Page 1

Jaar

verslag 2016

Huisartsen Coöperatie Medicamus • spoedpost • zorg • facilitair


Jaarverslag 2016 • coöperatie

149.880

ingeschreven patiënten in de regio

152.000

51

praktijken

64

aangesloten huisartsen

49

medewerkers Medicamus

inwoners in de regio

Huisartsen Coöperatie Medicamus U.A. De activiteiten zijn ondergebracht in drie BV’s:

Spoedpost Zorg

Medicamus Spoedpost B.V. voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren op de huisartsenpost in Harderwijk

Medicamus Zorg B.V. voor programmatische zorg Facilitair

Medicamus Facilitair B.V. voor het gezamenlijke informatiesysteem, innovatie en deskundigheidsbevordering Highlights 2016 • Governance: vormgeving raad van bestuur • Implementatie Planning & Control Cyclus

Samenwerken

Deze drie organisaties hebben elk hun afzonderlijke kerntaken. Zij werken samen en vormen de Medicamus organisatie.


Jaarverslag 2016 • spoedpost Top 5 hulpvragen

4.303

1 Scheurwond / snijwond 2 Cystitis / urineweginfectie

telefonische consulten

3 Koorts

10.557

4 Andere gelokaliseerde buikpijn

telefonische consulten via doktersassistente

24.128 consulten

4.117 visites

Kinderen 12.909 kinderen behandeld < 18 jaar 7 Sputovamo afwijkend

80

20 0

Telefonische bereikbaarheid 42.079 oproepen

Verrichtingen binnen de InEen norm

100

40

gebruik Nederlandse Triage Standaard

36 klachten 1 calamiteit 18 VIM-meldingen

5 Ongeval / letsel

60

87,7%

Kwaliteit

U1 U2a U2b U3 U4 U5

U1: 90% contacten < 20 min U2a: 90% contacten < 1 uur U2b: 98% contacten < 2 uur U3: 90% contacten < 4 uur U4: 90% contacten < 8 uur U5: 90% contacten < 12 uur verrichtingen

Medewerkers 1,84% ziekteverzuim, exclusief langdurig zieken 6,43% ziekteverzuim, inclusief langdurig zieken 1,12 verzuimfrequentie


Invoering

C5-

dienst Highlights spoedpost 2016

HKZ HKZ-certificering In 2016 is Medicamus Spoedpost B.V. HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De certificering betreft de beoordeling van het Kwaliteits Management Systeem (KMS) van Medicamus Spoedpost B.V. Het KMS geeft inzicht in structuur, taken en verantwoordelijkheden en in de samenhang van processen. Dit draagt bij aan verdere verbetering van de kwaliteit van zorg en flexibiliteit bij verandering.


Jaarverslag 2016 • zorg COPD, diabetes en CVRM

44

1.247

51

5.995

49

13.573

Deelnemende praktijken COPD

Deelnemende praktijken diabetes

Deelnemende praktijken CVRM

COPD

COPDpatiënten in de keten

Diabetespatiënten in de keten

CVRMpatiënten in de keten

Diabetes

Rookstatus bekend 91,3%

Rookstatus bekend

Inhalatietechniek gecontroleerd

Voetcontrole 90,6%

88,5%

97,1%

Fundus 92,1%

CVRM LDL op streefwaarde

36,6%

SBD op streefwaarde

74,4%

Rokers

9,0%


Regiobudget /

HAGRO projecten

Highlights zorg 2016

Medicamus artsen / POH’s

Regioprojecten • Palliatieve zorg • Jeugd • GGZ • Medicatiebeleid • Gezamenlijk Consult • Ouderenzorg

HAGRO projecten • Nierschade • Terugdringen benzodiazepinegebruik • PaTZ (Palliatieve Thuis Zorg) • Astma bij kinderen


Jaarverslag 2016 â&#x20AC;˘ facilitair Applicaties CGM Labelsoft Zorgdossier

MEIS:

CallManager

Medicamus Informatie Systeem

25

Pharmeon patiĂŤntenportaal MedicamusNET Twinfield

locaties

VIPCalculus

25

OZOverbindzorg VitalHealth/Minddistrict

primaire netwerkverbindingen

Wachtkamerschermen

+ 15 backup

249

werkplekken

HAP: 17 Kantoor: 15 Dagpraktijken: 217

Scholingen 23 21 23 3

scholingen spoedpost scholingen zorg scholingen overig scholingen geannuleerd

70 totaal scholingen

8,2

gemiddelde waardering

1.667

totaal aantal deelnemers


ICT

Evaluatie voorzieningen in de huisartsenpraktijken

Highlights facilitair 2016

Accreditatie

V&VN

Accreditatie V&VN: In 2016 heeft de Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland instellingsaccreditatie toegekend aan de Medicamus Academie.

Evaluatie ICT voorzieningen: Middels een enquĂŞte onder alle gebruikers is de tevredenheid gepeild t.a.v. het regionale informatiesysteem. Aan de hand van de resultaten worden concrete plannen voor de komende jaren gemaakt met het doel de ICT faciliteiten in alle praktijken verder te verbeteren.


Jaarverslag 2016 • financiën

Financieel jaaroverzicht 2016

Omzet zorg Diabetes € 1.657.302

Omzet spoedpost

Totaal:

€ 3.108.623

Toelichting

Omzet facilitair

COPD

€ 356.588

CVRM

€ 1.446.719

Overig

€ 900.352

MEIS/ICT: € 690.316 Academie: € 195.193 Innovatie € 154.713 Doorbelastingen: € 374.145

Totaal:

€ 4.360.961

Totaal:

€ 1.414.367

De omzet is niet gecorrigeerd voor onderlinge doorbelastingen en kan dus niet bij elkaar worden opgeteld.


Contact

Bezoekadres Wethouder Jansenlaan 90 3844 DG Harderwijk Correspondentieadres Postbus 138 (huispost 99) 3840 AC Harderwijk Tel: 0341 - 217 217 Dit jaarverslag is samengesteld door Huisartsen Coรถperatie Medicamus U.A. Verschijningsdatum: 23-05-2017 Vormgeving: revista-ontwerp.nl

www.medicamus.nl

Medicamus jaarverslag 2016  

Jaarverslag van Huisartsen Coöperatie Medicamus in Harderwijk. Vormgeving: revista-ontwerp.nl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you