Page 20

procedury Fyziatrické výkony

Sonoterapie (léčba ultrazvukem) Uvolňování rozpuštěných plynů, přeměna gelu na rozpustnější soli, mikromasáž až mechanické rozpuštění tkání (srůsty, osteofyty, vápenaté usazeniny). Dále uvolňování radikálů, vznik peroxidu, změna pH. Zvýšení metabolismu, hypertermie atd. Diadynamické proudy Elektroléčba s analgetickým účinkem, kdy působí stejnosměrně upravený nízkofrekvenční proud, rytmicky přerušovaný. Träbertovy proudy Impulzoterapie pravoúhlými impulzy – stejnosměrný proud o velké intenzitě. Magnetoterapie Využívá se statické, střídavé a pulzní magnetické pole.

Fototerapie

Infračervené záření – Solux Lokální využití tepla z infračerveného zářiče s modrým nebo červeným filtrem. Viditelné světlo Psychologické vlivy jednotlivýh barev jsou využívány v koloroterapii. Ultrafialové záření Horské slunce – rozhodující je prahová erytémová dávka Biolampa - polarizační záření bez chromatizační složky Laser – monochromatické kontinuální nebo pulzní záření

Oxygenoterapie Vdechování vzduchu obohaceného na 40–60 % kyslíku.

19

Profile for Karlovy Vary

Kv lazne cz  

Kv lazne cz  

Advertisement