Page 1

Solfångare som tål att jämföras Vi erbjuder kompletta solfångarlösningar utifrån Dina förutsättningar


Solvärme fungerar och behöver inte vara dyr Vi säljer kompletta solfångarsystem med hög kvalitet, hög prestanda men till riktigt låga priser. Vår solfångare består av vakuumisolerade glasrör och traditionellt rörmokeri.

Var kan man placera solfångarna? -De fungerar givetvis allra bäst i söderläge. Avvikelser upp till Väst/Ost fungerar också men kan innebära något större solfångaryta. Placering kan ske på tak, på fasaden eller på en ställning.

Glasrörens konstruktion påminner mycket om en termos som också består av två glasväggar med isolerande vakuum emellan. På den inre glasväggen sitter absorbatorn, Det är enkelt uttryckt en mattsvart yta som absorberar solstrålningen och som blir oerhört het i solljuset. Hettan hamnar i mitten av ”termosen” och hålls kvar där tack vare vakuumets isolerade egenskaper. Om röret inte kyls av når det en temp på över 250oC i fullt solsken. Värmeenergin tas om hand genom att kyla av insidan på glasrören och föra bort värmen till en vattentank (t ex en varmvattenberedare eller en ackumulatortank).

Vakuumrören kyls av genom att en vätska som cirkulerar i tunna koppar-rör i varje enskilt vakuumrör. Koppar-rören bildar ett U där de vänder därför kallas hela modulen U-rörssolfångare. Solfångaren har en mycket enkel och robust konstruktion med hårdlödda koppar- och mässingsdetaljer.

En principbild över vilka komponenter som ingår i ett solvärmesystem: - Solfångare - Drivkrets - Styrelektronik - Ackumulatortank - Rör och ledningar mellan komponenterna

Solfångaren i Viby säljer allt material som går åt för en installation. I mån av tid utför vi även installationer. Vi har valt att arbeta med följande varumärken:

Solkungen AB

Vem kan nyttja solvärme? -I princip alla som har ett eget värmesystem kan ha nytta av solvärme. För den som har direktverkande el som uppvärmning är payoff-tiden kort. Ved- eller pellets eldaren minimerar arbetsinsatsen för att producera varmvatten under sommar-halvåret. Värmepumpsägaren kan spara slitage på den ordinarie värmekällan.

© Per Halldin Rev 2010-01-10

Den har SolarKeymark vilket bevisar att solfångaren håller hög kvalitet och specificerad prestanda. Eftersom vi är tvärsäkra på att Du blir nöjd så ger vi 5 års garanti på det vi levererar.

Solfångare  

Kort info om solfångare

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you