Page 14

Subsidies voor duurzaam ondernemen Door duurzaam te ondernemen slaat u als ondernemer twee vliegen in één klap. Het levert u meer betrokken werknemers op, innovatieve producten en een efficiënte organisatie. De overheid ondersteunt maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen met subsidies. De creatieve subsidie adviseur Dave Beker kan u op regionaal nationaal en internationaal niveau adviseren over de verschillende subsidiemogelijkheden. Hij kent de regelingen, de regio en de lokale bedrijven en zorgt ervoor dat alle kansen optimaal worden benut.

50 % subsidie: bevorderen duurzame inzetbaarheid personeel Heeft uw organisatie te maken met uitval van werknemers, weerstand bij veranderingen of vergrijzing op de werkvloer? De overheid moedigt bedrijven en instellingen aan om actief aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

Extern adviseur inschakelen Er is subsidie beschikbaar voor het inhuren van een extern adviseur die zich bezighoudt met advies over en/of implementatie van gezond en veilig werken, leercultuur voor werknemers, mobiliteit en een flexibele werkcultuur in uw bedrijf of organisatie. De thema’s kunnen breed worden ingevuld. Denkt u bijvoorbeeld aan het tegengaan van werkstress, invoeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid of herverdelen van verantwoordelijkheden. De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven en instellingen die willen investeren in het menselijk kapitaal van de organisatie. Door stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt uitval en verzuim voorkomen. Bovendien leidt het tot een productievere organisatie waarin personeel gemotiveerd en vitaal blijft werken.

50 % subsidie: Ontwikkeling Biobased Products Ontwikkelt u een nieuw product op biologische grondslag, waarbij gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie worden ingezet voor commerciële of industriële niet-voedseltoepassingen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Gelderse subsidieregeling. De subsidieregeling is bedoeld voor MKB bedrijven gevestigd in Gelderland voor het ontwikkelen van nieuwe producten waarin groene grondstoffen ofwel biomassa worden toegepast als materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie. De ontwikkeling hiervan draagt bij aan de transitie van conventionele fossiele brandstoffen naar schone hernieuwbare energie. Gelderland wil koploper zijn op dit gebied en stimuleert het bedrijfsleven om hier aan bij te dragen.

Tender Alle (volledig) ingediende aanvragen worden beoordeeld op 10 criteria. De beste projecten ontvangen vervolgens subsidie, zolang het budget dit toelaat. Daarom is het indienen van een professioneel verzorgde subsidie aanvraag van groot belang. Voor de aankomende tender is er 1 miljoen subsidie beschikbaar. Projecten worden onder andere beoordeeld op de mate van vervanging aardolie als grondstof, onderscheidend vermogen wat betreft presentatie/vormgeving, mate van samenwerking met creatieve industrie en kennisinstellingen en de mate van herbruikbaarheid.

SubVice B.V. | 06-53969207 | www.SubVice.nl | beker@SubVice.nl

Profile for Karin van der Velden

MKB Montferland Magazine #11  

De editie van september gaat over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Elke ondernemer doet het, maar niet iedereen vertelt het verder.

MKB Montferland Magazine #11  

De editie van september gaat over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Elke ondernemer doet het, maar niet iedereen vertelt het verder.

Advertisement