Page 1

Aktuellt

BILD: WELL FASTIGHETER

Så ska ungdomar kunna köpa borätter Vilken ung människa eller nyinflyttad utan en tidigare karriär på bostadsmarknaden har råd att skaffa en bostadsrätt i Sverige idag? Även om priserna minskar något just nu ligger nivåerna skyhögt över vad människor utan kapital i vanliga inkomstklasser har möjlighet att satsa och samtidigt minskar bankerna summorna de vill låna ut och amorteringskraven blir allt högre. Det är därför det dyker upp en rad alternativ till traditionella bostadsrätter. TEXT GUNNAR WESSLÉN

OI Sollentuna utanför Stockholm bygger fastighetsbolaget Well 117 bostadsrätter som ska säljas i en ny form. Men till skillnad från det normala priset för en bostadsrätt i området som ligger på mellan 40 och 55 000 kronor per kvadratmeter har Wells

bostadsrätter ett kvadratmeterpris på 12 000 kr. Skillnaden ligger i att det är bostadsrättsföreningen och inte den enskilde medlemmen som tar lånen. Christoffer Carlsson är grundare och koncernchef för Well fastigheter:

– Vi tror att det här är ett mycket bra sätt för unga människor och andra som inte har en position på bostadsmarknaden att kunna komma in. På det sätt som vi strukturerar avtalen blir det också ett bra sätt kunna få ett bra boende till ett rimligt pris. Praktiskt går det till så att Well Fastigheter bildar en bostadsrättsförening och erbjuder intresserade att köpa andelar och bli en del av föreningen. Föreningen tar sedan upp lån genom finansiella aktörer för att finansiera köpet av fastigheten. I fallet Sjöstaden Väsjön i Sollentuna binds lånen på 20 år för 2,5 procent ränta och amorteras med 1 procent om året. För den som köper en en-rums-lägenhet på 24 kvadrat blir kalkylen: Insats 280 000 kr, månadsavgift 5 000 kr. Efter 20 år refinansieras lånen och sannolikt kommer fastighetens värdeökning och amorteringar betyda att lejonparten

BO BÄTTRE 1/2018 | 9


”Jag menar att vi borde kunna erbjuda lägenheter där någon avtalsmässigt betalar hyra men också avsätter pengar till sparande.” BILD: WELL FASTIGHETER

(merparten) av lånen kommer att ligga hos medlemmarna i föreningen istället för hos föreningen. Efter de 20 åren kommer bostadsrättsföreningen antagligen se mer ut som vilken annan förening som helst. Beroende på värdeökningar och marknadens utveckling kommer det antagligen ha varit en bra investering. En nackdel för den som köper in sig i föreningen är att enligt föreningens stadgar kan inte lägenheterna pantförskrivas, vilket innebär att det blir svårt att använda lägenheten som säkerhet för lån till insatsen. Bo bättres bostadsrättsexpert Göran

Olsson är försiktigt positiv till initiativet: – Det viktigaste är att projektet genomförs transparent och med stor öppenhet, det får inte finnas dolda avtal om förvaltning som inte är gynnsamma för medlemmarna. Jag undrar dessutom om man kan förbjuda pantskrivning av lägenheterna – sedan är det en annan fråga om någon bank skulle godkänna en lägenhet med så låg insats som säkerhet. – Detta är ju i sig ingenting nytt, så här såg föreningarna ut på 80- och 90-talet, då låg också huvuddelen av lånen hos föreningarna. Men de konstruktionerna försvann

när avdragsrätten ändrades och räntorna gick upp. Wells konstruktion bygger på att stadgarna föreskriver att styrelsen ska vara professionell och inte direkt styrd av medlemmarna. Byggföretaget utser själv styrelse och skriver stadgar som inte kan ändras av medlemmarna hursomhelst. Christoffer Carlsson:

– Den professionella styrelsen sköter den tekniska och ekonomiska förvaltningen. sedan finns det ett föreningsråd som sköter de traditionella föreningsfrågorna. Lånen löper bundna under 20 år, men den som vill kan sälja sin bostadsrätt när den själv vill. Rent praktiskt utses styrelsen av Well fastigheter, årsmöten kallas av styrelsen som också godkänner dagordning. Det kommer inte att finnas några regleringar av priserna på lägenheterna om någon vill sälja och alla avtal är öppna och marknadsmässiga. Arturo Arques är privatekonom på Swedbank och arbetar mycket med bostadsrättsföreningars ekonomi: – Det viktiga är att alla förstår vad man gör och vad det betyder. Principiellt är det ingen skillnad om man har de stora lånen i

föreningen eller hos medlemmarna privat. En nackdel är att föreningen inte får dra av räntan på lånen, vilket du som medlem har rätt att göra om de ligger på dig privat. – Du har naturligtvis också en fördel om du har en bostadsrätt med traditionell belåning, då har du en extra ekonomisk resurs. Dessutom är en traditionellt belånad förening mer stabil och ekonomiskt säkrare. Men det ska ställas mot att du får en låg insats och att det kan vara en vinstlott. Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna, den största organisationen för bostadsrättsföreningar i Sverige, är lite orolig för engagemanget hos medlemmarna: – Mycket av verksamheten, till exempel den finansiella förvaltningen sker utan inflytande för medlemmarna vilket kan minska den delaktighet som ändå är grunden för bostadsrätten. Styrelsen kommer till exempel att till sin majoritet bestå av människor som är utsedda av byggaren. – Men under förutsättning att föreningen klarar de formella kraven som ställs på en bostadsrättsförening är de naturligtvis välkomna som medlemmar i Bostadsrätterna. Bygg- och förvaltningsbolaget Veidekke har också sett behovet av att öppna

n brf på Registrera di

Hemsida och smarta tjänster för din brf

Över  brf:er använder Egrannar idag! De gillar sajten för att den ger en bättre grannsämja, är enkel att använda, ger föreningen en snygg mobilanpassad hemsida och minskar styrelsens arbetsbörda. Det tar mindre än 15 minuter innan ni är igång. Frågor? Kontakta gärna vår support på support@egrannar.com

ar.se www.egrann ti Det är gra s!

”Att börja använda Egrannar var bland det bästa vi har gjort”

”Vi valde Egrannar eftersom att det är ett färdigt koncept som gör det enkelt att komma igång”

Caroline Silverudd Lundbom, ordf Brf Mallen 9, Stockholm

Göran Häägg, ordf Brf Helge, Uppsala

Snygg hemsida

Bokningsfunktion

Anslagstavlor

Medlemsregister www.egrannar.se


Aktuellt

bostadsmarknaden så att även den om inte kan betala miljontals kronor kan skaffa sig en egen lägenhet. Men man försöker istället lansera något man kallar hyrköp. Lennart Weiss är kommersiell direktör på Veidekke: – Bostadsmarknaden fungerar inte idag, det finns en klassbarriär. Det krävs så mycket kapital att en vanlig människa hänvisas till den dyraste formen av boende, hyreslägenhet i nyproduktionen. Vi måste hitta ett sätt att bygga upp sparande på ett ordnat sätt. – Jag menar att vi borde kunna erbjuda lägenheter där någon avtalsmässigt betalar hyra men också avsätter pengar till sparande. Genom sparandet kan man bygga upp ett eget kapital som tillsammans med ett subventionerat tilläggslån skulle kunna ge ett eget ägande.

Sveriges enda specialist på revision

av Bostadsrättsföreningar

Detta påminner om det system som finns i Norge där staten kan ge ett förmånligt lån. Lennart Weiss: – Jag ser ingen större risk med ett sådant system, men det är nödvändigt med subventioner – idag subventionerar staten att låna men inte att spara. Men det är en lång process att få igenom detta, det måste finnas en politisk vilja till subventioner och det måste skapas ett juridiskt system för det. Dessutom måste bankerna övertygas om att detta är bra. Lennart Weiss: – Jag vet att vi har stöd av enskilda riksdagsledamöter. Uppenbart är dock att det finns en bred förståelse om att bostadsmarknaden måste förändras så att fler får möjligheter att skaffa sig en bostad utan att vara rik. Hyresrätterna är också mycket dyra, idag får man räkna med en årshyra i nyproduktionen på cirka 2 800 kr per kvadratmeter centralt i Stockholm och cirka 2 000 kr för Stockholms förorter. Det betyder 18 600 kronor respektive 13 300 kr i månadshyra för en fyra på 80 kvadratmeter. Detta är i praktiken genomförda marknadshyror. „

Fönster Ekonomiskt, Komfortmässigt, Estetiskt

Konsultation Revision Utbildning

Tel 08 –737 90 30 • www.borevision.se

Inglasningar

Balkonger

Vasab

Integrerat system, Tillvalsinglasning, Uterum

Plattor, räcken, tak

Våtrumsprodukter

Teknova Byggsystem AB • Box 75 • 592 22 Vadstena Tel: 0143-292 20 • Fax: 0143-131 50 • info@teknova.se • www.teknova.se

Så ska ungdomar kunna köpa borätter  
Så ska ungdomar kunna köpa borätter  
Advertisement