Karlstads Studenttidning September-13

Page 1

NY S DE N IG

Nr. 3 september 2013

18 saker att göra i

Värmland GÖR DIN EGEN

BÄSTA apparna

QR-TAVLA

1001 UPPFINNINGAR

Sexspalt AGNES DRAR TILL

Tävling

HONG KONG


INNEHÅLL 4.

Full koll på utbildningen

4.

Med fokus på studentfall

5.

Bästa apparna

6.

Saker att göra i Karlstad

4.

5. 7.

7-9. Agnes drar till Hong Kong 10. Fixa ditt porslin 11. Gör en egen QR-tavla

6.

12. 1001 uppfinningar 14. Om jag hette Johan... 15. Student med eget skivbolag 16. Sexspalt

2.

10.

12.


LEDARE Det är förändringarnas tid nu, en student flyttar ut och ger sig av på nya äventyr. En annan flyttar in och för båda har resan bara börjat. Jag lämnade Göteborg och började läsa i Karlstad för två år sedan. Skulle bli ingenjör men insåg att det var inget för mig. Valen är viktiga, då de lägger grunden för hur utgången av hela resan kommer bli. Det handlar om att testa och våga välja om. I höst börjar jag mitt andra år på programmet Information & PR, och vad gäller karriärval har jag testat klart. Nu har jag förstått vad som är min grej, men stolen som chefredaktör är ny för mig och har hittills inneburit många tester. Tillsammans med en nyvald redaktion har jag ägnat sommaren åt att arbeta fram ett nytt utseende för tidningen. Utkast hit och utkast dit. Ett evigt springande fram och tillbaka till printern. Vi hoppas att ni tycker om förändringen. Oavsett är ni välkomna att höra av er med tips och idéer. Till dig som har börjat studera i Karlstad för första gången säger jag: Varmt välkommen! Kanske kommer du studera här ett tag, för att sedan fortsätta dina studier utomlands. Så blev det för Agnes Hållén vars resa till Hong Kong ni kommer kunna följa i höst. Resans förberedelser kan du läsa

om på sidorna 7-9. Kanske planerar du att läsa utomlands men möter ditt livs kärlek här och stannar kvar. Det gjorde Madeleine Blom och efter 3 år i Karlstad vet hon vad denna stad har att erbjuda, mer om det på sidan 6.

Oavsett vad som kommer hända er i höst, så innebär en ny termin nya val och med det också nya möjligheter. Ta vara på tiden, och möjligheterna. Helt plötsligt är det vår igen!

De flesta av er börjar dock inte nya studier, utan fortsätter på en redan vald linje. Men tro inte att alla val redan är gjorda för er del. Det kommer att komma nya beslut som kan spela stor roll i framtiden. En enstaka kurs som är avgörande för ditt första jobb. Eller kanske kommer du inte in på den där kursen, tvingas göra praktik för att rädda CSN och helt plötsligt blir du erbjuden anställning på din praktikplats. Det är förändringarnas tid nu, mina lapphundar byter ull inför vintern. Jag tyckte fortfarande det var varmt när jag gick till jobbet igår, men jag kände hösten i luften. Det blir snart kallt igen, men det gör mig ingenting. Efter en lång sommar med ovanligt vackert väder tycker jag att det skall bli ganska skönt att få dra på mig fjällrävenjackan och ta med mig en termos te till skolan på morgonen igen. Skönt att få tillbaka lite rutiner, och upptäcka vad denna höst har att erbjuda.

Linnea hjelm

Ebba Larter Chefredaktör

chefredaktor@karlstadstudentkar.se

Linda Jungarå

Layout

Anna Schullström Skribent

Fotograf

Erika Andersson Skribent

Matilda Thurén Skribent

KARLSTADS STUDENTTIDNING

Ida Wallinder Skribent

3.


Full koll på utbildningen Med fokus på studentfall Studentinflytandet på Karlstads universitet är i förändring. Höstterminen 2013 ska studentkåren för första gången rekrytera studenter till programråden, där du som student kan få full koll på dina studier och påverka din utbildning direkt.

Problem med kursadministration, dålig information och svårigheter kring examinationer är grunden till två tredjedelar av alla studentfall som Karlstad Studentkår stöter på. I höst släpper studentkåren en rapport för att ge sin bild av hur rättssäkerheten ser ut för Karlstads studenter.

Text Sofia Nordström - Som studeranderepresentant kan du påverka vad som händer på universitetet, men det är också enormt lärorikt och kontaktskapande, säger Tim Andersson, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar på Karlstad Studentkår. Studentkåren får mycket frågor om varför bara medlemmar i studentkåren kan vara studeranderepresentanter. - Varje studeranderepresentant ska ha tryggheten i att hon/han sitter på ett tydligt mandat och veta var man kan vända sig om något inträffar. Studentkåren är en stabil grund att stå på, säger Tim. Nya programråd nära studenterna Nytt för i år är att studentkåren, förutom de vanliga studeranderepresentanterna, ska tillsätta studenterna i programråd. Rekryteringen är precis i startgroparna och kommer att ske i början av höstterminen, troligen i nära samarbete med utbildningsföreningarna.

Text Sofia Nordström

Studentinflytandet i programråden har hittills sett väldigt olika ut. På vissa utbildningar har studenterna fått möjlighet att påverka allt från kursplaner till examinationsformer medan andra inte fått tillträde alls. Tim Andersson ser olikheterna som ett problem och tycker att systemet är otydligt. - Studentkåren hoppas på en tydlig struktur för hur programråden ska se ut och vilket uppdrag de har. Min vision är att programråden ska behandla allt från kursplaner till litteraturlistor och utveckla kvaliteten på utbildningarna, säger Tim.

Per Hydén är studentombud på Karlstad Studentkår och arbetar med att hjälpa studenter som har olika problem med sin utbildning på Karlstads universitet. Ofta får han frågor som gäller lagar och regler och då är hans uppgift att ge råd och stöd. Vid andra tillfällen, de som kallas för studentfall, behöver Per sätta sig in mer i ärendet och kontakta universitetet för att hjälpa studenten att reda ut problemet. - Utbildningen är en jätteviktig del av ens liv och måste hålla hög kvalitet. Det är en investering i framtiden och då ska allt gå rätt till, säger Per.

En nyckelfråga är att de som representerar studenternas intressen ska få tillräckliga kunskaper för att kunna klara sina uppdrag. Tim Andersson jobbar mycket med utbildningen av studeranderepresentanter, till exempel kring kursplaner. - Vi måste hela tiden påminna och uppmärksamma universitetet om att det här är frågor som inte får glömmas bort! Då får vi resultat.

Problem med kursinformation och examinationer Studentkåren har sammanställt alla studentfall under verksamhetsåret 2012-2013 i en rapport som släpps under höstterminen 2013, dels i tryckt form och dels på studentkårens hemsida. Studentombudet vill att alla studenter, lärare och övrig personal på universitetet ska få möjlighet att ta del av innehållet. - Det är centralt att samla resultaten av vårt arbete och visa hur många fall

Studentombud i Karlstad Studentkår

Kort om studentinflytande

Studentombudet tipsar

• • •

• •

Vill du bli studeranderepresentant? Skicka din ansökan till viceu@karlstadstudentkar.se

4.

I studentfallsrapporten har studentkåren delat upp alla ärenden i olika kategorier, bland andra Antagning, Uppsatser och examensarbeten och Psykosocial arbetsmiljö. Men de flesta studentfall gäller problem med kursadministration och information till studenter. Det kan till exempel handla om att lärare inte svarar på mejl, att schemat inte stämmer eller att studenten inte får sitt tentaresultat i tid. De näst vanligaste problemen rör examinationer. Sammanlagt utgör de två tredjedelar av alla studentfall som studentkåren hanterar. - Mitt intryck är att universitetet vill prioritera de här frågorna men att det ibland brister. Därför samarbetar vi för att tillföra studentkårens erfarenheter från våra möten med studenterna. Vi arbetar hela tiden för att vara så tillgängliga som möjligt för alla studenter, säger Per.

Per Hydén

Tim Andersson

Vice ordförande i Karlstad Studentkår, utbildningspolitiskt ansvar Karlstad Studentkår tillsätter representanter till 225 platser varje år Bara studentkårens medlemmar kan bli studeranderepresentanter Platserna som studeranderepresentant är oftast helt ideella, men det finns även arvoderade poster

som kommit upp och vilka problem som är vanligast. Studenterna kan tydligt se hur vi jobbar med rättssäkerhet och universitetet får veta vad som kan förbättras, säger Per.

Läs kursplan, litteraturlista, schema och information om examination noga Ta reda på vilka lagar och regler som styr högskoleutbildning (informationen kan du få via studentkåren eller universitetet) Våga fråga din föreläsare/kursansvarig om du undrar något eller är osäker på om allt gått rätt till


BÄSTA apparna för KAU-studenter

Karls ta Den u d & K AU ltimata besök guide n i studie Karlstad oc för r h dina Pris: G på KAU. ratis

Text och bild Matilda Thurén

Mece na Mecen t a Se sen tkortet i m ob a na oc ste rabattn ilen. h stud yhete en rna. Pri s: Gra tkupongertis

YNAB All hjä lp ska sk som behö vs ö budge ta din ekon när du t. Pris o : Grati mi och s

LibAn yw Hitta e here tt sök b specifikt b öc ib se kom ker, förnya liotek, lå Pris: G mande eve n och nema ratis ng.

Karls ta Se live dbuss -t plane ider för bu ra ss den n din resa oc ar, ärmas h hitta te platse n. Pris busshåll: Grati s

TimeE d (Finns it e Visar ndast för iP dig hände schema o hone) ch lser fr å Pris: G ratis n TimeEdit.

Stude n Ha stu tkor tet d och ta entkortet i m d utbud el av ett bre obilen a förmå v rabatter o tt ner. P ris: Gra ch tis

Dropb ox Synka dina d okum bilder ent oc me h enhete llan dina d ig r. Pris : Grati itala s

Audio no Komb te in block erat anteck oc n Pris fö h röstinsp ingsela r Pris fö iPhone: 38 re. kr r Andro id: 31.9 9kr

Värmla Tidtab ndstrafik e och k ller, resepla öp n bussa av mobilb erare il r och tåg i V jett för Pris: G ärmla ratis nd.

SAOL Svens k ordlis a Akademie ta n och b för stavnin s öjning g, utta a Pris: G l ratis v svenska o rd.

Wolfra Sökm mAlpha där duotor för ak få sva kan ställaademiker r. fr Pris fö Pris för iPh ågor och on r Andro id: 19 e: 22kr .60kr

Andie G (Finns raph e Inneh ndast för A åller fe n mode m olik droid) lle a Pris: G r för uträk ninga ratis r.

Simple m Samla ind r struktu dina idéer till Pris fö rerade min dm r Pris fö iPhone: 45 aps. kr r Andro id: 42 .66kr

Min re s Köp tå a g Sverig biljett inom e, se a lla SJs hela kartvy tå e bevak ller tidtabe g via a din resa. ll och Pris: G ratis

Högsk o Enda leprovet öv inneh ningsappe åller e n som tt högsk olepro komplett v. Pris : 28kr

iTune s (Finns U e Ta del ndast till iP a h från u v föreläsnin one) n g över. P iversitet vä ar rl ris: Gra den tis

Quick G (Finns raph e En gra ndast för iP fi i 2D o sk miniräk hone) ch n gratis 3D. Pris: 1 are, både versio 5 kr + n en

Studie m Allt so edel m studie rör studie bid lå (Finns n. Pris: 15k rag och r endas t för iP hone)

Lunch Sök e tt se de speciellt m ats n range ärmaste re tälle, sta rn dagen a och men uyn för . Pris: Gratis

Redaktörens anmärkan: Appen Time Edit har problem med att ansluta till schemaserven och väntar på uppdatering.

KARLSTADS STUDENTTIDNING

5.


Jag flyttade till Karlstad! ...vad händer nu då?

För tre år sedan flyttade jag till Karlstad från Stockholm. Jag hade blivit kär i en värmlänning och blev importerad hit. Helt plötsligt befann jag mig långt bort från familj och vänner i ett län där det mest omdiskuterade ämnet var ”Vargfrågan” och lördagsnöje innebar bugg och dansband. Detta var i alla fall vad jag tänkte, ödmjuk 08a som jag var. Men det visade sig att Karlstad har mer att erbjuda! Inte bara kortare restider, trevliga värmlänningar och... bugg. Här är lite tips på grejer som jag funnit underhållande under min tid i Värmland. Text Madeleine Blom Bild Linnea Hjelm SKJUT NÅGOT Karlstads Jaktskytteklubb är en av de finaste skjutbanorna i Sverige. De har hagelskytte på lerduvor, gevärsskytte på figurer och elektronisk träffmarkering på en 80 meters älgbana. Här kan de som vill prova på att skjuta lite boka in sig på en tid tillsammans med instruktör och den som redan skjuter kan bli medlem. Grillplats finns för de som vill grilla emellan eller efter skyttet. Hemsida: www.kjsk.se SKJUT NÅGON På Panikfabriken kan man leka Paintboll. Banan är fylld med trånga rum och långa korridorer, ett helt unikt sätt att spela paintball på. Fabriken är öppen för bokningar alla dagar i veckan för grupper på 6-20 personer. Med ett uppvärmt saferoom och resten av banan under tak, har de öppet året runt oberoende av väder och vind. Alltså ett alternativ till att spela paintball under vinterhalvåret, utan att behöva pulsa runt i snö. Istället för färg har de dock bollar med pulver-innehåll. Fördelen med det är ett helt halkfritt golv. Banan ger dig snabba spel där du inte behöver vänta länge om du blir utskjuten och eftersom avstånden är kortare än på en utomhusbana så är bollförbrukningen mycket lägre. Hemsida: www.panikfabriken.se ÅK FORT Värmlands Gokartcenter har 16 st kartar av märket Rimo med Moto Schuette trimmade 270cc Honda motorer. Regn är ingen orsak till att ställa in körningen utan här kör de på som vanligt i ur och skur, vilket råkar vara grymt kul. Hemsida: www.varmlandsgokartcenter.se/ gokart Psssst! Kör mer för pengarna i Kil som har hyrkart (en variant av gokart) i Lökeneskogens friluftsområde. Banan är 500 meter lång och mellan 6-9 meter bred. Mysigt nog har de ingen hemsida utan nås per telefon: 0554-40766 FLYG Under din tid här i Karlstad är ett besök till Segelflygklubben i Karlstad ett måste. Klubben finns på Karlstad Flygplats och här finns

6.

både segelflyg och motorflyg i olika former. Flygtiden varierar och beror på hur högt du väljer att bli uppbogserad, termiken (uppvindarna) och typen av flygning.

Kungsgatan, ligger Glada Ankan, det närmaste Karlstad kommer en rockklubb. På Glada Ankan är det nattklubb varje torsdag, fredag och lördag.

MYS Mariebergsskogen är Karlstads egen stadspark och passar bra för både picknick och andra utomhusaktiviteter. Parken har bland annat en badplats, minigolfbana, boulebanor, beachvolleyplan och streetbasketplan. Hemsida: www.mariebergsskogen.se BOWLA Nöjesfabriken är den kompletta nöjesanläggningen med mycket grejer under ett och samma tak. Anläggningen rymmer bowling, restaurang, golfsimulatorer, barer m.m. Hemsida: www.nojesfabriken.se FIKA Carli Choklad På Carli Choklad säljs handgjorda kvalitetspraliner och andra chokladprodukter de har även grym egentillverkad italiensk glass. Hemsida: www.carlichoklad.se

Med motorseglaren blir det inte samma segelflygkänsla, men den kan å andra sidan möjliggöra en tur över Karlstad centrum, vem vill inte se sitt universitet uppifrån? En provlektion på 20 minuter kostar bara 350 kr Hemsida: www.segelflygetkarlstad.se GLUTTA PÅ KONST Sliperiet i Borgvik Är ett modernt kulturhus och konsthall på den värmländska landsbygden. Otroligt fin miljö och absolut värt en utflykt. Lars Lerin Museum Det anrika dansstället Sandgrund har nyligen byggts om och är nu hem för den världskända Värmlandskonstnären Lars Lerins målningar. DRICK ÖL Glada Ankan Längs med stora nöjesgatan i Karlstad,

Jaguar Bar och Nattklubb Två dansgolv, en scen för liveframträdanden och en 10 meter lång bar. Dessutom finns en glittrig partybar med ett mindre dansgolv som spelar en skön mix av låtarna du omöjligt kan ha missat. Koriander Det närmaste Karlstad kommer det som vi i Stockholm kallar Söder. Bishop Arms Det närmaste Karlstad kommer det som vi i Stockholm kallar riktiga Söder. Detta är stället för dig som gillar stort utbud av olika öl och en ljudnivå där samtal kan hållas. Tempel Tre dansgolv, fyra barer och en scen, fördelade över två våningsplan.

Rosteriet Den som törstar efter kunskap om kaffe ska bege sig till Rosteriet i Löfbergsskrapans glasade bottenvåning. Unikt med Löfbergs Lilas nya kafé är att besökarna får möjlighet att sätta sina smaklökar på prov. Genom att utforska olika rostningar och kombinationer av bönor är det möjligt för var och en att hitta sin egen favorit. Hemsida: www.rosterietkarlstad.se TRÄNA HÅRT Military Fitness i Karlstad är en kul grej om man gillar träning. Vill du träna tillsammans med en mycket motiverande grupp ledd av engagerade och motiverande instruktörer? Vill du träna med din egen kroppsvikt som huvudsakliga belastning för att komma i form både fysiskt och mentalt? Vill du dessutom göra detta i den bästa av miljöer, utomhus? Här kan du bli medlem eller testa på tillsammans med ett gäng med dina nyfunna skolkamrater. Hemsida: www.militaryfitness.se BADA Karlstads nya upplevelsebad med rutschkanor, bubbelpooler, vattenfall, klättervägg, racketcenter och lite mer. Hemsidan: www. karlstad.se


AGNES DRAR TILL

HONg KONG Text Agnes Hållén Bild Linda Jungarå

I höst styr jag kosan mot Hong Kong. Där har jag fått privilegiet att som utbytesstudent från Karlstads universitet studera på Chinese University of Hong Kong. Jag tror på utmaningar. Det är ett sätt att kliva ut ur sitt levnadsmönster och växa som individ. Men visst, jag kommer sakna kaffet i matsalen.

KARLSTADS STUDENTTIDNING

7.


Några veckor efter midsommarveckan sker en årlig rusningstrafik på antagningens hemsida. Studenter inväntandes ett första antagningsbesked inför kommande höst genomgår en spänd tid. Antagen, ej antagen. Det kan tyckas låta dramatiskt men som student kommer vi alla ihåg den veckan. Kanske som det vore igår eller likt ett minne som finns samlat längre bak i tiden. Detta var ett beslut som kunde signalera om ett nytt liv, nya möjligheter. Ett beslut som irriterande nog stod utanför vår makt och som kunde komma att bli

Agnes Hållén Ålder: 26 år i oktober Ursprung: Linköping Studier: Utlandsstudent i Hong Kong Examen: Filosofie Kandidatexamen i arbetsvetenskap. 8.

betydande för en förändrad framtid. Väl inne bakom kunskapens portar på Karlstads universitet dyker denna enerverande känsla upp igen. Ryktet börjar gå om att tentaresultatet kommit ut, eller kanske en olidlig väntan på ett beslut gällande utlandsstudier. Detta är inget nytt under solen men få förunnat och måste få poängteras, att som student på Karlstad Universitet har vi möjligheten att studera utomlands. Antagen, ej antagen och jag var en av flera studenter som blev det förstnämnda. Med kulturkrock som motiv valde jag de fem potentiella lärosäten vilka eventuellt skulle kunna nå upp till motivet. I januari damp mailet ner i inboxen och jag

förundrades över hur snabbt kroppen kan komma upp i temperatur på en tusendels sekund. Beskedet hade kommit. Chinese University of Hong Kong (CUHK) kom att bli det lärosäte som förhoppningsvis kan leva upp till en av mina många förväntningar. Kulturkrocken. Efter beskedet startade en spiral av förberedelser vilka onekligen har varit såväl mer som mindre roande. En uppsjö av ifyllda formulär har periodvis skickats iväg till andra sidan jorden. Jag ska inte sticka under stolen med att detta har varit någorlunda tids-

krävande. Valet av hostel var som att köpa grisen i säcken. Campusområdet för CUHK är enligt Google Earth flera hektar större än vad Fagottgatan, Triogatan och Duettgatan utgör tillsammans. Helt ovetandes om vad jag egentligen valde kryssade jag i ett hostel som fått bra recensioner. Vi får se vad som väntar men med handen på hjärtat - jag åker dit för att studera så boendets standard kan kvitta. Vid sidan av pappersarbetet har det funnits rum för mentala förberedelser. Ni vet de där förväntningarna av drömsk karaktär som känns orealistiska. ”Ska jag verkligen dit? Nyp mig i armen så kanske jag vaknar”.


Agnes att-göra lista • • • • • • • • • • • • • •

Kort sagt är förberedelserna aningen mer omfattande än att fylla i en ansökan om studiemedel. Som så mycket annat i livet är det av vikt att ge det tid. Den där väntan som vi alla studenter genomlider. En väntan på att så småningom, efter inhämtad och värdefull kunskap samt otaliga vistelser i tentasalen, kunna få hämta ut sin examen. Detta kräver ett tålamod som också är nyckeln till att få åka på utlandsstudier. Trots snabb kommunikation i form av e-post uppstod ändå en upprepad fördröjning i alla de administrativa förberedelserna. Tur är väl det att Karlstads universitet har den internationella koordinatorn. Hon är kvinnan

med svar och många slevar i soppan och har varit en hjälpande hand under vårterminen när ansökningshandlingar, utfärdade på kinesiska, skulle fyllas i. Hon har varit ett stöd för de mentala förberedelserna genom anordnad föreläsning med ämnet kulturchock. Där satt vi kommande utbytesstudenter och antecknade ner ord som psykisk utmattning och frustration för en annorlunda infrastruktur. Kunskaper om kulturchockens betydelse och riktlinjer kring vett och etikett är stöttande för en något vilsen

Välj kurser via lärosätets hemsida Sök studiemedel via Karlstads universitet Kontrollera passets giltighet Ta passfoton Hämta ut studiebetyg med betygsskala Skriv en personlig motivering till att studera utomlands Fyll i visum-ansökan via Karlstads universitet Vaccination Välja boende på campus Få blankett underskriven gällande att få kurser tillgodoräknade Lämna studieförsäkran Öppna ett konto på Ica-banken (fria uttag utomlands) Frys mobilabonnemanget Köp en gåva från Sverige till rumskamraten

student. Jag vill tro att meningen med föreläsningen var att blicka framåt och successivt förbereda det inre mot förändring. Det kan låta melodramatiskt men kanske kommer begreppet psykisk utmattning att så småningom få en verklighetsförankrad betydelse. Det återstår att se. Det får mig ändå att tänka: ”Så illa kan det väl ändå inte gå. Jag vet ju hur jag ska skaka hand på ett ödmjukt sätt. Inte trycka för hårt i själva handslaget då det tydligen tyder på en viss överlägsenhet”. Att uppmärksamma de

Ska jag verkligen dit? Nyp mig i armen så kanske jag vaknar

oskrivna artighetsregler som råder i Hong Kong känns onekligen som ett hett tips att ta till sig. Allt för att öka oddsen till att förstå varandra och finna trivsel. Såsom att till tentadagen kan det ju vara klokt att vara påläst innan. Otålig som ett litet barn i en godisbutik kan jag knappast bärga mig tills dagen då planet landar i Hong Kong och handslagen kan utövas i praktiken. Följ med på min resa mot möjligheternas horisont. Med ett leende på läpparna vill jag patriotiskt mena att är man student på Karlstads universitet så är man. Då är allt möjligt!

Fortsätt följa Agnes resa på Karlstads studenttidnings facebooksida.

Varför valde du att studera utomlands? Martin Wallin, 26år

Linnéa Samuelsson, 22år

Jonas Heikkinen, 23år

Påbörjar sina studier i höst vid Ajou University, Sydkorea.

Personal- och arbetslivsprogrammet. Skall studera företagsekonomi vid Cracow University of Economics, Polen.

Civilingengör Industriell ekonomi. Skall studera internationell ekonomi och logistik i Bangkok, Thailand.

Jag valde att studera utomlands för att jag tror det kommer bli en grym upplevelse och intressant att leva i en annan kultur. Det kommer också utveckla mig som människa och jag kommer ha nytta av denna erfarenheten resten av mitt liv, både i och vid sidan om yrkeslivet.

Jag valde att studera utomlands för att det alltid har varit en dröm att läsa i ett annat land, på engelska. Jag ser det dessutom som en värdefull livserfarenhet och en möjlighet att få perspektiv på de ämnen jag valt att studera. Det skadar ju inte heller att det får CV:t att sticka ut från mängden.

KARLSTADS STUDENTTIDNING

För att få komma i kontakt med andra kulturer, uppleva andra människors sätt att tänka. Komma ur min säkerhetszon för att kunna identifiera vilken slags människa som jag vill vara.

9.


FIXA

ditt porslin

Text och bild Linnea Hjelm

Vanligt vitt porslin är kanske inte alltid så roligt. Därför är det bra att det är lätt och billigt att fixa till sitt porslin själv. Allt du behöver är porslin, porslinspenna och en ugn. Med små medel kan man alltså skaffa sig ett snyggt och personligt porslin som ingen annan har. Piggar upp vilken grå vardag som helst!

10.


QR-tavla för ditt WIFI-lösenord Trött på att rabbla lösenordet till WiFi varje gång du har besök? Gör en tavla med en QR-kod, be vännerna skanna av koden med en QR-app i sin smartphone och på så vis får de lösenordet på nolltid! Så här gör du:

1. 2. 3. 4.

Rengör porslinet och se till att det är torrt. Rita ett mönster. Det behöver inte bli perfekt för att bli snyggt. Vill du ändra något är det bara att gnugga bort med lite vatten. När du är nöjd ska färgen torka i fyra timmar.

1.

Gå in på qrstuff.com. Klicka i ”Plain text” under ”Data type”.

2.

Skriv in din kod i textrutan och välj en annan färg om du vill.

ner din QR-kod och öppna i ett 3. Ladda bildbehandlingsprogram. Justera till önskad storlek.

4. Skriv ut och sätt in i passande ram.

Sätt in porslinet i en kall ugn och sätt den på 160 grader. Stäng av ugnen efter 90 minuter och låt porslinet svalna i ugnen. Porslinsfärgen tål nu maskindisk. Pennan är köpt från makeandcreate.se

G N I L TÄV

TÄVLA!

Vinn porslinet på bilden (tre Vinn porslinet på bilden assietter, en mugg, en skål). (tre assietter, en mugg, en skål). Skriv Skriv en motivering varför du varför du vill vinna till en motivering vill vinna till chefredaktor@ chefredaktor@studentkaren.se senast studentkaren.se senast 25/10 25/10 2013. Vinnare meddelas i nästa 2013. Vinnare meddelas i nästa nummer av Karlstads Studenttidning. nummer av Karlstads Studenttidning.

KARLSTADS STUDENTTIDNING

11.


1001 UPPFINNINGAR Medeltiden - en gyllene tidsålder Svält, digerdöd, korståg och ståndsamhällen är för många synonymt med medeltiden eller den mörka tiden som den också kallas. Visst var det mycket av en mörk tid i Europa men längre österut, i den muslimska delen av världen såg det ljusare ut. Där uppfann och utvecklade forskare inom en rad ämnen och mycket av det som man kom fram till är av betydelse för vårt lärande idag. Text Erika Andersson Bild 1001 inventions

När jag först började söka efter information om medeltiden i den muslimska världen stötte jag på problem. Jag hittade mycket information om kristendomens utbredning, om gillen och skrån och tappra riddare men nästan allt var kopplat till Europa. Jag ställde mig frågan: var finns information om det område som sträckte sig från södra Spanien till Kina? För så stor var den muslimska civilisationen under medeltiden och i detta område blomstrade utvecklingen under många hundra år. En del människor, eller närmare bestämt vedersakare, menar att muslimerna bara tog över tankar från antiken och att det inte alls fanns någon form av nytänkande i området. Tittar man närmare så ser man att det i vissa fall förekommit inspiration från antiken men att de arabiska forskarna och tänkarna kritiskt granskat antika idéer, tankar och ritningar för att sedan utveckla och förfina dem. VÄRLDENS FÖRSTA UNIVERSITET Fatima Al-Fihri var ingen forskare eller uppfinnare men kom ändå att bli en betydelsefull person. När Fatima en dag fick ärva en större summa pengar av sin far visste hon direkt vad hon ville göra med dem. Hon var fast besluten att låta bygga ett universitet och hennes vision blev verklighet år 859. Universitetet blev världens första examensberättigande universitet och utgjorde därmed en grund till hur våra

12.

moderna universitet fungerar idag. Fatima hade en syster som även hon var en driftig kvinna. Hon lät bygga en moské i närheten av universitetet och tillsammans bildade byggnaderna ett komplex som kallades Al-Qarawiyin. Religion, politik och naturvetenskap var några av de huvudämnen som studenterna kunde ta del av på Al-Qarawiyin. De båda systrarna hade nog aldrig kunnat drömma om att dessa byggnader skulle användas än idag, nästan 1200 år senare. VÅRT KIRURGISKA ARV Kirurgen Abu al-Qasim Al Zahrawi var en av medeltidens mest enastående kirurger. Hans uppfinningsrikedom ledde fram till över 100 olika kirurgiska instrument. Däribland förlossningstången som än idag är i bruk. Exempel på andra upptäcker som Al Zahrawi gjorde är bruket av fårtarmar som användes för att hålla ihop inre organ och vävnad inuti kroppen efter ett kirurgiskt ingrepp. I modern kirurgi är användningen av djurtarmar minimal men Al Zahrawis upptäckter gav ändå inspiration till de moderna trådar av syntetfiber som används vid olika sorters ingrepp idag. Runt år 1000 gav Al Zahrawi ut en encyklopedi där han delade med sig av alla sina kirurgiska kunskaper. Boken blev en succé och i Europa användes den i hela 500 år efter att Al Zahrawi skrev den.

ALGEBRANS FADER Pluggar du matte? Då grundar sig mycket av det du lärt dig på av Al-Khwarizmis tänkande. Han var en känd matematiker som verkade under 800-talet och många kallar honom för algebrans fader. I sin bok, Kompendiet om beräkning genom återställande och balansering, förklarade han olika algebraiska lösningsformler som andragradsekvationer för att sedan tillämpa dem på en rad vardagliga exempel. Tidigare hade dessa formler endast varit något som några få högt lärda hade kunskap om men Al-Khwarizmi gjorde dem offentliga och hans bok blev som en manual för hur man använder algebran. EN IMPONERANDE TIDSÅLDER Efter att ha upptäckt en för mig ny del av historien så är jag imponerad. Fatima al-Fihri, kvinnan som grundade det första examensberättigande universitetet väcker extra stor beundran hos mig. Särskilt eftersom kvinnor i Sverige under den här tiden knappt hade några möjligheter till att ens studera. En annan sak som imponerar är uppfinningsrikedomen som till stor del lagt en grund för hur vi lever och arbetar idag. Jag tänker till exempel på kirurgen Al Zahrawi och hans innovativa sätt att tänka. Hur många skulle egentligen kommit på att dra

en koppling mellan djurtarmar och kirurgiska ingrepp? Så hur kommer det sig att medeltiden nästan jämt och ständigt målas upp som en mörk och dyster period? Jag tycker att det är hög tid att ändra på denna uppfattning. Det är dags att uppleva en ny medeltid, en gyllene medeltid!


Fatima Al-Fihri Född: cirka år 800 Död: cirka år 880 Levde i: Fez, Marocko Bedrifter: Grundade år 859 världens första examensberättigande universitet. Det är idag fortfarande i bruk.

Abu al-Qasim Al Zahrawi Född: cirka år 936 Död: cirka år 1013 Levde i: Al-Zahra, Andalusien Bedrifter: Känd för sina enastående kunskaper inom kirurgi vilka lade grunden för hur moderna kirurger arbetar idag.

Al Khwarizmi Född: cirka år 780 Död: cirka år 850 Levde i: Bagdad, Irak Bedrifter: Han förklarade olika algebraiska lösningsformler och är av vissa kallad för algebrans fader.

Vill du veta mer? Från och med den 31 augusti till den 19 januari 2014 pågår en utställning vid Värmlands Museum som heter 1001 inventions. Utställningen handlar just om medeltiden i muslimska länder och de upptäckter som gjordes där. Utställningen har tidigare visats i städer som London, New York, Los Angeles och Istanbul och har vunnit flera priser och utmärkelser. KARLSTADS STUDENTTIDNING

13. 13.


Om jag bara hette Johan...

Antal studerande vid högskola, kvinnor/män. Kvinnor 60% Män 40%

Tänk om jag hette Johan, skulle jag då ha större chans att bli komiker som Johan Glans, Johan Rheborg och Johan Ulveson? Eller skulle jag kanske varit lika musikaliskt begåvad som kompositören Johann Sebastian Bach? För att inte tala om alla Sveriges kungligheter genom tiderna med namnet Johan. Om bara mina föräldrar hade döpt mig till Johan, då hade jag säkert varit kronprinsessa vid det här laget. Kronprinsessan Johan. Vore det så enkelt att bli framgångsrik skulle nog alla föräldrar döpa sina ungar till Johan. Så det kanske inte riktigt fungerar så ändå. Men faktum är att det finns fler vd:ar i börsnoterade bolag som heter Johan än det finns vd:ar som är kvinnor. Man undrar ju hur det kan komma sig. Har kvinnorna kanske lägre utbildning än männen, vilket då resulterar i att männen innehar fler av de höga posterna? Nja, riktigt så är det inte heller. Hela 60 procent av de som studerar på högskola och universitet i landet är kvinnor. Här på Karlstads universitet är andelen kvinnor ännu lite högre (enligt årsredovisningen 2012). Vi har alltså fler kvinnor än män som studerar på universitet och högskola. Ändå får Johan idag, generellt sett, högre lön än många kvinnor runt om i landet. Han får högre lön för samma arbete. Det får mig att må mer illa än om jag ätit en dålig skinksmörgås och ligger kräksjuk i en vecka. Och då vill jag ändå poängtera att jag har extrem kräkfobi. Längre tillbaka var det männen som utbildade sig i mycket större utsträckning än vad kvinnorna gjorde. Kanske är det de gamla mönstren som sitter i och gör att vårt historiska arv än idag påverkar det samhälle vi lever i. Men visst känns det lite gammalmodigt att ditt kön kan påverka vilken lön du får? Idag, när vi kan åka upp i rymden, när vi kan bota livshotande sjukdomar och när det till och med finns självgående gräsklippare, borde vi väl ändå ha kommit längre i frågan om lika lön för lika arbete. Det känns som att det är dags för en förändring, jag tycker att vi har väntat länge nog. Arbetet med de här frågorna går framåt och det är bra, men vad jag inte förstår är hur något som egentligen är så självklart kan ta så lång tid. Mitt dåliga tålamod hjälper visserligen inte till på traven, för här pratar vi om en som tycker det tar lång tid från det att jag trycker på knappen på tv:n tills dess att den faktiskt startar. Men ärligt, även om jag hade det bästa tålamodet i hela världen skulle jag ändå tycka att utvecklingen mot ett jämställt samhälle går alldeles, alldeles för långsamt. Text och bild Ida Wallinder

Vd:ar i börsnoterade bolag i Sverige, kvinnor/män.

Vd:ar i börsnoterade bolag i Sverige, kvinnor/Johan.

Män 94 % Kvinnor 6%

Johan 52 % Kvinnor 48 %

Fakta hämtad från AllBright-rapporten2013, Två steg framåt, ett steg tillbaka

14.


STUDENT med eget skivbolag Som barn spelade han akustisk gitarr på musikskolan hemma i Dalarna, men det var när han vid 13 års ålder fick sin första elgitarr som musikintresset tog fart på riktigt. Idag, nio år senare, kombinerar Jens Wahlström högskolestudier med att spela i fyra band samt att driva ett eget, nystartat skivbolag. Text Anna Schullström Bild Linda Jungarå Att musiken skulle bli hans kall var till en början långt ifrån självklart för den Leksandsbördige 22-åringen. – Jag började spela gitarr någon gång när jag gick i mellanstadiet, men jag tyckte inte att det var så jävla roligt att sitta och plinka på akustisk gitarr, berättar Jens. Att musikskolan han gick på inte lät honom utvecklas åt det håll som han själv ville gjorde inte saken bättre, och efter en tid hade han tröttnat till den grad att han var beredd att lägga musiken på hyllan. Men så en dag kom vändningen. 13 år gammal fick han en elgitarr i present av sin pappa, och i och med detta blev det plötsligt kul att spela. Gitarrlektionerna på musikskolan byttes från den stunden ut mot självlärande, och inte långt senare startade han första bandet Superbia tillsammans med två kompisar. Till att börja med var det klassisk hårdrock som inspirerade, men när Jens som 14-åring upptäckte punken var det som att han hade hittat det han väntat på. – Det var uppfriskande på något vis att få höra någonting som inte är jättetraditionellt och inte behöver gå i samma låtbyggnadsbanor. Det var något helt nytt för mig och jag tyckte det var roligt, så det var det jag ville hålla på med och har hållit på med sedan dess! Numera är Jens aktiv i fyra band parallellt med sina studier på programmet Medier och kommunikation vid Karlstads universitet. I samband med studierna kom han under det första

läsåret i kontakt med Drivhuset, en organisation som coachar unga entreprenörer, och därmed föddes idén om att starta något eget. Valet föll sig till slut ganska naturligt på ett skivbolag. – Jag har släppt skivor med olika band i ganska många år, och vi har alltid satt något plojnamn på dem så att det skulle verka som att vi hade skivbolag, berättar Jens. Arbetet med att gå igenom alla processer för att starta företag sattes igång och i våras registrerades skivbolaget Negativa Vibbar. Planen är att under hösten kunna ta tag i de första projekten, vilket kommer att vara utgivande av material med de egna banden. I framtiden hoppas han även på att kunna släppa andra bands musik via skivbolaget. Jens tänker sig att detta i så fall kommer att ske i form av samlingsskivor och splittar med flera band snarare än fullängdsalbum med endast ett band åt gången. – Jag är personligen mer intresserad av att göra så än att bara släppa ett band. Om ett band hör av sig och vill att vi ska släppa en skiva med dem så kanske jag hellre släpper tio låtar med dem och tio låtar med ett annat band och gör en split av det. Så blir alla glada!

Jens Wahlström

Ålder: 22 år Bostadsort: Karlstad Sysselsättning: Studerande på programmet Medier och kommunikation med inriktning Kommunikation och globala medier samt gitarrist i banden Avbrott, Dådet, Köttknif och Noll IQ Aktuell med: Nya skivbolaget Negativa Vibbar KARLSTADS STUDENTTIDNING

15. 15.


Sommarsex och sand i trosorna Inför sommaren står det i skvallertidningarna om hur man ska få den bästa sommarflörten eller det bästa sommarsexet. Att slänga sig tillsammans på en härligt grön gräsmatta och tumla runt, som i ett romantiskt drama. Eller att ha sex mot en trädstam under bärplockningen. Det låter ju fantastiskt! Och att ha sex på en sandstrand i solnedgång är nästan en kliché. Men utifrån min egen erfarenhet är det lättare sagt än gjort.

1. Glöm ej myggmedel. Det finns inget mer avtändande än ett myggbett mellan benen.

Jag kan inte låta bli att tänka på alla insekter, myggbett, kottar och barr. På alla fläckar man får på sina kläder. Vi vet ju alla hur irriterande det är att få sand i skorna så hur skönt kan det då vara att få det i trosor eller kalsonger? Nej, ibland tror jag att sextipsen är hämtade ur en film snarare än ur verkligheten. Eller så är tipsen inte för oss vanliga utan för dem på film som klarar av att ha sex på en sandstrand utan att få sand i fittan. Sex i vattnet är också något som verkar otroligt romantiskt. Att under nakendoppet mitt i natten smyga in en sexig stund emot bryggan. Men hur sexigt blir det när ett gäng tonåringar också bestämt sig för att ta ett nattdopp? Men jag ska inte vara den som är den! Självklart har också jag fallit för frestelsen att testa härligt utomhussex i Sommarsverige. Fast kanske passar en filt på gräsmattan mig bättre än knott, kottar, trädstammar, moppepojkar och barr. Mycket kan ju faktiskt undvikas med en picknickfilt. Fast hur spontant blir det om man alltid bär runt på en picknickfilt utifall att tillfället skulle komma flygande? Utomhussex är något som hör sommaren till lika mycket som smultron och midsommar men för mig är det precis som med husvagnssemester, något som är mysigare i teorin än i praktiken.

2. Ta inte med picknickfilten överallt, spontaniteten kan försvinna då.

3. Tänk på att gravitationen fungerar annorlunda under vattnet än på land.

Nu är sommaren förbi och hösten kommer krypande runt knuten. Och med hösten kommer höstmys. I konstrast till föreställningen om ett fantastiskt passionerat sommarsex föreställer jag mig intimt och mysigt sex på en fårpläd framför en brasa, med tända ljus och regnet smattrande på fönstret. För mig är det mycket mer lockande. Och betydligt mycket mer praktiskt!

Puss och kram Emilia

4. Kolla temperaturen innan ni börjar. Vissa kroppsdelar fungerar sämre i kallt väder. 5. Kondomer är inte nedbrytbara i naturen så var noga med att städa upp efter er.

Emilia Bülow Projektledare Sex & Sånt 6. Ta med våtservetter. Man vet aldrig när de kan behövas. Nästa nummer av Karlstads Studenttidning kommer ut den 4 december.

16.