanför Stilla rum.

”FREDAGSMACKAN” FRE

Behöver du någon att prata med? Om du av olika skäl känner att du behöver stöd så kom och prata med oss i tid. Att skjuta upp bygger berg som kan vara jobbigare att ta hand om senare.

12

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

Den sista fredagen i varje månad bjuder vi på hembakt bröd och smarriga tillbehör. Se kalendariet på kau.se för att veta vad som händer. Tid: Fredagar kl. 12.05–12.55. Plats: 3C 300, Universitetskyrkan och Studenthälsan.


NYHETER

folkuniversitetet.se/karlstad frida.burstrom@folkuniversitetet.se 054 - 770 58 51

Föreningen – ett typexempel på demokrati Att driva förening är som att driva ett Sverige i miniatyr. I föreningslivet lär vi oss demokrati i praktiken och blir medveten om demokratins värden.

– Vi har något dyrbart i Sverige i form av demokrati som vi måste vara rädda om. Man kan tänka på hur man utnyttjar sin demokratiska rättighet att till exempel rösta.

Många anser att demokratin är hotad och att det vi har tagit för givet kan försvinna snabbare än vi anar. Samtidigt minskar förtroendet för samhället och en känsla av ”vi och dom” breder ut sig.

Föreningsfriheten är ett annat sätt att använda sina demokratiska rättigheter. Vi kanske inte alltid tänker på det, men i föreningslivet utövar vi faktiskt demokrati i praktiken samtidigt som vi organiserar oss kring frågor vi vill påverka, förändra eller är intresserade av – något som är långt ifrån självklart i många av världens länder.

#vimåsteprata är ett nystartat initiativ som vill vända utvecklingen genom att uppmana människor att prata om demokrati. En av upphovspersonerna är Folkuniversitetets ordförande Sverker Sörlin som är professor i miljöhistoria på Kungliga Tekniska Högskolan. I en intervju med Dagens Nyheter den 6 mars säger han att initiativet stämmer till eftertanke.

Årsmötet i en förening kan liknas vid riksdagsvalet. Här väljer föreningen vilka som ska företräda era åsikter. De som får förtroendet att förvalta uppdraget att styra föreningen under en angiven period, alltså

styrelsen, kan liknas vid Sveriges riksdag. Verksamhetsplanen uttrycker vad föreningen ska uppnå. Det är årsmötet, det vill säga föreningens medlemmar, som beslutar om den. Genom att lämna in förslag och motioner och använda din röst på årsmötet har du alltså möjlighet att påverka föreningens planer. Att driva förening kan liknas vid att driva ett Sverige i miniatyr. Det är en utmärkt ”skola” för att lära sig demokrati i praktiken. Oavsett om det handlar om din studentförening på Karlstads Universitet eller Sveriges största parti så spelar din röst en viktig roll för en välfungerande demokrati. Vi måste vara medvetna om detta för att kunna värna om den demokratiska processen och vara beredd att kämpa för den om vi vill behålla den.

Starta din egen studiecirkel.

Intresserad? folkuniversitetet.se/ starta-studiecirkel

Du kan starta en studiecirkel i nästan vad som helst. Kanske är du med i en förening eller ett kompisgäng som vill fördjupa sig i jazzmusik, filosofi, fotografering eller mänskliga rättigheter? Hos Folkuniversitetet får ni till exempel hjälp med administration, pedagogisk rådgivning, lokaler och marknadsföring!

Fråga studentkåren I varje nummer av Karlstads studenttidning svarar presidiet i Karlstad studentkår på studenternas frågor. Har du en fråga? Mejla till chefredaktor@karlstadstudentkar.se. HUR GÅR MAN TILL VÄGA OM MAN VILL STARTA UPP EN NY STUDENTFÖRENING I KARLSTAD?

VAD KAN JAG GÖRA OM JAG TYCKER ATT ETT AV MINA TENTASVAR BLIVIT FELAKTIGT BEDÖMT?

VARFÖR SKA MAN SOM STUDENT BESVARA KURSUTVÄRDERINGARNA EFTER AVSLUTAD KURS?

HUR ARBETAR KARLSTAD STUDENTKÅR FÖR ATT PÅVERKA DEN LOKALA POLITIKEN INFÖR VALET I HÖST?

Tobias Svensson, vice ordförande med studiesocialt ansvar svarar: – En ny studentförening behöver framförallt stadgar, en styrelse och ett namn – till att börja med. Kontakta mig på studiesocialt@ karlstadstudentkar.se så hjälper jag er!

Juval Pruitt, studentombud svarar: – Om du anser att bedömningen av din examination är felaktig, kan du lämna in en begäran om omprövning. Det innebär att samma examinator tittar på din examination igen och gör en ny bedömning utifrån din motivering. På kau.se finner du blankett för detta.

Tilda Aronsson, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, svarar: – Det här är viktigt! Om läraren får in så många svar på kursvärderingar som möjligt så signalerar det både att studenterna bryr sig om t.ex. pedagogiskt upplägg och läraren kan dra slutsatser om vad gruppen som helhet tycker. Så: bidra till utveckling genom ditt studentinflytande!

Daniel Frisén, ordförande svarar: – Karlstad Studentkår arbetar aktivt med att göra Karlstad till en bättre studentstad. Frågor som bostad och exempelvis kollektivtrafik är viktiga. Ett exempel på hur vi jobbar är att vi ingår i en grupp tillsammans med Karlstads universitet och Karlstads kommun som jobbar med att göra Karlstad till Sveriges bästa studentstad till 2020.

www.karlstadstudentkar.se/ KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

13


REPORTAGE

Handla smart och få mer valuta för pengarna Äta bör man annars dör man. Ibland kan det kännas som att hela ens dag går åt till att tänka på mat. Vad ska jag äta idag? Måste jag göra matlådor? Måste det vara nyttigt? Hur mycket pengar ska gå åt på mat och hur mycket har jag kvar till utgången på torsdag? De flesta av oss kan nog hålla med om att handla mat i slutet av månaden inte är det roligaste. Därför har Karlstads studenttidning försökt göra det lite enklare för dig. Vi har jämfört budgetvaror från de tre stora matjättarna Ica, Willys och Coop för att ta reda på var man kan införskaffa sig den billigaste matkassen. Varorna vi har valt att lägga i vår kasse är personligen mat vi inte skulle kunna tänka oss att vara utan som studenter. Det är varor att göra enklare rätter på med lite tillägg av diverse såser, nyttigheter och snacks. Budgetvarorna brukar väll inte vara så goda? Kanske ni tänker. Det tänkte vi också. Därför har vi såklart valt att bedöma en rätt ur varje matkasse för att checka om kvalitén håller sig till priset och för att se om man kan hitta något guldkorn bland hyllorna.

Johanna Nilsson Sara Tidhult

Foto: Milo Lethorn

14

Foto: Johanna Nilsson och Sara Tidhult

Foto: Johanna Nilsson och Sara Tidhult

Foto: Johanna Nilsson och Sara Tidhult

PESTOPASTA MED STEKTA CHAMPINJONER OCH QUORNFILE:

PYTT I PANNA MED STEKT ÄGG OCH BROCCOLI:

FISKPINNAR MED RIS OCH TOMAT:

Pris: 13,90 kr/portion

Pris: 9,60 kr/portion

Pris: 10,50 kr/portion

Tillagningstid: ca. 20 min

Tillagningstid: ca. 10 min

Tillagningstid: ca. 15 min

Betyg: För att vara en billigare quornfilé är den verkligen att rekommendera! Den var lätt att tillaga och blev inte alls sådär torr som quorn ofta blir. Peston var relativt smaklös och det behöves därför både mycket salt och peppar. Summan av kardemumman så är vi överens om att dessa varor tillsammans blev en hit - det blev definitivt en mycket godare middag än väntat.

Betyg: Det är definitivt inte Felix Krögarpytt - det är ju en sak som är säker. Men man kan ju inte vara hur kräsen som helst? Bortser man från att potatisen var lite mjölig så är denna pytt helt okej. Se bara till att krydda ordentligt. Om du väljer att göra pytt i panna ikväll kan vara värt några kronor extra för att njuta ordentligt av din måltid. Om din plånbok ekar tom och du inte har något annat val, då är denna maträtt ett helt okej alternativ ändå.

Betyg: Om vi ska vara helt ärliga, billiga fiskpinnar är inget vi kommer köpa igen. Trots att vi stekte på dem ordentligt har de en konststens som får oss att tveka ordentligt på innehållet. Det blev en riktig tråkig måltid, men vi tror absolut att lite remouladsås och roligare grönsaker hade kunnat lyfta middagen. Det är en lyx man inte alltid har råd med, men om så är läget hade vi inte rekommenderat att köpa de billigaste fiskpinnarna över huvud taget.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018


REPORTAGE

Matvara

Willys

Coop

Ica

POTATIS

9,50 kr/kg

11,95 kr/kg

7,98 kr/kg

JASMINRIS

14,45 kr/kg

18,25 kr/kg

13,95 kr/kg

PASTA

13 kr/kg

11,95 kr/kg

11,80 kr/kg

KÖTTBULLAR

30,90 kr/kg

32,95 kr/kg

22,50 kr/kg

FISKPINNAR

24,33 kr/kg

39,93 kr/kg

26,44 kr/kg

PYTTIPANNA

18,90 kr/kg

19,95 kr/kg

18,90 kr/kg

QUORNFILÉ

84,11kr/kg

88,06 kr/kg

84,78 kr/kg

KYCKLINGFILÉ (FRYST)

44,90 kr/kg

55,50 kr/kg

48,78 kr/kg

TOMAT

24,90 kr/kg

94,95 kr/kg

26,90 kr/kg

GURKA

24,15 kr/kg

39,95 kr/kg

12,90 kr/kg

MAJS (BURK)

27,71 kr/kg

26,32 kr/kg

27,72 kr/kg

BROCCOLI (FRYST)

16,90 kr/kg

21,50 kr/kg

16, 90 kr/kg

SNABBNUDLAR

36,06 kr/kg

65 kr/kg

45,88 kr/kg

KETCHUP

8,50 kr/kg

10,95 kr/kg

8,50 kr/kg

BLANDFÄRS

67,50 kr/kg

69,95 kr/kg

82,90 kr/kg

REMOULADSÅS

45,31 kr/kg

64,73 kr/kg

37,25 kr/kg

PESTO

139,50 kr/kg

139,11 kr/kg

118 kr/kg

APELSINJUICE

11,36 kr/L

13,43 kr/L

10,75 kr/L

MELLANMJÖLK

8,10 kr/L

8,90 kr/L

8,20 kr/L

BRYGGKAFFE (MELLANROST)

47,80 kr/kg

47,90 kr/kg

47,80 kr/kg

SMÖR

44,17 kr/kg

52,50 kr/Kg

46,25 kr/kg

ÄGG 6-PACK (FRIGÅENDE)

2,47 kr/st

1,33 kr/st

2,08 kr/ägg

MÜSLI (MED FRUKT)

12,90 kr/kg

17,95 kr/kg

13,50 kr/kg

BANAN (EKO)

22,90 kr/kg

22,95 kr/kg

21,90 kr/kg

POPCORN

33 kr/kg

49,83 kr/kg

33,33 kr/kg

HAVREGRYN

9,26 kr/kg

7,97 kr/kg

9,27 kr/kg

CHAMPINJONER

36,95 kr/kg

59,47 kr/kg

40,50 kr/kg

TONFISK (KONSERV)

93,52 kr/kg

85,36 kr/kg

67,86 kr/kg

CRÈME FRAICHE

43 kr/kg

45, 90 kr/L

45,80 kr/L

HUSHÅLLSOST

64,90 kr/kg

84,95 kr/kg

65,90 kr/kg

TOTALT: 1060,94 KR

TOTALT: 1309,44 KR

TOTALT: 1025,22 KR

Priserna har hämtats från Ica Välsviken, Coop Välsviken samt Willys på Wåxnäs under vecka 13-15.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

15


NÖJE

Här är sommarpärlorna du inte får missa i sommar Sommaren närmar sig med stormsteg. Karlstads studenttidnings redaktion tipsar om sina personliga sommarpärlor runt om i Sverige som du borde besöka under sommarledigheten.

ANNA DAHLBERG - LOFOTEN

STINA SAMUELSSON - ALMA LÖV MUSEUM

Första gången jag besökte Marc och Karin Broos Alma Löv Museum var jag stum en hel vecka efteråt. Världens häftigaste museum finns faktiskt beläget bara några mil från Karlstad. I Östra Ämtervik är omgivningarna dessutom extra bildsköna under sommarmånaderna då museet håller öppet. Här vet du aldrig vad du kan vänta dig. Vilda installationer, vackra tavlor, oförklarliga ljudkonstverk - allt måste upplevas. Alma Löv Museum måste liksom ätas och drickas och omfamnas och smältas. Här arrangeras också konserter och andra arrangemang, ingen dag är den andra lik. Tidigare har de haft öppet dagligen, men har numera dragit ner lite på det. Kika på hemsidan för att se kalendern. Och missa det inte, för allt i världen. Ingen sommar utan Alma, som det gamla talesättet säger. www.almalov.com

Min sommarpärla och tips till alla som inte har varit där är Lofoten. Kallt och tråkigt kanske ni tänker? Nej, faktiskt inte. Lofoten har den fantastiska turen att ligga vid golfströmmen. Därav blir det aldrig riktigt så kallt. Googla bilder! Klarblått vatten, höga berg och smala fjordar. Det finns få saker som slår att se solnedgången från en bergstopp en varm sommardag. Men tänk på att du inte kan göra detta hela sommaren. Åker du till Lofoten i slutet av maj till mitten av juli går inte solen ner. Då skiner midnattssolen. Lofoten erbjuder massvis med naturliv och är perfekt resmål för äventyrslystna. Vare sig man vill klättra i berg, paddla kajak, surfa eller åka på valsafari. Vill du utmana ödet lite extra skulle jag rekommendera att hoppa Svolvaergeita. Men för att ha en god tid i Lofoten behöver du inte riskera livet eller lyfta en fena om du inte vill. Men äta kan du göra. Lofoten är framför allt känt för sina extremt goda fiskrätter.

SARA TIDHULT - GLASSIÄREN

I hjärtat av Karlskrona, en av Sveriges mysigaste städer, finner du Glassiären. Ett litet glasscafé som vid första anblick kanske inte verkar alls mycket för världen. Dessutom är det första du kommer att se förmodligen en 100-meters kö av svettiga turister och stressade småbarnsföräldrar – men vänd inte om! En nygräddad våffla proppad med kolossala mängder glass får du varken billigare eller godare någon annan stans i Sverige. Du kommer inte bli besviken och du kommer garanterat inte kunna äta upp allt utan att hamna i matkoma. Ett bättre ställe går helt enkelt inte att besöka en varm sommardag, jag lovar!

JOHAN OLSSON - BRYGGVINDEN

På en ö i Orust arkipelag ligger min pärla i sommar-Sverige, restaurang Bryggvingen på Lyrön. Restaurangen ligger längst ut på Lyrön, omgiven av kala klipphällar och västkustens salta stänk. Du kan antingen ta bilen via färjeläget på Orust eller varför inte ta din egen båt och lägga till på restaurangens egna brygga? Och eftersom du ändå befinner dig på Sveriges tredje största ö, varför inte besöka handelsman Flink där Evert Taube skrev sina visor eller besöka Göksäter, Orust egna "Ullared". Så börja din vistelse på Orust med en god middag på Bryggvingen, i närheten av där illustratören Johan växte upp!

LOTTA FALLQVIST - KLÄSSBOL

Mot Arvika finner ni Klässbol som kanske mest är känt för sitt linneväveri, men där finns även en konfektyrfabrik. Här tillagar de traditionell marknadskonfekt och glass. Antingen kan man ta en fika i deras mysiga café eller så kan man prova på att göra eget godis. Boka in hela släkten, arbetslaget eller studiegruppen på visning i deras fabrik. I en timme får man prova på att tillverka klubbor, lära sig olika tekniker och smaka på karameller. Perfekt för alla typer av grupper, även barngrupper!

JOHANNA NILSSON - TJURPANNANS NATURRESERVAT

Mitt tips till er! Råkar ni ha vägarna förbi västkusten i sommar - eller planerar ni in en resa dit? Då vill jag tipsa er om denna magiska plats! Strax norr om kustorten Grebbestad ligger Tjurpannans naturreservat med klippsatser och hav så långt ögat kan nå. En orörd naturupplevelse! Oavsett väder och vind är platsen värd att uppleva på grund av dess allsidiga förmågor. Ett smultronställe svårt att beskriva men mer än värt att uppleva. ”Här känner jag livet i mig!” Som Astrid Lindgrens Madicken skulle sagt.

16

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

DENNY JANSSON - BRÄCKBODEN

ROBIN JOHANSSON - MARSTRAND

Ungefär en timme från Göteborg hittar vi den mycket trevliga och natursköna ön Marstrand. Ön bjuder på såväl kultur som en anrik historia. Här kan du bland annat besöka Carlstens fästning där några av vårt lands mest beryktade brottslingar suttit fängslade. Är inte historia din melodi så finns det också bland annat vandringsleder som låter dig uppleva den bohuslänska skärgården på bästa sätt. Marstrand har något att erbjuda de allra flesta, oavsett ålder.

Någon mil norr om Göteborg ligger den något mindre orten Kungälv. Här, alldeles intill Göta älv, ligger ett riktigt drömresemål för oss som gillar sötsaker. I Bräckboden, som för övrigt är en av Kungälvs mest besökta turistmål, säljs kakor och kex som av rent estetiska skäl inte säljs i den vanliga handeln. Ett besök här och du kan lätt säkra en årsförbrukning av kakor och kex. Så att ladda upp med godsaker inför hösten eller roadtripen vidare ner mot Göteborg är gjort i en handvändning. Och när du ändå är i Kungälv, glöm inte att ta en sväng till Bohus fästning för en enastående utsikt över den göteborgska skärgården. En riktig sommarpärla!


NYHETER

Flera nya utbildningar vid universitetet i höst Nu har sista ansökningsdatum för höstens kurser och program passerat och många väntar spänt på antagningsbeskedet inför höstens termin. Karlstads universitet erbjuder ett 40-tal program på grundnivå och ett 30-tal på avancerad nivå. Förra året startade juristprogrammet och i höst adderas ytterligare några program till den listan.

Foto: Denny Jansson Ett av programmen som är nytt i höst är ett verksamhetsintegrerat grundlärarprogram. Studenter vid programmet kommer att studera 75 procent och jobba 50 procent samtidigt som studenten får lön under sin studietid. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och pågår i elva terminer. Värmlandsregionen har behov av att rekrytera fler lärare och därför har Karlstads universitet valt att satsa på ytterligare ett lärarprogram för att nå ut till en ny målgrupp. Perfekt för dig som vill studera och jobba samtidigt. Ett annat program som har sitt startar i höst är kandidatprogrammet för läkemedelsanalys i kemi. Karlstads studenttidning har haft kontakt med Maria Rova som är universitetslektor och programansvarig för det nya programmet. – Vi har lång erfarenhet av att undervisa studenter i kemi inom exempelvis utbildningsprogram för biomedicinska analytiker, receptarier och civilingenjörer i kemiteknik. Efter förfrågan från industrin bestämde vi oss för att satsa på ett kemiprogram med inriktning mot läkemedelsanalys. Vi har bra förutsättningar att ge en sådan utbildning då vi har internationellt framstående forskning inom läkemedelsanalys och nära samarbete med läkemedelsindustrin. Maria menar att

programmet bjuder på en spetskompetens som är eftertraktad på arbetsmarknaden:

musikindustrin med inriktning mot den kommersiella musikmarknaden.

– Programmet ger både en spetskompetens och en bredd, det ger goda grunder inom de flesta av kemins områden och därmed bra förutsättningar för att kunna arbeta överallt där kunskaper i kemi behövs. Och det finns jobb, arbetsmarknaden för kemister är generellt sett bra och speciellt för den som har goda kunskaper i kemisk analys. Det finns ett stort behov av personal med sådan kompetens både inom läkemedelsindustrin och inom annan kemisk verksamhet.

– Utbildningen är tydligt förankrad i dagens musikbransch och studenterna får skriva musik och skapa musikproduktioner tillsammans med andra, samt driva och genomföra olika projekt från skapande till lansering, säger Christina Knowles, kommunikatör på fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

– Vi hoppas att nu att ni studenter ska hitta till den här utbildningen och upptäcka hur spännande det är med kemi. Kunskaper i kemi är användbara inom många olika områden. Några exempel är hur vi ska kunna minska vår miljöpåverkan och hur vi kan förbättra vår hälsa. Vi står inför många utmaningar där kemister behövs. Med den här utbildningen blir du väl rustad att ta dig an dessa. I höst startar även en ny utbildning vid Musikhögskolan Ingesund med titeln Musikproduktionsprogrammet som omfattar 120 högskolepoäng. Utbildningen ger en konstnärlig högskoleexamen i huvudområdet musik. Det nya programmet riktar sig till den som vill jobba som musikproducent och låtskrivare inom

Anna Dahlberg

Uppdatering: Programmet Webb och multimedia har bytt namn och kommer framöver att heta Webbutvecklare.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

17


REPORTAGE

Ett turbulent men roligt år Daniel Frisén sammanfattar sin tid som ordförande för Karlstad Studentkår som turbulent men rolig. "Det är en rolig arbetsplats" säger Daniel. Läsåret som gått har för Daniels del handlat om att ge kårverksamheten så bra förutsättningar som möjligt för att fortsätta utvecklas. Ett sätt att göra det på enligt honom är att bättre hjälpa studenter se värdet i att vara kårmedlemmar. – För att nå dit måste vi dels prata med de studenter som redan är medlemmar, och dels måste vi också prata med dem som inte är medlemmar i nuläget. Det är ett stort arbete som kommer att ta tid, säger Daniel.

TVÅ HUVUDFRÅGOR

När Daniel tillträdde som ordförande var två av hans huvudfrågor att förbättra universitetets trådlösa internet och att försöka ordna fram ännu fler studieplatser. Han berättar att när det gäller den trådlösa uppkopplingen så har det gjorts mätningar och undersökningar och det ska gå åt rätt håll. Även när det gäller fler studieplatser tror han att man kan ha funnit en lösning. Det finns bland annat planer på att renoveringar av korridorer ska ge ett större utrymme som kan användas som studieplatser. – Den trådlösa uppkopplingen håller på att förbättras. Det ligger inte bara i vårt intresse att det ska fungera, utan även i universitetets. När det gäller fler studieplatser så har vi kommit rätt långt i planeringsarbetet.

Daniel Frisén har trivts bra i sin roll som kårordförande. Foto: Milo Lethorn

VILL GÖRA MER

Daniel berättar också att det är mycket som behöver göras både från hans och kårens sida för att ta ytterligare kliv i utvecklingen, men menar samtidigt att de kommit en bra bit på vägen. Enligt honom är det som ordförande svårt att alltid få tiden att räcka till. Bland annat är det många viljor som ska samsas. – Vi har haft bra samarbeten med både

studenter och föreningar hela året. Och det har också varit något bland det roligaste. Men det klart att föra alla dessa viljor samman är något bland det svåraste man stöter på i arbetet som ordförande. Även om Daniel är ganska nöjd med sin tid som ordförande så påpekar han att han gärna hade velat hunnit med att uträtta

ännu mer. Just nu sitter han och hans kollegor och planerar inför nästa år. – Jag vill alltid göra mer. Tiden har dock inte riktigt funnits där. Men jag tycker vi har lagt en bra grund inför kommande årets arbete. Man får se det som att det är de små sakerna som gör den stora bilden.

Robin Johansson

Smaskig schlagerfest på Ingesund SMASK 2018 på musikhögskolan Ingesund gjorde knappast någon besviken vad gäller tonartshöjningar, klyschiga sångtexter och schlagermusik. Fyra bidrag tävlade om de två platserna i riksfinalen i Örebro i slutet av maj.

Foto: Denny Jansson

I mitten av april bjöds det på rejäl schlagerfest på musikhögskolan Ingesund när Ingesunds deltävling i SMASK avgjordes. Efter en spännande kväll med bidrag om allt från fika, normer, rim och fortkörning, blev det bidragen "KBK" med Hasse Tigheden och "Att angöra en låttext" med Tuva Trubadur som knep åt sig de två finalplatserna. – Det känns jättekul! Det här är dessutom första gången som jag ställer upp i SMASK. Det känns jättespännande att få representera Ingesund i riksfinalen när man kämpat så hårt, säger Hanna Karlsson, som uppträdde under artistnamnet Tuva Truvadur med bidraget ”Att angöra en låttext”.

Foto: Denny Jansson

Foto: Denny Jansson

18

Även artisten Hasse Tigheden (snabbt uttal som hastigheten) var glad efter det stod klart vilka två bidrag som ska representera Ingesund i riksfinalen: – Det känns fantastiskt och lite overkligt. Hjärtat satt i halsgropen innan resultatet kom. Det känns helt fantastiskt att få representera Ingesund i riksfinalen. I år tror jag Ingesund kniper åt sig både förstaoch andraplatsen i riksfinalen, säger Philip Wilson, som uppträdde under artistnamnet Hasse Tigheden med bidraget ”Kör

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

bara kör”. SMASK startade 1991 av studenter på musikhögskolan i Stockholm som tröttnat på att deras bidrag aldrig kom med i Melodifestivalen. – De startade sin egen melodifestival i stället, berättar Julia Nylander som är general för årets SMASK. I dag tävlar alla musikhögskolor i Sverige där alla högskolor har sin egen deltävling. Två bidrag går vidare från varje deltävling till riksfinalen som i år arrangeras i Örebro i slutet av maj. Bidragen som deltar i SMASK ska skrivas och framföras av studenter samt inte ha framförts tidigare. Dessutom ska de ha minst en tonartshöjning och vara tre minuter som längst. – Det brukar vara rätt fyndiga texter och ämnen som går att relatera till. Någon har sagt att SMASK är en "seriös tävling med oseriöst innehåll". I årets deltävling på musikhögskolan Ingesund deltog fyra bidrag mot varandra, vilket är något färre än vad det varit tidigare år.

– Vi hade riksfinalen förra året och då var det många engagerade. Det kan vara en orsak till att det är något färre som deltar i år. Även om det är något färre bidrag än förra året, är det långt fler studenter som är involverade bakom kulisserna. – En kommitté, som består av fem personer, har jobbat med projektet sedan tidigt i höstas. Allt drivs av studenter och det sker helt utanför skoltid. Utöver kommittén deltar även en 50 personer stark orkester samt lika många som arbetar med olika typer av uppgifter inom produktionen. – SMASK är en fantastisk folkfest på Ingesund som involverar mer än halva skolan. Den intensiva repetitionsveckan innan det är dags för show är otroligt rolig och sammansvetsande, berättar Julia Nylander.

Denny Jansson


NÖJE

Festivalnostalgi på ålderns höst

Ready player one

Om att se fram emot en ledig sommar, en festival utan tält och att sakna forna tiders festivalcampingkaos. Det är svårt att tro det, när den här krönikan skrivs, men snart är det vår. Och sen, ofrånkomligen, sommar. Som student betyder det nästan alltid sommarjobb, eller någon strökurs, för att inte få för stora hål i plånboken. Så brukar det även se ut för mig, men inte i år. I år ska jag vara ledig. Förvisso föräldraledig, men ändock ledig. Jag har nog inte sett fram emot en sommar så här mycket på många år. 22, närmare bestämt. För i sommar är det 22(!) år sedan jag åkte på min första festival. Jag hade inte ännu fyllt 15, men jag skulle, och hade därför bett min pappa om en Hultsfredsbiljett i födelsedagspresent. Jag tror de flesta av er kan förstå min förvåning när jag fick en. Kanske kan också de flesta av er förstå min mamma som inte delade min entusiasm inför att åka drygt 30 mil bort på festival innan jag hunnit bli moppemyndig (ja, vi väljer moppemyndig här, let's keep it clean). Så pappa fick köpa en biljett till min storasyster också, och sen bar det av. Sedan

dess har jag klockat in minst en festival per sommar, ofta fler, ibland fyra eller fem. Det finns en obeveklig frihetskänsla i att tillbringa några dygn tillsammans med tusentals andra lyckliga människor, kolla på band, se soluppgången mellan bergen av ölburkar, hoppa och dansa och skratta. Det finns en magi där som alla borde uppskatta. Jag vet att det finns människor som inte tycker om festivaler. Jag vet inte om jag tycker om dem. Trots min aktningsvärda ålder åker jag fortfarande iväg, dock har jag bytt ut tält och sovsäck mot hotell och renbäddat. Det är okej när man närmar sig 40. Och i år finns som sagt en ny spelare på arenan, bara några månader gammal. Inte riktigt festivalmaterial - än. Men det blir faktiskt en festival i år! Utan bebis. Med hotellfrukost. För det är jag värd. Och du också! Jag hoppas att du får en fin sommar, trots att du kanske måste jobba eller plugga. Helgerna finns där ändå. Och kvällarna. Och solnedgångarna. Vi hörs!

Stina Samuelsson stina.samuelsson@karlstadsstudenttidning.se

Möt Johanna och Sara – två av våra skrivande medarbetare Vilka är det som arbetar med Karlstads studenttidning? I varje nummer möter du två personer med olika ansvarsområden som ser till att den tidning du håller i handen faktiskt kommer till. VAD ÄTER DU HELST?

– Pasta carbonara.. eller oxfilépasta.. eller någon annan form av krämig pasta. Tapas är också en stor favorit.

VAD DRICKER DU HELST?

– Vatten, eller ett glas rödvin. Att kombinera dem är heller inte så dumt faktiskt. Annars är det givetvis mirakeldrycken kaffe - VAD vore livet utan den?

Sara Tidhult, skribent: VAD PLUGGAR DU?

– Kommunikation och PR med denna vackra dam vid min sida.

VAD TITTAR DU HELST PÅ? Johanna Nilsson, skribent: VAD PLUGGAR DU?

– Jag pluggar Kommunikation och PR och är just nu inne på andra terminen.

VAD TITTAR DU HELST PÅ?

– Något (i princip vad som helst) inom genren romantik. Är ett STORT fan av Nicholas Sparks filmer!  Gillar även att titta på dokumentärer.

VAD LÄSER DU HELST?

– Utöver studentlitteraturen - tidningar i form av ELLE och Åka Skidor. Annars självbiografier.

Det här är ett av de tillfällen där man lämnar biosalongen sådär härligt upprymd! Ett myller av bilder slåss för att behålla sin plats på näthinnan långt efter att lamporna har tänts. I en dystopisk framtid, där hela befolkningen tar sin tillflykt i en virtuell verklighet samtidigt som man låter den fysiska världen förfalla och styras av korrupta företag, testamenteras styret av den sociala plattformen till den person som först hittar spelutvecklarens påskägg och klarar av hans spel. Här öppnas en actionspäckad arena där Steven Spielberg har utrymme att vräka in så mycket specialeffekter han någonsin har önskat. Narrativet känns bitvis lite ryckigt, men det glömmer man snabbt. Jag gick in med ganska låga förväntningar och var rädd för att filmen skulle försöka bära sig själv mest på action och effekter, men den klarar sig undan den fällan och står på en bred bas av färgstarka karaktärer med ett stort djup. Filmen ger sig även in i en intressant diskussion kring identitet i sociala medier. Om den bild vi ger av oss själva i virtuella världar är sann, eller om den till och med kan vara mer sann än vår identitet i den fysiska världen. Det hela kantas och ramas in av en enorm kaskad av populärkulturella referenser, de flesta med sin bas i 1980-talet. Noterade ni ljusrampen i fronten på Parzivals DeLorean? Filmen får faktiskt 5 av 5.

Krönikör

Foto: Milo Lethorn

Karlstads studenttidnings Lotta Fallqvist har sett Ready Player One och är väldigt imponerad.

– New girl, i väntan på sista säsongen av Game of Thrones.

VAD LÄSER DU HELST?

– Brukade faktiskt älska att läsa allt möjligt, men det blir inte så mycket nu utöver kurslitteraturen. Började läsa Arn för några veckor sen och har inte kommit förbi sida 50, men den verkar lovande.

VAD ÄTER DU HELST? –

Sushi

alla

dagar

Lotta Fallqvist

A quiet place Karlstads studenttidnings Johanna Nilsson och Sara Tidhult har sett en film både berör och skräms. Gillar du att sitta spänd? Att bli rädd? Att bli tagen av filmen och få tårar i ögonen? Att stundtals le och känna med? Då är det här filmen för dig. På en gård utanför New York får man följa en familj som gör allt i sin makt för att skydda sig från blinda monster med välutvecklad hörsel - monster som med andra ord infinner sig på plats och dödar vid minsta lilla ljud.  Med hjälp av en rad ljuddämpande strategier gör familjen allt i sin makt för att försöka leva ett så normalt liv som möjligt. A quite place skildrar ett familjedrama med nervkittlande scener som uppstår när man minst anar. Regissören John Krasinski (som också spelar i huvudroll som far) har lyckats väl med att skapa ett känsloladdad skräckthriller som både berör och skräms. Den får 4/5 möjliga!

Sara Tidhult Johanna Nilsson

i

veckan!

VAD DRICKER DU HELST?

– En kall GT, helst också på en strand någonstans.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - APRIL 2018

19


TRYCKERIET INFORMERAR KAUPRINT Skriv ut, kopiera och scanna själv via kauprint. UPPSATSER Tryck din uppsats hos oss! Du får en snygg inbunden uppsats med professionellt tryck. PERSONLIGA TRYCKSAKER Vi trycker både stort och smått, från vykort och foton till affischer och canvastavlor. Läs mer på kau.se/universitetstryckeriet eller besök oss i 4B 304

TRYCKERIET/TRYCKSAKSBESTÄLLNINGAR: tryckeriet@kau.se GRAFISK FORM/LAYOUT: layout@kau.se SKRIVARE/PAPERCUT: printsupport@kau.se

Karlstads studenttidning april 2018  
Karlstads studenttidning april 2018  
Advertisement