Page 1

KULDVILLAK 8. KLAss


Pangandus ja rahandus

Ehitus

Majandus

IT

Tehnika ja tehnoloogia

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

500

500

500

500

500


Inimene, kes tÜÜtab pangas ja teenindab pangakliente Vastus


Kes on TELLER?


Arv, mis saadakse antud arvude summa jagamisel liidetavate arvuga Vastus


Mis on antud arvude ARITMEETILINE KESKMINE?


Ăœks sajandik tervikust on ‌.. Vastus


Mis on PROTSENT?


Inimene, kes sooritab ostu- ja m체체gitehinguid oma klientide nimel v채 채 rtpaberite turul Vastus


Kes on BÖRSIMAAKLER?


Arv, millest suuremaid ja v채 iksemaid v채 채 rtusi on reas 체hepalju Vastus


Mis on MEDIAAN?


Inimene, kes koostab, p端stitab ja remondib puitkonstruktsioone ning detaile Vastus


Kes on PUUSEPP?


Spetsialist, kelle põhilisteks tööülesanneteks on maalritööd, krohvimistööd, plaatimistööd ning erinevate põranda-, seina- ja laematerjalide katmistööd

Vastus


Kes on SISEVIIMISTLEJA?


Spetsialist, kes m천tleb v채 lja ja planeerib hooneid ja ehitisi Vastus


Kes on ARHITEKT?


Kutseharidusega spetsialist, kelle tÜÜßlesandeks on looduskividest, tellistest ja ehitusplokkidest seinte, kaminate ja teiste ehituselementide ehitamine ja remont

Vastus


Kes on MÜÜRSEPP?


Kõrgharidusega spetsialist, kes koostab ehitusprojekte või juhib ehitusprojekti jä rgi teostatavaid töid või teostab jä relvalvet ehitustööde üle

Vastus


Kes on EHITUSINSENER?


Spetsialist, kes peab arvet ettev천tte k천igi sissetulekute ja v채 ljaminekute 체le, tagab finantsdokumentatsiooni korrasoleku

Vastus


Kes on RAAMATUPIDAJA?


Inimene, kes korraldab ettev천ttes toodete transportimist Vastus


Kes on LOGISTIK?


Spetsialist, kes n천ustab inimesi laenude v천tmisel Vastus


Kes on LAENUKONSULTANT?


Spetsialist, kes teostab kaupade sisseostmist ja organiseerib ettevþtte sisulist ostutÜÜd, tagades sortimendi ja toodete olemasolu

Vastus


Kes on OSTUJUHT?


Spetsialist, kes anal체체sib erinevaid numbrilisi andmeid ja teeb nendest j채 reldusi Vastus


Kes on ANALÜÜTIK?


Spetsialist, kes arendab ja testib uusi ja t채 iendatud arvutiprogramme Vastus


Kes on PROGRAMMEERIJA?


Spetsialist, kes tegeleb erinevate tr端kiste kujundamisega Vastus


Kes on ARVUTIGRAAFIK?


Inimene, kelle 端lesandeks on tark- ja riistvara paigaldamine ja hooldus Vastus


Kes on ARVUTISPETSIALIST?


Spetsialistid, kes tegelevad arvuti tarkvara arendamisega Vastus


Kes on TARKVARA ARENDAJA?


Spetsialist, kes tegeleb 3D piltide joonistamisega Vastus


Kes on ANIMAATOR?


Spetsialist, kes j채 lgib toodangu valmistamise protsessi ja m천tleb v채 lja ning katsetab uusi tooteid Vastus


Kes on TEHNOLOOG?


Spetsialist, kes koostab, testib v천i teenindab mehhaanilisi, elektroonilisi, infotehnoloogilisi s체steeme

Vastus


Kes on MEHHATROONIK?


Spetsialist, kes diagnoosib autode tehnoseisundit Vastus


Kes on AUTODIAGNOSTIK?


Spetsialist, kes paigaldab ja seadistab automaatikaseadmeidja s端steeme Vastus


Kes on AUTOMAATIK?


Spetsialist, kes tegeleb pä rilikkuse mehhanismide uurimisega inimorganismi erinevatel tasanditel

Vastus


Kes on GENEETIK?

Matemaatika seos tööeluga  

Kaasahaarav Kuldvillaku formaadis teadmiste kontroll 8.klassi tasemele.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you