__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SUVENÝR

Karlovarské suvenýry a speciality Karlsbader Souvenirs und  Spezialitäten


LÁZEŇSKÝ POHÁREK Lázeňský pohárek je nepostradatelnou výbavou každého lázeňského hosta. Dříve se mu také říkalo koflík a počátky jeho výroby sahají až do 17. století. V průběhu staletí pacienti pili prameny z rozličných koflíků kameninových, skleněných či cínových, až se jeho podoba vyvinula v dnes již klasickou porcelánovou nádobku s ouškem a násoskou, kterou lázeňský host usrkává lékařem předepsaný léčivý minerální pramen. KURBECHER Der Kurbecher gehört zur unerlässlichen Ausstattung jedes Besuchers Karlsbads. Früher wurde er auch „Schale“ genannt und die Anfänge seiner Erzeugung reichen in das 17. Jahrhundert zurück. Im Verlaufe der Jahrhunderte tranken Patienten Mineralwasser aus verschiedenen Steingut-, Glas- oder Zinntassen, bis sich das Aussehen des Kurbechers in den heute schon klassischen Porzellanbehälter mit einem Handel und einer Tülle entwickelte, durch die der Kurgast am Mineralwasser aus der Quelle schlürfte, die ihm sein Kurarzt vorgeschrieben hatte. Návštěvnické centrum Thun 1794 v Nové Roli ● Muzeum lázeňských pohárků v Lokti Besucherzentrum Thun 1794 in Nová Role ● Museum der Kurbecher in Loket WWW.THUN.CZ, WWW.INFOCENTRUMLOKET.CZ


KARLOVARSKÁ RŮŽIČKA Karlovarské léčivé prameny jsou prosyceny minerály. Rychlým odpařováním vody dochází k usazování minerálních látek na všech předmětech, přes které přetéká. Návštěvníci lázeňského města se díky tomuto jevu mohou těšit z Karlovarských růžiček či jiných pokameněných suvenýrů, které tzv. obrůstají vřídlovcem. Po dvou týdnech sprchování tak minerální vody vytvoří vrstvu vřídlovce i na impregnované pergamenové růžičce a slavný suvenýr je na světě. KARLSBADER RÖSCHEN Karlsbader Heilquellen sind mit Mineralien gesättigt. Durch die schnelle Verdampfung des Wassers setzen sich die Mineralien an allen Gegenständen ab, über die das Wasser fliesst. Dank dieser Erscheinung können sich die Besucher der Kurstadt über die Karlsbader Röschen oder andere Souvenirs freuen, die aussehen, als ob sie aus Stein gemacht würden - sie, wie man sagt, bewachsen mit Aragonit. Nach zweiwöchigem Duschen mit Mineralwasser bildet sich eine Schichte von Aragonit auch auf einem Röschen aus imprägniertem Pergamentpapier und das berühmte Souvenir ist geboren. Podzemí Vřídla Untergrund des Sprudels WWW.SPLZAK.CZ


LÁZEŇSKÁ OPLATKA Co by to bylo za procházku lázeňským centrem bez karlovarské oplatky! Voňavá pochoutka je tradičně vyhledávána všemi návštěvníky a hosty korzujícími po kolonádách. Kulaté oplatky se v lázních pekly po domácku již v 18. století. Postupně vznikaly specializované oplatkárny, kde se oplatky mnoha příchutí vyrábí dodnes. A pamatujte, že stále platí rčení: Kdo neochutnal v Karlových Varech oplatku, jako by tu nebyl… KUROBLATEN Was für ein Spaziergang durch das Kurzentrum wäre es ohne eine Kuroblate! Diese duftige Delikatesse wird traditionell von allen auf Kolonnaden spazierenden Besuchern nachgefragt. Die runden Oblaten wurden in der Kurstadt schon im 18. Jahrhundert hausgemacht. Allmählich entstanden Oblaten-Werkstätte, wo man Oblaten in verschiedenen Geschmacksrichtungen bis zu heutigen Tagen erzeugt. Und vergessen Sie nicht das immer wahre Sprichwort: Wer in Karlsbad eine Oblate nicht kostete, der war hier nicht...

Zakoupíte v karlovarských stáncích a prodejnách. Zum Kaufen in Karlsbader Ständen und Verkaufsstellen.


BECHEROVKA Slavný bylinný likér Becherovka šíří již více než dvě století věhlas Karlových Varů po celém světě. Snad právě proto se u nás Becherovce říká “třináctý pramen”. Lázeňští hosté si na ní pochutnávají od roku 1807, kdy Josef Vitus Becher začal prodávat v domě U tří skřivanů tento jedinečný žaludeční likér. Tajemství jeho výroby je dodnes přísně střeženo a tajnou recepturu znají pouze dva lidé… BECHEROVKA Der berühmte Kräuterlikör Becherovka verbreitet den Ruhm Karlsbads in der ganzen Welt schon zwei Jahrhunderte lang. Vielleicht ist das der Grund, warum man bei uns Becherovka „die dreizehnte Quelle“ nennt. Die Besucher der Stadt geniessen dieses Getränk seit dem Jahre 1807, als J.V. Becher diesen einzigartigen Magenlikör im Hause Zu drei Lerchen zu verkaufen begann. Das Geheimnis seiner Erzeugung wird auch heute streng gehütet und nur zwei Leute kennen die heimliche Rezeptur...

Jan Becher Muzeum Museum des Becherovka Likörs WWW.BECHEROVKA.COM


SKLO MOSER Křišťálová krása světoznámého skla patří ke Karlovým Varům již od roku 1857, kdy zde nadaný rytec skla Ludwig Moser založil ryteckou dílnu a prodejní galerii. Věhlas sklárny Moser je po celou dobu své existence založen na řemeslném umění mistrů sklářů, brusičů, malířů a rytců. Pro svou jedinečnost a dokonalost zpracování je sklo Moser vyhledáváno také řadou osobností z celého světa. GLAS MOSER Die Schönheit weltberühmten Kristallglases gehört zu Karlsbad schon seit dem Jahre 1857, als hier der talentierte Glasgraveur Ludwig Moser eine Gravierwerkstatt und Verkaufsgalerie gründete. Die ganze Zeit ihrer Existenz beruht der Ruhm der Glashütte auf der Geschicklichkeit ihrer Glasbläser, Glasschleifer, Glasmaler und Graveure. Dank seiner Einzigartigkeit und Perfektion der Bearbeitung wird Glas Moser von vielen Persönlichkeiten aus der ganzen Welt nachgefragt.

Muzeum a sklářská huť Moser Museum und Glashütte Moser WWW.MOSER-GLASS.COM


LÁZEŇSKÁ KOSMETIKA Karlovarská lázeňská kosmetika v sobě spojuje sílu minerálních vod, blahodárné působení léčivých bylin a využívá i dalších místních ozdravných zdrojů, jako rašelinu nebo kaolin. Za pomoci nejmodernějších postupů tak rozvíjí původní receptury karlovarských lékárníků 19. a 20. století.

KARLSBADER KOSMETIK Karlsbader Kurkosmetik verbindet in sich die Kraft der Heilwässer, die wohltuende Wirkung der Heilkräuter und sie nutzt auch andere örtliche Naturheilquellen wie Torf oder Kaolin. Mit Hilfe der modernsten Verfahren entwickelt sie die ursprünglichen Rezepturen der Karlsbader Apotheker aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Zakoupíte v karlovarských lékárnách, stáncích a prodejnách. Zum Kaufen in Karlsbader Apotheken, Ständen und Verkaufsstellen.


VOLNÉ VSTUPY DOPRAVA ZDARMA SLEVY AŽ 50 % FREIE EINTRITTE STADTVERKEHR KOSTENLOS ERMÄSSIGUNGEN BIS 50 %

www.karlovy varyCARD.cz


KARLOVARSKÝ PORCELÁN Karlovarský porcelán, to je světově vyhlášený pojem s tradicí dlouhou více než 200 let. A není divu, vždyť právě nedaleko Karlových Varů se těží kaolin – jeden z nejkvalitnějších a nejžádanějších. V současnosti působí v  Karlových Varech a blízkém okolí několik porcelánek, s jejichž výrobky denně stolují zákazníci na všech kontinentech. KARLSBADER PORZELLAN Karlsbader Porzellan, das ist ein Begriff in der ganzen Welt, mit der Tradition länger als 200 Jahre. Und kein Wunder, es ist doch die Umgebung Karlsbads, wo das sehr gefragtes Kaolin höchster Qualität gefördert wird. Zur Zeit gibt es in Karlsbad und dessen Umgebung einige Porzellanfabriken, derer Erzeugnisse Kunden auf allen Kontinenten jeden Tag auf den Tischen haben.

Návštěvnické centrum Thun 1794 v Nové Roli Besucherzentrum Thun 1794 in Nová Role WWW.THUN.CZ


MLÝNSKÝ PRAMEN Mlýnský pramen se získává z přírodního léčivého zdroje, vyvěrajícího přímo v karlovarské Mlýnské kolonádě. Velmi silně mineralizovaná voda je přírodním zdrojem látek, které jsou důležité pro stavbu a správnou funkci lidského těla. Mlýnský pramen vám dává možnost dopřát si pitnou kúru z Karlových Varů kdekoliv a kdykoliv. Jako preventivní pitnou kúru jej můžete užívat několikrát ročně. MÜHLBRUNNQUELLE Die Mühlbrunnquelle kommt aus einer Naturheilquelle, die direkt auf der Mühlbrunnkolonnade aus der Erde tritt. Das stark mineralisierte Wasser enthält die Stoffe, die für den Körperbau und die richtige Funktion des menschlichen Körpers wichtig sind. Die Mühlbrunnquelle gibt Ihnen die Möglichkeit, sich die Trinkkur aus Karlsbad jederzeit und wo immer zu gönnen. Als Prävention können Sie das Mineralwasser einige Mal im Jahre trinken.

Zakoupíte v karlovarských lékárnách, stáncích a prodejnách. Zum Kaufen in Karlsbader Apotheken, Ständen und Verkaufsstellen.


VŘÍDELNÍ SŮL Dlouhá staletí se karlovarští lékaři zabývali otázkou, jak udělat karlovarskou léčebnou kúru dostupnou také pacientům, kteří nemohou navštěvovat Karlovy Vary. Tradice výroby vřídelní soli v Karlových Varech tak sahá až na počátek 18. století. Karlovarská minerální sůl se vyrábí odpařováním termominerální vody, která vyvěrá ze světoznámého Vřídla. V domácím prostředí můžete celoročně užívat jak koupelovou sůl, tak i sůl určenou k pitnému režimu.

SPRUDELSALZ Jahrhundertelang befassten sich Karlsbader Ärzte mit der Frage, wie die Karlsbader Kur auch den Patienten zugänglich zu machen, die Karlsbad nicht besuchen können. Die Tradition der Sprudelsalz-Erzeugung in Karlsbad reicht also bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts zurück. Karlsbader Mineralsalz wird durch die Verdampfung des Thermal-Mineral-Wassers erzeugt, das aus dem weltberühmten Sprudel schiesst. Zu Hause können Sie es alljährlich benutzen, und zwar als Badesalz oder in Ihrem Trinkregime.

Zakoupíte v karlovarských lékárnách, stáncích a prodejnách. Zum Kaufen in Karlsbader Apotheken, Ständen und Verkaufsstellen.


FENOMÉN VŘÍDELNÍ VODY přitahuje odjakživa pozornost. A to nejen v lázeňské léčbě, ale i v  dalších oborech lidské činnosti. Důkazem toho je například řada kulinářských specialit, jejichž recepty se již dlouhá desetiletí předávají v karlovarských rodinách z generace na generaci. KARLOVARSKÁ KÁVA Připravuje se podle speciální receptury. Do nápoje patří kromě vřídelní vody také med, Becherovka a šlehačka. Výjimečnou kávu můžete vychutnat přímo v kavárně Vřídelní kolonády. POLÉVKA Z VŘÍDELNÍ VODY Podle starodávného receptu ji místní kuchařky zahustily jíškou a okořenily muškátovým oříškem. Do talíře vložily čerstvý žloutek s kouskem másla a s nasekanou petrželkou a vše zalily polévkou. Doplnily nasucho opraženým, na kostičky nakrájeným karlovarským rohlíkem. U receptu je dopsáno ještě varování: Pozor nesolit! KARLOVARSKÝ KNEDLÍK Traduje se, že velmi chutný je houskový knedlík vařený ve vřídelní vodě. Alternativou pro klasický houskový knedlík je také knedlík karlovarský, do kterého se nepřidává žádná mouka, základ tvoří bílé pečivo a vaří se v ubrousku. Jedinečnost mu dodává máslová vůně s příměsí listové petržele či muškátového oříšku. KARLOVARSKÝ DORT Karlovarský dort je zákusek, který se nepeče. Jeho základ totiž tvoří karlovarské oplatky, které jsou již upečené. Speciální náplní proložená jednotlivá patra oplatek, přelitá kvalitní čokoládou a zdobená lískovými ořechy, tvoří originální zákusek, který může být sladkou tečkou vašeho pobytu v Karlových Varech.


KARLOVARSKÁ KAPKA Originální cukrovinka s vynikající chutí a jedinečným tvarem připomínajícím kapku vody, jako symbol lázeňského města Karlovy Vary. Karlovarská kapka je vyrobena z vřídelní vody, medu, želatiny z mořských řas a dalších surovin. KARLOVARSKÝ CHLÉB Jediný chléb v Evropě vyráběný z karlovarské vřídelní vody. Je bohatý na vlákninu a minerály postvulkanického původu. Název s přídomkem „karlovarský“ má i řada dalších pokrmů a potravin  –  bublanina, suchar, rohlík, guláš nebo pivo Karel IV. POHLED DO HISTORIE Světově proslulé Karlovy Vary byly vždy hojně navštěvovány, čemuž odpovídala i rozmanitost nabízených upomínkových předmětů. Mezi ty nejvyhledávanější patřily suvenýry z vřídlovce (aragonitu). Období jejich největšího rozkvětu sahá do poloviny 19. století a končí ve 20. letech století dvacátého. Výrobci vytvářeli mnohdy kuriózní předměty. Nabízeli však i praktické předměty denní potřeby jako násada na pero, pro dámu pouzdro na deníček, pro pány vřídlovcem vykládaná násada na lulku či špacírku. Ve sbírkách karlovarského muzea však nechybí ani krásné šperky jako prsteny, brože, jehlice nebo také pánské spony na kravatu či manžetové knoflíčky.

Muzeum Karlovy Vary WWW.KVMUZ.CZ


PHÄNOMEN DES SPRUDELWASSERS zieht auf sich die Aufmerksamkeit seit undenklichen Zeiten. Und zwar nicht nur in Kurbehandlung sondern auch in anderen Sphären der menschlichen Tätigkeit. Ein Beweis dafür ist z.B. eine Reihe von kulinarischen Spezialitäten, derer Kochvorschriften n Karlsbader Familien von Generation zu Generation jahrelang übergeben werden. KARLSBADER KAFFEE Er wird nach einer speziellen Vorschrift zubereitet. Neben Sprudelwasser gehören in das Getränk auch Honig, Likör Becherovka und Schlagsahne. Sie können diesen aussergewöhnlichen Kaffee direkt im Café in der Sprudelkolonnade geniessen. SPRUDELSUPPE Nach einer sehr alten Vorschrift verdichteten sie örtliche Köchinnen mit Mehlschwitze und würzten sie mit Muskatnuss. In den Teller legten sie ein frisches Eigelb mit einem Stück Butter ein und das alles gossen sie mit der Suppe über. Dann ergänzten sie die Suppe mit einem in Würfel geschnittenen, gerösteten Karlsbader Hörnchen. In der Vorschrift steht auch die Warnung: Vorsicht! Nicht salzen! KARLSBADER KNÖDEL Man sagt, dass ein im Sprudelwasser gekochter Semmelknödel sehr schmackhaft ist. Eine Alternative zum klassischen Semmelknödel ist der Karlsbader Knödel. Er enthält kein Mehl, seine Basis bildet Weissgebäck, und  er wird in einer Serviette gekocht. Die Einzigartigkeit geben ihm sein Butterduft und das Aroma von Blattpetrsilie und Muskatnuss. KARLSBADER TORTE Die Karlsbader Torte ist ein Dessert, das man nicht backt. Ihre Basis bilden nämlich Karlsbader Oblaten, die schon gebackt wurden. Die einzelnen Oblaten-Schichten werden mit einer speziellen Füllung zusammengeklebt, mit Qualitätsschokolade übergossen und mit Haselnüssen geschmückt. Dieses originelle Dessert kann das süsse Tüpfchen hinter Ihrem Aufenthalt in Karlsbad sein. KARLSBADER TROPFEN Eine originelle Süssigkeit ausgezeichneten Geschmacks, die die einzigartige Form eines Wassertropfens- des Symbols der Kurstadt Karlsbad - hat. Sie besteht aus Sprudelwasser, Honig, Gelatine, Algen und anderen Ingredienzen. KARLSBADER BROT Karlsbader Brot ist das einzige Brot in Europa, das aus Karlsbader Sprudelwasser erzeugt wird. Es ist reich an Ballaststoffen und Mineralien des postvulkanichen Ursprungs.


Das Attribut „Karlsbader“ haben viele andere Speisen und Lebensstoffe Obstauflauf, Zwieback, Hörnchen, Goulasch oder Bier Karl IV.

BLICK IN DIE GESCHICHTE Das weltberühmte Karlsbad wurde immer häufig besucht und dem entsprachen auch die Zahl und Mannigfaltigkeit der angebotenen Souvenirs. Zu den populärsten gehörten Souvenirs aus Aragonit. Die Zeit ihrer grössten Blüte reicht in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und endet in den 1920-er Jahren. Es wurden oft kuriose Gegenstände erzeugt. Doch man baten auch praktische Sachen täglichen Gebrauchs an, wie z.B. Federhalter, Umschläge für Damentagebücher und mit Aragonit eingelegte Zigaretten- oder Spazierstockhalter für Herren. In den Sammlungen des Karlsbader Museums finden Sie auch herrliche Juwelen wie Ringe, Broschen, Schmucknadeln oder auch Herren-Krawattenspangen oder Manschettenknöpfe.

VŠE O KARLOVÝCH VARECH ALLES ÜBER KARLSBAD TOURIST INFO Lázeňská 14, T. G. Masaryka 53 WWW.KARLOVYVARY.CZ

Karlovy VARY°

Museum Karlsbad WWW.KVMUZ.CZ


Profile for Karlovy Vary

Suvenýr - CS & DE  

Suvenýr - CS & DE  

Advertisement