Page 15

E>??@ ABCDFGDCCB HI>?@LLMNM >DDC@ Rauno Suhonen jatkoi kertomalla että Kiteen seutu oli sota-aikana merkittävää ylilentoaluetta. Kun tähän lisätään vielä se, että eräs kiteeläismies tunnettuun paikalliseen sukuun kuulunut ilmavoimien luutnantti pommikonelentäjä Erkki Palosuo alkuperäiseltä nimeltään Erik Brander oli mukana Saksan valtakunnanmarsalkan, Saksan ilmailuministerin ja Luftwaffen, Saksan ilmavoimien komentajan Herman Göringin 50-vuotispäivillä tammikuussa 1943. Majurin sotilasarvoon nousseella Erkki Palosuolla oli merkittävä rooli ilmavoimiemme iskukyvyn kehityksen kannalta ja Göring suostuikin myymään 24 kpl Junkersin uusinta 88 A-4-tyyppiä ja koneet lennettiin siirtolennolla keväällä 1943 Suomeen. Perustelut vitriinin Kiteelle sijoittamiseen ovat varmasti hyvät ja riittävät. Junkers tuhoutui Kesälahdella Kesäkuun viidennentoista päivän aamuna nousi Onttolasta 11 koneen Junkers-osasto kohteenaan Siiranmäki. Yksi koneistamme JK-264 joutui vaikeuksiin menomatkalla Kesälahden Villalan kylän kohdalla koneen vasemman moottorin sytyttyä tuleen. Tähystäjä, sähköttäjä ja konekivääriampuja selvisivät laskuvarjon avulla turvallisesti maahan, mutta koneen ohjaaja menehtyi. -Arvoisat kutsuvieraat. Palvelkoon tämä potkurinnapavitriini kiteeläisiä ja täällä vierailevia ihmisiä osana kehittyvää sotahistoriallisten muistomerkkien ketjua. Tämä vitriini liitetään Tammenlehvän Perinneliiton valtakunnalliseen sotahistoriallisten muistomerkkien luetteloon välittömästi näiden juhlallisuuksien jälkeen päätti sotakamreeri Rauno Suhonen. Paljastuspuheen jälkeen paljastettiin vitriini yleisön ihailtavaksi Hotelli Kiteenhovissa. Kriisit vaikuttaneet rajaturvallisuuden ylläpitoon Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajan eversti Vesa Blomqvistin puheenvuorosta ilmeni, että viime vuosien kriisit ja epävarmuuden lisääntyminen Euroopassa ovat vaikuttaneet merkittävästi rajaturvallisuuden ylläpitoon. Vuonna 2015 räjähdysmäisesti kasvanut laiton maahan-

tulo ja terrori-iskujen jälkeen käynnistetyt toimet rajantarkastuksien tehostamiseksi ovat vaikuttaneet myös Pohjois-Karjalan rajavartiostoon ja sille kuuluvien tehtävien hoitoon. Nykyisiä kriisejä ei voi toisaalta edes verrata niihin kriiseihin, joihin liittyen olemme täällä tänään. Suomen sodat vaativat valtaisan uhrinsa ja koskettivat jokaista suomalaista. Sotaveteraanien määrä vähenee kiihtyvällä vauhdilla ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että me nuoremmat sukupolvet huolehdimme heistä. -Kiteen rajakilta on osaltaan toiminut täällä Kiteen alueella aktiivisesti ja pystyttänyt ja kunnostanut useita muistomerkkejä ja PK rajavartiosto on käyttänyt rajakillan asiantuntemusta hyödykseen. Tämäkin pommikoneen potkurinapavitriinin paljastustilaisuus osoittaa yhteistyön sujuneen eri tahojen kanssa hyvin sanoi eversti Blomqvist, joka päätti puheensa kiitokseen ilmavoimien ja erityisesti sota-ajan ilmavoimien henkilöstölle ja taisteluissa menehtyneiden roolista itsenäisyytemme säilyttämiseksi. Niiralan rajaylityspaikan sulkeminen yöaikaan Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen paneutui puheessaan elokuun puolessa välissä voimaan tulevan tupakkalain muutokseen ja Niiralan rajaylityspaikan sulkemiseen yöajaksi. Rajanylityspaikan sulkemiseen liittyvänä yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on esitetty sellaista toimintamallia, jossa vain tavaraliikenne olisi sallittua yöaikaan ja Tulli ottaisi silloin enemmän vastuuta rajavartiolaitokselle normaalisti kuuluvista rajantarkastustehtävistä. Valtakunnalliset ja alueelliset kuulemiset käynnistyvät pian ja loppuvuodesta nähdään minkälaiseen ratkaisuun asiassa päädytään. -Sen voin arvata, että poliittinen vastustus aloitteelle sulkea Niiralan rajanylityspaikka tulee olemaan maakunnassa sangen kova. Toivotaan, että asiassa löytyy kaikille osapuolille vähintään kohtuullinen ratkaisu sanoi pääjohtaja Antti Hartikainen. Tämä osa lentokoneesta on tullut kotiin Kansanedustaja Kari Kulmala sanoi puheessaan, että olemme kunnioittamassa tänään yhden lentokoneen miehistöä ja samalla koko Junkers-lentokonemallia.

Kun tietää ja tuntee tämän kyseisen lentokoneen historian, niin voitaneen todeta, että tämä osa lentokoneesta on nyt tullut kotiin. Sen paikka on tällä Kiteenhovissa. -Maanpuolustus ja historian siirtäminen tuleville sukupolville on meidän kaikkien yhteinen asia. Minun on hyvin vaikea kuvitella ihmistä, jolla ei olisi omaa rooliaan vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Maailmanpoliittiseen tilanteeseen on tullut viime vuosien aikana lisää sähköä ja jännittyneisyyttä. Maamme geopoliittisen sijainnin takia on mielestäni perusteltua hoitaa suhteita erityisesti itään ja pitää niitä hyvinä, unohtamatta kuitenkaan suhteiden aktiivista hoitamista myös länteen. sanoi Kulmala, joka antoi kiitoksen, että pienillä teoilla on suuria vaikutuksia. Tekojen merkitys korostuu vielä senkin jälkeen kun meitä ei enää ole. Sotahistoriaa Kiteen Rajakillan puheenjohtaja Pekka Hakkarainen paneutui Kiteen muistomerkkihistoriaan todeten, että Kiteen rajakillan jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana pystyttämässä sotamuistomerkkejä Kiteen alueelle. Ensimmäisen kerran oltiin edesauttamassa Asevelihaudan muistomerkin aikaansaamisessa 4.6.73, RJK 43.n muistomerkki pystytettiin Kontiolaan 16.6.91, 19.Divisioonan muistomerkki paljastettiin heinäkuussa 1992, Kuivalaisen taistelun muistomerkki 10.7.2011, Vannisenmäen-Kumurin taistelujen muistomerkki paljastettiin kesällä 2015. Eteläpohjalaisten sankarivainajien muistomerkki paljastettiin vuonna 1969. Hakkarainen kertoi kunkin sotamuistomerkin alueella tapahtuneiden taistelujen kulkua. Eversti evp Jouni Mattila paneutui muistomerkkien kartoitukseen alueella. Hän antoi kiitoksen aktiivisesti hankkeeseen osallistuville. Kiteen kaupungin tervehdyksen toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka, joka samalla vastaanotti paljastetun vitriinin. Hotelli Kiteenhovin puheenvuoron käytti johtaja Kari Sutinen. Opetusneuvos, teologian tohtori Heikki Pirinen kertasi sota-ajan muistoja. Musiikista vastasivat Pekka Sallinen ja Pertti Häkkinen. Juhla oli vaikuttava ja mieliinpainuva.

OQRTUVWTUWXQQVYYZ [\\XW]\V ]WYT\ ^QZ_ niakkaasti mukaan veteraanit Sulo Tiainen oikealla ja Esko Korhonen (vas). Potkurinnapavitriini on paljastettu. Kunniavartiossa ovat Timo Päivinen vasemmalla ja Erkki T Kinnunen. Oikealla vitriinin paljastuspuheen pitänyt Joensuun Ilmasilta ry:n puheenjohtaja sotakamreeri Rauno Suhonen

15

Ò=

Kapo201602  
Kapo201602  
Advertisement