Page 1

KOMMUNAL MARK FÖR SMÅHUS


HEM, LJUVA HEM Du har säkert gått och funderat på det ganska länge. Det ljusa köket; trädgården och den lilla dammen med näckrosor; garaget; glasverandan; fruktträden; klätterställningen med gungor, eller vad det nu kan vara som är viktigt för just dig och dina familjemedlemmar. För många är planeringen halva nöjet, men tänk när du äntligen får sätta spaden i jorden till ditt eget drömprojekt och förverkliga det. Att köpa en tomt och bygga sitt eget hus är ett stort beslut som kräver en del eftertanke. Vi på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun ansvarar för köp och försäljning av kommunal mark. Det är till oss du ska vända dig med frågor och funderingar när du vill köpa en tomt för villabyggnation. Bifogat den här broschyren finner du information om detaljplanerade områden inom Karlstads kommun där vi för närvarande har lediga småhustomter att erbjuda. Tomter finns på flera platser i Karlstad men även i kommunens mindre tätorter, för den som vill bo en bit utanför stan. Det är dags att göra verklighet av dina drömmar. Välkommen till Karlstads kommun!

3


KARLSTAD Solen är en viktig ingrediens i berättelsen om Karlstad och du stöter på vår glada symbol lite överallt i stan. Den står för ett vänligt och öppet sinnelag, många soltimmar och en glad servitris vid namn Eva Lisa Holtz, mer känd som ”Sola i Karlstad”. Vår vackra stad ligger vid Klarälvens utlopp i Vänern, mitt emellan storstadsregionerna Oslo, Stockholm och Göteborg. Som centralort i kommunen och residensstad i Värmland är det naturligt att många av länets stora inrättningar som till exempel Centralsjukhuset, Karlstads Universitet samt myndigheter som Konsumentverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, återfinns här. Karlstad är känt för sitt stora kulturoch nöjesutbud med musik, teater bio och museer, för att inte tala om den stora mängden butiker och restauranger. Staden kan sedan en tid tillbaka stoltsera med en av Sveriges största konferensanläggningar, Karlstad Conference and Culture Centre. I Karlstad är det lätt att bo för dig som är intresserad av naturoch fritidsaktiviteter som vandring, golf, ridning, ishockey eller simning för att nämna några. Från Karlstad finns mycket bra kommunikationsmöjligheter med såväl tåg, flyg, buss som bil. Skulle du få för dig att cykla till Hagfors är det inte heller nåt problem. Följ bara Klarälvsbanan som består av 9 mil bilfri asfalt rakt ut i vildmarken. För dig som jobbar i stan är cykeln ett perfekt transportsätt till arbetet. Om du inte vill simma längs Klarälven förstås som en del Karlstadsbor faktiskt gör. Man brukar säga att en stad aldrig blir större än dess invånares drömmar. I Karlstads kommun bor för närvarande ungefär 85 000 personer och staden växer intensivt. Det finns plats för dig också.

4


MOLKOM Molkom ligger cirka tre mil norr om Karlstad i ett landskap som speglar mötet mellan jordbruksbygd, berg- och skogsbygd. Samhället är beläget vid Molkomsjön och närheten till andra kringliggande sjöar gör att det aldrig är långt till en fiske- eller badplats. De cirka 2 000 invånarna bor i kuperad terräng längs vindlande gator en bit ovanför centrum. Molkom är ett mångskiftande samhälle där både bruks- och företagaranda råder och många både bor och arbetar på orten. För dig med jobb i Karlstad är bussförbindelserna goda och en bilresa tar ca 25 minuter längs väg 63. Gillar du att motionera finns elljusspår och motionsslingor i varierande längder och inne i Molkom finns det mesta i fråga om service. På promenadavstånd i centrum ligger bland annat vårdcentral, bibliotek, sporthall, livsmedelsbutik, frisersalonger och apotek. Nyeds skola ligger lika lättillgängligt och rymmer cirka 450 elever, från förskoleklass till och med årskurs nio. För de yngre finns flera förskolor och dagbarnvårdare. I Molkom finns också en folkhögskola och en mycket aktiv hembygdförening som bland annat vårdar en mängd kulturhistoriska hus i området. Samhället har ett rikt föreningsliv som bidrar till att det ständigt pågår mängder av aktiviteter, samtidigt som orten präglas av lugn, harmoni och närhet.

7


SKATTKÄRR Skattkärr ligger en mil öster om Karlstad och karaktäriseras av en avslappnad atmosfär. Samhället sträcker fridfullt ut sig längs Vänern och många som bor här har utsikt över vattnet. Närheten till Karlstad gör det enkelt att pendla, oavsett om du använder bil, buss eller cykel. Samhället har det mesta man kan behöva; livsmedelsbutik, bensinstation, bibliotek, medborgarkontor och matställe. I Skattkärr finns ett stort föreningsliv med bland annat båt-, scout-, fotbolls-, och tennisföreningar och vid den centralt belägna idrottsplatsen finns ett elljusspår som används under hela året. På Skattkärrskolan läser drygt 400 elever upp till årskurs sex och för de yngre finns tre förskolor, en öppen förskola och dessutom ett antal familjedaghem. Skattkärr är ett eldorado för dig som är fiskeintresserad och i samhället finns en trevlig småbåtshamn. Många av de 2 200 ortsborna har båt för sommarutflykter ut i skärgården. Den största badplatsen heter Kungsnäs, men det finns många fler att välja mellan inom cykelavstånd. På Herrön, en landtunga i den södra delen av samhället, finns en intressant och vacker natur med ett mycket rikt fågelliv. Från Herrön kan du ta bilfärjan ut till Jäverön som lockar många besökare. Jäverön är 900 hektar stor och har ett vackert kulturlanskap med fina vandringsleder, lummiga strandskogar och mängder av sand- och klippstränder.

8


VÄSE Väse ligger cirka 2,5 mil öster om Karlstad och är en av Värmlands äldsta socknar. Inne i samhället bor cirka 550 personer och runt omkring på landsbygden har du ytterligare omkring 1 400 grannar där antalet barnfamiljer ökat under senare tid. I Väse finns något för alla att engagera sig i, nästan oavsett intresse. Det finns föreningar för fotboll, skidåkning, kulturhistoria, gymnastik, skytte, ridsport och mycket mer. Att Väse ligger i en gammal kulturbygd är något som den omtalat aktiva hembygdsföreningen tar väl vara på. De ordnar arrangemang av skiftande slag minst en gång i månaden och i Väse med omnejd finns många spännande fornlämningar som till exempel gravfält och så kallade varggropar. Väse ligger nästan exakt mitt emellan Karlstad och Kristinehamn och har bra förbindelser med bägge städerna, både med tåg och buss. Mitt i samhället finns livsmedelsbutik, vårdcentral, ett äldreboende och ett matställe. Väse har två förskolor samt en grundskola och dessutom en helt nybyggd sporthall där fritidsgård och bibliotek också ligger. Strax utanför samhället finns flera fina badplatser och en småbåtshamn.

11


VÅLBERG Vålberg ligger knappt 2 mil väster om Karlstad längs den brusande Norsälven. Samhället är omgivet av jordbruksbygd, hagmarker och spännande fornlämningar och idag bor ungefär 3 200 personer i Vålberg. I centrum (dit man också kan ta sig per båt på älven) hittar du en antal mindre butiker, medborgarkontor, matställen och bibliotek. På gångavstånd från centrum ligger bensinstationer, apotek och vårdcentral. Det finns ett stort utbud av olika sporter med mängder av aktiva föreningar, samt både ishall och simhall. I Vålberg finns flera kommunala förskolor och Vålbergsskolan rymmer cirka 500 elever från första till nionde klass. De allmänna kommunikationerna är bra och bussresan till Karlstads centrum tar en knapp halvtimme.

EDSVALLA Följer du Norsälven fyra kilometer norrut kommer du till det lilla samhället Edsvalla. I centrum finns småbutiker, bibliotek och livsmedelsaffär. I den södra delen av byn ligger ett varuhus och ett mindre antal affärer samlade. Samhället är till stor del byggt på en ås och flera av de cirka 1 100 personer som bor här har en vidsträckt utsikt över skogar och åkrar. Edsvalla har en aktiv idrottsförening och en fiskeförening. I den norra delen av byn samlas både ortsbor och tillresta för att prova fiskelyckan i Norsälven där lax, öring och regnbåge flugfiskas på sin vandring från Vänern. I Edsvalla finns en kommunal förskola och en låg- och mellanstadieskola inrymd i en vacker gammal stenbyggnad. I närområdet finns fina bär- och svampmarker och ett vackert odlingslandskap med intressanta fornlämningar.

13


REGLER FÖR TOMT- OCH SMÅHUSKÖN I KARLSTAD För att erhålla en tomt krävs det att man är registrerad i kommunens småhustomtkö. Småhustomtkön erbjuder tomter för egen byggnation och gruppbyggda hus. Teknikoch fastighetsnämnden har rätt att göra avsteg från den tidsmässiga turordningen om medicinska, näringspolitiska eller andra skäl anses föreligga. Karlstads kommunfullmäktige fastställde 2009-10-22, § 15, nya småhustomtköreglerna som gäller från och med 2010-01-01. Anmälningsblankett erhålls genom teknik- och fastighetsförvaltningen eller på kommunens hemsida. Blanketten måste sändas in ifylld och inbetalning av avgiften måste gjorts innan registreringen i kommunens småhustomtkö kan genomföras. För verksamheten gäller följande regler: 1. Med tomt avses obebyggd fastighet. 2. Endast sökande som fyllt 18 år och som själv avser att bebo upplåten tomt äger rätt att anmäla sig till kommunens småhustomtkö. Undantag från denna åldersgräns kan medges om särskilda skäl anses föreligga och då med vårdnadshavarens medgivande. 3. Anmälan till småhustomtkön skall vara skriftlig och inges till kommunen på särskild blankett. I anmälan skall den sökande ange namn, adress, personnummer, hem- och mobiltelefonnummer, namn på ev. medsökande samt aktuell e-postadress. Det är sökandes ansvar att se till att teknik- och fastighetsförvaltningen har aktuella uppgifter om den sökande vad gäller t.ex. adress, e-post mm. 4. Äkta makar, registrerade partner och sambor får endast inge en (1) ansökan. Vid äktenskapsskillnad, då registrerat partnerskap upplöses eller då samboförhållandet upphör, får sökande överlåta sin plats i småhustomtkön till medsökande genom att till teknik- och fastighetsförvaltning inge en överlåtelse av plats. 5. Placering i småhustomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan person än äkta make, registrerad partner eller sambo. 6. För en plats i småhustomtkön uttas en anmälningsavgift på 1 000 kronor och en årlig förnyelseavgift på 300 kronor, som betalas in på plusgiro 81 74-5, sökande och ev. medsökande skall anges som avsändare. 7. När anmälan har gjorts och betalning är registrerad sker inplacering i småhustomtkön. Som datum för inträde i småhustomtkön räkans den dag då anmälningsavgiften bokförts hos kommunen. En skriftlig bekräftelse på köplats översändes till sökanden. 8. Om sökande återtar sin anmälan eller, på grund av utebliven/för sent inkommen betalning, avregistreras sökanden från småhustomtkön. Sökande kan dock på nytt registrera sig mot betalande av ny anmälningsavgift men förlorar då sin plats och hamnar sist i kön.

9. Före den 1 oktober varje år skall teknik– och fastighetsförvaltningen sända ut en förfrågan om sökande fortfarande vill stå kvar i småhustomtkö. Denna förfrågan skall besvaras och en förnyelseavgift betalas in inom den angivna tiden. Har förnyelseavgiften inte inkommit till kommunen inom den angivna tiden eller om den sökande inte är anträffbar på lämnad adressuppgift avregistreras vederbörande ur kön. 10. Teknik- och fastighetsförvaltningen skall, så snart ett nytt markområde är klart att presenteras, erbjuda detta till småhustomtkön med möjlighet för sökande att göra en intresseanmälan/reservation på viss tomt inom området. Om flera reserverar sig för samma tomt erbjuds, i första hand, tomten till den som har lägsta tomtkönummer. Tackar denne nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare. 11. Sökande som av kommunen har förvärvat fastighet varpå småhus är uppfört eller skall uppföras med äganderätt eller bostadsrätt avregistreras från kön. 12. Ny registrering i småhustomtkön får ske tidigast efter fem (5) år från förvärvsdagen, köpebrevsdagen. För grupphus tillämpas inflyttningsdagen. 13. Den under punkt 12 ovan fastställda femårsperioden får inte kringgås genom att person som är make/maka, registrerad partner eller sambo registreras som sökande. 14. Sökande som erhåller tomt måste bebygga densamma inom två (2) år från tillträdesdagen. Utan kommunens medgivande får sökande inte överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. 15. Om sökande inte inom två (2) år fullgjort byggnadsskyldigheten eller om vederbörande inom samma tid utan kommunens medgivande överlåtit fastigheten, äger kommunen utfå ett vite motsvarande den köpeskilling/ tomträttsunderlag som gällde vid tillträdet.

14


ANVISNINGAR Tomtkö och tomtreservation För att förvärva en tomt av Karlstads kommun krävs att man står i den kommunala småhustomtkön. För en plats i tomtkön inbetalar man en årlig avgift till kommunen. Teknik– och fastighetsförvaltningen anger turordningen för val av ledig tomt i enlighet med de regler för tomtkön i Karlstad som antogs av kommunfullmäktige 2009-10-22. Deltagare i tomtkön har möjlighet att reservera en ledig tomt i 3 månader. Under den tiden förväntas du som köpare att göra klart med husleverantör, förbereda bygglovshandlingar, mm. När du har valt att köpa en tomt av kommunen överlåts den med full äganderätt. Köpeavtal och köpebrev Teknik– och fastighetsförvaltningen upprättar köpeavtal och köpebrev. Du som köpare undertecknar avtalen och skickar dem åter till kommunen. Efter att köparen undertecknat köpeavtalet i två exemplar, återsänds dessa till teknik– och fastighetsförvaltningen för att undertecknas av kommunen. Därefter återsänds det ena köpeavtalet till köparen. Köpeskillingen skall vara kommunen tillhanda på den överenskomna tillträdesdag som anges i köpeavtalet. När pengarna inkommit till kommunen översänds köpebrevet till köparen för undertecknande på samma sätt som med köpeavtalet. Köpebrevet är en kvittens på inbetald köpeskilling och är nödvändigt för den lagfartsansökan som köparen själv ombesörjer. Lagfart och inteckningar För att trygga förvärvet och för att köparen rättsligt ska kunna nyttja sin ägareställning, tex ta ut pantbrev som säkerhet för lån, krävs att köparen har lagfart i den aktuella fastigheten. Ansökan om inskrivning av lagfarten i fastigheten skall ske inom 3 månader efter erhållet köpebrev. Lagfartsansökan görs hos Lantmäteriets inskrivningskontor i Uddevalla, blankett finns på Lantmäteriets hemsida. Lagfartsansökan skickas till: Lantmäteriet Division Inskrivning Box 801 451 27 Uddevalla Om du inte vill göra lagfartsansökan själv så hjälper er bank gärna till med ansökan. För detta tar banken eventuellt ut en avgift utöver kostnaden för stämpelskatt och handläggning enligt Inskrivningsmyndighetens taxa: Stämpelskatt: 1,5 % av egendomens värde Expeditionsavgift för lagfart: 825 kr Inteckningar (pantbrev), som krävs för att fastigheten skall kunna belånas, utfärdas genom beslut av Inskrivningsmyndigheten. Själva panträtten inträder dock först när pantbrevet överlämnas till banken som säkerhet (pant) för en skuld. Din bank kan hjälpa till med ansökan om inteckning i fastigheten och för det tar banken ut en avgift. Därutöver tillkommer kostnader enligt Inskrivningsmyndighetens taxa för inteckning: Pantbrev: 2,0 % av intecknat belopp Expeditionsavgift per pantbrev: 375 kr Gravationsbevis: 230 kr För mer information om inskrivning av lagfart och inteckningar, kontakta Lantmäteriet: Tel: 0771- 63 63 63 E-post: inskrivning.uddevalla@lm.se

Nybyggnadskarta Vid köp av en tomt för småhusbyggande behövs detaljerade uppgifter om vad som gäller för tomten avseende till exempel anslutningspunkter för el-, vatten- och avloppsledningar. Denna information erhålls på den så kallade nybyggnadskartan som upprättas av kommunens stadsbyggnadsförvaltning. Nybyggnadskartan utgör bland annat underlag för upprättande av situationsplan för bygglovsansökan. Nybyggnadskartan tillhandahålls genom teknik– och fastighetsförvaltningen som debiterar köparen kostnaden enligt stadsbyggnadsförvaltningens pris. När nybyggnadskartan är betald erhåller köparen en nybyggnadskarta i original. Bygglov Både i skedet när du står i färd med att välja ett passande hus för tomten och senare, när det är dags att ansöka om bygglov för drömhuset, är kontakt med kommunens stadsbyggnadsförvaltning bra. Där får du reda på vilka förutsättningar och regler som gäller för just din tomt, samt vilka handlingar som ska ingå i bygglovsansökan. Stadsbyggnadsförvaltningens besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32 Tel: 054- 540 00 00 vxl. Stadsbyggnadsförvaltningen tar i förekommande fall ut avgifter för exempelvis: bygglov bygganmälan planavgift finutsättning (fyra hörn) stomnät Anslutning till VSD-nätet Anslutningspunkter för kommunalt vatten och avlopp finns att tillgå vid tomtgräns för samtliga av de tomter som kommunen försäljer. Plan- och höjdlägen för servisledningarnas anslutningspunkter samt regler för anslutning till vatten-, spillvatten- och dagvattennätet framgår av nybyggnadskartan. Anslutningsavgifter bestäms efter gällande taxa som fastställs av teknik– och fastighetsförvaltningens VA-enhet. Då kostnaden varierar bl. a. beroende av tomtytans storlek bör kontakt tas med teknik- och fastighetsförvaltningens VA-enhet: Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32 Tel: 054- 540 00 00 vxl Anslutning till elnät och stadsnät Karlstads Elnät AB ansvarar för elnätet inom Karlstads tätort, medan Fortum AB har ansvaret för elnätet i kransorterna. Anmäl till aktuellt bolag för elanslutning. Karlstads Stadsnät erbjuder i vissa områden möjlighet till fiberanslutning med tillgång till internet, TV och telefoni. Karlstads Elnät AB och Karlstads Stadsnäts besöksadress: Orrholmsgatan 15 651 84 Karlstad Kundtjänst, tel: 054-540 74 00 Fortum Distribution AB 115 77 Stockholm Kundservice privatkunder, tel: 020-46 00 00 Övriga upplysningar Andra frågor angående småhustomtkön och förvärv av tomter besvaras av teknik- och fastighetsförvaltningen, mark- och exploateringsenheten. Teknik– och fastighetsförvaltningens besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Tel: 054- 540 00 00 vxl.

15


Teknik- och fastighetsfรถrvaltningen, 651 84 Karlstad. Telefon 054-540 00 00. www.karlstad.se

Kommunal mark för småhus  

Köp mark för att bygga småhus i Karlstads kommun.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you