Page 1

Borgerligt bröllop rockar fett

Sveriges soligaste stad Rekrytering på bred front Torghandeln lever och frodas TelecomCity Science Park Laddat miljöbilsprojekt på BTH

N U M M E R 0 3 2 013 Karlskrona 56° 9´41´´N 15° 35´21´´E


Solstrålar som räcker länge Vilken sommar vi fick! Sveriges soligaste stad visade upp sig från sin allra bästa sida och både boende och besökare sken som solar. Tack till alla er som slet så hårt, inom allt från vård och omsorg till kultur och evenemang, för att göra sommaren så fin för så många. Tack även till alla er 150 aktörer och 600 engagerade personer som gjorde Karlskrona Skärgårdsfest till en succé. Vi fortsätter att

Tidningen ”i Karlskrona” ges ut av Karlskrona kommun för att ge information om vad som sker inom näringsliv och kommunal verksamhet. Finns som taltidning på www.karlskrona.se

satsa på denna nya fest, som lockade tusentals besökare redan första året, liksom på Veteranbåtsdagen som fördubblade sina besökssiffror till 6 000! Solen gör mycket, men det krävs också personliga kraft­ insatser. Själv blev jag så inspirerad när deltagarna i Kustjagaren stormade förbi Trummenäs att jag har köpt en våtdräkt för att

Utgivare: Karlskrona kommun 371 83 Karlskrona tel 0455-30 30 00 www.karlskrona.se

träna simning vid sidan av löpningen. Nu kämpar vi igen på skolor och arbetsplatser. Men låt oss hålla sommarens gnista vid liv, bevara den soliga känslan ända till julbelysningen tänds och uppmuntra de aktörer som jobbar

Ansvarig utgivare: Ulla Nelson

på för ett livfullt Karlskrona. De stretar ju vidare nu i höst – och det är de många små insatserna som gör helheten.

Produktion: Infab AB Norra Smedjegatan 4 371 33 Karlskrona www.infabab.se

Vi har mycket att se fram emot. Det blir fina evenemang på Konserthusteatern och i Telenor Arena Karlskrona. På arenan blir återigen Näringslivsdagen ett intressant forum för ökat samarbete mellan företagen och kommunen. Vi som leder kommunen ska också anta den stimulerande utma­

Text: Christer Carlbäck

ningen att spika vår gemensamma budget. Målet är även här att få många bäckar små att förenas till en kraftfullt utvecklande helhet.

Projektledare: Ina Håkansson

Camilla Brunsberg

Formgivning: Ingrid Henell Redaktion: Ulla Nelson Anna-Cajsa Torkelsson Joakim Ekberg Bengt Lingman Sofia Kummel Anna Wallin Heléne Söderström Hans Juhlin Ina Håkansson Christer Carlbäck Foto: Andreas Blomlöf där inget annat anges Tryckeri: Printfabriken Upplaga: 33 000 ex Copyright: Karlskrona kommun 2013

Kommunstyrelsens ordförande

7

15

Conny Svensson, som driver Sanda Kapell på Sturkö, är en ambassadör för skärgården, företagsamheten och livskvaliteten.

Såväl debuterande motionärer som rutinerade elitidrottare deltog i Kustjagaren – och nästan allihop tog sig i mål för egen maskin.

3 Snacket går om Sveriges soligaste stad

innehåll

4 Rekrytera mera med kommunens hjälp 7 Kustjagaren lockar fler simmande löpare 8 Handlarna ger liv och färg åt Stortorget 9 I strålkastarljuset: Höstens heta event 10 Borgerlig vigsel ger stor valfrihet 11 Välkommen till TelecomCity Science Park! 12 Green Charge – laddat miljöbilsprojekt 13 I hetluften: Karlskrona Skärgårdsfest 14 Aktiviteter skapar god grannsämja 15 Sanda Kapell fann ny plats för tillväxt 16 I huvudet på: Anläggningsdykaren 18 Stadsnätet sprider sig i villaområdena 19 I Karlskrona – in brief 20 Klockstapeln – inspirerad av ett underverk


i Ka r l s k rona n r 0 3 2 0 1 3

Solen skiner på Karlskrona Det var vågat att sticka ut hakan i solgasset och säga att Karlskrona är Sveriges soligaste stad. Det betyder ju en ständig risk för att staden bränner sig på näsan genom att bli omkörd i solstatistiken. – Vi funderade länge och väl innan vi gjorde utspelet

kallas ”Sveriges blåsigaste stad” som teve, radio och tidningar nappade på striden om solen. – Jag räknade till att motattacken mot Karlskrona uppmärksammades i 28 tidningar samt i teve, radio och sociala medier, säger Terje Pedersen. Oavsett hur det

och logotypen, säger turistchef Terje Pedersen, men

går 2013 var det många som fick veta att vi har sol

tack vare all uppståndelse så vet nu alla att det är

i Karlskrona!

mycket sol i Karlskrona. Solen är eftertraktad bland turister i Norden. Många kommuner drömmer om att, likt Karlskrona, delta i toppstriden i SVT:s Solligan och rent av bli den destination som har flest soltimmar på helåret. – Vi ville inte vara för kaxiga, men faktum är ju att vi är och förblir regerande mästare fram till årsskiftet, säger Terje Pedersen. Det ville vi utnyttja till max, fast med glimten i ögat. Vi har också fått oväntat stort gehör hos kommuninvånarna som verkar mycket stolta över sin soliga stad. Det var när kommunalrådet i Visby kommun gick ut i media och hävdade att Karlskrona snarast borde

Besök nya www.visitkarlskrona.se Karlskrona Turistbyrå har lanserat en ny hemsida som är förbättrad både när det gäller tekniken och designen. Då den använder samma affärs­ plattform som övriga kommuner inom Visit Blekinge samt det system som är standard för besöksnäringen i många regioner, bäddar den för ökat samarbete. – Det har blivit lättare för besökarna att upptäcka olika besöksmål i regionen och inspireras att kombinera dem. Det har också blivit mycket enklare för dem att se vilka erbjudanden och paketlösningar vi kan serva dem med, säger turistchef Terje Pedersen. Samtidigt har alla produkter och tjänster blivit enkelt bokningsbara via datorn, surfplattan eller telefonen. Designen är ljus, luftig och aptitlig. Det finns funktioner för samspel med flödet i sociala medier – till exempel möjligheten att visa film och låta turister och karlskroniter dela med sig av sina favoritbilder.

|

3


4

|

i K a rl skrona n r 03 2 0 1 3

Jonas Thern, rekry teringsansvarig

vid första ubåtsflottiljen.

Rekrytera mera

– med kommunens hjälp

Försvarsmakten, Boverket, ABB och ThyssenKrupp är bara några av de större arbetsgivarna i Karlskrona som vänt sig till kommunen med ett pockande expansionseller rekryteringsbehov. Och kommunen mobiliserar – med allt från inflyttarservice och medflyttargrupp till en helt ny lotsgrupp.


i Ka r l s k rona n r 0 3 2 0 1 3

Försvarsmakten är en av de organisationer som gärna vill få hjälp med att hitta nya medarbetare. – Vi har ett konstant behov av att rekrytera, säger Jonas Thern, löjtnant och rekryteringsansvarig vid första ubåtsflottiljen. Vi behöver ett 30-tal varje år bara till GMU, den grundläggande militära utbildningen. Vi vill ha många sökande för att kunna välja ut de bästa. Därför måste det vara lätt för dem som söker att välja Karlskrona och att ta sig hit.

Information för inflyttare Kommunen arbetar intensivt med sin inflyttar­ service. Dialogen rör olika bostadsområden, skolor, förskolor, ja, allt som en inflyttare kan behöva ta ställning till. – Det är mycket man vill veta både före och efter en flytt, konstaterar Christina Malmström på Utveckling i Karlskrona AB. Vi har en särskild sida på webben med en brevlåda för frågor som vi besvarar, men vi gör också omkring 1 500 informationsutskick per år.

Christina Malmström, Utveckling i Karlskrona AB.

Inflyttare hälsas välkomna med badbiljetter och en inbjudan till en guidad skärgårdstur. – Föräldrar till unga inflyttare är ofta nyfikna, så jag bjuder hit dem också eller skickar med Karlskronas flygfilm. Jag lotsar ofta inflyttarna till fastighetsägarna eller till rätt specialist inom kommunen.

För dyrt med pendlande soldater Efter godkänd GMU har soldaterna och sjömännen en garanterad provanställning på den tjänst de preliminärt fick under antagningsprövningen vid Totalförsvarets

Liliann Bjerström, utvecklingsstrateg på Karlskrona kommun.

rekryte­ringsmyndighet. De blir anställda med lön under sin utbildning till sonaroperatörer, motortekniker, systemtekniker eller kockar på ubåtarna, alternativt de tjänster som finns

etablering och hade det hektiskt kring millennieskiftet, då

på ytfartygen HMS Belos och HMS Orion.

företagen i TelecomCity sökte arbetskraft med ljus och

– Karlskrona ska vara en attraktiv plats att flytta till och

lykta. Syftet med gruppen, som mönstrar representanter

bo på, säger Jonas Thern. Det är bra att kommunen har

från såväl den offentliga sektorn som de rekryteringssugna

fin information på sin hemsida, för vi får ofta frågan om

företagen, är att hjälpa dem som flyttar med att också hitta

var tjänstgöringsorten Karlskrona ligger.

ett jobb.

Han tycker också att de goda möjligheterna att finna boende i olika prisklasser gynnar rekryteringen.

– Ambitionen är att hitta en lösning för hela familjen, säger Liliann Bjerström, utvecklingsstrateg på kommunen.

– Vi måste förmedla kontakter till bra hyresvärdar. Det blir för dyrt i längden för dem som väljer att pendla hit.

Nätverket öppnar dörrar Medflyttargruppen vill arbeta långsiktigt för att leva upp

Hjälp för medflyttare

till företagens förväntningar. Bland annat skapas en gemen-

Till GMU lockas främst unga, men hela Karlskronagarni­

sam teknisk plattform så att var och en kan dela med sig

sonen, det vill säga Marinbasen, första ubåtsflottiljen, tredje

av tips direkt över Internet.

sjöstridsflottiljen och Sjöstridsskolan, behöver rekrytera

– Vi måste vara realistiska, säger Liliann Bjerström. Vi

rutinerat yrkesfolk. De unga har ibland med sig flick- eller

kan inte skapa nya jobb, men ha koll på önskemålen och

pojkvänner, de äldre har ofta hela familjer med sig.

nät­verka för att matcha medflyttares kompetenser med

Då kommer kommunens återuppväckta medflyttargrupp

behoven. Vi måste också se till regionens arbetsmarknad.

väl till pass. Det är en servicefunktion som blossat upp och

Kanske den medflyttande kan hitta ett jobb i närheten

legat vilande om vartannat. Den skapades vid Boverkets

i alla fall. Fortsättning på nästa sida.

|

5


6

|

i K a rl skrona n r 03 2 0 1 3

Lotsgruppen – en multifunktionell guide Kommunens nya lotsgrupp är ett stöd för företag som vill expandera eller utveckla sin verksamhet. En bred grupp myndighetsutövare från olika förvaltningar träffas den sista fredagen i varje månad, och då är före­tagarna varmt välkomna att presentera sina planer för samtliga berörda. – Det bästa var att vi fick dra vår presentation och visa våra skisser och ritningar för allihop i lotsgruppen vid ett och samma tillfälle, säger Patrik Davidsson på Hasslö Varv. Alla parter fick höra samma sak och de kunde snabbt skapa sig en gemensam bild av våra framtidsplaner. Hasslö Varv har behov av att förbättra och kanske utöka sitt varvsområde. Men innan ett beslut om expansion kan tas, måste de få veta vad som gäller avseende exempelvis miljö- och vattenfrågor. – Mötesformen är fantastiskt bra för att undvika långbänk, säger Patrik Davidsson. Nu fick vi berätta allt för alla istället för att träffa en person vid ena instansen och nästa veckan därpå.

Resultat av kurs i service Idén med en lotsgrupp växte fram under utbildningen ”Förenkla helt enkelt” för tjänstemän i kommunen. Syftet var att ge företagare bättre kommunal service. Gruppen är nu sammansatt av handläggare inom bygglov, miljö, mark och exploatering, räddningstjänst, näringslivsservice och projektering. – Alla enheter är med så att vi kan informera företagarna om vad de behöver göra. Med ökad ömsesidig kunskap i ärendena får vi in fler kompletta ärenden. Vi kan korta ner handläggningstiden och slipper bolla ärenden fram och tillbaka! säger Carl-Axel Ottosson, Utveckling i Karlskronas representant i lotsgruppen.

Underlättar för företagen Konceptet underlättar handläggningen i kommunen och uppmuntrar företagarnas starka entreprenörsanda. – Vi vill hjälpa företagen så att de får rätt ingång till kommunen, säger Carl-Axel Ottosson. Samtidigt får ju tjänste­ männen en god uppfattning om de ärenden och projekt som är under insegling. Lotsgruppen har spikade möten varje månad, men kan naturligtvis kallas in oftare och när företagarna så önskar. – Lotsgruppen är bara en del av vår service. Vi är sex personer på Utveckling i Karlskrona som arbetar med att hjälpa enskilda företag. Vi förbättrar också informationen kring olika tillstånd på kommunens hemsida och tittar nu Det är ännu inte bestämt om Hasslö Varv ska expandera, men det var en perfekt inledning att presentera framtidsplanerna för lotsgruppen.

på att utveckla en e-lots som kan ge företagen möjlighet att följa ärendena på nätet, säger Carl-Axel Ottosson.


i Ka r l s k rona n r 0 3 2 0 1 3

Vilken kämpaglöd! Kustjagaren blev en fest för deltagare och publik – och ett styrkebesked som gav mer­

Hög säkerhet Stefan Åsmans inspirationskälla var den beryktade uthållig­hets­tävlingen ”Ö till ö” i Stockholms skärgård.

smak även för arrangören. Snart är det dags

För att förverkliga sin dröm på hemmaplan tog han hjälp

att anmäla sig till 2014 års upplaga av det

och OK Vittus. Ett ”swim run race” kräver gott värdskap

kombinerade sim- och springloppet!

av goda vänner samt frivilliga från Lyckå FF, Nättraby GoIF och högsta säkerhet.

Över förväntan Frida Johansson från Karlskrona kamperade ihop med – Allt gick bättre än vi hade vågat hoppas på, så det är klart

Helena Djukanovic från Kalmar i ett av de få tjejlagen.

att loppet har kommit för att stanna, säger arrangören Stefan

De gjorde en mycket stark insats och gick i mål på under

Åsman. Vi siktar på att locka 150 lag nästa år.

sex timmar:

I somras vallfärdade över hundra lag, vart och ett bestå-

– Jag har sprungit lopp förut, men den här kombinationen

ende av två tävlande, från hela norra Europa till Karlskrona

överträffade alla mina förväntningar. Jag fick träna hårt för

skärgård. Med andan i halsen avverkade de den över tre

att bättra på min simning och äntligen lära mig crawla!

mil långa sträckan från Torhamn till Fisktorget. Det blev en

Den 27 september går startskottet för anmälan till Kust-

blandning av strapatsrik tävling och underskön naturupp-

jagaren den 28 juni 2014. Är det dags att ta ett beslut om

levelse, och det råder ingen tvekan om att de vältränade

hårdträning för att klara 26 km löpning och 5 km simning

atleterna sprider ryktet om det nya loppet vidare.

i en svårslagen natur?

Foto: Digitalfilm

|

7


8

|

i K a rl skrona n r 03 2 0 1 3

– Vi har handlat hos Gustafssons på torget i alla år och har alltid blivit väl omhändertagna på alla sätt och vis. De har allt vi behöver, säger Karlskronaparet Margret och Stig Skottén.

Torghandeln ger

liv, färg och kvalitet

”Norra Europas största stensatta torg” kan kännas tomt och hårt. Men när handlarna intar Stortorget med sina närodlade produkter fylls det av glada människor, mjuka färger och vitaminrika dofter. Anders Gustafsson från Tvisten mellan Jämjö och Torhamn är son till den legendariske torghandlaren Werner Gustafsson. Han är arvtagare till en rörelse som levererat närproducerade grönsaker, rotfrukter och bär till generationer av kunder sedan 1952. – Min far var nog först med att odla och sälja jordgubbar, och vi har fortsatt odla och sälja allt själva. Jag sorterar till exempel ut den bästa potatisen för hand, avslöjar Anders Gustafsson. Torghandeln blomstrade till 1980, då konsumenternas iver efter lågpris orsakade en svacka. Nya krav på naturliga, närproducerade kvalitetslivsmedel har gett ett uppsving.

Kunderna kräver kvalitet En annan torghandlare som tagit fasta på kundernas önskan om närodlat svenskt är Olga Baubliene. Hon och maken Vytas Baublys flyttade till Karlskrona från Litauen för sju år sedan. Först plockade de blåbär och kantareller i skogen, men snart hyrde de mark och startade Säby Grönt. Nu säljer de snittblommor, kruk­ växter, grönsaker och bär. – Kunderna tycker om när odlaren säljer sina egna varor, säger Olga Baubliene. Hon upplever att torghandlarna får fint stöd av kommunen. De hyr sina platser kvartalsvis och kvaliteten på deras varor är inspekterad av Jordbruksverket. – Allting som man köper på Stortorget ska vara av högsta kvalitet, säger Olga Baubliene.

Olga Baubliene sätter färg på Stortorget med sina vackra blommor.

Anders Gustafsson har arbetat med odling i Tvisten och försäljning på Stortorget sedan han var 15 år.


i Ka r l s k rona n r 0 3 2 0 1 3

|

9

strålkastarljuset

Framtiden i fokus på Näringslivsdagen Det blir trendspaning på hög nivå under Näringslivsdagen 2013 som hålls i tennishallen i Telenor Arena Karlskrona den 11 oktober. Årets tema är framtida trender och möjligheter. Bland annat ska den populäre föreläsaren inom framtid och utveckling, Stefan Hyttfors, tala om informationsteknikens revolutionerande betydelse. Även Magnus Holmberg, marknadschef på ABB, och Anna Stenström, vd, creative director och delägare på Mustasch Reklambyrå, kommer att dela med sig av sina spännande erfarenheter. Moderator är skådespelerskan Mi Ridell som därmed gör ett gästspel i hemstaden. Naturligtvis kommer även mängder av lokala företag att ställa ut och presentera sig. Näringslivsdagen har arrangerats av Karlskrona kommun och projektledande KFH, Karlskrona Företags- och Hantverksförening, sedan 2004. Syftet med heldagen är att lyfta fram, vidareutveckla och stärka samarbetet mellan kommunen och näringslivet. Antalet mässutställare har vuxit stadigt. – Vi hade 3 500 besökare 2012 och ser gärna fler i år, säger Eva-Marie Andersson, vd för KFH. Foto: Elisabet Ohlson-Wallin

Pumpafestival i Wämöparken

an n e r a i g n a m e n e v e a Het Nöjesprogrammet i Telenor Arena Karlskrona bjuder på dragplåster för musikälskare – Lars Winnerbäck och Jerry Williams. Och till våren måste rockoperan Jesus Christ Superstar upplevas!

Njut av ljuva höstfärger, hälsa på djuren – och upptäck gurkväxten pumpa! Säsongens sista aktivitet i den vackra Wämöparken infaller så sent som på eftermiddagen den 26 oktober, då det är premiär för parkens egen pumpafestival. Det blir pumpapyssel, avsmakning av delikatesser gjorda på pumpa samt maffig pumpatävling. Vissa sorters pumpor kan nämligen växa tills de väger flera hundra kilo! – Representanter från Blekinge museum ska berätta om traditioner kring Allhelgona­ dagen och skolorna är välkomna redan den 24-25 oktober, hälsar arbetsledare Malin Hellholm Karlsson.

29/10 Lars Winnerbäck 1-2/11 Jerry Williams 14-15/3 / 2014 Jesus Christ Superstar med Ola Salo


10

|

i Ka rl skrona n r 03 2 0 1 3

Populärt med

borgerlig vigsel Vädrets makter log och kärleken svallade i rockabillytakt när Helen och Jonas Persson sade ”ja” till varandra på Stumholmen. De valde, liksom många andra par i Karlskrona, att gifta sig borgerligt. Vigselförrättare Sophia Ahlin

– Vi är inte troende och ville inte blanda in någon religion i vårt bröllop. Vi ville bara vara utomhus, ha mycket rock’n’roll och ett tema i rött och svart, säger en lycklig Helen Persson. De var förlovade i sex år innan det blev dags för giftermål. De ville att barnen skulle vara tillräckligt stora för att kunna vara med. – Vi ville gifta oss enkelt, men samtidigt lite högtidligt. Ett bröllop blir ju vad man gör det till…

Fritt arrangemang Vigselförrättare var Sophia Ahlin, en av åtta kommun­ politiker och -tjänstemän med rätt att viga. Hon arbetar med bröllop även i det civila och ledde förut lanseringen av ”Bröllopsstaden Karlskrona”. – En vanlig borgerlig vigsel i rådhuset tar max två minuter, berättar hon. Jag förklarar för dem som vill ingå äktenskap vad det innebär, sedan säger de ja till varandra och växlar ringar. Många vill dock göra som Perssons och piffa till evenemanget. En del låter vigseln rocka fett, andra satsar på mer traditionell klädsel eller diktläsning. – Jag höll ett längre tal när jag vigde två kvinnor, för det kändes politiskt viktigt, säger Sophia Ahlin. Det unika med en borgerlig vigsel är ju att den inte är bunden utan fri från all religion.

Enkelt – och romantiskt Formellt sett ska bara hindersprövningen hos Skatteverket vara godkänd. Sedan bokar man tid med en vigselförrättare och två vittnen. När så det underskrivna protokollet når Skatteverket är allt klart. Antalet borgerliga vigslar har ökat markant i Karlskrona. Sophia Ahlin vigde 2-3 par i veckan i somras, och när det är som mest är det en vigsel var tjugonde minut i rådhuset. – Det låter kanske inte så romantiskt, men jag ser ofta att de båda får en lyckotår i ögonvrån.

Perssons vigsel följdes av en middag med nära och kära, varpå brudparet drog på rockkonsert med Def Leppard i Helsingborg. Nästa sommar blir det en större fest för vännerna för att fira äktenskapet.


i Ka r l s k rona nr 0 3 2 0 1 3

TelecomCity växlar  upp

till Science Park

TelecomCity blir en science park – en kreativ mötesplats med fokus på nationell

Mer än telekom IT-världen är inte längre begränsad till data och telekom. Den nya tekniken knyter samman det mesta och genom-

och inter­nationell tillväxt. Genom att bredda

syrar allt från lagerlogistiken inom industrin till betalnings-

framgångs­konceptet ska Karlskronas

och föräldrarna – och den gör det möjligt att dra nytta av

näringsliv på nytt nå oanade höjder.

redan utkristalliserats för TelecomCity Science Park märks

lösningen för p-platsen. Den är länken mellan skolan surfplattor i äldreomsorgen. Bland de fokusområden som telekom, hållbar utveckling, produktutveckling, teknik och

I höst startar arbetet med att utveckla det etablerade affärs­ nätverket inom IT och telekom till en science park samt

hälsa samt varvsindustrin.

”Vi satsar framåt”

att locka nya aktörer. Målet är en miljö där aktörer från den

I denna välkomnande smältdegel ska nya idéer odlas och

offentliga sektorn, akademin och det privata näringslivet

nya företag gro. TelecomCity Science Park kan fungera

kan mötas för kreativa samarbeten. Det är ofta i sådana

som samordnare och kombinera vitt skilda krafter i nätver-

skärningspunkter mellan olika discipliner som innovationer

ket för att skapa affärer och tillväxt. TelecomCity Science

uppstår. Stockholm, Göteborg, Lund och Västerås har gjort

Park ska vara en idérik mötesplats för utveckling som inte

liknande satsningar för att skapa ett gynnsamt klimat för

bara erbjuder en bra blandning av aktörer, utan också råd-

utveckling av nya affärsidéer, produkter och tjänster.

givning och hjälp med affärsutveckling.

– Karlskronas TelecomCity har länge varit känt inom IT-branschen, men nu utvecklar vi nätverket och involverar

Vägen är utstakad. Nu gäller konkret handling – och flera aktörer möts nu i gemensamma lokaler.

fler branscher, säger Karin Hansson, tillträdande chef för

– Idag finns ett väl fungerande nätverk, men det går att

TelecomCity Science Park. Det är viktigt att marknadsföra

utveckla ännu mer. Vi ska kommunicera ut vår satsning

den miljö vi har, regionalt, nationellt och internationellt, för

ordentligt och visa att vi vill samverka för att nå framgång,

att locka företag att etablera sig och skapa nya jobb.

säger Karin Hansson.

Karin Hansson, tillträdande chef för TelecomCity Science Park, har arbetat med marknadsföring, affärsutveckling och kommunikation både i Sverige och internationellt, bland annat inom IT och telekom, samt med exportfrämjande på Exportrådet som numera heter Business Sweden.

Succén fortsätter TelecomCity skapades i Karlskrona för drygt 20 år sedan. Tillsammans lyckades företag, högskola och kommun göra succé, i Sverige och övriga världen, inom telekom och tillämpad informationsteknik. TelecomCity drivs av Utveckling i Karlskrona AB och har ett 50-tal medlemsorganisationer. Framöver kan företag inom exempelvis hälsa, vård och omsorg samt verkstads- och varvs­industrin ansluta sig.

|

11


12

|

i Ka rl skrona n r 03 2 0 1 3

Bilindustrin tänder på

laddat miljöprojekt

Henrik Ny, universitetslektor på BTH, ser en ljus framtid för elbilsprojektet Green Charge. Det lär dyka upp mängder av laddningsstolpar där bilar och bussar tankas med el från solceller eller vindkraftverk. Läs mer på www.greencharge.se

Ska bilindustrin äntligen välja den gröna

en transportsektor som är oberoende av fossilt bränsle.

filen? Ja kanske, tack vare Green Charge,

bilar, vilket kommer att ge oss en bra testflotta.

Sveriges största och mest omfattande

Varje kommun har lovat att investera i upp till tjugo eldrivna

Regional miljövinst

elfordonsprojekt – som drivs från Blekinge

Projektet ska visa att det finns gott om affärer att göra

Tekniska Högskola i Karlskrona.

organisationer som satsar inom elfordon. Vidare kommer

– och nya arbetstillfällen att skapa – för de företag och forskningen kring projektet att ta reda på om det är lång­

– Jag har blivit uppringd av stora tyska biltillverkare och vi har redan med oss AB Volvo, säger Henrik Ny, universitetslektor vid BTH och ansvarig för elfordonsprojektet. Länsstyrelser, landsting och cirka 25 kommuner samt

siktigt hållbart och lönsamt.

Internationellt intresse Närheten mellan högskolan,

företag inom allt från IT till biltillverkning hjälps nu åt för att

det offentliga och näringslivet gör

förse marknaden med bilar och bussar som drivs av el från

att samarbetet accelererar. Flera

förnybara energikällor. Bland aktörerna märks Miljöfordon

storföretag, inte minst inom bil­

Syd, som står för operativ projektledning, och CGI, som

industrin, håller ögonen på hur IT-

levererar projektets IT-plattform för bland annat bokning

och transportsektorerna förenas

och betalning för tankning av el vid laddningsstolpar.

kring hållbarhetstanken. Och i höst

– Vi skapar en helhetslösning för hela vår region, säger Henrik Ny. Vi ska visa att det fungerar i praktiken att skapa

startar BTH en utbildning inom nya transport- och energisystem.


i Ka r l s k rona nr 0 3 2 0 1 3

|

13

hetluften

Vad var bra med Karlskr ona Skärgårdsfest – oc h Höga ambitioner och

vad kan bli bättre?

maffiga för väntningar präglade för snacket infö för Karlskrona Skärgård r världspremiären sfest i somras, och må nga aktörer gjorde sitt en oförglömlig stämning ytt ersta för att skapa . Vi lät några personer som är involverade i Ka och evenemangsnäring rlskronas besöksrecensera festen genom att svara på frågan: Vad vad kan bli bättre? var bra – och

Vad tycker du själv?

Thomas Berg

Dela med dig av dina synpunkter på ww w. karlskrona.se/ikarlsk rona

Matthias Johansson

Thomas Berg, Dragsö Camping:

Sanna Österström, Entré Karlskrona:

– Skärgårdsfesten tycks ha blivit en hit enligt våra kunder. Bra artister, fint utbud och rimligt pris. De gillade Krogrundan och tyckte det var skönt att slippa öltälten. Det var familjevänligt. För oss blev det dock ingen hit, eftersom kunderna inte hittade till campingen på grund av trafikavstängningarna. Vår personal har därför fått mycket negativa recensioner. De flesta kunder kör med GPS och blir förvirrade vid dåligt skyltade förändringar. Det måste förbättras om festen ska driva trafik till Karlskrona. Det skulle även ge fler besökare totalt om vi flyttade fram festen en vecka och förlängde säsongen. Det är första gången som våra extraplatser har stått tomma under en stadsfest. Varje dag ringde kunder som inte hittade hit, utan vände på vägen. Det förekom rikligt med kommentarer som ”aldrig mera Karlskrona”.

– Jag vill hylla alla ansvariga för ett fantastiskt planerande och genomförande. En härlig, bubblande stämning på stan och ett program som aktiverade större delar av Karlskrona. Imponerande artister som täckte alla smaker och åldrar, och kul med idrottsadrenalinet och mat och dryck från många delar av världen. Till nästa år hoppas jag att havet och yttre skärgården kan bli ännu mer inkluderade – det är exotiskt för dem som är här på besök och lyxigt för oss karlskroniter som glömmer bort att åka ut dit. Framför allt vore det kul om vi kunde främja och verka för dem som försöker hålla igång öarna. Efter årets succé kommer idéer att flöda, och ännu fler besökare lär planera in detta evenemang tidigt i kalendern!

Matthias Johansson, Nivå:

– För Blekinge museum blev skärgårdsfesten riktigt bra, med runt 2 000 besökare genom samverkan med Piratlandet, som var ett fantastiskt arrangemang. Musikinslagen på stan skapade stämning och kvällarna blev magiska med det fina vädret. Det var en bra blandning av gratis- och betalevenemang. Till nästa år kan datumet diskuteras, kanske kan vi förlänga besökssäsongen genom att lägga festen något senare. Kanske kan vi också utveckla kulturinslagen, det tror jag festivalen vinner på i längden.

– Nivå satte försäljningsrekord under festen. Att vi aldrig tidigare haft så många mat- och dryckes­ gäster känns som ett kvitto på att det var en lyckad tillställning. Krogrundan, som vi var en del av, var mycket omtyckt och är något som jag tycker vi ska försöka jobba vidare med. Det enda jag hörde gästerna knorra lite om var parkeringsplatserna. Det är framförallt kommunikationen, skyltningen, planeringen och logistiken kring detta som man bör tänka på.

Marcus Sandekjer, Blekinge museum:

Sanna Österström

Marcus Sandekjer


14

|

i Ka rl skrona n r 03 2 0 1 3

Gemensam aktivitet – nyckeln till

god grannsämja

Ju fler grannar du känner, desto trevligare och tryggare bor du. Det är Karlskronahems filosofi – och därför arrangerar och stöttar bostadsbolaget en mängd hyresgästaktiviteter. Ett exempel är Karlskronahems grillturné som i år firade

– Det här skapar stor gemenskap, säger Kerstin Johansson

10-årsjubileum. Under en sensommarvecka varje år ägnar

i Månkristallen. Vi brukar vara omkring 25 personer, men

sig hyresvärden åt att bjuda på mat och aktiviteter för stora

det kommer nya varje vecka. Vi informerar och sätter upp

som små i fem olika bostadsområden. Årets tema var energi

lappar i trapphusen och lyckas locka folk från hela Kungs-

och miljö, vilket inkluderade nyttiga energispartips. De som

marken, Marieberg och Gullaberg.

var på plats fick prova på elcykel och fick chansen att vinna en egen energikonsult.

– Vi behöver ju vår lokal om vintern, och Karlskronahem är då i allra högsta grad vår sponsor.

– Vi bjuder in till allt från golfkurser och glasblåsning till biokvällar. Mötena ger goda relationer grannarna emellan

Boule och boll i Marieberg

och mellan hyresgästerna och oss, säger Sofia Kummel,

I Marieberg pågår en liknande drive för ökade möjligheter

informationsansvarig på Karlskronahem.

till gemensamma aktiviteter som boule, badminton, volleyboll och grillning. Med hjälp av Karlskronahem har hyresgäst-

Året runt i Kungsmarken

föreningsavdelningen där kunnat ordna en ny uteplats samt

Karlskronahem verkar också i bakgrunden med öronmärkta

racketar, bollar, nät och ännu en fin boulebana.

fritidspengar för att hjälpa de lokala hyresgästföreningarna.

– Gemenskap skapar trygghet, säger Mhay Oscarsson.

Avdelningen Månkristallen i Kungsmarken arrangerar till

Om det till exempel skulle bli problem i en trappuppgång

exempel zumba, syjunta och bingo under vintern, dans på

är det lättare att agera och hjälpa till om man känner dem

våren och tipspromenad med kluriga frågor om sommaren.

som bor där.

Då ser entusiasterna i styrelsen till att det serveras kaffe, hembakt och korv i kiosken vid dansbanan.


i Ka r l s k rona nr 0 3 2 0 1 3

Sanda Kapell

i större kostym

Det började med ett varsel inne på Trossö. Men Conny Svensson trotsade motgången, blev självlärd kapellmakare och startade ett företag som ger honom och familjen hög livskvalitet hemma på Sturkö. Conny Svensson var projektledare på Ericsson fram till varslet 2009. Eftersom han alltid tyckt om båtliv och drömt om att kunna livnära sig inom båtbranschen, ville han ge sig själv chansen – som kapellmakare. Med lite hjälp och stöd från ett kapellmakeri på västkusten köpte han sig en sy­maskin och drog igång i liten skala hemma i garaget i Sanda. Ryktet spreds, från mun till mun och via dekalen på bilen. Snart strömmade kunder som Försvarsmakten, Kustbevakningen och flera privatpersoner till. Garaget blev för litet. – Jag kom till ett vägval och tog steget fullt ut, säger Conny Svensson.

Flyttade till rymlig byggnad Den korta flytten till Ekenabbens fiskehamn gav honom möjlighet att etablera sig i det gamla isverket, där man förr gjorde is till fiskebåtarna. Han blev på så vis oberoende av väder och vind. Han tar nu in fritidsbåtar på upp till nio meter under tak och har investerat i åtta robusta symaskiner för att kunna hantera det tjocka kvalitetstyget från Borås. – Jag tillverkar kapell och kapellbågar och reparerar kapell och segel. Det handlar mycket om problemlösning, och jag ger mig inte förrän resultatet motsvarar kundens förväntningar. Hans sambo, Johanna, kan nu också satsa mer på sin specialitet – att sy dynor till båtarna.

Spin-off på Sturkö Conny Svensson har planer på att expandera ytterligare och vill erbjuda förstklassig tvätt och vinterförvaring för kunder som ska ha nytt kapell eller lagat segel. Han marknadsför gärna Sturkö: – Jag ser gärna att kunderna upptäcker mervärdet här. Om jag ska ända in till Trossö så vill jag ju helst göra fler ärenden än ett. Samma sak här: om någon kör hit med bil eller båt inifrån staden bör de passa på att besöka rökeriet och bageriet och köpa med sig blommor härifrån!

– Livskvaliteten har ökat sedan jag började arbeta där jag bor, säger Conny Svensson på Sanda Kapell. Det känns också miljömässigt och ekonomiskt helt rätt att cykla istället för att köra bil.

|

15


16

|

i Ka rl skrona n r 03 2 0 1 3

huvudet på Lars Petersson är arbetsledare på dykavdelningen vid tekniska förvaltningen i Karlskrona. Tillsammans med två dykarkollegor ansvarar han för många mil av viktiga sjöledningar.

Hur blev du anläggningsdykare?

Lars Petersson

– Jag ville ta en paus från mitt förra arbete som teknisk säljare inom industrin och fick tips om en gedigen dykutbildning i Norge. Jag tog tjänstledigt och lade ett sabbatsår på att lära

Anläggningsdykare

mig dyka och få behörighet att jobba med verktyg under vatten. Det ledde till en ny anställning. Vad går ditt jobb ut på? – Först och främst håller vi igång vatten- och avloppsnätet

Uppvuxen i Torsås

i Karlskrona skärgård. Vi löser problem som uppstår med

Bor i Torsås

rören och drar nya ledningar. Ofta måste vi då ligga under

Skolad i undervattensarbete i Norge

ledningen med en högtrycksspruta för att kunna spola ner

År inom kommunen: 4

den en bit i bottensedimentet. Det ger ett skydd för ledningen på grunt vatten och gör att båtarna inte kan gå på och skada den.

3 

Vad är det bästa med ditt jobb? – Jag får vara utomhus och arbeta i friska luften året om. Dykarbete kan vara lite otäckt, men vi är ett tajt team och vi litar fullt ut på varandra. Det är givande att arbeta med infrastrukturen och få bidra till att det finns vatten ute på öarna. Vi måste ju ta hand om vår vackra skärgård.

20 mil

anläggningsdykare sköter om vattenoch avloppsnätet.

rd. ingar finns ärgå i Ka r ledn lskrona sk sjö

150

yrken   finns att välja på inom Karlskrona kommun.


i Ka r l s k rona nr 0 3 2 0 1 3

not i ser Prisade smaker från Torhamn Kustchutneyn på jordärtskocka är godast i Blekinge. Det stod klart efter Matverk, den riksomfattande tävlingen i innovativ matkreation som arrangeras av föreningen Gastronomiska Samtal. Bakom smaksuccén står producenten Anders Olsson i Olsäng och förädlaren Anna-Karin Petersson på Anna-Karins Skafferi i Torhamn. Chutneyn tillverkas på traditionellt vis med naturliga råvaror och väl valda ingredienser som curry, ingefära och chili. Lite större bitar ger chutneyn en särskilt fin krispighet. – Chutneyn passar utmärkt som tillbehör till stek och grillat kött, säger Anna-Karin Petersson. Vinnarna fick äran att representera Blekinge under Sverigefinalen i Nyköping. Anna-Karin Petersson börjar bli rutinerad, för 2012 fick hon silver för sin blåbärssylt med Carlshamns Flaggpunsch i den årliga tävling som arrangeras av Eldrimner, det nationella resurscentret för mathantverk.

Kristianopel blir bara bättre som turistmagnet. Karlskrona

Lättillgänglig turistinfo i Kristianopel

kommun investerar och företagen inom besöksnäringen satsar framgångsrikt. Hamnen, parkeringarna och campingen har utvecklats och kommunen har även installerat en dator med internetuppkoppling och skrivare i lanthandeln. Denna service­ punkt gör det lättare för alla, inte minst för byborna och de bil- och båtburna besökarna, att söka och få information om Kristianopel samt övriga besöksmål i Karlskrona och Blekinge. Byn delar med sig av sin attraktionskraft!

Seniorerna fyller Östersjöhallen Goda råd, tips om mat samt stärkande dans står på programmet den 1 oktober när kommunala pensionärsrådet, äldrenämnden och äldreförvaltningen arrangerar ”Peppar peppar – krydda din livslust!” – en heldag för alla smaker med fokus på livsglädje och ökad säkerhet för seniorer. Det är ett utsökt tillfälle för äldre personer, blivande seniorer och engagerade anhöriga att få insikt i åldrandet och de möjligheter som utvecklats inom omsorg, transporter och boende. Utställare visar tekniska hjälpmedel, överläkare Christina Stenberg föreläser om vad som händer i kroppen när vi blir äldre och Peje Johansson från ”Ring så spelar vi” leder en het paneldiskussion.

|

17


18

|

i Ka rl skrona n r 03 2 0 1 3

Karlskronas stadsnät

Bor du i villa och drömmer om bredband via optisk fiber? Lösningen kan vara närmare än du tror… Idag är nära 15 000 villor, lägenheter och företag anslutna till Karlskronas stadsnät. Stadsnätet är öppet för alla tjänsteleverantörer och rymmer därför ett stort utbud av digitala tjänster inom bredband, teve och telefoni. Affärsverken har byggt med optisk fiber, vilket ger hög kapacitet för såväl dagens tjänster som för framtida krav från vården, skolan och näringslivet. – Vi får en mängd förfrågningar från villaägare, så därför har vi nu skapat en ny sökfunktion på webben, säger marknads- och försäljningschef Anna Wallin. Man skriver helt enkelt in sin adress och får veta om ens fastighet redan är ansluten eller kan bli det inom en snar framtid.

Intresseliga på nätet Sökningen på www.affarsverken.se visar om fastig­ heten redan är ansluten eller om den ingår i ett intresseområde, det vill säga ett område som av olika anledningar har nära till anslutning. Att ett område blivit intresseområde beror oftast på att de boende där visat ett visst eller stort intresse. Med lite tur är villan redo att kopplas på, annars är det lätt att göra

en intresseanmälan direkt på webben. Det går sedan att följa utveck­lingen och se hur många procent av grannarna i området som anmält sitt intresse. – Det behöver inte ta lång tid alls, säger Anna Wallin. Det beror på hur stort intresset är i om­rådet. Så fort vi har tillräckligt många avtal bygger vi ut, blåser ut fiber och ansluter.

Mobilisera grannarna Om sökningen visar att du bor i ett område som ännu inte finns med på listan, kan du välja att själv bli kontaktperson och berätta för grannarna om fiber­ anslutning. När intresset vuxit sig stort kan ert kvarter så småningom bli ett intresseområde. – Vi välkomnar ambassadörer som vill snabba på utvecklingen, säger Anna Wallin. För oss är det här främst ett sätt att möta kunderna och deras önskemål. För närvarande ligger bland annat Långö, Knösö, Östra Torp, Sturkö, Tving och Skillingenäs ute som intresseområden.

runt knuten

kommer


i Ka r l s k rona nr 0 3 2 0 1 3

|

19

not i ser

Snart går tåget!

Njut av hösten till havs

Det omfattande arbetet med att rusta upp Kust-till-kustbanan

Sommar blir till höst, men skärgårdens skön-

är klart och den 15 december rullar återigen passagerartågen

het består. Affärsverken kör båttrafik året runt

mellan Karlskrona och Emmaboda. Det stora kollektivtrafik­

för att alla ska få kunna uppleva en levande

företaget Veolia Transport har fått ansvar för passagerartrafiken

och tillgänglig skärgård även när det blir en

på den nya rälsen. Det kommer att gå Krösatåg, alltså tåg som

smula kallare och klarare. September ut kör

ingår i det småländska och halländska tågsystemet, på sträckan

M/F Gåsefjärden sin rundtur i världsarvet en

alla dagar i veckan, och på vardagarna blir det ända upp till 16

gång om dagen och M/F Axel gör sin dagliga

turer i vardera riktningen. I Emmaboda finns i sin tur anslutnings-

tur mellan Fisktorget och Nättraby. Turistbyrån

möjligheter till och från Kalmar, Växjö, Göteborg och Stockholm.

arrangerar dessutom fortfarande guidade

Inom kort är även Karlskrona kommuns stora satsning på Verkö-

turer till Kungsholms fort. Den 1 oktober tar

banan klar, vilket sannolikt innebär att godstågen börjar rulla till

vintertidtabellen vid, vilket betyder att M/F

färje­läget i januari.

Ungskär står för de reguljära turerna till öarna i Östra skärgården från sin utgångspunkt Yttre Park.

• This magazine from Karlskrona Municipality reflects – in brief

municipal activities and business.

“This summer, sunny Karlskrona was seen in its very best light. I’d like to thank everyone who made the summer so great. Let’s keep the spark alive all the way until Christmas,” says Camilla Brunsberg, Chair of the Municipal Executive Board.

• Karlskrona was the sunniest city in Sweden in 2012. The tourist industry was bold enough to make full use of this.

• The Karlskrona Tourist Office has launched a new website, www.visitkarlskrona.se.

• More employers in Karlskrona need to recruit. The munici-

pality is lending a hand and mobilising - with everything from a service for those moving to the city and a group offering assistance with moves to a totally new support group.

• Green Charge, Sweden’s biggest electric vehicle project, is being run from the Blekinge Institute of Technology in Karlskrona.

• The panel feels that the Karlskrona Archipelago Festival

was a hit, apart from some traffic diversions and car parks.

• The housing company Karlskronahem organises and supports a number of activities for tenants.

• Conny Svensson started Sanda Kapell and enhanced his quality of life at home on Sturkö.

• Lars Petersson and his colleagues in the Diving Department at the Technical Office look after the undersea pipelines.

• The municipality has installed a service computer with an Internet connection in the local store in Kristianopel.

• The “Kustjagaren” event was a success - now it’s time to

• The best Torhamn coastal chutney, made of artichoke with

• New requirements for locally produced quality products

• Affärsverken’s new search function on the Internet shows

• Business Day 2013 will be held at Telenor Arena Karlskrona

• On 15 December, passenger trains will once more travel

register for the 2014 combined swimming and running race! have given a boost to traders in the Stortorget square.

on 11 October. This autumn and next spring there will be music and rock opera at the Arena. 26 October sees the première of the Wämöparken’s very own pumpkin festival.

curry, ginger and chilli, can be found in Blekinge.

whether a house can be connected to Karlskrona’s City Network. between Karlskrona and Emmaboda.

• Affärsverken operates boat services all year round for

• The number of civil marriages is on the increase. At its

a vibrant, accessible archipelago.

• TelecomCity will be a science park – a creative meeting

Lighthouse of Alexandria. ABB is now planning a new landmark on Verkö – a 150 metre high tower for cable production.

busiest, the town hall hosts one marriage every twenty minutes. place with a focus on growth in a number of industries.

• The bell tower in Amiralitetsparken is inspired by the classic


Höjer ribban för nytt landmärke Klockstapeln i Amiralitetsparken uppfördes 1699 för att hjälpa varvsarbetarna att hålla tiden. Där den står skulle det senare ha byggts en stenkyrka som ersättning för den evigt tillfälliga lösningen i trä – Amiralitets­k yrkan. Klockstapeln är ritad av Erik Dahlbergh på uppdrag av kungen. Dahlbergh lät sig inspireras av det klassiska Fyrtornet på Faros i hamnstaden Alexandria. Fyrtornet lär ha varit 150 meter högt och ansågs vara näst högst i världen efter den största pyramiden. Det var skapat i magnifik vit marmor, hade ett särdeles starkt ljus och rankades av grekerna som ett av världens sju underverk. Det uppfördes långt före Kristi födelse och förstördes först 1323. Men historien slutar varken där och då eller ens i Amiralitetsparken. Nu planerar ABB ett nytt landmärke på Verkö – ett 150 meter högt torn för tillverkning av kablar för havsbaserad vindkraft, signalstark kommunikation och säker kraft­överföring över gränserna. Karlskrona för arvet från världens underverk vidare.

Tyck till om ”i Karlskrona” Gå in på: www.karlskrona.se/ikarlskrona eller förmedla dina synpunkter och idéer till Karlskrona kommun på Facebook.

iKarlskrona nr3 2013  

Tidningen ”i Karlskrona” ges ut av Karlskrona kommun för att medborgarna ska få information om vad som sker inom näringsliv och kommunal ver...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you