Suomen YMCA:n vuosikertomus 2018

Page 1

VUOSIKERTOMUS

2018


YMCA LYHYESTI Me YMCA:ssa pidämme huolta lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta ja tasapainoisesta kehityksestä. YMCA–NMKY -yhdistykset eri puolilla Suomea tukevat lapsia ja nuoria tarjoamalla matalan kynnyksen toimintaa: liikuntaa, musiikkia, kerhoja, leirejä, retkiä, tapahtumia sekä tukea eri elämäntilanteisiin. Kohtaamme vuosittain lähes 1,5 miljoonaa lasta ja nuorta. YMCA on kansainvälinen järjestö, joka on tarjonnut turvallisen yhteisön jo yli 170 vuoden ajan.

SISÄLLYS 2

YMCA lyhyesti

4

YMCA:n vuosi 2018 lukuina

6

YMCA:n arvot, visio ja missio

8

Pääsihteerin katsaus

10

YMCA:n toimintamuodot

12

Vuoden 2018 tarinat

20 Kehitysyksikön vuosi 24 Suomen NMKY:n Urheiluliiton vuosi 26 YMCA maailmalla 32

Suomen YMCA:n liiton talous

2


3


YMCAN VUOSI 2018

322

YLI VUOROKAUDEN MITTAISIA TAPAHTUMIA JOIHIN OSALLISTUI

KOHTAAMISIA

1 464 646 JOISTA LIIKUNNALLISIA 232 200

18 374

TAPAHTUMIEN MÄÄRÄ

209 429

A.

Ä. KANSAINVÄLISESTI YMCA TAVOITTAA 65 MILJOONAA IHMIST

I MAASS R E 0 2 1 I I YMCA TOIM

SUOMEN YMCA

LUKUINA 4

MAAILMA


SUOMEN YMCA 318 TYÖNTEKIJÄÄ 1883 VAPAAEHTOISTA 31 AKTIIVISTA PAIKALLISYHDISTYSTÄ

59 600

KANSAINVÄLISIÄ TAPAHTUMIA OLI JOIHIN OSALLISTUI YLI JÄSENMÄÄRÄ:

15 429

75,5 %

JÄSENISTÄ ON ALLE 29-VUOTIAITA

ANLAAJUISESTI YLI 7000 YMCA-YHDIS TYSTÄ JA YLI 88 000 TYÖNTEKIJÄÄ JA YLI 9

19 000 VAPAAEHTOISTA.

5


YMCA:N ARVOT, VISIO JA MISSIO

OSALLISTAVAA TOIMINTA JA NUORTEN ERI ELÄMÄNV

ARVOT

VISIO

AVOIMUUS YHTEISÖLLISYYS LUOTETTAVUUS TURVALLISUUS KANSAINVÄLISYYS KRISTILLISYYS

AKTIIVINEN, ARVOSTETTU JA NÄKYVÄ NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTAJA

LA JA

ARVOT

VIS

AVOIMUUS YHTEISÖLLISYYS LUOTETTAVUUS TURVALLISUUS KANSAINVÄLISYYS KRISTILLISYYS

AKTIIVINEN, A JA NÄKYVÄ HYVINVOINN

6


AA LASTEN VAIHEISIIN

VISIO

MISSIO

AKTIIVINEN, ARVOSTETTU JA NÄKYVÄ NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTAJA

LAADUKASTA, LUOTETTAVAA JA OSALLISTAVAA TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE

SIO

ARVOSTETTU Ä NUORTEN NIN EDISTAJA

MISSIO LAADUKASTA, LUOTETTAVAA JA OSALLISTAVAA TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE

7


SUOMEN YMCA:N PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

EI OLE YLLÄTYS, ETTÄ SUOMESSA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT OVAT NUORTEN MERKITTÄVIN TERVEYSONGELMA.

8


NUORUUS ON

NAVIGOINTIA NUORIA ON TÄNÄÄN ENEMMÄN KUIN KOSKAAN – 1,8 MILJARDIA JA HEIDÄN SUHTEELLINEN MÄÄRÄNSÄ JATKAA KASVAMISTAAN. SIINÄ, MISSÄ SUOMESSA SYNTYVYYS ON KÄÄNTYNYT LASKUUN, MUUALLA LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄ KASVAA ENNENNÄKEMÄTTÖMÄSTI – ERITYISESTI AFRIKASSA. ASUIN VIISI VUOTTA NYKYISIN 57 MILJOONAN ASUKKAAN TANSANIASSA, JOSSA KESKI-IKÄ ON 17 VUOTTA. Nuoruus on navigointia, kuvaa YK:n uusi nuorisostrategia. Se on navigointia lapsuudesta aikuisuuteen. Reitti ei ole kuitenkaan selvä. Karit eivät ole tiedossa. Katse on horisontissa, mutta tulevaisuudessa on liikaa avoimia kysymyksiä. Ei ole yllätys, että Suomessa mielenterveyden häiriöt ovat nuorten merkittävin terveysongelma. Maailmalaajuisesti nuorella on kolminkertaisesti suurempi riski jäädä työttömäksi aikuisiin verrattuna. Oikeus ihmisarvoiseen työhön jää liian monen kaukaiseksi unelmaksi. Tässä vuosikertomuksessa kerromme, miten vuoden 2018 aikana olemme tukeneet lasten ja nuorten hyvinvointia. Toimimme luotsina lähes 1,5 miljoonassa lasten ja nuorten kohtaamisessa. Yli 300:ssa yli yön tapahtumassa lapsi sai kokea osallisuutta ja itsenäisyyttä. Opetella niitä taitoja, joita kohta tarvitaan itsenäisen elämän aloittamisessa. On tilanteita, joissa haastava merenkäynti yllättää. Yhä useammat ohjelmamme pyrkivät auttamaan nuoria takaisin turvalliseen aallokkoon. Yökoris-toimintaa järjestetään jo kolmella paikkakunnalla, Turussa sovitellaan koulukiusaamisasioita koulusovittelun keinoin, ennaltaehkäisevän mielenterveystyön mallin, Camera obscuran, piirissä oli 1500 nuorta. Työpajatoiminta, etsivänuorisotyö ja nuorten kohtaamispaikkatoiminta ovat jäsenyhdistystemme keskeisiä toimitapoja. Kehitysyhteistyöhankkeillamme olemme kehittämässä nuorten kanssa elinoloja lähtömaissa, erityisesti Libanonissa. Luotsi on tukena ja turvana kotisatamasta kohti ulappaa. Kaiken tämän mahdollisti yli 300 hengen ammattitaitoinen ja työhönsä omistautunut järjestömme henkilökunta yhdessä yli 1800 vapaaehtoisen kanssa. Kiitokset heille sitoutuneesta työstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen.

Juha Virtanen pääsihteeri, Suomen YMCA:n liitto

9


YMCA:N TOIMINTAMUODOT

YMCA TOIMII

KOKO MAASSA 10


ESPOO X2 HAMINA HARTOLA HEINOLA HELSINKI IKAALINEN JYVÄSKYLÄ JÄRVENPÄÄ KERAVA KEURUU KFUM I HELSINGFORS KLAUKKALA KOKKOLA KUOPIO KÄLVIÄ LAPPEENRANTA LEMPÄÄLÄ LEPPÄVIRTA MIKKELI MÄNTSÄLÄ MÄNTTÄ NOKIA OULU PORI PORVOO ROVANIEMI TAMPERE TURKU VAASA VANTAA VARKAUS

TOIMINTAMUODOT ON JAOTELTU VIITATEN YK:N 2250-PÄÄTÖSLAUSELMAN VIITEEN OSA-ALUEESEEN.

11


VUODEN 2018 TARINAT

Kuva: Maija Ruokonen

YMCA TURKU ALOITTI YÖKORIS -TOIMINNAN STM:n Veikkausvoittovaroin rahoitettu Yökoris -hanke käynnistyi Turussa toukokuussa 2018. Idea Yökoriksen takana ei ole uusi, vaan tavoitteiltaan samankaltaista toimintaa on ollut olemassa vähintään siitä lähtien, kun joku keksi ottaa mankkarin mukaan koriskentälle ja alkaa organisoida pelejä. Helsingissäkin Yökoris on tehnyt hyvää jo 20 vuotta. Yökoriksen nimi hämää – ei kukaan oikeasti pelaa yöllä, silloin on pimeää ja nukutaan. Eikä Yökoris halua rajoittua vain koripalloon, vaikka laji suuressa osassa onkin. Tärkeintä onkin se, että liikutaan yhdessä, laji on sivuseikka. Yökorista tahdittaa musiikki ja tapahtumamaisuus, erityisesti kesäkaudella, jolloin kentille jalkaudutaan telttojen, DJ-laitteiden ja Yökoris-auton kanssa. Yökoriksen tulee olla osallistujille helposti saavutettavissa – ja tunnelman, toiminnan ja hyvien ohjaajien avulla Yökoriksesta voi tulla asia, johon kiinnittyä, yhteisö. Turussakin Yökoris pyrkii vastaamaan tarpeeseen. Huoli asuinalueiden eriytymisestä, hyvinvointipuutteiden keskittymisestä, radikalisoitumisesta ja kotoutumisen haasteista velvoittaa toimimaan nuorten hyväksi tulevaisuus mielessä. Yökoris haluaa tavoittaa erityisesti 14–23-vuotiaita, olla läsnä ja lähellä niissä paikoissa, joissa nuoret liikkuvat ja tarjota mahdollisuuden osallistua ja kuulua joukkoon. Kohdealueet toiminnalle on pyritty valitsemaan niin, että tavoitteisiin päästäisiin. Ensimmäisenä vuonna toimintaa järjestettiin kesäkaudella Varissuolla, Lausteella, Pansiossa, Halisissa ja keskustan tuntumassa Urheilupuistossa. Syyskaudella ilmojen kylmetessä toiminta siirtyi sisäsaleihin lähes samoilla alueilla. Yökoriksen ensimmäistä toimintavuotta Turussa voi kutsua onnistuneeksi. Nuoria tavoitettiin kaikilla alueilla ja aktiivisia yökorisohjaajia onnistuttiin rekrytoimaan riittävästi. Vuoden 2018 kesä oli lisäksi erittäin hyvä säiden kannalta – vain kaksi ulkotapah-

tumaa jouduttiin peruuttamaan vesisateen takia. Onnistunut kesä oli myös avain sisäkauden onnistumiselle. Yökoris on pyrkinyt myös etsimään yhteistyökumppaneita ja jakamaan hankkeesta tietoa tahoille, jotka voisivat käyttää toimintaa ”hyväkseen” ohjaamalla nuoria toiminnan piiriin. Yhteistyö Tyttöjen Talon kanssa on Varissuolla johtanut siihen, että talvikauden vuoroista yksi on toimijoiden yhteistyövuoro, joka on suunnattu tytöille. Myös Pansion ME-talon kanssa on viritelty yhteistyötä. Kouluissa ja erilaisissa nuorten tapahtumissa Yökoris on ollut mukana tukien tapahtumaa omalla toiminnallaan ja luomalla musiikin ja toiminnan kautta mahdollisuuksia nuorille löytää Yökoris. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina, rahoittajan eli STM:n lisäksi, Yökoriksella on Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskus, joka on mahdollistanut tarpeiden mukaisten ulko- ja sisäliikuntapaikkojen käytön. Yökoris tukee omien tavoitteidensa ohella myös liikuntapalvelukeskuksen tavoitteita kuntalaisten liikunnallisuuden ja aktiivisuuden kasvattamisessa ja ylläpitämisessä.

12


YÖKORIS 20 VUOTTA Helsingin NMKY:n Yökoris-toimintaa on toteutettu yli 20 vuotta. Hitaasti, mutta varmasti toimintamalli on laajentunut Turkuun ja kuluvana vuonna toiminta starttaa myös Tampereella. Toiminta on matalankynnyksen inkluusioperiaatteiden mukaista monipuolista tekemistä, siis muutakin kuin koripalloa, nimestä huolimatta. Toiminnan tarkoituksena on osallistaa nuoria, tarjota kohtaamisia. Liikuntaa on käytetty tietoisesti nuorisotyön, kohtaamisen ja kasvun tukena varsin tehokkaasti lähes YMCA-liikkeen alkuvuosista lähtien. Tästä todisteena ovat muun muassa sellaiset liikkeen piirissä kehitetyt lajit kuten koripallo ja lentopallo. Toiminta tuo ihmisiä yhteen. Säännöt tuovat turvallisuutta ja lisäävät luottamusta. Osaavassa ohjauksessa tehdään joukkue ja tiimi. Osaavassa ohjauksessa ja turvallisessa ilmapiirissä yksilö oivaltaa uutta

niin itsestään kuin ympäröivästä yhteiskunnasta. Yökoriksen viime vuosien avainsanoja on ollut toiminta, yhteisö ja tuki. Järjestämme monenlaista toimintaa. Edellisen vuoden tapahtumia oli pelkästään Helsingissä noin 700. Osa niistä oli pari tuntia kerrallaan kestävää säännöllistä toimintaa, osa tapahtumia keskeisillä paikoilla ja osa leirejä. Toiminnan avulla tarjoamme nuorille ja nuorille aikuisille myös yhteisön, johon kiinnittyä. Yhteisön tehtävänä on tarjota kokemus siitä, että yksilö kuuluu johonkin ja pystyy vaikuttamaan asioihin. Yökoriksen henkilöstö sekä muut toiminnat, kuten yhdistyksen toteuttama työpajatoiminta tai vaikkapa etsivätyö, mahdollistaa yksilölle henkilökohtaisemman tuen.

Jyrki Eräkorpi Helsingin NMKY:n kehitysjohtaja

TOIMINTAA KÄYNNISTETTY IKAALISISSA YMCA Ikaalisen Mikko Nisukangas aloitti Yökoris-toiminnan Helsingin innoittamana. Toimintaa järjestetään Ikaalisissa yhteistyössä kaupungin kanssa 6–8 kertaa vuodessa ja vuoden 2018 aikana pyöri jo kolmas kausi. ”Ikaalisissa ei ole oikeastaan nuorisotilojen lisäksi nuorille muuta vapaata iltatoimintaa viikonloppuisin”, Nisukangas kertoo. Toiminnan kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret ja sitä vanhemmat. Yökoris tuo Nisukankaan mukaan mahdollisuuden olla nuorten parissa aikuisena viikonloppuisin, jolloin aikuisen läsnäolo saattaa syystä tai toisesta puuttua nuoren elämästä. ”Toiminnan järjestäminen on kannattavaa, sillä se antaa osal-

listumismahdollisuuden nuorille, jotka eivät muuten harrastaisi mitään. Toimintaan osallistuminen koetaan helpoksi ja se on ilmaista”, Nisukangas tarkentaa. Kesällä 2018 Yökorista kokeiltiin pop up -idealla ja paikkaa vaihdettiin nuorten liikkeiden mukaan. Se ei kuitenkaan ollut kannattavin muoto, sillä osallistujien määrä väheni. Nisukankaan mukaan paras toimintamalli Ikaalisissa on yksi kiinteä paikka. Vaikka Ikaalisten toiminta on vielä hyvin alkutekijöissään, syksyisin Yökoris huipentuu rannalla järjestettävään Kasino Friday Fun -tapahtumaan, johon osallistujia on saatu useita kymmeniä.


VUODEN 2018 TARINAT

YLEISKOKOUS KERÄSI PAIKALLE

1300 YMCALAISTA YMCA:n 19:a yleiskokous järjestettiin Chiang Maissa Thaimaassa heinäkuussa 2018. Suomen YMCA osallistui kokoukseen 13 jäsenen delegaatiolla, joista viisi oli nuorisojäseniä. Yleiskokoukseen osallistui noin 1300 edustajaa yli 70 eri maasta. nen Patrcia Pelton, joka on ensimmäinen naispresidentti YMCA:n 174-vuotisessa historiassa.

Yleiskokouksen ohjelmaan sisältyi niin businesskokouksia, pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijatilaisuuksia sekä verkostoitumista ja neuvotteluja – tavoitteena kehittää järjestöämme ja toteuttaa visiota ja missiota entistä paremmin. YMCA:n Maailmanliittoon valittiin kokouksessa uusi hallitus ja pääsihteeri. Pääsihteeriksi valittiin togolainen Carlos Sanvee, joka on tehnyt pitkän työuran YMCA:lla ja toiminut Afrikan YMCA:n johtajana sekä neuvonantajana edelliselle YMCA:n Maailmanliiton pääsihteerille. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kanadalai-

Nuoria tarvitaan johtoon Suomen YMCA esitti yleiskokouksessa nuoren YMCA-aktiivin Otto Vainion valintaa toiselle kaudelle YMCA:n Maailmanliiton hallituksessa. Otto valittiin toiselle kaudelle. ”Toiselle johtokuntakaudelle valinta on paitsi suuri kunnia,

14


NUORET, RAUHA & TURVALLISUUS -VIITEKEHYS NOUSI YMCA-LIIKKEEN PRIORITEETTEIHIN Heinäkuussa 2018 YMCA:n Maailmanneuvosto hyväksyi Suomen YMCA:n aloitteen Nuoret, rauha & turvallisuus -agendan nostamisesta koko maailmanlaajuisen YMCA-liikkeen keskeiseksi työkaluksi. Se tarkoittaa sitä, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa suositellaan edistettävän 120 eri kansallisen liikkeen lisäksi myös 11 000 paikallisyhteisössä eri puolilla maailmaa. Agendan taustalla on YK:n päätöslauselma 2250, joka edistää nuorten mielekästä osallistumista päätöksentekoon eri tasoilla. Päätöslauselma peräänkuuluttaa uudenlaista ajattelutapaa ja nostaa nuoret uhkatekijöistä aktiivisiksi rauhantoimijoiksi. Päätöslauselma ottaa kantaa nuorten voimaantumiseen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, laadukkaaseen rauhankasvatukseen ja väkivaltaa ehkäisevään toimintaan. Teema ei siis ole uusi, mutta päätöslauselma tarjoaa virallisen globaalin

Ä SS Ä M Ä T T Ä Ä P en t e

om n ollu sosa li all ttu u S in ssa o olma ria, e kirja eti i m k uo on n h lm m to Aie :n lii , että lisi n itus littii a Sa o ja CA siitä tä o uos n va a Iin Auti M Y us nis yt s see ort ka . u i t e k 9 osi n jäs tta n llitu ksi n Mon 201 u s se i mu n. Ha tä ka niks desta k , u a i yö äse uo llit ait ih ha uoti äntö sen m varaj aen v k k -v sä 29 yös uuto sekä la al m töm inio oske K n Va sää Otto anna H ja

NU O RE T

myös merkittävä viesti siitä, kuinka tarvitsemme nuoria johtoomme auttamaan hallintomme ja järjestömme kehittämisessä”, Otto toteaa. Loistava esimerkki siitä, että järjestö tarvitsee enemmän nuoria johtajia, oli kokoushuoneesta noussut julkilausuma, jossa toivottiin avoimempaa ja suurempaa roolia nuorille päätöksenteossa. ”Olen saanut itse kokea, kuinka nuorena voi vaikuttaa ja tuoda tärkeitä mielipiteitä esille. Tärkeää on ylläpitää tasapaino kokemuksen ja vankan osaamisen sekä näkemyksen ja uudistavan aloitteellisuuden välillä”, Otto sanoo. Avoimuus, luotettavuus, dialogi ja asioiden eteenpäin ajaminen eri foorumeissa on tärkeää, mutta Oton mukaan täytyy myös muistaa, että ennen kaikkea olemme lokaali toimija, joka auttaa nuoria ja kehittää heidän elinpiiriään paikallistasolla. ”Meidän tulee jatkaa ja kehittää rooliamme nopeana toimijana nuoria koskettavien teemojen, kuten pakolaiskysymysten, kodittomuuden, työllisyyden ja toimeliaisuuden kentällä paikallistason mobilisoitujen ohjelmien kautta”, Otto kiteyttää.

viitekehyksen sille namikalaiselle työlle, mitä jo tehdään Suomessa ja maailmalla. Maailmanneuvoston päätöksen myötä suositellaan, että YMCA:t olisivat aktiivisesti mukana kansallisten 2250-toimeenpanosuunnitelmien laatimisessa, sanoittaisivat oman tekemisensä päätöslauselman näkökulmasta ja että Maailmanliitto nostaisi aiheen yhdeksi globaaleista prioriteeteista. Suomen YMCA valmisteli syksyllä 2018 suurimpien paikallisyhdistysten kanssa kartoituksen siitä, kuinka Suomen YMCA:n toiminta osaltaan toteuttaa päätöslauselmaa 2250. Päätöslauselma jakaa toiminnan viiteen eri osa-alueeseen: osallistuminen, ennaltaehkäisy, suojelu, kumppanuudet ja sopeutuminen yhteiskuntaan. Suomen YMCA:n ja paikallisyhdistysten toiminnot on jaoteltu näiden osa-alueiden alle. Kartoitus on ladattavissa osoitteesta ymca.fi/2250.

15


VUODEN 2018 TARINAT

NUORTEN POL

Iina

Salmi

Osallistui FINYMCA6-koulutukseen vu

Turun NMKY:n aktiivinen nuori

nen

iM rjami Kalli

osina 2

Osallistui FINYMCA6-koulutukseen vuosin

nY

M

2018

Salla Sipon en Osallistui FINYMCA5-koulutukseen vuosina 2015-2016 ri

Mill

i Hels

..

kinen a M a

seen vu

osina 2017-2018

Suomen YMCA:n viestintätyöryhmän jäseneksi

2018

Suomen ja Baltian Y-kiltojen nuorisoedustajaksi

YMCA Maailmanliiton Change Agent -koulutukseen

2010

2013

Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan työryhmään

nu o

i Hels

ngi n NM

M

ulutuk

ri

vuosina 2010-2011

al iku A to

A6-ko

2017

n KY:n aktiivine

Osallistui FINYMCA3-koulutukseen

Osallistui FINYMC

YMCA Maailmanliiton Change Agent -koulutukseen

nu o

mo n

Kuopion NMKY:n aktiivinen nuori

ngi n NM

18

aktiivinen nuori

utio ika a

18

Valittiin Euroopan YMCA:n Youth Policy Group:iin

a 2017-20

Vantaa CA:n

017-2 0

n KY:n aktiivine

CA6-koulutukseen vuosina 2017-2018

FINYM Osallistui

Turun NMKY:n aktiivinen nuori

16

Nuorisotyöntekijä Turun YMCA:n Hansahankkeessa •FINYMCA7-ryhmän koordinnaattori

2015


LKU YMCA:SSA Turun NMKY:n hallitukseen

Suomen YMCA:n liiton hallitukseen

2018

2019

ä Auran Tähti Poikien ohjelmajohtaja Lisäksi Iina on partioryhm ja seikkailijaryhmä Merisilakoiden johtaja.

!

Työharjoittelussa Suomen YMCA:n liiton kehitysyksikössä

2018 Kuopion NMKY:n hallituksen jäseneksi

Euroopan YMCA:n Leadership Academy -koulutukseen

2019 2018 Mukana kehittämässä YMCA peacemakers -ryhmää

2018 Suomen YMCA:n liiton hallituksessa

2015-2017

Suomen YMCA:n liiton hallituksen varajäseneksi

Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan luottamusryhmään Suomen YMCA:n edustajaksi

2019

2018

Aloitti kansainvälisen työn YMCA Maailmanliiton suunnittelijana Euroopan YMCA:n UN Advocacy Group:in Aloitti Working Group on Suomen YMCA:n jäseneksi projektikoordinaattorina Refugees -työryhmään Helsingin NMKY:n liitossa Suomen YMCA: n liitossa hallituksen jäsenksi

2017

2018

2017

2018

Aloitti koordinaattorina Suomen YMCA:n liitossa

17

2019


VUODEN 2018 TARINAT

TURUN NMKY ALOITTI

KIUSAAMISTA EHKÄISEVÄN TYÖN KOULUISSA Turun NMKY:n nuorisotoiminnassa alkoi syyskuussa 2018 aivan uudenlainen työmuoto – kiusaamisen ehkäisy sovittelun keinoin. Sen myötä NMKY pystyi tarjoamaan Turun peruskouluille ulkopuolisen toimijan apua oppilaiden välisten konfliktien selvittämiseen. Vaikka kouluilla on omat toimintamallit kiusaamistilanteisiin, NMKY:n tarjoamalle avulle löytyi kysyntää.

NMKY:n sovittelu on tarkoitettu perusopetusikäisille lapsille ja nuorille tilanteissa, joissa koulun keinoin kiusaamista ei ole saatu loppumaan tai joihin koulun toimet eivät yllä. Koulu ei esimerkiksi selvitä vapaa-ajalla tai koulumatkoilla tapahtuvaa kiusaamista. Kiusaaminen voi pitkittyä ja monimutkaistua, jolloin ulkopuolinen puuttuminen voi olla ainoa keino saada kiusaaminen loppumaan. Sovittelussa asiaa selvitetään kokonaisvaltaisesti ja niin, että sovitteluun osallistuvat lasten ja nuorten lisäksi myös heidän huoltajansa.

Sovitteluhanke pääsi hyvin vauhtiin Turun NMKY:n sovitteluhanke herätti kiinnostusta turkulaisissa kouluissa. Neljän en-

simmäisen toimintakuukauden aikana yhteydenottoja tuli kahdeksasta eri peruskoulusta. Koulujen tarpeet yllättivät sovitteluhankkeen työntekijät, koordinaattori Paula Nurmisen ja hanketyöntekijä Vilma Suomisen. "Kuvittelimme työtä aloittaessamme, että meille ohjataan yläkoululaisten välisiä kiusaamisjuttuja. Suurin yllätys oli se, että alakoulut kysyivät mahdollisuutta auttaa koko luokkaa tai jotain pienempää ryhmää luokan sisällä."

Toimintaa tokaluokkaisille Ryhmäyttävästä toiminnasta tuli koulujen toiveiden mukaisesti osa sovitteluhankkeen toimintaa.

18

"Kokeilimme erilaisia juttuja kahdessa tokaluokassa. Toisessa etenkin välituntijalkapallo aiheutti toistuvia riitoja, joiden selvittämiseen opettajalla meni aikaa tuntien alussa", Vilma kertoo. Toisessa koulussa aloitettiin työskentely pienen poikaryhmän kanssa tavoitteena saada heidät ratkaisemaan riitoja muulla tavalla kuin lyömällä tai uhkailemalla. Varhainen puuttuminen väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja reiluun yhdessäoloon kannustaminen on todellista kiusaamista ehkäisevää toimintaa. "Isompien lasten kiusaamisjuttujen sovitteluissa havaitsimme, että he vetivät helposti selvittelyyn mukaan jo esikoulussa tai ekaluokalla tapahtuneita asioita, vaikka niistä oli kulunut jo vuosia. Samaa kuulimme myös


muilta kiusaamisen kanssa tekemisissä olleilta aikuisilta. Peruskoulun ensimmäisille luokille pitäisi ehdottomasti olla tarjolla kaveritaitojen ohjausta ja ristiriitojen perusteellista selvittämistä", Paula ja Vilma pohtivat.

Sovittelutapaamisissa fokus tulevaisuudessa Hankkeen alkuperäinen ajatus kiusaamiseen puuttumisesta sovittelun keinoin toteutui myös ensimmäisten kuukausien toiminnassa. Niitä toteutettiin Aseman Lapset ry:n katusovittelumallin mukaan. "Sovittelijat huolehtivat sovitteluprosessin läpiviemisestä, mutta eivät ota kantaa tapahtumiin tai neuvo osapuolia ratkaisuissa", Paula kertoo. Sovittelussa ei etsitä syyllistä tai rankaista ketään. Tarkoituksena on, että lapset ja nuoret saavat puhua tilanteen aiheuttamista

tunteista ja vaikutuksista sekä löytävät itse ratkaisun tilanteeseen, mahdollisesti vanhempien avustuksella. NMKY:n sovittelijoilla ei ollut ennakkokäsityksiä tai suhteita konfliktin osapuoliin. Se osoittautui hyväksi varsinkin lasten ja nuorten vanhempien kanssa. He saattoivat pitää koulua konfliktin yhtenä osapuolena sen vuoksi, että kiusaaminen oli päässyt jatkumaan pitkään.

“Muistan kannustaa kaveria” Turun NMKY:n sovitteluhankkeen toimintaan osallistui syys-joulukuun aikana 33 lasta ja yhdeksän huoltajaa. Näkyvintä parannusta tuli välituntiriitoihin, joita ei kakkosluokalta kerätyn palautteen mukaan tullut enää yhtä usein kuin ennen. Oppilaat ja luokanopettaja kokivat myös luokan ilmapiirin muuttuneen paremmaksi ja kannustavammaksi. Sovitte-

lutapaamiset tuntuivat ajatuksena lapsista ja nuorista ensin pelottavilta. Osallistujat totesivat niiden olleen kuitenkin lopulta hyödyllisiä, koska niissä sai puhua omista näkemyksistä ja tunteista. Vanhemmat kiittivät toimintaa. Sovittelun kautta vanhemmilla oli myös mahdollisuus tutustua toisiinsa ja toistensa lapsiin.

Työ jatkuu Koulusovitteluhankkeen aloittamisen mahdollisti Turun NMKY:lle uusi yhteistyökumppani, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Säätiö tunnetaan Turussa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tukijana. Kiusaamista ehkäisevä työ vaikuttaa parhaimmillaan myös terveystilastoihin, koulukiusaaminen aiheuttaa tutkimusten mukaan mielenterveysongelmia, sairauspoissaoloja ja pahimmillaan syrjäytymistä. NMKY:n koulutyö jatkuu tällä rahoituksella vielä kevään 2019.

YHTEISELLÄ TAHDOLLA RAKENNETTIIN KORIPALLOPYHÄTTÖ HEINOLAAN YMCA Heinola avasi vapaaehtoisvoimin toteutetun koripallopyhätön YMCA Training Centerin toukokuussa 2018. Koripallohallin toteuttaminen oli hieman yli vuoden mittainen projekti, mikä saatiin pysymään aikataulussa ja budjetissa. Halli on tarkoitettu olohuoneeksi heinolalaisille koripalloileville nuorille sekä virkistäväksi liikuntapaikaksi muillekin heinolalaisille. YMCA Heinola halusi ottaa vastuuta heinolalaisten nuorten mahdollisuuksista urheilla, liikkua ja osallistua seuratoimintaan. Yhdistys haluaa varmistaa, että lapset urheilevat ja oleskelevat turvallisessa ympäristössä. YMCA Training Center valittiin yleisöäänestyksellä vuoden 2018 parhaaksi teoksi Heinolan hyväksi. YMCA Heinolan toiminnanjohtaja Vesa Hämäläinen kertoo, että projektissa parasta oli yhdessä tekeminen. Seuraväestä löytyi monenlaista tekijää, kuten peltiseppä, autonkuljettaja, sähkömies, trukkikuski ja kirvesmies. Vanhimmat talkoolaiset olivat eläkeläisiä ja nuorimmat juuri ja juuri kouluikäisiä, apua saatiin jopa Raahesta asti.

19

”Se valtava sitoutuminen ja yhteinen tahto, minkä avulla ompelimme muun muassa 525 m² pimennysverhoja koripallohallin ikkunoihin tai otettiin palkkatyöstä vuosilomaa kiivaimpien rakennusviikkojen ajaksi”, Vesa jatkaa. Tällä hetkellä YMCA Training Center on vilkkaassa koripallokäytössä kaikkina iltoina viikossa ja lähes jokaisena viikonloppuna pelataan turnauksia. Valmentajat kiittelevät erityisesti onnistunutta lattiavalintaa ja sähköisesti oikeaan korkeuteen säädettäviä koreja, joita on salissa yhteensä seitsemän. Kaikki seuran harjoitusryhmät supermikroista eläkeläisiin harjoittelevat salissa viikoittain. Päiväaikaan ajoittuvat tyhjät hetket on täytetty muun muassa pikkukoululaisille tarjottavilla koripallon demotunneilla, koulujen liikuntatunneilla, Open Gymeillä ja sulkapallovuoroilla. Lisäksi YMCA Training Centerillä on järjestetty muun muassa koripalloleirejä, päihteetön School`s out -tapahtuma ja Dancemix -tanssitunteja.


KEHITYSYKSIKKÖ

DIGITALISAATIO ON MYÖS KYNNYS

tioon liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi yhdistysten asiakkailla voi olla hankaluuksia selviytyä päivittäisestä digiasioinnista.

Suomen YMCA:n liiton kehitysyksikkö toteuttaa Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen – hanketta, jonka tarkoituksena on tukea pienten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten valmiuksia toimia digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Hanke toteutti vuoden 2018 aikana 16 tapahtumaa toimijoille ja nuorille aikuisille, joiden ideoimia tuotoksia yhdistyksissä voidaan hyödyntää. Tapahtumiin osallistui 149 ihmistä. Hankkeessa on mukana muun muassa YMCA Vantaa, Nyyti ry ja Nuorten palvelu ry.

Digitalisoituva yhteiskunta muuttaa ihmisten ja meitä auttavien tahojen toimintaympäristöä. Pienillä yhdistyksillä ei ole käytössä riittävästi resursseja uudistamiseen. Hanke auttaa tunnistamaan yhdistyksen digitalisaatioon liittyvät haasteet. Haasteiden tunnistaminen mahdollistaa mukana pysymisen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Hankkeessa työskenteli lisäksi Suomen YMCA:n liiton työntekijöistä Ari Inkinen, Tuire Silvennoinen, Pete Nieminen ja Kim Härkönen. Hankketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STEA) ja se päättyy vuonna 2020.

Yhdistysten työntekijät ja vapaaehtoiset tarvitsevat tietojen ja asenteiden päivitystä toimintojensa tehostamiseksi sekä kohtaamisia ja vuorovaikutusta digitalisaa-

Hankkeessa syntyi YMCA Hackathon -toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös nuorisotyössä. Se poikkeaa perinteisestä Hackathon-toiminnasta, jossa kilpailullisuus on keskeistä. YMCA:n toimintamallissa keskiössä on yhteisöllisyys ja rento yhdessäolo, joka kannustaa tuloksellisuuteen.

20


YMCA Hackathon -konseptilla toteutettiin Jyväskylässä Haastehulinat, jossa nuoret aikuiset ratkoivat sote-yhdistysten päivänpolttavia haasteita pienryhmätyöskentelynä kahden päivän ajan. Toinen tapahtumassa syntyneistä tuotoksista oli Y-Hack ja Y-jam, joiden tarkoituksena on madaltaa osallistumiskynnystä tapahtumiin ja mahdollistaa omalla ajalla osallistumisen matalalla kynnyksellä. Toinen ratkaisu, Lomakeluotsi teki Kelan lomakkeiden täyttämisestä palkitsevaa, visuaalisesti miellyttävää, selkokielistä ja pelillistä.

Helsingissä toimivan ammattikorkeakoulu Metropolian kanssa toteutettiin syyskuussa 2018 yhteistyöhanke, jonka innovaatioprojektiin Suomen YMCA:n liiton kehitysyksikkö tarjosi idean ja ohjaustukea. Innovaatioprojekteja tehdään vuosittain eri yhteistyökumppanien kanssa. Projektiin osallistui parikymmentä opiskelijaa kolmena ryhmänä. Tehtävänä oli luoda toimintamalli, joka perustui kysymykseen, voiko myötätuntoa opettaa VR-tekniikan avulla. Hankkeen tuloksena syntyi kolme tuotosta. Kurssi oli englanninkielinen.

21


KEHITYSYKSIKKÖ

NUOREN MIELEN

HYVINVOINTI kokemusoppimiseen. Toimintamallin ydin on mielikuvaseikkailu, joka toteutuu noin 60 neliömetrin kokoisessa rakennelmassa, minkä lisäksi opettajat pitävät oppilaille siihen liittyen ennakkoja purkutunnit.

Kokemukselliseen oppimiseen perustuva arvo ja terveyskasvatusohjelma Camera obscura on tarkoitettu 12–17-vuotiaille. Se soveltuu sosiaalisen vahvistamisen ja mielenterveyden edistämisen työkaluksi esimerkiksi koulujen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja ehkäisevään päihdetyöhön. Toimintamalli toteutetaan paikallisesti, usein nuorisoalan ja koulun yhteistyönä. Mitä paremmin se on integroitu osaksi koulun kasvatussuunnitelmaa, sitä pitkäaikaisempi vaikutus sillä on.

Camera obscura -toiminnassa työskenteli vuoden 2018 aikana Pete Nieminen, Tuire Silvennoinen, Ari Inkinen ja Kari Kurkela. Camera obscura -toimintaa rahoittaa Veikkaus (STEA).

Toimintamallin tarkoituksena on auttaa kouluja sekä nuorisoalan toimijoita toteuttamaan laaja-alaista opetusta, yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja nuorta vahvistavaa toimintaa, joka perustuu

cameraobscura.fi

HYVÄ RYHMÄHENKI

-TOIMINTAMALLI Laitteiston arvo on noin 3000 euroa. Toimintamallin sisältö on maksutta kasvatusyhteisöjen käytössä vuoden 2019 aikana.

Hyvä ryhmähenki -toimintamallissa hyödynnetään virtuaalilaseja osallistujien psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen. Tarkoitus on tehdä ryhmädynamiikkaa näkyväksi hyödyntäen kokemusoppimista ja yhteistä tiedontuottamisen prosessia. Samalla tuotetaan osallistujille kokemus ryhmän toiminnan taustatekijöistä ja vahvistetaan ymmärrystä sosiaalisesti turvallisen yhteisön rakentamisen tekijöistä.

Toiminnan tuloksena on nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten ymmärryksen vahvistuminen sosiaalisesti turvallisen yhteisön rakentamisen tekijöistä. Malli on suunniteltu sosioemotionaalista oppimista (SEL) tukevaksi ja sen rakenne noudattaa yksittäistä nuorta ja ryhmää tukevaa työskentelytapaa. Toimintatuokiot toteutetaan tasaisin väliajoin, esimerkiksi noin 1–2 viikon välein. Toteutustapa on nuoria aktivoiva ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistava. Yksittäinen toimintatuokio keskittyy tiettyihin tunne- ja vuorovaikutustaitojen osa-alueisiin ja oppimisen tavoitteet tuodaan ryhmälle perustellen ja selkeästi tietoon (SAFE-malli, CASEL).

Toimintamallia voidaan hyödyntää nuorten ohjaustyössä, seurakuntien, järjestöjen, kuntien nuorisotyössä ja perusopetuksessa. Toimintamalli on suunniteltu ja pilotoitu kouluympäristössä. Sen käytettävyys on testattu ja se perustuu kohtuuhintaiseen laitteistoon, jonka hankintakulut ovat ammattikäyttöön ajateltuna edulliset. Toimintamallissa tarvitaan kuudet VR-lasit ja niiden ohjaamiseen tarkoitettu LiveSync-ohjelma sekä iPad-tabletti.

Hyvä ryhmähenki -toimintamalli on osa Camera obscura -toimintaa. Työryhmä: Minna Berg, Ari Inkinen, Kim Härkönen, Kari Kurkela ja Olli Toivonen.

22


innassa paikallisia Camera obscura -toimimintaviikon aikana to toimintapäiviä oli 20 aan osallistuu 4208 yhteensä 66. Toimint 198 koulujen yhteistyöja nuorta, 265 opettajaa ljä viidestä koulujen yhteisNe . ää intamalli tahojen työntekij öistä katsoi, että toim työtahojen työntekij ä kasvatustavoitteita ja sopii tukee hyvin yhteisöns neiden verkostoitumisen välipa hyvin kasvatuskump tyvä laaja-alainen lisäkoulutus imintaa neeksi. Ohjelmaan liit lla paikkakunnalla. To järjestettiin kahdeksa, Paimiossa, Espoossa, Yliviestoteutettiin Aurassa rkaudessa, Seinäjoella, Alakassa, Kuopissa, Va , Sievissä, Keminmaalla, järvellä, Mäntsälässäa, Virroilla, Kuusamossa Kemissä, Alavudell larissa. ja Ko

Suomen YMCA:n liiton kehitysyksikkö toteutti lapsille ja nuorille tutustum isen VR-tekniikkaan Oulun kansainvälisillä lasten ja nuorten elokuvien festivaa yhteistyössä elokuvakoulu Valveen leilla kan sekä samanaikaisesti työpajan Virtuaassa todellisuus opetuksessa ja kasvatuk lisessa Luova luokka -seminaarissa.

23


NMKYN URHEILULIITTO

eSport

SAI VALTAVAA SUOSIOTA TAMPEREELLA

Tampereen YMCA aloitti eSport-toiminnan loppukesästä 2018. Toiminta lähti käyntiin erittäin nopeasti noin vuoden kehittelyn jälkeen elokuussa ja sai paljon suosiota ensimmäisinä kuukausina. Tarkoituksena on ollut kehittää lasten ja nuorten harrastustoimintaa, mutta sitä ennen riveihin tuli hankkia edustuspelaajia. Toimintaan ja turnauksin lähdettiin hyvien edustuspelaajien kanssa täydellä itseluottamuksella. ”Meillä on jo useita mitaleja palkintokaapissa, kuten SM-hopea ja- kulta, Turku evolution masters -kilpailun kultamitali sekä INSTALL 2018 Lahti -turnauksen mestaruus”, eSports koordinaattori Jesse Halme iloitsee. Vuoden 2018 loppuun mennessä nuorten ja lasten harrastustoimintaa on saatu kehitettyä eteenpäin ja vuoden 2019 alusta aloitti junioritoiminnan ensimmäinen ryhmä. Junioritoimintaa kehitetään jatkuvasti lisää ja uusia ryhmiä aloitetaan mahdollisuuksien mukaan. ”Hanke on ollut kysytyin ja mahtavin kokemus, mitä nuorille on tarvittu”, Halme jatkaa. YMCA Tampere eSport järjesti syksyllä 2018 pilottitapahtuman omissa tiloissaan, mitä seurasi suorien lähetysten ansiosta noin 750 henkilöä tapahtumassa vierailleiden 60 peliturnauksiin osallistuneiden nuorten lisäksi.

PELAAMINEN KEHITTÄÄ MONIA TAITOJA Pelaamisen ohella nuoret kehittävät sosiaalisia taitojaan sekä löytävät ystäviä ympärilleen. Pelatessa myös reaktiotaidot ja koordinointikyky kehittyvät. Halme toivoo digitaalisen nuorisotyön kehitykseen enemmän tukea kuin ennakkoluuloja. YMCA Tampere pitää huolen myös liikunnan ja hyvinvoinnin yhdistämisestä eSports-hankkeessa. Lapsille ja nuorille on kehitetty liikuntaohjelmia kotioloihin sekä pidetty huolta uni- ja ravintohuollosta. Tällä hetkellä on meneillään elektronisen urheilun ohjaajakoulutus Varalassa, joka on ensimmäinen laatuaan Euroopassa ja koko Suomessa. YMCA Tampereen työntekijä on koulutuksessa, jossa keskitytään niin nuorison ohjaukseen kuin lajikohtaiseen valmennukseen. Tulevaisuudessa saadaan nuoriso-ohjaajia myös e-urheilun puolelle.

PORISSA JÄR

NYRKKE

Porin NMKY järjesti ensimmäistä kertaa aikuisten nyrkkeilyn SM-kisat yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa huhtikuussa 2018. Kisoissa oteltiin sekä miesten että naisten Suomen mestaruuksista ja osallistujia oli lähes 70. Porin NMKY:n nyrkkeilijälupaus Topias Vaittinen piti ottelua kotiyleisön edessä mahtavana ja ainutlaatuisena tilaisuutena näyttää, mitä hän osaa. ”Omista otteluistani toinen oli huo-

24


U LUK UINA

TERWAMARATON Pohjois-Suomen suurin liikunta- ja urheilutapahtuma Terwamaraton järjestettiin jo 29. kerran Oulun NMKY:n toimesta toukokuussa 2018. Koko kansan tapahtumaan osallistui lähes 2000 osallistujaa.

URHEIL

LAAJENSI JUOKSUMATKAVALIKOIMAA juoksuharrastuksen parissa tarjoamalla pidemmillä matkoilla ikäsarjoja 5-vuoden välein aina yli 70-vuotiaille asti. Lisäksi tapahtuman yhteydessä järjestettävälle minimaratonille osallistuu vuosittain 400–600 lasta.

Tapahtuman Perämeren ja Oulunjoen suiston rantoja pitkin kulkevia juoksureittejä on kehuttu Suomen kauneimmiksi. Reittejä on uudistettu vuosien saatossa, kun tapahtuma on TAPAHTUMAAN kasvanut ja kaupunkiin on valmistunut uusia HALUTAAN HOUKUTELLA kevyenliikenteenväy”Tapahtumaan haMUKAAN NUORIA SEKÄ liä. Tapahtumassa lutaan houkutella UUSIA KUNTOILIJOITA. on lisäksi mahdollimukaan nuosesti Suomen katria sekä uusia tavin jänispalvelu kuntoilijoita”, ½-maratonin ja maratonin juoksijoille. tapahtumapäällikkö Petri Huhtala kertoo. Juoksumatkoja on nykyisin neljä: maraton, puolimaraton, kymppi ja Tapahtuma kannustaa sapyrähdys. malla ikääntyviä pysymään

Terwamaraton laajensi juoksumatkavalikoimaansa noin neljän kilometrin pituisella Terwapyrähdyksellä, jossa on kuntosarja aikuisille sekä omat sarjat 9-, 11-, 13ja 15-vuotiaille tytöille ja pojille vuonna 2018.

30 172 ERI LIIKUNTATAPAHTUMAA, OSALLISTUI YHTEENSÄ

323 050 23

YHTEENSÄ YMCA:SSA HARRASTETAAN

HENKILÖÄ.

ERI LAJIA,

JOIHIN OSALLISTUU

RJESTETTIIN ENSIMMÄISET

EILYN SM-KISAT

3 215 YMCA-URHEILIJAA.

EI KK

IW

EST ERG ÅRD

kertoo. Tu l e v a i s u u d e n tavoitteita kisat palvelivat hyvin, sillä Topiaksen mukaan nyt nyrkkeilyliitossa tiedetään, ettei hän ole ihan turha jätkä ja mahdollisuuksia kisoihin varmasti tulee. :H

no ja toinen erittäin hyvä”, 75-kiloisten sarjassa kisaava Topias kertoo. Semifinaaliottelussa Topias otteli ykköseksi rankattua Ilari Kujalaa vastaan. Ottelu lähti Topiaksen mukaan erittäin hyvin käyntiin. Ottelussa lyötiin paljon niin teknisesti kuin kovaa. ”Mielestäni olisin ansainnut ottelussa voiton, mutta ykköseksi rankattua vastaan olisi pitänyt ottaa selkeämpi voitto”, Topias

JOIHIN

VA KU

25


YMCA MAAILMALLA

ROHKEUTTA JA UUSIA HAAVEITA

LEIRIKOULUTUKSESTA Jiina Järvinen pakkasi reppuaan ulkomaanmatkalle Turussa toukokuussa 2018. Hän ei ollut matkustanut ulkomaille aiemmin yksin, sillä vieraiden kielien puhuminen oli tuntunut hänestä liian jännittävältä. Jiina opiskelee liikunnanneuvojaksi ja valmistuu pian. Vapaa-ajallaan hän on mukana Turun NMKY:n toiminnassa. Hän on osallistunut ensimmäisen kerran Namikan leirille jo lapsena ja rippileirin jälkeen hänestä tuntui luontevalta jatkaa toiminnassa. Eräänä päivänä hänen kouluttajansa Namikalta kertoi mahdollisuudesta hakea mukaan kansainväliselle nuorten johtajien leirille Hollantiin – Jiina haki koulutukseen ja tuli valituksi.

”MINÄ PYSTYN TÄHÄN” Toukokuisessa Leusdenissa oli nuoria johtajia niin isäntämaasta Hollannista kuin eri puolilta Eurooppaa, Pohjois-Makedoniasta, Romaniasta, Puolasta, Suomesta, Portugalista ja Ruotsista, kun Empowering Summer Camp Youth Leaders (ESYL) käynnistyi. Leirin tavoitteina oli vahvistaa YMCA:n kesäleirityötä Euroopassa jakamalla ja oppimalla osallistujamaiden tavoista sekä luoda yhteiset pelisäännöt YMCA:n leirityölle, joilla halutaan varmistaa sama laatu kaikkialla leirityössä. Leirillä pidettiin erilaisia työpajoja, joissa käytiin läpi muun muassa sitä, miten vähemmistöt otetaan huomioon ja millaisia erilaisia kommunikoijia

on. Jiinalle parhaiten mieleen jäi juuri kommunikointiharjoitus, jossa puhuttiin siitä, miten tärkeää on muistaa, etteivät kaikki ole samanlaisia, ja että kommunikointitavat voivat olla hyvin erilaisia. ”Tämä reissu oli ensimmäinen ulkomaanmatkani yksin ja se osoitti minulle sen, että minä pystyn tähän”, Jiina iloitsee. Haaveeksi Jiinalle on muodostunut se, että hän pääsisi hyödyntämään osaamistaan joskus ulkomailla ohjaamalla lapsia ja nuoria esimerkiksi liikunnan parissa. Hänellä on jo seuraavakin reissu valmiina, sillä hän osallistuu Lontoossa järjestettävään YMCA:n 175-vuotisjuhlatapahtumaan, johon kerääntyy nuoria johtajia ympäri maailmaa elokuussa 2019. ”Olisi hienoa työllistyä joskus NMKY:n parissa ja jatkaa siitä maailmalle”, Jiina kertoo.

26


JOHTAJANA HALUAN

MAHDOLLISTAA ONNISTUMISET Kiinnostuin Euroopan YMCA:n Leadership Academy -koulutuksesta, kun sain kuulla, että koulutuksen aiheina ovat ihmisoikeudet, johtaminen ja hallinto yhdistystoiminnassa, hankesuunnittelu, vaikuttaminen ja kansainvälinen yhteistyö. Sain mahdollisuuden osallistua koulutukseen Suomen YMCA:n liiton FINYMCA-koulutuksen kautta.

Koulutusmatkoilla Pariisissa ja Bratislavassa olen päässyt tutustumaan myös paikallisten elämään. Koulutuksessa on nuoria mukana 20 eri maasta ja heidän kauttaan olen päässyt oppimaan hieman eri maiden kulttuureista ja Namikoiden toiminnoista, vaikka en olisi kyseisissä maissa vieraillut.

Ensimmäisen koulutusjakson aikana sain konkreettisia työkaluja projektin suunnitteluun ja hallintaan. Yllätyin positiivisesti siitä, miten nopeasti jo enToisessa koulutuksessa harjoisimmäisessä koulutuksessa minusta tuntui silteltiin muun muassa yhdistä, että toimimme yhdessä tystoiryhmänä innostuneesti ja minnan arvioinJOHTAJANA avoimesti. Se tunne on vahvistunut entisestään. Erilaisten tia ihHALUAISIN PYSTYÄ ANTAMAAN nuorten aktiivinen yhteistoimisoiTARVITTAVAT POHJATIEDOT JA minta on tehnyt oppimisesta keuksien MAHDOLLISTAA ONNISTUMISET. mielenkiintoista ja hauskaa pohjalta. sekä kannustanut minua osalJohtajuuskoululistumaan vielä aktiivisemmin tuksessa on pääsja avoimemmin. Koulutuksessa saatujen kavereisyt luovasti hahmottelemaan, niin teoriasden kanssa on voinut vaihtaa kokemuksia ja ideoisa kuin muovailuvahoista muotoilemalla sitä, ta niin YMCA:n toiminnasta kuin monesta muusmillainen johtaja haluaisin olla tulevaisuudessa. takin aiheesta. Uskon, että tämä lämminhenkinen kansainvälinen koulutuskokemus rohkaisee miJohtajana haluaisin pystyä antamaan tarvittavat nua verkostoitumaan ja osallistumaan yhteistyöpohjatiedot ja mahdollistaa onnistumiset. Haluan hön yhdistyksessä ja sen ulkopuolella jatkossakin. tunnistaa tulevaisuudessa paremmin omia vahvuuksiani ja minkälaista erilaista tukea ja ohjausta eri ihmiset tarvitsevat.

Salla Siponen

27


YMCA MAAILMALLA

I A A LI S T A T U

K

EA

OS

UT

E T U I S TA O L

IN

OS

UL

AI

ORTA NU JA

RT

320

64% KO

NU L A S TA J A

O

540

AMMAT ILL I

SIA

N U OR TA

3000 LAS TA

26

S

, JOISSA TAVO IT

NU T AA

Vuosi 2018 oli #840siltaa-hankkeen toinen vuosi. Ensimmäisen vuoden perusteelliset pohjatyöt ja valmistelut ovat kantaneet hedelmää. Vuoden 2018 aikana 320 nuorta suoritti ammatillisen koulutuksen kurssin, joiden aloja olivat muun muassa elektroniikka, lämmitys- ja jäähdytystekniikka, maatalous, hoiva-ala, kauneuspalvelut ja ompelu. Osa koulutuksista oli suunniteltu tukemaan nimenomaan naisten toimeentulon mahdollisuuksia sekä huomioiden syyrialaisten pakolaisten työnteon rajoitteet. Viime vuonna koulutetuista 48 % oli libanonilaisia ja 52 % syyrialaisia pakolaisia. Koulutetuista 64 % oli naisia. Myös 30 vammaisen nuoren ryhmä sai koulutuksen musiikki- ja kuoroesiintymisiin erilaisissa tapahtumissa. Yhteisöllisen toiminnan tukemiseen on myös vuonna 2018 hyödynnetty Helsingin NMKY:n sekä vapaaehtoisten tietotaitoja. Suomalaisia vapaaehtoisia on työskennellyt Libanonissa sekä huhtikuussa että syyskuussa 2018. Yhteisöllinen toiminta tavoitti vuoden 2018 aikana noin 3 000 lasta ja nuorta yhteensä 26 eri tapahtumassa. Psykososiaalista tukea on tarjottu yhdeksän eri ohjelman myötä 540 lapselle ja nuorelle. Yksi esimerkki tästä ovat säännölliset kohtaamiset psykologien kanssa Dar Al Sadakan lasten ja nuorten keskuksessa.

OULUTUSTA AK ST

M

AA

TIIN ET

TAPAH TU

Yksi ompelukurssin käyneistä syyrialaisnaisista, Kaukab Rahil, on koulutuksen jälkeen saanut osaaikaisen työn Arc en Ciel -järjestöstä, jossa hän korjaa myyntiin lahjoitettuja vaatteita. Lisäksi hän tekee korjaus- ja ompelutöitä kotonaan. Uusien taitojen oppimisen lisäksi koulutuksella on ollut syvempi merkitys. Kaukab kokee nyt, että voi auttaa perhettään enemmän sekä tuntee elämänsä aiempaa merkityksellisemmäksi ja tuottavammaksi. Hän on myös rohkaistunut laajentamaan elinpiiriään kodin ulkopuolelle, liikkumaan ulkona ja olemaan aktiivisemmassa vuorovaikutuksessa naapurustonsa kanssa.

Y AS AA N UT PS

K

28


”PARASTA ON

YHDESSÄ

TEKEMINEN”

CooL-koulutus toi nuoria kuudesta eri maasta toukokuiseen Helsinkiin tavoitteinaan ja toiveinaan oppia ryhmätaitoja urheilun ja erilaisten aktiviteettien kautta. CooL – Cooperative Learning through Sports and Outdoor Activities on European Sports YMCA:n järjestämä kaksiosainen koulutus. Koulutukseen osallistui 22 nuorta, joista suurin osa on viettänyt lähes koko elämänsä YMCA:n parissa ja osa, jotka ovat vastikään lähteneet mukaan toimintaan. Italialainen Corrado Iaconis on kasvanut YMCA:n parissa. Hän vietti lapsuuden kesät kesäleireillä ja sai sieltä kipinän koripalloon, jota hän on harrastanut 5-vuotiaasta lähtien. YMCA merkitsee Iaconikselle suurta osaa hänen elämästään ja CooL-koulutus on ollut yksi mahtava osa sitä: ”Parasta on ryhmän tiivistyminen sekä yhdessä tekeminen.” Ruotsalainen Emelie Nilsson on pelannut käsipalloa Ruotsin YMCA:ssa 17 vuotta. Hän pitää tärkeänä sitä, että YMCA tuo erilaisia ihmisiä yhteen ja kaikenlaiset ihmiset pääsevät harrastamaan varallisuudesta tai liikuntarajoitteista huolimatta. Nilsson valmentaa 10-vuotiaiden tyttöjen käsipallojoukkuetta ja haluaa viedä CooL-koulutuksesta uusia aktiviteetteja ja ideoita mukanaan valmennettavilleen Ruotsiin. Ukrainalainen Marian Hrabovyk liittyi YMCA:n nuori-

29

soneuvostoon alle kuukausi sitten ja on innoissaan mahdollisuuksista kehittää itseään ja urheilua eteenpäin. ”YMCA:n kautta voin tehdä hyvää Ukrainalle ja koko maailmalle”, Hrabovyk hymyilee. Hän toivoo, että YMCA:sta tulee hänelle kuin toinen perhe. Koulutusryhmää vetivät yhdessä Ivan Sterjoski Skopjen NMKY:stä, ESY:n puheenjohtaja Mario Trichilo sekä Suomen NMKY:n Urheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Koikkalainen. Kaksiosaisen koulutuksen toinen osuus järjestettiin Pohjois-Makedonian Strugassa syyskuussa 2018. Koulutuksen aiheita, kuten aktiivisen kansalaisuuden tukemista ja syrjinnän ehkäisyä, työstettiin ryhmän kesken käytännönläheisesti eri aktiviteeteissa. Koulutuksen päätavoitteena oli löytää uusia näkökulmia ja lähestymistapoja nuorisotyön ja liikuntajärjestöjen nuorten parissa tekemän työn välille, missä onnistuttiin varsin hyvin. ESY järjestää turnauksia sekä koulutusmahdollisuuksia urheilijoille ja valmentajille ja se on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.


YMCA MAAILMALLA

MUUTOSAGENTIT VALMISTUIVAT Alli ja Monika toteuttivat koulutuksen lopputyön yhdessä Helsingin NMKY:lle. He järjestivät Open Mic -tapahtuman Taiteiden Yönä. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin vuoden 2018 alussa ja se sisälsi suunnittelua, rahoituksen hakemista, vapaaehtoisten rekrytoimista ja markkinointia. Tapahtuman tavoitteena oli tuoda lisää näkyvyyttä sekä uusia kävijöitä YMCA:lle. Tapahtumassa lava oli vapaa kaikille esiintyjille, ja lavalla nähtiinkin muun muassa stand uppia, spoken wordia, laulantaa, soitantaa sekä runolausuntaa. Esitysten lisäksi tapahtumassa pääsi kokeilemaan virtuaalilaseja.

YMCA:n Maailmanliiton kaksivuotinen Change Agent -koulutus tuli päätökseen vuonna 2018 ja 200 nuorta muutosagenttia valmistuivat koulutuksesta. Suomesta koulutuksessa olivat mukana muutosagentit Alli Eräkorpi ja Monika Autio. Kaksivuotinen koulutus on monipuolinen niin koulutussisällöltään kuin koulutusympäristöltään. Perinteisten opetustuokioiden, kirjoitelmien, projektien ja webinaarien lisäksi eri aiheita lähestytään myös interaktiivisten opetustuokioiden ja vertaisoppimisen kautta. Koulutus auttoi Monikaa omaksumaan holistisen näkemyksen YMCA:sta ja tarjosi tilaisuuksia oppia eri maiden YMCA toiminnasta, esiintyä, vetää workshoppeja ja opetustuokioita sekä toteuttaa projekti lopputyönä omalle paikallisyhdistykselle. ”Koulutuksen parasta antia oli tutustua ja verkostoitua eri puolilta maailmaa kotoisin olevien YMCA:n vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa sekä kuulla, millaista toimintaa heillä paikallisesti on ja millaisiin haasteisiin YMCA pyrkii vastaamaan heidän kotimaissaan”, Monika kertoo.

FINYMCA-KOULUTUKSEN

KUUDES RYHMÄ VALMISTUI alan ammattilaiseksi, tullut omatoimisemmaksi ja saanut uskoa omiin kykyihini”, Mirjami kertoo.

Joulukuussa 2018 saatiin päätökseen kaksivuotinen FINYMCA6-koulutus. Johtajuuskoulutuksesta valmistui 13 YMCA-nuorta seitsemästä eri paikallisyhdistyksestä.

Koulutussisällöissä keskitytään muun muassa uskontojen väliseen vuoropuheluun, nuorisotyön johtamisen taitoihin ja YMCA:n arvojen ymmärtämiseen. FINYMCA-koulutus antaa hyvät valmiudet toimia aktiivisena vaikuttajana YMCA-liikkeessä, mistä hyvänä esimerkkinä on oman yhdistyksen johtokuntatyöhön tai YMCA Europen eri toimintaryhmien työhön osallistuminen. FINYMCA-koulutuksen suorittamalla saa myös pätevyyden hakea YMCA:n Maailmanliiton Change Agent-koulutukseen.

Koulutuksen aikana ryhmä pääsi tutustumaan laajasti YMCA-liikkeen toimintaan sekä Suomessa että muualla maailmassa. Ryhmä teki muun muassa kehitysyhteistyön tutustumismatkan Gambiaan sekä vieraili YMCA:n Maailmanneuvoston yleiskokouksessa Thaimaassa. Koulutus avaa monipuolisia mahdollisuuksia ja ovia YMCA:n kansainväliseen työhön sekä opettaa käytännön taitoja nuorille kokoustaidoista omien kykyjen tunnistamiseen.

Nyrkkeilijä Topias Vaittinen osallistui FINYMCA6-koulutukseen hetken mielijohteesta. Koulutuksella oli suuri merkitys siihen, että Topias päätyi opiskelemaan liikuntaneuvojaksi. Hän kertoo, että koulutus toi itsevarmuutta ja uusia mahdollisuuksia nyrkkeilyn ja vapaaehtoistyön yhdistämiseen.

Koulutuksen käynyt Mirjami Kallinen koki koulutuksen tärkeimmäksi anniksi oman kehittymisen ja uudet ihmiset. ”Koulutuksessa todella panostetaan nuoriin ja siihen, että saamme mahdollisuuksia kehittyä ja toimia. Olen huomaamattani kehittynyt nuoriso-

30


!

DE CI DE YO UT H YOU TH

PAR T

IC IPA TE,

Change s t en Ag -koulutu en in on kansainväl tus, joka johtajuuskoulu htajia ia jo kouluttaa nuor iksi ijö muutoksentek ssään. omissa yhteisöi

Yli 500 osallistujaa kokoontui lokakuussa 2018 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2250 Nuoret, rauha & turvallisuus käsittelevään konferenssiin Ramallahiin. Nuorten osallistujien sekä asiantuntijoiden kirjo neljästä eri Pohjoismaasta, Englannista, Sveitsistä, Ukrainasta, Romaniasta, Makedoniasta, Yhdysvalloista, Japanista, Intiasta ja palestiinalaisalueilta varmisti sen, että aihetta lähestyttiin hyvinkin erilaisista kokemuksista käsin.

Konferenssin keskeisen tukijan Ruotsin KFUK-KFUM:n kutsusta konferenssiin osallistuivat myös suomalaiset muutosagentit Monika Autio ja Alli Eräkorpi sekä Suomen YMCA:n liiton kansainvälisen työn suunnittelija Milla Mäkinen.

Ensimmäisen Palestiinassa järjestetyn päätöslauselmaa 2250 koskevan tapahtuman teemana oli Youth Participate and Youth Decide: Towards Freedom and Justice. Milla Mäkinen kertoo, että konferenssin tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta teemasta niin paikallisesti kuin kansainvälisesti, vaihtaa kokemuksia ja käytänteitä sekä vahvistaa yhteistyötä. Vierailut palestiinalaisalueilla toivat teeman käsittelyyn syvemmän ja konkreettisemman ulottuvuuden.

“Silmiä avaavin osuus oli witness visit, jolloin vierailimme eri puolilla Palestiinaa, joissa Israelin ote oli erityisen vahva tai epäreilu”, Monika Autio kertoo. Palestiinalaisnuorille vapaus tuntui merkitsevän arkisia asioita, kuten oman leipomon perustamista tai vierailemista sukulaisilla ilman erityislupia tai rajalla pois käännyttämistä.

“Kaikilla tuntuu olevan eri käsitys vapaudesta riippuen siitä, millainen heidän tai heidän kansansa oma kokemus ja historia sen suhteen on”, Monika jatkaa. Konferenssin tuloksena syntyi julkilausuma, jossa suositeltiin muun muassa kansallisen Nuoret, rauha & turvallisuus -toimeenpano-ohjelman valmistelua ja nuorten osuuden kasvattamista 30 prosenttiin eri päätöksenteon tasoilla. Konferenssi toimi myös alkusysäyksenä pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiselle teeman ympärillä. ”Konferenssi antoi uutta ja syvällisempää näkökulmaa teemaan ja sen parissa työskentelyyn”, Milla kertoo.

31


LIITON TALOUS Suomen NMKY:n liitto ry 1.1.2018- 31.12.2018 1.1.2017- 31.12.2017 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT 681 454,72 687 211,92 KULUT Henkilöstökulut -396 428,23 -428 871,21 Poistot -258,51 -344,68 Muut kulut -634 555,69 -578 063,89 Kulut yhteensä -1 031 242,43 -1 007 279,78 PAIKALLISPROJEKTIT Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä

917 907,20 -943 290,20 -25 383,00 -375 170,71

623 957,96 -664 360,64 -40 402,68 -360 470,54

VARAINHANKINTA Tuotot yhteensä Tuotto-/kulujäämä

62 255,20 -312 915,51

43 146,29 -317 324,25

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 12 896,35 Kulut -6 420,53 6 475,82 Tuotto-/kulujäämä -306 439,69

18 980,75 -4 094,43 14 886,32 -302 437,93

TILIKAUDEN TULOS Yleisavustukset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-302 437,93 244 000,00 -58 437,93

-306 439,69 280 000,00 -26 439,69

LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2018 Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. Arvostusperiaatteet: Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettyinä poistoilla. Poistosuunnitelmat: Koneet ja kalusto, yhdistys: EVL:n mukaiset maksimipoistot Arvopaperit on kirjattu hankintahintaansa.

2018 2017 AINEELLISET HYÖDYKKEET KALUSTO JA MUU IRTAIN alkusaldo 1.1 1 034,04 1 378,72 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot 25 % -258,51 -344,68 KIRJANPITOARVO 31.12. 775,53 1 034,04 OMA PÄÄOMA Rahastot oikaisu ed. tilikausilta Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli/aljäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

104 657,51 365 625,09 0,00 306 114,01 -26 439,69 749 956,92

104 657,51 494 020,88 -128 395,79 364 551,94 -58 437,93 776 396,61

HENKILÖSTÖ Yhdistyksen palveluksessa oli tilikauden päättyessä 9 toimihenkilöä. Henkilöstökulut 2018 2017 Palkat ja palkkiot 337 871,52 348 791,36 Eläke- ja muut lakis. henkilösivukulut 70 485,39 74 405,12 YHTEENSÄ 408 356,91 423 196,48

32


31.12.2018 31.12.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto 775,53 1 034,04 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 775,53 1 034,04 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 76 544,85 76 544,85 Sijoitukset yhteensä 76 544,85 76 544,85 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 77 320,38 77 578,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet 499,91 499,91 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 24 770,93 11 620,63 Siirtosaamiset 8 441,54 83 035,37 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 33 212,47 94 656,00 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 702 241,02 748 093,88 Rahoitusarvopaperit yhteensä 702 241,02 748 093,88 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 115 404,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 851 358,35

126 851,95 970 101,74

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1047 680,63

928 678,73

31.12.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Oma pääoma 104 657,51 Muut rahastot 365 625,09 Edellisten tilikausien voitto/tappio 306 114,01 Tilikauden voitto/tappio -26 439,69 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 749 956,92

104 657,51 365 625,09 364 551,94 -58 437,93 776 396,61

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 72 716,33 152 296,57 Ostovelat 41 140,38 56 114,70 Muut velat 7 859,68 8 849,86 Siirtovelat 57 005,42 54 022,89 Lyhytaikaiset velat yhteensä 106 005,48 118 987,45 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 178 721,81 271 284,02 VASTATTAVAA YHTEENSÄ

928 678,73

1 047 680,63

33


SUOMEN NMKY:N LIITTO RY Liisankatu 27 A 4 00170 Helsinki

ymca.fi