Page 1

Rachunek z dnia 23.02.2013 Wystawił: karka ul. Robocza 61-690 Poznań NIP: 596-45-85-265

Dla: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 01/2013 z dnia 13.02.2013 (wraz z przeniesieniem praw autorskich do dzieła na rzecz zleceniodawcy) Praca:

l.p.

Nazwa towaru lub opis usługi

j.m.

Ilość

Cena za jednostkę

wartość

1

Konwencja_celna_ENG.doc (14015 słów tekstu wyjściowego)

słowo

14015

0,025 euro 350,35 euro

2

Prezentacja_OBWE_ENG.ppt (1154 słów tekstu wyjściowego)

słowo

1154

0,025 euro 28,85 euro

3

Sprawozdanie_komisji_ENG.pdf (5960 słów tekstu wyjściowego)

słowo

5960

0,025 euro 149 euro

Brutto: 528,2 euro Koszty uzyskania przychodu (50%): 264,1 euro Należny podatek (18%): 95 euro

Razem do zapłaty

433,2 euro

Słownie: Czterysta trzydzieści trzy euro i dwadzieścia centów Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe: 123456789123456789123456 data

podpis


Miejsce wystawienia Poznań Data wystawienia 23-02-2013

Sprzedawca: karka ul. Robocza 61-690 Poznań NIP: 596-45-85-265

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Rachunek nr 1/02/2013

Lp. 1 2 3

Nazwa Tłumaczenie pisemne POL-ENG Konwencja_celna_POL.doc Tłumaczenie pisemne POL-ENG Sprawozdanie_komisji_POL.pdf Tłumaczenie pisemne POL-ENG Prezentacja_OBWE_POL.ppt

Do zapłaty: Słownie:

J. m. 1125 znaków 1125 znaków 1125 znaków

ilość

Cena

Wartość

78

45,03

3512,34

30

45,03

1350,9

9

45,03

405,27

RAZEM

5268,51

5268,51 zł Pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe: 123456789123456789123456

Wystawił(a)

podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Odebrał(a)

podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku


Miejsce wystawienia Poznań Data sprzedaży 23-02-2013 Data wystawienia 23-02-2013

Sprzedawca: karka ul. Robocza 61-690 Poznań NIP: 596-45-85-265

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Faktura VAT 1/02/2013

Lp. 1 2 3

Nazwa Tłumaczenie pisemne POL-ENG Konwencja_celna_POL.doc Tłumaczenie pisemne POL-ENG: Sprawozdanie_komisji_POL.pdf Tłumaczenie pisemne POL-ENG: Prezentacja_OBWE _POL.ppt

J. m. 1800 znaków 1800 znaków 1800 znaków

ilość

Cena netto

Wartość netto

VAT [%]

Wartość VAT

Wartość brutto

49

24,53

1201,97

23

276,45

1478,42

19

24,53

466,07

23

107,2

573,27

6

24,53

147,18

23

33,85

181,03

RAZEM

1815,22

417,5

2232,72

Do zapłaty: 2232,72 zł Słownie: Dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe: 123456789123456789123456

Wystawił(a)

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Odebrał(a)

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

rachunki  

dokumenty księgowe: rachunek do umowy o dzieło, faktura VAT i rachunek