Page 12

1.1.2014 alkaen Kontiolahden sotilaskotiyhdistyksen toiminta siirtyi Joensuuhun ja toiminta muuttui ratkaisevasti, sillä ”omia” varusmiehiä ei enää ollut Pohjois-Karjalan prikaatin lakkautumisesta johtuen. Vuonna 2014 etsittiin ja vakiinnutettiin uusia toimintatapoja ja vuosi 2015 oli monen toiminnan osalta jo rutiinia. Olemme saaneet muokattua toimintatapoja nykyiseen tilanteeseen sopiviksi ja koko ajan pyrimme kehittämään toimintaa eteenpäin. Kiinteän sotilaskodin ja ”omien poikien” puuttuessa toimintamme painottuu nyt eri tavalla kuin ennen. Pääosa nykyisestä sisartyöstä tehdään tarjoilujaoston alaisuudessa ns. kaupunkikahvituksina, joissa tärkeänä yhteistyökumppanina on Pohjois-Karjalan aluetoimisto. Sotilaskotipalveluja tarjoamme Yöttäjän leirikodissa Sotinpuron harjoitusalueella. Pohjois-Karjalan

prikaatin lakkauttamisen jälkeen yhdistyksemme toimii yhteistyössä Kajaanin Sotilaskotiyhdistyksen kanssa hoitamalla Kainuun Prikaatin Sotinpuron harjoitusalueelle tilaamat sotilaskotipalvelut. Vuonna 2015 hoidimme Farmari-messujen ja MILjazz-tilaisuuden lisäksi yli 2000 henkilön kahvitukset eri tilaisuuksissa. Tämän kesän suuri tapahtuma oli Sotaveteraaniliiton Liittopäivät, jossa yhdistyksellämme oli päävastuu muonituksesta. Ensi vuonna 2017 Enossa järjestettävä Jukolan viesti tarvitsee myös innokkaita ja ahkeria sisariamme talkootyöhön – ja niitähän meiltä löytyy. Yhteistyö Rajasotilaskotiyhdistyksen Onttolan osaston kanssa on saatu toimimaan hyvin. Yhdistyksemme sisarilla on mahdollisuus työskennellä Onttolan Rajasotilaskodilla, mikä on konkreettista työtä varusmiesten kanssa.

Nykyinen toimitilamme Sisartupa sijaitsee Joensuun kaupungin keskustassa. Alakerrassa keitetään kahvit kahvitustilaisuuksiin ja sieltä löytyy myös pakastimet ja varastotilat. Yläkerran tilassa järjestetään yhteisiä sisartapaamisia. Vuoden 2016 teemana onkin jäsenten hyvinvointi ja sitä ylläpidämme mm. yhteisillä sisarilloilla ja retkillä. ”Me sotilaskotisisaret emme saarnaa aatetta vaan toimimme. Silti olemme niin idealisteja, että uskomme pyyteettömän palvelumme poikien hyväksi saavan heissä aikaan myönteisen reaktion. -Sotilaskodin on seurattava aikaansa, omaksuttava ilman ennakkoluuloja uutta ja välttämätöntä, perinteitä silti unohtamatta.” (Lainattu sotilaskotiliiton puheenjohtaja Ulla Mustakallion puheesta yhdistyksemme täyttäessä 40 vuotta)

Teksti ja kuvat: Anne Kurkinen

S

ùúûüýþÿ úûü

ý ÿ ü ûþ

þý

 üÿÿþ ýý ùúûþûþþ üýüü

þ û

ton Liittopäivät kesällä 2016 Joensuu Areenalla. Alla Resul:n ja Liperin Reserviläisyhdistysten Paloaukean Talvijotos Liperissä talvella 2016.

Ò2

Munkkien lisäksi löytyy mm coctail-palat. Iloinen mieli ja hymy sisältyy aina palveluun.

Kapo201602  
Kapo201602  
Advertisement