Page 1

EN MODERN HAVS- & TURISTORT VÄXER FRAM UR INDUSTRIHISTORIENS VAGGA


HAVSNÄRA BOENDE, SERVICE & LOKALER MED SMÅBÅTSHAMN INTILL

AVSTÅND MED BIL CA 90 MIN FRÅN NORRA STOCKHOLM CA 50 MIN FRÅN UPPSALA CA 30 MIN FRÅN GÄVLE CA 30 MIN FRÅN TIERP ARENA

Arlanda


HAVSNÄRA BOENDE, SERVICE & LOKALER MED SMÅBÅTSHAMN INTILL

Vi skapar förutsättningarna för ett havsnära boende, service och verksamheter med den tre kilometer långa strandtomt som finns tillgänglig. Den gamla upprustade bebyggelsen tillsammans med den nya kommer ge hela Karlholm ett helt nytt ansikte mot havet och skärgården. Vi vill skapa möjligheter till boende vid havet och intill kajen samt att öppna den gamla industrihamnen som en småbåtshamn. Delar av gamla fabriken kommer användas för bostäder och inhysa centrumverksamhet som handel, restaurang, hotell, service samt lager, båtgarage och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Mer information och intresseanmälan, besök vår hemsida www.karlholmstrand.se

www.karlholmstrand.se


ETT UNIKT TILLFÄLLE ATT FÖRVÄRVA LOKALER I KARLHOLM STRAND Nu växer lokaler fram som har oanade möjligheter i Karlholm Strand. Just nu pågår iordningsställande av 57 verksamhetslokaler på 55-300 kvm som är fullisolerade med högsta brandklass. De har nya portar som är 6 meter höga och upp till 7,5 meter breda. Vatten, avlopp och el kommer att dras in i lokalerna. Lokalerna fungerar utmärkt som små/lättare industrilokaler men fungerar även som bil- / lastbil- / båtgarage eller annan förvaring.

I VILKEN TYP AV LOKAL VILL DU FÖRVARA DIN ÖGONSTEN ELLER DRIVA DIN VERKSAMHET?

Vill du köpa din lokal och anpassa den efter dina önskemål som företagslokaler, båt- eller bilgarage? Med ett helt unikt läge vid havet har du möjligheten att köpa nyrustade industrilokaler i Karlholm Strand. Vi tror att verksamheter som båtservice/marina, hamnrörelse, restaurang, hotell, uthyrningsverksamhet, snickeri, rörmokeri, plåtslageri, lager, el/mekservice, bilverkstad och andra butiker skulle passa i Karlholm Strand.

VERKSAMHETER I KARLHOLM STRAND IDAG Lager och logistikföretag Båttillverkare Husbyggare

Illustration för hur du kan inreda din lokal

De två byggnader som nu färdigställs


A

B


DETALJPLAN FÖR KARLHOLM STRAND Syftet med Karlholm Strand är att göra det möjligt att omvandla det tidigare industriområdet till ett tillgängligt och attraktivt område med verksamheter, bostäder, rekreation, service, kultur och en ny fritidshamn samt att ge Karlholm ett nytt ansikte mot havet och skärgården. •

Huvuddragen i planen är: att området ges ny mark användning för bostäder med centrumverksamheter för båtservice, handel, kiosk, café, restaurang mm i anslutning till hamnen.

Att marken med de f.d. fabriksbyggnaderna ges användning för service, handel samt lager, båtgarage, med begränsad omgivningspåverkan.

Att marken med f.d. pannhuset och indunstningshallen ges användning för bostäder med centrumverksamhet som handel, restaurang, hotell mm.’

Att det ges möjlighet att uppföra en hamnanläggning för fritidsbåtar i vattenområdet för den befintliga hamnen.

Att småbåtsbryggor får anläggas inom fastighetens vattenområde.

Att nya gator, torg, park och natur anläggs.

Se all information i sin helhet på www.karlholmstrand.se

www.karlholmstrand.se


ANMÄL DITT INTRESSE PÅ WWW.KARLHOLMSTRAND.SE REDAN IDAG


FÖRVÄRVNINGSBARA LOKALER I KARLHOLM STRAND

2

Nu växer lokaler fram som har oanade möjligheter i Karlholm Strand. Just nu pågår iordningsställande av 57 verksamhetslokaler på 55-300 kvm som är fullisolerade med högsta brandklass. De har nya portar som är upp till 6 meter höga och upp till 7,5 meter breda. Vatten, avlopp och el kommer att dras in i lokalerna.

2

0

2

2 6

2

2 6

2

2 6

2

2 6

2

2

2

Lokalerna fungerar utmärkt som små/lättare industrilokaler men fungerar även som bil- / lastbil- / båtgarage eller annan förvaring. Anmäl ditt intresse på www.karlholmstrand.se

SNABBFAKTA

• 57 lokaler • 55-300 kvm • Upp till 6 meter i takhöjd & portöppning • Inred efter egna behov • Nya garageportar • Indraget vatten, avlopp och el • Säljes som friköpta fastigheter 2

2

105

K/

R DUS H

R DUS H

RR D

R DUS H

PENTR

2

59

2

62

2

6

2

62

2

62

2

6

2

6

2

62

2

62

2

6

2

6

2

66

2

66

2

6

2

5

2

56

2

5

2

2

6

2

6

2

10

1 1

2

2

2

2

Bran s

Bran s

p

p

Bran s

p

N

2

100

2

95

2

Bran s

20

50

56

2

GARAGE BYGGNAD B

LGH 1

GARAGE

9

2

9

2

9

102

2

2

9

1 2

2

1 0

2

119

2

151

2

2

222

2

2

GARAGE

LGH 2

29

K/

R DUS H

R DUS H

RR D

R DUS H

PENTR

R DUS H

RR D

K/

RR D

RR D

PENTR

112

GARAGE

LGH

2

2

5

2

2

1

1 1

2

2

2

166

2

112

2

1 1

2

161

2

RR D

p

LGH

TT

TT

TM

p

p Bran s

TT

TVÄTT TM

Bran s

OMKL.

p

Bran s

0 5 10 METER

6

p

SKALA 1:500

Bran s

1

59

PENTR

112 2

2

R DUS H

RR D

K/

RR D

RR D

62

TM

TS

R DUS H

GARAGE BYGGNAD A

TORGET ARKITEKTER


KarlholmLogistics Proffs på lager & logistik

- LAGE R HOTELL & LOG IS TIK HOS OSS FINNS 19 000 KVM TEMPERERADE LAGERYTOR ATT TILLGÅ SOM ENKELT KAN ANPASSAS FÖR JUST ER VERKSAMHET. PRODUKTERNA KAN LAGRAS ELLER MAGASINERAS I DAGAR ELLER MÅNADER

- V I ERBJ UD ER LAGERHOTELL ARKIVERING PACKSERVICE LOGISTIKLÖSNINGAR TREDJEPARTSLOGISTIK TULLAGER MAGASINERING VINTERFÖRVARING FLYTTSERVICE

070-548 77 70

www.karlholm-logistics.se

Alexander Vå h l i n 070-548 77 7 0 a l e x@kar lholm -log i s t i c s .se

Johan Bergström 072-550 47 77 j o h a n @ ka r l h o l m- l o g i s t i c s . s e

info@karlholm-logistics.se A d i G a z i b egovic 0 7 6 - 1 36 1 3 0 1 a d i @ ka r l h o l m- l ogis tics . s e I SA MA RBETE MED

KarlholmLogistics


Dagen efter ditt livs största affär Ingen huvudvärk. I våra butiker slipper du känna att din bostadsaffär delas upp i svårbegripliga delar och tjänster. Du får en sammanhängande helhet som gör det lättare att ta ställning och känna dig säker på ditt beslut. Tre Tryggheter är namnet på vår smidiga lösning före, under och efter din bostadsaffär. Ska du sälja din bostad?

AKTUELLA ERBJUDANDEN. Skydd mot dubbla räntekostnader. Anlita våra fastighetsmäklare! Lyckas de inte sälja din bostad inom 3 månader får du ränte­ kostnaderna betalda för dina nya bolån upp till sex månader, om du tar bolånen hos oss. Juridisk rådgivning. Många juridiska frågor kan dyka upp i samband med bostadsaffären ­ samboavtal, särkullbarn? Vi hjälper dig.

Vi känner ditt närområde väl och kan både råda och hjälpa dig från planering, visning och försäljning till buffertsparande, pension och annat som rör din vardagsekonomi. Dags att köpa? Kontakta oss om lånelöfte, ekonomisk rådgivning och rätt försäkring för ditt kommande boende. Välkommen in!

Boendeförsäkring. När du anlitar en av våra mäklare ingår 3 månaders kostnadsfri boendeförsäkring. Om du dessutom tar ditt bolån hos oss får du totalt 6 månaders boendeförsäkring utan extra kostnad. Bo-kvar-försäkring. Ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Fullständiga villkor för ovanstående erbjudanden hittar du på vår webbplats!

lansforsakringar.se/uppsala Tel: 018-68 55 00 Sponsring med ansvar: Länsförsäkringar Uppsala stöttar idrottsklubbar genom sponsorskap där mottagarna i gengäld ska kunna påvisa att de jobbar aktivt för att göra idrotten fri från mobbning, alkohol, droger och tobak. En fristad där man blir respekterad för den man är och inte bara för vad man presterar. Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag.


VILL DU FÅ NYHETER GÄLLANDE BOENDE/TOMTER, FÖRETAG/LOKALER, HAMNEN/BÅTÄGARE ELLER BARA ALLMÄNNA NYHETER? ANMÄL DIG TILL NÅGOT AV VÅRA NYHETSBREV

ÄR DU INTRESSERAD AV LEDIGA LOKALER ELLER ANDRA AFFÄRSMÖJLIGHETER I KARLHOLM STRAND Peter Bergström peter@karlholmstrand.se +4670-601 41 76 Anders Högberg anders@karlholmstrand.se +352-621 324 466

www.karlholmstrand.se

Profile for Next Step Media

Karlholm strand fastigheter 2016 03  

Se vår nya broschyr om Karlholm Strand och de 57 första verksamhetslokalerna som snart blir till försäljning. Det är 57 verksamhetslokaler...

Karlholm strand fastigheter 2016 03  

Se vår nya broschyr om Karlholm Strand och de 57 första verksamhetslokalerna som snart blir till försäljning. Det är 57 verksamhetslokaler...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded