Karlstads studenttidning november 2017

Page 1

KARLSTAD STUDENTKÅRS STUDENTTIDNING GRUNDAD 1967 - NR 4 2017

INGA PLANER PÅ FLER STUDENTBOSTÄDER Enligt Sveriges studentkårer råder det bostadsbrist i Karlstad – en bild som inte delas av alla.

NY KÅRORDFÖRANDE! Möt Karlstad Studentkårs nya ordförande och läs om hans planer för framtiden.

SID 6

BILDKOLLAGE Festliga bilder från introduktionsveckan!

SID 8

MÖT NYA REKTORN Läs vad universitetets nye rektor egentligen tycker om Värmland

SID 10


NYHETER

INNEHÅLL

LEDARE

4-5 Bostadsfrågan Vi fem: Vad tycker du om ditt boende? 6 Studentkårens nya ordförande Fråga studentkåren 7 Föreningsguide 8 Bildcollage: introduktionsveckan 9 Studenthälsan-kalender 10 Hallå där: Johan Sterte 11 Krönika Möt redaktionen Språkcafét

Minskat antal studentbostäder illvarslande

Gillar du Karlstads Studenttidning? Vi finns på både Facebook och Instagram! Instagram: studenttidning Facebook: facebook.com/studenttidning/ Hemsida: http://karlstadsstudenttidning.se

Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson skriver att det är en förvånande utveckling att antalet studentbostäder minskar trots att antalet antagna studenter till Karlstads universitet fortsätter att öka. I detta nummer granskar Karlstads studenttidning bostadssituationen i Karlstad. Granskningen kan ses som en uppföljning av den bostadsrapport som Sveriges förenade studentkårer, SFS, publicerar varje höst och där bostadsläget redogörs för i respektive studentstad i Sverige. För Karlstads del var årets rapport dyster läsning - läget är fortfarande ansträngt och statistiken visar att det i regel tar lång tid att få studentbostad i Karlstad. Liksom förra året, menas i bostadsrapporten att bostadsläget dock ser betydligt bättre ut längre in på höstterminen, vilket är en tydlig indikator på att det är vid just terminsstart som bristen på studentbostäder är som värst. Årets gula markering av Karlstad är ett tydligt tecken på att läget är ansträngt, även om det är positivt sett till de senaste årens kritiska läge. 2015 rödlistades Karlstad trots att det då fanns bostadsgaranti för nya studenter. Då bedömdes möjligheterna att skaffa studentboende inför terminsstart som yttersta svåra. 2010 var läget något värre, då Karlstads universitet tvingades ta till extraordinära åtgärder som att hyra hotell och platser på vandrarhem för att kunna ta emot de internationella studenterna som sökt sig till Karlstad, något som bland andra Nya Wermlands-Tidningen då rapporterade om. Läget är således ansträngt, även om det blivit bättre. Sett till det senaste året är dock problemet att antalet lediga studentbostäder inte står i paritet med söktrycket. Ju fler studenter som söker sig till Karlstad, desto högre kommer också söktrycket på studentbostäder att vara inför terminsstart. Att det först i november finns tillräckligt med lediga studentbostäder är illavarslande. Att behöva vänta över halva terminen på att få ett riktigt studentboende är problematiskt. Samtidigt gör detta att det finns stor risk att studenter tvingas tacka nej till utbildning vid Karlstads universitet just på grund av att det är svårt att hitta ledigt studentboende inför terminsstart. För om Karlstad skulle ha tillräckligt med studentbostäder torde inte Karlstad vara en gullistad stad - då vore det troligare att Karlstad vore en grönlistad stad. Även om möjligheterna att få ett boende blir allt större allt längs med terminen fortgår, är det av yttersta vikt att studenter har möjlighet att få en god start på sin utbildning för att kunna tillgodogöra sig sin högskoleutbildning. Bostadsfrågan rör således betydligt mer än enkom just möjligheterna att hitta ett bra studentboende till ett rimligt pris i tid inför terminsstart. Frågan berör även intrycket studenter får av Karlstad och lärosätet. Särskilt problematiskt och illavarslande för Karlstads studenter är den utveckling som sker när befintligt bostadsbestånd minskar på grund av uppsagda avtal där studentbostäderna på Södra kyrkogatan inom något år kommer att försvinna och där det saknas planer på ersättning för dessa. En sådan utveckling är beklaglig för utvecklingen av Karlstad som universitetsstad. Det önskvärda vore att antalet studentbostäder ökar i samma takt som den utveckling lärosätet har. Av den anledningen är det därför positivt att studentkåren med den nyvalde ordförande värdesätter frågan och säger sig fortsätta arbeta med frågan in i valåret 2018. Mer behöver göras, och frågan behöver aktualiseras på alla plan på grund av sin vikt för såväl studenterna, Karlstads universitet, Karlstads kommun som för regionen och inte minst för länets fortsatta utveckling.

DENNY JANSSON

Ansvarig utgivare: Denny Jansson

Chefredaktör

Tryck: NWT

chefredaktor@karlstadstudentkar.se

REDAKTION

ANNA DAHLBERG

ROBIN JOHANSSON

STINA SAMUELSSON

anna.dahlberg@karlstadsstudenttidning.se

robin.johansson@karlstadsstudenttidning.se

stina.samuelsson@karlstadsstudenttidning.se

Skribent

Skribent

LOTTA FALLQVIST

JOHAN OLSSON

ALMIR CANCAREVIC

lotta.fallqvist@karlstadsstudenttidning.se

johan.olsson@karlstadsstudenttidning.se

almir.cancarevic@karlstadsstudenttidning.se

Layoutansvarig

Illustratör

Karlstads studenttidning grundades 1967 och är Karlstad Studentkårs studenttidning. I tidningen lyfts frågor som berör, roar och informerar.

2

Krönikör

KARLSTADS STUDENTTIDNING - NOVEMBER 2017

Fotograf

Kontakta oss: chefredaktor@karlstadstudentkar.se Ansvarig utgivare: Denny Jansson


• Stärk studentinflytandet. • Mys, plugga, festa och utvecklas på Kårhuset. • Få hjälp om du har problem under din utbildning. • Rösta i Kårvalet och påverka studentkårens arbete. • Engagera dig i frågor som du brinner för. • Ta del av exklusiva lokala rabatter och förmåner. • Samt hundratals Mecenatrabatter.

• Bli medlem.


NYHETER

På Campus är KBAB den största uthyraren av studentbostäder. Foto: Denny Jansson

Inga planer på fler studentlägenheter För andra året i rad markeras Karlstad som en gul stad, där möjligheterna för studenter att få ett boende är begränsade. Bilden delas inte av KBAB som menar att det finns tillgång till lediga lägenheter. Bostadsfrågan är ett ständigt aktuellt ämne bland studenter. Förra året togs bostadsgarantin bort och allt fler studenter blir allt mer nervösa över att inte få ett boende vid flytt i samband med påbörjade studier. I den bostadsrapport som Sveriges förenade studentkårer, SFS, ger ut varje år har Karlstad för andra året i rad markerats som en gul stad. I Karlstad beräknas studenter först få boende en tid in under terminen. Bilden delas dock inte av KBAB: - Det finns lediga lägenheter, säger Thomas Pedersen på det kommunala bostadsbolaget KBAB.

KONTRAKTET UPPHÖR

SÖDRA

KYRKOGATAN

I juni 2019 måste samtliga studenter som hyr studentlägenheterna på Södra Kyrkogatan i centrum flytta ut. Då upphör KBAB:s kontrakt med hyresvärden. - Vi vet inte vad som kommer att byggas i de lokalerna. Men vi får inte ett förlängt kontrakt och det kommer inte längre att vara studentlägenheter, säger Thomas.

NYA HYRESRÄTTER Men även om studentlägenheterna på Södra kyrkogatan försvinner, och därmed minskar antalet studentbostäder i Karlstad, kommer det inte att påbörjas något nytt projekt för att bygga nya studentlägenheter - inte av det kommunala

bostadsbolaget KBAB. - Frågan tas upp om den visar sig bli nödvändig. Thomas berättar att KBAB har fler aktuella projekt på gång där bland annat 44 lägenheter byggs på Rud och 40 nya lägenheter på Våxnäs. Dessa kommer att vara 2-rums och 3-rumslägenheter med tanke att både studenter och icke-studenter ska kunna hitta en plats att bo. Lägenheterna kommer att släppas under våren och hösten nästa år och det är först till kvarn som gäller.

BLIR INTE GRÖNLISTADE - ÄN Efter att bostadsgarantin försvann står Karlstad i mittenzonen av de tre zonerna grön, gul och röd. Bostadsbidragen ges bort till städerna i den röda zonen, städer som Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Thomas menar att det är högt tryck på lägenheter precis vid terminstart på hösten, men att trycket är betydligt lägre inför terminsstarten på våren samt under resten av året. Väntar man ett par månader står ett flertal studentlägenheter tomma och idag finns det ett flertal lediga studentlägenheter på KBAB:s hemsida. - Skulle vi bygga fler studentlägenheter inför terminsart på höstterminen skulle det bli ännu fler lägenheter som står tomma resten av året, förklarar Thomas. Så inom den närmaste framtiden kommer troligtvis Karlstad fortsätta befinna sig i den gula zonen.

Anna Dahlberg 4

KARLSTADS STUDENTTIDNING - NOVEMBER 2017

Foto: Almir Cancarevic


NYHETER

Bostadsfrågan - het fråga för studentkåren Bostadsfrågan ligger högt uppe på agendan hos Karlstad Studentkår. För den nytillträdde kårordföranden, Daniel Frisén, är frågan brännande het. "Det finns tyvärr de som hoppat av sina studier för att de inte lyckats hitta en bostad." Att det behövs fler bostäder i Karlstad är uppenbart enligt Daniel. Han berättar att lösningen på problemet i grunden är ganska enkel, men att vägen till att nå lösningen är desto svårare.

bostadsbolaget KBAB, och förhoppningen är att nya och billiga studentlägenheter ska kunna börja byggas nästa år.

AVHOPP FRÅN STUDIER

– Det måste byggas fler lägenheter. Det som efterfrågas är små och billiga lägenheter.

Karlstad studentkår lägger mycket tid på bostadsfrågan och för Daniel är det här en av de viktigaste frågorna på agendan.

Daniel menar att det är här som Karlstads kommun bör ta ett större ansvar. Det är kommunen som är den största aktören och som behöver möta behovet av studentbostäder. Men det är ett ansvar som Daniel gärna ser att kåren är med och delar.

– Vi får en hel del frågor som rör just bostäder. Det kan bland annat röra sig hur man ska gå tillväga om man saknar en bostad. Det finns tyvärr de som hoppat av sina studier för att de inte lyckats hitta en bostad. Så får det givetvis inte vara.

– Vi kan vara med och föra en dialog med kommunen. Karlstad studentkår är en stark röst och ju fler medlemmar vi är, desto starkare blir den rösten.

– Det är en självklarhet att alla ska ha någonstans att bo.

Robin Johansson

SMÅ BOSTÄDER EFTERFRÅGAS

Karlstad studentkårs ordförande, Daniel Frisén. Foto: Almir Cancarevic

Det är främst små ettor som Daniel menar att det bör byggs fler av. Studentkorridorerna är bra till en början, men efter ett tag efterfrågas det något mer eget berättar han. Det finns en hel del privata aktörer på marknaden, men Daniel hoppas på fler bostäder från kommunens sida. – Det är jättebra att det finns privata aktörer, dessvärre blir dock priserna ganska höga där. Vi för en hel del samtal även med det kommunala

Vad tycker du om ditt boende? Litet eller stort, dyrt eller billigt, hög eller låg kvalité? Vi har frågat studenter om vad de tycker om sitt studentboende och hur enkelt det var att hitta bostad i Karlstad. Emma Andersson, civilingenjör energi- och miljöteknik:

Fiona Albien, turismprogrammet:

– Jag tycker min nuvarande bostad är mycket bra, lägenheten är fräsch och prisvärd. Dock var det svårt att hitta lägenhet när jag flyttade hit, man måste verkligen vara på tårna och vara med när det släpps lediga lägenheter inför terminsstart. Det behöver byggas fler studentbostäder och det behöver byggas lägenheter i olika storlekar.

– Jag tycker det är helt okej bostäder och man får en fräsch lägenhet till en rimlig hyra. Det var svårt att hitta förstahandskontrakt för det var väldigt många som sökte innan terminsstart. Nu efterhand när terminen väl startat går det betydligt enklare, speciellt på campus. I januari går jag från andrahandskontrakt till eget kontrakt.

Agnes Eriksson, socionomprogrammet: – Jag trivs väldigt bra och betalar en rimlig hyra. Däremot vet jag att många bor i mindre lägenheter som har väldigt hög hyra. Att flytta till Karlstad var ganska enkelt eftersom det fanns bostadsgaranti när jag började plugga här. Bostadsgarantin finns dock inte kvar längre och det är tråkigt att det inte går att ordna tillräckligt med bostäder.

Tobias Holmberg, politices kandidatprogram:

Philip Ekman, ämneslärarprogrammet:

– Jag är nöjd över mitt eget boende, men vet att andra har det sämre och som får betala hög hyra för små lägenheter. Det var inte jättelätt att hitta bostad när jag skulle flytta till Karlstad eftersom jag var ute i sista sekunden. Först hamnade jag i andra hand ute på Gruvlyckan, men fick efter ett tag en lägenhet på campus.

– Jag betalar för hög hyra sett till vad jag får för pengarna. 5000 kronor för en liten lägenhet långt från centrum tycker jag inte är särskilt bra. Att få lägenhet gick dock snabbt, och det tog en dag från att jag sökt tills att jag fick en lägenhet. Ett tips till nya studenter är att ställa sig i kön så tidigt som möjligt och kanske söka efter en lägenhet man kan dela med någon.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - NOVEMBER 2017

5


NYHETER

”Jag tror inte på stora visioner” Karlstad studentkårs nya ordförande, Daniel Frisén, är på plats. Med ett högt engagemang och ett stort driv så hoppas han att kunna vara med och utveckla Karlstad studentkår. "Det känns extremt roligt. Jag har ett väldigt stort intresse för vår studentkår." Trots det driv som Daniel känner för studentkåren så var det inte helt självklart för honom att kandidera till ordförandeposten. Det var många faktorer som han var tvungen att väga in, inte minst sin egen studiesituation. – Jag funderade ganska länge. Det krävs att man gör ett uppehåll i studierna och det är ett väldigt stort ansvar att vara ordförande. Men efter ett tag blev det ganska självklart att kandidera eftersom jag känner så starkt för studentkåren.

”MÅNGA BÄCKAR SMÅ” Beslutet att välja Daniel som kårordförande togs av kårfullmäktige den 25 oktober. Han har redan funnit sig till rätta i sin roll och berättar vilka visioner han har för studentkåren. Bland annat ska det finnas mer studieplatser runtom i universitetet och han vill även se ett ökat samarbete mellan studentkåren, föreningar och studenter. – Jag tror inte på stora visioner. Det är inte visionerna, utan det arbete man gör som är avgörande. Det handlar om att man som student ska känna att det lönar sig att vara medlem i studentkåren. Kårhuset är ett första steg i den riktningen. Även det trådlösa nätverket på universitetet är något han hoppas kunna vara med och förbättra. – Jag vet själv hur frustrerande det kan vara ibland när internet bara lägger av. Det kanske inte verkar som en stor sak men det är en väldigt viktig detalj för att kunna utföra sina studier. Många bäckar små helt enkelt.

LÅNG ERFARENHET Trots att Daniel bara är 20 år så har han redan lång erfarenhet inom ordförandeskap och andra tunga uppdrag. Han berättar att han alltid har varit en väldigt engagerad kille som gillat att ha många bollar i luften samtidigt. – Allt började i tredje klass på lågstadiet när jag blev invald till elevrådets styrelse. Efter det

Daniel Frisén heter Karlstad studentårs nye ordförande. Foto: Denny Jansson

har det egentligen bara flutit på. Jag har haft politiska uppdrag och suttit med i olika styrelser. Allt sånt är bra erfarenheter som jag tar med mig in i ordföranderollen i studentkåren, menar Daniel. Han berättar också att han som 20-åring är en av de yngsta som haft posten som ordförande i studentkåren. Det är emellertid något han bara ser som en fördel. – Jag tror att jag är en av de yngsta, om inte den yngsta, som har varit ordförande. Och jag vet att det kan finnas en hel del fördomar mot sånt, det har jag stött på innan. Jag brukar dock vara

ganska bra på att bryta dessa fördomar och att prata för min sak.

”STUDENTKÅREN KAN ALLTID BLI BÄTTRE” Än så länge tycker han att det har fungerat väldigt bra. Det har enligt honom själv varit både roligt och inspirerande. – Det är ett väldigt varierande arbete där få dagar är den andra lik. Det blir dock en hel del läsande av mail, förklarar Daniel och skrattar.

– Arbetet för studentkåren är aldrig klart studentkåren kan alltid utvecklas och bli bättre. – Är det något jag hoppas få igenom innan mitt uppdrag löper ut i juni så är det att få till fler studieplatser.

Robin Johansson

Enligt honom är det viktigt att hela tiden systematiskt förbättra studentkåren.

Fråga studentkåren I varje nummer av Karlstads studenttidning svarar presidiet i Karlstad studentkår på studenternas frågor. Har du en fråga? Mejla till chefredaktor@karlstadstudentkar.se. VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG OM JAG BLIR SJUK OCH INTE KAN SKRIVA EN TENTAMEN?

VARFÖR MÅSTE MAN VARA MEDLEM I KARLSTAD STUDENTKÅR FÖR ATT FÅ BESÖKA KÅRHUSET PÅ KVÄLLARNA?

HUR GÖR JAG OM JAG VILL ENGAGERA MIG I STUDENTLIVET I KARLSTAD?

HUR GÖR MAN OM MAN SKULLE VILJA ATT UNIVERSITETET STARTADE EN NY KURS I ETT SPECIFIKT ÄMNE?

Studentombud Juval Pruitt svarar: Om du blir sjuk ska du anmäla det till försäkringskassan. Då kan du ha rätt att behålla studiemedel även om du inte studerar. Samtidigt kan kravet på studieresultat bli lägre. Om du är sjuk fler än 14 dagar krävs läkarintyg. Om du missar en tentamen under sjukperioden får du delta vid nästa examinationstillfälle.

Kommunikatör David Snårelid svarar: Det beror på flera saker. Det är Karlstad Studentkår som tagit initiativ till och finansierat Kårhuset och i och med detta ser vi det som en rimlig förmån till studentkårens medlemmar. Dessutom, för att bedriva pubverksamhet, krävs givetvis ett serveringstillstånd. Det finns olika typer av serveringstillstånd och med tanke på lokalens förutsättningar var alternativet att ha ett tillstånd för ett slutet sällskap det bästa och mest lämpliga.

Ordförande Daniel Frisén svarar: Till exempel kan du arbeta i Kårhusets café eller pub, eller engagera dig i någon av alla studentföreningar. Utöver alla utbildningsföreningar finns det även intresseföreningar som Karlstads universitets idrottsförening eller brädspelsklubben KUSK. Dessutom finns möjligheter att engagera sig i studentkåren genom att bli studentrepresentant, eller varför inte genom att delta i ett projekt som att producera Karlstads studenttidning?

Studentombud Juval Pruitt svarar: Om det är ett ämne som redan finns vid universitet kan vet vara en god idé att kontakta prefekten vid den institution där ämnet hör hemma. Ämnet historia hör till exempel hemma hos institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, vilket gör att om en sådan fråga rör historia så tar du kontakt med prefekten på den institutionen.

6

KARLSTADS STUDENTTIDNING - NOVEMBER 2017


NYHETER

Bland föreningsmässor och sittningar – möt fler studentföreningar Höstterminen är i full fart och många studenter sitter nedgrävda i tentaplugg. Introduktionen och sommaren är ett minne blott men föreningarna slutar inte att vara verksamma för det. Föreningsmässor, sittningar och traditionsenliga event livar upp studentlivet i det mörka höstvädret. I detta nummer av Karlstads studenttidning får du möta KNAS, JFK, KARLEKON, IDIOT och CURA som låter oss veta vad de har för sig.

Representanter från de olika föreningarna. Foto: Denny Jansson

I.D.I.O.T.

CURA

VITA OVERALLER MED SVARTA RÄNDER Innovationsteknik och design

VITA OVERALLER MED BLÅA RÄNDER Sjuksköterskeprogrammet och idrottsvetenskapligt program

Jonathan Fenelius, ordförande, berättar:

Jonna Karlsson, ordförande, berättar:

IDIOT är en liten studentförening, men aktiv. Vi strävar efter att vara en annorlunda och nytänkande förening som är öppen för alla. Vi som är medlemmar i IDIOT läser högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Eftersom vi endast kommer från ett program så lär vi känna varandra över årskullarna väldigt bra. Utöver nollningen så anordnar vi årligen en beerpongturnering innan jul och en cykelsittning under våren. Vi är även med och anordnar IN-dagen, en arbetsmarknadsmässa som riktar sig mot ingenjörer. IDIOT är en förening för oss som är kreativa, engagerade och tycker om att utvecklas.

CURA studentförening är föreningen för sjuksköterske- och idrottsvetarstudenter. Ordet "CURA" står för Caring, Understanding, Respect och Affection och vi lägger stor vikt vid att leva upp till dessa ord. Vi är en mellanstor förening som i år fyller inte mindre än 20 år. I CURA arbetar vi med att våra medlemmar ska trivas med sina studier, men även med studentlivet.

P.S. Vi är väldigt snygga och roliga.

Under terminernas gång anordnar CURA flera evenemang och många av dem tillsammans med BAMSE, vilka vi också har introduktionsveckor tillsammans med. Vi har riktigt roligt tillsammans! Vi jobbar även med att samarbeta med andra föreningar och skapa nya kontakter. Vi är en väldigt flexibel förening och tar stor hänsyn till varandra. Att samspela styrelsearbete, studentaktiviteter, VFU, skola och privatliv är inte alltid helt enkelt, men genom att ha förståelse för varandra så fungerar det bra. En Cura-it är alltid en Cura-it.

KARLEKON

JURIDISKA FÖRENINGEN, JFK

ROSA Ekonomiprogrammen

VARSELBYXOR Juridik

Mikaela Lind, ordförande, berättar:

Erica Dahlin, ordförande, berättar:

KarlEkon – Karlstads Ekonomstuderandes Förening – är en av de största utbildningsföreningarna vid Karlstads universitet. Vår främsta målgrupp, som utbildningsförening, är studenterna som läser civilekonomiprogrammet och programmet för internationella affärer och det är här vi även hittar majoriteten av våra drygt 1 500 medlemmar.

JFK är föreningen för de som studerar juridik vid Karlstads universitet. Efter examen går våra studenter ut och jobbar som domare, åklagare, advokater, eller som jurister på försäkringsbolag, banker och myndigheter. För att förbereda föreningens medlemmar på detta anordnar Juridiska föreningen studiebesök på olika myndigheter och företag samt bjuder in gästföreläsare som håller seminarium inom intressanta juridiska ämnen. Under hösten 2017 har vi till exempel haft Konsumentverket och advokatbyrån Mannheimer Swartling på besök.

Sedan starten, 22 september 1980, har KarlEkon varit i ständig utveckling. Detta beror till största del på alla våra engagerade medlemmar som gjort det möjligt att bedriva samt utveckla den verksamhet som vi bedriver. KarlEkon är en traditionsenlig förening och har många traditioner som ligger oss varmt om hjärtat. Ärtor och punsch, den rosa overallen, "nollephesten" och den familjära inställningen till föreningen är sådana traditioner. KarlEkon är ekonomernas familj här i Karlstad under din studietid. KarlEkon fungerar som en plattform för oss ekonomistudenter med syftet att göra vår tid vid Karlstads universitet till den bästa möjliga och träffa människor som vi sedan har med oss resten av livet.

Anna Dahlberg Fotnot: Läs om studentföreningarna INFERNO, KRAMA, BAMSE² och LÄSK i föregående nummer av Karlstads studenttidning.

Föreningen tror att vägen till ett framgångsrikt studieresultat är att blanda långa nätter med lagboken i sängen och sena kvällar på Koriander. Skämt åsido vet vi att våra medlemmar brinner för juridik och därför finns Juridiska rådet (JR) som är ett studentombud dit alla studenter på universitetet kan vända sig för kostnadsfri rådgivning. Tveka inte att ta kontakt med dem om du behöver hjälp med juridiska problem, de är kunniga inom allt från konsumenträtt till samborelaterade frågor. Under introduktionen klär sig faddrar och nollor inte olikt byggarbetare och vägarbetare, reflexbyxor för faddrar och reflexvästar för nollor. För att matcha denna ursnygga outfit har vi ett antal märken till försäljning för såväl medlemmar som andra föreningar. Hugg tag i oss på föreningsmässorna om du vill pryda din ovve med ett sådant eller om du vill diskutera det senaste inom ändringar av Handelsbalken (1736:01232). 112, JFK!

KARLSTADS STUDENTTIDNING - NOVEMBER 2017

7


NÖJE

Bildkollage från introduktionen Karlstads studenttidning har samlat de bästa bilderna som togs under höstens introduktionsveckor av de olika föreningarna.

8

KARLSTADS STUDENTTIDNING - NOVEMBER 2017


NYHETER

KURSVERKSAMHET–FÖRANMÄLAN KRÄVS VIA KAU.ONLINEBOOQ.SE FORUMSPEL

Studenthälsan

30/11

SLUTA SKJUTA UPP, FÅ SAKER GJORDA I TID! I varje nummer av Karlstads studenttidning skriver Studenthälsan om aktuella händelser och tipsar om hur du som student kan göra för att må bättre. Har du ett beteende där du ibland eller ofta skjuter upp saker som måste göras till framtiden? Detta kallas för att prokrastinera, och känner du igen dig så ska du fortsätta läsa detta. Alla människor prokrastinerar mer eller mindre, du kanske inte diskar eller städar idag, utan väntar tills du får mer lust? Det är fullt normalt och inget du behöver vara orolig för men för vissa blir prokrastinering ett hinder i studierna och det finns sätt att lära sig att undvika denna typ av uppskjutandebeteende. Prokrastinering är alltså när du skjuter upp saker fast du vet att det kommer att få negativa konsekvenser på lång sikt. Det är ingen medfödd egenskap utan ett inlärt beteende som innebär att du reagerar på obehagliga känslor exempelvis stress, oro eller ångest genom att undvika dem. För en del människor sker detta oftast automatiskt i den stund då de sätter sig med böckerna eller studieuppgiften. Anledningen till att vi börjar prokrastinera är därför att det en gång i tiden fungerade – det kanske var så att det gick att läsa kvällen innan provet under gymnasietiden, men det fungerar inte på samma sätt i den akademiska världen och det kan ställa till problem. Prokrastinering innebär även att du prioriterar kortsiktiga fördelar framför långsiktiga. Du gör hellre alternativa aktiviteter som kanske också måste göras, exempelvis diskar eller surfar på mobilen på studietid, men som har lägre prioritet istället för viktiga aktiviteter. Detta kan bidra till att du inte uppnår dina mål. Prokrastinering är ofta kopplat till uppgifter som upplevs som obehagliga, tråkiga eller koncentrationskrävande vilket gör att man hellre väljer en lättare uppgift. Risken att falla in i ett uppskjutandebeteende är större som nybliven student innan du hunnit skaffa rutiner. Det finns inte längre någon som kontrollerar att du gjort det du skulle utan du måste bli din egen chef. Problem med prokrastinering tros vara särskilt vanliga i den akademiska världen, där studenter har stor frihet att planera sin egen tid samtidigt som de är tvungna att hålla tidsgränser för både stora och små studieuppgifter. Att studera på universitet innebär en miljö fylld av sociala kontakter, evenemang och aktiviteter som konkurrerar om din tid och uppmärksamhet. Vid självstudier är det vanligt att många studenter vänder på dygnsrytmen och har svårt att komma igång med de viktiga studieuppgifterna direkt på morgnarna. Vanligt är även att man ägnar mycket tid åt att samla bakgrundsmaterial för en uppsats, men skjuter på

att slutföra arbetet för att man inte är nöjd med sitt resultat. Många studenter tar tag i en uppgift fullt först när deadline närmar sig.

MEDITATION 5/12

För att lära sig att undvika och till och med sluta prokrastinera finns det några saker som du kan tänka på: Försök att lära dig känna igen de ursäkter du använder för dig själv i den stund du prokrastinerar: ”jag är för trött”, ”jag kan inte läsa när jag inte är på rätt humör”, ”jag jobbar bättre under press” och så vidare. •

Lär dig stå ut med obehaget – man kan studera även om man inte är motiverad.

Skapa struktur i vardagen. Planera när du ska studera och när du ska vara ledig, använd eventuellt ett veckoschema.

Planera in korta studiepass och tydliga pauser.

Gör en rimlig planering, om du planerar för mycket blir obehaget större och risken att falla tillbaka i prokrastinering ökar.

Sätt tydliga delmål och deadlines.

Studera med en kompis, om du har ett avtal att träffa en kompis på biblioteket är sannolikheten mycket större att du går dit.

Om du aldrig mediterat förut, anmäl dig till vår introkurs eller maila: hans.kvarnstrom@kau.se Datum och tid: Tisdagar kl. 16.30–17.15, torsdagar kl. 17.00-17.45 Plats: Stila Rum 3C 513.

VARJE VECKA – DROP IN HBTQ–LUNCH TIS

Ta med din matlåda och käka din lunch i öppenhetens tecken med andra studenter. Kom och slipp hetero– och cisnormen för en stund! Tid: Tisdagar kl. 12.05–13.00 Plats: 3C 304, Studentföreningen HBTQ et al Karlstad

MULTI FAITH–LUNCH ONS

Vi äter vår lunchlåda och delar med av oss av våra olika traditioner, livsåskådningar och tro. Är du nyfiken? Välkommen! Tid: Onsdagar kl. 12.05–13.00, Plats: 3C 304, Studenthälsan

LYSSNARLUNCH TORS

Belöna dig själv.

Om prokrastinering är ett återkommande bekymmer för dig är du välkommen att kontakta Studenthälsan för rådgivning. Studenthälsan erbjuder även prokrastineringsgrupper vilka är till för dig som har svårt att organisera studierna eller som upprepat skjuter upp pluggandet. Syftet med gruppen är att med stöd av varandra arbeta för att minska prokrastinering och att komma igång med studierna. Kontakta oss om du vill veta mer.

Forumspel ger en praktisk möjlighet att få träna sig inför livets val- och konfliktsituationer, analysera olika former av makt och hitta vägar ur utsatthet och förtryck. Två tillfällen, kom på en eller båda! Datum och tid: 30/11 kl. 15.15–18.15 Plats: 3C 304, Studenthälsan

Intressanta levnadsöden, spännande berättelser, smakprov ur odödliga kärlekshistorier. Det kan du njuta av när bokälskare möts och läser högt för varandra ur sina favoritböcker. Tid: Torsdagar kl. 12.00–13.00, Plats: 3C 300, utanför Stilla rum

”FREDAGSMACKAN” FRE

Den sista fredagen i varje månad bjuder vi på hembakt bröd och smarriga tillbehör. De övriga fredagarna får du gärna ta med din egna macka, så får vi se vad som händer. Varje fredag bjuder vi på kaffe/te. Tid: Fredagar kl. 12.05–12.55 (start 29/9) Plats: 3C 300, Universitetskyrkan och Studenthälsan

Behöver du någon att prata med? Om du av olika skäl känner att du behöver stöd så kom och prata med oss i tid. Att skjuta upp bygger berg som kan vara jobbigare att ta hand om senare.

Nu finns dina studentnyheter på nätet Sedan någon vecka tillbaka kan du läsa dina studentnyheter dygnet runt på karlstadsstudenttidning.se. Senast Karlstads studenttidning fanns på nätet var 2010 och i år var det dags för ett nytt digitalt försök – Vi har märkt det senaste året att det funnits en efterfrågan och studenttidningen har lyckats bra i sociala medier, så nu var det dags för ett nytt försök, säger Denny Jansson, chefredaktör. På webbsidan kommer du som läsare att möta kortare och mera lättvindiga artiklar mellan de ordinarie tidningssläppen. – Papperstidningen kommer finnas kvar och likaså kommer vi fortsätta bjuda på gratis frukost. Webbsidan är tänkt att fylla tiden mellan de gånger papperstidningen ges ut, så att vi kan fortsätta bevaka studentlivet och berätta om sådant som både är kul men också intressant. – Till exempel har vi publicerat filmklipp från när studenter från Ingesund spelade live i Gläntan samt även publicerat bildspel från introduktionsveckorna.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - NOVEMBER 2017

9


NYHETER

Hallå där... ... Johan Sterte, ny rektor vid Karlstads universitet samt nybliven värmlänning VAD JOBBAR EN REKTOR PÅ ETT UNIVERSITET MED? - Det är ett varierande arbete. Det är många möten där vi bland annat diskuterar hur universitetet ska utvecklas och hur vi ska få ut det bästa av alla utbildningar, men också vilka utbildningar vi ska ha och varför vi ska ha dem. Jag träffar också kommuner och olika företag i regionen, som bland annat diskuterar bostadsfrågan och praktikplatser. En stor del av mitt jobb är också att med rektorer på andra lärosäten se till att det sker en utveckling på universiteten. Utöver detta är jag även ansiktet utåt för universitet vilket gör att jag ibland får klippa ett band och delta på olika typer av event. Som när Kungen kom på besök i oktober, då måste allt vara planerat i minsta detalj. Fallerar något återkommer det till mig. Men främst att jag jobbar med väldigt mycket duktigt folk runt omkring mig. Det är ett lagarbete.

VEM ÄR DU SOM PERSON? - Jag är en skogsmänniska som gillar att vara ute i naturen och plocka svamp, bär och fiska. Jag växte upp i Småland och har efter det gjort mycket och skaffat mig ett stort bagage som är väldigt bra att ha som rektor. Alla de erfarenheterna hjälper mig med mitt nuvarande jobb. När jag diskuterar med forskare vet jag vad jag pratar om, jag har själv undervisat mycket och så har jag ju själv varit student en gång i tiden.

”Värmlänningar är som Smålänningar, fast med en mysigare dialekt” HAR DU FÅTT ETT BRA VÄLKOMNANDE TILL KARLSTAD? - Ja, jag känner mig väldigt välkommen hit till Karlstad. Det är som en vän sa till mig en gång sade: "Värmlänningar är som smålänningar fast med en mysigare dialekt".

VILKA EGENSKAPER TYCKER DU ÄR VIKTIGAST ATT HA I ROLLEN SOM REKTOR? - Förmågan att lyssna. Att lyssna in vad organisationen är och vill. En annan viktig egenskap är vilja lära sig. Nyfikenhet är inte heller fel. Det är viktigt för både studenter, forskare och rektorer.

Johan Sterte är ny rektor vid Karlstads universitet och har tidigare varit rektor vid Luleå tekniska universitet samt det tidigare Växjö universitet. Foto: Maria Obed

Tre snabba...

ut på sjön och fiskar. Jag gillar inte solsemester eller att behöva vara för stilla.

HAR DU NÅGON ”HEMLIG TALANG”? - Det finns ju så otroligt mycket att välja mellan (haha). Men jag spelar munspel. En gång spelade jag munspel med världsmästaren i munspel.

VAD GÖR DU HELST EN LEDIG DAG? - Ibland läser jag en bok, går ut i skogen, sticker

VILKEN FAVORITPLATS HAR DU I SVERIGE? - Kittelfjäll Jag brukar lägga en vecka där varje år och fiska med min son. Där trivs jag som bäst när jag står i en fors eller är ute i en av sjöarna. Karlstads studenttidning önskar Johan varmt välkommen till Karlstads universitet och ett stort lycka till!

Anna Dahlberg

S VILL DU TRÄFFA MÄNNISKOR FRÅN HELA VÄRLDEN? P Kom till vårt språkcafé och träffa utbytesstudenter och nyanlända som behöver öva sin svenska R Vi bjuder på fika! det intressant? Å Låter Vi träffas på universitetsbiblioteket, Studieverkstaden på plan 3, varje tisdag kl. 16-18 K Du behöver inte att anmäla dig innan - det är bara att komma! C A Gör en insats! DU behövs! F É Frågor? SPRÅKCAFÉ VARJE TISDAG KL. 16-18 BIBLIOTEKET

Kontakta Biblioteksdirektör Jakob Harnesk, Tel 054-700 1730, E-post: jakob.harnesk@kau.se

Vill du jobba med studenttidningen? Läs mer på: karlstadsstudenttidning.se/jobba 10

KARLSTADS STUDENTTIDNING - NOVEMBER 2017


NÖJE & NYHETER

Schampotjuven i Mora Att bo i studentkorridor kan vara en helt fantastisk upplevelse. Det kan också innebära ett riktigt löddrigt mysterium. Bostadsbrist. Ett ord som i stort sett varenda student i Sverige kan relatera till på ett eller annat sätt. Det här är en punkt där jag själv räknar mig som förskonad. Jag har aldrig stått utan bostad inför studier. Däremot har jag erfarenheter, som jag delar med tusentals andra, av att vara inneboende eller bo i korridor. När jag flyttade till Malmö för över tio år sedan var det på vinst och förlust. Jag hade fått ett kortare knäck på Skånska Dagbladet och blev till slut kvar i ett och ett halvt år. Under den tiden flyttade jag fem gånger, och jag vet att det inte är något extremfall. Jag tröttnade och återvände slutligen till Karlstad, där jag blivit kvar. När jag nu studerar här gör jag det från bekvämligheten i en lägenhet där jag bott i många år. Mina bästa – och konstigaste – minnen från studentboenden är dock från när jag läste på folkhögskola och bodde på internat. Alla hade varsitt rum, men vi

stina samuelsson Krönikör

stina.samuelsson@karlstadsstudenttidning.se

delade på kök och sällskapsytor och – vilket gav upphov till diverse förvecklingar – dusch. Vi studenter vet att vända på slantarna och att spara där det går. Men att spara genom att sno andras schampo är lite överdrivet. Det var dock precis vad som hände oss. Helt plötsligt var våra billiga Eldoradoflaskor puts väck. Det rådde upprorsstämning och små spontana rättegångar bröt ut här och var. Till slut kunde vi med uteslutningsmetoden lista ut vem tjuven var, men hen blånekade och stämningen blev allt värre. Efter en helg med mycket bråk vaknade vi upp och möttes av våra schampoflaskor utanför våra rum. Under varje flaska låg en lapp med olika ”ledtrådar” som skulle leda misstankarna från den utpekade. Tydligen hade vi en handfull tjuvar i studentboendet. Alla med samma handstil dock. Jag hoppas ni som bor på campus slipper såna fasligheter. Och att vi kommer till rätta med bostadsbristen en gång för alla.

Möt Johan och Robin – två av våra medarbetare Vilka är det som arbetar med Karlstads studenttidning? I varje nummer möter du två personer med olika ansvarsområden som ser till att den tidning du håller i handen faktiskt kommer till. Johan Olsson, illustratör: VAD PLUGGAR DU? – Jag började i höstas min sjunde termin på ämneslärarprogrammet där jag läser till ämneslärare i samhällskunskap och historia.

VAD TITTAR DU HELST PÅ? – Det är mycket olika, ser på det mesta faktiskt. Dock missar jag aldrig ett program av Antikrundan som jag tycker är ett rent och skärt mästerverk!

VAD LÄSER DU HELST? – Läser mycket serier, som Galago och Fantomen. En och annan fantasybok smyger sig in läshögen ibland också.

Foto: Denny Jansson

VAD TITTAR DU HELST PÅ? – Det blir mycket serier. Game of Thrones och Stranger Things är två personliga favoriter.

VAD LÄSER DU HELST?

VAD ÄTER DU HELST? – Äter det mesta. Tung husmanskost är alltid en favorit, i synnerhet stekt fläsk - mums!

– Sällan annat än kurslitteraturen nu för tiden faktiskt. Får jag dock välja blir det böcker i fantasygenren.

VAD DRICKER DU HELST?

VAD ÄTER DU HELST?

– Kaffe och kolsyrad dryck i valfri form. Bara det bubblar så blir det en favorit.

Robin Johansson, skribent och PR-ansvarig: VAD PLUGGAR DU? – Jag började min tredje termin på programmet Kommunikation och PR i augusti.

– Är allätare, så skulle nog säga att det mesta fungerar.

VAD DRICKER DU HELST? – Energidryck. Kort och gott.

”Vi behöver fler svensktalande till språkcafét” Sedan i våras kan personer som vill lära sig svenska möta svensktalande personer på universitetsbibliotekets språkcafé. Att hitta svensktalande personer har dock visat sig vara en utmaning för universitetsbiblioteket som nu letar fler svensktalande till språkcafét. Det råder febril språklig aktivitet i studieverkstaden på universitetsbiblioteket varje tisdagseftermiddag när det är språkcafé. Där får den som vill lära sig eller träna på svenska möjlighet att möta svensktalande personer och utbyta erfarenheter och framförallt språk. - Språkcafét vänder sig till personer som vill träna svenska genom att föra enkla konversationer med personer som kan svenska i en avslappnad miljö där man både kan träna sitt svenska språk men också få möjligheten att prata med en svensktalande och ställa frågor, berättar Jakob Harnesk, biblioteksdirektör på universitetsbiblioteket. Projektet startade i maj månad på initiativ av dåvarande rektor Åsa Bergenheim och har sedan dess lockat såväl internationella studenter, anställda som nyanlända att besöka språkcafét och där få testa och utveckla sitt svenska språk. Enligt Harnesk blandas stora som små teman med frågor om allt från de enklaste konversationsfraser till frågor om hur Sverige fungerar. - En av de vanligaste frågorna som kommer upp är frågan om fika. Många är också allmänt nyfikna på Sverige, hur det fungerar här och vardagliga saker som hur man ställer frågor på svenska.

Sedan projektet startade i våras har det enligt Harnesk varit ett tjugotal deltagare vid varje tillfälle bestående av såväl internationella studenter, externa besökare och anställda som alla vill träna på sin svenska. - Internationella studenter har varit den största gruppen. Många vill komplettera sina studier med svenska, de vill inte bara läsa sina studier utan även passa på att lära sig svenska och lära sig om landet de studerar i. Att testa att prata svenska och lära sig om Sverige tror Jakob Harnesk är något som är viktigt för just internationella studenter. - Det kan vara ett problem när man kommer som internationell student att man bara träffar andra internationella studenter och då bara pratar engelska hela tiden. Språkcafét kan ses som ett projekt som försöker bryta upp det lite och hittills med gott resultat.

OCH HITTILLS HAR PROJEKTET FÅTT LYCKAT RESULTAT: - Det är fantastiskt hur mycket de som besökt språkcafét har lärt sig hittills. Jag är mycket imponerad och osäker om jag hade lärt mig något annat språk lika snabbt som de som besökt språkcafét.

- De tar sig fram på hyfsad svenska efter bara några veckor och det är fascinerande och man lär sig själv så otroligt mycket. Det är otroligt stimulerande och ger mycket energi. Förutom att ge internationella studenter möjligheten att bekanta sig med och träna på svenska, ger projektet svensktalande personer möjligheter att träffa nya personer från andra länder och kulturer och många fördelar för en liten arbetsinsats. - Man tar inte på sig något ansvar för något stort projekt om man vill delta, utan det är jättemycket värt om man kommer och kan prata svenska en stund. Det kan ge så otroligt mycket mer att träffa nya personer från andra länder och svara på deras frågor om Sverige och om svenska vilket kan underlätta för dem. Det är många fördelar för en liten arbetsinsats.

om allt från enkla saker som vad vardagliga föremål heter till större ämnen som hur olika saker fungerar i Sverige.

HAR DU NÅGOT TIPS TILL DEN SOM ÄR NYFIKEN MEN INTE VÅGAR KOMMA OCH PRATA? - Man behöver inte anmäla sig och man är heller inte ensam. Det finns alltid fler som talar svenska på plats och man behöver heller inte ta något ansvar för en hel grupp. Man kan sitta med och lyssna och komma med infall. - Det är en liten insats som betyder jättemycket - både för oss men inte minst för de som vill lära sig mer om Sverige och lära sig svenska.

Denny Jansson

ATT HITTA SVENSKTALANDE PERSONER TILL PROJEKTET ÄR NÅGOT SOM BIBLIOTEKET ENLIGT JAKOB HARNESK JOBBAR AKTIVT MED: - Vi behöver fler svensktalande för att detta ska kunna bli en långsiktig satsning. Det vore kul om projektet kunde bli självgående, där svensktalande varje vecka sitter ner med internationella studenter och andra och pratar

KARLSTADS STUDENTTIDNING - NOVEMBER 2017

11


I vår webbshop kan du beställa bland annat julkort, canvastavlor, anteckningsböcker och fotoförstoringar med dina egna motiv – snabbt och enkelt. Du är även varmt välkommen in till tryckeriet med dina egna idéer och funderingar. Över disk kan du även köpa färdiga julkort och juldekorationer. kauwebshop.impleoweb.se

TRYCKERIET/TRYCKSAKSBESTÄLLNINGAR: tryckeriet@kau.se GRAFISK FORM/LAYOUT: layout@kau.se SKRIVARE/PAPERCUT: printsupport@kau.se